29 Ιανουαρίου, 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΡΙΑ - TIMING - ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

αφιερωμένο στον φίλο archaeopteryx

1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ


Σε παλαιότερη ανάρτηση (αυτή για τις "βόμβες" σε πακέτα, ή βόμβες-delivery, φαινόμενο που εκδηλώθηκε ταυτοχρόνως στην Ελλάδα και την Υεμένη) είχα υπογραμμίσει την αναγκαιότητα, κάποια σημαντικά γεγονότα να συνεκτιμούνται μέσα στα πλαίσια που αυτά εκδηλώθησαν ταυτοχρόνως μαζί με άλλα, με τα οποία μπορεί αυτά να συνδέονται. Και αυτό, διότι τα κέντρα αποφάσεων ανορθοδόξου πολέμου (και ο πόλεμος διεξάγεται κατά 99,99% ανορθοδόξως) σπανίως προωθούν κάποιο τμήμα σχεδίου μεμονωμένως. Συνήθως η προώθηση αφορά δέσμη ενεργειών, όταν πρόκειται για την επιβολή σημαντικών ζυμώσεων.

Τα εν λόγω κέντρα, ως πολλαπλώς έχει αποδείξει η εμπειρία, είναι αδίστακτα. Επειδή η προώθησις των σχεδίων τους στηρίζεται μεν σε εμπείρους, πολυπληθείς και αριστοτεχικώς στημένους και λειτουργούντες μηχανισμούς, απαιτεί όμως την μετακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων, δηλαδή απαιτείται κόστος ενεργείας, το οποίον δεν δὐνανται να διαθέτουν οι ίδιοι εν λόγω μηχανισμοί, καταφεύγουν στην εκμετάλλευση ενεργείας, που υφίσταται στο δυναμικό συγκεκριμένων μαζών.
Υπό την έννοια της μάζης, εννοώ μεγάλο αριθμό ατόμων, φερ' ειπείν κάποιες κοινωνικές ομάδες, ο οποίος όμως είναι ατάκτως δομημένος, ή υπέχει δομήν προσιτόν εις έξωθεν χειραγωγήσεις.
(Ας μου επιτραπεί η παρατήρησις εις αυτό το σημείον, ότι δια να έχει μια ομάς ανθρώπων μη μαζικόν χαρακτήρα, να διαθέτει δηλαδή αυστηρή δομή, αυτή οφείλει να είναι καλώς εκπαιδευμένη και περιφρουρημένη μονίμως, δομή την οποίαν εφαρμόζουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δια να έχει δε ουσιαστικές αμυντικές ικανότητες έναντι έξωθεν χειραγωγήσεως, οφείλει να λειτουργεί αυτή σε συνθήκες άκρας συνωμοτικότητος, ικανότης η οποία επιτυγχάνεται κυρίως, εφ' όσον αυτή λειτουργεί ως εσωτερικός κύκλος εν μέσω ευρυτέρου, ο οποίος συν τοις άλλοις παρέχει την ιδιότητα προστατευτικού επικαλύμματος, δομή την οποίαν εφαρμόζουν τα μυητικά τάγματα και οι απόκρυφες εταιρείες).

Οι δεξαμενές ενεργείας, τις οποίες εκμεταλλεύονται τα εξουσιαστικά κέντρα αποφάσεων, συνίστανται συνήθως από συμπίεση δυναμικής ενέργειας, η οποία αποταμιεύεται υπό μορφή δυσφορίας ένεκα καταπιέσεως στις μάζες. Στη συνέχεια τίθενται οι ελεγχόμενοι από την εξουσία μηχανισμοί ώστε να την μετατρέψουν από δυναμική ενέργεια σε κινητική υπό την μορφή ταραχών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η δυσφορία των μαζών είναι κατά κανόνα από πλευράς ηθικού και πρακτικού δικαίου πλήρως δικαιολογημένη. Όπως, όμως αναλύει το ιστολόγιο (που καταχωρείται και στις εδώ συνδέσεις) ΕΑΜ Β΄ στο πρόσφατο κείμενό του με τίτλο "Η Επανάσταση των Γιασεμιών", οι μάζες δεν διαθέτουν ούτε την απαραίτητο τεχνογνωσία, ούτε την οργανωτική ικανότητα να επαναστατήσουν. (Αυτή η έλλειψη της αυτενεργούσης δυνατότητος να εκπληρωθούν από τις μάζες επαναστατικές ανατροπές με επιτυχία, διακήρυξαν στο παρελθόν και δοτοί πατερναλιστές της επαναστάσεως, όπως ο Λένιν, οι οποίοι υποστήριξαν την αναγκαιότητα της έξωθεν καθοδηγήσεως. Το αντίστοιχο θεωρητικό κενό, που προέκυψε από την αρνητική ιστορική εμπειρία, προσπάθησαν να υπερκαλύψουν οι θεωρητικοί της "Αυτονομίας", προάγοντας σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα).
Τα αποτέλεσμα της ελλείψεως ικανότητος των μαζών, για να αναπτυχθεί αυτενεργός επιτυχής επαναστατική δραστηριότητα από πλευράς τους είναι δύο:
- Αφ' ενός το σύνηθες αποτέλεσμα των επαναστατικών προσπαθειών είναι αυτές να καταλήγουν σε αποτυχία, χωρίς να μπορούν να πραγματώσουν στοχεύσεις και οραματισμούς, που επιλέχθηκαν και διακηρύχθηκαν.
- Αφ' ετέρου είναι επίσης σύνηθες, οι επαναστατικές ενέργειες να καταλήγουν σε τυραννικά καθεστώτα, αρχικώς κεκαλυμμένα, στην συνέχεια με απροκάλυπτο τρόπο, που ενίοτε απολήγουν και σε καθεστωτική τερατογένεση.

Με την διαδικασία της συνεχούς εκμετάλλευσης της δυσφορίας των μαζών δια της οργανώσεως δοτών εξεγέρσεων και ανατρεπτικών κινημάτων η εξουσία επιτυγχάνει τρεις στόχους:
- Την εκτόνωση μεσοπρόθεσμα της επαναστατικής διαθέσεως των μαζών. Την μετάλλαξη των εξουσιαστικών καθεστώτων σε καθεστώτα παρόμοιας ποιότητος με προοδευτικό όμως προσωπείο, διαιωνίζοντας την εκμετάλλευση και αλλοτρίωση των μαζών.
- Την άντληση ενέργειας από την δεξαμενή της λαϊκής δυσφορίας, για να οργανωθούν κινητοποιήσεις με στοχεύσεις τελείως ξένες προς τα συμφέροντα των συμμετεχόντων.
- Την δημιουργία μεσοπρόθεσμα αγκύλωσης στην διάθεση των μαζών προς κινητοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο τίθενται στο περιθώριο οι δυνάμεις της κοινωνικής διαφωτίσεως και πολιτικής χειραφετήσεως, ενώ τα κυκλώματα της εξουσιαστικής μηχανικής είναι τα μόνα, τα οποία δύνανται μέσω των μηχανισμών τους να δημιουργούν κατά βούληση κινητοποιήσεις ελεγχόμενης και πλασματικής "διαμαρτυρίας῾".

Η κυριότερη μέθοδος αναζωπυρώσεως κοινωνικής δυσφορίας είναι η μέθοδος να στρέφεται εντέχνως ένα τμήμα του κοινού συνόλου εναντίον άλλου. Η πρακτική που ονομάστηκε "διαίρει και βασίλευε". Μια τακτική, η οποία προσαρμόζεται λίαν επιτυχώς στα σύνδρομα του καταπιεσμένου ανθρωπάκου, ο οποίος χρειάζεται εκτόνωση για να ξεσαλώσει. Και η εκτόνωση αυτή διοχετεύεται εντέχνως κατά κανόνα σε βάρος αυτών που παρουσιάζονται σκοπίμως - πραγματικώς ή τεχνιέντως - ως οι ασθενέστεροι και μάλλον απροστάτευτοι, ώστε να καλλιεργηθεί η νοοτροπία της κοινωνικής θρασυδειλίας. Μια πρακτική, η οποία στηρίζεται σε μανιχαϊκού τύπου διαίρεση των ανθρώπων, όπου οι μεν αποτελούν την έκφραση του καλού και οι δε των άξονα του κακού.


2. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Η ΓΝΩΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν τα ιστολόγια:
http://allenaki.wordpress.com/2011/01/28/a-fake-hunger-strike/
http://olympia.gr/2011/01/28/%CF%83%CF%84%
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=501
http://udemand.wordpress.com/2011/01/28
και στην περίπτωση της κατάληψης της νομικής σχολής εφαρμόστηκε η γνωστή κοινωνική μηχανική των εξεγέρσεων.

Το "Πα""Σο""Κ" λοιπόν αγκαζάρισε κάποιους αλλοδαπούς ημιαπασχολούμενους από αυτό ως κλακαδόρους στα Χανιά και τους μετέφερε οργανωμένα στην Αθήνα, για να οργανώσει μια διαμαρτυρία εναντίον του εαυτού του. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ή για να το εκφράσουμε σε όρους της πρεσβείας των ΗΠΑ και της παγκοσμιοποίησης Johny κερνάει και Jeffrey πίνει , μόνο που ο Walker από αγαπημένη μάρκα του μπαμπά έγινε τζόβενο με κουβέρτα πέντε αστέρων στην γραμμή Χανιών - Αθηνών.
Οι πεινασμένοι και ταλαίπωροι μετανάστες, είτε σε χολλυγουντιανό μελόδραμα, είτε σε σπαγγέτι γουέστερν, είτε σε σενάριο στημένης εξέγερσης έπαιζαν, σαν κομπάρσοι για το παραδάκι, δεν τους ένοιαζε. Τώρα θα μου πείτε, ότι εφ' όσον ο ηθοποιός ταυτίζεται με τον ρόλο του, τόσο το καλύτερο για την ταινία. Και έστω κι αν έγινε γνωστό από καιρό, ότι κάτι παίδαροι σαν τον μακαρίτη Ροκ Χάτσον, που έκαναν την Ντέμπορα Κερ να αναστενάζει, ήσαν έξω από το στούντιο ομοφυλόφιλα παλικάρια, ακόμη και στην εποχή της τηλεοπτικής εξουθένωσης των οφθαλμών κάτι μένει από την αδρεναλίνη που εκτοξεύεται την ώρα του θεάματος, έστω κι αν όλοι γνωρίζουμε ότι οι μόνοι κερδισμένοι από το μπιστολίδι είναι οι ντοματοπαραγωγοί του Τέξας, που φτιάχνουνε τον πολτό. Απλά, διότι εάν ο κινηματογράφος δεν επιρρέαζε κάθετα την ζωή μας, δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επιμένω στην συγκυρία - το timing - της κατάληψης. Διότι άλλο η εικόνα και άλλο ο καταιγισμός εικόνων στο σπετάκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες.


3. Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Εννοείται, ότι ο κάθε επισκέπτης και επισκέπτρια κατανοεί, ότι μεσουρανούσης της κατάληψης της Νομικής από κάποιους αλλοδαπούς μουσουλμανικού θρησκεύματος εξελίσσεται μια άνευ προηγουμένου εξέγερση στις αραβικές χώρες με επικεφαλής την ισλαμική αδελφότητα. Το υποκατάστημα δηλαδή της CIA στις αραβικές χώρες.
Πράγματα τόσο μπανάλ συν τω χρόνω, που δεν διστάζουν να τα ομολογήσουν και τα σημαντικότερα δυτικά έντυπα:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8289686/Egypt-protests-Americas-secret-backing-for-rebel-leaders-behind-uprising.html

Αυτό όμως που διαφεύγει ίσως της προσοχής, είναι αυτά που προηγούνται της καταλήψεως - δηλαδή τα γεγονότα που έλαβαν στο Ρωσικό αεροδρόμιο Ντεμέντοβο και που δείχνουν ότι δεν είναι μόνο οι ΝΑΤΟϊκοί μέσα στο colpo grosso αλλά και τα καρντάσια τους στο λαδεμπόριο, οι Ρώσοι. Γράφοντας λαδεμπόριο, δεν εννοώ μόνο τα ενεργειακά λάδια, αλλά και τα έλαια αρουραίων.
Εάν δολοφονήσουν κάποιοι τον πρωθυπουργό και την πλειοψηφία της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας μιας χώρας - και επ'αυτού του θέματος έχουν προηγηθεί δυο αναφορές - δεν θα μπορέσουν αυτοί εύκολα να αποφύγουν το ιδεολογικό κυνηγητό των τσακαλιών αυτής της χώρας. Τον θαυμασμό και την εκτίμησή μου για τους Πολωνούς δεν τον κρύβω από παλιότερα. Σίγουρα έχουν και οι Γερμανοί ικανότατους δημοσιογράφους, όσο αφορά την αποκαλυπτική έρευνα, όπως ο Gehard Wisnewski, πολλά άρθρα του οποίου μπορεί να βρει κανείς στο Kopp Verlag, το οποίο υπάρχει στους συνδέσμους - δυστυχώς στα γερμανικά. Όμως σε ζητήματα ξεσκεπάσματος των εγκλημάτων της ρωσικής ολιγαρχίας παραμένει πάντοτε πρωτοπόρο το Polskaweb.eu.
Στο κάτωθι δημοσίευμα υπάρχουν μια σειρά ερωτήματα, τα οποία θέτει αυτή η ιστοσελίδα, σχετικά με την "τρομοκρατική" ενέργεια στο αεροδρόμιο Ντεμέντοβο, που μόνο τρομοκρατική δεν μπορεί να ήταν, οπότε είναι περιττό να γίνεται λόγος και για ισλαμικό δάκτυλο, όσο αφορά τις ξενέρωτες σκηνοθεσίες των εφεσμπιτών, στις οποίες απαξίωσαν να ενσωματώσουν την ανάλογη ποσότητα ντοματοπολτού:

http://polskaweb.eu/terror-auf-moskauer-flughafen-domedowo-6586722.html

Ξέρετε τι σημαίνει βομβιστική ενέργεια με 39 νεκρούς και εκατόν τόσους τραυματίες; αναρωτιέται η εν λόγω ιστοσελίδα, δείχνοντας τις στημένες εικόνες που πλάσαραν τα ρωσικά ΜΜΕ, ανάλογες με αυτές από την πτώση του αεροπλάνου στο Κατίν, χωρίς το παραμικρό ίχνος τμήματος πτώματος.

Το ερώτημα είναι όμως γιατί; Γιατί έρχεται αυτή την στιγμή από τους συνασπισμένους νταβάδες του Νταβός ολόκληρος ο ισλαμικός κόσμος ο άνω κάτω;
Διαβάστε σας παρακαλώ εν πρώτοις το άρθρο του UDEMAND, που παράθεσα προηγουμένως. Θέτει κάποιες πολύ σημαντικές συνιστώσες.


4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Ας δούμε αρχικά κάποιες ιδιαίτερα εύστοχες εκτιμήσεις, που παραθέτω, ως απόσπασμα της αναρτήσεως ιστολογίου UDEMAND, στην οποία προηγήθηκε αναφορά:

Στην Τυνησία υπάρχει επανάσταση και βίαια γεγονότα, στην Αίγυπτο ξέσπασε ανάλογη αναταραχή, στο Λίβανο σκοτώνονται οι φατρίες μεταξύ τους, το ίδιο συμβαίνει και στο Ιράκ.
Μήπως όλη αυτή η αναστάτωση των γύρω από το Ισραήλ χωρών, χρειάζεται έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορέσει να χτυπήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις του Ιράν ανενόχλητα ενώ οι γύρω χώρες θα έχουν παραλύσει από τις εσωτερικές αναταραχές και θα είναι ανίκανες να προβάλουν οποιαδήποτε αντίδραση?

Τι σχέση έχουν αυτά με εμάς?
Το Ισραήλ φοβάται περισσότερο από όλες τις άλλες μουσουλμανικές χώρες την Τουρκία. Η Ελλάδα, με το αντιτουρκικό αίσθημα που διατρέχει τους Έλληνες, είναι η ιδανική χώρα για να εξισορροπήσει αυτή την τελευταία σύγκρουση Ισραήλ Τουρκίας.

Όμως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονταν μια προσέγγιση, μια “συνεργασία” και ίσως ακόμα κάτι πιο βαθύ, μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας, με αιχμή του δόρατος το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Ρεπούση, την Δραγώνα, τον Τρεμόπουλο και τους γνωστούς φιλότουρκους κύκλους.

Το σχέδιο ήταν απλό.
Θα έμπαιναν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας μερικά εκατομμύρια Ισλαμιστές, έτσι ώστε σε μια δεδομένη στιγμή η Ελλάδα θα βρίσκονταν δέσμια στα χέρια αυτών των λαθρομεταναστών οι οποίοι θα υποστηρίζονταν από τις ντόπιες ΜΚΟ -που χρηματοδοτεί ο Σόρος- και από τους Τούρκους και κανείς δεν θα τολμούσε να τούς αγγίξει. Η Αμερική πριμοδοτούσε το σχέδιο ποικιλοτρόπως, το Ισραήλ έβλεπε την όλη επιχείρηση αδιάφορα αφού ήθελε να τιμωρηθεί η Ελλάδα εφόσον γνώριζε καλά ότι πολλοί Έλληνες υποστήριζαν τους Παλαιστινίους.

Όμως τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά όταν το Ισραήλ συγκρούστηκε με την Τουρκία.
Το Ισραήλ δεν παίζει και εκδικείται άμεσα.
Πολύ σύντομα πλησίασε τους Κυπρίους και μαζί συμφώνησαν για συνεκμετάλλευση της ΑΟΖ και του υπεδάφους που περικλείει άφθονο αέριο, αλλα συγχρόνως είδαν ότι η Ελλάδα θα ήταν ένας καλός σύμμαχος για τα σχέδια τους να απομονώσουν την Τουρκία. Έτσι έδωσαν το ΟΚ στον ΓΑΠ να τα πει στους Τούρκους έξω από τα δόντια στο Ερζερουμ (μην τους φοβάστε, διεμήνυσαν).
Ο Γιώργος ξεσπάθωσε τόσο πολύ στην συγκέντρωση των πρέσβεων, ώστε ο Ερντογάν έγινε κυριολεκτικά έξαλλος με αυτά που άκουσε (δεν περίμενε ποτέ τέτοια αντίδραση από τον ΓΑΠ). Έγινε εξαλλος γιατί φοβάται ακόμα το στρατιωτικό κεμαλικό κατεστημένο που τον υποβλέπει και τον επιβλέπει.

Εφόσον ο Γιώργος με την ομιλία του αυτή έδειξε ότι έκανε αποφασιστηκά τη στροφή προς το Ισραήλ, ακολούθησαν ραγδαία οι εξελίξεις. Αμέσως μετά από αυτό το σημειολογικό γεγονός, το Ισραήλ πήρε την πρωτοβουλία και χάραξε…την δική μας ΑΟΖ !!!! περιορίζοντας τον χώρο που διεκδικούσε η Τουρκία. Έστειλε δηλαδή το μήνυμα στην Ελλάδα, πάρτε την απόφαση τώρα και χαράξτε την δική σας ΑΟΖ και μην σας νοιάζει, εμείς είμαστε κοντά σας. Αυτό θα σήμαινε βέβαια ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει τους δρόμους της ΑΟΖ της Ελλάδας για να περάσουν οι αγωγοί με το πετρέλαιο και το αέριο που θα εξορύξουν.

Νομίζω, ότι εύστοχα η εκτίμηση του UDEMAND εστιάζει το κέντρο των αιτιάσεων για όσα συμβαίνουν ως προς και με τους ισλαμιστές, στα κλιμακούμενα σχέδια των ΗΠΑ - Ισραήλ με κέντρο αναφοράς την πρόσω Ασία. Με την διαφορά, ότι ενώ το εν λόγω ιστολόγιο αποδίδει κοινά συμφέροντα, αλλά διαφορετικούς σχεδιασμούς σε ΗΠΑ και Ισραήλ, εγώ φρονώ, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ενιαίο σχέδιο, στο οποίο είναι ενταγμένοι και οι Ρώσοι ολοκληρωτιστές - ολιγάρχες. Κάτι άλλο είναι βέβαια ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάζονται ότα εξωτερικεύονται σε επίπεδο διπλωματίας οι παράγοντες αυτού του ενιαίου σχεδιασμού, για να παίζουν τον πάσα ένα περιφερειακό ηγετίσκο και τον συρφετό που τον ακολουθεί, μπαλάκι.
Στο κέντρο των εξελίξεων βρίσκεται συνεπώς η Τουρκία και το Ιράν. Η Τουρκία, θα έλεγα, στην παρούσα φάση εντονότερα από το Ιράν. Στον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται βασικά - ως ο εν τέλει στρατηγικός στόχος προς εξόντωση - ο οποίος είναι ο μόνιμα από ιστορικής πλευράς "βλάκας της παρέας", δηλαδή η Ελλάδα, άλλο εάν κάποιοι Προκρούστηδες της "μεγάλης σκακιέρας" επιμετρούν ράντζα χωρίς τον ξενοδόχο.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα τεκταινόμενα στην περιοχή, πρέπει να έχουμε μια στοιχειώδη αντίληψη για την φύση του καθεστώτος των Μουλάδων στην Περσία και του Νεοθωμανισμού στην Τουρκία. Αυτές οι προϋποθέσεις, νομίζω, ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινή γνώμη. Κάποιες αποσπασματικές αναφορές έχουν γίνει - αλλά ουσιαστικά όχι μόνο σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα βαδίζουμε χωρίς οδοδείκτη. Βεβαίως, για όποιον θέλει να αναζητήσει ερμηνείες σε αυτά, κάθε άλλο - ενώ μπορεί να μην είναι καθόλου προφανή - παρά επτασφράγιστα βιβλία αποτελούν.
Έχω υποσχεθεί στα σχόλια της προηγουμένης αναρτήσεως, να καταθέσω στο επόμενο μέλλον τις απόψεις μου σχετικώς, πλην όμως θα αναφέρω επιγραμματικώς τα εξής, ώστε να προχωρήσω σε ερμηνεία των συμβάντων:

Η ανατροπή του Σάχη και η επιβολή θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν με την επιστροφή του αγιατολάχ Χομένι έλαβε χώρα βάσει σχεδίου των ΗΠΑ.
Ο Αχμαντινετζάτ είναι εβραίος και η κυβέρνηση Μπους του παρείχε όλα τα προπαγανδιστικά οφέλη, ώστε να επικρατήσει στις εκλογές επί του μετριοπαθούς Ραφτζατζάνι. Στο Ιράν ισχύει καθεστώς ανοιχτής κρατικής θρησκευτικής τρομοκρατίας σε βάρος του Ιρανικού λαού και παντός αντιπολιτευομένου. Οι συνειδήσεις αλλοτριώνονται με τον θρησκευτικό υπερφανατισμό πέραν των ορίων πλήρους νοητικού εξανδραποδισμού και μέσω της εξαγοράς συνειδήσεων, που καθιστά ικανή ο καταναλωτισμός βάσει του μπεζαχτά από την εξαγωγή πετρελαίου.
Το περί μουλάδων κύκλωμα αναμένει αμέσως τον ερχομό του "μεσίου" "Μάντι", ο οποίος θα επιβληθεί με ποταμούς αίματος, με ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των "απίστων.
Για τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων που καταδυναστεύουν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ αποτελεί αναλώσιμη ποσότητα. Πόσο μετράει για τους εξουσιαστές η ζωή των απλών Εβραίων (όχι των σιονιστών) - για τους οποίους ποτέ δεν θα κρύψω την συμπάθειά μου και την συμπαράστασή μου - φάνηκε ξεκάθαρα στα Άουσβιτς και στις μόνιμες κατά καιρούς εκκαθαρίσεις.
Ο περιορισμένος ατομικός πόλεμος στην Μέση Ανατολή επιδιώκεται από τους Μολοχιστάς ανεξαρτήτως χρώματος για περισσότερους στόχους όπως:
- Η φυσική εξόντωση των Ελλήνων και Ελληνοφώνων.
- Η πρώτη φάση της εξαγγελθείσης από τον Μπιλ Γκέϊτς, κύκλους του Βατικανού, κανιβάλους της Γεωργίας, αρχιτέκτονες του σύμπαντος αεροδρομίου Ντένβερ δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.
- Η επιβολή του εμφυτεύματος. Με την ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων, πραγματική ή διακηρυγμένη από τα μαζικά μέσα, πρόσβαση στα αποθέματα τροφών της εξουσίας, δίπλα στο χαπάκι τροφής, θα έχει μόνο όποιος λάβει το χάραγμα, πομπό και δέκτη.

Ο διαμελισμός της Τουρκίας αποτελεί στόχο εδώ και τουλάχιστον οκτώ χρόνια, που φωνάζουν οι διεθνείς εντολοδότες από το μπαλκόνι. Φτάνει να λάβει κάποιος υπ' όψει την υποστήριξη που δίνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε κάποιες εξουσιαστικές ομάδες Κούρδων, που προωθούν τον διαμελισμό.
Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την άμεση απειλή το τμήμα εξουσιαστικών δυνάμεων της Τουρκίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ενδογένεια - καθότι το εξουσιαστικό συγκρότημα της Τουρκίας χαρακτηρίζεται ανέκαθεν ταυτοχρόνως τόσο από εξωστρέφεια όσο και από ενδογένεια - δημιούργησε τον Νεοθωμανισμό σε βάρος του παραδοσιακού Κεμαλισμού.
Αυτή η επιλογή χαρακτηρίζεται τόσο από την πάγια ανατολίτικη κουτοπονηριά των πασάδων της πλάκας - που είναι και το μόνο που διαθέτουν, όσα διδακτορικά στις πολιτικές επιστήμες κι αν κάνουν στο Χάρβαρντ - όσο και από μια ρεαλιστική σπέκουλα, με βλέψεις εναντίον της Ελλάδος, καθότι γνωρίζουν το μίσος των μολοχιστών ενάντια στην Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό, γνωρίζοντας ότι αυτοί κάπου χωράνε στο αποχωρητήριο της "νέας τάξης", ενώ οι Έλληνες αποσκοπείται να καταργηθούν και ως λήμμα στα επερχόμενα "ψυχωφελή" βιβλία.

Η κατανόηση της επιβολής του Κεμαλισμού αποτελεί ζήτημα - κλειδί, για να κατανοήσουμε όχι μόνο τεράστιας σημασίας ζητήματα για την πρόσφατη ιστορία μας, έναντι των οποίων έχουμε υποστεί ερευνητική παράλυση, αλλά και το ισχύσαν σύστημα παγκοσμίου εξουσίας του περασμένου αιώνος, το οποίον στηρίχθηκε στην επιβολή του πετρελαίου ως βασικού ενεργειακού πόρου.
Ζήτημα-κλειδί για την κατανόηση αυτών των γεγονότων αποτελεί η ενασχόληση με την αίρεση των Σεμπαταϊστών ή "Ντονμέ" στην Οθωμανική αυτοκρατορία, από την οποία προέρχονται οι Νεότουρκοι, ο Κεμάλ, αλλά και κάποια ανώτατα στελέχη στου σιονιστικού κινήματος, τα οποία πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Ισραήλ.
Εξαιρετικό έργο για την κατανόηση του Κεμαλισμού αποτελεί "Η Μικρασιατική Καταστροφή" του Νίκου Ψυρούκη, εφ' όσον όμως τα εκεί γραφόμενα υποστούν διήθηση μέσω μιας βαθιάς ενδοσκοπήσεως.
Ο Κεμάλ και το επιτελείο του αποτέλεσαν - σε ρήξη με τους Νεότουρκους - το πρακτορείο του κυκλώματος Ρόκφελλερ στην Τουρκία και συνέβαλλαν στο να περιέλθουν οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής στην κατοχή του. Η ενσωμάτωση των Οθωμανικών θρυμμάτων στον Κεμαλισμό έγινε με βάση την θεωρία του "παντουρκισμού", η οποία είχε εν τέλη αιχμή την Ελλάδα, εφ' όσον οι περιοχές των τουρκοφώνων περιοχών του Καυκάσου ευρίσκοντο κάτω από την μπότα των Μπολσεβίκων.

Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΥ (η οποία δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής, τουλάχιστον στον βαθμό που είναι αναγκαίος) ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΚΚΑ, ΟΠΩΣ ΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ.
Έτσι το ισλάμ μετετράπεται σε κλειδί στο μπρελόκ του Ρόκφέλλερ, με ανάλογη έμφαση ιδιαίτερα μετά από την μεταβίβαση του ελέγχου της "Ισλαμικής Αδελφότητος" από την αγγλική Ιντέλλιτζενς στην CIA, μετά το πέρας του Β΄.Π.Π.
ΕΤΣΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ - ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ - ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ.

Έτσι μπορεί να γίνει κατανοητό το στρατηγικό πλεονέκτημα, που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι Νεοθωμανοί με την αναβίωση του Χαλιφάτου - σε πολιτική βάση - από την μεριά τους, στην συγκρουσιακού χαρακτήρος πλέον σχέση τους με τους ΝΑΤΟικούς. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΣΑΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Η ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΒΙΣΤΩΝ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΩΝ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ.

Εξίσου βαρύ διαπραγματευτικό προτέρημα πιστεύουν ότι διαθέτουν οι Νεοθωμανοί και έναντι των Νέων Τσάρων (που δεν είναι καθόλου ούτε καν βιολογικά "νέοι", εφόσον ο Μενβέντεφ είναι εγγονός του Νικολάου ΙΙ) οι οποίοι κρατούν το νότιο τμήμα της αυτοκρατορίας όχι πλέον με τον υποκόπανο και την μπαγιονέττα, αλλά με τα βομβαρδιστικά. Φτάνει να αναλογιστεί κάποιος τις εικόνες σεληνιακού τοπίου από το Γκρόσνυ, μετά την εκλογή του Πούτιν, για κατανοήσει πόσα εκατομμύρια παιδάκια της ρωσικής αρμάδας θα έβλεπαν τα ραδίκια ανάποδα, εάν συνέβαινε μια γενική εξέγερση των ισλαμιστών στον Νότο, την οποία θα προωθούσε το ευρισκόμενο σε θέση στριμωγμένου αγριμιού απολειφάδι μιας πρώην αυτοκρατορίας, η οποία διεξήγαγε αρκετούς πολέμους με την Ρωσία παλαιότερα και το οποίο διακήρυξε την πρόθεση να καταστεί περιφερειακή δύναμη. Μια διαδικασία, που θα έκανε την γαλλική σαμπάνια να κολλήσει στους λαιμούς κάποιων κοντών στα ακριβά κλαμπ της Μόσχας, έστω κι αν το παίζουν καρατερίστες.


5. ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ

Να απασχολήσω τους φίλους επισκέπτες με το τι μπορεί να σημαίνει η οικοδόμηση τείχους στα σύνορα με την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα έχει κατακλυστεί με πράκτορες του Τζιχαντοπασόκ, τι μπορεί να σημαίνει μια γενικευμένη εξέγερση της Ισλαμικής αδελφότητος στις Αραβικές χώρες την ώρα που ο Ερντογκάν καλεί όλους τους ισλαμιστές να ενωθούν κάτω από την "προστασία" των Νεοθωμανών:
http://www.welt.de/politik/ausland/article12109622/Erdogan-traeumt-von-arabisch-tuerkischer-Weltmacht.html
ή τι μπορεί να σημαίνουν αυτά που έστησε η FSB στο αεροδρόμιο του Ντεμέντοβο, δεν θα το κάνω.
Όμως αρκετά είναι αυτά που πρέπει να ειπωθούν ακόμη για τους "φίλους" της Ελλάδας και του λαού, που επεξεργάζονται τα καρφιά στο φέρετρό της.
Ίσως είναι δώδεκα παρά πέντε, ίσως κάποιοι να σημάδεψαν την τράπουλα πολύ έντεχνα.
Είμαστε όμως η συντριπτική πλειοψηφία, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και το διακύβευμα ξεπερνά τις ζωές μας, αφορώντας πλέον το μέλλον της ζωής επάνω στο πλανήτη.
Και η διέξοδος είναι μια: Αυτήν την φορά οφείλουμε να σκίσουμε την πράσινη τσόχα, για να ανασάνει και το τραπεζάκι.

Προσέξτε και το αποκαλυπτικό κείμενο του Σπύρου Χατζάρα στο "Δελτίο των 11":

Το παρασκήνιο βγήκε στο προσκήνιο και κάνει εξεγέρσεις

Καθώς και το άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ για τον διαμελισμό της Τουρκίας στο ιστολόγιο ΑΜΥΝΙΑΣ:

http://amynias.blogspot.com/2010/06/blog-post_30.html

26 Ιανουαρίου, 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Για το θέμα των αλλοδαπών χύνεται και θα εξακολουθήσει να χύνεται πολύ μελάνι.
Ότι η Ελλάδα έχει καταστεί θύμα μαζικής εισόδου αλλοδαπών βάσει σχεδίου, το οποίο οφείλεται αποκλειστικά στις συμφωνίες με την ΕΕ. και στην πολιτική της, είναι γνωστό σε πάντα νοήμονα. Στην ουσία η ΕΕ., η οποία επροβάλετο ως η πανάκεια του επερχόμενου εκσυχρονισμού και εξευρωπαϊσμού (ασχέτως του τι μπορεί να συνεπάγεται ο όρος) των ημεδαπών - οι οποίοι στην πλειοψηφία τους εμφορούνται από ανομολόγητη νοοτροπία επαρχιωτισμού και μικροαστισμού, τουτέστιν αρχοντοχωριατισμού, κατέστη ο θεσμός, ο οποίος οδήγησε την χώρα στον πλέον εξαθλιωμένο τριτοκοσμικό πληθυσμιακό υποβιβασμό.

Κάνοντας λόγο για τριτοκοσμικό υποβιβασμό, δεν περιφρονώ κανένα απολύτως άνθρωπο. Για τα δικά μου μέτρα, κάθε άνθρωπος και όλα τα δικαιώματα, τα οποία προκύπτουν από την ανθρώπινη ιδιότητα, οφείλουν κάτω από τοις οιεσδήποτε συνθήκες να γίνονται σεβαστά. Ασχέτως χρώματος, φυλής, προελεύσεως, οικονομικής καταστάσεως, μορφώσεως, θρησκεύματος, ή όποιων άλλων ιδιοτήτων ή ικανοτήτων, οφείλει το κοινωνικό σύνολο να σέβεται πάντα ένα ως ανθρώπινη οντότητα και προσωπικότητα στα πλαίσια της ισχυούσης νομιμότητος. Ο υποβιβασμός της χώρας αφορά την μαζική μορφή του φαινομένου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή κλιμακώθηκε, ώστε να καταστεί αυτή αντικείμενο ανόμων επιδιώξεων και ανήθικων στοχεύσεων, τελείως ξένων προς το προσωπικό δράμα όσων έτυχαν ως εισερχόμενοι μετανάστες και οι ίδιοι θύματα αυτού του κύματος μαζικής μετανάστευσης.
Θεωρώ θύματα και τους ίδιους τους μετανάστες - ως μετανάστης και εγώ ο ίδιος, διάγων επί τέσσερις σχεδόν δεκαετίες εν τη αλλοδαπή - εκτός και εάν θεωρούν κάποιοι φωστήρες της ελληναράδικης μαγκιάς, ότι όνειρο ενός ανθρώπου μπορεί να είναι να βαστάει ένα κωλόπανο και ένα μπουγιέλο βρομόνερα, ζητιανεύοντας στα φανάρια μιας ξένης χώρας, για να του πάρουν μετά το πέρας της ημέρας οι νταβάδες διακίνησης λαθρομεταναστών τα λίγα ψιλά που αυτός μάζεψε, έναντι της στημένης, παρεχόμενης ασυλίας από την αστυνομία, ένα πιάτο πατάτες βραστές και την ρυπαρή κουβέρτα στο πάτωμα ενός υπογείου διανυκτέρευσης, μαζί με δέκα άλλους που είδαν για τελευταία φορά νερό και σαπούνι προ έτους και βάλε.

Εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός, ότι πολλοί ελληναράδες μιλάνε για τους λαθρομετανάστες σαν να μην πρόκειται για ανθρώπους, ενώ για την ΕΕ. βγάζουν τον σκασμό. Τα εισαγόμενα οικονομικά πακέτα από την ΕΕ., που ξεκοκαλίζανε οι εγχώριοι νταβατζήδες και εξασφάλιζαν την μισθοδοσία στο δημόσιο, όπου ο κάθε λιμοκοντόρος γιος και κόρη της μαμάς εισέρχοντο με κομματοσκυλικά κριτήρια για να το παίξουν γραβατάκηδες και αυτοκινητάκηδες, κινούσαν κατά βάση ολόκληρη την αγορά μιας χώρας που δεν παράγει τίποτε, στην οποία οι κάτοικοι όμως αισθάνονται και κάργα ευρωπαίοι. Μια διαδικασία η οποία εξέθρεψε ένα σύστημα, το οποίο οδήγησε στην τεχνητή εκποίηση της χώρας στο ΔΝΤ., μετατρέποντας την από καλυμμένη νεοαποικία σε απροκάλυπτο προτεκτοράτο των "φίλων" νταβάδων μας.
Οπωσδήποτε οι σκοτεινές δυνάμεις (τις οποίες αυτή η σελίδα επιδοξεί να αποκαλύψει) της παγκοσμιοποίησης ακολουθούν με την μαζική εισαγωγή αλλοδαπών στην Ελλάδα συγκεκριμένο ανθελληνικό σχέδιο. Έχοντας επιβάλει ένα οξύμωρο τραγελαφικό καθεστώς, συμφώνως με το οποίον, πας παρονόμως εισερχόμενος θεωρείται μεν λαθρομενάστης, αλλά απαγορεύεται να απελαθεί. Καθεστώς που έχει επιβάλει, επαναλαμβάνω, η ΕΕ., η οποία είναι ένας από τους βασικούς θεσμούς της παγκοσμιοποίησης. Τα αλογάκια, που βλέπουμε δήθεν να μαλώνουν μεταξύ τους, είναι όλα προσδεμένα στο άρμα της παγκοσμιοποίησης και υπακούουν στους ίδιους ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΥΝΑΣΤΕΣ, οι οποίοι κλιμακώνουν απροκάλυπτα πλέον την πλανητική δικτατορία.
Η Ελλάδα είναι η χώρα της επίφασης. Ο Σαρτρ, αναφερόμενος στον μέσο κομπλεξικό ανθρωπάκο, έγραψε το περίφημο "Η κόλαση είναι οι άλλοι". Κανένας δεν φαίνεται να θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του και όλοι - ανεξαρτήτως χρώματος λοφίου - ψάχνουν για κάποιο αποδιοπομπαίο τράγο. Για τους ελληναράδες αιτία του κακού είναι οι "λαθρομετανάστες" και για την πρακτόρικη "αριστερά" του Σόρος και των νεοταξιτών οι "ρατσιστές".
ΕΧΩ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΗΓΕΣΙΕΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΩ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΓΚΑΛΩ. Σε αυτό δεν κατατάσσονται μόνο κάποια προφανή κατεστημένα, αλλά και όλοι, όσοι έχουν προσαρμοστεί με τον ένα ή άλλο τρόπο στο ρόλο που τους επιμερίζεται, έστω κι αν το παίζουν αντιπολιτευόμενοι, αντιφρονούντες, καταγγέλλοντες, ελληναράδες της παχυλής φρασεολογίας, κομμούνια, εθνικιστές, πατριώτες ή ότιδήποτε άλλο. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΑ ΜΕΡΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΠΑΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ και όχι απέναντι στο όποιο έντεχνα προβαλόμενο αντίπαλο δέος.

Υπάρχουν άνθρωποι, που με ένα αμετροεπή στουρθοκαμηλισμό καλούν τον κ. Σαμαρά, ως προϊστάμενο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να ανατρέψει την περί αλλοδαπών νομοθεσία, την οποίαν εθέσπισαν οι κουίσλνγκς του "Πα""σο""Κ". Ποιον κύριο Σαμαρά; Τον θιασώτη του Αβερωφισμού, της ΕΕ. και αυτών που πρόσδεσαν την χώρα στα δεσμά της; Δηλαδή τι ζητούν; Να στραφεί ο κ. Σαμαράς ενάντια στην συμφωνία του Σένγκεν; Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει εθνική πολιτική στα πλαίσια της πλέον ξέφρενης ξένης εξάρτησης;

Το θέμα επί του προκειμένου είναι απλό και συγκεκριμένο: Στα πλαίσια του σχεδίου της διοχέτευσης αλλοδαπών στην Ελλάδα, διχοέτευσαν ταυτοχρόνως οι ΔΥΤΙΚΕΣ μυστικές υπηρεσίες πολυάριθμες συμμορίες τζιχαντιστών - πέρα από την μαζική εισαγωγή εγκληματιών της κάθε μαφίας - οι οποίοι επιχειρούν να θέσουν τους αλλοδαπούς ισλαμικού θρησκεύματος, οι οποίοι αποτελούν την πλειοψηφία των μαζικώς εισαχθέντων αλλοδαπών, υπό την επιρροή τους, με στόχο την δημιουργία θερμών συγκρούσεων στην Ελλάδα. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην τελευταία συγκέντρωση στα Προπύλαια, όπου τα λάβαρα του τζιχάντ και της σαρία κυριάρχησαν. Το τζιχάντ και η σαρία είναι απάνθρωπα, αποτελούν κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΘΕΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΜΕ ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΝΤΟΥ ΚΥΡIΑΡΧΕΙ.
Εφόσον οι υπεύθυνοι αρνούνται να πράξουν αυτό, το από το ισχύον σύνταγμα επιβαλόμενο καθήκον, καλείται ο Ελληνικός λαός να αναλάβει τα καθήκοντά του με βάση αυτό που επιβάλει το τελευταίο άρθρο του συντάγμαστος. Τόσο απέναντι στους τζιχαντιστές, όσο και απέναντι στους πράκτορες της σαρίας, όσο και απέναντι σε αυτούς που τους προωθούν παρασκηνιακά, αλλά και τόσο απέναντι στους υπεύθυνους, που τους καλύπτουν και τους ανέχονται.

Το γεγονός ότι τα ως άνω κυκλώματα, προέβησαν με αμοιβαία συνενοχή σε κατάληψη της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μόνο ένα στόχο μπορεί να έχει. Την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, την οποία έχουν ήδη ξεχυθεί τα φερέφωνα του συστήματος να την προπαγανδίζουν.
Οφείλουμε να κατανοήσουμε, ότι το πανεπιστημιακό άσυλο προέκυψε ως αποτέλεσμα του φοιτητικού κινήματος ενάντια στην δικτατορία ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. Το φαινόμενο αυτού του κινήματος ήταν αποκλειστικά Ελληνικό, γι αυτό και τα επιτεύγματά του έχουν εθνικό χαρακτήρα αντιστοίχως. Οι συγκρίσεις με άλλες χώρες έρχονται να μηδενίσουν το αντιστασιακό κίνημα του λαού κατά την επταετία. Δεν είναι τυχαία και η διόγκωση ολοένα και περισσότερο της καταδυσφήμησης της Γενιάς του Πολυτεχνείου από τους καλοθελητές του συστήματος, τώρα που αρκετοί πρώην συνασγωνιστές έχουν ήδη πεθάνει και οι νεότεροι γνωρίζουν την Εξέγερση του Πολυτεχνείου μόνο από την εκμετάλλευση και εμπορευματοποίηση που αυτή υπέστη από τις κομματικές νεολαίρες.

Άσχετα ποιος συνέλαβε και σχεδίασε ως άνομο σχέδιο και με αντιλαϊκούς σκοπούς την εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, όσοι χαφιέδες κι αν παρεισέφρυσαν στην Εξέγερση αυτή με στόχο την ανατροπή του Παπαδόπουλου, κάποιοι των οποίων μπορεί σήμερα να ευρίσκονται στην ηγεσία αντιλαϊκών κομμάτων, όσοι από τους συμμετέχοντες εκεί κι αν άλλαξαν για λόγους ατομικού οφέλους ιδεολογία, τίποτε δεν μπορεί να αμφισβητήσει την συμμετοχή με αυτοθυσία του λαού που έθεσε την σφραγίδα του σε αυτήν την εξέγερση, αγωνιζόμενος για τους δικούς του στόχους: ΨΩΜΙ -ΠΑΔΕΙΑ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, οι οποίοι παραμένουν πάντοτε επίκαιροι.

Αυτούς τους αγώνες επιχειρούν οι νεοταξίτες σήμερα να αμαυρώσουν με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, στην φάση που συνθήκες για νέους, ακόμη μεγαλύτερους αγώνες ωριμάζουν. Με στόχο να αποπροσανατολίσουν τον λαό, οδηγώντας τον στον γκρεμό με νέες εθνικές περιπέτειες, τύπου Μικρασιατικής Καταστροφής.

24 Ιανουαρίου, 2011

Η ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ


Ο Τζωρτζ Όργουελλ περιέγραψε στο μυθιστόρημα "1984" ένα επερχόμενο ολοκληρωτικό καθεστώς που θα στηρίζεται στην ωμή βία. Πολύ φοβούμαι όμως ότι οι ολοκληρωτισμοί του μέλλοντος πρόκειται να στηρίζονται στην εκούσια συμπόρευση των υπηκόων, οι οποίοι θα θεωρούν ευτύχημα τον ρόλο τους ως σκλάβοι.
Άλντους Χάξλεϋ

Στις 29 του περασμένου Νοεμβρίου, στην αναφορά με τίτλο "Ο Έρωτας στην Εποχή της Πανούκλας", έκανα μνεία στην διογκούμενη τοξικότητα, η οποία αναπτύσσεται στον Ελλαδικό χώρο, με μεθόδους που αφ' ενός μεν κλιμακώνει το εξουσιαστικό σύστημα, αφ' ετέρου στην εκούσια συμμετοχή της πλειοψηφίας των πολιτών σε αυτήν την διαδικασία εκμαυλισμού των συνθηκών ζωής, ένεκα μιας συγκεκριμένης οπτικής, η οποία επιβλήθηκε και θεωρείται πλέον αυτονόητη, ή - όπως χαρακτήρισα το φαινόμενο - στην αλλοτρίωση του οφθαλμού μας. Η κατάπτωσις του εσωτερικού κέντρου οράσεως, το οποίο δομεί αυτό που μπορεί να εκτιμάται ως φυσικό και αυτονόητο, καθώς και τις ελπίδες μας, όπως αυτές αποκρυσταλλώνονται σε οραματισμούς για το αύριο, προάγουν τα πλαίσια μιας τοξικής αναπαραγωγής των συνθηκών και του περιεχομένου της ζωής μας.
Οι απόψεις, τις οποίες εξέφερα σε αυτό το κείμενο, εστηρίζοντο στην εικόνα και τα στοιχεία που μπορώ να έχω, ως μετανάστης, που ζει μονίμως στην Γερμανία, σχετικά με την Ελλάδα.

Οπωσδήποτε, η γεωγραφική απόσταση και η εν πολλοίς έμμεση ενημέρωση που αυτή συνεπάγεται, δεν επιτρέπει την πρόσληψη της κατάστασης στην Ελλάδα με τρόπο άμεσα βιωματικό, ώστε να μπορεί αυτός να της προσδώσει μια σχετική πληρότητα. Από την άλλη μεριά όμως, αυτό το καθεστώς έχει νομίζω και κάποιες ευεργετικές ιδιότητες, όσο αφορά την πρόσληψη και την εκτίμηση των Ελλαδικών δεδομένων. Η απόσταση, στο βαθμό που αυτή διακρίνεται από μόνιμο ενδιαφέρον, δεν επιτρέπει μόνο μια πιο αποστασιοποιημένη οπτική με ταυτόχρονη σύγκριση με άλλα δεδομένα, τα οποία αποτελούν την απτή πραγματικότητα για τον γράφοντα. Το γεγονός, ότι η άμεση επαφή με τα Ελλαδικά δεδομένα γίνεται κατά διαστήματα, αποτελεί ένας είδος ξαφνικής βουτιάς κατά περιόδους στα παγωμένα νερά μιας πραγματικότητος. Αυτή η διαδικασία παρέχει αυτομάτως την δυνατότητα μιας άμεσης σύγκρισης με όσα καταγράφηκαν κατά την προηγούμενη παραμονή στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο, ζυμώσεις και εξελίξεις, οι οποίες καταγράφονται με μια συνέχεια στην συνείδηση όσων διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, με τρόπο ώστε αυτές να μην προκαλούν έντονα τα κριτήρια αξιολόγησης στην περίπτωση μιας επανόδου στον Ελλαδικό χώρο, μετά από περίοδο ξενιτεμού, μπορούν να αποτελούν άλματα συνειδητοποίησης δεδομένων, τα οποία προκαλούν με κραυγαλέο τρόπο την προσοχή.

Με αυτήν την έννοια, τα όσα έγραψα στην προηγούμενη αναφορά μου, αποτελούν σε σύγκριση με όσα μπόρεσα να διαπιστώσω κατά την πρόσφατη μετάβασή μου στην Ελλάδα, μια πολύ μετριόφρονα αξιολόγηση των προβλημάτων, τα οποία πλέον νομίζω ότι συγκροτούν μια άμεση και ζοφερή απειλή.
Αυτό δεν σημαίνει, ότι ειδικά η Ελλάδα είναι μια χώρα, η οποία πάσχει βαρέως, σε σύγκριση με άλλες χώρες, οι οποίες βαίνουν καλώς, ευρισκόμενες στα πρόθυρα του ξεπεράσματος της κρίσεως, έμπροσθεν μιας αναμενομένης νέας ευημερίας. Ειδικά τα μυθεύματα, τα οποία διαπίστωσα ότι καλλιεργούνται στην Ελλάδα, σχετικά με την δήθεν ανερχόμενη και ευρισκόμενη σε οικονομική ανάρρωση Γερμανία, μου προξένησαν ανατριχίλα για τον τρόπο που διαστρεβλώνεται η πραγματικότητα και καλλιεργούνται τα συμπλέγματα κατωτερότητος από τα Ελλαδικά μαζικά μέσα. Για όποιον ζει στην Γερμανία και γνωρίζει το χάλι της, όλες αυτές οι τερατολογίες περί ανερχόμενης ευρωστίας, μόνο θλίψη για το επίπεδο σανού, που προσφέρεται στα μιντιακά παχνιά μπορεί να προκαλέσει.
Το θέμα όμως της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Γερμανία είναι ένα ιδιαίτερο, στο οποίο σκοπεύω να αναφερθώ μελλοντικά.

Πέραν αυτού όμως - όπως έχω υπογραμμίσει και σε άλλες αναρτήσεις - θεωρώ ότι η Ελλάς υπό την ευρεία έννοια και ο Ελλαδικός χώρος ειδικότερα - αποτελούν τον βασικότερο στόχο εξόντωσης των νεοταξιτών (τουτέστιν πρώην παλαιοταξιτών, δεδομένου ότι ο λύκος δεν αλλάζει τομάρι αλλά μόνο τριχιά). Δυστυχώς η επίθεση η οποία δέχεται η χώρα είναι τέτοιας κλίμακος, που - βάσει όσων διαπίστωσα προσφάτως - εντός λίγων ετών, θα έχει καταστραφεί πλήρως, βάσει σχεδίου το ανοσοποιητικό σύστημα των κατοίκων της Ελλάδος και εντός μιας δεκαετίας θα έχει επιβληθεί πλήρης στειρότητα σε αυτούς.

Ας περιγράψω σύντομα τις βασικές μου εμπειρίες, όσο αφορά αυτά τα δεδομένα, από το πρόσφατο ταξίδι μου στην Ελλάδα:
Αναχωρώντας από το Βερολίνο στο τέλος του χρόνου με τοπική θερμοκρασία -8° C και φθάνοντας στην Αθήνα με 18° C ήλπισα, ότι η διαφορά των 26 βαθμών στην Θερμοκρασία θα συνέβαλλε να μπορέσω μέσα στο ημερολογιακό καταχείμωνο να την βγάλω λίγο πιο ευχάριστα. Φθάνοντας στο σπίτι μου το πρώτο που διαπίστωσα, ήταν ότι το παρακείμενο βουνό (Υμηττός) ήταν σκεπασμένο από σύννεφα, κατάσταση που συνέβαινε για πρώτη φορά στα 37 χρόνια που πηγαινοέρχομαι. Τα σύννεφα ευρίσκοντο πάντοτε πολύ υψηλότερα από τα γύρω βουνά. Ότι δεν επρόκειτο για κάποιο φαινόμενο τοπικής ομίχλης φάνηκε από το γεγονός, ότι αυτή η λέχρα επικράτησε για όλο το διάστημα των τριών εβδομάδων που ήμουν εκεί και ευρίσκετο πάνω από όλα τα βουνά. Ήταν προφανές ότι οι μηχανές παραγωγής τοξικού νέφους δούλευαν αλάργα.

Ενώ, ζώντας στα γερμανικά κρύα, τα τελευταία 8 χρόνια δεν έχω κρυολογήσει, την τρίτη ημέρα της παραμονής μου στην Αθήνα έπαθα γερό κρυολόγημα, με ισχυρότατο συνάχι και φλεγμονές στο λαιμό. Τηλεφωνώντας με κάποιο φίλο, μου είπε αυτός, να μην περιμένω να μου περάσει γρήγορα το κρυολόγημα, διότι στην Ελλάδα η λήψη αντιβιοτικών γίνεται με το παραμικρό, με αποτέλεσμα τα μικρόβια να έχουν μεταλλαχθεί επικίνδυνα. Πράγματι το κρυολόγημα μου πέρασε μετά από ένα μήνα. Την έντεχνη πολυφαρμακία, που έχει καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, την διαπίστωσα όταν πήγα στο φαρμακείο να αγοράσω φάρμακα: Ένα κουτί ασπιρίνες κόστιζε 65 λεπτά ως γερμανικό προϊόν, ενώ στην Γερμανία το ίδιο κουτί τιμάται 5,50 Ευρώ. Μεγάλη διαφορά τιμής διαπίστωσα και σε άλλα παρασκευάσματα, διαφορά που δεν αιτιολογείται με άλλη σκοπιμότητα, από τα να είναι αυτά πιο προσιτά από τις τσικλόφουσκες.
Πληθώρα φίλων και γνωστών που συνάντησα, έπασχαν από γρίπη καθώς και από φλεγμονές και εκζέματα, που δεν θεραπευόντουσαν επί μακρόν .

Από την δεύτερη μέρα της παραμονής μου στην Αθήνα ξεκίνησε συνεχώς να μικραίνει το πέος μου και να εξαφανίζεται πάσα μορφή της λίμπιντο. Μοναδική παρηγοριά μου ήταν, ότι φτάνοντας αυτό μετά μερικές ημέρες στο μέγεθος ενός κουμπιού, θα μπορούσα να κουμπώνω με αυτό την ρόμπα μου. Ήταν πλέον προφανές, ότι στο νερό αναμειγνύονται καταπραϋντικά, προφανώς λίθιο, το οποίο χρησιμοποιείται στα βαριά ψυχοφάρμακα.

Τα πρωτοπαλίκαρα του Μένγκελε, που προσέλαβε ο ΟΗΕ ως υπεύθυνους για την επιβολή διατροφικής νομοθεσίας διεθνώς και οι πολυεθνικές ως προϊσταμένους των μηχανισμών καταστροφής των τροφών κλιμακώνουν την δηλητηρίαση των ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα με την εξουθένωση των θρεπτικών ουσιών και την τοξικοποίηση της διατροφής, ως εντολοδόχοι των διεθνών κανιβάλων της λεγόμενης "ευγονικής". Αυτή η διαδικασία κλιμακώνεται με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα.
Η δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού, που αποφάσισε η διεθνής αλήτ και που απροκάλυπτα διακυρύττει, αποτελεί παλιό σχέδιο, που με το ένα ή άλλο τρόπο επανέρχεται από τα κατά εποχή φερέφωνα των "πεφωτισμένων", όπως ο Δαρβίνος, ο Μάλθους και ο Μπιλ Γκέιτς, ως ένα τελετουργικό ανθρωποθυσίας με το καντάρι.

Αυτά τα σχέδια δεν διστάζουν τα κυκλώματα της εξουσίας να τα προβάλλουν χωρίς περιστροφές, προκαλώντας τα αισθήματα της υγιώς σκεπτομένης ανθρωπότητος, με υπέρμετρη υπεροψία, θεωρώντας ότι αυτή είναι υποχρεωμένη να καταπίνει κάθε είδους πρόκληση εκ των προτέρων, χωρίς να είναι σε θέση να αντιδράσει εναντίον των σχεδίων της μαζικής της καταστροφής.
Τα όσα προβάλλονται στις τοιχογραφίες του αεροδρομίου του Denver, που παρουσιάζει το βίντεο που ακολουθεί, είναι εύλογα ως προς την καταστροφή που ετοιμάζεται: Εκατομμύρια παιδιών από όλες τις φυλές πρόκειται να θανατωθούν από ασθένειες, φυσικές καταστροφές και πολέμους, ώστε να "απολαύσουν" στην συνέχεια οι λίγοι, εκλεκτοί ρομποτάνθρωποι τον αρωματισμένο νάυλον παράδεισο - στρατόπεδο συγκεντρώσεως των άβουλων μαλακίων - υπανθρώπων της "νέας" "τάξης". Αυτά τα στοιχεία είναι από καιρό γνωστά και έχουν δημοσιευτεί πριν από περίπου ένα χρόνο και στην Ελλάδα από το περιοδικό "Τρίτο Μάτι".
Επιμένουμε όμως να τα προσπερνούμε, ως ένα είδος παραμυθιού, παραβλέποντας τον κλοιό που σφίγγει καθημερινά γύρω μας με προκλητικό τρόπο.
Οι μέθοδοι που εξουθενώνουν την διατροφή μας, δηλητηριάζοντας τόσο τα τρόφιμα, όσο και το φυσικό περιβάλλον είναι πολλοί και πολυδιάστατοι:

- Μεταλλαγμένα
- Επικίνδυνα φυτοφάρμακα και διοξίνες
- Αεροψεκασμοί με δηλητήρια, όπως τα Οξείδια Αλουμινίου και Βαρίου
- Πρόσμιξη δηλητηρίων στο πόσιμο νερό, όπως το Φθόριο, το Αλουμίνιο, το Λίθιο
- Χρήση ραδιενεργών υλικών στις οικοδομές
- Διοχέτευση ραδιενέργειας στο γάλα
- Πρόσμιξη δηλητηριωδών γλυκαντικών σε τρόφιμα και ποτά, όπως η ασπαρτάμη
- Επιβολή τοξικών εμβολίων, που θανατώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα
- Την απαγόρευση των βιταμινών, ιχνοστοιχείων και άλλων διατροφικών συμπληρωμάτων.
- Ηλεκτρομαγνητική μόλυνση

Αργά αλλά σταθερά οδηγούμαστε σε συνεχή υποβιβασμό της υγείας μέχρι πλήρους τοξικοποίησης του οργανισμού μας στα πλαίσια μιας κλιμακούμενης γενικής γενοκτονίας, την οποίαν αποδεχόμεθα και παρακολουθούμε παθητικά, ή και με ικανοποίηση, μέσω των καταπραϋντικών προσμείξεων στον αέρα που αναπνέουμε, στα τρόφιμα που καταναλώνουμε και στο νερό που πίνουμε και μέσω των μεθόδων μαλακύνσεως του εγκεφάλου, τις οποίες εφαρμόζουν τα μίντια.
Αργά αλλά σταθερά έχουμε αρχίσει να αποχαιρετούμε αυτό που κάποτε σήμαινε φυσιολογικός άνθρωπος με φυσιολογικές αντιδράσεις.

Στα επί μέρους σημεία που αναφέρθηκαν θα γίνει μια ξεχωριστή αναφορά στο δεύτερο μέρος αυτής της πραγματείας.


Σε μια πρόσφατη συνέντεξή του εξ ονόματος της πρωτοβουλίας "Σπίθα", ισχυρίστηκε ο Μίκης Θεοδωράκης, ότι η κεντρική αντίθεση έχει πάψει πλέον να είναι ταξική, φέρνοντας σε ρήξη κάποιες κοινωνικές τάξεις μεταξύ τους, αλλά έχει πλέον προσλάβει εθνικό χαρακτήρα, πολώνοντας το έθνος με τους ξένους δυνάστες και τους εντολοδόχους τους.
Εγώ πιστεύω, ότι η ρήξη πάει πολύ πιο μακρυά. Στην ουσία είναι πανανθρώπινη. Σήμερα πολώνεται από τα πράγματα η ανθρωπότητα συνολικά με τους κανιβάλους μιας διεθνούς τρομοκρατικής συμμορίας, που το παίζουν άνθρωποι και μάλιστα ανώτεροι από τους υπολοίπους, αξιώνοντας να επιβάλλουν την καταστροφή της ανθρωπότητος, ενώ εμείς παραμένουμε οι μεταφορείς της καρμανιόλας μας.

Είναι προφανές, ότι εάν η Ελλάς και οι Έλληνες δεν καταργήσουν άμεσα και χωρίς υπεκφυγές το σύνολο των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας, σύντομα θα δουν τα ραδίκια ανάποδα. Αυτό προϋποθέτει μια διεθνή παρέμβαση των Ελλήνων στο όνομα της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας και του Ανθρωπισμού, όπως μάς επιτάσσει η υποθήκη του Ελληνικού Πνεύματος.

Δείτε και τα:


http://alkimosarchive.wordpress.com/2011/01/05/the-new-global-social-sorcery/


http://allenaki.wordpress.com/2010/03/02/codexalimentarius/

http://kyprianoscy.blogspot.com/2011/01/blog-post_24.html

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4386&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=

19 Ιανουαρίου, 2011

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΟΝΙΜΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ


"Επελέγην από την πρόνοια"
Αδόλφος Χίτλερ
(Παρά την ευτελή προπαγάνδα ο Χίτλερ επελέγη από την απόκρυφη εταιρία "Βριλ". Ο Ελληνισμός νταλαβερίζεται όμως με τα Βριλήσσια εδώ και χιλιετίες).


Προσφάτως ευτύχησα να βρεθώ στην Αγία Γη για διάστημα τριών εβδομάδων.
Ανέκαθεν ήμουν ιδιαίτερα αισιόδοξος για τις επερχόμενες εξελίξεις. Όσοι ζούμε τα τελευταία σαράντα χρόνια σε διαρκή κρίση, απολαμβάνοντες τα όρια, νομίζω ότι βλέπουμε όλο εντονότερα βαθμηδόν ένα Νέο Φως που χαράζει για την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και τα μύχια όνειρά μας. Γνωρίζουμε ότι αυτά θα βρουν εκδίκηση επάνω στην Αγία Τράπεζα της Αναστάσεως των σωθικών μιας Γης, που γνωρίζει πολύ καλά τον Λόγο από τον οποίον και για τον οποίον αυτή επλάσθη.
Αρεσκόμενος να επικοινωνώ όχι μόνο με τους ανθρώπους, που αυτή η Γη προάγει, αλλά πρωτίστως με την ίδια την Γη, η οποία διακρίνεται από μια απροκάλυπτη ειλικρίνεια στην μετάδοση μηνυμάτων, νοημάτων και βαθυτάτης αγάπης, την ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την πιστοποίηση αυτής της διαπίστωσης περί ανερχομένου Νέου Φωτός. Νομίζω, ότι όποιος επιθυμεί να επικοινωνεί μαζί της, δεν έχει άλλα περιθώρια από την πλήρη ταύτιση με το απέραντο κάλλος της.
Την ευχαριστώ βαθύτατα για την ενεργοποίηση των οφθαλμών, του οφθαλμού, όλων των αισθήσεων και όλων των πόρων υπάρξεως, μέσω των οποίων αυτή μας δωρίζει το έλεος να πορεύεται εντός μας. Ιδιαίτερα όσοι την στερούμεθα, δικαιούμεθα νομίζω, να είμεθα αδηφάγοι έναντι όσων αυτή απλόχερα μας προσφέρει.
Αυτή τη φορά νομίζω, ότι αυτή υπήρξε με το παραπάνω γενναιόδωρη. Αισθάνομαι την ευεργεσία της ως ένα είδος τρίτης μυήσεως στην φιλάνθρωπο μαγεία της. Δράττω σε μια περίπτυξη νοός όσα αυτή με κατέστησε κοινωνό τους και εύχομαι να μην διαψεύσω την χειμαρρώδη της ευεργεσία.
Γνωρίζουμε ότι είμεθα αποφασιστικά ισχυρότεροι των αντιπάλων μας. Την πρόκληση της συγκρούσεως με αυτούς αποδεχόμαστε σε κάθε περίπτωση, ως ζήτημα τιμής. Γνωρίζοντας όμως, ότι η Ακρόπολις, ο Ιερός Βράχος και ο Παρθενών αποτελούν χάραγμα στην ψυχή μας, δεδομένο το οποίο δεν δύναται να υπόκειται στα τερτίπια υπόθαλψης των σκιών, νομίζω ότι η ματαιοπονία των ενεργειών τους θα γίνεται προϊόντος του χρόνου περισσότερο προφανής.

Σε μια συζήτηση, που έτυχε να διεξάγω προσφάτως με μια φίλη, η οποία τυγχάνει κατά την άποψή μου σημαντική ιστολόγος, αυτή πρόβαλλε την άποψη, ότι ευρισκόμεθα σε πολύ δύσκολη θέση και ότι οι αντίπαλοι του Ελληνισμού ευρίσκονται σε μανιώδη επέλαση, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα ανακοπής τους, αισθανόμενοι τόσο ισχυροί, ώστε να μην χρώνται προσχημάτων, δρώντες χωρίς επιφάσεις, έχοντας πετάξει την μάσκα. Της απάντησα, ότι εάν αυτοί αισθάνονται τόσο ισχυροί, ώστε να δρουν απροκάλυπτα και ανοικτά, εμείς αισθανόμεθα ακόμη ισχυρότεροι από αυτούς και θα δράσουμε ακόμη πιο ανοικτά. Οι φίλοι και οι φίλες αυτής της σελίδος γνωρίζουν, ότι απαίτησα σε προηγούμενη ανάρτηση, άνοιγμα των Μυστηρίων, ώστε να καταστούν αυτά προσβάσιμα σε κάθε καλοθελητή.
Εδώ θα προβούμε σε ανοικτή οργάνωση των συμβόλων, πέρα από τα καταγώγια των αδερφάτων των δυαρχιστών, κάνοντας απτή πράξη την οντολογία της Τριαδικότητος, την οποία πρεσβεύει αυτή η σελίδα, χωρίς μισόλογα, βερμπαλισμούς, ή διανοουμενισμούς της πλάκας.
Ξεδιπλώνουμε την σημαία μας με αποφασιστικότητα, η οποία αναγράφει τον στόχο της Υπερβάσεως. Υπέρβασις, η οποία δεν μπορεί παρά να στοχεύει και στην Υπέρβαση του δουλέματος, δηλαδή στην δημιουργική Σύνθεση όλων των καλοθελητών.

Προσβλέπουμε ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΟΥ. ΑΛΗΘΟΥΣ ΗΓΕΤΟΥ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι άτομον, που το παίζει χαρισματικός σωτήρας, αλλά ΣΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ, σαρξ εκ σαρκός Ελληνικής Χαριτωμένης, δι ης τα πάντα καθίστανται εφικτά στα πλαίσια της κοσμικής ευταξίας και αρμονίας.

Στην συνέχεια παραθέτω ένα ιδιαίτερα ΕΠΙΚΑΙΡΟ σημαντικό απόσπασμα από το βιβλίο "Οι Μιγάδες Της Νεοελληνικής Ιστορίας" που εκδόθηκε το 1987, του δολοφονημένου Προφήτου του Ανατέλλοντος Ελληνισμού Νίκου Βεργίδη (Θανάση Κατσαρού):

- Η Ελληνική συνείδηση - εννοείται τα κελεύσματά της και οι προεκτάσεις τους - αποτέλεσε πάντα το κρυφό καταφύγιο του όποιου ποδοπατημένου καθημερινά "ανθρωπάκου".
- Η επιβίωση αυτής της συνείδησης επί 2.000 χρόνια χωρίς εθνική εστία προϋπόθετε ένα σωρό, αυτόνομα λειτουργούντες μηχανισμούς άμυνας και εξέλιξης, με αποστολή τη διαφύλαξη της ακεραιότητάς της.
- Έτσι στο λαϊκό ασυνείδητο, η Ελλάδα και ο πολιτισμός της δεν κατακρεουργήθηκαν ποτέ από τους "αριστοκράτες" σκοταδιστές. Συνέχισαν να εξελίσσονται με ταχύτατο ρυθμό στο λαϊκό ασυνείδητο.
- Κατόπιν αυτού το ελληνογεννές μαζικό ασυνείδητο λειτουργεί κατ' ανάγκη σαν ένας παράλληλος,ως προς τον "αντικειμενικό" κόσμο της κβαντομηχανικής. Μη έχοντας δε περάσει τα 1500ετή βραχώδη σκοτάδια του μεσαίωνα, βρίσκεται τουλάχιστον στο 3500 μτχ.
- Ακρογωνιαίο λίθο των ελληνικών καλεσμάτων αποτελεί ο ανθρωποκεντρισμός. Σε αντίθεση με τον μεταελληνικό κόσμο, ο οποίος βασίζεται στο νεφελώδη θεοκεντρισμό.
- Αυτό σημαίνει πως μοναδικός άξονας της προς τα εμπρός ιστορικής κίνησης, είναι ο άνθρωπος. Ο κόσμος του ελληνικού μαζικού ασυνειδήτου, έχει βιώσει πως η μόνη "συμπαντική λογική" κατάληξη είναι η "θεοποίηση" του ανθρώπου. Σε αντιδιαστολή με τον "αντικειμενικό" μεταελληνικό κόσμο που οδεύει στη θεοποίηση της "Μηχανής του Κύβοργ" (Κύβοργ: "Κυβερνητικός Οργανισμός", δηλ. τοποθέτηση του ανθρώπινου εγκεφάλου σε μια μηχανή - μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας). Δηλαδή στον ολόπλευρο αφανισμό-εξευτελισμό της έννοιας "άνθρωπος".
- Αυτή η θεοποίηση του ανθρώπου στα διαχρονικά καλέσματα του Ελληνισμού πείθει τον κάθε "απλό" Έλληνα, ότι η ελληνική μυθολογία δεν εκφράζει παρά την ιδεατή κατάληξη του ανθρώπου. Κοντολογίς: Ότι το μέλλον του ανθρώπου είναι να γίνει Δίας, Ερμής, Αθηνά, κοκ.
- Αυτό σημαίνει πως ο ελληνικός λαός είναι υποχρεωμένος να δώσει μόνος του την μάχη προς υλοποίηση των "προφητειών" όπως αυτές απορρέουν από την ελληνική μυθολογία.
- Κατά συνέπεια ο ελληνικός λαός ξέρει υποσυνείδητα πως η αποστολή του συνίσταται στο να διασπάσει τα ταμπού του μεταελληνικού κόσμου, ενεργοποιώντας τα ενιαία πεδία του χωροχρόνου και να ενσωματωθεί με τον παράλληλο ελληνικό κόσμο του μαζικού του ασυνείδητου. Ταυτόχρονα να εξαφανίσει την πλασματική πραγματικότητα του μεταελληνισμού.

Πλην όμως υπάρχει μια διαφορά. Για να μπορέσει ο ελληνικός λαός να πραγματοποιήσει την τέτοια κολοσσιαία πρωτογενή συγκινησιακή έκρηξη, που θα του επιτρέψει να περάσει από την "μελάσα" (ένας ναύτης, που υποτίθεται ότι ήταν μάρτυρας στην στιγμιαία εξαφάνιση του πλοίου, βάσει της θεωρίας των ενιαίων πεδίων κατά τη διεξαγωγή του "πειράματος της Φιλαδέλφειας", ισχυρίστηκε πως τόσο αυτός όσο και οι συνάδελφοί του ένιωσαν πως είχαν πέσει σε μια στέρνα με μελάσα καθώς προσπαθούσαν να περάσουν το φράγμα αντιβαρύτητας) του χωροχρόνου προς τον δικό του ελληνικό κόσμο, απαιτείται κάτι σημαντικό. Ο εμπλουτισμός του μαζικού του ασυνείδητου με κάθε είδους πληροφορία σχετικά με την ανθεκτικότητα της μεταελληνικής αντοχής: Είτε από κουτοπόνηρες δολοπλοκίες στοιχειοθετείται αυτή, είτε από διαδικασίες καταστολής. Ναι το ελληνογεννές μαζικό ασυνείδητο χρειαζόταν πληροφορία. Και αυτό προκειμένου να είναι θωρακισμένο με σχετική πληρότητα ιστορικών εμπειριών, όταν η ωρίμανση των μεταελληνικών συνθηκών - δηλαδή το φρακάρισμά τους - θα πυροδοτούσε την έκρηξή του. Και τούτο γιατί δεν θα υπάρχουν τότε χρονικά περιθώρια για άλλα λάθη. Λ.χ. η μη σωστή ταξινόμηση των εμπειριών της πορείας από τον Πλάτωνα ως τον Μάρκο Βαμβακάρη.
Βρισκόμαστε πράγματι στην καρδιά του προβλήματος: Οι ανταύγειες του ελληνικού πνεύματος έχουν σφραγίσει ανεξίτηλα εδώ και 3000 χρόνια το DNA του συνόλου των απλών λαών της Ευρώπης και της Ανατολής. Μέσα σε αυτό ενεδρεύει έτοιμη να εκραγεί η ελληνική πληροφορία. Τα στρώματα που την σκεπάζουν δεν μπορούν να εμποδίσουν αυτή την έκρηξη, γιατί δεν αποκτήθηκαν στο εξαγνιστικό καμίνι των λαϊκών συγκρούσεων. Είναι στρώματα πληροφορικής που εμφυτεύτηκαν με την βία ερήμην των λαών μέσα στο μακιαβελλικό σκοτάδι.Κατά συνέπεια πρόκειται για μια διάτρητη πληροφορική, έτοιμη να κονιορτοποιηθεί όταν αρθρωθεί ο λυτρωτικός ελληνικός λόγος.
Γιατί; Γιατί η Φύση του Ελληνισμού είναι κατ' ανάγκη πανανθρώπινη.
Όταν ο ελληνικός λαός ξεχυνόταν στους αγώνες του, αυτό γινόταν για να τροφοδοτήσει το μαζικό του ασυνείδητο με όσο περισσότερες πληροφορίες γίνεται, επενδύοντας το αίμα του στην μελλοντικά επερχόμενη έκρηξη της ελληνικής πληροφορίας. Ο κάθε Έλληνας γνώριζε ότι οι ελπίδες, οι τραυματικές εμπειρίες, η πίκρα του ανεκπλήρωτου οράματος θα μεταβιβάζονταν στους επόμενους που θα βάσταγαν στη συνέχεια το ίδιο χαράκωμα, γνώριζε "ότι κάθε ανθρώπινη ατέλεια είναι ένας δεσμός με τον ουρανό" όταν οι πόθοι στοχεύουν ψηλά.

Σήμερα διαπιστώνουμε πως μαζεύτηκε τόσο πολύ πύον στην πληγή, που φθάνει η ώρα να σπάσει το απόστημα. Τα φτιασιδώματα της δήθεν ανεξαρτησίας του ελλαδικού προτεκτοράτου καταρρίπτονται από τους επιγόνους των εντολοδόχων που το εξέθρεψαν.
Οι ίδιοι κατεβάζουν χωρίς επίφαση την αυλαία.
ΜΗΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ "ΦΡΑΚΑΡΙΣΜΑ" ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ Ο ΒΕΡΓΙΔΗΣ;

ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΟΠΩΣ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΘΗ.

ΑΣ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ "ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΕΥΚΟΛΟΠΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΔΩΜΕΝΟΣ"

ΚΑΙ ΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΩΣ ΠΛΗΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ.