26 Νοεμβρίου, 2023

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΕΒΑΙΝΟΥΜΕ; ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ - ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ


       Παράσταση στο εξώφυλο τού βιβλίου τού Mario Biglino "GODS OF THE BIBLE"


1. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

  Οι εξελίξεις, με το τρόπο που αυτές κάθε ημέρα πλέον κορυφώνονται, αποκαλύπτουν την κεντρική ρήση των Δυνάμεων που εξήγγειλαν, ότι συστηματικά και με μεθοδικό τρόπο ανατρέπουν την πολιτική τής παγκοσμιοποίησης: Αυτά που βιώνουμε δεν είναι παρά ένα σκηνικό, που προετοιμάζει την ανθρωπότητα για μια ριζική ανατροπή τού παλαιού και την εγκαθίδρυση τού νέου σε παγκόσμια κλίμακα. Ποιο είναι όμως το παλαιό, από πού που παρέρχεται αυτό και ποιο είναι το νέο που επέρχεται; Πάρα πολλά είναι αυτά που γράφονται, συζητιούνται και παρουσιάζονται σχετικά μέσω πληθώρας δυνατοτήτων που παρέχονται ενδιάμεσα. Ιδιαίτερα στην εποχή κυριαρχίας τού διαδικτύου, που η κάθε μορφής επικοινωνία έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, που πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε, αναπτύσσεται καθημερινά ένας καταιγισμός πληροφοριών, σχετικά με την αποτίμηση τού παρελθόντος και τον μελλοντικό προγραμματισμό. Όμως, παρά την πληθώρα των πληροφοριών που τίθενται σε κίνηση, δεν υπάρχει μια σαφώς προδιαγεγραμμένη καταγραφή και ερμηνεία, ούτε αυτού που παρέρχεται, ούτε αυτού που καταφθάνει. Οπωσδήποτε οι ζυμώσεις των εξελίξεων δείχνουν, ότι οδεύουμε προς ποιοτικά ριζικές αλλαγές. Και ο ρυθμός των εξελίξεων, ενώ προηγουμένως αφορούσε δεκαετίες, στην συνέχεια επιταχύνθηκε μέσα σε χρόνια. Ο ρυθμός αυτός όμως αυξάνεται συνεχώς. Αλλαγές τεράστιου μεγέθους, που η συντέλεσή τους μέχρι πρόσφατα απαιτούσε χρόνια, βιώνουμε πλέον να συμβαίνουν σε διάστημα μηνών, ενώ η κλιμάκωση τού ρυθμού αυτής τής πορείας τείνει να πραγματοποιείται πλέον σε διάστημα εβδομάδων.

  Η σειρά αυτών των αναρτήσεων γίνεται με αφορμή το βίντεο “I PET GOAT V“, που φτιάχτηκε με πρωτοβουλία κάποιου κέντρου, που αποσκοπεί να παρεμβαίνει με αποφασιστικό τρόπο στο παγκόσμιο γεωπολιτικό γίγνεσθαι και παρουσιάζει με συμβολικό τρόπο την ροή των εξελίξεων στην έξαρση τής Ιραηλοαραβικής σύγκρουσης, που βιώνουμε από τις αρχές τού περασμένου μήνα. Έτσι προηγήθηκε η προβολλή εκτιμήσεων για τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυτήν, με ταυτόχρονες προβλέψεις σχετικά με την πορεία της και την απόληξή της, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτού τού κέντρου. Στην πορεία των παραθέσεων που προηγούνται, εξήρα την καταλυτική σημασία τού εν λόγω φαινομένου στις παγκόσμιες εξελίξεις, διαπιστώνοντας, ότι αυτό αφορά τον κεντρικό άξονα τού γενικού σχεδίου – master plan – που έχει ως μοχλό την άσκηση πολιτικής επιβολής από τήν δύση και τις συνασπισμένες με αυτήν δυνάμεις και ως κέντρο προέλευσης το παγκόσμιο εωσφορικό ιερατείο. Ενώ επίσης σε αυτά τα πλαίσια έγινε ακροθιγώς αναφορά και σε εκείνον το παράγοντα, που ρυθμίζει τις επιλογές αυτού τού ιερατείου και δεν αφορά εν τέλει ανθρώπινες οντότητες υπό την συμβατική έννοια. Στα πλαίσια τού πρώτου μέρους αυτής τής ανάρτησης, θα ακολουθήσει η κατάθεση απόψεων και εκτιμήσεων σχετικά με αυτόν τον παράγοντα, παρόλο που ξεκινώντας την σειρά αυτών των αναρτήσεων δεν είχα συμπεριλάβει στις προθέσεις μου μια τέτοιου είδους προέκταση τής προβληματικής. Επειδή όμως ο χειρισμός αυτού τού ζητήματος αφορά διαδικασίες που βρίσκονται υπό συνεχή εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν να διεξάγεται στην βάση ενός προσχεδίου, που διαγράφει εκ των προτέρων την πορεία που θα ακολουθήσει αυτή αναφορά. Οπωσδήποτε, το βίντεο που αποτελεί την αφετηρία της, περιέχει τεράστιας σημασίας και εύρους συμβολισμούς, για την αποκοδικοποίηση των οποίων υπάρχει ήδη ένα ογκώδες υλικό, που έχει απασχολήσει και έχει συναχθεί από τον γράφοντα σε πορεία δεκαετιών. Και οι αντίστοιχες αναφορές σε αυτό αποτέλεσαν την κύρια πρόθεση του στο ξεκίνημα τής παράθεσης. Όμως, η προσπάθεια διερεύνησης καταστάσεων που βρίσκονται συνεχώς εν τω γενέσθαι σε πλαίσια πραγματικού χρόνου, που παρέχει το διαδίκτυο, αλλά και η συμβολή των φίλων τής σελίδας στα πλαίσια τής διαδράσεως, μέσω τις οποίας, όπως πολύ σωστά διαπιστώνει σε πρόσφατο σχόλιό του φίλος και συνεργός τής σελίδας,

“Η Παρουσία όλων εδώ είναι σημαντική.
Η Παρουσία έκαστου εκπέμπει ένα Σήμα.
Και εφόσον είμαστε διττοί,
Είμαστε πομποί και δέκτες".

η διαδικασία διαμόρφωσης των αναρτήσεων είναι ζωντανή και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων, που μπορεί αυτή να οδηγηθεί. Ας μού επιτραπεί, να αναφέρω για μια ακόμη φορά , ότι κίνητρο δικό μου και των φίλων εδώ, δεν είναι να πείσουμε τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Επιθυμούμε με όσα παραθέτουμε και παρουσιάζουμε στις αναρτήσεις και τα σχόλια, να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση ενός γόνιμου προβληματισμού, που προσανατολίζεται σε εύστοχες και χρήσιμες κατευθύνσεις, στοχεύοντας να συμβάλει σεο ανέβασμα τού επίπεδου τής πρπβληματικής και να εμβαθύνει την ερευνητική διάθεση στον δημόσιο διάλογο. Εκτιμώ, ότι το πρώτο, που αρμόζει να διδαχθούμε από το μεγαλείο τού Ελληνικού Πνεύματος, είναι ότι αυτό ουδέποτε περιχαρακώθηκε σε βεβαιότητες. Θεωρώντας ως πολυτιμότερο των στοιχείων την κοινωνία και όχι την από καθέδρας διδαχή, με βάση την αρχή που διακήρυξε ο Ηράκλειτος “Ταυτόν το είναι και το μη είναι”. Αφήνοντας περιθώρια κατίσχυσης στην διαφορετική άποψη, πέτυχε το Ελληνικό Πνεύμα να ανθίσουν στα πλαίσια του φιλοσοφικές αναζητήσεις και γνωστικού χαρακτήρα επιγνώσεις τεράστιας σημασίας και εξαίρετου κάλλους. Η αδιαπραγμάτευτη ετοιμότητα παροχής χώρου ισχύος σε διαφορετικές, ή και αντιτιθέμενες απόψεις, δεν συνεπάγεται, ότι εφαρμόζουμε πλήρη σχετικισμό. Αναμφιβόλως υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, που δεν αποδέχονται αμφισβήτηση ή σχετικοποίηση τής ισχύος τους. Αυτές όμως αφορούν τις υπερκείμενες Ιδέες και Αξίες, οι οποίες είναι ορθόν να ομολογούνται από κοινού, αποτελώντας τον “κοινόν νου”, σύμφωνα με την διατύπωση τού Ηράκλειτου. Τον κοινό τόπο δηλαδή, που διεξάγεται η από κοινού ζύμωση και δράση. Ενώ οι απόψεις, σχετικά με τις εκφάνσεις τής πραγματικότητος, δεν μπορούν να αποτελούν από κοινού ομολογία, όπως πρεσβεύουν, επιδιώκουν και προσπαθούν να επιβάλλουν οι χώροι, που εμφορούνται από στείρο δογματισμό. Τέτοιου είδους αντιλήψεις και πρακτικές αποτέλεσαν στο παρελθόν πάγιες και άκρως επιβλαβείς παθογένειες, που οδήγησαν τις κινήσεις και την δράση των κοινωνιών σε ζοφερά αδιέξοδα. Οι απόψεις δεν είναι ορθό να αποτελούν ομολογίες, αλλά αρμόζει να ισχύουν ως προσωπικές μαρτυρίες. Η μαρτυρία έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα και τότε πράγματι μπορεί να αληθεύει, επειδή εκφράζει το προσωπικό δράμα αυτού που την διατυπώνει, ως βιωματική εμπειρία με αίσθηση ευθύνης. 

  Οι καταιγιστικές εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά, δείχνουν ότι οδεύουμε προς ριζική ανατροπή τού παρελθόντος συστήματος και πλήρη αναδιάταξη τού δημόσιου βίου, σε τελείως όμως άλλη βάση από αυτήν που διακήρυξαν οι θιασώτες τής “νέας τάξης”. Όταν διάβασα την πρόταση τού Προέδρου Πούτιν, που καλούσε για σε διαπραγματεύσεις για να βρεθεί ειρηνική ρύθμιση στην σύγκρουση τής Ουκρανίας, γνωρίζοντας την πάγια τακτική των Ρώσων, διέγνωσα ένα ακόμη εύστοχο ελιγμό από το επιτελείο τους, που φανέρωνε, ότι συντομότατα πρόκειται να λάβει χώρα συνθηκολόγηση άνευ όρων των δυτικών στην Ουκρανία. Με αυτήν τη κίνηση πέτυχαν οι Ρώσοι να προσφέρουν δείγμα καλής διάθεσης για μια ακόμη φορά, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια μπορεί να είναι η αντίδραση των αντιπάλων. Ούτε για τούς Ουκρανούς, ούτε για τούς Ρώσους μπορεί να υπάρξει άλλη επιδιωκόμενη λήξη τής στρατιωτικής επιχείρησης από την πλήρη στρατιωτική κατάρρευση των πρώτων. Για τούς Ουκρανούς μπορεί να ισχύσει σε αυτήν την περίπτωση το επιχείρημα, ότι αμύνθηκαν ηρωικά, αλλά ηττήθηκαν λόγω τής υπεροχής στρατιωτικών πλεονεκτημάτων των Ρώσων, ενώ οι δυτικοί μπορούν να ισχυρίζονται, ότι παρείχαν στους Ουκρανούς κάθε δυνατή ενίσχυση, ο οποία όμως για τούς ίδιους λόγους δεν στάθηκε δυνατόν να επαρκέσει. Επίσης το κόστος, που κατέβαλε η Ρωσία είναι τεράστιο, ώστε να επιτρέψει περιθώρια ειρηνικής διευθέτησης. Η Ρωσία επιδίωξε ένα πόλεμο φθοράς, με στόχο την ποιοτική ανάλωση των πολεμικών αποθεμάτων των δυτικών και την οικονομική τους εξουθένωση. Η αναγκαία επιλογή για τούς Ρώσους να περιορίσουν στο μέτρο τού δυνατού τις παράπλευρες απώλειες σε αμάχους, συνεπαγόταν διεξαγωγή έντονα αιματηρών επιχειρήσεων. Όμως οι στρατηγικοί στόχοι των δυτικών δεν πραγματοποιήθηκαν. Αντί να υποστεί οικονομική φθορά η Ρωσία, βγήκε ποιοτικά ενισχυμένη και μπόρεσε να διπλασιάσει σχεδόν τις μάχιμες δυνάμεις της με 300.000 χιλιάδες εθελοντές. Επίσης κατάφερε σημαντικότατη ενίσχυση τού γοήτρου της διεθνώς, τόσο όσο αφορά την εξοπλιστικό της πλεονέκτημα, όσο και την σώφρονα στρατηγική που επέλεξε, παρά τις εκτιμήσεις της πληθώρας αυτοανακηρυχθέντων “αναλυτών”, ότι εφαρμόζει ανεπιτυχή στρατηγική. Οι δυτικοί δαπάνησαν όλα τα αποθέματά τους, με εξαίρεση όσων απαιτούνται για την άμεση προάσπιση τής επικράτειάς τους. Όμως, σημαντικό μέρος αυτών των αποθεμάτων έχει σταλεί πρόσφατα στο ισραήλ, οπότε μετά το πέρας αυτής τής σύγκρουσης θα βρεθούν στρατιωτικά σχεδόν απογυμνωμένοι, απέναντι στην Ρωσία και την Κίνα, που διατηρούν αμείωτη την στρατιωτική τους ισχύ

   Η γερμανία βρίσκεται εμπρός σε οικονομικό αδιέξοδο 600 δισεκατομμυρίων. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε την αύξηση τού δανεισμού, δεδομένο ότι το ισχύον όριο ρυθμίστηκε συνταγματικά το 2011. Με αυτό τον τρόπο έπεσε η γερμανία σε λάκκο, που άνοιξε για άλλους. Ο κυβερνητικός συνασπισμός υφίσταται κλυδωνισμό, ενώ το AFD καταγράφει ποιοτική άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Η κατάργηση τού βέτο στην ΕΕ. Δηλώνει την πρώτη μεγάλη ποιοτική ρωγμή στο καθεστώς της, εφόσον η άρση τής ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων υποσκάπτει μοιραία την υποχρέωση προσαρμογής σε κεντρικές αποφάσεις. Η Γαλλία, ως δεύτερος ισχυρός εταίρος τής ΕΕ. συζητάει ήδη ένταξη στους BRICS, ενώ ο Πούτιν ενθαρρύνει την επιδίωξη αυτής τής διαδικασίας. Η εκλογική νίκη των συντηρητικών στην Ολλανδία, η οποία ήταν το ισχυρότερο κέντρο προώθησης ακραίας νεοταξικής πολιτικής και οι ταραχές στην Ιρλανδία με αιτία το μεταναστευτικό καταγράφουν τον γοργό κατήφορο τής νεοταξικής ατζέντας στην Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια τής συνεχούς διογκούμενης κρίσης, πρότεινε πριν δυο ημέρες σαν τραβηγμένο από τα μαλλιά αντιστάθμισμα η γερμανίδα “υπουργός” εξωτερικών την άμεση ένταξη τής Ουκρανίας στην ΕΕ. Το πρόσωπο αυτό θεωρείται μέσα στην γερμανία, ότι δεν διαθέτει την στοιχειώδη νοημοσύνη και αποτελεί μόνιμο δέκτη χλευασμών. Το ερώτημα που προκύπτει σχετικά με αυτήν την πρόταση – ανέκδοτο, είναι κατά πόσο είναι ανεγκέφαλοι αυτοί που την προωθούν σε θέσεις κλειδιά, ή εάν αυτοί που κινούν τα νήματα στα μετόπισθεν προωθούν πλήρη απαξίωση των θεσμών, ώστε να πέσει το σύστημα στα μαλακά.

  Ενώ λοιπόν δεν υφίσταται ούτε κάποια πλήρως τεκμηριωμένη και συστηματική αποτίμηση τού κόσμου που εκλείπει, αλλά ούτε μπορεί να υπάρξει και μια διατύπωση με συγκεκριμένο τρόπο ενός προγράμματος τής νέας αναδιάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο που δρομολογείται, υπάρχει αναμφίβολα μια τεράστια πληθώρα επί μέρους αναφορών. Κατά την εκτίμηση μου βρισκόμαστε στην τελική φάση αυτού τού δράματος και όσο αφορά το πέρασμα από το παλαιό γεωπολιτικό σύστημα στο επερχόμενο, καταγράφονται κάποιες άκρως ενδεικτικές εικόνες, τόσο σχετικά για την ποιότητα αυτού που σβήνει όσο και για την ποιότητα αυτού που ανατέλλει. Καταθέτω στην συνέχεια δυο σχετικές φωτογραφίες, που σχετίζονται με το θέμα που πραγματεύεται αυτή η σειρά αναρτήσεων και που σηματοδοτούν με γλαφυρό τρόπο αυτές τις ποιότητες ως προς το βαθύ νόημά τους.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ


Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 

Ισραήλ: Ουρές στα αεροδρόμια - Εγκαταλείπουν την χώρα τους οι Ισραηλινοί

https://www.ieidiseis.gr/kosmos/217578/israil-oures-sta-aerodromia-egkataleipoun-tin-xora-tous-oi-israilinoi

"Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στα αεροδρόμια του Ισραήλ, με χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα. Στα social media υπάρχουν εικόνες από αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, όπου ουρές εκατοντάδων μέτρων από αλλόφρονες Ισραηλινούς προσπαθούν να φύγουν για την Ευρώπη. O κόσμος στοιβάζεται στις ουρές για να καταφέρει να βγάλει εισιτήριο".

 Είχαν ανέσεις, έφτανε η οικονομική ενίσχυση σωρηδόν από το εξωτερικό, στηριζόντουσαν στην ωμή βία των όπλων αποσπώντας ξένη γη και κλέβοντας περιουσίες. Όσους απέμειναν από την εθνοκάθαρση χρησιμοποιούσαν σαν σκλάβους. Μόλις όμως αιστάνθηκαν ότι απειλούνται, έριξαν τα πόδια στους ώμους, για να φύγουν άρον άρον. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΑ, ΣΤΟ ΨΕΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ.


Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

 https://www.newsbeast.gr/image/s870x/webp/file/files/1/2023/11/gaza-18.jpg

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα,

"Σήμερα στις 7 το πρωί τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς Πάντως, με το πρώτο φως της μέρας, χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν να μαζεύουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους και πήραν τον δρόμο της επιστροφής.Ωστόσο, καθώς αυτοκίνητα και κάρα που σέρναν γαϊδούρια άρχισαν να κινούνται, φυλλάδια που έπεσαν από τον ουρανό από τον ισραηλινό στρατό προειδοποιούσαν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο». Ο στρατός του Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα «ζώνη επιχειρήσεων» κι έχει διατάξει επανειλημμένα όλους τους αμάχους να τον εκκενώσουν".

  Με ένα νήπιο στην αγκαλιά του, ένα στρώμα, ένα μαξιλάρι και δυο κουβέρτες στους ώμους πέρνει τον δρόμο τής επιστοφής στην ΜΑΝΑ ΓΗ του με τα πόδια. Το σπίτι του βομβάρδησαν οι κανίβαλοι, δεν έχει νερό να πιεί, δεν έχει να φάει, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥ. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.


2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΣΑΠΗΔΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ

  Σύμφωνα με δεδομένα, τα οποία διοχετεύονται μεν στην δημοσιότητα σποραδικά και ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά εάν συντεθούν σε ενιαίο σύνολο ξεσκεπάζουν μια εικόνα, η οποία ανατρέπει πλήρως τα όσα πρόβαλλαν ως πακέτο τα μαζικά μέσα διεθνώς, σχετικά με την δολοφονία 1.400 ισραηλινών κυρίως αμάχων από την χαμάς. Η σύνθεση αυτών των στοιχείων φέρνει στην επιφάνεια μια τελείως διαφορετική εικόνα για την θανάτωση αυτών των ανθρώπων, δείχνοντας ότι αυτός που προέβη στην εξόντωσή τους δεν ήταν η χαμάς, αλλά το όλο δράμα είχε στηθεί με στόχο να προκύψουν επιχειρήματα για την επίθεση τού σιωνιστικού στρατού στην Γάζα. Δεν μπορεί να σταθεί η παραμικρή αμφιβολία για την ποιότητα τής ισλαμοφασιστικής χαμάς. Πρόκειται για μια αποδεδειγμένα τρομοκρατική οργάνωση, που εξασκεί τρομοκρατία τόσο σε βάρος των ισραηλινών, όσο και σε βάρος των Παλαιστινίων. Η πρόσφατη επίθεση δολοφονίας τού Προέδρου τής Παλαιστινιακής αρχής στην Δυτική Όχθη Αμπού Αμπάς από μέλη τής χαμάς, κατά την διεξαγωγή τής οποίας δολοφονήθηκε ένας συνεπιβάτης του στο αυτοκίνητο που αυτός επέβαινε, είναι άκρως ενδεικτική. Άσχετα, εάν αυτό το γεγονός πέρασε στα ψιλά γράμματα των ειδήσεων, δεν παύει να είναι άκρως χαρακτηριστικό, για την δράση τού εμφυτευμένου καρκινώματος τής χαμάς, στο εσωτερικό των Παλαιστινίων. Ενώ διεξάγονταν εισβολή και μαζικοί βομβαρδισμοί στην Γάζα, η χαμάς επέλεξε να δολοφονήσει τον σημαντικότερο Παλαιστίνιο πολιτικό εκπρόσωπο.

   Η όλη δράση τής χαμάς, με την απαγωγή παιδιών και ηλικιωμένων, αποδεικνύει ότι πρόκειται μια αδίστακτη οργάνωση, αποτελούμενη από φανατισμένους έμμισθους, που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου από κάποια κέντρα, που ελέγχουν με διάφορους τρόπους την συμπεριφορά. Πλην όμως, ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν παύουν να ισχύουν κάποια όρια, όσο αφορά την επιβολή τής μιας ή τής άλλης θηριωδίας, στο βαθμό μάλιστα, που ο συγκεκριμένος οργανισμός παρουσιάζεται ως συγκρότημα λαϊκών μαχητών, που αγωνίζονται για την υπεράσπιση και προώθηση των ζητημάτων τού λαού. Και είναι πολύ βασικό να αναγνωρίσουμε, ότι αυτός ο τρόπος αυτοκαθορισμού επιδρά καταλυτικά και στην διαμόρφωση τού ψυχισμού και των αντιλήψεων, τόσο των μαχόμενων μελών τής χαμάς, όσο και αυτών που την αποδέχονται και την υποστηρίζουν. Τα κατά καιρούς εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το 40% των κατοίκων τής Γάζας πρόσκειται στην χαμάς. Κατά συνέπεια, η επιλογή των τρόπων παρεμβάσεως αυτής τής οργάνωσης, από αυτούς που κινούν τα νήματα όπισθεν αυτής, δεν μπορούν να μην λάβουν υπ' όψει τους αυτό το δεδομένο, δηλαδή την ιδιοσυγκρασία και αυτό που θεωρούν σκόπιμο και θεμιτό, τόσο οι μαχητές, όσο και οι υποστηρικτές της. Οι Παλαιστίνιοι μπορεί στα Πλαίσια τής γενοκτονίας και τής εθνοκάθαρσης που εφαρμόζονται σε βάρος τους να έχουν υποστεί μύριες αδικίες, ταπεινώσεις και βασανιστήρια, πλην όμως δεν παύουν να είναι ένας αγωνιζόμενος και αμυνόμενος λαός για τα δίκαιά του, σε μια μακρά πορεία 85 και πλέον ετών. Αυτά η πραγματικότητα στοιχειοθετεί εκ των πραγμάτων ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΙΑ αφ' εαυτής, σχετικά με τον βαθμό τής θηριωδίας, που μπορεί να εφαρμοστεί στο όνομά τους στα πλαίσια αυτής τής σύγκρουσης. Οπωσδήποτε οι μορφές σύγκρουσης που επέλεξαν και εφάρμοσαν οι Παλαιστίνιοι στην μακρά πορεία τής ανάπτυξης των αγώνων τους, δεν διεξάχθηκαν πάντοτε φορώντας τα άσπρα γάντια και την ρόμπα τού χειρούργου. Όμως αυτοί ποτέ δεν έδρασαν ανεξέλεγκτα εναντίον αμάχων, αλλά διεξήγαν επιχειρήσεις με αφάνταστο ηρωισμό, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αμυνόμενοι, απέναντι σε ένα πάνοπλο εχθρό, που δεν έθετε κανένα φραγμό στην εφαρμογή των πλέον ειδεχθών θηριωδιών, όπως οι μαζικές σφαγές αμάχων σε προσφυγικά στρατόπεδα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι στον Πόλεμο τής Συρίας συμμετείχαν οι Παλαιστινιακές Δυνάμεις “Αλ Κουντς” στις συγκρούσεις ενάντια στον ISIS, που προέβαινε και αυτός σε ακατάσχετες θηριωδίες, καταγράφοντας στην πράξη την κοινή προέλευση τού ισλαμοφασιστικού χαλιφάτου με τον σιωνισμό, από την ίδια απάνθρωπη μήτρα. Αναμφίβολα οι αεροπειρατείες που εφάρμοσε η Αλ Φατάχ στο παρελθόν, δεν παύουν να έχουν θέσει σε ομηρία αθώους ανθρώπους, κατά την διεξαγωγή αυτών των επιχειρήσεων, ως η πλέον ακραία μορφή σύγκρουσης που εφάρμοσαν οι Παλαιστίνιοι. Όμως ποτέ αυτοί δεν σκότωσαν, ή τραυμάτισαν σκόπιμα κανένα όμηρο. Η θέση υπό ομηρία αθώων ανθρώπων, σκόπευε πάντοτε στην άσκηση πίεσης και εκβιασμών στους σιωνιστές. Αντιθέτως οι σιωνιστικές στρατιωτικές παρεμβάσεις ενάντια στις αεροπειρατείες, δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο, να τραυματίσουν και να θανατώσουν ομήρους, προκειμένου να εξοντώσουν τούς αεροπειρατές. Από το μέχρι σήμερα παρελθόν πριν την 7η τού περασμένου Οκτωβρίου, μπορεί να εξαχθεί ανέτως το συμπέρασμα, ότι στην τακτική των Παλαιστινίων εντασσόταν ανέκαθεν η επιλογή να τεθούν υπό ομηρεία άμαχοι και αθώοι, ώστε να τεθούν όροι στους σιωνιστές και να τούς υποχρεώσουν σε συγκεκριμένους συμβιβασμούς, ενώ η στοχευμένη θανάτωση αθώων, ουδέποτε είχε ενταχθεί στις μεθόδους, που αυτοί εφάρμοσαν μέχρι τότε. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε το ερώτημα, τι ήταν αυτό, που μπορεί να οδήγησε τούς Παλαιστινίους, άσχετα ποια συγκεκριμένη οργάνωσή τους αυτό αφορά, να αναθεωρήσουν την πάγια πρακτική τους, προβαίνοντας σε ένα είδος θηριωδίας, που δεν είχαν εφαρμόσει ποτέ μέχρι τότε; 

  Αντιθέτως, γνωρίζουν και οι πέτρες, ότι οι σιωνιστές δεν κάνουν τον παραμικρό διαχωρισμό όσο αφορά την εξόντωση και τον σφαγιασμό μεταξύ μάχιμων και αμάχων, ενώ προγραμματίζουν και εφαρμόζουν την εξόντωσή τους, που δεν γίνεται ανεξέλεγκτα, αλλά επιβάλλεται στην βάση πολύ προγραμματισμένου σχεδιασμού. Είναι βεβαίως επίσης γνωστό, ότι οι Παλαιστίνιοι προβαίνουν σε θανάτωση εκείνων των ομοεθνών τους, που θεωρούν προδότες και συνεργάτες των σιωνιστών. Επί τού προκειμένου θα θέσω και θα απαντήσω στην συνέχεια το αντίστοιχο ερώτημα, που αφορά τούς σιωνιστές. Προβλέπει ο προγραμματισμός τους την μαζική θανάτωση Εβραίων από τούς ίδιους, με στόχο την προώθηση και επιβολή των σκοπών τους; Σχετικά με αυτό το ζήτημα έχουν δαπανηθεί ήδη τόνοι μελάνης, διαδικτυακής και μη. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, πέραν κάποιων υπαρχόντων προσεγγίσεων, που έχουν αναμφιβόλως ενδιαφέρον, πλην όμως δεν παύουν να έχουν αφοριστικό χαρακτήρα και να είναι ετεροβαρείς. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να δοθεί και συγκεκριμένη ερμηνεία στο δεδομένο που προβάλλει μέσα από την ειδησεογραφία, που αποκαλύπτει, ότι τελικά το μέγιστο μέρος των αμάχων Εβραίων που θανατώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΡΑΣΤΗ ΤΗΝ ΧΑΜΑΣ. Επίσης ένα άλλο τεράστιας σημασίας ζήτημα που προκύπτει, είναι η ερμηνεία από θρησκειολογική σκοπιά τής πρόσφατης εξόντωσης 4.500 και πλέον παιδιών στην Γάζα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη. Όταν ανάρτησα στην εισαγωγή προηγούμενης συνέχειας τον σχετικό πίνακα τού Giacomo Paracca, δεν είχα διανοηθεί, ότι μπορεί να υφίσταται συγκεκριμένος συσχετισμός μεταξύ αυτών των δυο μαζικών εγκλημάτων, όπως έθεσε ενώπιόν μου η εξέλιξη των ερευνών στην συνέχεια.

  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη συνέχεια, η συνεχής προπαγάνδα μπορεί να οδηγήσει τον ανθρώπινο ψυχισμό σε τελείως στρεβλούς ατραπούς, με αποτέλεσμα η τύφλωση να προάγει μένος, που καθιστά τον άνθρωπο έρμαιο αποδοχής, επικρότησης και στην συνέχεια επιδίωξης επιβολής των πιο απάνθρωπων θηριωδιών. Υπάρχει ένα βίντεο, που από μόνο του θα αρκούσε, για να να φανεί η απύθμενη στρέβλωση τής πραγματικότητος και η απροσμέτρητη πώρωση ψυχής των σιωνιστών. Αυτό το βίντεο αφορά μια ομιλία που έκανε ο Νετανγιάχου πριν οκτώ χρόνια, η οποία αποκαλύπτει χωρίς ενδοιασμούς τα σχέδια ξεκληρίσματος μέχρι και τού τελευταίου Παλαιστίνιου. Σε αυτό το βίντεο ισχυρίζεται αυτό το “δημοκρατικό διαμάντι, τού “μόνου δημοκρατικού κράτους στην Μέση Ανατολή”, ότι το ολοκαύτωμα σε βάρος των ανυπεράσπιστων Εβραίων στο Άουσβιτς, στο Νταχάου, στην Τρεμπλίνκα και στα λοιπά “θέρετρα πολιτισμού” των φυλετιστών τις α(χ)ρείας φυλής ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ.

 


Καλώ όλον τον συρφετό, αυτών που υποστηρίζουν την επίθεση των σιωνιστών στην Γάζα και σπρώχνουν συνειδητά και ανερυθρίαστα την χώρα σε γλίστρημα συμμετοχής στην αρμαγεδωνική σύγκρουση ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.

Και η χειραψία των απογόνων των δημίων τού Ολοκαυτόματος, που έγινε λίγες ημέρες μετά από αυτήν την ομιλία, που απάλλαξε τούς δημίους από τις ιστορικές τους ευθύνες, φτύνοντας χυδαία επάνω στην μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων τού Ολοκαυτώματος.


Ο Νετανγιάχου για την εξαπόλυση τής επίθεσης στην Γάζα διακήρυξε κραδαίνοντας την Βίβλο, ότι “πρόκειται να εφαρμοστεί η προφητεία τού Ησαΐα".

 

 

  Στο Κεφάλαιο 10 τής Προφητείας τού Ισαΐα προφητεύεται η νίκη τού Ισραήλ επί των Ασσυρίων. Σκληρή κριτική εξασκείται συνολικά στο κεφάλαιο αυτό στον ξιπασμένο και επαιρόμενο βασιλέα των Ασσυρίων, που θεώρησε ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται υπερ άνω αυτών τού Θεού. Ειδικά στον στίχο 12 αναφέρεται,

"....καὶ ἔσται, ὅταν συντελέσῃ Κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ".

"Οταν όμως ο Κυριος ολοκλήρωση την παιδαγωγικήν τιμωρίαν στο όρος Σιών και εις την Ιερουσαλήμ, θα επιφέρη τιμωρίαν στον μεγάλον αυτόν και αλαζονικόν νουν, στον άρχοντα των Ασσυρίων, και εις όλην την μεγάλην αυτού δόξαν, την οποίαν αλαζονικώς παρατηρούν τα πλανεμένα μάτια του". 

  Τα ΄”αστέρια” τού σιωνισμού, που διαστρεβλώνουν εκ συστήματος την Βίβλο, έφτασαν μέχρι το άκρατο ανοσιούργημα, να ισχυριστούν, ότι η προφητική ρήση τού Ισαΐα αφορά την χαμάς!!! Εάν είχαν όμως μυαλό κουκούτσι και αισθανόντουσαν δέος απέναντι σε αυτήν την προφητεία, θα είχαν προσέξει δεόντος και θα είχαν συμμορφωθεί με όσα προφητεύει ο Ισαΐας σε μερικά κεφάλαια προηγουμένως, όπου επισφραγίζεται προφητικώς το οικτρό τέλος των σιωνιστών.

Ησ. 5,8              Οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν    ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλωνταί τι. μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς;

Ησ. 5,8                     " Αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι συνδέουν την οικίαν των εις την οικίαν του άλλου και τον αγρόν των με τον αγρόν του άλλου, δια να αφαιρέσουν κάτι από την ιδιοκτηοίαν του πλησίον! Μηπως πρόκειται να κατοικήσετε μόνοι σεις και δια παντός επάνω εις την γην";

   Ακόμη και ο πλέον αφελής μπορεί να κατανοήσει, ότι ο σιωνισμός καταστρατηγεί ασύστολα την Εβραϊκή θρησκεία, η οποία επιτάσσει χαρακτηριστικά με την δέκατη των εντολών, που παρέλαβε ο Μωυσής στο όρος Σινά τα εξής,

Το κείμενο από την Έξοδο:

ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί.

Το κείμενο από το Δευτερονὀμιο:

ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου· ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.

  Όσο αφορά δε την άδικη επικράτηση επί των άλλων, είναι η προειδοποίηση τού Ισαΐα αδυσώπητη:

...ΙΣΧΥΚΟΤΕΣ ΗΤΤΑΣΘΑΙ, ΕΑΝ ΓΑΡ ΠΑΛΙ ΙΣΧΥΣΗΤΕ ΗΤΤΘΗΣΕΣΘΕ...  (Κεφ. 8, 10)

  Γενικά οι σιωνιστές επιχειρούν μονίμως μια ερμηνεία τής Βίβλου, η οποία στρεβλώνει πλήρως το νόημά της. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, η Βίβλος αποτελεί μια διαθήκη, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ τού Θεού και τού περιούσιου λαού του, σύμφωνα με την οποία ο λαός αυτός αποδίδει στον Θεό αποκλειστική και αταλάντευτη πίστη και λαμβάνει ως αντάλλαγμα την γη τής επαγγελίας. Όπως περιγράφεται στα ιστορικά και στα προφητικά βιβλία τής Βίβλου, ο περιούσιος λαός προβαίνει περισσότερες φορές σε αποστασία έναντι τού Θεού και τιμωρείται με εκτοπισμό από την γη τής επαγγελίας. Κατόπιν όμως, αυτός ο λαός μετανοεί κατ' επανάληψη, μέσω τής νουθεσίας που επενεργούν οι Προφήτες και οι πνευματικοί ταγοί του, με αποτέλεσμα να επανέρχεται εκ νέου και να ευτυχεί στην γη τής επαγγελίας. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, η Βίβλος δεν είναι τίποτε διαφορετικό από ένα συνεχές “σήκω φύγε και μετά γύρνα πάλι”, πάντοτε πολεμώντας και εξοντώνοντας τούς εχθρούς σου στα πλαίσια της νέας μετάνοιά σου, κάτω από την καθοδήγηση των ηγετών σου, μέχρι να καταφθάσει και ο μεσσίας σου, για να κυριαρχήσεις επί όλων των άλλων εθνών. Οπότε και οι σιωνιστές δεν είναι κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία τού περιεχομένου τής Βίβλου, από τους “θεόσταλτους” ηγέτες τού παρόντος κρίκου στην αλυσίδα τού “σήκω φύγε και μετά πάλι επέστρεψε”, με την διαφορά, ότι στην παρούσα φάση θα έλθει και ο μεσσίας σου, άρα σού έτυχε ο πρώτος αριθμός τού λαχείου. Κατά πόσο η Βίβλος είναι το σχιζοφρενικό σενάριο τού "πήγαινε έλα και εξόντωνε ότι μιαρό βρεις στο διάβα σου", όπως την ερμηνεύουν οι καβαλιστές, ή κάτι τελείως διαφορετικό, που υφίσταται βάναυση διαστρέβλωση, είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα θεολογικής, αλλά κυρίως θρησκειολογικής υφής, που δεν είναι δυνατόν να πραγματευθεί διεξοδικά αυτή η σειρά αναρτήσεων. Όμως, επειδή πρόκειται για ένα σημαντικότατο ζήτημα, το οποίον αφορά άμεσα την επιστήμη τής συνωμοσιολογίας, αλλά επί πλέον έχει σφραγίσει και την νεοελληνική ταυτότητα με την ένταξη τής Παλαιάς διαθήκης στα ιερά κείμενα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σκοπεύει ο γράφων να παρουσιάσει μελλοντικά με διεξοδικό τρόπο τις απόψεις του σχετικά. 

  Σε προηγούμενη συνέχεια των αναρτήσεων έγινε αναφορά στο δεδομένο, ότι η Βίβλος έχει συντεθεί από δυο ετερόκλητες πηγές, εκ των οποίων η μια είναι πολυθεϊστική και ως εκ τούτου εωσφορική, ενώ η άλλη είναι μονοθεϊστική και θεόπνευστη. Έτσι, αυτό το σύνολο γραφών περιέχει ταυτοχρόνως σκουριά και χρυσάφι. Θα ήταν, μέσα από αυτό το πρίσμα, η αποδοχή τής σκουριάς. Όμως ακόμη μεγαλύτερο λάθος να ήταν να απεμπολίσουμε μαζί με την σκουριά και το θεόπνευστο χρυσάφι, που αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη και Πνευματικό Εφόδιο για την Ορθοδοξία. Αυτοί που απορρίπτουν την παλαιά διαθήκη στο σύνολό τους, είναι είτε στημένοι εγκάθετοι, όπως ο Κώστας Πλεύρης, παλιό κουμάσι των μυστικών υπηρεσιών και καταδότης τής χούντας, είτε θύματα συνειδητής παραπληροφόρησης, όπως ο Μακαρίτης Γιάννης Φουράκης, στον οποίον ανατέθηκε η δημοσιοποίηση ενός υλικού, το οποίον περιείχε, εκτός από πολλές αξιόλογες και χρήσιμες πληροφορίες, ταυτοχρόνως και ύπουλα παρεχόμενο στρεβλό υλικό, με τελικό στόχο να επέλθει σύγχυση σε εκείνους τούς αναζητητές, που θα έφθαναν στον εντοπισμό σημαντικό δεδομένων. Επίσης υφίσταται και μια τρίτη ομοταξία ανθρώπων, που παρεμβαίνει συστηματικά στον δημόσιο διάλογο, απορρίπτοντας κατ' αποκοπήν την Παλαιά Διαθήκη και διαχωρίζοντάς την ριζικά από την Καινή Διαθήκη. Αυτά τα πρόσωπα είναι στην πλειοψηφία τους αδαείς ξερόλες, που αντλούν τις πληροφορίες τους κυρίως από φληναφήματα, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουν επιχειρήσει ποτέ να εντρίψουν και να καταπονηθούν με την συστηματική μελέτη των δεδομένων. Για να επικαλύψουν αυτά τα κενά, προφασίζονται ανύπαρκτους ρόλους και ιδιότητες, εφαρμόζοντας ταυτοχρόνως άκρως επιθετική πρακτική εναντίον όποιου τολμήσει να αμφισβητήσει το τεχνητό γόητρο τους, που ανέπτυξαν στην βάση τού κοπυπαστισμού, που συνήθως συνοδεύεται από σύντομους εμπαθής βερμπαλισμούς στις δημοσιεύσεις τους.

  Για να καταδειχθεί η μεγάλη αξία σημαντικού μέρους των γραφών τής Παλαιάς Διαθήκης για την Ορθόδοξη Πίστη, παραθέτω ένα ενδεικτικό σημείο από την προφητεία τού Ησαΐα, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως.

“... ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΔΗ, ΟΙΚΟΣ ΔΑΥΙΔ. ΜΗ ΜΙΚΡΟΝ ΥΜΙΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ; ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΥΡΙΩ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ; ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΩΣΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΥΜΙΝ ΣΗΜΕΙΟΝ. ΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΕΞΕΤΑΙ ΥΙΟΝ, ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ...¨ (Ησαΐας 9, 13-15).

  Η συγκεκριμένη Προφητεία τού Προφήτη Ησαΐα για την “άμωμο σύλληψη” τής Θεοτόκου Παρθένου, που θα γεννήσει τον Σαρκωθέντα Σωτήρα, συνιστά μια από τις πολλές γέφυρες, που συνδέουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, στην βάση των ρήσεων τού Ιησού Χριστού, ότι μεν “δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί νέος οίνος σε παλαιούς ασκούς”, αλλά και με την βεβαίωση “Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι αυτόν”. Δηλαδή, “Δεν ήλθα για να καταργήσω τα γραφόμενα τού Μωσαϊκού Νόμου, αλλά για να τον εκπληρώσω”

   Τον απάνθρωπο τρόπο που προγραμμάτισαν και προωθούν οι εωσφοριστές με μοχλό τον σιωνισμό την ολοκληρωτική εξόντωση των Παλαιστινίων έχουν τεκμηριώσει με πάμπολλες διακηρύξεις τους, αλλά κυρίως την πρακτική που εφαρμόζουν. Όσο αφορά όμως τον τρόπο που χειρίζονται τούς Εβραίους, ο οποίος κατά την γνώμη μου είναι ακόμη περισσότερο απάνθρωπος από το ανελέητο κυνηγητό σε βάρος των Παλαιστινίων, κυριαρχούν σημαντικά κενά στην δημόσια αντίληψη, ενώ κάποιες πλευρές δεδομένων αγνοούνται σχεδόν πλήρως. Οι τομείς, γύρω από τούς οποίους έχουν γίνει εκτενείς αναφορές εστιάστηκαν κυρίως στην καλυμμένη σχέση των εθνικοσοσιαλιστών με την σιωνιστική εταιρεία. Έχουν γραφεί κάποια βιβλία σχετικά και υπάρχουν αρκετά βίντεο. Πρόκειται για μια προβληματική, που έχει τύχει ήδη προσοχής με αξιόλογες μελέτες και μια ενασχόληση σχετικά θα προσανατολιζόταν να φέρει στην επιφάνεια κάποιες επιπρόσθετες πλευρές, που ίσως να μην έτυχαν προσοχής, οπότε αυτό το ζήτημα δεν εντάσσεται στα ζητούμενα αυτής τής σειράς αναρτήσεων. Στο μνημειώδες έργο τού Antony Sutton „Wall Street and the Rise of Hiltler“, αναλύεται η προβληματική τής σύμπραξης των χρηματιστών μεγιστάνων στις ΗΠΑ με τους Ναζί.

https://books.google.de/books?id=Q0amI9GmIe8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Στις προηγούμενες συνέχειες έγινε αναφορά στην πολιτική τής αγγλίας, η οποία μέχρι τα μέσα τής δεκαετίας τού '30 ενθάρρυνε με κάθε μέσον τον εποικισμό των Εβραίων στην Παλαιστίνη, ενώ όταν ξεκίνησαν τα πογκρόμ εναντίον των Εβραίων από τούς ναζί, επέβαλε την ανακοπή του. Επίσης είναι εμφανές, ότι χωρίς αυτούς τούς ανελέητους διωγμούς δεν θα ήταν δυνατή η ίδρυση τού σιωνιστικού κρατικού μορφώματος το 1948, εφόσον οι Εβραίοι τής Ευρώπης στην μεγάλη τους ουσιαστικά πλειοψηφία αντιτέθηκαν στην σιωνιστική εταιρία μετά την διακήρυξη μπάλφουρ, επιλέγοντας να παραμείνουν στις χώρους που διέμεναν. Σχετικά με αυτό το ζήτημα παραβλέπεται ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Το τμήμα των Εβραίων που ήσαν Χάζαροι, δεν είχε προβεί προηγουμένως σε κάποια ουσιαστική διασπορά, λόγω κάποιας βίαιης εκδίωξης από κάποια αρχέγονη κοιτίδα. Μετά την κατάλυση τού κράτους των Χαζάρων κατά τον 10ο αιώνα, έλαβε χώρα μετακίνηση σημαντικού αριθμού τους προς τα δυτικά, στα πλαίσια τής μετακίνησης των φυλών. Εξ άλλου είναι γνωστό, ότι πολλά φύλα και λαοί μετακινήθηκαν σε εκείνη την φάση και ακολούθησαν μια διαδικασία περιφοράς σε διάφορα μέρη, πριν εγκατασταθούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή μονίμως, όπου μετά την πάροδο κάποιων αιώνων σχημάτισαν αντιλήψεις περί τού αυτόχθονου χαρακτήρα τους στην συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον ανέπτυξαν στην πορεία τού χρόνου τούς αντίστοιχους δεσμούς.

  Στην περίπτωση των Χαζάρων δεν μπορεί να γίνεται λόγος για διασπορά, λόγω κάποιας βίαιης μετακίνησής τους. Οι άνθρωποι αυτοί διέμεναν επί αιώνες στους χώρους τής τελικής τους εγκατάστασης, τούς οποίους και θεωρούσαν φυσικό τους περιβάλλον. Το γεγονός, ότι αυτοί ζούσαν ως συνασπισμένες κοινότητες, που ήσαν εν πολλοίς κλειστές και κεχωρισμένες από το λοιπόν κοινωνικό περιβάλλον, δεν προέκυψε από μια διαδικασία συγκροτημένης ομαδικής μετανάστευσης στους χώρους διαμονής, αλλά στην διαδικασία γκετοποίησης που προωθούσαν οι ταλμουδιστές, με την λεγόμενη προώθηση τής “καθαρότητος τής φυλής”. Το Ταλμούδ είναι το βασικό κείμενο του ραββινικού Ιουδαϊσμού και αποτελεί την κύρια πηγή τού σύγχρονου εβραϊκού θρησκευτικού νόμου, της χαλακά, καθώς και της εβραϊκής θεολογίας, ενώ δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Βίβλο. Γράφτηκε τον 5ο αιώνα, με σκοπιμότητα την έντεχνη περιχαράκωση και την χειραγώγηση των Εβραίων, από εκείνη την ύπουλη ομάδα, που ασπαζόταν τον πολυθεϊσμό. Προωθεί την πλύση εγκεφάλου στους Εβραίους, ότι αυτοί είναι δήθεν ένας επίλεκτος λαός, ενώ οι υπόλοιποι συνιστούν ένα είδος υπανθρώπων, τούς οποίους οι Εβραίοι δικαιούνται να περιφρονούν και να εκμεταλλεύονται χωρίς αναστολές. Γι αυτό εξ άλλου απαγορεύει το ταλμούδ στους “περιούσιους” να συνάπτουν γάμους με πρόσωπα που δεν ανήκουν στην Εβραϊκή θρησκεία. Την εκμετάλλευση των “γκιγιονίμ” χριστιανών από τούς ταλμουδιστές ενέτειναν σκόπιμα και οι εωσφοριστές τής παπικής “εκκλησίας”, απαγορεύοντας στους χριστιανούς την είσπραξη τόκων. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να μετατραπούν οι ταλμουδιστές σε παράσιτα σαράφηδες, που ξεζούμιζαν τούς χριστιανικούς πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό αυτής τής απάνθρωπης πρακτικής είναι το βιβλίο τού Ουίλιαμ Σαίξπηρ “Ο Έμπορος τής Βενετίας”. Εάν μπορούσαν οι ταλμουδιστές θα είχαν απαγορεύσει αυτό το βιβλίο και θα αποκαλούσαν τον Σαίξπηρ “αντισημίτη”. Όμως τουμπεκιάστηκαν, προτιμώντας να μην μιλούν για σκοινί στο σπίτι τού κρεμασμένου. 

  Οι εξιουδαϊσμένοι Χάζαροι στην Ευρώπη θεωρούσαν ότι βρίσκονται περισσότερο ή λιγότερο στο φυσικό περιβάλλον τής προέλευσής τους, οπότε, παρόλο που ανήκαν στο Εβραϊκό θρήσκευμα, δεν ετίθετο αντικειμενικά θέμα για μετοίκησή τους σε κάποια υποτιθέμενη αρχέγονη κοιτίδα, με την οποίαν δεν είχαν την παραμικρή οργανική σχέση. Αυτοί, ως αυτόχθονες Ευρωπαίοι, είχαν μια τελείως διαφορετική ψυχοσύνθεση και πολιτισμικό υπόβαθρο, από αυτά που κυριαρχούσαν στην Μέση Ανατολή, που ήταν γι αυτούς από πάσης απόψεως τελείως ξένη και όπου κυριαρχούσαν ήθη, πολιτισμικά δεδομένα και μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης τελείως διαφορετικές από τους δικές τους. Συχνά υποβάλλεται, ότι υπήρχε ένας ψευδεπίγραφος πόνος λόγω μιας ανύπαρκτης διασποράς, που υποτίθεται ότι οδηγούσε επίσης σε μια ψευδεπίγραφη νοσταλγία να αποκτήσει αυτή η ομοταξία των Εβραίων το δικό της κράτος. Αυτά τα γνώριζαν πολύ καλά, τόσο οι σιωνιστές, όσο και αυτοί που εφήβραν τον σιωνισμό. Γι αυτό στάθηκε σκόπιμη η κτηνώδης παρέμβαση των ναζιστών με τα πογκρόμ και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εάν εξετάσει όμως προσεκτικά το ιδεολογικό υπόβαθρο αμφοτέρων, παρά την υποτιθέμενη αμοιβαία αμφισβήτηση τους μέχρις εσχάτων, μπορεί να διακρίνει την τεράστια συγγένεια που τούς ενώνει. Το πρόσταγμα τής “καθαρότητας τής φυλής” με τον άκρατο υποβιβασμό όλων των μη Εβραίων αποτελεί την άλλη όψη τού νομίσματος τής φυλετικής θεωρίας της ανύπαρκτης “α(χ)ρείας φυλής” των ναζιστών. Τον “αξιακό κώδικα” αυτών των δυο πληρώνουν με το αίμα τους οι δύσμοιροι Εβραίοι μέχρι σήμερα, όπως θα καταδεχθεί στην συνέχεια.

  Όπως ανέφερα προηγουμένως, η μέχρι την 7η Οκτωβρίου σύγχρονη εμπειρία δείχνει, ότι η στοχευμένη θανάτωση αμάχων ουδέποτε εφαρμόστηκε ως μορφή σύγκρουσης των Παλαιστινίων ενάντια στον σιωνισμό. Ενδιαμέσως, όχι γνωρίζουν, αλλά θρηνούν μέχρι και οι πέτρες, όχι μόνον στην Παλαιστίνη, αλλά σε όλη την υφήλιο, ότι το ακατάσχετο μαζικό μακέλεμμα των αμάχων Παλαιστινίων αποτελεί πάγιο προγραμματισμό των σιωνιστών. Πέραν αυτού, η σύγχρονη ιστορία πιστοποιεί, ότι το στήσιμο τού σιωνιστικού μορφώματος στηρίχθηκε ταυτοχρόνως και στο μακέλεμμα των Εβραίων τής Ευρώπης. Η ιστορία διδάσκει, ότι για τον σιωνισμό, οι Εβραίοι δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια αναλώσιμη μάζα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στοχεύσεις του. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1948 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

  Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα παρέχει με γλαφυρό τρόπο το βίντεο που ακολουθεί. (Εάν δεν γνωρίζετε αγγλικά, μπορείτε να κάνετε χρήση τού μεταφραστή, διότι το βίντεο έχει υποτίτλους).


  Προς αποκατάσταση τής πραγματικότητος οφείλω να κάνω μια επανόρθωση σε όσα ανέφερα προηγουμένως, Η Παλαιστινιακή αντίσταση προέβη στο παρελθόν μια και μόνη φορά σε προσχεδιασμένη εκτέλεση αμάχων, όταν δολοφόνησαν τούς ισραηλινούς αθλητές κατά την διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων στο Μόναχο. Έκτοτε εξήγαν τα απαραίτητα συμπεράσματα οι ιθύνοντες τής Παλαιστινιακής αντίστασης και απέφυγαν ολοσχερώς στην συνέχεια την επανάληψη τέτοιων άδικων και απαράδεκτων ενεργειών, οι οποίες αντί να δημοσιοποιούν το δράμα των Παλαιστινίων με την κινητοποίηση συμπάθειας για την υπόθεσή τους, υποβιβάζουν ευαίσθητα το γόητρο τής αντίστασής τους. Επίσης, κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών έπαψαν οι αντιστασιακές οργανώσεις των Παλαιστινίων να προβαίνουν σε αεροπειρατείες. Η άσκηση τρομοκρατίας έχει πάντοτε βάρβαρο χαρακτήρα και είναι αδύνατον να δικαιολογείται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η καλώς νοούμενη άσκηση τού ηθικώς νομίμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα πρέπει πάντοτε να προσβλέπει στην δυναμική κινητοποίηση τής βάσης των θιγομένων σε συλλογικό επίπεδο. Και οι μορφές σύγκρουσης που επιλέγονται, παρόλο που είναι αδύνατον να μην περιέχουν αυτές και πράξεις βίας, αυτή πρέπει να ασκείται πάντοτε λελογισμένα, να σέβεται σχολαστικά το μέτρο των αναλογιών και να λαμβάνει μέτρα για την ματαίωση παράπλευρων απωλειών.

  Στο βίντεο που προηγείται, ο ομιλητής στοιχειοθετεί με αρκετά πειστήρια, σύμφωνα προς την εκτίμησή μου, ότι η χαμάς κατά την διεξαγωγή τής επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου είχε δυο στόχους. Ο πρώτος ήταν η απαγωγή όσων περισσότερων αμάχων μπορούσε, για να διαπραγματευτεί την απόλυση από τις φυλακές τού μορφώματος κρατουμένων, που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά και γυναίκες. Ο δεύτερος στόχος ήταν η εξόντωση μελών και στελεχών τού σιωνιστικού στρατού σε στρατόπεδα πλησίον τής Γάζας, που είχαν εξασκήσει ειδεχθείς πράξεις βίας σε βάρος Παλαιστινίων σε αυτήν την περιοχή. Πλην όμως η επίθεση τής χαμάς ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΑΜΑΧΩΝ. Ο ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΑΧΩΝ, ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΜΑΣ, ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Μεταξύ αυτών των θυμάτων συμπεριλαμβάνεται δυστυχώς και ένα μωρό. Πλην όμως, όλη η προπαγάνδα περί "μωρών που έψησε η χαμάς σε φούρνους" αποτελεί ψευδή τερατολογία, που ωθεί την κακόβουλη προπαγάνδα σε όρια πέρα πάσης αρρωστημένης φαντασιοπληξίας, όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, όταν οι λεγάμενοι προσπάθησαν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα, αφού όμως προηγουμένως είχαν στήσει το όλο σκηνικό, με στόχο την ισοπέδωση τής βόρειας Γάζας.

  Η άκρως συνταρακτικές αποκαλύψεις τού ομιλητή φέρνουν στην επιφάνεια ένα άκρως χαρακτηριστικό δεδομένο για τον τρόπο που χειρίζεται ο σιωνισμός, τούς υποτιθέμενους ομοδόξους του Εβραίους. Πρόκειται για την θεσμοθέτηση τής στρατιωτικής εντολής HANNIBAL DIRECTIVE το 1986, που ανανεώθηκε το 2016. Σύμφωνα με αυτήν την εντολή, απαιτείται να σκοτώνουν με εφαρμογή κάθε παρεχόμενου μέσου οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις, όποιον στρατιωτικό αιχμαλωτίζεται από τούς Παλαιστινίους. Έτσι, ρίχτηκαν εκατοντάδες βόμβες το 2014 στην περιοχή τής Γάζας, όπου κρατείτο ένας αιχμάλωτος ισραηλινός στρατιωτικός, με στόχο την εξόντωσή του, κατά την επιχείρηση „PROTECTIVE EDGE“. Ο ακατάσχετος βομβαρδισμός είχε ως συνέπεια και τον φόνο 100 Παλαιστινίων, κατά πλειοψηφία αμάχων. Ο Hannibal ήταν ηγέτης τού στρατού τής Καρθαγονίας, που επέλεξε να δηλητηριαστεί, για να ματαιώσει την αιχμαλωσία του από τούς Ρωμαίους. Πλην όμως, η λήψη δηλητηρίου από αυτόν έγινε εκούσια, χωρίς να τού την επιβάλλει κάποιος. Ο προσδιορισμός „Protective Edge“ σημαίνει άκρα προστασία. Έτσι “προστατεύονται” οι αιχμάλωτοί τους από τούς σιωνιστές. Με βάση τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται όμως εξόντωση από τούς συμπολεμιστές τους. Όταν σκοτώνει κάποιος τους εχθρούς του στην διάρκεια σύγκρουσης, αυτό ονομάζεται πόλεμος. Όταν όμως σκοτώνει τούς δικούς του, ΑΥΤΟ ΟΝΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ, ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΜΠΑΛ – ΚΑΝΙΜΠΑΛ.

Hannibal-Lecter-Filme: Die (inhaltlich) richtige Reihenfolge

 Στην φωτογραφία είναι ο Anthony Hopkins από την ταινία η "Η Σιωπή των Αμνών" στον ρόλο τού Hannibal. To φίμωτρο ματαίωσης κανιβαλισμού, τού προσάρμοσαν για να μην μπορεί να προβαίνει σε ακατάσχετη ανθρωποφαγία.

   Όπως ενημερώνει ο ομιλητής, η ιστοσελίδα τού ισραηλινού στρατού είχε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες με αυτοκίνητα, τα οποία υποτίθεται ότι είχε καταστρέψει η χαμάς, τις οποίες κατέβασε στην συνέχεια, με την γελοία πρόφαση, ότι καταστράφηκε κατά λάθος το αποθηκευτικό μέσο που τις είχαν. Σε αυτές τις φωτογραφίες φαινόταν, ότι είχε λιώσει το μέταλλο των αυτοκινήτων, διαδικασία που δεν μπορούσε να προέλθει από τον ελαφρύ οπλισμό, που είχαν ο οπλοφόροι τής χαμάς. Οπότε αποδεικνύεται, ότι αυτά ήσαν αυτοκίνητα, στα οποία μετέφερε η χαμάς ομήρους και τα οποία καταστράφηκαν από βλήματα επιθετικών σιωνιστικών ελικοπτέρων. Υπάρχουν δημοσιεύματα στα μαζικά μέσα, ότι οι πιλότοι των ελικοπτέρων, που μακέλευαν επί ώρες τόσο αυτούς που ήταν στο μουσικό δρώμενο, όσο και αλλού, είχαν πάρει τελείως αλλοπρόσαλλες εντολές σχετικά με ποιους μακέλευαν και γιατί τούς μακέλευαν, χωρίς να κατανοούν τι κάνουν.

IDF Killed Own Soldiers On Oct 7': U.S. Lawmaker's Sensational Claim Amid Israel-Hamas

https://www.youtube.com/watch?v=Q8sR_m17ku0

UPDATE: Israel ADMITS that its Helicopters Opened Fire Killing Israeli Civilians during Hamas Attack On 7 October

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/11/israeli-helicopters-opened-fire-killing-civilians-during-hamas-attack-on-7-october/

   Επί πλέον, μια όμηρος που απελευθερώθηκε, δήλωσε, ότι το σπίτι που την κρατούσε όμηρο η χαμάς, δέχθηκε επίθεση από σιωνιστικό άρμα μάχης. Το ίδιο ισχύει και για την κηδεία των μελών μιας οικογένειας, που έγινε χωρίς σωρούς. Το σπίτι στο οποίο θανατώθηκαν ευρισκόμενοι υπό ομηρία είχε κτυπηθεί επίσης από σιωνιστικό άρμα, οπότε μπορεί να συμπεράνει κάποιος, πόσους Εβραίους από τούς 1400, που προφασίζονται οι σιωνιστές ότι σκοτώθηκαν, εξόντωσαν οι ίδιοι. Αλλά αυτό δεν επαρκεί για να κατανοηθεί το μέγεθος τής απάτης τού μακάβριου σκηνικού, που έστησαν οι ίδιοι οι σιωνιστές, εφόσον οι ίδιοι με δηλώσεις τους, παραδέχθηκαν ότι φούσκωσαν ψευδώς και ασύστολα τον αριθμό των σκοτωμένων.

Σύμβουλος Μ.Νετανιάχου: «Κάναμε λάθος για 200 νεκρούς – Ήταν μαχητές της Χαμάς που είχαν καεί άσχημα»

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/symvoulos-m-netaniaxou-kaname-lathos-gia-200-nekrous-itan-maxites-tis-xamas-pou-eixan-kaei-asxima/

  Επίσης η χαμάς ανακοίνωσε, ότι από τους βομβαρδισμούς στην βόρεια Γάζα θανατώθηκαν 40 όμηροι. Είναι προφανές, ότι αυτή η ανακοίνωση τής χαμάς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφόσον στόχος της είναι η άσκηση πίεσης στο μόρφωμα μέσω των ομήρων.

   Λόγω επαγγέλματος γνωρίζω άριστα αρίθμηση. Οι σιωνιστές είναι αυτοί, για τούς οποίους το ένα συν ένα κάνει εκατό. Όμως δεν θα μπω στην διαδικασία να καταμετρήσω τα θύματα τού χανιμπάλ – κανιμπάλ, που προγραμματίστηκαν για να γεννοκτονηθούν μετά 20.000 επί πλέον, στην πλειοψηφία τους άμαχοι. Αφήνω στην κρίση των επισκεπτών τελικά την εκτίμηση, για το ποιος ήταν ο κύριος δράστης τής εξόντωσης τού κύριου όγκου των 1400. Όπως επίσης αφήνω στην κρίση των κατοίκων τής Ελλάδος, εάν τα εργοστάσια παραγωγής φιμώτρων για την ματαίωση κανιβαλισμού αρμόζει να στηθούν αποκλειστικά στο “ισραήλ”.

200.000 δοφονημένοι. Μεταξύ τους 4.500 παιδιά. Ας στρέψουμε στην συνέχεια την προσοχή μας σε αυτά τα παιδιά, που όπως άλλα, πολλά εκατομμύρια παιδιά θυσιάστηκαν στο μωλόχ στην πορεία τού χρόνου...

Τα αυτοκίνητα που ισχυρίζονται ότι κατέστρεψε με λιανοντούφεκα η χαμας.

 

 

3. ΗΡΩΔΗ ΑΚΟΥΣ; ΗΡΩΔΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ;

  Εδώ και δεκαετίες με απασχολούσε ένα ερώτημα, στο οποίο έδωσα απάντηση προ ημερών, ερευνώντας σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στην Παλαιστίνη. Για ποιον λόγο άραγε κάποιοι έγκυροι κύκλοι τού σιωνισμού διαδίδουν, ότι οι σημερινοί κάτοικοι τού “ισραήλ” δεν έχουν σχέση αίματος με τούς αρχαίους Εβραίους, που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη πριν τον διωγμό τού 71 μΧ.; Μήπως πασχίζουν να πείσουν, ότι δεν είναι μακροσυγγενείς τού Ηρώδη, ο οποίος ήταν παραπαίδι τής κουμπάρας τής αδελφής τού μπατζανάκη, που έπλενε τσουράπια και μυξομάντηλα στο μωλόχ; Εφόσον τελικά το όλο αφήγημα τους τής “επιστροφής στις ρίζες” και στην “κοιτίδα προέλευσης” αναιρείται από την θέση, ότι οι σύγχρονοι Εβραίοι δεν έχουν σχέση με τον πληθυσμό τής αρχαίας Ιουδαίας, που κατέσφαξαν εν συνόλω οι λεγεώνες τού μακελάρη αυτοκράτορα τίτο, χωρίς να αφήσουν κανένα εν ζωή. Γύρω στο 2010 είχε προβληθεί σε ιστοσελίδα πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας τότε (Antinews.gr), στην οποία σχολίαζα ανελλιπώς, ένα άρθρο ενός καθηγητή ιστορίας τού πανεπιστημίου τού Τελ Αβίβ, που πρόβαλε, παραδόξως για το δικό μου αισθητήριο, αυτήν την θέση. Επειδή έτυχε να έχω στην διάθεσή μου τα σχετικά βιβλία των Ρωμαίων ιστορικών (Σουετώνιος, Τάκιτος) καθώς και τού Εβραίου Ιώσηπου Φλάβιου, τα επιχειρήματα που πρόβαλλε στην συζήτηση ο κύριος καθηγητής, δεν μπόρεσαν να κατισχύσουν. Και ενώ η ανατροπή τους ήταν μια σχετικά εύκολη διαδικασία, λόγω τής πληθώρας των ιστορικών αναφορών που υπήρχαν, με απασχολούσε συνέχεια, για ποιον λόγο μερικοί καθηγητάδες αρνούνται το προφανές.

 


  Το βίντεο που προηγείται αναφέρεται στην λατρεία κάποιων όντων με οφιοειδή υπόσταση, αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί με πλείστα όσα βίντεο, βιβλία και πραγματείες ως “ερπετοειδής”. Το βίντεο αυτό, φτιαγμένο από Ινδούς, έχει ενδιαφέρον, διότι αφ' ενός μεν προβάλλει την κατά κόρον εμφάνιση τού φαινομένου στην Ινδία, επί πλέον όμως το θέτει και από την σκοπιά τής διάδοσής του σε όλη την νοτιοανατολική Ασία. Παρόμοιες εκφάνσεις τού φαινομένου υπάρχουν σε όλη την υφήλιο. Στην περιοχή τής Μέσης Ανατολής τα αντίστοιχα υποκείμενα έχουν χαρακτηριστεί από μια σειρά ερευνητές ως “Ανουνάκι”. Σύμφωνα με υφιστάμενες θεωρίες, αυτά έχουν εξωγήινη προέλευση και όταν εποίκισαν τον πλανήτη γη, μετάλλαξαν γενετικά τα τότε ανθρώπινα όντα, τα οποία ήσαν από βιολογική και νοητική σκοπιά σε πολύ κατώτερα επίπεδο από ότι ο γνωστός τύπος ανθρώπου. Στα εν λόγω υποκείμενα αποδίδεται, ότι κατοικούν εντός τής γης και ότι εκμεταλλεύονται τούς ανθρώπους για να αντλούν την αναγκαία για την διατήρησή τους ενέργεια. Αντίστοιχα προς αυτήν την προβληματική, στον μείζονα Ελληνικό χώρο το φίδι ήταν κύριο σύμβολο τής χθόνιας λατρείας, ενώ μια σειρά λατρευτικές οντότητες παρίσταντο από την μέση και πάνω με ανθρώπινη μορφή, ενώ το κάτω μέρος τού σώματός τους έχει μορφή όφεως. Τέτοιου είδου μορφές περιλαμβάνει η παράσταση τής Γιγαντομαχίας τού ναού τής Περγάμου, όπου οι χθόνιοι συγκρούονται με τούς Ουρανίους, οι οποίοι παρίστανται ως πτερωτές μορφές. Στον Ιουδαϊσμό δεν περιέχεται σε καμία απόχρωσή του κάποια φανερή λατρεία όφεως (Με εξαίρεση την “γνωστικής” κατευθύνσεως θρησκευτική ομήγυρη των “Οφιτών” (δεδομένου ότι μια πολύ παλιά μελέτη εντοπίζει, ότι οι “γνωστικοί”, πριν εμφανιστούν ως χριστιανική αίρεση, προϋπήρξαν στα πλαίσια τού Ιουδαϊσμού). Γενικά στην Βίβλο το σύμβολο τού φιδιού χαρακτηρίζεται από αρνητικό πρόσημο, ως εκείνο το πλάσμα που παρέσυρε τούς ανθρώπους στην αποστασία τού προπατορικού αμαρτήματος. Πέραν αυτού όμως, διαπιστώνεται και σε αρκετά βιβλία από αυτά που αποτελούν την βίβλο, η ύπαρξη των “ελοχίμ” ως έκφραση πολυθεϊσμού και κρόνιας λατρείας, ενώ οι αναφορές σε τελετουργικά αίματος είναι πολλές. Μέσα από αυτό το πρίσμα διαπιστώνεται μια γέφυρα μεταξύ τής λατρείας των οφιοειδών στην Άπω Ανατολή και των ελοχίμ τής Βίβλου. 

  Παρόλο που σε πλείστες όσες αναρτήσεις έχω αναφερθεί σε αυτήν την προβληματική στο παρελθόν, η εκ νέου απόδοση προσοχής στην αρχή τού κεφαλαίου στην κρόνια λατρεία δεν είναι καθ' όλου τυχαία. Διότι, ακόμη και για πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί εντατικά με την συνωμοσιολογία, ο τρόπος που ερμηνεύουν τα γεγονότα από μετά από την αρχική πρόσληψή τους, συχνά είναι εγκλωβισμένος σε κάποιο ποσοστό στον συμβατικό τρόπο σκέψης, λόγω τής έμφασης με την οποίαν προωθείται κατά κόρον το συστημικό αφήγημα. Αποτέλεσμα τής προσκόλλησης αυτής, είναι η προσπάθεια αναίρεσης των επιχειρημάτων, που προβάλλει το συστημικό αφήγημα, να εγκλωβίζει την σκέψη στους άξονες που αυτό επιλέγει να εστιάζεται. Έτσι, ενώ επιχειρείται η άσκηση κριτικής σε αυτούς τούς άξονες με βάση τις επιγνώσεις τής συνωμοσιολογίας, παρακάμπτονται βασικές πλευρές των γεγονότων, χωρίς να διοχετεύονται αυτές μέσα από τα φίλτρα τής συνωμοσιολογίας, με αποτέλεσμα να διαφεύγει εν τέλει η πραγματική τους ουσία, επιτρέποντας να κατισχύει γι αυτές η συστημική εκδοχή ερμηνείας. Ενώ λοιπόν είχα καταπιαστεί διεξοδικά με τα συμβάντα τής 7ης Οκτωβρίου και την επίθεση στην Γάζα που ακολούθησε στα πλαίσια ήδη πέντε αναφορών σε αυτό το θέμα, ΜΟΥ ΕΙΧΕ Η ΔΙΑΦΥΓΕΙ Η ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ.

   Γι αυτό το ζήτημα υπήρχε ήδη προϊδεασμός, επειδή κυκλοφορεί έντονα μια σημαντική παρουσίαση τού δόκιμου συνωμοσιολόγου Wolfgang Eggert ο οποίος θεωρείται ειδήμων στο ζήτημα τού Αρμαγεδωνισμού και έχει συγγράψει πριν από χρόνια ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο “Israels Geheimvatikan“ (“Το Μυστικό Βατικανό τού Ισραήλ”). Στα πλαίσια αυτής τής παρουσίασης εξηγεί ο συγγραφέας, ότι ο όρος “Ολοκαύτωμα”, που καθιερώθηκε στην πορεία για την καταδίωξη και θανάτωση εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως από τον ναζισμό, είναι πολύ παλαιός και αναφέρεται για πρώτη φορά στην βιβλική “Πεντάτευχο” (πρόκειται για τα πέντε πρώτα βιβλία τής Βίβλου, που ονομάζονται στα Εβραϊκά “Τορά”, δηλαδή “Νόμος”, η συγγραφή των οποίων αποδίδεται στον Μωυσή). Στο πρώτο από αυτά τα βιβλία, που είναι το Γένεσις, εξιστορείται στο 22. Κεφάλαιο, ότι ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ την θυσία τού πρωτότοκου υιού του Ισαάκ. Όταν όμως ο Αβραάμ ανταποκρίθηκε στην εντολή τού Θεού, ένας Άγγελος τού μετέφερε το μήνυμα να κατεβάσει αυτός από το θυσιαστήριο το παιδί και να θυσιάσει στην θέση του ένα αρνί. Στο κείμενο αναφέρεται συγκεκριμένα ως εξής, ”...έλαβεν δε Αβραάμ τα ξύλα τής ολοκαρπώσεως και ετέθηκεν Ισαάκ των υιώ αυτού. Έλαβεν δε και το πυρ μετά χείρα και την μάχαιραν και επορεύθησαν και οι δύο άμα”. Και στο Λευιτικόν 23:36 αναφέρεται ...επτά ημέρας προσάξετε ολοκαυτώματα τω κυρίω και ημέρα η ογδόη κλητή αγία έσται υμίν...”. Η έννοια λοιπόν τού ολοκαυτώματος συνδέεται στην Βίβλο με την έννοια τής θυσίας, ως προσφορά στον Θεό. Ο Wolfgang Eggert προβάλλει την θέση στο πρόσφατο βίντεό του, ότι ο σιωνισμός, παρερμηνεύοντας τις συγκεκριμένες αναφορές τής Βίβλου σχετικά με το ολοκαύτωμα, αντιμετωπίζει τούς Εβραίους ως σύνολο που μπορεί να θυσιαστεί για την επίτευξη τού ταλμουδικού μεσσιανισμού. Αυτή θεωρεί ότι ήταν η πρακτική που ακολουθήθηκε στα στρατλοπεδα συγκεντρώσεως, ενώ ο σιωνισμός είναι έτοιμος να θυσιάσει στην παρούσα φάση το κρατιδιακό μόρφωμα τού “ισραήλ”, ώστε να επέλθει ο αρμαγεδών. Εξ αυτού μπορεί να συναχθεί και το συμπέρασμα, ότι ο όρος "Ολοκαύτωμα" για να αποκαλούνται με αυτόν τα όσα υπέστησαν οι Ευραίαοι από τον ναζισμό, έγινε πολύ σκόπιμα.

 

  Το καλό με το διαδίκτυο είναι, ότι σε αυτό κυκλοφορεί ένας τεράστιος όγκος χρήσιμων πληροφοριών, ώστε να μην χρειαζόμαστε κάθε φορά να ανακαλύψουμε τον τροχό εκ νέου οι ίδιοι. Αυτό που με βοήθησε να συνειδητοποιήσω τον τελετουργικό χαρακτήρα τής ισοπέδωσης τής Γάζας και κυρίως την θανάτωση 4.500 περίπου παιδιών, ήταν ένα βίντεο τού Ιταλού καθηγητή Mario Biglino, η φωτογραφία από το βιβλίο τού οποίου με τίτλο "GODS OF THE BIBLE" έχει ενσωματωθεί στην αρχή τής ανάρτησης. Το βίντεο είναι στην Ιταλική Γλώσσα. Κάνοντας όμως χρήση τού μεταφραστή, μπόρεσα να το παρακολουθήσω χωρίς προβλήματα (Συνήθως στο youtube χρησιμοποιώ τον μεταφραστή στα αγγλικά). Ο Τίτλος τού βίντεο είναι "Gaza e il ritorno degli Elohim" ("Γάζα και η Επιστροφή των Ελοχίμ).


  Απέναντι στις γενικότερες απόψεις τού καθηγητή Mario Biglino σχετικά με την αποτίμηση τής Βίβλου και την γενικότερη επίδρασή της στους Εβραίους έχω σημαντικές αντιρρήσεις, τις οποίες θα εκθέσω σύντομα στην συνέχεια. Στο συγκεκριμένο βίντεο όμως ο παρουσιαστής εκθέτει πολύ χειροπιαστά ιστορικά γεγονότα, που δεν αναφέρονται μόνον στην Βίβλο, αλλά κάποια από αυτά επαληθεύονται με ακρίβεια από το αρχαιολογικό εύρημα μιας πέτρινης πλάκας με σφηνοειδή γραφή. Όπως μαρτυρείται, υπήρξε μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ των Ιουδαίων για μια σχετικά από πλευράς έκτασης μικρή περιοχή, στην πόλη Αστόντ, την αρχαία Άζωτο, που βρίσκεται δίπλα στην Γάζα μετά την πόλη Ασκαλόν, με στόχο να εποικίσουν οι Ιουδαίοι την περιοχή αυτή, καθότι η πληθυσμιακή τους ανάπτυξη τούς επέβαλε την προσάρτηση νέου χώρου. Όπως μεταδίδεται στην Βίβλο, Βιβλίο “Ιησούς”, Κεφάλαιο 17, οι γιοί τού Ιωσήφ, Εφραίμ και Μανασής, επειδή δεν επαρκούσε ο χώρος που ζούσαν, απέσπασαν βίαια την γειτονική γη, όπου ζούσαν οι Παλαιστίνιοι.

“...ΕΙΠΑΝ ΔΕ ΟΙ ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΤΩ ΙΗΗΣΟΥΛΕΓΟΝΤΕΣ: ΔΙΑΤΙ ΕΚΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΣ ΗΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΣΜΑ ΕΝ;....ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΙΣ ΘΙΟΙΣ ΙΩΣΗΦ: ΕΙ ΛΑΟΣ ΠΟΛΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΧΕΙΣ, ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ ΚΛΗΡΟΣ ΕΙΣ. Ο ΓΑΡ ΔΡΥΜΟΣ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ, ΟΤΙ ΔΡΥΜΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΝΑΝΑΙΟΝ, ΟΤΙ ΙΠΠΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΩ, ΣΥ ΓΑΡ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ”. Τουτέστιν, “Αφού γίνατε πολλοί, έχετε και μεγάλη ισχύ. Οπότε να επιτεθείτε στους Χαναναίους για να καταλάβετε την δασική έκταση. Οπότε, όταν τούς εξολοθρεύσετε, θα τούς αποσπάσετε και τα καλά άλογα που έχουν, ώστε να γίνετε πολύ ισχυροί”.

  Ο τρόπος όμως που αποσπούσαν οι Ιουδαίοι από τούς Φιλισταίους την γη τους, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11, Στίχοι 11,12 τού ιδίου βιβλίου: “ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΠΑΝ ΕΜΠΝΕΟΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΝ ΞΙΦΕΙ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΥΘΡΕΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΥ ΚΑΤΕΛΕΦΘΗ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΜΠΝΕΟΝ”. Τουτέστιν, κατέσφαξαν τούς πάντες, γυναίκες, παιδιά και οποιονδήποτε έβρισκαν, ώστε δεν έμεινε ζωντανός κανείς που είχε ψυχή. Βλέπουμε δηλαδή, ότι η πρακτική που εφάρμοζαν κάποια κυκλώματα Ιουδαίων (και δεν τυχαίο τυχαίο, ότι αυτά πρόσκειντο στον υιό τού Ιησού Τού Ναυή, ο οποίος είχε αναστηλώσει το χρυσό κριάρι μετά την Έξοδο και συγκρούστηκε γι αυτό με τον Μωυσή) ήταν παρόμοια με αυτήν των σιωνιστών στην Γάζα. Άρα επιβολή εθνοκαθάρσεων είναι πολύ παλαιότερη, από όσα μάς μεταδίδει η σύγχρονη ιστορία και έχει επισφραγίσει την σχέση κάποιων Εβραϊκών κυκλωμάτων με τούς κατοίκους τής Παλαιστίνης από την αρχαία εποχή. Πλην όμως, όπως εξηγεί ο καθηγητής Mario Biglino, αυτή η πρακτική δεν περιοριζόταν μόνον εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά κατευθυνόταν από τα κυκλώματα των Εβραίων που λάτρευαν τούς εκπεσόντες, όχι μόνον εναντίον τού δικού τους λαού, αλλά στρεφόταν ΜΕ ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

  Όπως αναφέρει η Βίβλος και εντοπίζει ο παρουσιαστής στο βίντεο, τότε το κάθε πριγκιπάτο των φυλών τής μείζονος περιοχής, που αποτελούσαν πολλές υποφυλές όπως οι Αμορραίοι, οι Αμμονίτες, οι Μωαβίτες κά., είχε και τον δικό του “προστάτη” ελοχίμ. Αλλά και οι ομάδες των πολυθεϊστών Ιουδαίων είχαν εκάστη εξ αυτών τον δικό της “προστάτη” ελοχίμ. Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι η θρησκεία των πολυθεϊστών Εβραίων και αυτή ασυρροβαβυλωνιακής μωλοχιστικής κατευθύνσεως των λοιπών φυλών τής περιοχής ήταν παρόμοια. Τα ελοχίμ είχαν μοιράσει μεταξύ τους την πιάτσα, όπως μοιράζουν οι μαστρωποί τής μαφίας τής πιάτσες αγοραίας παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών στα λιμάνια. Στην Ασκαλόν ήταν τοποτηρητής κάποιος ελοχίμ ονόματι Ντάγκον, που επειδή είχε βγει από την θάλασσα είχε μορφή ιχθύος στο κάτω μέρος. Σε αυτήν την “θεότητα” ανάγεται και η “μίτρα” (βλέπε "μήτρα" τουτέστιν "μεγάλη μητέρα", ¨λευκή θεά" κλπ) που φοράει ο εωσφοριστής Πάπας και έχει σχήμα κεφαλής ψαριού.

 Παπική Μίτρα και θεός Δαγών Η... - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ | Facebook

  Όπως αναφέρεται στο Βιβλίο “Κριταί”, Κεφ. 11, και επ' αυτού δεν παραθέτω το κείμενο για να μην βαρύνει σε έκταση η ανάρτηση, στην επίθεση των Ιουδαίων εναντίον τής Αστόντ για να την εποικίσουν, επικεφαλής ήταν ο Κριτής Γιεφτά, διότι οι Εβραίοι δεν είχαν ακόμη βασιλείς και διοικούσαν οι Κριταί (διακαστές). Επειδή η πολεμική επιχείρηση ήταν πολύ αμφίβολη, υποσχέθηκε στον ελοχίμ, “προστάτη” τής περιοχής του, ότι εάν αυτός έδινε την νίκη στον στρατό του, θα τού θυσίαζε με ολοκαύτωμα, τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντούσε, όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Πράγματι, όταν νίκησε και επέστρεψε, ο πρώτος που συνάντησε ήταν η κόρη του, οπότε η φουκαριάρα μετατράπηκε στην συνέχεια σε αδρενόχρωμα, όπως 6.000 παιδιά πρόσφατα στην Γάζα. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι στρατοί συνοδεύονται πάντοτε από κάποιους, που συλλέγουν το “υλικό”. Όμως μην περιμένετε να συναντήσετε αναφορές σε αυτούς στα μαζικά μέσα.

   Αλλά δεν ήσαν μόνο οι Ιουδαίοι μωλοχιστές, που κάνανε αλισβερίσια με τούς εκπεσόντες. Ο ομιλητής αναφέρεται στο Βιβλίο Βασιλέων ΙΙ, Κεφ. 3, όπου ο ηγέτης μιάς περιοχής των Φιλισταίων, ονόματι Μεσά, θυσίασε και έκανε ολοκαύτωμα στον ελοχίμ τον γιο του, όταν προετοίμαζαν οι Ιουδαίοι επίθεση, για να κλέψουν την γη του. Όταν πήραν είδηση το συμβάν οι λεγάμενοι, προτίμησαν να καθίσουν στα αυγά τους, τραγουδώντας το άσμα τού αείμνηστου Άκη Πάνου “Εφτά νομά σένα δομά”. Περί αυτού υπάρχει όπως προαναφέρθηκε και αρχαιολογικό εύρημα πλάκας, που το αναφέρει.

  Υποθέτω, ότι μπορεί να αναρωτηθούν κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι, αφού πρόσφερε τόσο αδρενόχρωμα στα ελοχίμ ο νετανγιάχου, δεν θα τον βοηθήσουν να νικήσει; Εάν προσέξετε την τελευταία φράση τού Mario Biglino, δηλώνει ότι τα έχει πάρει στο κρανίο και καλεί τα ελοχίμ να ξεκουμπιστούν αμέσως από αυτόν τον πλανήτη, για να μην ενεργήσουν κάποιοι την καταστροφή τους. Πολύ φοβάμαι όμως, ότι η προειδοποίηση αυτή τού κυρίου καθηγητή έρχεται μάλλον αργά για τα ελοχίμ, δεδομένου ότι κάποιοι έχουν πάρει ήδη πολύ σκληρά μέτρα εναντίον τους...


 Überraschende Wende: Trump gibt nun doch Putin Schuld an Wahl-Einmischung -  FOCUS online


ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ.