28 Αυγούστου, 2013

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ ΘΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ

 Ο αρχηγός τού ΓΕΣ των ΗΠΑ Martin E. Dempsey προς τον αχυράνθρωπο Ομπάμα:
"Μην το κάνετε ρε βλήματα στην Συρία, διότι αυτό το λάθος θα είναι μοιραίο".
rt.com/usa/syria-rebels-toxic-arms-797/


Αγαπητές φίλες,
αγαπητοί φίλοι:

1. ΕΚ ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ:

Η έξοχη ανάρτηση τού Εργοδότου Δημοσίων Έργων, η οποία προηγείται, φρονώ ότι ανέβασε πάρα πολύ τον πήχυ σε αυτό το ιστολόγιο, διότι κατά την άποψή μου αυτή είναι η πλέον πολύτιμη ανάρτηση από όσες έχω διαβάσει μέχρι σήμερα στο διαδίκτυο.
Φαινομενικά μοιάζει απλή και προφανής. Όμως θέτει με ήρεμο αλλά λίαν ριζοσπαστικό τρόπο το πρόβλημα κλειδί, το οποίον σφραγίζει την ανθρωπότητα τουλάχιστον κατά την περίοδο των τελευταίων οκτακοσίων χιλιάδων ετών:
- Διαθέτουμε ως θηράματα μια πρώτης τάξεως χάρντγουερ (βιοδυναμική βάση) ενώ οι θηρευταί μας στερούνται πάσης αποδοτικής χάρντγουερ πλην τού μπαλ μασκιέ.
- Σε αντίθεση προς αυτήν όμως, η σόφτγουερ (συνειδησιακή λειτουργικότης) την οποίαν έχουμε φορτωθεί, είναι η χειρότερη δυνατή. Τουναντίον προς αυτή, οι θηρευταί μας διαθέτουν μια πολύ σοφιστικέ σόφτγουερ. Ενώ και αυτή είναι σε τελευταία ανάλυση για πέταμα, ως προϊόν αυταπάτης, στην περίπτωσή τους ισχύει το "Ο πνυγμένος από τα μαλλιά πιάνεται". Πρόκειται περί όντων ήδη ξοφλημένων εκτός των ορίων των ιστορικών σπειρωμάτων, η ημερομηνία λήξεως των οποίων έχει ήδη αναγραφεί επί τού εσχατολογικού πίνακος. Αυτό που επιχειρούν, είναι μόνον να επιτείνουν χρονικώς τον επιθανάτειο ρόγχο τους, όντες εγκλωβισμένοι εντός τής γής και μη δυνάμενοι να δεχθούν αμέσως την κοσμική και ηλιακή ακτινοβολία, η οποία αποτελεί και την βάση ενεργειακής αναπαραγωγής των εμβίων όντων στο παρόν ηλιακό σύστημα.
- Στον βαθμό που επιτύχουμε να αλλάξουμε το νοσούν λειτουργικό σύστημα, το οποίον μάς έχουν φορτώσει, και το οποίον αποτελείται από σύμπλεγμα ιών και να το αντικαταστήσουμε με άλλο, το οποίον να ανταποκρίνεται στα πραγματικά μας μέτρα, έχουμε μετατρέψει τούς θηρευτάς μας εντός ελαχίστου χρόνου σε αλοιφή γιά κάλους.

Ένα μεγάλο συμπέρασμα, το οποίον είχε διακηρύξει ο αδικοδολοφονηθείς συναγωνιστής και διδάσκαλος Νίκος Βεργίδης, εις το έργον του "Μιγάδες τής Ελληνικής Ιστορίας" και το οποίον δεν πρόκειται να κουρασθώ να παραθέτω μονίμως εκ νέου, είναι ότι πλείστοι όσοι αγώνες τού Ελληνικού λαού που είχαν τραγικό τέλος, δεν αποτελούσαν παρά διεργασίες - όχι μόνον ηρωικού χαρακτήρος - εντός του ιστορικού εργαστηρίου συνειδητότητος, αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό τού ασυνειδήτου τού πρωτοπόρου λαού τής ανθρωπότητος. Όπως λέμε με πιο απλά λόγια: "Το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη". Μέχρι να φθάσει η στιγμή, όπου ο τραγικός Ήρως θα μετεξελιχθεί σε Μεταήρωα. Τουτέστιν, σε αγωνιστήν τής συνειδήσεως, ο οποίος θα διακριθεί όχι μόνον δια το ηρωικόν του θάρρος και αυτοθυσία, αλλά και δια το ηρωικόν τής φρονήσεώς του. Θα επιτύχει δηλαδή, μέσω τής δημιουργικής επεξεργασίας, όχι μόνον των εμπειριών αλλά και τής τεχνογνωσίας, την οποίαν κληροδότησαν οι προγονοί μας μετά μεγίστης αυταπαρνήσεως, συναίσεως και επιμονής εις εμάς, αυτό που ο φίλτατος Εργοδότης εντόπισε ως ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ, τουτέστιν ἐδραση και ανάπτυξη τής συνειδήσεως επί τής α-ληθούς βάσεως των ανθρωπίνων μέτρων.
Οι θηρευταί γνωρίζουν κάλλιστα αυτό το δεδομένο.
Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, ενώ το θήραμα υπέχει ζωτικής δι αυτούς χρείας, ώστε αυτοί να δύνανται να θρέφονται ενεργειακώς δια τής σαρκός, τού αίματος και των αρνητικής υφής συναισθημάτων αυτού, γνωρίζουν, ότι το θήραμά τους υπόκειται σε διαδικασία συνειδησιακής ωριμάνσεως συν τω χρόνω, όσον και εάν αυτοί επιχειρούν να το κρατήσουν σε συνθήκες μονίμου αποβλακώσεως. Με αποτέλεσμα να παραμονεύει ο κίνδυνος, μετά από ένα στάδιο τής συνειδησιακής αναπτύξεως τού θηράματος, αυτό να καταστεί θύτης τού θηρευτού του.
Ένεκα αυτού φροντίζουν οι θηρευταί ανά περιόδους, οι οποίες διαρκούν περί τα τριάντα με σαράντα χιλιάδες χρόνια, αφού το θήραμα ανακτήσει κάποιο επίπεδο πολιτισμού και συνειδητότητος, να ωθούν το θήραμα σε διαδικασία πλανητικού μεγέθους αυτοκαταστροφής των πολιτισμικών του δεδομένων, οδηγώντας το σε επανεκκίνηση εντός των σπηλαίων τού πρωτογονισμού. Αυτό το φαινόμενο έχω ονομάσει "ανακύκλωση τής ανθρωπότητος". "Μεγάλοι κατακλυσμοί", "τεράστιες φυσικές καταστροφές", καθώς  και "τεράστιες πολεμικές συγκρούσεις" ως αυτή μεταξύ Ατλάντων και Αθηναίων μεταφέρονται ως απόηχος τής τύχης τής ανθρωπότητος από παρελθούσες ελίξεις τού ιστορικού σπειρώματος στις επόμενες.
Ότι μακροπρόθεσμα οι θηρευταί εβρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι τού θηράματος, έστω και εάν αυτό επί μονίμου βάσεως το θηρεύουν, είναι ορατό για όσους δύνανται να επισκοπούν τα δεδομένα κάτωθεν τής επιφανείας των εξελίξεων. Αυτή η διαδικασία ανάγεται σε ένα δεδομένο: Οι ανακυκλώσεις τού ανθρωπίνου είδους δεν έχουν απλώς επαναληπτικό χαρακτήρα. Μπορεί μεν μετά από κάθε ανθρώπινο γέννηση η μνήμη των εμπειριών από προηγούμενες ενσαρκώσεις, ήτοι από προηγούμενες θητείες εν μέρει και σε προηγούμενες ελίξεις τού ιστορικού σπειρώματος, να είναι για το συνειδητό μέρος τής ανθρωπίνου διανοίας εσφραγισμένη. Πλην όμως αυτές οι προηγούμενες εμπειρίες ΕΝΔΗΜΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ.
Γι'αυτόν ακριβώς τον λόγο ο Πλάτων εμμένει στο δεδομένο ΟΤΙ ΓΝΩΣΙΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΝΘΥΜΙΣΗ. 
Βεβαίως επί τού προκειμένου, ο εντοπισμός αυτός δεν αφορά την οιανδήποτε γνώση, αλλά αφορά κυρίως και πρωτίστως την Α-ΛΗΘΗ ΓΝΩΣΗ, τουτέστιν την ουσιαστική γνώση, εκείνη την γνώση δηλαδή, η οποία δύναται να αποτελεί την βάση τού συνειδησιακού μας αναπρογραμματισμού και δύναται να μάς οδηγήσει στο ξεπέρασμα τού δράματος τής ιστορίας.
Ίσως αντιπαρατάξουν κάποιοι φίλοι ορθώς, οι οποίοι τυγχάνουν εντρύψαντες σε ζητήματα συνειδησιακής αναζητήσεως, ότι πάσα σκέψη ή πράξη, η οποία συνετελέσθη στο παρελθόν, εξακολουθεί ενεργειακώς να υφίσταται, καταχωριθείσα στο αντίστοιχο πεδείο πληροφοριών, στο οποίον οι Μύσται έχουν αποδώσει κάποιες ονομασίες, όπως "Ακασικά Αρχεία". Η αυτή διαδικασία υφίσταται εκ των προτέρων και αναφορικά με την όποια σκέψη ή πράξη θέλει συντελεστεί στο μέλλον, η οποία καταγράφεται στο εν λόγω πεδείο ως δυνατότης. Περί τής πλασματικής υποστάσεως τού χρόνου έχει προβεί ήδη σε διαπιστώσεις η σύγχρονος θεωρητική φυσική, τις οποίες δεν δικαιούμεθα ως επαναστάται να παρακάμψουμε.

Επ'αυτού ας μού επιτραπεί μια παρατήρηση, την οποία θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική. Κατ'αρχήν έχω δηλώσει ότι είμαι ιδεολογικός αντίπαλος τού Μαρξισμού. Το αναλυτικό όργανο, το οποίον απεργάζομαι βρίσκεται άνευ περιστροφών στον αντίποδα αυτής τής θεωρίας. Πλην όμως δεν δυνάμεθα να παραβλέψουμε, ότι άπαντες οι εκπονηταί νέων επαναστατικών θεωριών, το πρώτον και κύριον το οποίον εφρόντισαν να κάνουν ήτο και παραμένει να χειριστούν διεξοδικώς τα επιστημονικά επιτεύγματα τής εποχής των, ώστε να εξάγουν από αυτά συμπεράσματα, μεθοδολογία και λειτουργικές αρχές, οι οποίες θα ήτο δυνατόν να εφαρμοστούν στα πλαίσια των κοινωνιολογικών τους αναλύσεων.
Υπό αυτήν την έννοια, ο Μαρξισμός, ως η κατ' εξοχήν θεωρία η οποία εσφράγισε όσο καμία άλλη από ποσοτικής σκοπιάς τα δεδομένα των διαδικασιών κοινωνικής αμφισβητήσεως και ανατροπής, αυτοπροσδιορίστηκε ως προς την φιλοσοφική της υπόσταση ως "διαλεκτικός υλισμός" και ως προς την μεθοδολογική της κατεύθυνση ως "επιστημονικός σοσιαλισμός".
Οι Καρλ Μαρξ και Φρειδερίκος Έγκελς επιχείρησαν να χειριστούν με δημιουργικό τρόπο τα επιστημονικά επιτεύγματα και επιγνώσεις τής εποχής τους. Ιδιαίτερη έμφαση απέδωσαν στα γνωσιολογικά δεδομένα τής ανθρωπολογίας και τής εθνολογίας. Κατ' ουσίαν η βάση τής έννοιας τής "εκμεταλεύσεως ανθρώπου από άνθρωπο" δεν στηρίζεται στις αναλύσεις και τα συμπεράσματα τού "Κεφαλαίου" ή τού "Μισθός, Τιμή και Κέρδος", αλλά στο έργο "Η Καταγωγή τής Οικογένειας, τής Ατομικής Ιδιοκτησίας και τού Κράτους", το οποίο αξιοποιεί κυρίως τα συμπεράσματα, στα οποία προβαίνει ο Μπάχοφεν στο έργο του "Η Μητριαρχία". Χωρίς την έννοια τού "υπερπροϊόντος" ως αποτελέσματος τής ιστορικής εξελίξεως σε επίπεδο κοινωνικής και οικογενειακής οργανώσεως, παραγωγικών μέσων και μεθόδων παραγωγής, είναι αδύνατη η δόμηση τής εννοίας τής "υπεραξίας", η οποία αποτελεί την πεμπτουσία τής μαρξιανής αναλύσεως (όσο κι αν αρνήθηκε αυτό το δεδομένο ο Μαρξ, ισχυριζόμενος ότι η έννοια τής υπεραξίας δεν αποτελεί δική του ανακάλυψη, εμμένοντας, ότι αυτός εντόπισε κυρίως, ότι η λειτουργία τής υπεραξίας διέπει την λεγόμενη "πάλη των τάξεων, η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον σοσιαλισμό".

Υπό αυτήν την έννοια, κάθε προσπάθεια εκπονήσεως μιας νέας επαναστατικής θεωρίας, η οποία δεν προσπαθεί φιλόπονα να χειριστεί τα γνωσιολογικά δεδομένα τής συγχρρόνου θεωρητικής φυσικής, είτε όσο αφορά τις θεωρίες τής "Σχετικότητος", την κβαντική φυσική, την θεωρία των "Χορδών", την Θεωρία των "Παραλλήλων Συμπάντων", την θεωρία των "Πεδείων Πληροφοίας" και τα λοιπά, αποτελεί ματαιότητα.

Το αυτό ισχύει αναφορικά με την ενδελεχή ενασχόληση με την Κλασσική Ελληνική σκέψη. Τυπικό παράδειγμα προς αυτήν την αναγκαιότητα πιστοποιεί επίσης το παράδειγμα του Μαρξισμού, με πλέον χαρακτηριστική περίπτωση την διατριβή τού Καρλ Μαρξ με θέμα την "Διαφορά Μεταξύ τής Επικούρειας και Δημοκρίτειας Φιλοσοφίας".
Βεβαίως ο καθείς επιλέγει και προσλαμβάνει ότι επιθυμεί από το γνωσιολογικό καλάθι, οπότε αναλόγως δομείται τόσο το πόνημα, όσο και η αλληλοεπίδρασή του με την πρακτική παρέμβαση. Πλην όμως φρονώ, ότι χωρίς ενδελεχή εντριβή και δημιουργική αξιοποίηση των σύγχρονων γνωσιολογικών επιτευγμάτων τής επιστήμης, της Κλασσικής Ελληνικής σκέψης, τής συγχρόνου κριτικής σκέψης και την βαθειά μελέτη τής ιστορίας είναι αδύνατο να καταφέρει κάποιος να πουλήσει έστω λεμόνια σε επαναστατικό επίπεδο.
Ρόλο κλειδί στην όλη ιστορία επιτελούν τα ανώτατα μαθηματικά, τα οποία δεν διδάσκονται στα λεγόμενα "πνευματικά ιδρύματα", αλλά αποτελλούν ζητούμενο μυήσεως, δεδομένου ότι αυτά συνιστούν Ιερατική Γνώση. Αυτά συνδέονται αμέσως με την κατ' εξοχήν Μαθηματική Γλώσσα, η οποία είναι η Ελληνική και όχι μόνον ή κυρίως με τούς λεξαρίθμους, όπως εσφαλμένως προσφάτως μονόπλευρα διαδίδεται, χωρίς βεβαίως να θέλω να αμφισβητήσω στο ελάχιστο την σημασία τους.

Ειδικά στο τεράστιο ζήτημα τής "Ενθυμίσεως" ο Πλάτων παρέχει στον Διάλογο "Θεαίτητος" συγκεκριμένη μεν, κωδικοιποιημένη δε, μέθοδο προσπορισμού της. Επ' αυτού θα αναφερθώ όπως έχω ήδη προαναγγείλει προσεχώς διεξοδικά.
Η Ενθύμισις διέπει το πολύ σημαντικό γνωσιολογικό πεδείο τής Κυτταρικής Μνήμης, υπό την έννοια, ότι για τον γεννετικό κώδικα υφίσταται η δυνατότητα να επικοινωνεί με το παρελθόν του, ατομικώς και συλλογικώς. Οι νωσιολογικές περιοχές συνδέονται αμέσως με αντίστοιχες δυνατότητες πρακτικής παρεμβάσεως.
Η πρωταρχική, ευραίως γνωστή και κοινώς αποδεκτή μέθοδος πρακτικής παρεμβάσεως είναι η "μόχλευσις" κατά τον Πλωτίνο. Αυτή έχει ως γνωστική βάση την άμεση αισθητική εμπειρία και την νοητική της επεξεργασία και αφορά την παρέμβαση δια τής προφανώς υλικής οδού.
Διεισδύοντας σε περισσότερο μικρότερες διαστάσεις τής ύλης, οι δυνάμεις οι οποίες δύνανται να ενεργοποιηθούν είναι περισσότερο ισχυρές και αποδοτικές. Η ενέργεια, η οποία προέρχεται από καύσεις είναι ισχυρότερη των παρεμβάσεων δια της κλασσικής μηχανικής, οι δυνάμεις τού ηλεκτρομαγνητισμού πιο αποδοτικές από αυτές που προέρχονται από καύση. Η διάσπαση και σύντηξη των κύριων σωματιδιακών συστατικών τού ατόμου μπορούν να απελευθερώνουν ενέργεια, το μέγεθος τής οποίας δύναται να μας προκαλεί δέος.
Όμως όλες αυτές οι δυνάμεις αφορούν μεγάλες σχετικά ακόμη τάξεις μεγέθους τής υλικής συγκοτήσεως και αφορούν κατ' αναλογία είδη πολύ πρωταρχικών και μη αποδοτικών μορφών πρακτικής παρεμβάσεως.
Στην ουσία μέχρι αυτήν την τάξη μεγέθους φθάνουν οι δυνατότητες παρεμβάσεων των νατοϊκών και κάθε είδους αληταμπουράδων.

Πέραν όμως τού εμπειρισμού και τής νοησιαρχίας υπάρχουν πλέον προκεχωρημένοι οδοί γνωσιολογίας και πρακτικής, τουτέστιν:

- Υπερβατική Γνώση και Πράξη, ήτις συντελείται με ενεργοποίηση τού Κωναρίου.
- Κυτταρική Μνήμη και Δύμαμις τής Θελήσεως. Αυτή η οδός έχει ονομασθεί "Βου Βέι" στην Άπω Ανατολή, όπερ σημαίνει "Ας επιτρέψουμε στο επιθυμητό να συμβεί".
- Μαθηματική Φρόνησις και Δημιουργικός Λόγος

Οι τρεις ως άνω μέθοδοι στηρίζονται στους θεμελειώδεις νόμους τούς σύμπαντος, οι οποίοι είναι ο συντονισμός και η επαγωγή και εδράζονται στην ανάπτυξη τής αρετής. Παραμένουν δε για τους αλητάμπουρες κάθε λογής απροσπέλαστοι, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιούν μόνον την μόχλευση στα πλαίσια τής αναπηρίας ήθους, η οποία τούς διακατέχει, έστω κι αν οι μέθοδοι μοχλεύσεως, τις οποίες αυτοί χειρίζονται, συνεπικουρούνται από τερτίπια των θηρευτών.

Η αληταμπουρία, στα πλαία πλήρους γνωσιολογικής και πρακτικής υστερήσεως που την χαρακτηρίζουν, επιχειρεί να μάς φέρει σε κατάσραση πνευματικής και ψυχικής αγκυλώσεως, ώστε να μπορέσει να επιβληθεί εφ' ημών.
Μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί είναι η μέθοδος "σοκ και δέος" ώστε να μας υποβάλλει δια τής κατατρομοκρατήσεως. Αυτήν την μέθοδο χρησιμοποιεί προσφάτως κατά κόρον, με κάθε είδους σκηνοθετημένες απειλές. Στην περίπτωση τής Συρίας, μια σύγκρουση στην οποία έχει καταγραφεί ήδη η βάναυση ήττα των νατοϊκών δυνάμεων, επιχειρούν με ψευτοτσαμπουκά τής κακιάς ώρας να μας πτοήσουν και να ξελασπώσουν από τον βούκο που δημιούργησαν, με αποτέλεσμα να θεωρούνται ανεπιθύμιτοι ακόμη και από τις κλίκες που έστησαν οι ίδιοι, με εξαίρεση κάποια γελοία μεμέτια

Εμείς δηλώνουμε, ότι ανοίξαμε και τούς περιμένουμε, για να πάρουν τα τέτοια μας.

Στο θέμα τής Συρίας θα αναφερθώ στην συνέχεια διεξοδικά, περιοριζόμενος σε επιχειρηματολογία αποκλειστικά συμβατικής στρατηγικής υφής, ώστε να καταδείξω το μεγάλο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει τα δήθεν μαγκάκια τού νατο.2. ΦΕΡΕΤΡΑ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ. ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΟΜΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΤΡΑ


Ήδη η Αίγυπτος έκλεισε την διώρυγα του Σουέζ για πολεμικά πλοία τού νατο.

http://german.irib.ir/nachrichten/nahost/item/225479-aegyptischer-aussenminister-kein-schiff-hat-das-recht-den-suez-kanal-f%C3%BCr-einen-angriff-auf-syrien-zu-durchqueren


Διαβάστε και την αναδημοσίευση τού ιδρυτού τού Stratfor George Friedman στο ιστολόγιο "Ας μιλήσουμε επί τέλους" με τίτλο "Η μπλόφα τού Ομπάμα στην Συρία", για να δείτε τον τρόπο με τον οποίον επιχειρούν να καλύψουν τα φερέφωνα τού ιμπεριαλισμού μια υποχώρηση των ΗΠΑ από τούς λεονταρισμούς τους εναντίον τής Συρίας.
Για το νατο υφίστανται μόνο δύο δυνατότητες:
- Ή να αποχωρήσουν σαν λαδοπόντικες,
- Ή να συνεχίσουν και να δεχθούν μεσοπρόθεσμα ακόμη μια βαριά ήττα στην περιοχή τής Μεσογείου, η οποία μετατρέπεται βαθμηδόν σε απηγορευμένη περιοχή γι' αυτούς (με εξαίρεση το ντουέτο των κρετίνων Ερντογάν και Νταβούντογλου).

http://kostasxan.blogspot.de/2013/08/blog-post_6241.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/vhzE+%28%CE%91%CF%82+%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82!%29

Για ποιο λόγο πήγαν τα ρεντίκολα το θέμα στον ΟΗΕ, ενώ γνώριζαν εκ των προτέρων, ότι θα φάνε πόρτα από Ρωσία και Κίνα; Μέχρι πού μπορούν να έχουν ονειρώξεις, ότι φθάνει η αφέλεια τών άλλων;
http://kostasxan.blogspot.de/2013/08/blog-post_8789.html

Διαβάστε και αυτό για τα Ρεντίκολα από το ιστολόγιο "Αττικά Νέα":

Σχεδίασε την επιχείρηση για τη Συρία – Τώρα αμφιβάλει για την αποτελεσματικότητά της!

ΜΥΔΡΟΙ ΑΠΟ FP ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗΣ
http://attikanea.blogspot.de/2013/08/blog-post_8272.html#more
Τα "ήξεις αφίξεις" Πυθίας τού ψευτοπαλικαρόπουλου:
ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ: "ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΑΛΛΑ..."
http://tvxs.gr/news/kosmos/mparak-ompama-den-exo-apofasisei-akomi-gia-ti-syria-alla

Τούς τα έλεγε η γριά αλεπού ο Χένρυ Κίσσιγκερ, να μην δυναμώσουν και άλλο με ανόητες ενέργειες το καθεστώς τού Βλαδίμιρου Πούτιν, αλλά ποιος τον άκουγε.

ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΟΣΑΣΤΕ.
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ.
ΚΑΙ ΕΑΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟ ΑΠΟΤΟΛΜΗΣΟΥΝ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ ΗΤΤΑ - ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ - ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ - ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΑΣ ΤΟΥΣ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ.
ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΡΟΣ. ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΝ  ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ.
"Η ΦΥΣΙΣ ΟΥΤΕ ΜΟΧΛΕΥΕΙ ΟΥΤΕ ΜΟΧΛΕΥΕΤΑΙ" ΔΙΑΚΥΡΗΞΕ Ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ.
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΟΧΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΟΜΠΕΣ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ.
"ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝΕΧΟΝΤΑΙ".
ΟΥΤΕ Η ΤΡΕΛΑ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ Η ΠΩΡΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ Η ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΘΕΣΙΝ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΤΡΓΙΑΣ.
ΤΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΔΕΝ ΕΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΑΘΕ ΦΡΟΚΑΛΟ - ΠΑΛΑΒΙΑΡΗΣ.
ΤΑ ΔΕΝΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ, Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΟΜΩΣ ΑΡΧΕΙ ΥΠΑΡΑΝΩ ΤΩΝ ΚΑΥΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΝ, ΟΤΙ ΡΟΥΦΑΝΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΝΤΑΡΙ, ΟΤΑΝ ΚΡΑΔΑΙΝΟΥΝ ΤΟ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΥΠΙ.

YES WE CAN! 

ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Καλώς τα φιλαράκια. Με το καλό να κοπιάσετε. Εύχομαι καλή διαμονή και καλά να περάσετε. Εύχομαι να απέλθετε με το ίδιο ειρινικό πνεύμα που έρχεσθε, χωρίς να καταστεί αναγκαίο να ρίξετε ούτε μια μπαταριά. Είναι πλέον καιρός να κατανοήσουν οι εγκεφαλικοί λιγδιάρηδες ότι δεν αστειευόμεθα:

"Η Μόσχα στέλνει πολεμικό στόλο στην Αν. Μεσόγειο - Απευθείας αντιπαράθεση με ΗΠΑ

ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Η ΡΩΣΙΑ"
http://attikanea.blogspot.de/2013/08/blog-post_8436.html#more


Απαγόρευσε η κυβέρνηση τού Λιβάνου να διεξαχθεί παραβίαση τού εναέριου χώρου του για επιθετικές πτήσεις εναντίον τής Συρίας. Η διεθνής απομόνωση τού νατο κλιμακώνεται. Ο τούρκογλου, ο Μπερίσα και ο Ερντγκάν τούς απέμειναν:

 http://www.politaia.org/kriege/libanon-keine-offnung-seines-luftraums-zum-militarschlag-gegen-syrien/


30.08.2013

"ΟΧΙ ΤΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΡΙΑ"
 http://tvxs.gr/news/kosmos/%C2%ABoxi%C2%BB-tis-bretanikis-boylis-se-stratiotiki-epembasi-sti-syria


31.08.2013


Πούτιν: “Ηλιθιότητες οι αιτιάσεις περί χημικών του Ασάντ”


http://kostasxan.blogspot.de/2013/08/blog-post_8156.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/vhzE+%28%CE%91%CF%82+%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82!%29


Συνεχίζεται...

17 Αυγούστου, 2013

Το μεγαλύτερο δώρο απ' όλα!

ριν από κάμποσο καιρό, η μία απ' τις δύο Διοτίμες μου (η Μάγια) μου έκανε δώρο ένα smartphone. Ένα απ' αυτά τα υπερμοντέρνα κομπιουτεράκια παλάμης, που παριστάνουν καί τα κινητά τηλέφωνα. :-) "- Να ζήσεις, να σε χαιρόμαστε!", ευχές, φιλιά (τηλεφωνικά), κάποιος γιορτάζει / πού να ξέρωωω, κτλ κτλ. Είχα γενέθλια γάρ! (Δε λέμε ηλικία, ρέ! Κουτσομπόληδες! Εκείειει!... να τα μάθετε όλα! Πάπάπάαα!!! Τ' είν' τούτοι εδώ, ρέ;! :-) )


Συγνώμη γιά τις ζωγραφικές επεμβάσεις,
αλλά διαπίστωσα ότι στη φωτό φαινόντουσαν καθαρά
τα δακτυλικά μου αποτυπώματα!!!

Το ...ζ'μαρ'φόν απεδείχθη εφτάψυχο στα χέρια μου. Μου έκανε όλα τα χατήρια, υπέστη αφάνταστες ταλαιπωρίες, καί ...άντεξε! :-) Μόνο ζ'γκατάψυξ' που δεν το έβαλα! (Μη γελάτε, παλιότερα είχα γνωρίσει έναν τύπο, που κατασκεύαζε πλακέτες. Έ! Αφού τις τελείωνε, τις έβαζε στην κατάψυξη, καί μετά τις περνούσε τέστ με τον παλμογράφο, να δεί αν δουλεύουν.)

Ώσπου, μιά μέρα τώρα πρόσφατα, συναντήθηκα μ' έναν παλιόφιλο, καί πήγαμε γιά τσίπουρα. "- Να σου δώσω κάτι αρχεία!", είπε ο φιλαράκος σε μιά φάση της κουβέντας. "Έχεις μπλού τούθ;" Είχα, όλα τα ζ'μαρ'φόνζ έχουν, αλλά δεν το είχα ενεργοποιήσει. Καί, μέσα στην τσιπουροθολούρα, δεν ήμουνα γιά πολλά-πολλά τέτοια τεχνολογικά! :-) Οπότε, του είπα όχι. "Καλώς!", συνέχισε ο φιλαράκος, "θα σου τα στείλω με το ημέηλ." Κι έβγαλε ένα καλωδιάκι σαν αυτό...


...δηλαδή από micro-usb σε θηλυκό usb "τύπου Α γιά επέκταση" (αυτό που φαίνεται αριστερά - ονομάζεται καί "usb on the go"). Το κοτσάρισε απάνω στο δικό του ζ'μαρ'φόν, κι απάνω στην άλλη άκρη του καλωδίου έβαλε ένα μνημάκι usb.


Το οποίο μνημάκι προφανώς είχε τα αρχεία, που ήθελε να μου στείλει.

Άλλο που δεν ήθελε ο γράφων! Θεώρησα υπέροχη την ιδέα να έχω τα αρχεία μου διαθέσιμα στο ζ'μαρ'φόν μου, καί την άλλη μέρα πήγα σ' ένα μαγαζί ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, κι αγόρασα ένα καλωδιάκι. Αλλά, όταν πήγα να συνδέσω τα μνημάκια, απογοήτευσις! Δεν τα διάβαζε...

Έλα, όμως, που δεν είμαι απ' αυτούς που το βάζουν κάτω μπροστά σε κάτι τέτοιες αναποδιές! Έψαξα το γιατί. Γιατί το δικό μου δεν δούλευε, ενώ του φίλου μου (διαφορετικό μοντέλο, όμως) δούλευε.
Ψάχνοντας στο Ιντερνέτι, βρήκα -εύκολα- ότι πρέπει, λέει, να κάνεις το ζ'μαρ'φόν "root", καί μετά να κάνεις το μνημάκι "mount". Αυτή η ορολογία, όμως, κάτι μου θύμιζε πολύ έντονα...

...Καί, ναί: Το "λειτουργικό σύστημα" των ζ'μαρ'φόνζ, το Android, είναι παραλλαγή του Λίνουξ!!!

Το οποίο Λίνουξ το ξέρω αρκετά καλά, οπότε νό πρόμπλεμ. Μπορούσα να κάνω οποιαδήποτε μετατροπή ήθελα. Αρκεί να συνέδεα το ζ'μαρ'φόν με έναν άλλο υπολογιστή, καί να έβρισκα το κατάλληλο software.
Στην πορεία, ανακάλυψα πως σε κάθε ζ'μαρ'φόν μπορείς να σβήσεις το "λειτουργικό σύστημα" που έβαλε ο κατασκευαστής, καί να "φορέσεις" άλλες παραλλαγές του Android, πιό όμορφες καί πιό λειτουργικές. Από τις οποίες είναι γεμάτος ο τόπος. Μέχρι κι η Γκούγκλ έφτιαξε μία, να σκεφτείτε!

Κι όσο γιά το γιατί η συσκευή μου δεν διαβάζει τα μνημάκια, η απάντηση είναι απλούστατη: γιά να τα διαβάσει, πρέπει να τα τροφοδοτήσει (μέσω της σύνδεσης usb) με 5 Volts, γιά να δουλέψουν. Αλλά το συγκεκριμένο Android, που η συσκευή μου "φοράει" απ' το εργοστάσιο, έχει απενεργοποιήσει την τροφοδοσία αυτήν, γιά να μην τελειώνει η μπαταρία της συσκευής κάθε μισή ώρα! Εάν, όμως, "φορέσω" άλλο Android, μπορώ κάλλιστα να ενεργοποιήσω την τροφοδοσία, καί να διαβάζω μνημάκια. Κάποιες άλλες συσκευές, σαν του φίλου μου, προφανώς διαθέτουν μπαταρία που κρατάει περισσότερο, γι' αυτό τα εργοστάσια κατασκευής τους έχουν ενεργοποιήσει την τροφοδοσία usb προς εξωτερικές συσκευές.

Ειδικά στο τεράστιο ζήτημα τής "Ενθυμίσεως" ο Πλάτων  παρέχει στον Διάλογο "Θεαίτητος" συγκεκριμένη μεν, κωδικοποιημένη δε, μέθοδο προσπορισμού της. Ως έχω αναγγείλει επί τού θέματος αυτού συντόμως θα αναφερθώ διεξοδικά.

Καί, κάπου εκεί, μού 'ρθε ο κεραυνός του Διός στην κεφάλα μου!

Το ζ'μαρ'φόν απεδείχθη το μεγαλύτερο δώρο που μου έκαναν ποτέ!... Καί ΔΕΝ εννοώ από άποψη χρηματικής αξίας αγοράς.Αλήθεια, τί καταλάβατε τόση ώρα που γράφω; Ότι σας εκθέτω ένα τεχνολογικό πρόβλημα, γιά να βρούμε μαζί τη λύση του; :-) Δεν το πιστεύω!... Δεν πιστεύω ότι δεν κρατήσατε τουλάχιστον μία "πισινή"! Με ξέρετε, δά! Στο τέλος το σερβίρω το καλό! Θα ήμουνα τόσο προφανής;

Το συσκευάκι αυτό, πέρα απ' τις απίθανες ταρζανιές που μπορεί να κάνει, απεδείχθη εξυπνότερο αρκετών δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Απεδείχθη εξυπνότερο καί του γράφοντος, ακόμη! Ο οποίος γράφων τυγχάνει μεγαλοφυιής, αλλά σε κάποια θέματα είναι καταντίπ βλάξ. Γι' αυτό ενθουσιάστηκα. Επειδή μου άνοιξε τα μάτια!

Λοιπόν:

Τί "ήρωες" καί "μεταήρωες" περιμένουμε να γίνουμε, πώς θα κατατροπώσουμε προδότες κι εχθρούς, πώς περιμένουμε ν' αλλάξουμε την Ελλάδα προς το καλύτερο, απαλλάσσοντάς την διά παντός απ' τα λαμόγια - καί λοιπάς κολοκύνθας μετά ριγάνεως, που γράφονται (με πάσα χαζοβιόλικη σοβαρότητα επιπέδου Καραγκιόζη που κάνει όνειρα) ανά τα ελληνόφωνα ιστολόγια, αν δεν αλλάξουμε εμείς πρώτα;

Πώς θα ενεργοποιήσουμε τις κρυμμένες δυνατότητες του "hardware" μας, αν δεν αλλάξουμε το "software" μας;

Πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε ο,τιδήποτε σημαντικό, αν δεν δούμε τον κόσμο μ' άλλα μάτια;

- Καί τί προτείνεις, ρέ Εργοδότη; Να μάθουμε καράτε, ή γιόγκα;

Κι αυτά χρειάζονται... Αλλά πρωτίστως χρειάζονται άλλα. Πχ, να μη σπαταλάτε τον χρόνο σας - καί δη, σε μαλακίες. (Πράγμα που ο γράφων γνωρίζει κάλλιστα, ύστερ' από άπειρους συζυγικούς καυγάδες με την "Αγγλίδα" σύζυγό του, γι' αυτό καί σας το συνιστά.) Ενεργήστε σα να μην υπάρχει αύριο.

Πχ:

Σας αρέσει να διαβάζετε ιστολόγια; Καλώς. Κάντε, όμως, έναν κόπο να ξεχωρίσετε τα απαραίτητα γιά ανάγνωση, απ' αυτά που καθημερινά αναπαράγουν γοητευτικές συνομωσιολογικές αηδίες με copy-paste. Τα τελευταία, μην τα ξαναδιαβάσετε ποτέ σας! Το ίδιο γιά διάφορα περιοδικά καί βιβλία "έρευνας". Δώστε τους δρόμο. Απλή λογική, μωρέ! Τί σόϊ "απόρρητα μυστικά" θα διαβάσετε με -πχ- δέκα ευρώ, που δεν θα τα διαβάσουν μερικές δεκάδες χιλιάδες αναγνώστες ακόμη - μερικοί των οποίων τυγχάνουν πράκτορες; Ά σιχτίρ, πρέπει να τελειώνουμε κάποτε μ' αυτή τη μαλακία!
Ενεργοποιήστε το θείο δώρο, που λέγεται "μυαλό". Καί τότε, θα δείτε ν' αλλάζουν όλα με μαγικό τρόπο!

Έτσι, κι εν όψει της θύελλας που έρχεται, θα πάψετε να περιμένετε ξένους "σωτήρες".

(Μπερδεγουέη, μ' αυτούς που μας τα πρήξανε με τους "ομόδοξους αδελφούς μας Ρώσσους", που δήθεν "θα καθαρίσουν, γιά να πάρουμε την Πόλη σύμφωνα με τς προφητείες", η χρονολογία 1770 -μΧ, εννοείται- σας θυμίζει τίποτε; Σας θυμίζει το καθαρό πούλημα που φάγαμε απ' τους ..."αδελφούς μας", ή όχι; Ούστ από 'δώ, ανιστόρητοι πανύβλακες, που αγνοείτε πως ο τότε Σουλτάνος είχε τόσο οργιστεί, που κόντεψε να μας περάσει λεπίδι όλους! Καί γλυτώσαμε χάρη σ' έναν απ' τους μέγιστους ΕΛΛΗΝΕΣ όλων των εποχών, που έπαιξε τη ζωή του κορώνα-γράμματα, γιά να καθησυχάσει το θεριό!... Τον τότε αρχηγό των Γενιτσάρων, λέω. Άλλη φορά, όμως, αυτά.)

Θ' αρχίσετε να σκέφτεστε λύσεις, καί μάλιστα αυτές που σας ταιριάζουν. Διότι, καλά είναι τα εγχειρίδια κηπουρικής (γιά να μην πεινάσετε σε δύσκολους καιρούς), ή survival, που βρίσκετε δωρεάν στα ιντερνέτια, αλλά ποιός κάθεται να τα διαβάσει! Θα διαπιστώσετε πως, μπορεί η απόκτηση ενός πυροβόλου όπλου να είναι δύσκολη (καί των σφαιρών ακόμη δυσκολώτερη), αλλά υπάρχουν όπλα ...απ' τον καιρό του Αχιλλέα... που κατασκευάζονται με τα χέρια μας! Καί ...σκοτώνουν αρκετά καλά! (Ξέρετε, δεν υπάρχει "ολίγον πεθαμένος"! :-) ) Καί θα οικτίρετε τον εαυτό σας, που δεν τα σκεφτήκατε αυτά νωρίτερα!

(Παρένθεση: Μην περιμένετε να προχωρήσω τέτοιες αναλύσεις δημοσίως. Αρκεί μία νύξη, να ξεκινήσετε. Δεν χρειάζεται να πάρουν πρέφα πολλοί το τί σκοπεύουμε να κάνουμε.)

Αν, λοιπόν, το μυαλό σας κάνει αυτό το "τσάκ", καί πάρει άλλες στροφές, θα μάθετε όχι μόνον να κατασκευάζετε τα όπλα σας, αλλά καί να (τα αποσυναρμολογείτε καί να) τα κρύβετε ...φανερά!... Σε περίπτωση που μπουκάρουν τίποτε "δυνάμεις ασφαλείας" στα σπίτια σας γιά ..."έρευνες"!

Διότι, το μεγαλύτερο όπλο, κυρίες καί κύριοι, είναι το μυαλό! Απ' αυτό ξεκινάνε όλα!

Καί μέγιστη ποσότητα μυαλού διαθέτει το τηλεφωνοκομπιουτεράκι που μου δωρίσανε! :-) Ακολουθήστε το!Αυτά, λοιπόν, με το ζ'μαρ'φόν! Τό 'χε η μοίρα του, να γίνει πηγή έμπνευσης! Του χρωστάω, επομένως, αιώνια ευγνωμοσύνη - κι άλλη τόση στη Μάγια!

Πάντα τό 'λεγα, το ανδρικόν φύλον μπορεί να κάνει θαύματα... Αλλά, γιά ν' ανοίξει τα φτερά του καί να πετάξει, είναι απαραίτητη η θηλυκή "μπαταρία"!