30 Δεκεμβρίου, 2021

ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ = ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ


Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί αναπαραγωγή σχολίων, που κατέθεσα στην αναδημοσίευση τού δεύτερου μέρους τού πολύ σημαντικού άρθρου τού Εργοδότη Δημοσίων Έργων στο ιστολόγιο Διόδοτος, που αναφέρεται στην λεγόμενη "μεγάλη επανεκίνηση" ("great reset").

https://ergdhmerg.wordpress.com/2021/12/28/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-2/ 

https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/12/2_28.html 

Θεωρώντας ως ορθή την εκτίμηση, που διαδίδουν στο Γερμανικό διαδίκτυο ιστοσελίδες, που πρόσκεινται στην Διοίκηση Πούτιν, ότι η λεγόμενη "μεγάλη επανεκίνηση" αποτελεί πλέον πρακτικά παρελθόν, στην βάση ότι οι Αντιδυνάμεις την έχουν μετατρέψει σε αλοιφή για κάλους, έδωσα έμφαση στην τελευταία παράγραφο των δύο αναρτήσεων τού ΕργΔημΕργ, πού εμμένει στην αναγκαιότητα να αναπτύξουμε οι ίδιοι δραστηριότητες με στόχο τον φρόνιμο και επιτυχή μετασχηματισμό τού μέλλοντός μας. Σε αυτήν την προπτική προσπάθησα να εντάξω τις εκτιμήσεις μου σχετικά με τα βασικά αστρολογικά δεδομένα τού 2022.  

Συγκεκριμένα αναφέρει ο φίλτατος Εργοδότης:

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως θ’ αφεθούμε σαν τα πρόβατα να μας πάει η κάθε Σβάμπαινα εκεί που θέλει! Αλλά, αν είναι ν’ αλλάξουμε τις κοινωνικές αξίες εκ βάθρων, να κάνουμε «ρησέτ», δηλαδή, τότε είναι κι ευκαιρία να ξαναστήσουμε την κοινωνία στις σωστές βάσεις. Αρκεί ν’ αναλάβουμε ΕΜΕΙΣ την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Η τελευταία παράγραφος είναι όλα τα λεφτά. Σχετικά με την κριτική στα μέτρα και στα σχέδια τής καμπάλ, που επιχειρεί η ανάρτηση, η συντριπτική πλειοψηφία των σκεπτόμενων και ευαίσθητων ανθρώπων εκτιμώ ότι συμφωνεί, πέρα από τις όποιες δευτερεύουσας σημασίας διαφοροποίησες. Η κύρια διαφορά τής προσωπικής μου οπτικής. έναντι των εκτιμήσεων τής ανάρτησης αφορά τον τρόπο, που αξιολογείται η λογική. Κατά την άποψή μου δεν υφίσταται λογική κατ' αποκοπήν και η όποια αξίωση για πλήρη αντικειμενικότητα απολυτοποιεί σε τελευταία ανάλυση τον υποκειμενισμό, τον οποίον ουδείς δύναται να παραμερίσει πλήρως. Σοβαροί διανοητές έχουν καταδείξει (όπως πχ. ο Oswald Spengler στο έργο του "Η Πτώση τής Δύσης") ότι τα μαθηματικά συστήματα και οι θεωρήσεις τής φυσικής επιστήμης αποτελούν θρησκευτικά δόγματα, ως στηριζόμενα σε αξιώματα ή διαπιστώσεις, που συνεχώς αναιρούνται, όσο αφορά την ολική ισχύ τους, ή αναπροσαρμόζονται στην βάση νέων επιγνώσεων και πειραματικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κάποτε ισχυρές διχογνωμίες μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων. Όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν, η νόηση δεν περιλαμβάνεται μόνον στον εγκέφαλο, ο οποίος συνδέεται με το υπερκείμενο νοητικό διαδίκτυο, αλλά και η καρδιά και το στομάχι περιέχουν επίσης πολύ σημαντικά κύτταρα, που συνδέονται με νοητικού χαρακτήρα συνάψεις. Υπό αυτήν την σκοπιά αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην έννοια τής "συναισθηματικής νοημοσύνης", η οποία ξεπερνά σε απόδοση και αποτελεσματικότητα την τυπική λογική. Η έννοια τού "Λόγου" στην κλασσική Ελληνική Φιλοσοφία δεν είναι δυνατόν να χωρέσει στα όρια των κανόνων τής λογικής, όπως αυτοί ορίστηκαν από τον Αριστοτέλη, η τεράστια αξία τού οποίου, φρονώ, ότι δεν επιδέχεται σοβαρή αμφισβήτηση. Και εκτιμώ, ότι αυτό που χαρακτηρίζει την αξία τού ΕργΔημΕργ δεν μόνον η τετράγωνη λογική του, αλλά το εύρος και το βάθος τής διαισθητικής του ικανότητος, ώστε αυτός να συγκαταλέγεται στο βαρύ πυροβολικό τής δημιουργικής σκέψης, όχι μόνον για τα Ελληνικά δεδομένα, αλλά και διεθνώς. Αυτό δεν συνεπάγεται, ότι η κριτική συζήτηση αναφορικά με όσα πρεσβεύει ο καθείς, δεν είναι απαραίτητη, όσο προικισμένος κι αν είναι αυτός ή αυτή. Αντιθέτως, όσο περισσότερο σημαντικές είναι οι επιγνώσεις κάποιου, τόσο περισσότερο επιτακτική είναι η κριτική σύμφυση με τον χώρο των ιδεών του σε οργανική βάση, από ομόθυμους και ομοϊδεάτες. Θεωρώ, ότι οι μεγάλες τομές στην διαδικασία ανατροπής τού Μάτριξ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν από μεμονωμένα πρόσωπα, ανεξαρτήτως τού σημαντικού ρόλου, που τούς επιμερίζει το προσωπικό και συλλογικό κάρμα. Στο οποίον συνήθως αποδίδεται εσφαλμένα αρνητική χροιά, δεδομένου, ότι το βάρος το οποίον εναποθέτει στούς ώμους των ανθρώπων το πεπρωμένο, μπορεί κάλλιστα να έχει και θετικό χαρακτήρα. Αυτές οι τομές απαιτούν τον συγκερασμό τής προσπάθειας περισσότερων καλοθελητών, σε πλαίσια συλλογικής οργανικής σύμφυσης, διότι τα επί μέρους καρμικά γρανάζια καλούνται να συγκροτήσουν λειτουργικούς μηχανισμούς προώθησης τού βίου σε ανώτερα επίπεδα, συμπλέκοντας τούς άξονες τους. Κάθε ευγενές μέταλλο, διοχετεύθηκε σε στοιχείο με σαφή επιμερισμό ιδιοτήτων, που εάν δεν ενταχθεί με συνείδηση τού προορισμού του στο λειτουργικό σύνολο, κινδυνεύει να καταλήξει στα αζήτητα κάποιου γιουσουρούμ. Ενώ όμως ο σκληρός οργανικός πυρήνας τής συλλογικής συγκρότησης τής αδαμάντινης σμίλης, που καλείται να αποκαλύψει τήν ζώσα μορφή, που ενδημεί εντός τού σιδηρού βράχου τής Δημιουργίας, δεν συνδυαστεί με το σφυρί, που αποτελούν χιλιάδες ομόθυμοι και ομόρρυθμοι καλοθελητές, θα παραμείνει ορφανός και ατελέσφορος, εγκλωβισμένος εντός των ορίων μιας στέρφας αυτοέπαρσης. 


Σε κάθε καλοθελητή έχει αποδοθεί συγκεκριμένος ρόλος. Και αυτοί οι ρόλοι δεν διαχωρίζονται σε περισσότερο και λιγότερο σημαντικούς. Κάθε απώλεια, νέκρωση, βλάβη, ή αδρανοποίηση κάποιου οργάνου ή τμήματος ενός οργανισμού, προξενεί πόνο και θλίψη και οδηγεί σε μείωση των ικανοτήτων του, για να ανταποκριθεί στην πρόκληση τής ανατροπής των κακοδαιμονιών και την προώθηση τής ζωής, ώστε να την ανεβάσουμε στο βάθρο, που αξίζει στην αληθή έννοια τού ανθρώπου. Με πρόθεση να συνεχίσω κάπως την προβληματική τού αρθρογράφου, έτσι όπως αυτός την διατυπώνει στο κεφάλαιο Δ΄ των συμπερασμάτων μέσα το συμπυκνωμένο απαύγασμα τής τελευταίας παραγράφου, θεωρώ ως κύρια επιταγή, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΦΕΪΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΛΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Όχι ενός "νέου" Κόσμου, αλλά τού Κόσμου καθ' εαυτού, διότι αυτός ήτο, είναι και θα παραμείνει το ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, μέσω τής ενώσεως Κτιστού και Ακτίστου. Όπως ορθά επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο άνθρωπος, ως ο κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, εκλήθη να καταστεί Συνδημιουργός τής ΟΓΔΟΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.

 
Συγκεκριμενοποιώντας την άποψή μου γι αυτήν την προοπτική, διαπιστώνω, ότι δεν είναι διόλου τυχαίο, ότι ο άκρως διαισθητικός αρθρογράφος δημοσιεύει αυτήν την ανάρτηση στο κατώφλι τής εισόδου τού νέου έτους. Κάθε καινούριος χρόνος συνδέεται με νέες ελπίδες για ένα νέο ξεκίνημα. Αυτή η προσμονή αποκτά την τρέχουσα περίοδο, που οι δυνάμεις τού σκότους αφαιρούν το οξυγόνο με καλπάζουσα ταχύτητα από τις κοινωνίες, με στόχο να τους επιφέρουν καρδιακό και εγκεφαλικό σοκ σε συνθήκες πλήρους ασφυξίας, εκδηλώνεται με πρωτόγνωρη ένταση. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτές οι κοινές προσμονές, θα προσλάβουν συγκεκριμένη έκφραση πραγματοποίησης στην πορεία τού Σωτηρίου Έτους 20220. Προσπαθώντας να προσεγγίσω σε γενική πολιτική και, αλλά σε συγκεκριμένη αστρολογική βάση τις ενέργειες, που πρόκειται να κυριαρχήσουν στις επερχόμενες ζυμώσεις και αφού παρακολούθησα με προσοχή τις υπάρχουσες αστρολογικές προβλέψεις, που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής σχετικά με το νέο έτος, διαπιστώνω, ότι αυτές, πέραν των επί μέρους πολύ εύστοχων διαπιστώσεων τους, δεν έχουν κατορθώσει να αφουγκρασθούν το κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό επερχόμενο των καιρών, επειδή οι συντάκτες τους δεν διαθέτουν συγκεκριμένη πολυετή οργανωμένη στράτευση, ώστε να έχουν αναπτύξει αυξημένο πολιτικό κριτήριο, που να είναι σε θέση να προχωράει πέραν από την αξιολόγηση όσων εκδηλώνονται στην επιφάνεια των εξελίξεων, εισχωρώντας στο βάθος των ζυμώσεων και στις τάσεις, που τις χαρακτηρίζουν. Αυτό το όριο, που χαρακτηρίζει την δυτική αστρολογία, έχουν ξεπεράσει, όπως διαπίστωσα, κάποιοι, που ασχολούνται ενδελεχώς με την Κινέζικη αστρολογία. Επειδή το ζώδιο τής Τίγριος, έχει πολύ εύλογες ιδιότητες, όπως αυτές τής προσπάθειας για ριζική ανατροπή και αδιαπραγμάτευτο προσανατολισμό στο αυτεξούσιο, κάποιοι γερμανοί αστρολόγοι, ειδικευμένοι στην ενασχόληση με την Κινεζική Φιλοσοφία, διατύπωσαν περισσότερο εύστοχες προβλέψεις. Δεδομένου ότι η αστρολογία ως εμπειρική και διαισθητική τέχνη απαιτεί στην προοπτική μιας ενδελεχούς ανάλυσης ή πρόβλεψης, ένα ισχυρό υπόβαθρο στις κοινωνικές επιστήμες, την φιλοσοφία και την θεωρητική φυσική, κατάφεραν κάποιοι μάστορες τού είδους στην συγκεκριμένη περίπτωση να πιάσουν επιτυχώς τον ταύρο από τα κέρατα. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι στο ζώδιο τού Ταύρου θα εξακολουθήσει να ενδημεί ο πλανήτης Ουρανός, στον οποίον αποδίδεται η ενίσχυση ενεργειών, που επιφέρουν διάθεση για βαθιές αλλαγές και ανατροπές. Τα όσα αποκαλύπτει ευλόγως η Κινέζικη Αστρολογία, προκύπτουν βεβαίως, ως είναι φυσικόν και από την πιο ενδελεχή αξιολόγηση των δεδομένων με βάση την Δυτική αστρολογία.
 

Πριν κάνω αναφορά στα κοσμικά ερεθίσματα, που θα επηρεάσουν τις επιλογές και την συμπεριφορά των ανθρώπων κατά το νέο έτος, αξίζει προηγουμένως να γίνει μνεία στις επιτακτικές ανάγκες των καιρών, που ελλοχεύουν ως ώριμες προκλήσεις ενώπιόν μας. Ώστε να αποτολμηθεί μια σύγκριση αυτών των αναγκών με τις επερχόμενες ενέργειες στην βάση τού κατά πόσο οι δεύτερες πρόκειται να πριμοδοτήσουν την πραγματοποίηση τής ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Εάν προβούμε σε μια πολύ σύντομη επισκόπηση των ζυμώσεων αυτής τής περιόδου, θωρώ, ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:


1. Η επίθεση των δυνάμεων τού σκότους εναντίον των κοινωνιών, όπως πολύ ορθά διαπιστώνεται στην ανάρτηση, έχει προσλάβει ένα πρωτόγνωρα και βάναυσα ολοκληρωτικό χαρακτήρα, σε βαθμό, που να αμφισβητείται απροκάλυπτα η επιβίωσή μας, τουλάχιστον ως μη γενετικά μεταλλαγμένα, ρομποτοποιημένα και πλήρως ετεροκαθοριζόμενα ανθρωπάρια.


2. Ταυτοχρόνως εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς η μεγάλη αφύπνιση. Παρακολουθώ για παράδειγμα στην Γερμανία την ογκώδη αύξηση των διαμαρτυριών σε όλες σχεδόν τις πόλεις, με αποτέλεσμα στα πλαίσια αυτών των πολύπλευρων προκλήσεων να μην μπορούν πλέον οι δυνάμεις καταστολής να εκπονήσουν σχέδια για τον έλεγχό τους. Στις πορείες λαμβάνουν πλέον συχνά δυναμικές συγκρούσεις μεταξύ λαού, που περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα και αστυνομίας. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι, ότι οι διοργανώσεις έχουν ξεφύγει πλέον από την δοτή αντιπολίτευση, όπως η κίνηση “Querdenker“, παίρνοντας πλέον αυθόρμητο χαρακτήρα, στηριζόμενες στην όλο και εντονότερα προβαλλόμενη αρχή τής “Suveränität“ (αυτεξούσιο). Η προσπάθεια να ταυτιστούν οι αντιτιθέμενοι στα ενέσιμα δηλητήρια με την ακροδεξιά και τούς ναζιστές, θεωρούνται πλέον γελοίες.


3. Στον Ελλάδα το κύμα που κυριαρχεί σε αντιπολιτευτική βάση στην τρέχουσα φάση, είναι αυτό τής λαϊκής δεξιάς. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι αναμφίβολα θετικό και ελπιδοφόρο. Συγκαταλέγομαι στους πρώτους χρονικά, που προώθησαν την αντίστοιχη ιδέα σε φόρα μεγάλης επισκεψιμότητας από το 2007, υποστηρίζοντας τότε την κυβέρνηση τού Κώστα Καραμανλή, που έστω και σαν παραπαίουσα μεταξύ καλού και κακού, δεχόταν ισχυρή επίθεση από το νεοταξικό κατεστημένο. Επειδή είμαι παλιός στο κουρμπέτι και τυχαίνει να έχω εμπειρία σε συγκεκριμένα διοικητικά πόστα σε οργανώσεις κοινωνικής ανατροπής, διαπιστώνω, ότι το σύγχρονο κίνημα τής λαϊκής δεξιάς διακατέχεται βασικά από τις ίδιες παθογένειας τού κινήματος τής άκρας αριστεράς, που εκδηλώθηκε κατά την δεκαετία τού '70, πριν και μετά την μεταπολίτευση, στην οποία ήμουν ολόθερμα στρατευμένος κατά την διάρκεια των ετών 1973 μέχρι 1977, γνωρίζοντας απ' έξω και ανακατωτά όλες τις ζυμώσεις, που έγιναν εκείνη την περίοδο. Η βασικότερη αδυναμία αυτού τού χώρου ήταν η πολυδιάσπαση και η κυριαρχία στις κατακερματισμένες δυνάμεις ημιμαθών και ξιπασμένων ηγετίσκων, οι οποίοι επειδή είχαν διαβάσει δυο μπροσούρες, θεωρούσαν ότι μπορούσαν να καθοδηγούν τις “μάζες”. Θεωρώντας ότι οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οργανώσεις και αποκόμματα, που συχνά έφτασαν μέχρι την διάσπαση τού ατόμου, ατομική, ήσαν οικογενειακή ιδιοκτησία τής κλίκας τους, αναπαρήγαγαν με στείρο φανατισμό δόγματα, απαγορεύοντας δια ροπάλου κάθε δημιουργική σκέψη. Με μαξιμαλιστική συνθηματολογία οργάνωναν διαμαρτυρίες σε πλαίσια “επαναστατικής” γυμναστικής, χωρίς να σκεφθούν ποτέ να διαμορφώσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, που να διέπεται από αρχές στρατηγικής και να προχωράει στην διοχέτευση αυτών των αρχών σε συγκρότηση τακτικών επιλογών. Η έλλειψη ενός άξιου λόγου στελεχικού δυναμικού, συμπληρωνόταν από μαζική διείσδυση χαφιέδων και ηλιθίων. Το αποτέλεσμα ήταν, να εξουδετερώσουν και να αδρανοποιήσουν το φρόνημα και την ετοιμότητα τής τότε μαχόμενης νεολαίας και των συνειδητών εργατών. Οι αλλοπρόσαλλες, ακτιβίστικες ενέργειες τού τότε απεργιακού κινήματος οδήγησαν στην έξοδο των παραγωγικών επενδύσεων από την Ελλάδα στην Τουρκία και την αποβιομηχάνιση που ακολούθησε, με την “σοσιάλμανία” τού κρατιστή καραμανλή και το στοχευμένο κτύπημα των “προβληματικών” τού πράκτορα παπαντρέα.

Η κύρια αδυναμία των ηγετίσκων τού παρελθόντος ήταν η ενδόμυχη προσαρμογή στο σύστημα. Έχοντας δει το βρωμόξυλο και την καταταλαιπωρία των διώξεων, που μάζεψε η προηγούμενη γενιά των αριστερών στις φυλακές και τις εξορίες, δεν διανοήθηκαν ποτέ να προβούν σε ριζική ρήξη με το κατεστημένο, εγκλωβισμένοι στα όρια τής μικροαστικής τους λιποψυχίας. Το καθεστώς πολιτικού διαχωρισμού, που επέβαλε το κατεστημένο στην Ελλάδα μεταπολεμικά, οδήγησε στην ουσία τμήμα των μικροαστών σε βερμπαλιστική άρνηση του, με αποτέλεσμα τον ευνουχισμό τής νεολαίας από αυτούς και τον εγκλωβισμό της στο έλεος τής καριέρας, τού καταναλωτισμού, τής αποχαύνωσης και της κραιπάλης. Με αυτήν την διαπίστωση δεν αποσκοπώ να απαξιώσω την προσφορά των διάφορων στελεχών τού αντιδικτατορικού αγώνα, που φυλακίστηκαν ή διώχθηκαν με άλλο τρόπο. Σε αυτούς όμως, κάθε άλλο παρά μόνον άνθρωποι με αριστερό φρόνημα συμμετείχαν. Εκατοντάδες δεξιοί, ή οπαδοί τού πολιτικού κέντρου, στρατιωτικοί ή σοβαροί επενδυτές και εύποροι, έδειξαν απαράμυλη ετοιμότητα έντιμης αντίθεσης και διώχθηκαν σκληρά. Όπως επίσης δεν απαξιώ τον ρόλο έντιμων, αποφασισμένων και ειλικρινών αγωνιστών τής άκρας δεξιάς, που συνυπήρξαν στα πλαίσια τής πρώιμης χρυσής αυγής και που στην συνέχεια φρόντισε να απομονώσει η κλίκα μιχαλολιάκου. Γνωρίζοντας το ποιόν αυτών των ανθρώπων, θεωρώ, ότι ουδόλως υπολείπονται σε πατριωτισμό και διάθεση αυτοθυσίας από κάποιους έντιμους αριστερούς, που ζυμώθηκα μαζί τους.
Δυστυχώς, το κύριο έλλειμμα, που εκδηλώθηκε στα όποια οργανωμένα κινήματα ανατροπής στο παρελθόν στην Ελλάδα, ήταν ανεξάρτητα από τον κάθε φορά πολιτικό προσανατολισμό τους, η παντελής απουσία πολιτικής δημιουργικής σκέψης και συγκεκριμένου οράματος, που να αποδίδει ρεαλιστικό προγραμματικό καταστάλαγμα, με βραχυπρόθεσμη τακτική, μεσοπρόθεσμη προοπτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Χαρακτηριστικό για το σύγχρονο κύμα της λαϊκής δεξιάς, είναι ότι στις οργανωτικές συμφύσεις που το αποτελούν, προΐστανται αποκλειστικά κάποια μεμονωμένα πρόσωπα, ή έστω άκρως ολιγομελείς ηγεσίες, χωρίς να διαθέτουν αυτά συγκροτημένο επιτελικό πυρήνα, ενώ τα πρόσωπα που ηγούνται δεν διαθέτουν συγκεκριμένη οργανωτική θητεία στα φόρα τής ανατροπής, άρα εν τέλει είναι ξένα προς το αντικείμενο που αναλαμβάνουν. Φυσικά, δεν αμφισβητώ τις αγνές προθέσεις, τις γνώσεις και τις ικανότητες κανενός. Και οπωσδήποτε πάντοτε ισχύει η αρχή “το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη”, οπότε δεν δικαιούμαι να προδικάσω την πορεία τής όποιας προσπάθειας, ανεξάρτητα από που αυτή προέρχεται, στον βαθμό που θέλει να υπηρετεί ένα θεμιτό σκοπό. Όμως θεωρώ, ότι είναι λίγο αργά, όταν έχει φθάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο, να αναγνωρίζεται μονομερώς η ανάγκη ανεξάρτητης και ιδιόχειρης πολιτικής έκφρασης, από κάποιους κατά τα άλλα άκρως καταξιωμένους και δημοφιλείς δημοσιογράφους, τηλεπαρουσιαστές, ιατρούς, καθηγητές ιατρικών κλάδων, πρώην στελέχη κατεστημένων κομμάτων, ή δικηγόρους, με αναμφίβολα σπουδαία κοινωνική προσφορά στην τρέχουσα φάση. Όμως, η πολιτική προϋποθέτει κάτι ποιοτικά περισσότερο από την όποια σημαντική προσφορά στην κοινωνία.
Χαρακτηριστικό τής έλλειψης πολιτικής διορατικότητος είναι το πρόσφατο παράδειγμα τού αποβιώσαντος Γιώργου Τράγκα, την αντιπολιτευτική προσφορά τού οποίου ως ένα βαθμό εκτιμώ. Έχοντας ζωτική ανάγκη για μονοκλωνικά παρασκευάσματα ζήτησε ο Γ.Τ. Από κάποιον φίλο του να τού τα στείλει ταχυδρομικά. Αυτός ανέγραψε μάλιστα στο έγγραφο αποστολής το περιεχόμενο τού πακέτου. Ως ήταν φυσικό, αυτό το πακέτο δεν έφτασε ποτέ σε κάποιον που ασκεί σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Ως γνωστόν όμως, ο Γ.Τ. διέθετε επαρκή οικονομική επιφάνεια, για να μπορεί να στείλει κάποιον έμπιστό του στο εξωτερικό, για να μεταφέρει το ζωτικότατα αναγκαίο παρασκεύασμα. Άρα καθίσταται κατανοητόν, ότι κάποιος δεν μπορεί να βρίσκεται ταυτοχρόνως και μέσα και έξω από το σύστημα. Και όπως διαπίστωσα προηγουμένως, εάν δεν δρομολογηθεί συγκεκριμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση τής Ενότητος, δεν μπορώ να διακρίνω κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μπορεί μεν, να μην ισχύει απόλυτα, αυτό που διατείνεται η γνωστή παροιμία, ότι “όλα τα καλά πέφτουν από τον ουρανό”. Όμως, εάν βάλει κι αυτός πλάτες, τότε οι προσπάθειες για το καλό αποκτούν ούριο άνεμο. Εάν θεωρήσουμε κύριο ζητούμενο για την επόμενη, επελαύνουσα νέα χρονιά τήν αποκατάσταση τής πολυδιάσπασης τού πατριωτικού κινήματος, που θα συνενώσει σε ένα μεγάλο χείμαρρο τα ολοένα και περισσότερο αυξανόμενα πλήθη, που εμφορούνται από την Μεγάλη Αφύπνιση, τότε οι ανάγκες των καιρών εστιάζονται σε δυο στόχους. Ο πρώτος αφορά την συγκρότηση πυρήνων, που θα επεξεργαστούν και θα εκπονήσουν οργανωμένα σε συλλογική βάση ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα ανατροπής. Το δεύτερο είναι η διάχυση αυτού τού προγράμματος σε μεγάλο αριθμό αφυπνισμένων, ώστε να περάσουμε στην εκκίνηση τής μετατροπής τού προγράμματος; σε δράση.


Κάνοντας αναφορά σε αποκατάσταση τής ενότητος δεν αναφέρομαι σε οργανωτικού τύπου συγκόλληση υπαρχόντων πρωτοβουλιών. Μια τέτοιους είδους διαδικασία θα είχε οπωσδήποτε θετικό αντίκτυπο και θα λειτουργούσε εκ των πραγμάτων δυναμικά ως πόλος έλξης επί πλέον δυνάμεων. Μια ανάλογη πρωτοβουλία, είχε θέσει παλαιότερα σε κίνηση η ευγενέστατη φυσιογνωμία τού Στρατηγού Γεώργιου Αϋφαντή, ο οποίος μάς άφησε ενδιάμεσα χρόνους, χωρίς όμως δυστυχώς να καρποφορήσει αυτή η σπουδαία προσπάθειά του. Όπως αποδεικνύει η ιστορία, τα λεγόμενα “καπετανάτα” είναι συνυφασμένα με την φύση τής φυλής μας και κατά την επανάσταση τού 1821 δεν στάθηκε δυνατόν να αποφύγουμε δυο εμφύλιες συγκρούσεις, σε μια από τις οποίες πολέμησε μάλιστα ο Καραϊσκάκης εναντίον τού Κολοκοτρώνη. Αναφερόμενος λοιπόν σε ΕΝΟΤΗΤΑ δεν εστιάζω την προσοχή μου σε επί μέρους συγκολλήσεις οι οποίες μακάρι να επέλθουν, διότι οι περισσότερες από τις πατριωτικές δυνάμεις διαθέτουν θετικό πρόσημο, αλλά στην έννοια τής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ. Σύμφωνα με τις επιγνώσεις τής θεωρητικής φυσικής η πληροφορία είναι ο παράγων, που κυριαρχεί επάνω στην ύλη και την ενέργεια. Η αρχή, που διακήρυξε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ότι “Τα πάντα Λόγου συνέχονται” είναι καθοριστική, όπως η αρχή τής “Απάθειας”, που διακήρυξε ο ίδιος και η αρχή τής “Ησυχίας”, που διακήρυξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτοί οι δυο τεράστιοι ογκόλιθοι τής Πνευματικότητος, μάς εγκαλούν να εξάγουμε την καρδιά μας πέρα από την τρικυμία των παθών και να την κατευθύνουμε προς την ζωοποιό Χάρη τού Πνεύματος, όπως έψαλε ο Θεόπνευστος Δαυίδ: “ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΜΟΥ”. Ο Δαυίδ προτάσει στις λειτουργίες τής καρδιάς και τής διάνοιας την Αγάπη, όπως ακριβώς μάς εγκαλούν οι Πρόγονοί μας με το “Φιλοσοφούμεν γαρ μετ' ευτελείας” και όχι όπως το κάθε ξιπασμένο κωλόπαιδο ξερόλας αριβίστας. Οξύνοντας την διάνοιά μας, με το χέρι στην καρδιά και με το άλλο βαστάζοντας γερά το χέρι των συναγωνιστών μας και το χέρι τής κοινωνίας, εάν επιτρέψουμε στο Πνεύμα να μάς οδηγεί, που είναι ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής, τότε θα φθάσουμε στην αλήθεια, η οποία επενεργεί την αδιαμφισβήτητη Πνευματική Ηγεμονία των Ιδεών. Τότε ας φτιάξουν όσοι θέλουν οργανώσεις, κόμματα, πρωτοβουλίες και οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Αυτοί, οι οποίοι επιβάλλουν την ιδεολογική ηγεμονία και την επισφραγίζουν με το προσωπικό τους παράδειγμα και την μαρτυρία τους, κυριαρχούν στις εξελίξεις. Αυτοί, λειτουργούν ως πηνίο, στον πυρήνα τού μηχανισμού τής ανατροπής τού κακού, οικοδομώντας βήμα προς βήμα τα σχέδια στούς φακέλους τής επερχόμενης ανόδου.

Κάτι αντίστοιχο επικαλείται και η αστρολογία. Οι κοσμικές επιρροές επιδρούν στην νόηση, στην διάθεση και την εν γένει φυσιολογία μας, κατά την διαδικασία να διαμορφώσουμε εμείς οι ίδιοι με βάση την συνειδητότητά μας το πεπρωμένο μας. Εάν θα αξιοποιήσουμε αυτές τις επιρροές, για να δημιουργήσουμε χώρο στούς αγγέλους ή τούς δαίμονες που μάς περιβάλλουν, εξαρτάται αποκλειστικά από την δική μας επιλογή. Μαχαίρι κρατούν και οι χειρούργοι και οι κακούργοι. Και όπως διατύπωσε εύστοχα κάποιος αστρολόγος, η αστρολογία είναι μάνιουαλ. Δεν είναι ούτε ο κατασκευαστής τού μηχανήματος, ούτε το μηχάνημα, ούτε η αποστολή του, ούτε το υλικό, που καλείται αυτό να επεξεργαστεί. Όποιος ξέρει να χειρίζεται αυτό το μάνιουαλ, διαθέτει ένα προτέρημα. Δεν χρειάζεται να σπάσει πρώτα κάποιες βίδες τού μηχανήματος, για να μάθει πώς αυτές λειτουργούν. Επί πλέον, η αστρολογία ως τέχνη που αφορά την δημιουργία, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αρχή: “Όπου Κύριος βούλεται, παύει πάσα φύσεως τάξις”. Ούτε να επενεργήσει, όσα βρίσκονται στην δικαιοδοσία τής προσευχής και τής ενοράσεως. Όπως σωστά διατύπωσε ο Ινδός Διδάσκαλος Σρι Αουρομπίντο “Μιά καρδιά που αγαπά, μπορεί να αλλάξει ακόμη και το παρελθόν”. Και σύμφωνα με την διαπίστωση τού Βλαδίμηρου Ντοστογιέφσκυ “Μια Ορθόδοξη καρδιά μπορεί να τα καταλάβει όλα”.
Διαπιστώνω ότι, η αστρολογία μάς φέρνει για το 2022 ένα χαρμόσυνο μήνυμα, για την προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις δυο ανάγκες, που προανέφερα.
 

Όπως προανέφερα, οι περισσότεροι αστρολόγοι, τις προγνώσεις των οποίων μελέτησα, ενώ ερμήνευσαν επαρκώς τα επί μέρους αναμενόμενα πλανητικά δεδομένα, προσφέροντας φιλότιμες υποδείξεις σε αυτούς που τούς παρακολουθούν, δεν κατάφεραν να συνθέσουν τις επί μέρους διαπιστώσεις σε ένα οργανικό σύνολο, καταλήγοντας στο γενικό συμπέρασμα, ότι η ερχόμενη χρονιά δεν θα είναι τόσο δύσκολη, όσο οι δυο προηγούμενες, που συχνά χαρακτήρισαν ως την πλέον επώδυνη περίοδο μεταπολεμικά για την ανθρωπότητα. Συμπεραίνοντας, ότι η χρονιά αυτή θα είναι μάλλον ουδέτερη, αφού έχει μόνον μια θετική όψη, όσο αφορά τούς πλανήτες με αργή πορεία, που είναι η σύνοδος τού Δία με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο των Ιχθύων. Κατά την δική μου οπτική, οφείλουμε μια διαφορετική αποτίμηση απέναντι στην νέα χρονιά. Κατ' αρχήν ο Δημιουργός δεν δημιούργησε την αίσθηση τού χρόνου, ώστε να παρέχει απλά ερεθίσματα στην κατεύθυνση να υποβοηθηθεί το ένα ή άλλο ξεχωριστό συμβάν. Ούτε κάθε έτος, δομείται σε κοσμική βάση ανεξάρτητα από τούς προηγούμενα και τούς επόμενα, αλλά εντάσσεται λειτουργικά στην αλυσίδα τού Θείου Σχεδίου, που προσβλέπει στην Σωτηρία και στην αποκατάσταση της Ενότητος Πάντων. Σε αυτήν την αξιολόγηση δεν συμπεριλαμβάνω τον Γιώργο Βασιλάκο, ο οποίος είναι κατά την εκτίμησή μου το βαρύ πυροβολικό τής στρατευμένης πολιτικής αστρολογίας στην Ελλάδα και ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε ετήσια πρόβλεψη. Ίσως αυτή η καθυστέρηση να κυοφορεί κάποια βαθύτερη επεξεργασία των δεδομένων.
Τα κύρια αστρολογικά δεδομένα για την επόμενη χρονιά, που επιθυμώ να εξάρω με βάση την προσωπική μου εκτίμηση είναι τα εξής:


1. Οπωσδήποτε η προαναφερθείσα σύνοδος Δία / Ποσειδώνα στους Ιχθείς. Δεν είναι όμως μόνον η σύνοδος των δυο αυτών πλανητών στο συγκεκριμένο ζώδιο, η οποία θα διαρκέσει την δεύτερη και τρίτη εβδομάδα τού προσεχούς Απριλίου. Ο Ποσειδώνας βρίσκεται εκεί εδώ και πολύ καιρό και θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα ακόμη, προετοιμάζοντας με λαχτάρα αυτήν την σπουδαία συνάντησή του, στο ζώδιο, στο οποίο είναι αυτός ο σύγχρονος κυβερνήτης, ενώ ο παραδοσιακός κυβερνήτης είναι ο του είναι ο Δίας. Πρόκειται δηλαδή για μια συνάντηση δυο γιγάντων στο από κοινού λημέρι τους, που τους προσδίδει ιδιαίτερη δύναμη και λάμψη. Όμως, πέρα από την σύνοδο, Ο Δίας κρούει ήδη την θύρα και θα εισέλθει αύριο στο πρώην πατρικό του σπίτι τού σύγχρονου σπιτονοικοκύρη Ποσειδώνα και θα παραμείνει εκεί μέχρι τα τέλει τού 2022 με εξαίρεση ένα σύντομο μπες, βγες στον Κριό. Πρόκειται δηλαδή για εορτασμό διαρκείας.


2. Το δεύτερο πολύ σημαντικό δεδομένο αφορά την παραμονή τού πλανήτη Άρη στο ζώδιο των Διδύμων, για το άκρως ασυνήθιστο μακρύ διάστημα από τις 21 Αυγούστου 2022 μέχρι τα τέλη Μαρτίου τού 2023.


3. Οι τέσσερις εκλείψεις, δυο ηλιακές και δυο σεληνιακές, που θα λάβουν χώρα στον άξονα Ταύρου / Κριού, που θεωρείται ως ο άξονας τής οικονομίας. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα δεδομένα μείζονος σημασίας, στα οποία δεν θα αναφερθώ με αυτήν την ευκαιρία, καθ' ότι δεν τυγχάνω αστρολόγος, ούτε και το εν τέλει ζητούμενό είναι η εκπόνηση κάποιας αστρολογικής πραγματείας. Αντιλαμβανόμενος τον ρόλο μου σαν κοινωνικός ακτιβιστής, στρέφω την προσοχή μου προς την αξιοποίηση κοσμικών δεδομένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι, πάντοτε με την προσοχή ενός μη ειδικού, που είναι σε θέση όμως να εντοπίζει το δάσος, χωρίς όμως να μπορεί να εισχωρήσει στα άδυτα τής γεωπονίας.  

Για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη τού κοσμικού δράματος και τού αντίκτυπου που είχε αυτό στην ζωή τού πλανήτη Γαία, ας στρέψουμε την προσοχή μας στα αστρολογικά δεδομένα, που κυριάρχησαν κατά την περίοδο των τελευταίων ετών. Στα τέλη τού 2008 εισήλθε ο Πλούτων στο Αιγόκερω σηματοδοτώντας την αυξημένη επίθεση των επικυριάρχων με την προετοιμασία τού 3ου ΠΠ. και την γοργή επιβολή τής νεοταξικής ατζέντας. Στα τέλη τού 2017 εισήλθε στον Αιγόκερω και ο Κρόνος ενισχύοντας αυτές τις ενέργειες. Τον Δεκέμβριο τού 2019 εισήλθε και ο Δίας στον Αιγόκερω, για να σχηματιστεί στις αρχές αρχές τού 2020 την λεγόμενη μεγάλη συναστρία με τούς άλλους δυο πλανήτες, που χαρακτήρισε την ξέφρενη τελική επίθεση τής καμπάλ, με την ψευδεπίγραφη “πανδημία”, τα lock down και την επιβολή των ενέσιμων δηλητηρίων. Όμως ήδη στα μέσα Μαρτίου μετακόμισε ο Κρόνος στον Υδροχόο. Ο Κρόνος ενεργοποιεί και κατ' επέκταση εκπροσωπεί αστρολογικά την συντήρηση. Περνώντας όμως στο κλασσικό ζώδιο τής ανατροπής, οδήγησε στο αναπτυχθεί βήμα προς βήμα ένας ισχυρός αντίλογος στα μέτρα που επέβαλε η καμπάλ, ακόμη και από ανθρώπους, που ανήκαν προηγουμένως υπό την γενική έννοια στο κατεστημένο, όπως προβεβλημένοι πανεπιστημιακοί διεθνούς κύρους (πχ. Δρ Ιωαννίδης) ή πρώην βουλευτές τού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, όπως ο Dr. Wodag. Εάν συμπεριλάβουμε σε αυτήν την προβληματική και την παρουσία τού πλανήτη Ουρανού, που είναι ο κλασσικός πλανήτης τής ανατροπής, στο ζώδιο τού Ταύρου, που είναι έντονα συντηρητικό ζώδιο και βρίσκεται σε γωνία τετραγώνου, δηλαδή γωνία τριβής με τον Υδροχόο, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια αντισυμμετρική κατάσταση με παρόμοια ποιότητα αυτής, που έχει η παρουσία τού Κρόνου στον Υδροχόο, οπότε ξεκίνησε να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα με την διογκούμενη οργή τής κοινωνίας, τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις, την ισχυρή εκδήλωση των παρενεργειών των βιολογικών όπλων, που πλασάρονται ως δήθεν “εμβόλια” και την εντεινόμενη επιβολή των μέτρων τής καμπάλ. Αυτοί οι δύο πλανήτες σχημάτισαν ακριβή γωνία τετραγώνου κατά την διάρκεια τού Φεβρουαρίου τού 2022, όταν εκδηλώθηκε το πατιρντί των ενέσιμων δηλητηρίων. Το τετράγωνο αυτό εξασθένησε κατά την περίοδο των θερινών μηνών, έγινε όμως ξανά ακριβές πριν τα Χριστούγεννα και η ακρίβεια του θα διαρκέσει και κατά το πρώτο δεκαήμερο τού Ιανουαρίου, στην φάση ακριβώς, που οι λεχρίτες επιβάλουν νέα μέτρα περιορισμού, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν την τρέχουσα εορταστική περίοδο. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω στα σημαντικά αστρολογικά δεδομένα τού 2022, είναι ότι αυτό το τετράγωνο θα ξεκινήσει να ενεργοποιείται το Φθινόπωρο, για να γίνει ακριβές τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αλλά σε εκείνη την φάση θα έχουν ισχυροποιηθεί πολύ οι ζυμώσεις των κοινωνικών δυνάμεων, οπότε θα κλάψουν οι μανάδες τής καμπάλ με μαύρο δάκρυ.

Όπως όμως επεσήμανα ήδη, ο βασικότερος παράγων τού 2022 είναι η σύνοδος Δία / Ποσειδώνα στούς Ιχθείς. Ο Ποσειδώνας εκπροσωπεί τον αλτρουισμό, την έμπνευση και την εκπόνηση χρήσιμων ιδεών στην θετική του έκφανση. Στην αρνητική του έκφραση εκπροσωπεί την κυριαρχία αυταπατών, την τάση για εξαπάτηση, την προσφυγή στην τεχνητή αμνησία με κατανάλωση οινοπνευματωδών και ναρκωτικών. Ο Δίας εκπροσωπεί την επέκταση και την επιτυχία. Σε αρνητική έκφανση εκπροσωπεί την υπερβολή. Η σύνοδος των δυο αυτών πλανητών υποδηλώνει, ότι αυτοί που προτίθενται να την αξιοποιήσουν δημιουργικά θα περάσουν σε ένα άνευ προηγουμένου brainstorming εκπόνησης δημιουργικής σκέψης, μέσα σε συνθήκες ισχυρής έμπνευσης και κυριαρχίας αλτρουιστικών ιδεών. Θα προκύψουν νέες πρωτότυπες θεωρίες, ισχυρή τάση για πνευματικότητα και θα συγκροτηθούν νέα συστήματα σκέψης για την προώθηση των προβλημάτων. Αυτή η διαδικασία θα συμπεριλάβει και την προώθηση τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όσοι αντιμετωπίσουν τις ενέργειες αυτής τής συνόδου με αρνητικό τρόπο, θα πέσουν σε αυταπάτες, ή θα εξαπατηθούν. Η καλύτερη δυνατή όμως προοαγωγή θετικής σκέψης παραμένει ανενεργή και ατελέσφορη, εάν δεν κοινονικοποιηθεί και δεν φθάσει να γίνει κτήμα και οδηγός στην δράση των θετικών δυνάμεων. Γι την επιτέλεση αυτού τού σκοπού θα φροντίσει όμως η πολύμηνη παρουσία τού πλανήτη Άρη στο ζώδιο των Διδύμων από τα μέσα Αυγούστου μέχρι και τον Μάρτιο τού 2023. Ο Άρης εκπροσωπεί την ενέργεια και το ζώδιο των Διδύμων την νόηση και την επικοινωνία. Οπότε οι ιδέες και το καταστάλαγμα θεωριών, που θα πυροδοτήσει η σύνοδος Δία / Ποσειδώνα, στο ζώδιο τής πνευματικής αναζήτησης και αλτρουισμού των Ιχθύων, θα περάσουν σε μια άνευ προηγουμένου κινητικότητα και διάδοση με τον Άρη στους Διδύμους. Ο επικοινωνιακός χαρακτήρας των Διδύμων υποδηλώνει, ότι αυτές οι νέες ιδέες και θεωρίες δεν θα εκπονηθούν κυρίως σε ατομική βάση, αλλά μέσα από την συνεργασία ομόθυμων συλλογικοτήτων. Κάποιοι αστρολόγοι θεώρησαν εσφαλμένα, ότι ο Άρης στούς Διδύμους είναι εξασθενημένος και ότι η ενέργεια των ανθρώπων πρόκειται να εγκλωβιστεί σε θεωρητική φλυαρία, και δεν θα μπορέσει να περάσει στην πρακτική δράση. Βεβαίως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στην αρνητική έκφανση αυτού τού αστρολογικού δεδομένου. Η επόμενη χρονιά όμως θα είναι χρονιά μετακινήσεων και συνευρέσεων. Και κάποιοι που υφίστανται τούς περιορισμούς όπως το λιοντάρι στο κλουβί, είναι λογικό να αξιοποιήσουν αυτές τις ενέργειες σε δημιουργική κατεύθυνση. Φυσικά, ποτέ το μέλλον δεν είναι δεδομένο και ουδέποτε η προσπάθεια ερμηνείας των αστρολογικών δεδομένων δεν είναι εις θέσιν να σταθμίσει επ' ακριβώς την πληθώρα των παραγόντων, που επενεργούν στην διαμόρφωση μιας κατάστασης. Όμως εκτιμώ, ότι τα κοσμικά δεδομένα τής επόμενης χρονιάς είναι πολύ εύλογα, για να πέσει κάποιος φρόνιμος παρατηρητής τελείως έξω με τις ερμηνείες τους. Εάν συμπεριλάβουμε μάλιστα στην προβληματική μας και τα προεικαζόμενα πατατράκ στην οικονομία, που υποδουλώνουν οι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου / Κριού, τότε μάλλον οι εξελίξεις πρόκειται να είναι ζοφερές για το κατεστημένο. Και όσο αφορά τα όποια εναλλακτικά σχέδια τής καμπάλ, εδώ είμαστε και διαθέτουμε αρκετούς πάγκους για τούς κάθε είδους κατεργάρηδες. Προσωπικά επιμένω να επεξεργάζομαι τις περιελίξεις αυτού, που αποκαλώ “πηνίο”. Εύχομαι σε όλους Καλή Πρωτοχρονιά. Είτε με ήλιο είτα με βροχή, αυτοί που βρίσκονται στα χαρακώματα δεν είναι πλέον καθόλου λίγοι και γίνονται κάθε μέρα περισσότεροι. Είτε μαζί θα ζήσουμε σαν άνθρωποι, είτε μαζί θα θυσιαστούμε, πάλι σαν πραγματικοί άνθρωποι, διασώζοντας το κυριότερο, που είναι η ανθρωπιά. Εγώ είμαι βαθύτατα πεισμένος για τον θρίαμβο τής πρώτης εκδοχής ΩΣ ΧΑΡΙΕΝ ΕΣΤ' ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η, όπως διακήρυξε ο ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.

18 Δεκεμβρίου, 2021

ΝΤΙΡΙΝΤΑΧΤΑ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΑ ΤΣΑΜΙΚΑ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΖΕΜΠΕΚΙΕΣ

https://www.pronews.gr/koinonia/1042476_asygkratitos-pleon-o-kosmos-gyalia-karfia-apo-syggeneis-apothanonta-sto-nosokomeio

 

 

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΔΕΛΦΕΣ ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ:

 


 


11 Δεκεμβρίου, 2021

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΣΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

 

Στο αγαπημένο μου ιστολόγιο Διόδοτος διάβασα στην ανάρτηση με τίτλο "Περί.. Υποχρωτικότητας" ένα σχόλιο τού καλού Φίλου Διός Κούρος, που με άγγιξε βαθιά και θεωρώ σκόπιμο να μεταφέρω και εδώ:

 https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/12/blog-post_37.html

 

Φίλοι Διοδοταίοι,

Αφορμή για τα παρακάτω είναι το, συνεχώς διογκούμενο, "πρόβλημα" που έχουμε εμείς οι "ψεκασμένοι" με τους "φυσιολογικούς" και δη τσιμπημένους ΚΟΝΤΙΝΟΥΣ μας ανθρώπους. Και λέγοντας κοντινούς, εννοώ την οικογένειά μας και τους Φίλους, δηλαδή αυτούς που ΑΓΑΠΑΜΕ. Και θα μιλήσω για αυτούς, όχι γιατί δεν νοιάζομαι για όλους, αλλά γιατί αυτοί αποτελούν την καθημερινότητά μας.

Όλοι μας βιώνουμε οτι ενώ εμείς, οι ψεκασμένοι και συνομωσιολόγοι, πέρα απο μια ενημέρωση που τους κάνουμε και μια ΠΡΟΤΡΟΠΗ να ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΝ και μετά να αποφασίσουν, αφήνουμε την ελεύθερη βούλησή τους να "ενεργήσει", αυτό που βιώνουμε απο αυτούς είναι μια ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΙΕΣΗ να πάμε να τσιμπηθούμε αλλιώς θα θα θα θα θα......

Ποιό είναι, λοιπόν, το πραγματικό πρόβλημα ; Είναι το τσίμπημα ; Είναι το σκεύασμα αυτό καθεαυτό ; ΟΧΙ φίλοι μου, ΔΕΝ είναι ούτε το τσίμπημα, ούτε το σκεύασμα.

Είμαι πεπεισμένος οτι οτιδήποτε "τοποθετήσουμε" στη θέση του τσιμπήματος, η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών απέναντί μας θα ήταν ΙΔΙΑ, αν η ΠΙΕΣΗ του συστήματος ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ θα ήταν και αυτή η ίδια (όπως για τα τιμπήματα). Όταν λέω "σύστημα" δεν εννοώ μόνο το πολιτικό, αλλά το οποιοδήποτε κατεστημένο. Ιατρικό, πολιτικό, αθλητικό, θρησκευτικό, σχολικό, "μιντιακό" κλπ. Παράδειγμα, ένας "χουλιγκάνος" οπαδός, θα ασκήσει πάνω σου βία, μόνο και μόνο επειδή υποστηρίζεις αντίπαλη ομάδα. Ένας φανατικός (όχι όλοι, μόνο οι φανατικοί) μουσουλμάνος θα έρθει να σε σκοτώσει μόνο και μόνο επειδή δεν είσαι μουσουλμάνος. Το ίδιο και πολύ παλιά με τους φανατικούς χριστιανούς, για να μην ξεχνιόμαστε.

Υπάρχει, λοιπόν, μια κατηγορία συνανθρώπων μας (δεν το λέω ρατσιστικά, μακρυά απο εμένα οι διαχωρισμοί) οι οποίοι ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ λαμβάνουν αυτά που τους λέει το κάθε κατεστημένο ως θέσφατο και πορεύονται με αυτές τις "παραινέσεις" σε βαθμό να ΜΗΝ ενδιαφέρονται για τον διπλανό τους, παρά μόνο για την δική τους "ικανοποίηση".

Ποιό είναι, λοιπόν, το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ πρόβλημα και τελικά ΤΙ μπορούμε να κάνουμε για να το λύσουμε (αν μπορούμε βεβαίως βεβαίως) ;

Το πρόβλημα, κατ εμέ, είναι η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ τους. Και για αυτό το λόγο είναι ΔΥΣΚΟΛΟ να λυθεί. Έχουν "εκπαιδευτεί" σε όλη τους τη ζωή να ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ, χωρίς δεύτερη ΣΚΕΨΗ ή κριτική διάθεση, αυτά που τους λέει το κατεστημένο και έτσι ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ έχουν εκπαιδεύσει τη συνείδησή τους να ζεί σε μια ΑΥΤΑΠΑΤΗ. Είναι, δε, τόσο βαθιά ριζωμένη αυτή η εκπαίδευση, ώστε δεν καταλαβαίνουν οτι έχουν ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ μεσα σε αυτή. Δεν λέω κάτι καινούργιο. Το έχει περιγράψει ήδη ο Πλάτων ως ΣΠΗΛΑΙΟ και η σημερινή εκδοχή του σπηλαίου είναι το επονομαζόμενο Matrix.

Στο σημερινό, λοιπόν, πρόβλημα του τσιμπήματος, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους έχουν εγκλωβιστεί στο σπήλαιο. Βρίσκονται σε μια κατάσταση κατάληψης τοΥ μυαλού τους, δηλ. της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ τους. Πως έχει γίνει αυτό ; Μέσω ποιού "συστήματος" το έχει καταφέρει αυτό το κατεστημένο ; Μα με "ειδικούς" και ψέμματα στα ΜΜΕ ! ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ. Τα ΜΜΕ όλο αυτό το διάστημα, μέσω ψευδών ειδήσεων, έχουν καταφέρει να προκαλέσουν ΜΑΖΙΚΑ στη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ των ανθρώπων αυτών ΥΠΝΩΣΗ !! Κοιμούνται και ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ.

Τώρα που, κάπως, διαπιστώσαμε το πρόβλημα, το ερώτημα είναι ένα. Πως εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε ; Υπόψιν οτι η προσπάθεια είναι διπλή.

Πρώτον, θα πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν οτι οι πιέσεις τους να τσιμπηθούμε και εμείς πέφτουν στο κενό.

Δεύτερον, θα πρέπει να τους ΠΕΙΣΟΥΜΕ με ΛΟΓΙΚΑ επιχειρήματα οτι έβαλαν ΑΣΚΟΠΑ τον εαυτό τους σε περιπέτειες κάνοντας το μπόλι (δηλ. οτι σαν ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟΙ δεν κατάλαβαν το παιχνίδι που τους "έπαιξαν").

Θεωρώ οτι αν καταφέρουμε πρώτα το δεύτερο, τότε το πρώτο λύνεται αυτόματα.

Για να λύσουμε το δεύτερο, δηλ. να τους ΠΕΙΣΟΥΜΕ, πρέπει εμείς πρώτα να είμαστε σε θέση να ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ την αυταπάτη τους και στη συνέχεια να προσπαθήσουμε να την αποδομήσουμε. Να προσπαθήσουμε δηλ. να τους ΑΠΕΓΚΛΩΒΗΣΟΥΜΕ απο το σπήλαιο. Για εμένα, η προσπάθεια αυτή είναι μια πράξη ΑΓΑΠΗΣ. Είμαι σίγουρος οτι και αυτοί (τουλάχιστον οι καλοπροαίρετοι), μέσα στον ΥΠΝΟ τους, θεωρούν οτι πιέζοντάς μας κάνουν και αυτοί το σωστό !! Όμως στην πραγματικότητα προσπαθούν να μας ΠΑΓΙΔΕΥΣΟΥΝ στο δικό τους σπήλαιο.

Μην ξεχνάτε οτι, όπως και εμείς οι ψεκασμένοι, έτσι και οι ΥΠΝΩΤΙΣΜΕΝΟΙ κοινούνται σε κοινωνικά δίκτυα που συνδέονται με το σπήλαιο που έχουν εγκλωβιστεί, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι τους μοιράζονται και ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ την ίδια αυταπάτη. Έτσι, το να βγούν απο το σπήλαιο πρέπει πρώτα να αποκοπούν απο το δίκτυο των φίλων τους και αυτό είναι ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟ.

Είναι όμως εύκολο να λύσουμε το πρόβλημα ; Οι άνθρωποι αυτοί, "επένδυσαν" τόσο πολύ σε αυτή την αυταπάτη, ώστε ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ έχει αποκοπεί η συνείδησή τους από την πραγματικότητα. Αν προσπαθήσουμε να τους "επαναφέρουμε" στην πραγματικότητα, κάποιοι απο αυτούς θα ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ψυχολογικά. Θέλει λοιπόν ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ που μάλλον ΔΕΝ έχουμε.

Μια προσπάθεια θα ήταν να πάμε με τα "νερά τους". Δηλαδή να συμφωνήσουμε μαζί τους στο ΔΟΓΜΑ που τους ΕΜΦΥΤΕΥΣΑΝ, δηλ. «Πιστεύω στην επιστήμη» και απο εκεί να ξετυλίξουμε το κουβάρι ΛΟΓΙΚΑ.

Μπορούμε να ισχυριστούμε οτι στην αρχή δεν υπήρχε πολλή διαθέσιμη "επιστήμη" που να έδειχνε τους κινδύνους του ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ του σκευάσματος. Στη συνέχεια και σιγά σιγά κυκλοφόρησε ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών που δείχνουν ότι τα σκευάσματα είναι επικίνδυνα και θανατηφόρα. Και επειδή τα ΜΜΕ ΔΕΝ τους τα έδειξαν, θα πρέπει να είμαστε εμείς έτοιμοι να τους τα δείξουμε.

Σήμερα, τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ δείχνουν ότι τα σκευάσματα όχι μόνο δεν σταματάνε τον ακατανόμαστο, αλλά λειτουργούν και για λίγο καιρό και ΔΕΝ σε προστατεύουν απο το να κολλήσεις. Το κυριότερο είναι να τους ΠΕΊΣΟΥΜΕ οτι τα σκευάσματα αυτά καταστέλλουν το ανοσοποιητικό και κάνουν τον άνθρωπο πιο ευάλλωτο σε άλλες αρρώστειες. Πως θα το κάνουμε αυτό ; Πρέπει πρώτα να τους κάνουμε να ΔΕΧΘΟΥΝ τουλάχιστον να δούν αυτά που βλέπουμε και διαβάζουμε και εμείς καθημερινά. Θα πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι που θα τους ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕΙ, όπως για παράδειγμα οι ΘΑΝΑΤΟΙ των τσιμπιμένων. ΔΕΝ υπάρχει άλλος τρόπος.

Τι να πώ ρε παιδιά !!! Κάτι πρέπει να κάνουμε !! Αν ο άνθρωπος που ΑΓΑΠΑΜΕ μας καταλάβει και προσπαθήσει να επαναξιολογήσει την κατάσταση, τότε τα καταφέραμε. Αν όχι, τουλάχιστον η δικη μας ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ θα είναι ήσυχη και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε συναισθηματικά για τις "απώλειες" ΔΙΚΩΝ μας ανθρώπων.

Πάντως, αν το έχουν ήδη "μπουμπουνήσει" καλό θα ήταν να ΜΗΝ τους φορτίζουμε συναισθηματικά με αρνητισμό. Και αυτό πράξη ΑΓΑΠΗΣ ειναι !!

Έρρωσθε

Διός Κούρος

ΥΓ η "υποχρεωτικότητα" δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα, διότι οι περισσότεροι τσιμπημένοι την "αφορίζουν"Απάντηση


Σε αυτό το σχόλιο έγραψα την εξής τοποθέτηση:

Αγαπητέ Διός Κούρε,

Αυτό το σχόλιό σου είναι, κατά την ταπεινή γνώμη μου, το σημαντικότερο που έχω διαβάσει τις τελευταίες εβδομάδες. Όταν το διάβασα δάκρυσα. Είναι σπουδαίο, διότι προσπαθεί να δημιουργήσει ρωγμή ακόμη και σε μια κρούστα, που έχουμε πολλοί αφυπνισμένοι. Είναι επίσης βαθιά ανθρώπινο, γιατί πιστεύει και προωθεί, αυτά που μπορεί να επενεργήσει η αταλάντευτη εμμονή στο καλό. Πάρα πολλοί μοιραζόμαστε τον πόνο σου, για όσα συμβαίνουν στο περιβάλλον μας. Είναι όμως σημαντικό, να συμμετέχουμε συνειδητά εμπράκτως και στο μήνυμα ελπίδας και αποφασιστικότητας που προωθείς.
Ο Μπέρτολντ Μπρεχτ έχει γράψει μια σπουδαία φράση: ΑΚΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΦΙΛΑΡΑΚΙ, ΣΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΑΛΑΙΨΕΙΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙΣ. Ποιος ισχυρίστηκε, ότι όλα τελειώνουν με τον “εμβολιασμό”, ή σώνει και καλά, ότι όσοι πήραν το δηλητήριο είναι καταδικασμένοι σώνει και καλά να πεθάνουν; Έστω κι αν ακόμη δεχθούμε αυτήν την εκδοχή – που κατά την γνώμη μου δεν ισχύει ως θέσφατο – ας αναλογιστούμε τι είναι σημαντικότερο: Η ζωή ή η μετάνοια; Εάν δεν εμπεδώσουμε 100%, ότι μια πολύ ζωτική πλευρά ενάντια στην συνωμοσία τής πανδημίας, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΧΑΣΜΟ, ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΑΜΠΑΛ, και ότι ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΗΔΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ, παροπλιζόμαστε εκούσια σε μια στρατηγικής σημασίας περιοχή τού μετώπου. ΗΔΗ ΣΤΟ ΑΝΤΙΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΕΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ “ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ. Ήδη οι ειδήσεις πιστοποιούν μια σοβαρότατη μεταστροφή μεγάλου πλήθους εμβολιασμένων. Όπως έγραψα σε προηγούμενο σχόλιο, η τρίτη δώση περιέχει εικοσαπλάσιο ποσοστό τού δηλητηριώδους σκευάσματος από ότι οι δύο προηγούμενες. Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΔΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ.

https://corfiatiko.blogspot.com/2021/12/580000.html

Ο σκεπτικισμός, που εξέφρασαν σε προηγούμενα σχόλια αρκετοί φίλοι, σχετικά με τα υπάρχοντα εμπόδια και τις αναστολές στην προσπάθεια να μεταπεισθούν αυτοί που “εμβολιάσθηκαν” ήδη, οπωσδήποτε έχει κάποια βάση, την οποία όμως εάν απολυτοποιήσουμε, κάνουμε ένα μοιραίο λάθος. Το κίνημά μας πρέπει να δυναμώσει με προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις. Και τα αποτελέσματα τής αντιεμβολιαστικής καμπάνιας είναι πλέον χειροπιαστά. Δύο πολύ ύπουλα εμπόδια στην διαδικασία να μεταπεισθούν οι ήδη εμβολιασμένοι, δεν αφορούν μόνον την ελλειπή τους συνειδητότητα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δυστυχώς με πολύ ύπουλο τρόπο γενετικά μεταλλαγμένοι, όχι μόνον όσο αφορά το σώμα τους, αλλά ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥΣ.
1. ΤΑ ΕΝΕΣΙΜΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΝ ΕΡΠΕΤΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.
2. ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 5G ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥΣ.

https://ugetube.com/watch/vaccines-now-altering-personalities-and-activating-the-reptilian-brain-stem-astroworld-satanic-ritua_N4snP6a98ArEg7y.html?__cf_chl_jschl_tk__=4IaTArCXv8nCZuEPM1LdN8tgb2oSl_FJJ.Xde65Ck24-1639222719-0-gaNycGzNCFE

https://dimitrazervaki.com/three-brains/

Πλήν όμως, η ΘΕΙΑ ΑΛΧΗΜΕΙΑ διδάσκει, ότι Ο ΚΑΤ΄ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ πλασθείς άνθρωπος είναι εις θέσιν να γίνεται ΠΥΡΟΔΟΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ. Ο θεός πριν καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορρα, απάντησε στις παρακλήσεις και ἀντιρρήσεις τού Νώε, ότι δεν διατίθεται να τα σώσει, λόγω μιας χούφτας μετανοημένων ανθρώπων τον χώρο που ζουν. Ομως σήμερα οι αντιεμβολιαστές είμαστε εκατομμύρια ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΝΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ. Οι αντιεμβολιαστές δεν είμαστε παρακαθήμενοι ένορκοι στην Θεία Δίκη, αλλά αποφασισμένοι συνήγοροι ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ. Για την καμπάλ και τους συνειδητά αμετανόητους, που συμπράττουν με αυτήν, η ώρα τής κρίσεως πλησιάζει με ταχύτητα. Όχι όμως σώνει και καλά και γι' αυτούς που έσπασαν και δέχθηκαν το δηλητήριο, για να μην πεθάνουν τα παιδιά τους από την πείνα. Η ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ.
Αξιόμαχε αδελφέ, πιστεύεις και αγωνίζεσαι γιά το πολύ δύσκολο, ή και και για το ακατόρθωτο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών αγαπητών φίλων. Υποκλίνομαι και σε συνδράμω με όλη μου την καρδιά. Ας στηριζόμαστε στην Διδαχή τού Μέγα Βασιλείου: “ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΠΛΕΟΝΑΣΕΝ Η ΑΜΑΡΤΙΑ, ΥΠΕΡΕΠΕΡΙΣΣΕΥΣΕΝ ΚΑΙ Η ΧΑΡΙΣ. Καθώς και στην σοφότατη προτροπή τού Θείου Ηράκλειτου: ΕΑΝ ΜΗΝ ΕΛΠΗΤΕ ΑΝΕΛΠΗΤΟΝ ΟΥΚ ΕΞΕΥΡΗΣΗ.
Ο Θεός μαζί με όλους μας, σκέπη κάθε αγωνιζόμενου ανθρώπου, ελπίδα αμαρτωλών, στα πλαίσια τής Εκκλησίας απάντων των κεκλημένων, που σύμφωνα με την Διδασκαλία των Μυστικών Πατέρων αποτελεί ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ.

 


 

09 Δεκεμβρίου, 2021

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

 Σήμερα διάβασα το εξής δημοσίευμα:

Από Δευτέρα lockdown σε όσους άνω των 60 ετών δεν κάνουν την τρίτη δόση - Μόνο το 30% όλων των ηλικιών την έχει κάνει!

https://www.pronews.gr/koinonia/1040035_se-kathestos-anemvoliastoy-apo-deytera-160000-polites-poy-den-ehoyn-kanei-triti

Επί πλέον πήγα σε κάποιο κατάστημα να αγοράσω μια πέννα ζωγραφικής και δεν μου επέτρεψαν την είσοδο, γιατί δεν είχα πιστοποιητικό εμβολιασμού. Με πρόθεση να μετατρέψω αυτήν την αρνητική εμπειρία σε θετική, έφτιαξα μια ζωγραφία με τίτλο: "Θαλασσογραφία χωρίς σκάφος και ανέμους με αρμενιστή σε καραντίνα". 

 


 

08 Δεκεμβρίου, 2021

ΜΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΜΑ - ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗ

Στο Facebook εισέρχομαι σχετικά αραιά. Διατηρώ ένα λογαριασμό εκεί για να κρατάω την επαφή με αγαπημένους συγγενείς και φίλους, με αρκετούς από τούς οποίους δεν έτυχε να έλθουμε σε άμεση προσωπική επαφή διά ζώσης εδώ και δεκαετίες. Προχθές μας επισκέφθηκε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, που συνήθως βρίσκεται σε πίεση χρόνου. Όταν δήλωσε, ότι πρέπει να φύγει, με διάθεση να το κρατήσω λίγο ακόμη κοντά μας, πήρα χαρτί και το πενάκι, κι άρχισα να σκαρώνω στα γρήγορα μια ζωγραφιά, αντιγράφοντας ένα μέρος μιας φωτογραφίας, που έδειχνε μια χορευτική παράσταση στην Άπω Ανατολή. Δεν είχα κάποια πρόθεση, να εκφράσσω εικαστικά κάποια ιδέα. Το πρόσωπο τσίμπησε, οπότε χαρήκαμε την συντροφιά του για είκοσι λεπτά ακόμη.

Την επόμενη ημέρα πήρα ξανά αυτό το σκαρίφιμα στα χέρια μου, που θεωρούσα αποτυχημένο, μια και λόγω ταχύτητας, χύθηκαν από απροσεξία κάποια μελάνια (στις δυο μαύρες θέσεις, που βρίσκονται δίπλα από τακεφάλια των δυο μορφών) δίνοντας του αυθόρμητα τον τίτλο κάρμα. Εχθές το πρωί με ρώτησε σε μια επικοινωνία με το μέσεντζερ ένας πολύ καλός φίλος, εάν αυτήν την περίοδο ζωγραφίζω κάτι. Τού απάντησα αρνητικά, αλλά υποσχέθηκα να τού στείλω ένα σκιτσάκι, που είχα φτιάξει πρόσφατα. Επειδή δεν γνωρίζω τον τρόπο, που στέλνονται εικόνες με το μέσεντζερ, το ανέβασα στο Facebook για να το δεί. Ο εξαιρετικός φίλος μου και συνεργάτης αυτής της σελίδας Νίκος Στεφανής

Ενδιάμεσα αναλογίστηκα τι ήταν αυτό, που με οδήγησε να δώσω αυθόρμητα αυτόν τον τίτλο στην συγκεκριμένη παράσταση και κατέληξα στην εξής διάγνωση, όσων έριξα στο χαρτί τυχαία (εάν υποθέσουμε, ότι υφίσταται γενικά το τυχαίο):

Όταν το κάρμα είναι σχετικά περιορισμένο (μικρότερη σκιά στην αριστερή μεριά τής εικόνας) μπορεί να τύχει επεξεργασίας με κίνηση και χάρη. Όταν όμως το κάρμα είναι μεγαλύτερο (μεγαλύτερη σκιά στο δεξιό μέρος) απαιτείται ευστάθεια και περισυλλογή. Σε τελευταία ανάλυση, πρόκειται για μια ενιαία παράσταση, όπου οι δυο μορφές αφορούν ένα και το αυτό πρόσωπο. Άλλα από τα κενά μας είναι μικρότερα, άλλα είναι μεγαλύτερα. Στοχευμένη δράση με αποφασιστικότητα, αλλά και περισυλλογή αποτελούν τα στηρίγματα τής μετανοίας. Αυτό που συνδέει αυτά τα δυο είναι η Συνειδητότητα. Σύμφωνα με την διδασκαλία τών Μυστικών Πατέρων τής Εκκλησίας, η αμαρτία είναι αποτυχία και αστοχία τού ανθρώπου, που οδηγεί στο αδιέξοδο, ενώ η μετάνοια είναι μια νέα θέαση τού εαυτού μας και τού κόσμου, που αναβλύζει από την Πίστη στον θρίαμβο τού Καλού. Οι Θείες Δυνάμεις βρίσκονται μόνιμα στο πλευρό μας, για να μάς συνδράμουν. Όπως χαρακτηριστικά βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος “Εκεί που υπερεπλεόνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν και η Χάρις. Ή όπως ένας Ινδός σοφός υπογράμμισε: “Δεν υπάρχει Άγιος χωρίς παρελθόν και αμαρτωλός χωρίς μέλλον...”. 

 

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗ

Με αυτήν την αφορμή παραπέμπω στο μπλογκ τού Νίκου Στεφανή, oataktos.wordpress.com, που έχει κάνει αγώνα ζωής ενάντια στις μεθοδεύσεις ξεκληρίσματος τής ΔΕΗ. Η παραπομπή αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα, που ο κούλης έχει μεταβεί στην Ρωσία, για να εκλιπαρήσει τούς Ρώσους για παροχή φυσικού αερίου σε μειωμένη τιμή. Ξεπουλώντας τα λιγνιτωρυχεία στούς γερμανούς και καίγοντας τα δάση, για να τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες τους, αναγκάζεται πλέον η χώρα να αγοράζει ενέργεια από την Βουλγαρία και την Τουρκία σε τιμές τριπλάσιες από αυτές, που κόστιζε η εγχώρια παραγωγή. Με την ενεργειακή καταβαράθρωση τής χώρας αυξήθηκαν υπέρμετρα και άσκοπα οι λογαριασμοί ρεύματος, ενώ η φτώχεια και η ανέχεια θερίζουν το μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού, μέσα στις συνθήκες τής σκόπιμης καταστροφής τής οικονομίας με την απεχθή πολιτική τής ψευδεπίγραφης “πανδημίας”.

 https://oataktos.files.wordpress.com/2017/10/cropped-photo-ataktos-small-23.jpg

Ο Άτακτος

Νικόλαος Στεφανής, τέως Επιθεωρητής Δ.Ε.Η.

Για τη μήνυση της ΔΕΗ κατά του Νίκου Στεφανή

Στις 15-12-2021 στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Φλώρινας θα εκδικαστεί η μήνυση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά του συνταξιούχου μηχανικού Νίκου Στεφανή για “ψευδή καταμήνυση και δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας”. Η ΔΕΗ χαρακτηρίζει “ψευδή και συκοφαντική” την μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε ο Ν. Στεφανής στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 10-6-2017 στο ορυχείο Αμυνταίου, και που δημοσίευσε το antigoldgr.org. Με την εμπειρία των 25 χρόνων στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ και ως υπεύθυνος ενεργός πολίτης, ο Ν. Στεφανής ζητούσε να διερευνηθούν οι πιθανές ευθύνες της επιχείρησης για την κατάρρευση του ορυχείου που προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημία στην επιχείρηση και σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή του παρακείμενου οικισμού των Αναργύρων. Και ενώ τα ερωτήματα που έθεσε η μηνυτήρια αναφορά ουδόλως έχουν απαντηθεί, η ΔΕΗ επιχειρεί να φιμώσει όχι μόνο τον “άτακτο” Στεφανή που τόλμησε να πει τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και όποιον άλλον διανοηθεί να το πράξει στο μέλλον.


  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS


Γαζή 216,  382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS

Tel-Fax:  ++30 24210  38387

e-mail: pandoiko@gmail.com/ site: www.pandoiko.org/ facebook.com/OfficialPandoiko/

    Βόλος 29/11/2021                                                              ΠΑΝΔΟΙΚΟ2021-22/508

 

 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) είχε, στις 28 Ιουνίου 2017, καταγγείλει στο Συνήγορο του Πολίτη την καταστροφή που έγινε στο ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Η κατολίσθηση αυτή δημιούργησε πλήθος ερωτημάτων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης που δεν είχαν ληφθεί από τους αρμόδιους φορείς, παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις. Ζητούσε δε από την πολιτεία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και των πολιτών που εθίγησαν από την καταστροφή αυτή. Τώρα το ΠΑΝΔΟΙΚΟ πληροφορήθηκε ότι δικάζεται στις 15 Δεκεμβρίου 2021, μετά από μήνυση της ΔΕΗ, ο συνταξιούχος μηχανικός Νίκος Στεφανής, για «ψευδή καταμήνυση και δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας»! Και αυτό γιατί κατέθεσε σχετική μηνυτήρια αναφορά στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου! Αντί η ΔΕΗ να κάνει την αυτοκριτική της γιατί αδιαφόρησε για τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων και να αποζημιώσει τους κατοίκους αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, προσπαθεί να βρει δικαιολογίες, διώκοντας όσους ζήτησαν την αποκατάσταση της νομιμότητας. Ας σημειωθεί ότι ο Νίκος Στεφανής τιμωρήθηκε με αργία και στέρηση μισθολογικής εξέλιξης από τη ΔΕΗ, για μελέτη που εκπόνησε, ενώ λίγο αργότερα κλήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για να βραβευτεί για την ίδια μελέτη.

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ δηλώνει τη συμπαράστασή του προς το Νίκο Στεφανή και ελπίζει ότι, υπ’ αυτές τις συνθήκες, ο Νίκος Στεφανής θα αθωωθεί στο δικαστήριο.

 

 Η Επταμελής  Γραμματεία

 

 

Στην φάση, που ελλαδική κοινωνία χειμάζεται από πρωτόγνωρη στα χρονικά των τελετυταίων πενήντα χρόνων φτώχεια και ανέχεια, η “κυβέρνηση” κούλη και λοιπών συνενόχων φρόντισε εκτός των υπόλοιπων μαζικών καταστροφών που επιβάλλει, να αφοπλίσει τελείως ενεργειακά την Ελλάδα. Τα χαράτσια στις τιμές ρεύματος, που πέφτουν ραγδαία, ΕΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Σε αυτά τα πλαίσια προωθείται βάναυσα η ισοπέδωση κάθε αντιστεκόμενου. Ο Νικόλας έχει δώσει αγώνα ζωής ενάντια σε αυτές τις κλιμακώσεις, με κέντρο βάρους την αφύπνιση στο ζήτημα τής ενέργειας. ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΝΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ.

 

03 Δεκεμβρίου, 2021

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΞΙΦΟΥΣ - ΟΤΑΝ Η ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ)


  

ΠΑΡΑΙΝΕΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΣΑΜΟΥΡΑΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Βάλ΄ το κορμί σου να χορεύει
ανάμεσα στο ξίφος και το χώρο του αντιπάλου
- φόρα το ξίφος δηλαδή στην πλάτη -
όπως παράδοση ιερή στο Κιότο επιβάλει


Πριν τον χτυπήσεις
μάτωσε πέντε φορές μονάχος
μετά το
ρίτους του τσαγιού
στην προετοιμασία
την τέχνη όταν διδάσκεσαι
από τον οδηγό σου

Την πρώτη φίδι ύπουλο
κοιτώντας το στα μάτια
με τους μαγνήτες της ψυχής
για να το
ημερώσεις

Και με άνθη του άγριου λωτού
τη δεύτερη όταν
φτιάχνεις
στεφάνι στον αντίπαλο
σεμνά για να τον
πείσεις
πως είναι η υποχώρηση
σοφή επιλογή του

Την τρίτη
δίχτυ πλέκοντας
από μικρές καδένες
που θα
καλύψη όμορφα
τα
ευαίσθητα σου μέρη.
Γιατί τα συναισθήματα
ανήκουνε σε σένα
και μόνο οι
συμπολεμιστές αρμόζει
να γνωρίζουν

Την τέταρτη τον θρίαμβο
να γίνεται
επιείκεια

όταν την λάμα στρέφοντας
μπροστά από το λαιμό του
του Ήλιου αντανάκλαση
γίνεται η ειρήνη

Την πέμπτη τρίχα κόβοντας
στη μέση με ακρίβεια
γιατί όπου τρίχα δε χωρά
εσύ πρέπει να περάσεις
όταν τον χρόνο σταματά
ο άγγελος φύλακας σου


Κι αφού μ΄ ευλάβεια μυηθείς
στους νόμους του πολέμου
θα βλέπεις τις αμέτρητες ψυχές των σαμουράι
που αποταμίευσαν όνειρα για σένα στον αιθέρα
και όλες στολίδια γίνανε πάνω στο θώρακά σου
μαζί σου να χορεύουνε την ώρα του κινδύνου
ανάμεσα στο ξίφος σου και στον αντίπαλό σου

 

Μποτίλια Στο Πέλαγος 


1. ΓΙΑΤΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ" ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΚΙ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΤΟ ΑΦΗΓΗΜΑ, ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΞΙΑ

   Μια κυνική και σοκαριστική δήλωση έκανε πρόσφατα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, παναγιώτης πικραμμένος, καθώς υποστήριξε ότι προτιμά να σώσει μια ζωή και ας καταπατήσει τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών. Συγκεκριμένα ερωτήθηκε από δημοσιογράφο «εάν προκειμένου να αντιμετωπίσεις τον κορωνοϊό θα είναι καλοδεχούμενοι κάποιοι περιορισμοί στην δημοκρατία;». Ο ίδιος, αν και είπε ότι εκφράζει «προσωπικά άποψη», είπε ότι «θα προτιμούσα να σώσω μια ανθρώπινη ζωή παρά να πω ότι υπήρξα δημοκράτης. Θα έπαιρνα όποιο μέτρο είναι απαραίτητο». Αυτή η φανφάρα έχει δρομολογηθεί πολλές φορές, από αρκετά κυβερνητικά στελέχη σαν υποτιθέμενο επιχείρημα, για στηρίξουν την ολομέτωπη επίθεσή τους στην κοινωνία επικαλούμενοι υποκριτικά  την αντιμετώπιση τού "κορωνοϊού". Η πλειοψηφία πλέον όμως έχει αιστανθεί στο πετσί της με βάναυσο τρόπο, ότι οι εν λόγω "κύριοι", όχι μόνον δεν δίνουν δεκάρα για την ανθρώπινη ζωή, αλλά ότι περιφρονούν βαθιά τον απλό άνθρωπο, που θεωρούν αναλώσιμο σκουπίδι στην προοπτική επιβολής των σχεδίων τής αλήτ, εφαρμόζοντας στην ουσία ένα βαθύ μίσος, που τούς διακατέχει, ενάντια στην έννοια τής ζωής.

    Αρκεί να παρακολουθήσει κάποιος μόνο μια φορά ειδήσεις, για να διαπιστώσει το απύθμενο μίσος αυτών που εξουσιάζουν απέναντι στους ανθρώπους. Ανέκαθεν οι πόλεμοι σπαράζουν την ανθρωπότητα, με στόχο η ανάπτυξη αντιπαλότητος να χωρίζει τού ανθρώπους και να επιβάλλει την επέκταση τής εξουσίας των ισχυρών. Οι άνθρωποι περνούν μέσα από την κρεατομηχανή των πολεμικών συγκρούσεων, για να πλουτίζουν οι έμποροι των όπλων, καταβροχθίζοντας τεράστιο τμήμα τού κοινωνικού προϊόντος. Η στρατηγική τής πείνας καθηλώνει μεγάλες περιοχές τού πλανήτη στην εξαθλίωση. Η μετατροπή των πόλεων σε χαβούζες, η σκόπιμη μόλυνση των φυσικών πηγών τής ζωής, όπως ο αέρας και το νερό, ο οργανωμένος υποβιβασμός των θρεπτικών συστατικών τής ζωής, όπου το μάρκετινγκ επιβάλλει ελκυστική μορφή στην συσκευασία και σαβούρα στην ποιότητα τού περιεχομένου, ή σκόπιμη αύξηση τού στρες και τού άγχους με στόχο την επιβίωση, η διάδοση τού σαδομαζοχισμού στην ονείρωξη μιας υποτιθέμενης καριέρας, που στηρίζεται στον αμοιβαίο άγαρμπο παραγκωνισμό μεταξύ ουρακοτάγκων, το άνωθεν υποβαλλόμενο σμπαριάλιασμα των ανθρώπινων σχέσεων, με αποτέλεσμα ο μόνος ερωτικός σύντροφος, που διατίθεται να δείξει κατανόηση στις ψυχικές αναζητήσεις ενός άλλου ανθρώπου να βρίσκεται στις περισσότερες των περιπτώσεων μέσα σε ένα DVD πορνό, η υποβολή, ότι η χαρά μπορεί να βρίσκεται μόνο μέσα στην κατανάλωση τού όποιου γυαλιστερού σκουπιδιού και τής όποιας επιβλαβούς συνήθειας, όπως η υπέρμετρη κατανάλωση ταμπάκου, αλκοόλ και μεταλλαγμένου σπληνάντερου, η ανακήρυξη σε γιάπη αυτού που επιδεικνύει το τελευταίο μοντέλο τζιπ αυτοκινήτου, κινητού τηλεφώνου ή αναπτήρα με ενσωματωμένες χάντρες, έχουν μετατρέψει την ποιότητα ζωής ανάλογη με αυτήν των τρωγλοδυτών, που περιγράφει ο Όμηρος στην Οδύσσεια και έχουν ρίξει με τρόπο, που να μην αποκρύβεται πλέον, το προσδόκιμο τής ζωής. Ποιος μπορεί να πιστεύει πλέον, ότι αυτοί που καίνε εκ συστήματος τα δάση, για να πουλάνε οι γερμανοί ανεμογεννήτριες, τριπλασιάζοντας την τιμή τού ηλεκτρικού ρεύματος, προσπάθησαν, όπως ισχυρίστηκε η κούλα, να σώσουν αυτό που θεωρούν το σημαντικότερο όλων, τουτέστιν την ζωή; Ποιος μπορεί να δεχθεί, ότι το κράτος, που με άνωθεν αποφασισμένη παρέμβαση τής αστυνομίας, επέβαλε τον κλοιό παγίδευσης κατά την διεξαγωγή τών εμπρησμών στο Μάτι, μέσα σε ένα τελετουργικό ομαδικής θανατώσεως, στοχεύει στην προστασία τής ζωής των πολιτών; Για ποιον λόγο η εκδίκαση των υπευθύνων για την ανθρώπινη εκατόμβη στον εξαποδώ δεν πρόκειται να γίνει, μέχρι η παρέλευση χρόνου αρκετού για να τσιμεντώσει μέσα στην δύναμη τής συνήθειας τα απαλλακτικά βουλεύματα; Το γνωστό σύνθημα ενάντια στην κούλα, είναι νομίζω πολύ άδικο. Θα έπρεπε να επεκταθεί και σε χιλιάδες άλλους ταγούς. Αλλά και η συγκεκριμένη διατύπωση του είναι άκρως ανεπαρκής. Η συνουσία αυτών των ανθρώπων, που στρέφεται εναντίον τής κοινωνίας, έχει τελετουργικό χαρακτήρα και διεξάγεται μέσα σε φέρετρα εντός των αποκρυφιστικών οργανώσεων. Πρόκειται για συγκεκριμένη λατρεία τού θανάτου, που εισχωρεί βαθιά στο ασυνείδητο. Το τελετουργικό τού πρώτου βαθμού, που αφορά κλείσιμο τού μυουμένου σε σκοτεινή κάμαρη, με διάκοσμο νεκροκεφαλών, για να συντάξει αυτός την διαθήκη του, ο εγκλεισμός του σε φέρετρο, όπου η ομήγυρη των εωσφοριστών θρηνεί τον θάνατό του και η υποτιθέμενη “ανάστασή” του στην συνέχεια, με την πλήρη φωτοδότηση τού χώρου και οι ακατάσχετες ιαχές, αποτελεί ένα τελετουργικό βαμπιρισμού. Η υπόσχεση που δίνεται στους βαθύτερα μυημένους από τούς εκπεσόντες, είναι, ότι εάν γίνουν βρυκόλακες μέσω τής αιμοποσίας, θα γίνουν δήθεν αθάνατοι. Η λογική τού εν λόγω συμβολισμού, παρά τον παραμύθιασμα τών εωσφοριστών είναι απλή. Εάν κάποιος άνθρωπος εξέλθει τού φερέτρου, μετά αφού πεθάνει, υπάρχει μόνο μια εκδοχή. Πρόκειται για βρυκόλακα. Ευχαρίστως διατίθεμαι, να μού εξηγήσει ο οποιοσδήποτε, για ποιον λόγο ένας τέτοιος εξαπατημένος "απέθαντος", αγαπάει με τόσο πάθος και αφοσίωση την ζωή των άλλων.

     Αλλά κι αν ακόμη δεχθούμε το σαθρό επιχείρημα των κανιβαλιστών, όχι βεβαίως ότι αυτοί σέβονται και προασπίζονται την ζωή, διότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε εκούσια εγκεφαλοεκτομή και πέταγμα τής φαιάς ουσίας σε μηχανή αποστείρωσης, αλλά ότι, εν πάσει περιπτώσει, το υπέρτατο αγαθό για τον άνθρωπο είναι ζωή. Η κρίση τής λεγόμενης “πανδημίας”, καταδεκνύει, ότι αυτή η αντίληψη είναι τελείως εσφαλμένη. Η περιοχή, που έχει πλέον εκλείψει πλέον πλήρως η λεγόμενη “πανδημία” είναι η Ιαπωνία. Εκεί καταγράφονται ημερησίως λιγότερο από 10 θάνατοι, που αποδίδονται στον κωρονοϊό, ενώ αυτή η χώρα έχει το μικρότερο ποσοστό εμβολιασμών, που αριθμεί λιγότερο από 2%. Ενώ στα μέσα τού παρελθόντος Αυγούστου εκδηλωνόντουσαν κατά μέσο όρο 23.000 νέες μολύνσεις, σήμερα αυτές είναι λιγότερες από 170. Οι Ιάπωνες ειδικοί αποφάνθηκαν, ότι η λεγόμενη μετάλλαξη Δ δεν αφορά πλέον την Ιαπωνία. Ο γενετιστής επιστήμων στο Εθνικό Ινστιτούτο Γενετικής Ituro Inoue, ισχυρίστηκε, ότι ο κορμός τής μετάλλαξης Δ εκτόπισε όλες τις υπόλοιπες παραλλαγές τού Sars-Cov-2-Virus, ενώ πλέον και αυτός βαδίζει προς την πλήρη αδρανοποίησή του. Η επίδραση τής μετάλλαξης Δ στην πρωτεΐνη ακίδα nsp14 τού ιού, ήταν τέτοια, που μείωσε δραματικά την αναπαραγωγή τού ιού.

https://www.wochenblick.at/keine-delta-variante-mehr-in-japan-hat-sich-virus-in-eigene-ausloeschung-mutiert/

    Στους Ιάπωνες έχει εισχωρήσει βαθιά στο ασυνείδητο εκ παραδόσεως ΕΝΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ, που χαρακτηρίζει τούς πολεμιστές στην διάρκεια τής ιστορίας τους. Οι Ιάπωνες απέρριψαν σε συντριπτικό ποσοστό τούς εμβολιασμούς, διότι θεωρούν ατιμωτική πάσα παρέμβαση στο σώμα τους, που γίνεται με έξωθεν εντολή. Η πρακτική των Σαμουράι, έφθανε μέχρι την αποφασιστική αυτοθυσία των Καμικάζι, που θυσίαζαν προαποφασισμένα την ζωή τους, για να επιφέρουν πλήγματα στο εχθρό, έχει περάσει με τόσο έντονο τρόπο στην ψυχοσύνθεση τού μέσου Ιάπωνα, που θεωρεί αναπόφευκτο, κάθε ατίμωση να τον οδηγήσει σε τελετουργικό Χαρακίρι. Το χαρακίρι προέρχεται από το “κίρι” που σημαίνει σκίσιμο και το ΄”χάρα”, που σημαίνει το σημείο που εδράζεται η ζωή στο ηλιακό πλέγμα. 

   Το εν λόγω δημοσίευμα στην Αυστριακή εβδομαδιαία εφημερίδα WOCHENBLICK, αφού παραθέσει ακόμη μια σειρά άκρως ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις των Ιαπώνων επιστημόνων τού Εθνικού Γενετικού Ινστιτούτου, τις οποίες φυσικά θα εκθέσω στην συνέχεια, δεδομένου ότι αυτές καταρρίπτουν σύσσωμο το κύριο μύθευμα των λεγόμενων “εμβολίων”, διερωτάται, για ποιον λόγο το φαινόμενο τής έκπνευσης τού “κορωνοιού” εμφανίσθηκε στην Ιαπωνία. Οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τα ήθη τής Άπω Ανατολής και στην συντριπτική τους πλειοψηφία αγνοούν τι μπορεί να σημαίνει ένας ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ. Εγκλωβισμένη στην νοησιαρχική νοοτροπία και στην ψευδή αίσθηση δύναμης, που μπορεί να παρέχουν τα όπλα μαζικής καταστροφής, αδυνατούν να εισχωρήσουν στην μεγάλη αλήθεια, ότι το ισχυρότερο όπλο είναι η ανυπότακτη ετοιμότητα τού αγωνιζόμενου ανθρώπου.

      Τα όσα εξέθεσε επί πλέον ο Ituro Inoue σχετικά, είναι άκρως αποκαλυπτικά, παρ' όλο που αυτά θα έπρεπε να είναι περισσότερο από γνωστά, όχι μόνο σε κάθε λοιμωξιολόγο, αλλά και σε κάθε ιατρό αναξαρτήτως ειδικεύσεως, δεδομένου, ότι αυτά αποτελούν την αλφαβήτα τής μοριακής ιατρικής και τής ιολογίας. Μέχρι και εγώ, που είμαι μπετατζής, μέσα στον οχετό στημένης παραπληροφόρησης που διεξάγουν τα παπαγαλάκια ψευτοεπιστήμονες, δεδομένου ότι πρόδωσαν κατάφωρα τον όρκο τού Ιπποκράτη, τα γνωρίζω από τις επανειλημμένες προσπάθειες αποκατάστασης τής αλήθειας, που διεξάγουν έντιμοι επιστήμονες στα εναλλακτικά μέσα. Πλην όμως, δεν είναι αυτές καθ' εαυτές οι στοιχειώδεις διαπιστώσεις των Ιαπώνων ειδικών, που ανατρέπουν το αφήγημα των “εμβολίων”, αλλά οι άμεσες αυτονόητες συνέπειες, που προκύπτουν από αυτές. Συνεχίζει λοιπόν ο Ituro Inoue, με την αναφορά τού πάγιου δεδομένου, ότι οι RNA-ιοί, όπως αυτοί τού “κόβιντ 19” διακρίνονται από μια έντονη τάση να δημιουργούν μεταλλάξεις, που τούς επιτρέπουν να προσαρμόζονται γρήγορα σε νέα δεδομένα τού περιβάλλοντος. Αυτές όμως οι “προσαρμογές” έχουν στις πλείστες των περιπτώσεων μοιραίες συνέπειες για την διατήρηση των ιών, καθότι τούς οδηγούν στην καταστροφή. Η πρωτεΐνη nsp14 μοιάζει να παρέχει στον ιό αυτόν συγκεκριμένη θωράκιση, ώστε κατά την εκδήλωση των μεταλλάξεων του, να μην καταστρέφεται. Αυτή όμως η ισχύς τής nsp14 φαίνεται να μην λειτούργησε επαρκώς αποτελεσματικά στην περίπτωση τής μετάλλαξης Δ. Αυτή χαρακτηρίζεται από πολύ σημαντική εξασθένιση τού ιού ως προς τις προηγούμενες μεταλλάξεις του. (Το πόσο μοιραία ήταν για την συνέχιση τής διάρκειας σε δράση τού ιού η μετάλλαξη “Ο”, θα αναφερθώ στην συνέχεια, παρουσιάζοντας τις θέσεις Ρώσων ερευνητών). Όταν ένας ιός μεταλλάσσεται αυξάνεται πολύ έντονα η διάδοση του, με αποτέλεσμα αυτός να εκτοπίζει σε πολύ προηγούμενο βαθμό τις προηγούμενες μεταλλάξεις. Όμως, παρόλο που διαδίδεται πολύ εντονότερα από ότι οι προηγούμενες, μειώνεται δραστικά η επικινδυνότητά του. Το Ιαπωνικό Ινστιτούτο διεξήγαγε εντατικές έρευνες μεταξύ τού παρελθόντος Ιουνίου μέχρι τον Οκτώβριο, διαπιστώνοντας, ότι η μετάλλαξη Δ είχε σαν συνέπεια να τρωθεί η περιοχή A394V τής προτεΐνης nsp14, αποστερώντας της την δυνατότητα μια ισχυρής διαφύλαξης τής προσαρμοστικής ικανότητας τού ιού και φέρνοντάς τον πολύ κοντά σε ένα φινάλε τής αναπαραγωγικής του ικανότητας. 

      Από τα προηγούμενα, αλλά και από αυτά πού θα καταθέσω στην συνέχεια, πάει περίπατο όλη η επιχειρηματολογία των εωσφοριστών, που αφορά τα εμβόλια, δεδομένου, ότι όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, η "πανδημία" έχει μετατραπεί σε "πανδημία" εμβολιασμένων, η οποία δεν αφορά τις όποιες εξασθενημένες από πλευράς επικινδυνότητας μεταλλάξεις τού "κόβιντ19", που εκτοπίζουν τάχιστα όλες τις προηγούμενες επικίνδυνες μορφές τού ιού, αλλά τα άκρως βλαβερά δηλητήρια των εμβολίων. Αλλά ας΄προσέξουμε πρώτα, τι μεταδίδουν σχετικά με την μετάλλαξη "Ο" τα ερευνητικά ινστιτούτα Ρώσων ειδικών.

    Είναι γνωστόν, ότι οι Άγγλοι λοιμωξιολόγοι, όταν εμφανίστηκε η μετάλλαξη “Δ” ανακοίνωσαν, ότι αυτοί ήταν λιγότερη επικίνδυνη από την προηγούμενη μοριακή μορφή τού “κορονοϊού”. Επί πλέον προσφάτως, η κυβέρνηση τής Νοτίου Αφρικής ανακοίνωσε, ότι τα 4 πρόσωπα, στα οποία εκδηλώθηκε για πρώτη φορά η μετάλλαξη “Ο” είχαν πολύ ήπια συμπτώματα. Θα έλεγα, ότι μετά από δυο χρόνια καταταλαιπώρησης τώρα αρχίζω να κατανοώ, τι σόι σκατόπραμα είναι ο δράκος τού παραμυθιού. Ας διαβάσουμε λοιπόν, τι μεταδίδουν οι ειδικοί, που βρίσκονται στην κορυφή τής επιστήμης και διαθέτουν τα πλέον υπερσύγχρονα ερευνητικά μέσα. Μεταφράζω από τον κάτωθι σύνδεσμο:

Russischer Virologe: Omikron-Mutante könnte Pandemie beenden (ΡΩΣΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΟΣ: Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ Ο ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ)
https://www.wochenblick.at/russischer-virologe-omikron-mutante-koennte-pandemie-beenden/


    "Ο Ρώσος Ιολόγος καθηγητής ANATOLY ALTSTEIN θεωρεί πολύ πιθανό, ότι η νέα μετάλλαξη Ο τού κορωνοϊού θα μπορούσε να σταματήσει την πανδημία. Διότι η μετάλλαξη Ο έχει επενεργήσει περισσότερες από 30 μεταλλάξεις σε ένα και τον αυτόν μοριακό τύπο τής πρωτεΐνης ακίδας, δεδομένο, που είναι υπερβολικό για τις παθογόνες ιδιότητες τού ιού. Έτσι η επικινδυνότητα τού ιού είναι πλέον πολύ μειωμένη". Με αυτή την διαπίστωση τεκμηριώνει ο Ρώσος καθηγητής την διαπίστωση των Ιαπώνων λοιμωξιολόγων, ότι η μετάλλαξη “Δ” έσπρωξε τον ιό στην οδό τής βαθμιαίας πλήρους απόσβεσης.

    Κατόπιν, αφού προχώρησα το κείμενο μέχρι εδώ, διαπίστωσα, ότι παρόμοιες εκτιμήσεις έχει ανεβάσει στην σελίδα του, που είναι η αναμφισβήτητη ναυαρχίδα τής εναλλακτικής ενημέρωσης στα ιατρικά ζητήματα περί “κορωνοϊού”, δεδομένου ότι αυτός διαθέτει άριστα εξοπλισμένο ερευνητικό εργαστήριο και ο Mike Adams. Αυτός έχει ανεβάσει βίντεο διάρκειας μεγαλύτερης από μία ώρα. Στο αντίστοιχο άρθρο ισχυρίζεται, ότι η μόνη αποτελεσματική ανοσία είναι η φυσική, που θα επενεργήσει η μετάλλαξη Ο με την διάδοσή της. Γι αυτόν τον λόγο προσπαθούν οι κυβερνήσεις να περιορίσουν τα ξίδια, ώστε αυτή να μην διαδοθεί.

https://www.naturalnews.com/wp-content/uploads/sites/91/2021/12/HRR-2021-12-03-Situation-Update.jpg

https://www.naturalnews.com/2021-12-03-bombshell-could-omicron-be-the-cure-for-covid-highly-infectious-strain-with-mild-symptoms-could-deliver-worldwide-natural-immunity-and-make-vaccines-obsolete.html 

   Εκτιμώ, ότι αυτό το δεδομένο, που παρουσίασα για πρώτη φορά στο Ελληνικό διαδίκτυο σε σχόλιο στο ιστολόγιο Διόδοτος, θα βρει στην πορεία των επόμενων ωρών και ημερών αρκετή προβολή στα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης, όπως και από ιστοχώρους, που δεν αποκρύπτουν εκ συστήματος την αλήθεια, δεδομένου, ότι η πληροφορία αναφορικά με την πραγματική φύση και τις ιδιότητες τής μετάλλαξης "Ο" έχει ήδη ξεκινήσει να διαχέεται, ανειρώντας βήμα προς βήμα το αφήγημα τής "πανδημίας". Σε αυτό το ζήτημα δεν θα επιμείνω σε αυτήν την ανάρτηση, μέχρι να συμβούν ίσως εξελίξεις, που να χρειάζεται σχετική αναφορά. Κύριος στόχος της ανάρτησης αυτής είναι, μέσα από την μνεία των ιδιοτήτων τής μετάλλαξης "Ο", η οποία έχει παρεξηγηθεί και προβάλλεται σε λάθος βάση ακόμη και από καλοθελητές, που υπερεκτιμούν συχνά με λαλίστατο τρόπο τις ικανότητες τους, η έμφαση στην σημασία, που υπέχει η συνεπής εφαρμογή ενός Κώδικα Τιμής. Με αυτήν την υπογράμμιση στην αξία τού Ιαπωνικού ΚΩΔΙΚΑ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΙ, που στην περίπτωση τής αντιμετώπισης τής "πανδημίας" αποδείχθηκε περίτρανα, ότι δεν διαθέτει μόνον αξιακό υπόβαθρο, αλλά αποδείχθηκε σωτήρια για την επιβίωση ενός έθνους, δεν αποσκοπώ σε κάποια εξιδανίκευσή του, καθότι δεν τυγχάνω ούτε Ιάπων, ούτε πολύ λιγότερο Σαμουράι. Υποκλίνομαι ανεπιφύλακτα ενώπιον τής συνέπειας, που προϋποθέτει η αφοσίωση σε ένα Κώδικα Τιμής. Η προάσπιση τής τιμής κείται σαφέστατα υπέρ άνω τής αξίας τής ζωής. Και με αυτόν τον εντοπισμό δεν αναφέρομαι σε κάποια σαπισμένα μυαλά, που έσπασαν την κόρη τους στο ξύλο, επειδή αυτή είχε προγαμιαίες σχέσεις με κάποιον μανάβη, ή στραγαλατζή. Η προάσπιση τής τιμής είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την διάσωση τής ζωής, στην περίπτωση, που αυτή παραμένει όντως ζωή και όχι σφουγγαρόπανο στην δικαιοδοσία και στο ανύπαρκτο έλεος τού κάθε κοπρίτη, που βαυκαλίζεται να καταδυναστεύει τούς άλλους. Πλην όμως η έννοια τής τιμής οφείλει να υπηρετεί συγκεκριμένες αξίες. ΚΑΘΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑ ΥΨΗΛΩΝ ΑΞΙΩΝ. Οι Ιάπωνες πολεμιστές συχνά θεώρησαν τιμή τους να θυσιασθούν για τον αυτοκράτορα. Έχει τεράστια διαφορά, εάν κάποιος θυσιάζεται για την Πατρίδα, τον Λαό, το Κοινωνικό Σύνολο, ή τις Πανανθρώπινες Αξίες, από την περίπτωση, που κάποιος σπαταλά την ζωή του, για την εξυπηρέτηση ενός μπούρδα άνακτα. Το σύνθημα “ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ”, είναι πρόθεμα ολοκληρωμένο και πλήρες αποδεκτό. Όταν ο Βασιλεύς καθίσταται εμπράκτως εθνικό σύμβολο, τότε δεν υπερασπιζόμαστε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά το αξιακό σύστημα, που αυτός εκπροσωπεί, ως σώφρων ηγέτης, που συμπυκνώνει στο πρόσωπό του το αγωνιστικό φρόνημα τού λαού για την υπεράσπιση τού δικαίου. Κατά το μέγιστο μέρος τού μέχρι σήμερα βίου μου, διάγω σε πρωσικό περιβάλλον. ΟΙ στρατιωτικοί τού κάιζερ θεωρούσαν τιμή τους, να σκοτωθούν, με στόχο να γεμίζει αυτός τα μπαούλα του με φλουριά, όπως έγινε στην περίπτωση τού φριδερίκου Β΄, που νοίκιασε στρατό στους άγγλους, για να καταστείλουν το κίνημα τής Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Τον απόηχο αυτής τής νοοτροπίας, αισθάνομαι καθημερινά στο πετσί μου, από την συμπεριφορά κάποιων σύγχρονων ξεφτισμένων και ξεφτιλισμένων τευτόνων δήθεν ιπποτών (χωρίς όμως να περιφρονώ το σύνολο τού γερμανικού λαού, διότι οι καλοί και σοβαροί άνθρωποι σε αυτήν την χώρα δεν είναι λίγοι).

   Επί πλέον ευτύχησα να σταθώ μπροστά στο άγαλμα τού στρατηγού Λι στην Σεούλ τής Κορέας, ο οποίος έκανε τούς ιάπωνες εισβολείς αποικιοκράτες αλοιφή για κάλους. Εκεί αισθάνθηκα την δόνηση μπροστά στο μνημείο ενός εθνικού ήρωα, που η σιδερόφρακτη παράσταση, που σφίγγει το ξίφος με τα δύο χέρια, εμπνέει βαθύτατο σεβασμό για κάποιον, που δεν διακρίθηκε μόνον για την συνέπεια και την αποφασιστικότητά του, αλλά και για την αφοσίωσή του στα δίκαια τού λαού και τού έθνους. Ακόμη μεγαλύτερο δέος αισθάνθηκα περιδιαβαίνοντας ανάμεσα στις μεγάλες χελώνες από γρανίτη, που στήθηκαν επάνω στους τάφους των Μοναχών, στο όρος Τσιρισάν, που αντιμετώπισαν με κοντάρια από μπαμπού τούς πάνοπλους ιάπωνες εισβολείς, νικώντας τους κατά κράτος. Με το σύμβολο τής χελώνας σημάδεψαν ανεξίτηλα το φρόνημα και την καρδιά μου. Η χελώνα προχωράει αργά, αλλά κουβαλάει τον βαρύ θώρακά της. ΠΡΟΧΩΡΑ ΑΡΓΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ, ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ Ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΣΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΟΥ.