15 Δεκεμβρίου, 2010

ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΚΑΠΟΝ
I) ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΣΑΝ

Σε παρελθούσες αναφορές έτυχε να εντοπίσω:

1. Κλιμακώνεται η εξόντωσις του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδος.

2. Της εξοντώσεώς του θα προηγηθεί προσπάθεια της πλήρους απαξιώσεώς του. Οι ψυχοπαθείς της εξουσίας, οι οποίοι κατ' ουδένα τρόπο είναι εις θέσιν να βελτιώσουν τους εαυτούς των, βαυκαλίζονται να εκφυλίζουν τους άλλους. Κατά το ρηθέν: "Όλοι το ίδιο είμαστε", ή "Όλοι ανώμαλοι είμαστε", η πιο απλά "Όλοι μαζί τα φάγαμε (τα βοθρολύματα)" .

3. Ο δια της βίας πόλεμος αποτελεί μικρότατο μέρος του κυρίως πολέμου, δηλαδή του ψυχολογικού. Εάν δεν υπήρχε ο στόχος της δραστικής μειώσεως του παγκοσμίου πληθυσμού, υπέρ της οποίας έχει τοποθετηθεί με έμφαση και ο "φιλάνθρωπος" Μπιλ Γκέτις, καθώς και της μεταφοράς αξίας από τους παγκοσμίους πόρους επιβιώσεως εις τα ταμεία των κατασκευαστών μέσων βιαίου εξοντώσεως ανθρώπων, το θέμα θα έληγε "ειρηνικότερα" και "στοργικότερα", με υποχρεωτικούς τοξικούς εμβολιασμούς, τσουνάμια, τοξικούς ψεκασμούς, υποβιβασμό της τροφής σε πλήρες επίπεδο του νάυλον και τα τοιαύτα.
Τεράστιοι μηχανισμοί για την επιβολή του ψυχολογικού πολέμου χρηματοδοτούνται και δρουν παγκοσμίως: Σκουπιδομήντια, πολιτικά κόμματα, "δεξαμενές σκέψης", μηχανισμοί χαφιέδων, μηχανισμοί προβοκατόρων, τεκτονικές στοές, σατανολατρική υποκουλτούρα, μηχανισμοί εκφυλισμού της συνειδήσεως, θρησκευτικά κυκλώματα και παρακυκλώματα υποταγμένα σε μυστικές εταιρείες και μυστικές υπηρεσίες.

4. Ο ανορθόδοξος πόλεμος, ο οποίος κλιμακώνεται παγκοσμίως, έχει επιβληθεί με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην Ελλάδα. ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΙΚΡΗΝ ΑΥΤΗΝ ΚΟΥΚΙΔΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΘΕΣΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ. Αυτό καθίσταται ορατόν από τις εν Ελλάδι διεξαγόμενες επιχειρήσεις ανορθοδόξου πολέμου. Εάν τις συγκρίνουμε με αυτές που διεξάγονται σε άλλα γεωγραφικά θέρετρα, θα διαπιστώσουμε ότι στην Ελλάδα δαπανάται υπεράνω του ημίσεως παγκοσμίου δυναμικού.
Επειδή η σύγκρουσις εκτυλίσσεται πρώτιστα εις την σφαίραν της συνειδήσεως, η Ελλάς διαθέτει τις προϋποθέσεις, εφ' ενός μεν να αμυνθεί αποτελεσματικώς, αφ' εταίρου δε να νικήσει εις αυτήν την σύγκρουσιν.
Η αντίληψις της εθνικής κακομοιριάς, την οποίαν μας υποβάλλουν, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ. Καθ' όσον το τεραστίας εμβέλειας δυναμικόν της Ελλάδος θα μορφώνεται εις δύναμιν κρούσεως, αποδίδον κτυπήματα εις τα ευαίσθητα σημεία των ανθελληνικών κυκλωμάτων, θα καθίσταται ορατόν ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟΝ ΚΤΥΠΗΜΑ.

5. Στα πλαίσια της διεξαγωγής του ανορθοδόξου πολέμου η πτώχευσις η οποία κλιμακώνεται εις την παρούσαν φάσιν αποτελεί το πρώτον μέρος ενός γενικότερου σχεδίου, το οποίον θα κλιμακωθεί με τα εξής βήματα:

α. Δημιουργία δοτού χάους δια της δράσεως προβοκατόρων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την δικαίαν λαϊκήν αγανάκτησιν θα μετατρέψουν την χώρα σε κόλασιν. Μια απο τις μεθόδους που θα εφαρμοσθεί θα είναι η δολοφονία μεροκαματιάρηδων αστυνομικών, αλλά και μελών των ειδικών δυνάμεων καταστολής, ώστε να τους φανατίσουν και αυτοί να κτυπήσουν στο ψαχνό.
Οι αναμενόμενοι φόνοι πολιτών προφανώς θα γίνουν από εισηγμένους από το εξωτερικόν πράκτορας - εκτελεστάς, κατά παρόμοιον διαδικασίαν ήτις εφαρμόσθη εις την περίπτωσιν του Αλεξάνδρου Γρηγοροπούλου, καθώς και των θυμάτων της ξενοκινήτου οργανώσεως "17η Νοέμπρη".

β. Εις την κατάστασιν χάους, ήτις θα δημιουργηθεί, οι ξενόδουλοι εντολοδόται του κομματικού κατεστημένου θα καλέσουν την παραστρατιωτικήν δύναμιν των αφιονισμένων εκτελεστών EUROGENTFOR. Αυτοί θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν κατάστασιν εμφυλίου πολέμου εις την Ελλάδα.
Επί του θέματος έχω προβεί σε ξεχωριστήν ανάρτησιν:
Ανάρτησις περί ευροφονιάδων
Eυχαριστώ επ' ευκαιρίας τον συναγωνιστήν ιστολόγον, ο οποίος ευρίσκεται εις τους συνδέσμους της σελίδος, δια την ευγενικήν αναπαραγωγήν της εν λόγω αναρτήσεως εις την σελίδαν του.

γ. Κατά την δημιουργίαν χαοτικής καταστάσεως θα επιβληθεί κυβέρνησις γκρουπούσκουλων, η οποία θα συμβάλλει εις τον απρόσκωπτον διαμελισμόν της εδαφικής ακεραιότητος του υπάρχοντος προτεκτοράτου.


ΙΙ) ΑΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΩΣ ΠΡΟΟΙΜΟΙΟΝ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΤΡΟΠΩΝ

Τας ανωτέρω γενικού περιεχομένου διαπιστώσεις, νομίζω ότι πιστοποιούν αι πρόσφατοι εξελίξεις εις την κατεύθυνσιν της δημουργίας χαοτικού κλίματος διεθνώς εν γένει, αλλά και εν Ελλάδι ειδικότερον.

Ας μου επιτραπεί προ της συγκεκριμένου αναφοράς μια γενικής φύσεως διαπίστωσις:
Η εξουσία αποτελείται από πολύν μικρόν αριθμόν ατόμων, συγκριτικώς με το τεράστιον πλήθος πολιτών, τους οποίους επιχειρεί να εξανδραποδίσει και καταδυναστεύσει. Δι' αυτόν τον λόγον κάνει χρήσιν ενός τεχνάσματος της πάλης Τζούντο. Επιχειρεί να πάρει δύναμιν από τον αντίπαλον και την χρησιμοποιήσει ενανατίον του. Υπό αυτήν την έννοιαν, έχει δώσει εις έκαστον εξ ημών ένα φτυάρι και προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες, εντός των οποίων θα ανοίξουμε οι ίδιοι και με ιδίαν προαίρεσιν τον λάκκον του τάφου μας.

Σαφές βήμα προς αυτήν την στόχευσιν της εξουσίας δια δημιουργίαν χάους δια εξυπηρέτησιν ιδίων ανόμων σκοπών, αποτελεί η εκμετάλλευσις των δικαίων διαμαρτυριών των φοιτητών και των σπουδαστών ένεκα της αυξήσεως των διδάκτρων εις το Λονδίνον, με την δημιουργίαν εκτρόπων δια της εισαγωγής εις την χώραν αλλοδαπών συμμοριών, αι οποίαι απεργάζονται βιαιότατες επιθέσεις και έκτροπα. Κορύφωση αυτών των γεγονότων ήταν η επίθεσις την οποία εδέχθη εις το αυτοκίνητόν του ο πρίγκιψ του Αγγλικού Θρόνου μετά της συζύγου του. Εφόσον κρίνουμε, ως πιστοποιεί και η εφημερίς Daily Telegraph από το χαμόγελον και την ατάραχον στάσιν του Καρόλου κατά την διεξαγωγήν της επιθέσεως, αυτή ήτο προσυνεννοημένη και σικέ. Στόχος της όλης σαπουνόπερας των μπαχαλάκηδων ήταν προφανώς η νομοποίησις της επιθέσεως τεθωρακισμένων οχημάτων, που φέρουν κανόνι ύδατος με επικίνδυνα χημικά, εναντίον των διαμαρτυριών. Αυτό φυσικά είχε ως τελικόν αποδέκτη τα δρώμενα εν Ελλάδι.

Θα ανέμενε ο λογικώς σκεπτόμενος συν τοις άλλοις, οι πρωταγωνισταί των διαμαρτυριών εναντίον των αυξήσεων των διδάκτρων να είναι φοιτηταί μικρού και μεσαίου εισοδήματος. Πωτοστάτης των εκτρόπων, ήτο όμως ο υιός του κιθαρίστα των Pink Floyd Ντέιβιντ Γκίλμουρ, η περιουσία του οποίου ανέρχεται εις 98.000.000 λίρες. Ο νεαρός υιός του παρασημοφορημένου από την βασίλισσαν της Αγγλίας Γκίλμουρ (αναρωτιέμαι κατά πόσο τα παρτάσημα συνεπάγονται και καρέκλα στα αδερφάτα) προξένησε ζημιές εις το κτίριον του ανωτάτου δικαστηρίου.

Εδώ ευρίσκεται το αντίστοιχον δημοσίευμα της εφημερίδος Daily Telegraph:
dailymail.co.uk news article Tuition-fees-protest Anarchists- Argentina-Germany-Italy-plotted-mayhem

Εάν προασέξει κάποιος εις την μαγνητοσκόπησιν που ακολουθεί, τον βίαιον, συγχρονισμένον και συντονισμένον τρόπον με τον οποίον εφορμούν οι προφανώς εκπαιδευμένοι προβοκάτορες - εκτροπείς, κρατούντες σιδηρούν κιγκλίδωμα εναντίον των αστυνομικών, δύναται να εξάγει τα κατάλληλα συμπεράσματα. Η δύναμις ωθήσεως ενός διαδηλωτού είναι περίπου σαράντα κιλά. Δέκα άνθρωποι που σπτώχνουν τον σωλήνα, του προσδίδουν δύναμιν μισού τόνου. Πολλαπλασιαζόμενος αυτός με την ταχύτητα των 10 Km/h αποκτά ορμή που μπορεί να κάνει λιώμα άνθρωπο.Με ανάλογον βιαιότητα με αυτήν των μπαχαλάκηδων έδρασε και η αστυνομία εις μιαν επιχείρησιν επιθέσεως εφίππων εναντίον των διαδηλωτών, με στόχο να ρίξει λάδι εις την φωτιάν δια την επέκταση των εκτρόπων, όπως φαίνεται εις μαγνητοσκόπισιν που ακολουθεί:Ιδιαίτερα προκλητική στάθηκε επίσης η επίθεσις της αστυνομίας εναντίον αναπήρου διαδηλωτού, ο οποίος επαίβαινε επί αναπηρικού οχήματος. Τα "όργανα της τάξεως", αφού έριξαν τον ανάπηρο κάτω τον έσυραν βιαίως εις το κατάστρωμα της οδού, προς πλήρην αποτροπιασμόν των συγκεντρωμένων διαδηλωτών.Βλέπουμε λοιπόν, ότι οι προβοκάτορες εκτός αστυνομίας, ως μπαχαλάκηδες και οι προβοκάτορες εντός αστυνομίας, ως πρόσωπα με διατεταγμένη προκλητική και απάνθρωπη τακτική, εκμεταλλευόμενοι την δίκαιη διαμαρτυρίαν των φοιτητών προέβησαν ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ εις έκτροπα, τα οποία έκαναν μέσω των δημοσιογραφικών οργανισμών τον γύρον της υφηλίου.
Δια του προπηλακισμού του οχήματος του πρίγκιπος Καρόλου προσέδωσαν στα έκτροπα αυτά δυο χαρακτηριστικά: Από την μια αυξήθκε υπερμέτρως η αίσθησις πέριξ των γογονότων, από την άλλη προσπάθησαν να πείσουν ότι κάθε άνθρωπος, μη εξαιρουμένων των υψηλοτάτων, κινδυνεύει αμέσως από το αναπτυσσόμενον χάος.

Χαμένοι, ως ευρισκόμενοι εις την πρώτην γραμμήν όπου διεξέγονται τα έκτροπα, είναι δυο:

- Οι καλώς νοούμενοι διαμμαρτυρόμενοι εναντίον ενός αντικοινωνικού μέτρου φοιτηταί και σπουδασταί.

- Οι αστυνομικοί, οι οποίοι επιτελούν άνευ υπουλίας τον καθήκον της διαφυλάξεως της δημοσίας τάξεως. Οι άνθρωποι, τους οποίους συχνά αποκαλούμε περιφρονητικώς "μπάτσους", στους οποίους όμως θα σπεύσουμε να απευθυνθούμε όταν πέσουμε θύματα βιαιοπραγίας ή κακουργηματικής πράξεως. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ρισκάρουν την σωματική τους ακεραιότητα, για να πάνε ένα πιάτο φαΐ στην φαμίλια τους.

Αλλά χαμένοι είμαστε και όλοι οι υπόλοιποι, όλη η κοινωνία. Με εξαίρεση τους αλητάμπουρες της εξουσίας, που απεργάζονται την ανωμαλία και την εκτροπή.


III) ΤΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΕΚΤΡΟΠΑ ΩΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Έχω εντοπίσει και εις το παρελθόν, ότι τα ψυχανώμαλα της υπερεξουσίας, που παρουσιάζουν "ως δεξαμενές σκέψεις", στερούνται φαντασίας. Ελλείψει εγκεφαλικών κυττάρων "εκπονούν" ένα "σχέδιο", το οποίον εφαρμόζουν μονίμως με κάποιες παραλλαγές, προσαρμόζοντάς το στα εκάστοτε δεδομένα.
Έτσι και στο Λονδίνο και στην Αθήνα, τα γεγονότα κινήθηκαν επάνω στο ίδιο σάπιο πανομοιότυπο ρεφραίν: Ταραχές από μπαχαλάκηδες με ταυτόχρονο κτύπημα ενός υψηλά ισταμένου δημοσίου προσώπου.
Στο Λονδίνο ο πρίγκιπας, στην Αθήνα ένας πρώην υπουργός.
Ο πρίγκιψ, ως μυημένος στην δουλειά, επροστατεύθη και τις άρπαξε μόνον το όχημα εις το οποίον ευρίσκετο, ενώ ο ίδιος έσπαγε πλάκα με την ταραχήν της συζύγου του, την οποίαν δεν είχεν ενημερώσει δια το αναμενόμενον συμβάν, ούτως ώστε οι φωτοπορεπόρτερς να μπορέσουν να αποθανατίσουν και κάποιες στιγμές εκπλήξεως και τρόμου.
Αντιθέτως ο κ. Χατζιδάκης, ως αμύητος, καίτι παιδί γι όλες τις δουλειές του "φιλελευθερισμού", τις άρπαξε κατ' ευθείαν. Αυτή η πρακτική υπέχει βεβαίως και ένα κατ' ευθείαν μήνυμα προς όλους τους αχθοφόρους του συστήματος, στην φάση που αναμένονται οι μεγάλες προδοσίες, εις περίπτωσιν που κάποιοι από αυτούς θα τολμούσαν να διαφοροποιηθούν: "Προσέξτε διότι αι στρατειαί τρομοκρατών εκτελεστών τας οποίας ελέγχομεν μπορούν να σας στείλουν μόλις κουνήσετε κανένα ποδαράκι στα θυμαράκια".

Είμαι ο τελευταίος που θα σπεύσει να χαρεί από τέτοιου είδους "τιμωρίες". Διότι πριν ξεσαλώσω, φροντίζω να βάζω το μυαλό μου να δουλεύει, με βάση τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις συνθήκες, που συμβαίνουν τέτοιου είδους γογονότα, καθώς και το ποιος οφελείται ένεκα αυτών.
Πρέπει να είναι κάποιος αφελής, δια να μην μπορεί να καταλάβει, ότι με αυτό το γεγονός στρέφεται το μένος όχι εναντίον της κυβερνήσεως των δοσιλόγων ΑΛΛΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ.
ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΤΥΧΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ.
ΟΙ ΝΤΟΡΙΚΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ - ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΣΗΣ ΤΗΣ κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΣΥΓΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ. Ο Κώστας Χατζηδάκης ήταν ο κατ' εξοχήν εντολοδότης του Μητσοτακισμού, δια την διεκπεραίωσιν μιας πασοκικού τύπου "φιλελευθέρας" πολιτικής ξεπουλήματος εις ιδιώτας της δημοσίου περιουσίας, αφού κάποιοι εφρόντισαν προηγουμένως να γίνει αυτή ασύμφορος δια το δημόσιον. Κατ' αυτόν τον τρόπον ήτο ευκόλως δυνατόν να περάσει το μένος από το Πασόκ εις την πρώην κυβέρνησιν του Κώστα Καραμανλή. Πράγματι μια σατανικού χαρακτήρος επιλογή.

Παρατηρείστε τα χέρια του ανθρώπου που επιτέθηκε εναντίον του κ. Χατζηδάκη. Χέρια ανθρώπου, ο οποίος είναι αλήτης, δεν εργάστηκε ποτέ στην ζωή του και είναι προφανώς εξαρτημένος από ναρκωτικές ουσίες και αφιόνια. Χέρια που πολύ σπάνια μπορούμε να συναντήσουμε. Προσέξτε τους ακόπους όνυχας, τους υπερεξογκωμένους χόνδρους των δακτύλων, τα εξαμβλωματικά δάκτυλα.
Τυπικός στημένος προβοκάτορας και χαφιές, αντικοινωνικόν στοιχείον, έτη φωτός μακρόθεν ευρισκόμενος του αιτιολογημένως αγανακτισμένου πολίτου, ο οποίος βλέπει το εισόδημά του και την χώραν του να εκμηδενίζονται πλήρως. Κάτοχοι τέτοιων χειρών δεν απολαμβάνουν εισοδήματος, αλλά "παροχάς", δια την ξάπλαν, την πρέζαν και την κόκαν. Η έκφρασις του προσώπου του δυκνύεει άτομον ουχί εξεγερμένον, αλλά δι' ουσιών αφιονισμένον.

Ανάλογος ήτο και η πρακτική των μπαχαλάκηδων.
Πάνοπλοι, με αντιασφυξιγόνες μάσκες και μηχανισμούς εκτοξεύσεως αερίων, τα οποία μπορούν να απωθήσουν την αστυνομία δεκάδες μέτρα μακρυά.
Έχω γράψει σε παρελθούσα ανάρτηση προσφάτως, ότι τα αέρια, τα οποία θα εκτοξευθούν κατά την διάρκειαν εκτρόπων θα είναι ιδιατέρως τοξικά, καρκινογόνα με στόχο να πλήξουν τον πληθυσμόν, που ευρίσκεται πολύ μακράν του σημείου εκτοξεύσεως.
Προφανώς τα εισαγόμενα επιθετικά αέρια, τα οποία εκτοξεύουν οι ειδικές δυνάμεις είναι ειδικώς κατυασκευασμένα για την Ελλάδα και έχουν υπεραυξημένη τοξικότητα, με στόχο την προξένηση σοβαρών βλαβών υγείας στον πληθυσμό, ο οποίος δεν μετέχει στις διαμαρτυρίες. Η τοξικότης όμως των υλικών, που μπορούν να εκτοξεύσουν δυνάμεις του κράτους, δεν μπορούν να υπερβαίνουν κάποιο όριο, λόγω ξεσκεπάσματος σκανδάλου, που μπορεί να γίνει.
Γι' αυτό η υπερεξουσία εφοδιάζει τους μπαχαλάκηδες με αέρια πολύ υψηλής τοξικότητος, τα οποία χρειάζονται προφανώς αρκετές ώρες μέχρι να αντιδράσουν χημικώς με στοιχεία του αέρος, έως ότου διαδοθούν.

προσέξτε τα:
1.20-1.30 και 1.50-2.15Νομίζω ότι αξίζει προσοχής το σύστημα που κρατάει στο χέρι του αυτός που βρίσκεται στην είσοδο της στοάς στο 1.50-1.80. Μοιάζει με μολότωφ, αλλά φλέγεται επί μακρόν, χωρίς να εκρήγνυται. Ενώ στην στοά πέφτουν σωρηδόν τα εκρηκτικά, κανείς δεν τολμά να πλησιάσει την έξοδο της στοάς, λόγω του φλεγομένου συστήματος. Επειδή πρόκειται για την είσοδο που οδηγεί στα γραφεία των βουλευτών, το επισόδειο φαίνεται πολύ καλά δουλεμένο και προετοιμασμένο με την διανομή των ρόλων.
Για τον σκανδαλώδη τρόπο, που η αστυνομία προστάτευε τους μπαχαλάκηδες, μπορείτε να δείτε την μαγνητοσκόπηση στην σελίδα του gamostavros:
http://gamostavros.blogspot.com/2010/12/blog-post_15.html

Για μια ακόμη φορά έκανε την λιτανεία του ο παπά Γκαπόν. Μόνο που εις την περίπτωσιν των σημερινών εκτρόπων δεν προστατεύτηκαν τα χειμερινά ανάκτορα στην Αγία Πετρούπολη, αλλά η Βουλή στην Αθήνα. Όσο αφορά την διαπίστωσιν, ότι όπισθεν του αρχιπροβοκάτορος δεν εβρίσκετο στην προκειμένην περίπτωση η Οχράνα, θα αντιτάξω, ότι όλες οι έχιδνες από την ίδια φιδοφωλιά βγαίνουν.
Το πήραν βεβαίως επάνω τους. Νομίζουν ότι μας τρομάζουν. Παραβλέπουν, ότι ο Ηρακλής τις έπνυγε, από την εποχή ακόμη που ήταν μωρό, στην κούνια. Εμείς δε, μπορεί να μην είμεθα Ηρακλείς, αλλά γαμώ το στανιό μου, τουλάχιστον μεγαλώσαμε.


9 σχόλια:

Ζάχαρη είπε...

Αυτο που περιγραφεις τοσο σωστα, ειναι η σκηνη του δραματος, οι ηθοποιοι και οι κομπαρσοι.Προσωπικα ομως δεν αμφιβαλλω οτι οι θεατες θελουν πλεον την συμμετοχη την τιμωρια και την ΚΑΘΑΡΣΗ.Μιμηση πραξεως
"έστιν ούν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας..." Αριστοτελης ,Περι Ποιητικης.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αγαπητή Ζάχαρη,
πολύ σημαντική η παρατήρηση που κάνεις. Πώς μπορεί να επέλθει ΚΑΘΑΡΣΗ χωρίς να ανέλθουν οι θεατές στην σκηνή; Και πως μπορεί να λειτουργήσει η τραγωδία, εάν δεν ενστερνισθούμε την έννοια του τραγικού; Το τραγικόν, ως συσταστικόν στοιχείον του Ήρωος και της Ηρωίδος προϋποθέτει την επανακίνηση της περί του τραγικού επιγνώσεως, η οποία ενδημεί στο ασυνείδητο, καθώς και την επαναπροσέγγιση της έννοιας του ηρωισμού, η οποία ως ιερή, υπερβαίνει τα όρια της τόλμης και της αυτοθυσίας.
Σε ευχαριστώ για το έναυσμα μιας χρήσιμης μελλοντικής αναφοράς.

archaeopteryx είπε...

Σωστά τα λές, και με φρίκη βλέπω ότι αποδέχομαι την μεθόδευση που αναφέρεις

Προσωπικά φοβάμαι την τυχαία ή μεθοδευμένη σύγκρουση με αλλοδαπούς. Σε καιρό ανέχειας, και αυτοί θα ζοριστούν, πραγματικά, και εμείς. Και όταν συναντηθούν δύο ομάδες, τότε είναι που θα έρθουν "ξένοι" να σώσουν.

Όλα αυτά επιδεινώνονται σε περίοδο ύφεσης αλλά και η παρακμή είναι διάχυτη, βασικά έλλειψη παιδείας και περί τα τεχνοκρατικά, λήψεις αποφέσεων κλπ, και αξιών.

Μπορώ πια να κρίνω μόνο προσωπικά: Δεν έχω λέγειν στο τι γίνεται, βλέπω επιβολή περίεργων καταστάσεων, αν μπορω να "φύγω" (και να πάω πού?) θα το έκανα, εάν δεν μπορώ?

Όσο για τον Χατζιδάκι, το έγραψα και αλλού. Ειδικά στην Ολυμπιακή, το έγκλημα είναι παλαιότερο. Η Ολυμπιακή ήταν προβληματική όταν την πήρε το κράτος. Την έκανε αυτο που δημιούργησε την Μιμή. Ο Μητσοτάκης ξεκίνησε τη συνειδητή διάλυση. Αν ψάξεις την περίοδο εκείνη, θα δεις έναν Δογάνη που και λύση είχε, και ήταν εφικτή, και θα προλάβαινε άλλα 15 χρόνια εκφυλισμού, αλλά όοοοχι. Έφυγε διωγμένος. Φυσικά φταίγαν οι συνδικαλιστές. Φαινομενικά ναι, αλλά λες να μην είναι απολύτως ελεγχόμενοι και κατευθυνόμενοι. Ο Χατζιδάκις τέλειωσε μια δουλειά που είχε ξεκινήσει από το 90.

Λεπτομέρειες, θα μου πεις μπροστά σε αυτά που γράφεις. Ναι, αλλά είναι όλες ίδιες. Στην Ολυμπιακή, η λεπτομέρειες έχουν τo κακο Δημόσιο, την Aegean, Goldair και 3-4 άλλα ντόπια παραμάγαζα της Lufthansa και το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Μποτίλια, όλα στο ίδιο σενάριο πηγαίνουν, όλα τον ίδιο παράγοντα έχουν από πίσω, όλα εκεμεταλλεύτηκαν αλλά και οφελήθηκαν από την έλλειψη "δημοσιονομικής πειθαρχίας". Και ακούγομαι "αντιγερμανός" αλλά και αυτό είναι επιφανειακό. Μάθαμε να ζούμε εκμεταλλευόμενοι τον Ψυχρό Πόλεμο, το 81-89 ήταν καθοριστική η καταστροφή μας που είχε ξεκινησει το 65? το 49? Και όταν ο Ψυχρός τέλειωσε, το είχαμε ήδη χάσει το τρενο, αξιακά και σήμερα, σε περισσότερα επίπεδα, και αύριο?

archaeopteryx είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αγαπητέ Αρχαιοπτερύξ,

σε ευχαριστώ για ένα ακόμη σημαντικό σχόλιο. Ενώ συμφωνώ με όλους τους βασικούς εντοπισμούς στους οποίους αυτό προβαίνει, θα ήθελα όμως να αναφέρω τις σκέψεις μου πάνω σε αυτά τα ζητήματα αναλυτικά, επειδή ακριβώς έχουν βαρύτητα.
Σε παρακαλώ, ας μην θεωρηθεί υπεκφυγή η παράκλησή μου να αναφερθώ σε αυτά αναλυτικά - όπως και στο ζήτημα της λεγόμενης "νέας τάξης" που έθεσες σε προηγούμενο σχόλιο σε πλαίσια μιας ανάρτησης. Γνωριζόμαστε διαδικτυακά εδώ και περισσότερα χρόνια και οι συζητήσεις μας είχαν τακτικότατο χαρακτήρα στα πλαίσια του φιλόξενου ANTINEWS μέσα στα οποία ζυμωθήκαμε με αρκετούς φίλους και φίλες, κάποιοι από τους οποίους είναι ιστολόγοι. Νομίζω, ότι μεταξύ των φίλων που έχουν αναδειχθεί μέσα από αυτό το φυτώριο διαλόγου και ιδεών, επικρατεί μια ειδικού τύπου συμπάθεια και ήθελα να ευχαριστήσω με αυτήν την ευκαιρία τον Factor x για την δυνατότητα ανάπτυξης αυτής της διαδικτυακής σχέσης που πρόσφερε και προσφέρει.
Σύντομα λοιπόν θα αναφερθώ στα πλαίσια αναρτήσεως στα σημαντικά ζητήματα που θέτεις.

Ανώνυμος είπε...

Ευγε Μποτίλια.
@αλλενάκι

Ανώνυμος είπε...

Mποτίλια, αυτές τις ημέρες, αυτές τις ώρες γραφέται ιστορία ηρωϊκής αντίστασης στην Κερατέα.

ΜaraYΓ.
Να ήξερες πόσες ευχές σου έχω δώσει όταν σε διαβάζω και ταξιδεύω για αλλού....

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αγαπητή Mara,
σε ευχαριστώ για την έκφραση της συμπάθειας, που καλώς γνωρίζω. Οπωσδήποτε, αυτό που μας κρατάει στα πληκτρολόγια, δεν είναι μόνο η ανάγκη να γραφεί αυτό που θεωρούμε ότι αξίζει κάποιας προβολής, αλλά και η ανθρώπινη σχέση με τους καλούς μας φίλους και φίλες που μας στηρίζουν.
Η καρδιά κάθε ευσυνείδητου ανθρώπου είναι με αυτούς που αγωνίζονται και οπωσδήποτε σήμερα βρίσκεται στην Κερατέα.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αγαπητή αλλενάκι,
σε ευχαριστώ ακόμη μια φορά για τον έπαινο και την στήριξη. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία.