10 Ιανουαρίου, 2013

ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ - THE MASCARADE IS OVER
Ανώνυμος είπε... 

Ο ΕΡΠΕΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ = ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΟΣ ΒΟΗ = ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ = 1694
ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝθΡΩΠΟΦΑΡΜΕΣ = ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ θΕΩΝ =  7964


1. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΒΡΑΔΥΑ ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡΓΙΟ ΝΕΙΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΣΟΧΑ ΤΗΣ ΟΧΡΑΝΑ

Έχει καταστεί μάλλον κατανοητό, ότι εισήλθαμε πλέον σε μια λίαν ζοφερή περίοδο, η σκληρότης τής οποίας προϊόντος τού χρόνου θα εντείνεται.
Παρά το ζοφερόν των εξελίξεων - ή μάλλον ακριβώς ένεκα αυτού (;) -  καθίσταται κατανοητή η εκτίμησις τού Αριστοτέλους στα "Πολιτικά", ότι ο άνθρωπος είναι "ζώον πολιτικόν". Ως έτυχε να αναφερθώ και στο παρελθόν επ' αυτού, θεωρώ, ότι με τον χαρακτηρισμό "ζώον" δεν αποσκοπούσε ο Διδάσκαλος να εξαίρει κάποιο είδος πολιτικής αποκτηνώσεως τού ανθρωπίνου είδους. Σε τελευταία ανάλυση, αυτός ο χαρακτηρισμός απορρέει από την αναγκαιότητα να τονιστεί η προτεραιότητα τής ζωϊκής δυνάμεως - ενός vit elan - στην διαδικασία καθορισμού και συγκροτήσεως τής μέσης πολιτικής συνειδήσεως και των αντιστοίχων επιλογών.
Αυτή η ζωϊκή δύναμις μοιραία προτάσσει κατά νοηματική ακολουθία την λειτουργία τού ενστίκτου τής αυτοσυντηρήσεως έναντι παντός άλλου στην διαμόρφωση τής ατομικής συμπεριφοράς.Δεδομένης τής ορθότατης διαπιστώσεως τού Siegmund Freud, ότι όλα τα ένστικτα  ανάγονται στο πρωταρχικό ένστικτο τής αυτοσυντηρήσεως, μπορούμε συμπερασματικά να εξάγουμε τον καθοριστικό ρόλο των ενστίκτων συνολικά.
Στην προηγούμενη ανάρτηση έκανα αναφορά στο δεδομένο, ότι τα ένστικτα εδράζονται στο ερπετικό τμήμα τού εγκεφάλου, το οποίον αποτελεί από φυσιολογικής πλευράς την βάση αυτού. Τα περαιτέρω τμήματα και εγκεφαλικές περιοχές, οι οποίες δομούνται επάνω στον ερπετικό εγκέφαλο, είτε αυτά αναλαμβάνουν την επεξεργασία των διαδικασιών εκλογίκευσης, είτε επιτελούν εν δυνάμει ή σε λανθάνουσα κατάσταση ή λειτουργία ανώτερες ή ανώτατες διεργασίες, οι οποίες δύνανται να συμπεριλαμβάνουν την διαίσθηση και να απολήγουν στα πέρατα τής μεταφυσικής, ομοιάζουν μέσα από αυτήν την οπτική, να υπηρετούν εν τέλει τις σκοπιμότητες του ερπετικού εγκεφάλου, να υποτάσσονται δηλαδή στον δικό του προορισμό.
Εάν θεωρήσουμε δηλαδή ως αποστολή των ενστίκτων την διατήρηση και αναπαραγωγή τής ζωής και τής ζωϊκής δυνάμεως, είμεθα λογικώς υποχρεωμένοι να συμπεράνουμε, ότι η συνολική αποστολή και ουσία τού ανθρώπου εξυπηρετεί - με όλο και πλέον πολύπλοκες διαδικασίες - αυτόν τον στόχο. Υπό αυτήν την έννοια, είμεθα υποχρεωμένοι να δούμε τον άνθρωπο από οντολογική σκοπιά ως είδος "κουραδομηχανής". Συμπέρασμα, στο οποίον καταλήγουν σύμπασες οι λεγόμενες "υλιστικές" θεωρίες, έστω και εάν κάποιες από αυτές επιχειρούν στα πλαίσια τής κυριαρχίας τού ερπετικού εγκεφάλου να διαδούν κάποια ψυχικά ή και πνευματικά ωφέλη, τα οποία προκύπτουν από τον αγώνα τού ανθρώπου για επιβίωση.

Τόσο ο καπιταλισμός, όσο και ο μαρξισμός, όσο και όλα κατά κανόνα τα λοιπά παρελθόντα οικονομικοκοινωνικά συστήματα, χειρίστηκαν τις προκλήσεις τού ανθρωπίνου βίου αντιμετωπίζοντάς τες μέσα από παράλληλα υλιστικά πρίσματα. Για να αποφύγουν τον ύφαλο οριοθέτησης της ηδονοθηρίας ως υπέρτατης αρχής, συνέστησαν κοινωνικούς μύθους υπό μορφήν θεωριών, οι οποίες αποδείχθησαν στην πορεία ιδεολογήματα, όντα ατελέσφορα να νοηματοδοτήσουν με θετικό και ουσιαστικό τρόπο την ουσία τού ανθρωπίνου βίου. Η φυσιολογική τους εξέλιξη ήταν να συρρικνωθούν αυτά τα σχήματα σε εξουσιστικά και εν τέλη απάνθρωπα συστήματα αλλοτριώσεως της ανθρωπίνου φύσεως, παραμορφώσεως τής προσωπικότητος και σαφούς διαστροφής ακόμη και αυτών τούτων των ζωικών λειτουργειών, την εξυπηρέτηση αλλά και αξιοποίηση προς κάτι ανώτερο των οποίων ευαγγελίσθησαν.
Η κυριαρχία τού ερπετικού εγκεφάλου επί των λοιπών εγκεφαλικών περιοχών απεδείχθη όχι μόνον ασύμφορος, αλλά αποτέλεσε τροχοπέδη στην διαδικασία εξέλιξης τού ανθρώπου προς τον στόχο μιας ουσιαστικής του εξανθρωπίσεως.

Ο μαρξισμός, θεωρώντας την οικονομία - δηλαδή την διαδικασία τής παραγωγής απαραίτητων αγαθών των για την ικανοποίηση τής ανάγκης διατηρήσεως και αναπαραγωγής τών ζωικών δυνάμεων - ως βάση (απεικονίζοντας την πρωτοκαθεδρία του ερπετικού εγκεφαλικού τμήματος στην διαδικασία των διανθρώπινων σχέσεων) διακήρυξε, ότι αυτή η διαδικασία χαρακτηρίζεται από ισχυρότατες αντιθέσεις, τίς οποίες απέδωσε στην λεγόμενη "κεντρική αντίθεση των παραγωγικών δυνάμεων προς τις παραγωγικές σχέσεις", την οποία ανήγε στην αντίθεση "τού κοινωνικού χαρακτήρα τής παραγωγής έναντι τού ατομικού χαρακτήρα τής ιδιποίησης των παραγόμενων προϊόντων, μέσω τής εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο".
Θεωρώντας ότι το παραγωγικό υποκείμενο είναι υποχρεωμένο στα πλαίσια τού χειρισμού αυτής τής αντίθεσης να προβεί σε κοινωνικούς αγώνες, διακύρηξε, ότι αυτοί θα οδηγούσαν μέ τήν πάλη των αντιθέτων σε μια σύνθεση με διπλά οφέλη: Αφ' ενός η συμμετοχή στην διαδικασία τής κοινωνιής - πολιτικής ρήξης θα διαμόρφωνε μια υψηλότερη συνειδητότητα τού ατόμου σε ταξικό επίπεδο, αυξάνοντας την αντιληψη του περί συλλογικότητος και ενεργοποιώντας τις δημιουργικές του δυνάμεις, θα το καθιστούσε πολιτικό υποκείμενο δυνάμενο να οραματίζεται τις ιστορικές εξελίξεις στην κατεύθυνση τής συγκροτήσεως μιας διακαιότερης κοινωνικής συμβιώσεως. Με την αλλαγή των καθεστωτικών δεδομένων θα καθίστατο αφ' εταίρου δυνατή, τόσο μια επαρκής ικανοποίηση των υλικών αναγκών της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών τής κοινωνίας, όσο και η δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όλων όσων το επιθυμούσαν.
Κατ' αυτόν τον τρόπο ο αγώνας για να γεμίσει το στομάχι των πτωχών θα οδηγούσε ταυτοχρόνως και στην συγκρότηση ενός προηγμένου κοινωνικού υποκειμένου, το οποίο θα εμφορείτο από τον στόχο της από κοινού επιδιώξεως τού κοινού καλού.
Ως απεδείχθη όμως ιστορικώς, η προσκόληση στον ερπετικό εγκέφαλο, τουτέστιν στην αρχή τής δυαρχίας, αδυνατεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην υπέρβαση τής εγωπάθειας. Το κοινωνικό "εμείς" ερμηνεύεται από τον ερπετικό εγκέφαλο ως το "εμείς" τής μιας ή της άλλης γκρούπας. Η περιχαράκωση μέσα σε ιδεολογικά στεγανά και η αυθαίρετη προσμονή να μετατραπεί με τελεολογικό τρόπο μια μηχανιστική σύνθεση συγκρουσιακών νοοτροπιών σε ουσιαστική υπέρβαση τής φιλαυτίας δεν μπορούσε να οδηγήσει αλλού από την ανάδειξη μιας γραφειοκρατικής κρούστας, όπου το ατομικό ένστικτο τής αυτοσυντηρήσεως μετατρέπεται σε συλλογικό ένστικτο αγέλης.
Κάθε "εμείς" το οποίον δεν προάγεται από ένα συνειδητό και υπεύθυνο "εγώ", αδυνατεί να συγκροτήσει κοινωνία "με ανθρώπινο πρόσωπο", ως ευαγγελίσθησαν οι λεγόμενοι "ευρωκομμουνιστές", όταν αυτοί αμφισβήτωσαν την σταλινικού τύπου γραφειοκρατική παραμόρφωση. Ο Τζων Φόρστερ στο έργο του "Ο Φανατικός" ανέλυσε τον πάγιο τρόπο, με τον οποίο το άτομο επιχειρεί να παρακάμψει την ατομική του ευθύνη, εντασσόμενο στην ψυχολογία τής γκρούπας. Η άντιμετώπιση της κοινωνίας μέσα από το πρίσμα τής κατατμήσεώς της σε αντιτιθέμενες ομάδες υποτιθέμενων αγεφύρωτων συμφερόντων ένεκα θέσεως και η στοχοποίηση μέχρι πλήρους πολιτικής εξουδετερώσεως κάποιων από αυτές, ομαδοποιεί την συνείδηση και παρέχει πλήρες έδαφος στην συγκρότηση, διάδοση και κυριαρχία ιδεολογημάτων, μέσω των οποίων και δια της κοινωνικής πολώσεως ελέγχονται οι κοινωνίες από κυκλώματα, τα οπιά υφίστανται και λειτουργούν εν κρυπτώ όπισθεν των κοινωνικών ομάδων και τάξεων.
Ο  Leo Kofler στο έργο του "Σταλινισμός και Γραφειοκρατία" καταδεικνύει, ότι το ιδεολόγημα διαστρέφει την θεωρία, προσδίδοντάς της εικονικό περιεχόμενο. Αυτή η πρακτική στηρίζεται στην σκόπιμη και συστηματική διαστροφή των εννοιών, μέσω των τεχνασμάτων τής προπαγάνδας, διαδικασία την οποία βιώνουμε έντονα σήμερα στην Ελλάδα από την νεοταξική δήθεν "αριστερά" τού "Κ"ΚΕ , "Σύριζα" και λοιπόν αντιλαϊκών συστημικών παραφυάδων.

Ο καπιταλισμός είναι το σύστημα που ανέπτυξε στο έπακρο όλη την διαστροφική ισχύ τού ερπετικού εγκεφάλου.
Όπως έχω υποστηρίξει στο παρελθόν, ο ερπετικός εγκέφαλος καθ' εαυτόν είναι πάρα πολύ χρήσιμος και όταν λειτουργεί υγειώς, τουτέστιν όταν περιορίζεται στις λειτουγίες που τού αρμόζουν, συμβάλει αποφασιστικά στην διατήρηση τής ζωής. Η διάσωση, διατήρηση και αναπαραγωγή τής ζωτικής δυνάμεως είναι αναμφίβολα η βάση για την επιτέλεση όλων των άλλων λειτουργιών. Αυτή η διαπίστωση όμως δεν συνεπάγεται, ότι αυτή ευρίσκεται υπέρ άνω όλων των άλλων. Μπορεί να χρειαστεί κάποτε να θυσιάσουμε την ζωική μας δύναμη, υπό την μια άλλη μορφή, ή να θυσιάσουμε ακόμη και την ζωή μας, για κάτι στο οποίο αποδίδουμε μεγ`αλύτερη αξία.
Να θεωρήσουμε την ζωική δύναμη ως αυτοσκοπό, θα ήταν σαν να θεωρούμε την διατήρηση τού κινητήρος ενός αυτοκινήτου οχήματος, ως τον εν τέλει λόγο τής ύπαρξής του.Ο λόγος ύπαρξης ενός αυτοκινήτου συνίσταται στην παρεχόμενη από αυτό δυνατότητα μετάβασης γρηγορότερο και με λιγότερο κόπο από ότι με μη μηχανικό τρόπο σε κάποιο μέρος.
Τα προ τού καπιταλισμού οικονομικοκοινωνικά συστήματα στηρίχθησαν όσο αφορά την πλειοψηφία των μελών τής κοινωνίας στον εξαναγκασμό. Τόσο το δουλοκτητικό σύστημα, όσο και η δουλοπαροικία, επέβαλαν την δια βιαίων μέσων και υπό την απειλή κυρώσεων εξαναγκαστική προσκόληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των παραγωγικών υποκειμένων στούς χώρους παραγωγής και στην επιβεβλημένη καταβολή δουλειάς. Κύριος λόγος τής προσαρμογής στα παραγωγικά δεδομένα ήταν (και σε κάποιο βαθμό εξακολουθεί να παραμένει) ο φόβος έναντι τής επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση μη προσαρμογής. Η υποταγή στον φόβο επιβολής φυσικών κυρώσεων αποτελεί την στοιχειωδέστερη εκδήλωση τού ενστίκτου τής αυτοσυντηρήσεως μετά την ακόμη πλέον στοιχειώδη, η οποία είναι η αντίδραση σε εκδήλωση εξωτερικού κινδύνου.
Ο καπιταλισμός όμως παρείχε πλήρη δυνατότητα διακίνησης τού παραγωγικού δυναμικού. Η υποχρεωτική πρόσδεση στον χώρο δουλειάς καταργήθηκε, οι παραγωγοί "απελευθερώθησαν". Έπαψαν να υπάρχουν κύριοι και δούλοι και έγιναν άπαντες "κύριοι". Εφ' όσον όμως ο "κύριος" τάδε δεν έχει φράγκο στην τσέπη, λίγο τον ωφελεί και η ιδιότητα τού "κυρίου", η οποία μετετράπη ως αμέσως εξαρτημένη από τα υπάρχοντα ψιλά. Τουτέστιν ο καπιταλισμός λειτούργησε με συνθετότερες λειτουργίες τού ερπετικού εγκεφέλου, διότι τού παρείχε κίνητρα όχι μόνον εκούσιας προσαρμογής, αλλά τον μετέτρεπε στην κυριολεξία σε ερπετό που έτρεχε πίσω από τον εαυτό του. Το ερπετό σταμάτησε να έρπει και ξεκίνηση να πετά. "Πρόοδος" σημαίνει κυνήγι, όπου ο καθείς δίνει τα ρέστα του. Αφέντης δεν ήταν πλέον αυτός, ο οποίος στηριζόταν στην επεξεργασία τού φόβητρου από τον ερπετικό εγκέφαλο. Σε αφέντη αναδείχθηκε ο ερπετικός εγκέφαλος αυτοπροσώπως, επιβάλλοντας καθεστώς δουλείας στα λοιπά μέρη τού εγκεφάλου, τα οποία κλήθηκαν με πλήρη υπερλειτουργία να υπηρετούν τις ανάγκες και τις σκοπιμότητές του.
Είναι γνωστο, ότι στον καπιταλισμό τα κίνητρα είναι αποκλειστικά ατομοκεντρικά. Ακόμη και η όποια συλλογικότητα εκφράζεται αποκλειστικά μέσα από ατομικά πρίσμα. Η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, η ομάδα μου, το έθνος μου.
Η αδηφαγία τής κατανάλωσης άνοιγε πρωτόγνωρα όρια στο ανικανοποίητο τής φαντασίας τού οφθαλμού. Το ισχυρότερο όμως κίνητρο τού καπιταλισμού δεν ήταν η επέκταση τού καταναλωτισμού, αλλά το γόητρο τής κοινωνικής ανέλιξης μέσω τής οικονομικής "επιτυχίας". Όπως πολύ ορθά διαπίστωσε ο Γκυ Ντε Μπορ στην "Κοινωνία του Θεάματος" γρήγορα πέρασε το παραγωγικό υποκείμενο από το γόητρο τού "έχειν" στο γόητρο τού "φαίνεσθαι".
Αυτό που υπήρξε κατά την διάρκεια τής δουλοκτησίας και τής δουλοπαροικίας φρενίτιδα ξιπασμού για τις κυρίαρχες τάξεις, τα ομοφυλόφιλα τσιμπούσια με τις παλακίδες, το κιτσαριό με τα ξεβράκωτα αγαλματίδια στο προάβλιο δίπλα στο συντριβάνι με το ξερατό, τα χρωματιστά φτερά που δονούσε το οικιακό προσωπικό για να αερίζονται τα αχαμνά τού αφέντη κατέστη στον καπιταλισμό κοινωνικό "κεκτημένο": Αμαξάκι γυαλιστερό δεξαεξαβάλβιδο, μασέλες με χρυσό δοντάκι, ρολόγια όχι για να  δείχνουν την ώρα αλλά την μάρκα πολυτελείας τού κατασκευαστού, ακίνητα, κινητά, φούσκες με μπούκλες, διδακτορικά χάρβαρντ, τσακμάκια με φουρό και ότι βάλει ο νούς του ανθρώπου. Με ένα μπλουζάκι που κόστιζε κάτι παραπάνω κι ένα ζευγάρι ελβιέλες πολυτελείας μπορούσε να γίνει ο κάθένας πλέον BOSS και με την βούλα στο στήθος.
Ο ερπετικός εγκέφαλος γιόρταζε πλέον την άκρα επιβολή του πάνω στις υπόλοιπες περιοχές τού εγκεφάλου. Τις τράβαγε, τις ξύλωνε, τις πίεζε, έκανε επάνω τους μονόζυγο όπως αυτός γούσταρε. Ουίσκια με παϊδάκια, χασίσια με τζιπάκια, βιβλιάρια καταθέσεων με διπλή πίττα, σούζες στην εθνική με εορτοδάνεια.
Στην φάση του τουρμποκαπιταλισμού έγιναν όλα "υπέρ". Υπεραγορές, υπερπροσφορές, υπερεσίες για να διοριστείς και να κονομάς με μοναδικό προσόν την κομματική σου ταυτότητα ή μόνο επειδή ο μπαμπάς σου είναι χαφιές, νάναι καλά και η γιαγιά που πέθανε νωρίς για να πουλήσουμε το διαμερισματάκι και να τα παίξουμε στο χρηματιστήριο. Κονόμα και ευμάρεια από το τίποτε. Και μετά σου λέει ο ερπετικός εγκέφαλος, ότι θέλει να μάθει να χορεύει ταγκό. Όχι ρε, ντίσκο και πολύ σου πάει.

Αν δεν είχε συγγράψει ο Σέργιος Νείλος στα "Πρωτόκολα των Σοφών τής Σιών" κατ' εντολή τής τσαρικής αστυνομίας Οχράνα, ότι "οι γκιγιονίμ είναι βόδια που καθοδηγούνται από τα ένστικτα με αποτέλεσμα να μπορέσουμε να τούς ελέγξουμε πολύ εύκολα, αναπτύσσοντας τις αδυναμίες τους, ώστε να επιβάλλουμε τα δόλια σχέδιά μας", θα έπρεπε ΝΑ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΨΩ ΕΓΩ.
Αδυνατώ βέβαια να πιστέψω, ότι αυτά τα εφηύραν οι απόγονοι πέντε τζομπαναραίων, οι οποίοι το παίζουν σήμερα σιωνιστές, ενώ μια ζωή μάζευαν κοπριές για να τοιχοκολήσουν κάποιες αφίσες, για να καλέσουν τα μέλη τους στην επόμενη τελετουργία τού μολόχ. Αυτοί κρατάνε εικονικά το ταμείο, ώστε να καλύπτονται πίσω τους οι πραγματικοί επικυρίαρχοι, οι οποίοι αναπτύσουν το Master Plan επιστροφής τής ανθρωπότητος σε συνθήκες δουλείας. Μια δουλεία, η οποία δεν θα στηρίζεται πλέον στον δερμάτινο κνούτο, αλλά στο τεχνολογικό μαστίγιο και οι αλυσίδες δεν θα δένονται στα πόδια, αλλά θα ροκανίζουν μέχρι και το τελευταίο χρωματόσωμα των κυττάρων των υποψήφιων σκλάβων.

Στην περίπτωση τού καπιταλισμού έμοιαζαν οι άνθρωποι να έχουν μπερδέψει κάποια στοιχειώδη δεδομένα, ή άλλως πώς το σώβρακο με την γραβάτα: Θαμπωμένοι, καταπίνοντας το χαπάκι τής "προόδου", που τούς είχαν ρίξει οι επικυρίαρχοι, μέσω μιας δοτής και άνωθεν ελεγχόμενης "επιστήμης", με στόχο την έντονη στρέβλωση τής παραγωγής γνώσεως, η οποία επέβαλε την καθιέρωση τεχνολογιών ως δήθεν εξαίρετων επιτευγμάτων, που όμως βασικό στόχο είχαν την αναπαραγωγή εξουσιαστικών μοντέλων και την όλο εντονότερη πρόσδεση των ανθρώπων σε αυτά, θαμμένοι οι άνθρωποι στην ονείρωξη μιας μονόπλευρης καταναλωτικής καθημερινότητος, πίστεψαν, ότι αυτοί αποτελούν την κορωνίδα τής υπάρξεως. Πίστεψαν, ότι είχαν πιάσει τον ταύρο τού πεπρωμένου από τα κέρατα και ότι βάδιζαν βήμα προς βήμα προς ένα καλύτερο αύριο, στο οποίο η υποτιθέμενη "πρόοδος" θα τούς εξασφάλιζε ολοένα και πιο πλουσιοπάροχη απόλαυση υλικών αγαθών και "προηγμένων" υπηρεσιών στους τομείς τής παιδείας, τής περίθαλψης, της κοινωνικής εξασφάλισης και τής δυνατότητος να συμμετέχουν στην πρόσληψη τής πληροφορίας.
Το λεγόμενο "κοινωνικό κράτος" έμοιαζε να έχει υιοθετήσει στην κυριολεξία τον πολίτη.
Καλε ποιοί επικυρίαρχοι; Εδώ πρόκειται για τους πιο καλούς ανθρώπους, εκλεγμένους μέσα από τις δικές τάξεις! Φτάνει να προμηθευθείς και συ ένα κομματικό βιβλιάριο, να γίνεις μέλος σε σε κάποια κομματική νεολαία, να τρέξεις πίσω από κάποιο μέθυσο παλαβιάρη που φοράει ζιβάγκο και το παίζει σωτήρας για λογαριασμό τής CIA, ή πίσω από κάποιο πρώην φασισταριό τού εμφυλίου, ο οποίος το παίζει πλέον ανανήψας "δημοκράτης", ή πίσω από κάποιον "αριστερό" θολοκουλτουριάρη, ο οποίος εργάζεται ως "αναλυτής" στις κρατικές μυστικές υπηρεσίες, να καταντήσεις δηλαδή πιστό καμματόσκυλο, ώστε να λάβεις μέρος στην νομή τής εξουσίας. Να γίνεις μέλος κάποιας νομαρχιακής επιτροπής, να διοριστείς σε κάποιον κρατικό οργανισμό και να κάνεις καριέρα γραφειοκράτη, να ανέλθης στην κομματική γραφειοκρατία, ώστε να αποκτήσεις "πολιτικό" πρόσωπο και να καταστείς κοινωνικά "σπουδαίος", βγαίνοντας από το γκέτο τής αφάνειας και τής ανωνυμίας. Κέρδη πολλά και εισόδημα μεγάλο, φθάνει να καταστεί κάποιος γρανάζι αυτού τού συστημικού μηχανισμού, ο οποίος εξασφαλίζει την "πρόοδο τού πολιτισμού", την "κοινωνική ευημερία", την καθημερινή μας "ευρυθμία", την δυνατότητα της συνεχούς ανέλιξης στους πολλούς, την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης, το τριπ τής αυτοκίνησης, την θέρμη για τα οπίσθια τού καναπέ, την πρόσβαση στην αδιάλειπτο ερωτική αίσθηση μέσαω τής τσόντας, στα γλυκά ταψιού, στα προφιτερόλ, στα μάλμπορο, στην καθημερινή κρεοφαγία και ορμονική αποκτήνωση, στα μπουζούκια, στα τερλεμπούκια και το σλιπάκι του ταρζάν για κάθε κακομοίρη.

Θολωμένοι οι άνθρωποι κατέστησαν έρμαια στην ολοένα και πλέον ολοκληρωτική κυριαρχία τού ερπετικού εγκεφάλου μέσα στο κρανίο τους.  Εκτόπισαν τα υπόλοιπα εγκεφαλικά κέντρα και δομές σε ένα είδος υπολειτουργίας και στρεβλής αναστροφικότητος, συμφώνως προς τούς καθορισμούς τού ερπατικού τμήματος.
Μετάλλαξαν την ούτως ή άλλως υποτονική κριτική τους ικανότητα με το αναμάσημα στερεότυπων, τα οποία διέχεε ολογυρά τους η ακατάσχετη μιντιοκρατία. "Το είπε η τηλεόραση", "το έγραψε η εφημερίδα", "το είπε ο κύριος τάδε που είναι καθηγητής πανεπιστημίου". Στην ουσία έπαψαν οι άνθρωποι να βλέπουν γύρω τους: Σταμάτησαν οικειοθελώς να επεξεργάζονται τα μυνήματα και τις εικόνες, που προσελάμβαναν γύρω τους. Έστω και αυτά που αποτελούσαν μα παραποιημένη πρόσληψη από τα μαζικά μέσα: Το αίσχος τής αιματηρής επιβολής των ισχυρών μέσω των κρουνών αίματος, που προξενούσαν οι πόλεμοι, την ολοένα και εντονότερη επικράτηση τού στρατοκρατικού κατεστεστημένου στη σύνολη οικονομική και πολιτική διαδικασία, την φρενίτιδα της δήθεν "εξασφαλίσεως" τής ειρήνης μέσω των διογκούμενων πολεμικών εξοπλισμών, την μετατροπή των πόλεων σε οικολογικές χαβούζες, την μετατροπή τής τροφής σε νάυλον κόπρανα, την συμπαιγνεία κράτους και μαφίας, ιδιαίτερα στην διάδωση των ναρκωτικών και την καταρράκωση με αυτά ολοένα αυξανόμενου τμήματος τής νειλαίας, την διογκούμενη μετάλλαξη τής πραγματικής οικονομίας σε χρηματηστηριακή φούσκα μέσω των παραγώγων.

Η ονείρωξη τής αναπαραγωγής μιας στρεβλής ευημερίας στηριζόταν ολοένα και περισσότερο στα πλέον σαθρά δεκανίκια, αποτελούμενα από συφιλιδικό ξύλο. Το καταναλωτικό κρεσέντο στηριζόταν όλο και περισσότερο στον αυξανόμενο ιδιωτικό και κρατικό δανεισμό, στην υποδούλωση των πάντων σε σκοτεινά τραπεζικά καστεστημένα κάποιων μετρημένων στα δάκτυλα διεθνών οίκων ανοχής. Οι υπάλληλοι και διεκπεραιοτές αυτών των κυκλωμάτων ξεκίνησαν πλέον να παρουσιάζονται στο άμεσο πολιτικό προσκήνιο, ως υποτιθέμενοι πολιτικοί "ταγοί", δίπλα στα παραδοσιακούς κομματικούς τζομπαναραίους, οι οποίοι εξακολουθούν να γεμίζουν το στόμα τους με φούσκες προπαγάνδας.

Οι άνθρωποι μπερδεμένοι είχαν μπερδέψει κάποιες σημαντικές "λεπτομέρειες". Όταν οι τροφείς θρέφουν το αρνάκι για να το καταστήσουν τετράπαχο, αυτό δεν το κάνουν διότι αγαπούν το αρνί και το έχουν υιοθετήσει, ούτε διότι το αρνί είναι μάγκας.Το αρνάκι θρέφεται για να σφαγεί δυό μέρες πριν το μεγάλο φαγοπότι, πριν ανοίξουν τα τσίπουρα και κουρδιστούν τα βιολιά, για να πέσουν τα παϊδάκια του πάνω στην θράκα και να καταστεί η προβιά του φόρεμα τού επόμενου λύκου.
Όταν οι μαστρωποί δωρίζουν στο κοριτσάκι που παρακολουθούσαν από καιρό γουναρικά και το πηγαίνουν με το καγιέν στα μπουζούκια, δεν το πράτουν διότι αγαπούν αυτό το κοριτσάκι πραγμάτι. Αφού το εθίσουν στην ψεύτικη πολυτέλεια, έρχεται η ώρα να τού πουν: "Μωρό μου δεν μπορώ να σε πάω απόψε βόλτα με το αυτοκίνητο, γιατί μου το κατασχέσανε. Γνωρίζω όμως ένα γεροντάκι, που φυσάει πολύ παρά. Εάν πας μαζί του κάνα δυο νύχτες, θα μπορέσουμε να το πάρω πάλι πίσω και πάλι θα είμαστε στα στέκια μας".
Με ανάλογα τεχνάσματα δεν κλιμακώνεται μόνο η εκπόρνευσις ανθρώπων, αλλά και ο εξανδραποδισμός ολόκληρων κοινωνιών.
Πράγματι η αγάπη μας  προς τους πολιτικούς μας νταβατζήδες μοιάζει να είναι παθολογική. Όταν σπρώχνει ο ερπετικός εγκέφαλος μέσα στο κρανίο μας αδρεναλίνες, μοιάζει να έρχεται κάθε κυτταρό μας σε οργασμό.

Η ανάδειξη τού ερπετικού τμήματος και κεντρικό επεξεργαστή τού εγκεφάλου είναι σαν αντικαθιστούμε τον χειρούργο από τον σκύλο του. Ο σκύλο του είναι πολύ χρήσιμος πίσω από τον φράκτη τής οικίας του, για να προσέχει μην πηδήξει το βράδυ μέσα κάποιος κλέπτης. Όμως εάν αναθέσουμε στον σκύλο την εποπτεία των ηλεκτρονικών μηχανημάτων στι χειρουργείο μάλλον θα φτάσει ο ασθενής γρήγορα στην παροχή υπηρεσιών τού γραφείου τελετών.
Ο ερπετικός εγκέφαλος δεν είναι κακός. Απλά δεν είναι σε θέση να επιτελέσει υψηλότερες λειτουργίες, διότι αποτελεί το προστατευτικό σασί τού μηχανήματος και όχι μάδερ μπόαρντ.
Οι επικυρίαρχοι όμως φρόντισαν να τον αναδείξουν όχι μόνο σε βασικό κύκλωμα, αλλά και σε κεντρικό επεξεργαστή, υποδουλώνοντας όλα τα λοιπά στην λειτουργική μονοκρατορία του, μέσω ενός συστήματος έντεχνα επεξεργασμένων ιών, έχοντας μελετήσει σε βάθος την ανθρώπινη χάρντγουερ και σόφτγουερ.
Δεν είναι μόνο τα κέντρα εκλογίκευσης τα οποία πρόσδεσαν οι επικυρίαρχοι στην ερπατική λαμαρίνα. Ακόμη σημαντικότερη ήταν η πρόσδεση των ανώτερων και ανώτατων κάντρων τού εγκεφάλου σε αυτήν. τα οποία σχετίζονται με την υπερβατική διάσταση τού ανθρώπου. Το αντίστοιχο άρμα ιών τού προγραμματισμού των επικυριάρχων συνιστούν οι ελεγχόμενες από αυτούς θρησκείες. Καφτάνια και γενεάδες, σαρίκια και συμπράγκαλα, φοβέρες και αναθεματισμοί, κολάσεις γεμάτες κάρβουνο και παράδεισοι γεμάτοι μεταφυσικό πιλάφι, έρχονται από την μια για να προσδέσουν τον μαζάνθρωπο τόσο στο τριπ της; ατομικής σωτηρείας, όσο και να παρέχουν μάσκα σαθρούς "αξιοπρέπειας" στο κάθε κοινωνικό και πολιτικό καθαρματάκι, φτάνει αυτό να υποδύεται την εκπλήρωση των θρησκοληπτικών του "καθηκόντων".
Βαρύγδουπες αναφορές σε ορθοδοξίες και ισλαμισμούς, φίλημα τής παντόφλας τού κάθε μασόνου καρδιναλίου, απανωτές αναφορές στα "θεία", είναι ικανά για να προσδέσουν κύρος υποκριτικής ευσέβειας στον κάθε απαταιώνα, που προσκυνά τον ερπετικό εγκέφαλό του.
Παραινέσεις τού τύπου "κάνε ότι θες, αλλά έλα μετά να εξομολογηθείς σε μάς για να σού συγχωρεθούν οι αμαρτίες" επιχειρούν να υποκαταστήσουν την υπερβατική αναζήτηση τού ανθρώπου με το αγελαίο συναίσθημα τής συμμετοχής σε κάποια θρησκευτική γκρούπα.
Σφάξε και ρίμαξε, αρκεί τα όπλα να είναι ευλογημένα από πάστορα. Ο στρατός των πραιτωριανών των ΗΠΑ είναι γεμάτος στρατιωτικούς ιερείς, ενώ το πεντάγωνο αναγνωρίζει ως επίσημο θρησκεία και την "εκκλησία του σατανά" του λεβί κωλομετσίμπαγες.

Το τέχνασμα ανάδειξης τού ερπετικού εγκεφάλου σε καθοριστικό παράγοντα των εγκεφαλικών λειτουργιών μετέφερε την φυλακή μέσα στο κρανίο μας. Ο απλός λαός, πριν καταρρακωθούν έντεχνα από τούς επικυριάρχους οι όποιες ήδη καταταλαιπωρημένες αξίες ονόμασε το φαινόμενο απλό "ωχαδερφισμό" και ο Τζιμάκος "μαγκιά, κλανιά και απόστημα".
Μέσω τής τεχνητής στρεβλώσεως τού ερπετικού εγκεφάλου φτάσαμε ως ενεργούμενα δίποδα στην σημερινή διεθνή δικτατορία των πέντε τραπεζών, δηλαδή της μιας και αυτής κλίκας, στα πλαίσια τής λεγομένης "νέας τάξης πραγμάτων".
Αποτελεί όμως η κάθετος πτώχευσή μας και η συγκέντρωση όλου του πλούτου στην δικαιοδοσία αυτών που κατέχουν έτσι κι αλλιώς τις μηχανέ κατά βούλησιν κοπήν χρήματος, ή μήπως αυτά αποτελούν το μέσον για την επιβολή, άλλων πλέον ζοφερών στοχεύσεων;
Πού αποσκοπεί τελικά η μανία τής ξέφρενης επιχείρησης ολοκληρωτικής μας υποδούλωσης;

Θεωρώ, ότι κατά την διάρκεια τού περασμένου έτους έπεσαν πλέον πλήρως οι μάσκες των επικυριάρχων, για όσους επιθυμούν να δούν τι πραγματικά κλιμακώνεται.
Τα διάφορα κοινωνικά συστήματα, οι άνωθεν ελεγχόμενες θρησκείες, οι δήθεν ιδεολογίες και τα θεωρητικά φτιασιδώματα, τα δήθεν τεχνολογικά "επιτεύγματα", οι μηχανισμοί τής δήθεν "κοινωνικής ευημερίας", τα δήθεν "μέσα ενημέρωσης", και το όλο παραμύθιασμα αποδείχθηκαν σκεύη των μασκοφόρων τής εξουσίας.
Οι μάσκες τής εξουσίας δεν έπεσαν λόγω των αγώνων κάποιου κοινωνικού υποκειμένου. Η ίδια η εξουσία τις απέβαλε για να δείξει τα πραγματικά δόντια της, πριν αυτή περάσει στο επόμενο βήμα του σχεδίου της.
Παρ' όλα αυτά, ακόμη και σήμερα, που το αποτρόπαιο καθίσταται ορατό, δεν είναι κατά αυτονόητο τρόπο ερμηνεύσιμο. Όμως τώρα η μασκαράτα τελείωσε. Μπορούμε ίσως να διακρίνουμε το ωμό κρέας του καρνά-βαλου. Το "κάρνε". Δεν μπορούμε όμως ακόμη να διακρίνουμε τον βάαλ. Τούς "επερχόμενους". Όμως το αναγκαίο βήμα προς την επίγνωση δεν πλέον καθόλου μεγάλο.
ΑΡΑ ΣΥΝΤΟΜΩΣ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΩΜΙΣΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΟΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ.


2. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΡ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ

Κάνοντας αναφορά στον "άνθρωπο" σε συνδυασμό με την πολιτική, αναμφιβόλως τα εξαγόμενα συμπεράσματα δεν αφορούν απλά και μόνον τις μέσες επιλογές, οι οποίες οδηγούν στην συγκρότηση και αναπαραγωγή ενός ισχύοντος πολιτικού καθεστώτος, αλλά επεκτείνονται σε όλες εκείνες τις κοινωνικές δομές, οι οποίες συμβάλλουν στην σύνθεσή του. Δεδομένου όμως, ότι το ενεργούν υποκείμενο είναι πάντοτε κάποιο συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί μεν με την ένταξή του στον συρμό του κοινωνικού χειμάρρου να εναποκτά συλλογικά χαρακτηριστικά και κοινότυπες ιδιότητες, οι οποίες κατά κανόνα εκτοπίζουν βάναυσα - έστω και εάν αυτή η διαδικασία σπανιότατα καθίσταται αντιληπτή - αυτό που θα μπορούσε να είναι μια αυτόνομη και συνειδητή προσωπικότητα, καθίσταται κατανοητό, ότι αυτή η συλλογική και εν τέλει ευρισκόμενη υπεράνω των μεμονωμένων ατόμων ζύμωση, εδράζεται στην σφαίρα τής ατομικής τους ψυχολογίας.
Αυτή η διαπίστωση ηχεί κατ' αρχήν οξύμωρος. Πώς είναι δυνατόν το συλλογικό, το οποίον διαμορφώνει εν τέλει το ατομικό, να εδράζεται στην ατομική σφαίρα; Ακολουθώντας κάποια απλοϊκή νοηματική συνεπαγωγή, θα φθάναμε μάλλον σε λάθος συμπέρασμα, υποθέτοντας, ότι το πρωταρχικό ατομικό δεδομένο αντικατοπτρίζεται, ή έστω διαχέεται στο κοινωνικό γίγνεσθαι, ώστε να επιστρέψει εκ νέου δομημένο και δομούν στην ατομική σφαίρα. Μια τέτοια διαδικασία θα αναδείκνυε τελικώς πράγματι το άτομο σε αυτόνομο δημιουργικό παράγοντα τού πεπρωμένου του, όπου εκχυνόμενη η εντελέχειά του υπό την μορφή παρορμήσεων, διαθέσεων και σκοπιμοτήτων στο δούναι και λαβείν με τούς συνανθρώπους του, θα ζυμονώταν στα πλαίσια μιας κοινωνικού χαρακτήρος συνθέσεως, οπότε και θα επέστρεφε έχοντας υποστεί διαμορφώνουσα αλλοίωση σε αυτό. Υπό αυτήν την οπτική θα έπρεπε τότε τα κοινωνικά επιτεύγματα να αναζητηθούν στα χαρίσματα τού ατομικού χαρακτήρος και τα κοινωικώς κακώς κείμενα στις αδυναμίες αυτού.
Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά, καθότι το στημένο παιχνίδι είναι πολύ πιο σοφιστικέ από ότι φαίνεται στην επιφάνεια. Το δράμα τού ανθρώπου δεν έχει απλά κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά εδράζεται σε κοσμικές προεκτάσεις.

Δεν γνωρίζω προσωπικώς τον Κώστα Γαβρά, αλλά εάν το έφερνε η τύχη να τον γνωρίσω, είμαι βέβαιος ότι θα γινόμαστε εξαιρετικοί φίλοι (Όπως μου είπε κάποτε κάποιος "δεν ξέρω να παίζω πιάνο, αλλά εάν ήξερα, είμαι βέβαιος ότι θα γινόμουν ένας παγκοσμίου φήμης πιανίστας").
Πριν από αρκετά χρονάκια, όταν σύχναζα μετά μεσονύκτιον στα μπαρ, μου υπέβαλλαν κάποιες κυρίες κατά στατιστική διαπίστωση μονίμως δύο ερωτήσεις: Η πρώτη αφορούσε την εθνικότητα από την οποία προέρχομαι. Φυσικά απαντούσα με υπερηφάνεια ότι είμαι Έλλην. Η δεύτερη αφορούσε το όνομά μου. Τότε απαντούσα ότι ονομάζομαι Costa Gavras. Παρόλο που τα τελευταία δέκα χρόνια δεν μπήκα ξανά σε μπαρ, καθότι ενδιαμέσως με σιχάθηκε ακόμη και το σκυλί του μπάρμαν, αποφάσισα να κόψω αυτήν την αντιποίηση προσωπικότητος με το μαχαίρι, για δυο λόγους:
Ο πρώτος συνίσταται, στο ότι δεν κατάφερα με το εν λόγω ευτελές μου τέχνασμα ποτέ να κερδίσω την συμπάθεια κάποιας από τις εν λόγω κυρίες. Ο δεύτερος ανάγεται στην ριζική διαφωνία μου με το συμπεράσμα, το οποίον εξάγει ο παρ' ολίγον φίλος μου στην τελευταία του κινηματογραφική ταινία, την οποία τιτλοφορεί "Καπιταλισμός". Αυτό συνίσταται στην διαπίστωση, ότι για την τρέχουσα κακοδαιμονία φταίει η παθογενής έλξη των ανθρώπων από το χρήμα.
Κατά την διάρκεια της ιστορίας υπήρξαν χοντροκοινωνίες μέσα στο Μάτριξ, οι οποίες εφάρμοζαν κατά κόρον την τελετουργική αιμοποσία και ανθρωποφαγία, οι οποίες είχαν σχεδόν καταργήσει την κυκλοφορία τού χρήματος.
Το χρήμα αποτελεί μόνον ένα από τα μέσα υποδουλώσεως στον ερπετικό εγκέφαλο. Η οποία υποδούλωση, όπως προανέφερα δεν αποτελεί και αυτή αυτοσκοπό, αλλά τέχνασμα επιβολής των επικυριάρχων στις ανθρωποφάρμες.


Συνεχίζεται...54 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝθΡΩΠΟΦΑΡΜΕΣ=ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΩΝ θΕΩΝ=Ο ΜΥθΟΣ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΜΟΥΖ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗθΗΚΕ ΑΠ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ= 7964

Ανώνυμος είπε...

Ο ΕΡΠΕΤΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ=Ο ΟΙΚΟΣ ΤΟΥ θΕΟΥ=ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ=ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΟΣ ΒΟΗ=ΧΥΔΑΙΟΤΗΤΑ=ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ=1694 ε ρε τι μαθαίνει κανείς από τον μαθηματικον Ελλην λόγον

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμο

Εξαιρετικέ φίλε,
θερμά ευχαριστώ για την λεξαριθμική τεκμηρίωση.

PANDAROS είπε...

Αγαπητε μποτιλια

Σου ευχομαι απο τα βαθη της καρδιας μου καλη αναρρωση,σε χρειαζομαστε για τα αρθρα που γραφεις για μας και κυριως γιατι μας δινεις την δυνατοτητα με απλα λογια να κουνησουμε εστω και λιγο τον σκουριασμενο εγκεφαλο μας!!

Συμφωνω σε ολα οσα λες, διστυχως για μας αδελφια,αυτη ειναι η πραγματικοτητα,,,ειχαμε τυφλωθει,η μαλλον μας τυφλωσαν μεσα στην αγνοια μας και τους ειπαμε και ευχαριστω!! χαχαχαχχα τετοιοι ειμαστε!!! Η γιαγια μου ελεγε αν δεν βρεξεις κωλο ψαρι δεν τρως.Εμεις ομως τρωγαμε κατι ψαρουκλες ναααα με το συμπαθειο, χωρις να βρεξουμε τον πωπο μας- και την πατησαμε ακριβως οπως περιγαψες με το παραδειγμα του μαστροπου και της ατυχης πλην ομως τμιας νεαρης, που την ειχε βαλει στο ματι το αρχιλαμογιο..[οπου μαστροπος βαλτε τραπεζες και τα κωλοδανεια τους και οπου νεαρη βαλτε εμας τα ζωα!!χαχαχαχχα γελαω μετα χαλια μου και οχι γιατι ειμαι χαζοχαρουμενος],,και οταν ηρθε η ωρα του θερισμου οι μαστροποι εβγαλαν το προσωπειο του αγνου και συμπονετικου συντροφου και μας ειπαν ξεκαθαρα '' μαγκες τα ψεμματα τελος,τρωγατε τσιπουρακλες χωρις να βρεξετε κωλο και την βγαζατε ζαχαρη.
'' Τωρα ηρθε η ωρα οχι μονο να βραχειτε αλλα να βουτηξετε στα σκατα για να συνεχισετε να υπαρχετε ,,΄΄θελουμε τα παντα απο σας, ΄την γη σας το κορμι σας την ψυχη σας....
Μας ανηκετε!

Βεβαια το αγωι ξυπναει τον αγωγιατη..[δεν ξερω αν οι επικυριαρχοι το εχουν υπολογισει και αυτο] και πολλοι απο μας αρχισαν να ξυπνανε η τελος παντων να νομιζουν οτι ξυπνανε και να την ψαχνουν αλλου,αλλιως και εναλλακτικα,οπως εγω που τυχη με εριξε στην σελιδα σου!Ξερεις, λειτουργεις σαν κοληριο!!!χαχαχαχ. οποτε τσιμπλιαζουν τα ματια μου,σε διαβαζω και μετα σαν θαυμα αρχιζω να βλεπω καθαρα,η τουλαχιστον να νομιζω οτι βλεπω καθαρα ΄γιατι απο την τελειως στραβομαρα καλυτερα ειναι να βλεπεις εστω και με σκιες.

-τελος παντων, οτι εγινε- εγινε. Αυτο που θα μετρησει ειναι απο δω και περα τι κανουμε εγω πιστευω πως αμα βλεπουμε εστω και θολα φορωντας ακομη και ματομπουκαλα δεκα βαθμων μυωπιας υπαρχει ελπιδαγια μας. Υπαρχει ελπιδα ακομη και γιαυτους που δεν βλεπουν την τυφλα τους, γιατι θα μπορεσουμε να τους παρουμε απο το χερακι να τους παμε απο το πεζοδρομειο και οχι να πεσουν απο την στραβομαρα τους στο στομα των επικυριαρχων..
Αλλωστε ποιος στραβος -και ιδιαιτερα αν μαθει οτι ειναι γκαβουλιακας -δεν θελει το φως του?

Υγ
Ανωνυμε επι 3 μηνες αν θυμαμαι καλα και καθε μερα μας ελεγες 90 και σημερα 89 και σημερα κτλπ..... περασε ο δεκεμβριος περασε η ημερομηνια 0 και τωρα μας εβγαλες κομπιουτερακια με αριθμους και λεξεις ,,,θα μας τρελλανεις εσυ.,,χαχαχαχ

keep walking φιλε μου αρεσεις..


Ανώνυμος είπε...

'Εξεστι "Νεκροζώντανοις" Ασχημονείν!

Ο Χειρούργος που θυμήθηκε να γυρίσει από τα θυμαράκια (παρέα με το σκύλο του).

HellCombatant είπε...

Στα στρατόπεδα εργασίας του Πολ Ποτ, το μεγάφωνο γάβγιζε "Σύντροφε, ήλθες εδώ για να μάθεις να σκάβεις...", κ να βρέχεις τον πρωκτό σου θα προσέθετα εγώ!

Α...κ μια εξαίρετη παλιά ταινία, όταν υπήρχε ακόμη κινηματογράφος.

http://www.youtube.com/watch?v=GP1nfVP1C5w

Ανώνυμος είπε...

Μποτίλια & Εργολάβε και λοιποί παίκτες

Χρόνια πολλά και καλή φώτιση

Αν και παλιό...συχγρονικά ελέω άλλων δυνάμεων επιτέλους ανεσύρθη σχετικώς η πιό καλή προσέγγιση για το τι γίνεται ως απόνερα του πυρήνα...στα καθ'΄ημών

να διαβαστεί προσεκτικά

http://theodotus.blogspot.gr/2012/12/coudenhove-kalergi.html

Theophanes Raptis είπε...

Αγαπητέ Ανώνυμε

α) Δεν καταλαβαίνεις κ εσυ ο ίδιος τι λες. Το ομολογείς βεβαίως εμμέσως πλην σαφώς όταν αναφέρεσαι στον Φασισμό ως δήθεν ανασχετικό παράγοντα του δήθεν Διεθνισμού του Kalergi!

β) Ο φίλτατος Μποτίλιας αναφέρθηκε στην πάλη κατά του "ερπετοειδούς" τμήματος του εγκεφάλου ενώ η δική σου αναφορά στην ανάγκη διαφύλαξης της "καθαρότητας" των φυλών δεν διαφέρει από τα κηρύγματα μίσους της Χ. Α.!

γ) Γνωρίζω προσωπικά πολύ ξεκάθαρα το πόσο ολοκληρωτικά υπήρξαν τόσο τα καθεστώτα του "εφαρμοσμένου" Σοσιαλισμού όσο και του εφαρμοσμένου "Φασισμού" τα οποία δεν ήταν τίποτε περισσότερο παρά οι μάσκες του ερπετοειδούς εγκεφάλου μας. Δεν έχω όμως κανένα πρόβλημα να σας δείξω κάποιο επόμενο - εάν αυτό πρόκειται τουλάχιστον να σας βοηθήσει να μάθετε κάτι! - όπως το ευαγγελιζόμενο υπό του φίλτατου Hellcombatant ο οποίος μη μασών τα λόγια του δεν είχε με τη σειρά του πρόβλημα να σας πετάξει στα μούτρα μια Αληθινή σημαία όπου αναδεικνύονται οι βασικές ιδιότητες που συνιστούν τον Άνθρωπο.

δ) Όταν παρατήσετε το πρακτοριλίκι θα γίνεται πιο ανθρώπινοι. Για την ώρα είστε έτοιμοι απλώς να βγάλετε ό ένας οτ μα΄τι του άλλου όπως ακριβώς θα συμβεί κ στη συνέχεια της "Ελληνικής" μας πραγματικότητας με βάση την περιβόητη "Θεωρία των άκρων" κατά πως ακριβώς το επέλεξε οτ εξυπνότερο πρακτοριλίκι κάποιων άλλων που φαίνεται ότι είχαν όλον τον καιρό να μας ψυχολογήσουν πάρα πολύ καλά από τον τελευταίο εμφύλιο -ίδιον των Ελλήνων!- κ δώθε! Αυτά τα ολίγα.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμος

Αγαπητέ φίλε,
ας μου επιτραπεί αρχικά να μην συμφωνήσω με το "επιτέλους ανεσύρθη σχετικώς η πιό καλή προσέγγιση..." και πρωτίστως με τον χρονικό προσδιορισμό "επί τέλους". Δεδομένου, ότι αυτές οι θέσεις ενάντια στην πληθυσμιακή κοκτεϊλοποίηση τής Ευρώπης είναι πάρα πολύ παλιές, η σελίδα Θεότος κομίζει με αυτήν την ανάρτηση γλαύκαν εις Αθήνας. Επειδή διαθέτω αρχείο των γερμανικών συνωμοσιολογικών εκδόσεων από τις αρχές τής δεκαετίας του '80 μπορώ να σου σκανιάρω πανομοιότυπη αρθρογραφία, που είναι τουλάχιστον 35 χρόνια παλιά.
Το "περίεργο" στην προκειμένη περίπτωση είναι, ότι τα κυκλώματα που πατρονάρουν την καταγγελία τού πληθυσμιακού κοκτέιλ επικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό με αυτά που προωθούν την λεγόμενη "πολυπολιτισμικότητα", όπως κάποια στελέχη τού SPD.
Εν πάσει περιπτώσει, σε αυτά τα θέματα θα κάνω αναφορά ούτως ή άλλως στο επόμενο, τρίτο μέρος αυτής τής αναφοράς, όπου θα ασχοληθώ ειδικά με τα μέτρα, που κλιμακώνονται στα πλαίσια τής "νέας τάξης" και θα επιχειρήσω μια αποτίμηση.
Όσο αφορά την "τεχνολογική και πολιτισμική ανώτερότητα τής λευκής φυλής", για την οποία κόπτεται ο "Θεόδοτος", επειδή έχω φάει τούς γερμαναράδες πάνω από σαράντα χρόνια στην μάπα (την σήμερον κλείνω 40 χρόνια συν εννέα ημέρες) και γνωρίζω τα πράγματα αρκετά καλά από πρώτο χέρι, δύσκολα μπορεί να βγεί κερδισμένος, όποιος ανοίξει συζήτηση μαζί μου, για να υποστηρίξει αυτό το παραμύθι. Αυτό δεν σημαίνει, ότι αποσκοπώ να καταλογήσω κάτι σε φυλετική βάση ενάντια στους γερμανούς, δεδομένου ότι συνδέομαι με σχέσεις φιλίας και βαθέος σεβασμού και αμοιβαίας εκτιμήσεως με πλείστους όσους ημεδαπούς.
Όσο αφορά το κοκτέϊλ καθ' εαυτό, βρέθηκα στα μέσα τής δεκαετίας τού '80 στο Παρίσι, όπου και διαπίστωσα, ότι οι αλλοδαποί, ή αλλοδαπού προελεύσεως κάτοικοι τής πόλεως ήσαν αριθμητικά περισσότεροι από τούς γάλλους. Αυτό δεν εμποδίζει όμως σήμερα την Γαλλία να κάνει εθνική, ιμπεριαλιστική, φασιστική πολιτική, για παράδειγμα με την τρέχουσα στρατιωτική επέμβαση στο Μάλι.
Τελικά ο Σαρκοζί τι είναι; Γάλλος ή κοκτέιλ; Ο Στρως Καν τί είναι;
Τα πράγματα είναι πολύ πιο πολύπλοκα από τον τρόπο, που τα απλοποιούν οι φυλετικού τύπου προσεγγίσεις και δεν υπάρχει μόνο μαύρο και άσπρο.
Είδα γερμανίδες με φερετζέ και ισλαμίστριες με στριγκάκι, καθώς και τουρκάλες με φερετζέ και στριγκάκι ταυτοχρόνως. Όπως πολύ ορθά εντόπισε ο Χρίστος Γιανναράς, η πλέον επικίνδυνη αίρεση σήμερα είναι ο καπιταλισμός. Διότι υπάρχει αυτός που έχει μαύρο δέρμα, διότι γεννήθηκε στην Αφρική και αυτός που έχει μαύρο δέρμα, που ενώ γεννήθηκε στην Φρακφούρτη, δεν μπήκε ποτέ μέσα σε μπανιέρα για να απαλλαγεί από την λέρα.
Εάν δούμε τον φανατισμό, που σφηνάρεται οργανωμένα στούς ισλαμικούς πληθυσμούς τής Ευρώπης και τον φανατισμό των φασισταριών, ο οποίος διακατέχει σημαντικό τμήμα των ιθαγενών εδώ πέρα, ακόμη και όταν αυτοί φοράνε σοσιαλδημοκρατική προβιά, θα κατανοήσουμε, ότι η λεγόμενη "πολυπολιτισμικότητα" αποτελεί προπαγανδιστική καραμέλα.
Οι Ευρωπαίοι ήταν ανέκαθεν ιμπεριαλιστές και πάντοτε κουβαλούσαν κόσμο από τις αποικίες, οι οποίοι μετρεπόντουσαν σε γενίτσαρους χειρότερους και από την εγχώρια σαβούρα.
Για να καταργηθούν κάποιοι εθνικοί πολιτισμοί, πρέπει αυτοί προηγουμένως να υπάρχουν. Πότε είχε η Ευρώπη πολιτισμό; Μήπως μπορεί να μας αναλύσει ο "Θεόδοτος"; Ή μήπως τελικά ισχυρίζεται, ότι ξεσκεπάζει την μπενάι μπριθ, ενώ αναπαράγει την κοπριά της;
Όταν ήρθα στο Βερολίνο οι τρεις στις τέσσερις κατοικίες εδώ δεν διέθεταν λουτρό. Οι γερμανοί πήγαιναν μια φορά στούς δυο μήνες στα δημόσια λουτρά για να απαλλαγούν από την λέχρα. Μπήκε ποτέ ο "θεόδοτος", που κόπτεται περί τής "πολιτισμικής ανωτερότητος τής λευκής φυλής" σε γερμανικό μετρό στίς 5:30 το πρωί στις αρχές τής δεκαετίας του '70 για να πάει να κάνει μεροκάματο σε φάμπρικα, για να δει πώς μοσχοβολάει η λέχρα σε συνδυασμό με το ρέψιμο τής μπίρας;

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΙΑ ΣΕΚΤΑ ΠΑΤΡΟΝΑΡΕΙ ΤΟ ΠΛΗθΥΣΜΙΑΚΟ ΚΟΚΤΕΙΛ=ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΝΕΡΩΝ=Η ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΠΟΛΙΣ Η ΙΣΧΥΡΑ=ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ ΑΨΒΟΥΡΓΩΝ=Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΚΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑ=Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ=ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ=ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΟΥ ΟΨH=ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΟΥ ΟΨΗ=3097

Ανώνυμος είπε...

Μποτίλια σου παραθέτω το παρακάτω βίντεο για να καταλάβεις ποιοι και για ποιον λόγον προωθούν την πολυπολιτισμική σούπα συγκεκριμένα στην ευρωπη http://www.youtube.com/watch?v=8oe9hokZizM βεβαια το ελληνικο ονομα στα καταπτυστα σχεδια των μας προδίδει το μέγεθος της πολιτισμικής κλοπής που εχει υποστεί η Μανα Ελλάς...

Ανώνυμος είπε...

Greece

Will finally have its revolution. The Golden Dawn will come surging through and take power. Street fighting will occur. The EU will send in troops, mainly German, but this will backfire and will cause even further collapse. The EU will black list Greece, denying it any economic assistance or markets. In return the new government will default on all debts and will seek Russian aid. The Drachma will be back by year's end and a third of the Athenian port will be rented out to the Russian navy.
Stanislav Mishin at stas.mishin71@gmail.com http://www.mat-rodina.blogspot.ru/

Ανώνυμος είπε...

Αχ, βρε Μποτίλια, μέχρι τη Ρωσία έφτασε η χάρη σου! Στο επόμενο ετοίμασε κ μια "Προς Πούτιν Επιστολή", τα κιτάπια παραμένουν, ξέρεις! (Kitab Manent - Τουρκο-Λάτιν! κ γαμώ ε?!)

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Προπροηγούμενος Ανώνυμος

Μακάρι να μπορούσαμε να κατανοήσουμε το σχέδιο προωθήσεως τού λεγόμενου "πολυπολιτισμού" παρακολουθώντας ένα βίντεο στο youtube.
Το συγκεκριμένο βίντεο γνωρίζω εδώ και χρόνια και αυτό έχει προβληθεί κατά κόρον. Οι "πραγματικότητες" τού Μάτριξ είναι πολύ πονηρά στημένες και κατά βάσει στηρίζονται στην αρχή τής δυαρχίας.
Το αναμάσημα τού copy paste αγγλόφωνης κονσέρβας έχει αποδειχθεί λίαν ανεπαρκές για την ερμηνεία σε βάθος των φαινομένων.
Τυχαίνει να διαθέτουμε οι ίδιοι νουν και φρόνησιν, ώστε να μπορούμε να ερευνούμε και να προβληματιζόμαστε αυτονόμως. Οπότε θα επανέλθω διεξοδικά στο θέμα.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ mat-rodina.blogspot.ru

Dear brother,
thank you for your comment. Naturally I am on your side and that is an older confession of mine.
Please remind Vladimir, that when we came out of the holy chapel in east Germany some decades before, the old ladys didn΄t kiss his hand, but they did kiss the hand of the person near him, because he was the one who had the long beard and wore the black coat.
Christos Voskres.

Ανώνυμος είπε...

S. Cyprus

Will follow the Greek model and will petition for unity with Greece, which will escalate the tensions with Turkey. Russia will declare its military protection of S.Cyprus.
Iran
Money will flow in. Oil will flow out. Women will be oppressed. Except for direct fighting with Syrian Sunnies, more war of words. In secret, however, Israel will carryout negotiations and will even bring technological aid.

Israel
While rhetoric will still screech Iran Iran, Mossad will start secret work with the Iranians to offset the Islamic Sunnie Caliphate that will be starting to take shape all around them. Meanwhile, with gas wells starting to come on line, they will use their chance to build a closer alliance with N.Cyrus, Greece and Russia. Russian ships will pay visits to Israeli ports and at least one military war game will be held between the four nations.

Stanislav Mishin at stas.mishin71@gmail.com http://www.mat-rodina.blogspot.ru/

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ τελευταίος Ανώνυμος

Αγαπητέ φίλε / αγαπητή φίλη:
Το γεγονός, ότι στα σχόλια αυτής τής ανάρτησης συμμετέχουν κάποιοι μηχανισμοί τής Ρωσίας, δεν σημαίνει τίποτε ιδαίτερο για την αξία, ή τις ικανότητες τού υποφαινόμενου.
Οι Ρώσοι ευτυχώς δεν είναι σκορπιοχώρι όπως εμείς προς το παρόν. Παρακολουθούν συστηματικά το διαδίκτυο και- εάν το κρίνουν σκόπιμο - παρεμβαίνουν αναλόγως. Είναι επόμενο μια ανάρτηση, η οποία αναφέρει στον τίτλο τον Σέργιο Νείλο και την Οχράνα, να την εντοπίσουν αμέσως. Διαβάζοντάς την και διαπιστώνοντας να γίνεται εκεί αναφορά στον σιονισμό και το μολόχ, βισματώνονται αμέσως.
Εάν θελουν οι φίλοι μας να ξέρουν, περί ποίου πρόκειται στην περίπτωση του υποφαινόμενου, ας μελετήσουν τον φάκελο τής KGB τού Πότσνταμ από την δεκαετία τού ΄80, για το πρόσωπο που έφεραν με την επωνυμία "Demis Russos". Ας γνωρίζουν όμως, επειδή η Ρωσία ευεργετήθηκε χοντρά από τον Ελληνισμό στο παρελθόν, ότι κάθε τίμιος Ρώσος είναι έτοιμος να καθήσει καλύτερα προσοχή μπροστά σε ένα έλληνα, παρά μπροστά σε ένα αξιωματικό τής KGB, εάν τον αιστανθεί πραγματικά δίπλα του. Έτσι, ας νομίζουνε, ότι με φακελώνανε...
Εμείς, εφόσον αυτοί επιθυμούν συνεργασία, είμαστε ανοικτοί προς όλες τις κατευθύνσεις. Ας γνωρίζουν όμως, στην περίπτωση που ψάχνουν για κάποιους μελλοντικούς Καποδίστριες, ότι επειδή είμαστε σε θέση να διδασκόμαστε από την ιστορία, αυτήν την φορά είμαστε αποφασισμένοι να λειτουργήσουμε πρώτα και κύρια για την πάρτη μας.
Για το δέον γενέσθαι στον οίκο μας, δεν πρόκειται να αποφασίσουν ούτε οι Προφήτες, ούτε ο Βλαδίμηρος, αλλά η δική μας λαλιά.
Εάν συνεργαστούν μαζί μας, έχουν να οφεληθούν πάρα πολύ. Μπορεί αυτοί να διαθέτουν την στρατιωτική τεχνολογία και την οργάνωση των υπηρεσιών, αλλά εμείς είμαστε οι Ανίκητοι. Μπορεί να είμαστε δύσκολοι παίκτες, αλλά είμαστε ειλικρινείς. Εμείς είμαστε σε θέση να επιβληθούμε και χωρίς την δική τους σύμπραξη. Αυτοί όμως χωρίς την στήριξη τού Ελληνισμού δεν είναι σε θέση μακροπρόθεσμα να αντέξουν.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ mat-rodina.blogspot.ru

We remain in contact and we are offen to offers and discussion on the common matter.
Trusting each other will be a benefit for both of us and for our moral obligations.
We are determined to overcome in common action with you under the principals of humanitarian goodness and common tradition.
We will study carefully your points of view.

Theophanes Raptis είπε...

@mat-rodina
Do you really believe that all this propaganda affair will solve any problems?
Do you all know how little you look from the stars?
There is only one serious problem remaining apart from the pile of economic crap and the pseudo-science you keep creating on Earth.
It is the problem of planetary exploitation. In simple terms, THERE IS NO WAY WHATSOEVER THAT ALL 7 BILLIONS OF PEOPLE WILL MANAGE TO SURVIVE WITH PRESENT RATES OF GROWTH. No sir! No way! Imagine the time there will be 10 billions and most of them hungry!
So, if you want an honest advice start loking at the sky from now on.
Oh, and not to forget. For whomever knows a little of Paleontology let him ask to find why were there 5 previous Extinction Level Events the last billion years on Earth? I 'll offer an answer no matter how hard to swallow. Each ELE was actually a "BIRTH"! A Noa's type of Birth.
WAKE UP! Your differences are insignificant on a true cosmic perspective.

Ανώνυμος είπε...

friend Μποτίλια στο Πέλαγος I'm not Mishin but I think that he is the most accurate russian pravda jurnalist of today , for example read what he predicts about USA for 2013 "The US will face a very rough year, and while all out civil war will be avoided, the stage will be set for an explosion.

The Obama administration will rush through sweeping changes in gun laws, banning not only the sale of new but the ownership of existing semi-automatic assault rifles, large magazines and large caliber pistols, 9mm and above. This will in all effects disarm a very large portion of the population. Protests will erupt, especially in the South, Mid-West and NE (Maine, Vermont, etc). Many will turn violent and the Guard and police will be called out. However, in the South, the Sheriffs will refuse to enforce the Federal laws, bringing the country to the edge of a State-vs-Central Government break down. To avoid a civil war, the movements will be taken to the Supreme Court, which will drag the processes out through the end of the year with no answers.

Several dozen high profile raids on people with home armories, will occur. There will be casualties in the dozens amongst both the civilians (those targeted and neighbors) and the gun seizure police.

Texas' state government will begin hearing motions to secede from the US government and will start actively drumming up international support. The Lykota nation will also start training its own police force and refuse to enforce the Federal laws.

The Gay Agenda will go absolutely main stream. An official Gay Culture and History Month will be declared and all parks, cities and states will be forced to conduct Sodomite Pride Parades, as well as all schools will be forced to have activities to indoctrinate the youth. At this point, even private schools will be ordered to do so and churches who refuse to allow gay weddings will loose their tax free status, as well as IRS witch hunts against the priests and pastures.

The US dollar will continue to slide downward, as a perpetual Quantitative Easing will occur, to the tune of over $100 Billion per month. Inflation will become undeniable, and standards of living will continue to erode, quickly. The official unemployment rate will remain at 8-8.5% but the unofficial rate will increase to 25-30%. This will also lead to direct clashes with illegals, where mobs of desperate locals will begin burning out houses where known illegals are residing. Rashes of this will explode throughout the border states and the South, raising anger further with the Federal government. American blacks will be in the forefront of this, as racial hatred and lack of jobs fuels disorder.

Large areas of the border will become the domain of Mexican drug gangs, who will actively begin to take over the areas and ethnically cleanse local Anglo ranchers. Whole towns will fall under their control."

Ανώνυμος είπε...

Theophanes Raptis Russian scientists are years ahaid in many fields, especially rockets and space, the ones that created the "economic crap" and the banking pseudo-science are not the russians, neither we created the inequalities in africa or in se asia, thought that you allready knew!... also earth is much uninhabited than you think, in russia alone there are huge portions of uninhabited fertile land, and who will decide who will die at the massive genocide? I think that if you like the idea of global depopulation, then you must be the first to suicide, we the russians are against massive depopulation, in russia russian Birth rates (not immigrants)ontinue to grow past the replenishment points

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Θ. Ράπτη

α) Σύ είπας

β) Η ανάπτυξη του συμπλέγματος Ε ανά φυλή είναι διαφορετική, όπως θα οφείλατε να γνωρίζετε.

γ) Δεν διαφωνώ καθόλου. Και ο Σπήλμπεργκ έφτιαξε το θαυμάσιο ''το άλογο του πολέμου''

δ)Κρίσεις ατυχείς επί προσωπικού δίκην ψυχολογικού διαγνώστη εντελώς άτυχες. Πάλι δεν διαφωνώ στα υπόλοιπα.

Μποτίλια

Αλλο κείμενα άνευ εμφανούς λόγου παρελθοντικά και άλλο όταν υπάρχει καιεμφανής λόγος και απτότης.

Προφανώς δεν έχετε σκεφτεί την άμυνα των διαχειριστών έναντι μιας νέας επερχόμενης σφαγής του, χειροτέρας εκείνης του Τίτου.

Προφανώς δεν έχετε σκεφτεί έναν κόσμο ηλιθίων όπου τα παιδιά θα αποφασίζουν να γίνονται πούστηδες μόνοι τους (βλ. παράδειγμα παιδικών σταθμών στην Σουηδία), στελέχη θα είναι αφροασιάτες μπουνταλάδες (π.χ. στην Αμερική υπάρχει ρατσιστική ποσόστωση εναντίων των λευκών στα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα), διευθύνοντες οι επικυρίαρχοι ή προτεστάντες εκλεκτοί και οι λευκοί (έθνη) θα ζουν στα γκέτο τους.

Προφανώς δεν έχετε σκεφτεί ότι σε μια πανευρωπαϊκή οχτωβριάνα των λευκών εθνών, αυτά θα στραφούν στους αφροασιατικούς πληθυσμούς και ουχί στον κακό καπιταλισμό ή τους γέροντες επικυρίαρχους.

Προφανώς δεν έχετε σκεφτεί, ότι άμα δεν φτάσουμε σε μια ισλαμική Ευρώπη και γίνει στραβή νωρίτερα με την άνοδο των απανταχού ευρωπαϊκών χρυσών αυγών, τότε θα ισχύσει το ''ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου''...γεμίζοντας συμπάθεια τους λοβοτομημένους Ευρωπαίους για τα απόνερα της Σιών, βγάζοντας καθαρούς τους τελευταίους.

Υπάρχει αλλαγή παραδείγματος αγαπητέ, αλλά ελέω του αριστερού παρελθόντός σας σκέφτεστε παρόλο το υπερβατικό σας άλμα, με όρους του προηγούμενου παραδείγματος.

Οι αφροασιάτες είναι πολύ πιό εύκολα ελεγχόμενοι από τους επικυρίαρχους και μη δυνάμενοι να προβούν σε σφαγές εναντίον τους. Αντίθετα οι λευκοί (πλην των εκλεκτών wasp) πάντα στρέφονται στο πλήρωμα του χρόνου στο επίκεντρο του προβλήματος. Τα γεννήματα των εχιδνών εχουν ειδικό ''dna' και οι φαρισαίοι επίσης (wasps), όπως και οι πόρνες και οι τελώνες, μόνο που οι τελευταίοι έχουν δικαίωμα στην Ο.Β.

τέλος α'

Ανώνυμος είπε...

θεωρώ ατυχή την τοποθέτησή σας, γιατί γίνεται με παρελθοντικούς όρους, όταν όλη η Ευρώπη έχει πλημμυριστεί από την αφροασιατική πλέμπα και έπεται συνέχεια. Θεωρώ ατυχή την τοποθέτησή σας όταν στις βόρειες εντελώς βλαμμένες κοινωνίες η κατάσταση έχει ως κατωθι:

π.χ.Στη Σουηδία, στο νηπιαγωγείο στην Παλιά Πόλη της Στοκχόλμης, «τα παιδιά δεν χωρίζονται σε αγόρια και κορίτσια, οι δάσκαλοι δεν χρησιμοποιούν λέξεις όπως αυτός και αυτή. Στη βιβλιοθήκη δεν υπάρχουν παραμύθια όπως η Σταχτοπούτα κι η Χιονάτη που βρίθουν ανδρικών και γυναικείων στερεοτύπων. Έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονες ιστοριούλες για μονογονεϊκές οικογένειες, υιοθετημένα παιδιά και ζευγάρια ομοφυλοφίλων.

Και κοτζάμ υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων της Γερμανίας κάνει ρυθμίσεις θρησκευτικοπολιτικής ορθότητας, μερικούς αιώνες μετά την Συνθήκη της Βεστφαλίας. Απο τούδε και στο εξής ο Θεός δεν θα είναι πλέον γένους αρσενικού. Τουλάχιστον στην επίσημη Γερμανική γλώσσα.

Η χριστιανοδημοκράτισσα υπουργός [Οικογενειακών Υποθέσεων της Γερμανίας] επικαλείται τις ρατσιστικές διακρίσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή της στις ιστορίες που διαβάζει στη δίχρονη κόρη της, αλλά και τον σεξισμό που διαπνέει τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ.


Δεν ξέρω πόσο μαλακισμένη πρέπει να είναι η κα υπουργός, αλλά από την άλλη μάλλον είμαι πολύ απολίτιστος για να καταλάβω αυτές τις πολύ προχωρημένες βόρειες κοινωνίες. Εξάλλου για να προτείνει τέτοιες μαλακίες η υπουργός, γύρευε πόσο μαλακισμένο πρέπει να έχει καταντήσει και το μαντρί των προβ... εεε, το σώμα των ψηφοφόρων της ήθελα να πω.

Ομως αυτά είναι λεπτομέρειες. Η ουσία είναι η εξής:

Ο καλπάζων καρκίνος της Πολιτικής Ορθότητας πραγματοποιεί πολλαπλές μεταστάσεις. Και η Παγκόσμια Αστυνομία της Σκέψης ισχυροποιείται συνεχώς, με την σύσσωμη υποστήριξη, ενεργή και παθητική, των Απανταχού χρήσιμων ηλιθίων. Γιατί ο κάθε γελοίος έχει αναλάβει ρόλο αστυνομικού σκέψης, κι ας μην το έχει καταλάβει. Επειδή αν το καταλάβαινε δεν θα ήτανε αυτός που είναι.

Τουτέστιν δεν είναι καραμέλα η πολυτέτοια, αλλά ατζέντα που προωθείται με νύχια και δόντια, εξ' ου και η γιγάντωση της χρυσής αυγής και η μεντράνο αντίδραση μμε και λοιπών κομμάτων, προκειμένου να γελοιποιηθεί κάθε πιθανή πηγή αντίστασης του κόσμου που από ανάγκη και ένστικτο στρέφεται όπου στρέφεται.

Ο Πόλεμος από την πλευρά των επικυρίαρχων είναι μόνο νοητικός και οι τελευταίοι πιστεύουν ότι έχουν δέσει τον γάϊδαρό τους αν γίνει φυσικός.

Ο μόνος τρόπος όμως δυστυχώς, δεν θα είναι και πάλι οι πολλοί, ούτε η οργάνωση, ούτε τα λοιπά. Θα είναι και πάλι η εμφάνιση του ενός. Ενός Αντιόχου Επιφανή π.χ.

Αγαπητέ μποτίλια, ο λευκός κόσμος και ο χριστιανισμός ποιούν επιστήμη, θεολογία, φιλοσοφία, τέχνες. Ουδείς άλλος και ποτέ.

Είναι μιά πραγματικότητα την οποία οφείλεται να δείτε και ως γένη-έθνη πέρα από τις προκαταλήψεις σας.

Ευχαριστώ

Κ.Δ είπε...

Αγαπητέ Θ.Ράπτη ...
και myfriend άνω ανώνυμε...Οφείλουμε κάποτε να παραμερίσουμε αυτές τις μικρόνοες αντεκλήσεις του ασυνειδήτου που μας παρασέρνουν σε ρομαντικές παρατυπίες του τύπου ή θα θεσμίσουμε τον κόσμο
κοιτώντας τον από τ’ άστρα (και άρα καταντά τοπικίστικη και χωριάτικη μία οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα) ή θα διαφυλάξουμε την επιστήμη, τη θεολογία, τη φιλοσοφία, και τις

τέχνες του «εκλεκτού λευκού ευρωπαίου» ενισχύοντας κατά τον αυτόν τρόπο τον ίδιο καρκίνο του πολιτικού παλιμπαιδισμού που ντεμέκ διαγιγνώσκουμε.


Πρόκειται για μία προφανή παραδρομή που δεν επιτρέπει την αναγνώριση του διαζευκτικού ψευτοδιλήμματος που πλέον καμιά πολυπολιτισμική διεθνίστικη αντζέντα ή

προπαγανδίστικος φυλετισμός δε θέτει, αλλά το θέτουν οι ίδιες οι συνθήκες διατήρησης των κοινωνικών μύθων που εμείς διατηρούμε λόγω της ιστορικής μας ψυχασθενείας, και

όχι μίας κατά φαντασίαν επιβεβαίωσης κάποιας συνομωσιολογικής μπουρδολογίας . Το άρθρο κάπου έγραφε: «Αν κοιτάξουμε γύρω μας, το σχέδιο του Kalergi φαίνεται να

υλοποιείται πλήρως» . Η επιβεβαίωση του δηλαδή, ήταν τα random φίλτρα του βλαμμένου γράφοντος? Που μάλιστα έχουν και την πολική τους αντιστοιχία σε αντιλόγους για

φασιστοειδή και σοσιαλισμοειδή? Ελάτε τώρα.


Μιλάμε για αποτυχία σωστής ακτινογραφίας του paradigm shift. Στο ίδιο σφάλμα υποπίπτει εν μέρει και ο μποτίλιας όταν αποδίδει στο παιχνίδι χαρακτηριστικά

στημένου και σοφιστικέ αγώνα, γεγονός που μερικώς ακυρώνει ως λέγει την ατομική (και την εξ’ αυτού εκκινούμενη διαπροσωπική) εντελέχεια. Κανείς δε σε ακυρώνει αν δε

του το επιτρέψεις αγαπητέ μου.


Fault το λοιπόν. Όχι όμως γιατί κανείς δεν έχει δίκαιο. Αλλά γιατί ΌΛΟΙ το έχουν.


Τέτοιες μονογραμμικές προσεγγίσεις οφείλουμε ταυτοχρόνως να τις απομυθοποιούμε αναστοχαστικά αλλά και να τις εντάξουμε ως εν δυνάμει υπαρκτές συνομωσιολογικές

συνεστιάσεις πληροφορίας του φαντασιακού μας ενεργισμού (αυτές εκμεταλλεύονται ούτως ή άλλως κάποια τάγματα ερμηνείας και ασκούν πολιτικές ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ μας, Αλλά και

αυτοί ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΜΠΑΛΛΑ). Η «αλλαγή παραδείγματος» το λοιπόν, έχει να κάνει με το μετασχηματισμό της γνωσιολογικής μας βάσης και τον τρόπο κατάταξης της ψηφιδωτής

πληροφορίας όλων των ταγμάτων ερμηνείας ως στοιχειώδη τμήματα μίας πολισχιδούς και πολυπρισματικής πραγματικότητας που αναιρείται αυτοστιγμή.


Σημείο εκκίνησης το λοιπόν δε μπορούν να γίνει ξαφνικά όλος ο ουράνιος θόλος (ασχέτως πόσο ζεν τύπος είσαι), ούτε μπορεί να γίνει ένα στρεβλό ευρωπαϊκό συνονθύλευμα

ταγμάτων ερμηνείας. Δε μας αφορά καμία Ευρώπη αγαπητοί μου και κανένας λευκός ή μαύρος. Δε μας νοιάζει τί κάνει ο Σουηδός ή ο Άγγλος. Τζάμπα οι διαξιφισμοί.


Ποια είναι τα διαψυχικά σύνορα μπορείτε να απαντήσετε? Τόσο απλό είναι…


Αυτό που οφείλουμε να περιφρουρήσουμε είναι την ατομική μας παρέκκλιση και τον πνευματικό μας χώρο αλλά μόνον αν καταφέρουμε να εντάξουμε την μερικότητα μας σωστά στο

ευρύτερο υπαρκτικό ιστορικό χώρο. Ο ελληνισμός δε δύναται να αρνηθεί τη συμμετοχή κανενός Ασιάτη, Κινέζου ή Αφρικανού. Ούτε του επιτρέπεται να διανοηθεί φασιστοειδείς

«ουγκ» παραφωνίες.

Οφείλει να αναγνωρίσει τα ιστορικά δεδομένα και να προσαρτηθεί (ως ελλαδισμός ίσως που θέλει να διαφυλάξει την σπανιότητα του ελληνισμού σαν κάποιον από τους

δημιουργικούς πυρήνες του παντός)στο ιστορικό γίγνεσθαι. Αλλιώς η λαϊκή ψυχή θα άρχεται και θα καθοδηγείται από άλλους ή απλά στο τέλος θα εξαλειφθεί.


Καλή βδομάδα...

Theophanes Raptis είπε...

@ΚΔ
Κ σου απαντώ. Το παρακάτω θα ισχύει κ στα άστρα ακόμη!
(Εξαιρετικά αφιερωμένο στην "Οθόνη" των ανθρωπάριων βουλιάζοντας...)

http://www.youtube.com/watch?v=mrgfprNyYCo

Κ.Δ είπε...

Δε διαφωνούμε για τα διαψυχικά σύνορα της λαικής μας ψυχής Θεοφάνη.

Αυτό που αναρωτιόμουν όταν έγραφα την πιο πάνω ανάρτηση, ήταν το πώς θα προσαρτήσουμε μέρος αυτής της αισθητικής μας στο ιστορικό γίγνεσθαι ξανά, για να μπορέσουμε να διαβούμε από την τωρινή μας στενωπό.

Εκτός κι αν δε χρειάζεται. Εδώ ας με βοηθήσει ο φίλος μου ο πελαγοφίαλος αν το έχει φιλοσοφήσει. Η δικιά μου η αίσθηση είναι πως εδώ και 700 χρόνια έχουμε χάσει την αίσθηση της ιστορικότητας, δε παράγουμε πλέον σε ρυθμούς που παράγαμε,
απλά ανακυκλώνουμε αυτά που ξεύρουμε καλά.

Δώσαμε πολύ χρόνο σε άλλους να μας μελετήσουν. Μπορεί πάντα να είμαστε ενταγμένοι στον Κόσμο και έτσι να φτιάχνει το κοσμοείδωλο του ο ελληνισμός, αλλά ταυτόχρονα ανήκουμε θέλοντας και μη σε έναν πεπερασμένο πλανήτη όπου υπάρχουν και άλλοι.

Σαν να ζυγώνει η ώρα που πρέπει να κάνουμε μία κάποια εσωτερική αναδίπλωση, και καμιά δύο κινήσεις τρελού. Έτσι για να γράψουμε και κάνα τραγουδάκι ακόμη ρε αδελφέ.


Δημήτρης είναι guys

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ ΚΔ.

Αγαπητέ φίλε,
ξεκίνησα μεν το δεύτερο κεφάλαιο σε αυτήν την ανάρτηση, αλλά δεν το ολοκλήρωσα ακόμη. Οι αναφορές που γίνονται μέχρι το σημείο που αυτό φτάνει, αφορούν δυο δεδομένα, τα οποία ΔΕΝ μπορεί να ισχύουν:
1. Την υποτιθέμενη πρωτοκαθεδρία τής ατομικής ψυχολογίας στην διδικασία της διαμορφώσεως των κοινωνικών θεσμών και μηχανισμών. Τουναντίον θεωρώ, ότι αυτοί παρεμβαίνουν κατά κανόνα αποφασιστικά, ούτως ώστε να διαμορφώσουν την προσωπική εκφορά εκφραστούν με τον συγκεκριμένο τρόπο που αυτό εκδηλώνεται. Αυτή η επιβολή τού κοινωνικού στο ατομικό αναιρείται βαθμηδόν, από την στιγμή που ο άνθρωπος αντιτίθεται συνειδητά στην διαδικασία κοινωνικού προγμματισμού, ιδιαίτερα μάλιστα σις περιπτώσεις, που επιδιώκει τον συντονισμό του με ανώτερες αρμονίες.
Θεωρώ, ότι ο Σωκράτης με τον εντοπισμό του "ουδείς εκών κακός" προσέβλεπε να καταδείξει την πρωτοκαθεδρία του κοινωνικού προγραμματισμού εις βάρος των ατομικών χαρακτηριστικών.
Αυτή η πίεση, την οποία δέχεται το προσωπικό σρτοιχείο, έστω κι αν επενεργεί αλλοτρίωση, δεν σημαίναι ότι αναιρεί την προσωπική εντελέχεια. Δεν θεωρώ, ότι η εντελέχεια συνίσταται πάντοτε ή κατ' ανάγκην σε κάτι εκ προοιμίου απολύτως θετικό. Μπορεί να είναι εξ ίσου θεμιτή και η βίωση τής μιας ή άλλης αποτυχίας, στην πορεία ωριμάνσεως τής συνειδήσεως.
Όσο αφορά τον σοφιστικέ χαρακτήρα των εξασκούμενων επιρροών, αυτό αποτελεί μια πρώτη διαπίστωση, η οποία δεν αναπτύχθηκε περεταίρω. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι είναι αναγκαία η ολοκλήρωση τής παράθεσης τής οπτικής μου αυτής, πριν καταστεί δυνατή η διαμόρφωση μιας κριτικής της θεώρησης. Γνωρίζεις, ότι αποδίδω ιδιαίτερη αξία στις εκτιμήσεις και θεωρήσεις σου, οπότε κάθε φορά αναμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτησή σου σε όσα γράφω. Στην προκειμένη περίπτωση όμως ζητώ μια μικρή πίστωση χρόνου, ώστε να μπορέσω να αναπτύξω την συγκεκριμένη προβληματική.

Με το τελικό συμπέρασμά σου συμφωνώ, όχι όμως με τον απόλυτο τρόπο που το διατυπώνεις. Δεν θεωρώ ότι έχουμε χάσει την αίσθηση της ιστορικότητας τελείως. Αυτή η αίσθηση παραμένει ζωντανή ως μια στοιχειώδης φλόγα, αλλά θα πρέπει στα πλαίσια τής αναδίπλωσης που προτείνεις να μπει με αυτήν φωτειά σε όλο τον κάμπο.

Για μια ακόμη φορά σε ευχαριστώ για την παρέμβασή σου, διότι αυτή παρέχει σε μένα ενδιαφέροντα εναύσματα για την διαμόρφωση τής συνέχειας επί τού θέματος.

Κ.Δ είπε...

@Μποτίλια στο πέλαγος

Διασαφήνισα από την αρχή πως όλοι έχουν ένα κάποιο «δίκαιο». Και πως μόνο υπό μία προοπτική όπου προσπαθούμε να εντάξουμε όλες τις εικόνες,
θα σχηματιστεί το πρισματικό υποκείμενο του paradigm shift που προσπαθώ να σας περιγράψω,
με το μετασχηματισμό της γνωσιολογικής του βάσης, από τη μονογραμμική ανάπτυξη στη πρισματική.
Συμφωνώ με τα συμπεράσματα σου και θα το πούμε ίσως μετά την ολοκλήρωση των θέσεων σου,
το κατά πόσο αυτή η διάχυτη συνομωσιολογία έχει όντως βάση και είναι αποτέλεσμα πλήρους οργανωμένης κίνησης κάποιων ταγμάτων ερμηνείας,
ή είναι και αποτέλεσμα του ιστορικού μας πλέον προγραμματισμού προς μία λειτουργία ανώριμης ετεροπροσδιοριστικής συμμετοχικότητας.


Φανατικά μαζί σου αγαπητέ μου.

Theophanes Raptis είπε...

Παρεμπιπτόντως, σήμερα το πρωί, το Ελληνικό κράτος πυροβόλησε τον εαυτό του! Είναι εξ ίσου πιθανό τις ερχόμενες ημέρες να επιχειρήσει επίσης να αυτοκτονήσει ακολουθώντας την γνωστή πλέον μέθοδο "Ιταλοποίησης"! Για περαιτέρω πληροφορίες δείτε κι εδώ

http://www.notbored.org/on-terrorism.html

Ανώνυμος είπε...

κε ΚΔ

Προφανώς δεν έχετε σκεφτεί, ότι στα ίδια πλαίσια, μπορεί να εντάσσεται και δική σας προτροπή, εφόσον εμπεριέχει τον κλασσικό ‘αντικειμενισμό’ (και ουχί αντικειμενικότητα) της υποτιθέμενης ‘σκέψης’ ή οποία εντελώς προβλέψιμα συγκεράζει ή καταδικάζει τα ‘άκρα’ ως άλλος Ηρακλέας. Δεν ξέρω κατά πόσο έχετε κάνει τον γύρο του κόσμου ή του γαλαξία, προκειμένου να δικαιολογείται εκ των λόγων σας η απόλυτη καταδίκη του τοπικισμού, αλλά επειδή δεν έχετε κάνει ούτε το πρώτο, ούτε το δεύτερο προφανώς η σκέψη σας είναι βασισμένη σε λάθος θεμέλια. Εκτός αν το έχετε κάνει, οπότε είστε θεός.

Το ότι η Ευρώπη και τα έθνη της (όχι όλα) παράγουν πολιτισμό, τέχνες, θεολογία, επιστήμη κ.λ.π. είναι απλά μια πραγματικότητα, τόσο εκκωφαντική που καταντά ενοχλητική για τους επικυρίαρχους και όσουν έχουν αφελή σκέψη. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η παραδοχή της πραγματικότητας και άλλο η αναπτυσσόμενη εκλεκτικότητα ιδιωτών (ακόμα και ομάδων ιδιωτών βλ. προτεστάντες των Ρέϊντζερς) ως άλλος Ισραήλ. Και είναι άλλο η ταύτιση των εναντιούμενων σε τέτοιους εκλεκτούς με τους πεφωτισμένους μπυραριών. Αυτό που κλασσικά καλείται old word order vs new word order. Είναι μια υπαρκτή κατάσταση, η οποία όμως δεν αφορά το πρόβλημά μας αν και μερικώς εντάσσεται εκ του πονηρού σε αυτό.

Πολύ περισσότερο δε, όταν οι αυτοανακυρηγμένοι εκλεκτοί δεν έχουν παράξει πολιτισμό, αλλά απλά έχουν στρεβλώσει όλα τα επιτεύγματα εκείνων που δημιούργησαν.

Ξεχωρίστε το αυτό, διότι πέφτετε στην παγίδα του δευτέρου επιπέδου, για όσους προβλέψιμα ξεπεράσουν το πρώτο.

Ξέρετε το μυστικό είναι, ότι εκ των 2 άκρων, πρέπει να ακολουθηθεί η επιστρεπτική πορεία του ενός προς το σημείο εκκίνησής του το οποίο θα συμπαρασύρει σε αυτό και το άλλο, προκειμένου να το αναστήσει. Αν προσπαθήσει να το πολεμήσει ώστε να το εξολοθρεύσει, τότε και τα δύο άκρα είναι καταδικασμένα. Ευτυχώς όμως αυτό δεν δύναται να λάβει χώρα ελέω προγραμματισμού.

Και αυτό είναι ένα μυστικό δυσκολονόητο, διότι εμπεριέχει μέσα του την αποδοχή των θηρίων.

Οι ατζέντες…οι υποτιθέμενες είναι λάθος εξ΄ ορισμού, εφόσον δεν υπάρχει πολυπολιτισμός, αλλά πολυπολυκουλτούρα (δεν έχουν αναπτύξει πολιτισμό όλοι) και ακριβώς λόγω του προηγουμένου ο λεγόμενος φυλετισμός (όταν υπάρχουν 4 φυλές κατά την ανθρωπολογία) είναι άνευ αντικειμένου. Τα γένη κάνουν πολιτισμό και ουχί οι φυλές.

Σε πιο προχωρημένη νοητική κατάσταση, πιθανώς να διαγνώσετε κάποτε ότι η εμπεριστατωμένη συνωμοσιολογία και ουχί η εκκωφαντική μπουρδολογία, αποτελεί την υλοποίηση της κινεζικής σοφίας περί κάλυψης-απόκρυψης μπροστά στα μάτια μας, κάθε πολύτιμου που πρέπει να κρυφτεί. Δεν ομιλώ για βάζα Μίνγκ.

Ούτε ομιλώ για ροπές ιδεολογικές ή μη. Αυτές εντάσσονται στον προαναφερόμενο νοητικό πόλεμο 1ου επιπέδου. Υπάρχουν και άλλα πέραν του 2ου. Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, κανένας δεν σε ακυρώνει αν δεν του το επιτρέψεις. Η επιτυχία όμως των επιπέδων είναι αυτή καθαυτή η δικιά σας παρερμηνεία της αδυναμίας σας. Δηλαδή το να νομίζετε ότι ακτινογραφείτε ορθώς την αλλαγή του παραδείγματος. Υπάρχει εδώ και μια καμπή, μιάς και αρχετυπικώς το παράδειγμα δεν δύναται παρά να είναι ένα, όντας ευρισκόμενο σε μία στάση. Οπότε τίθεται το ερώτημα, πόσα παραδείγματα αλλάζουν, από ποιους και σε ποιους χωρόχρονους και αν αυτό καθαυτό το παράδειγμα συμμετέχει τελικά με τον τρόπο στην τελική λύση;

τέλος α'

Ανώνυμος είπε...

Σας προτρέπω να ανακαλύψετε (όσο οξύμωρο και αν ακούγεται αυτό), ότι το παράδειγμα αλλάζει ακραιφνώς από τους διανοούμενους σαν και εσάς, ακριβώς διότι υιοθετείτε ‘προυιοθετημένες ιδέες’ και όχι κάτι πέρα από αυτές (δικό σας ή έξωθεν δοσμένο). Και εσείς με την σειρά σας ως διανοούμενος, υιοθετήστε από άλλους του 1ου επίπεδου που με την σειρά τους θα πάνε πιο κάτω ή πιο πάνω ή θα παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο βάσει το ‘ορίων ανοχής παραμονής’.

Η μονογραμμική προσέγγιση είναι εγγενές χαρακτηριστικό του ενός αρχετύπου, η καμπύλωσις αρχίζει μετά, όταν και η κίνηση στο διάστημα, έχει την τάση να κάνει κόσμον. Με αυτό τον τρόπο έρχεται και ο Σουηδός ή ο Νιγηριανός, από διαφορετικά σημεία εκκίνησης και μια διαφορετικά σημεία λήξης.

Βλέπετε στα πλαίσια της κοσμικής ανακυκλώσεως (‘κάρμα’) άλλο ρόλο θα επιτελέσει κάθε μονάδα ως Μπαγκλαντεσιανός και άλλο ως Βολιβιανός. Και οι ρόλοι αυτοί εντάσσονται στο σφαγείο της ανθρωπότητας, όπως πολύ ποιητικά δίδεται στην ορολογία ‘Πεδίον του Αρεως’.

Φυσικά αυτοσκοπός είναι η διαφυγή εκ του πεδίου αυτού και εδώ μπαίνουν τα ερωτήματα. Ο λαγός, η χελώνα και η γραμμή τερματισμού. Σημείο εκκίνησης λοιπόν εκ του χάλκινου ουρανού και σημείο τερματισμού επίσης. Κάτω από αυτό, τάγματα ερμηνείας ορθώς το θέτετε.

Ο ελληνισμός είναι μια επικίνδυνη ατραπός, όταν νοείται ως μια αεί στάση. Εχει το ίδιο σημείο εκκίνησης που αναφέραμε παραπάνω και ως εκ τούτου, ακολουθεί το ίδιο λάθος, την ίδια αμαρτία, την ίδια μετάνοια, την ίδια μετάλλαξη και τέλος την ίδια ανάσταση η οποία βέβαια άμα τη επιτυχία της, προφανώς και δεν τον αναγνωρίζει ως τέτοιον αλλά ως κάτι άλλο. Ασιάτες, Κινέζοι και Αφρικανοί όπως το νοείτε δεν εντάσσονται στα πλαίσια εξέλιξης αυτού που ονοματίζετε ‘Ελληνισμό’ ή μάλλον καθ’ ημάς ελληνισμό. Ανήκουν σε άλλους χώρους διαφορετικών αλλά αναλογικών σημείων εκκίνησης και σημείων τερματισμού, λαϊκιστί είναι άλλοι κόσμοι. Παρόλα αυτά…φέρονται κάποιοι εξ΄αυτών ως ‘ελληνισμοί’ εκείνων των κόσμων, κατάσταση που οφείλετε να κατανοήσετε εάν θέλετε να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα, σε δεύτερη φάση και όχι τώρα που σας απασχολεί η δικιά σας εξέλιξη.

Τα θηρία δε, απαραίτητα και με τον ρόλο τους, σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου σφαγείου. Χωρίς τον Στάλιν, δεν θα εξολοθρευότανε ο Χίτλερ. Οπότε το τι διανοείται και τι όχι ο Ενας, προφανώς και δεν έχει να κάνει με το τι διανοείται ο περιορισμός του ενός (ε μικρό). Πράγμα που αδυνατείτε να συλλάβετε αυτή την στιγμή προφανώς λόγω προσωπικών φιλικών αισθημάτων προς αγκυλώσεις του παρόντος ή του παρελθόντος.

Τέλος θα ήθελα να σας επισημάνω τον τελείως λαθεμένο ορισμό ‘λαϊκή ψυχή’. Αν τελικώς επιμένετε σε αυτόν, οφείλω να σας μεταφέρω ότι αυτή η τελευταία δεν έχει απολύτως καμία διαφορά από αυτό που καλείται από τους ραβί/καμπαλλιστές ‘νεφές’, ήτοι η ά-πυρος μία.

Χαιρετώ

Ανώνυμος είπε...

κε Θ. Ράπτη

Εκπλήσσομαι με τον τρόπο που αγνοείτε, ότι η ιστορία εμφανίζει με μαθηματική ακρίβει πάντα τους χρήσιμους ηλιθίους της τύπου Marinus van der Lubbe, ώστε να γράφουν οι διάφοροι Μπόρμπανς για το θείο 'άνωθεν' δώρο.

Επιτρέψτε μου να επιμείνω στον όρο αγκυλώσεις. Με μαρξιστική σκέψη και λογική περί δήθεν 'αυτοπυροβολισμών' του κράτους, το μόνο που κάνετε είναι να βαδίζετε στον ίδιο κύκλο χωρίς πιθανότητα διαφυγής.

Theophanes Raptis είπε...

- Το "ελέω προγραμματισμού" ταιριάζει στα ρομπότ!
- Ποιός σας είπε κε Ανώνυμε, ότι η διαφυγή σας είναι η επιθυμητή κ από εμένα από τη στιγμή μάλιστα που δεν τη δηλώνετε κ ορίζετε σαφώς?
- Μη μου πείτε ότι σας φοβίζει η προοπτική του ΣΥΓΥΡΙΖΑ υπό τσιπούρας τινός διότι θα γελάσω!
- Εάν έχετε την εντύπωση ότι γνωρίζετε περί πραγματικής δηλ. ρεαλιστικής, με σάρκα και οστά διαφυγής χωρίς αν έχετε παλέψει ποτέ σας να στήσετε ένα εργαστήριο ελλείψη χρημάτων και υπό το δικτατορικό καθεστώς τυραννίσκων γραφειοκρατών, εάν δεν έχετε ποτέ σας ταλαιπωρηθεί σε μηχανοστάσιο η σε φάμπρικα (ευτυχώς η ζωή αυτή με ευλόγησε ώστε να έχω γνωρίσει ναυτικούς) τότε κε Ανώνυμε αμπελοφιλοσοφείτε αλλά "ναύτης του Οδυσσέως" με την πίστη του Άργους δεν είστε!

Ανώνυμος είπε...

κε Θ. Ράπτη

Ο Θεός παίζει ζάρια κε Ράπτη και ρίχνει προκαθορισμένα 'καλές ζαριές'. Βλέπετε η δημιουργία, η κόσμηση και η τοποθέτηση των όντων στον άχρονο αιώνα, είναι μιά αεί τελεσθείσα πράξη του Θεού. Ως εκ τούτου ταιριάζει απόλυτα στην απίστευτη αγάπη Του προς το Ον και τα Οντα. Αν για λόγους ανατάραξης του σήμαντρου επιμείνετε παρόλα αυτά στον ατυχή χαρακτηρισμό σας, λυπάμαι αλλά δεν θα μπορέσετε να βρείτε τα κότσια για το απαιτούμενο κβαντικό άλμα στο ''κενό''.

Εχετε δίκιο ως προς το δεύτερο ερώτημα, αλλά απαντά η ίδια η απροσδιοριστία σε αυτό. Προσωπικώς, λυπάμαι αλλά δεν δύναμαι να σας βοηθήσω σε κάτι τέτοιο όσο και να το ήθελα. Το τράβηγμα της κουρτίνα πλανκ, είναι το ίδιο και το αυτό με το προαναφερόμενο άλμα. Μόνο τον λόγο του συμβόλου δύναμαι να σας επισημάνω. Τα υπόλοιπα είναι καθαρά 'ατομική' σας υπόθεση.

Το κόμμα που αναφέρεται ως τσίρκο, απλά προσφέρει θέαμα στο κοινό του. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Σήμερα όμως έχει χάσει αυγά και πασχάλια, απλά γιατί ούτε τον ελευθεριακό χώρο μπορεί να ελέγχει και επιτέλους ίσως να οσμίζεται ότι η σημερινή πράξις της Συγγρού, ως τραβεστί και μόνο δύναται να μελετηθεί.

Σαφώς και δεν βρίσκεται όπισθεν το κράτος, ούτε οι μπάχαλοι, ούτε ο περιοδεύων θίασος της αριστεράς. Τουναντίον η ενέργεια είναι καθόλα εναντίον όλων των προαναφερομένων, ως σαφής προειδοποίηση-απειλή της ατέρμονα πληκτικής και τυποποιημένης πρακτικής των επικυρίαρχων.

Φυσικά στο χάος που επικρατεί ακόμα και στον ελευθεριακό χώρο (αρκεί μιά επίσκεψη στο ινδυμίδια όπου εκφράζονται απόψεις καταδίκης της βίας (!)...μέχρι και ανησυχία για το πως βλέπουν τον χώρο οι μικροαστοί (!)) όλοι θα ρίψουν τις ευθύνες σε όλους...και οι αποστολείς του μηνύματος απλά θα περιμένουν να δουν αν το λάβανε οι παραλήπτες.

Εκ των πράξεων θα καταλάβουμε και το πρυτανείο και την απόφαση των παραληπτών.

Αγαπητέ μου στο τέταρτο αναφερόμενο, μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τις αγωνίες και εμπειρίες σας, εφόσον από πρώτο χέρι ξέρω τι σημαίνει να κρατάς μόνος σου εργαστήριο και πεδία διαπίστευσης (παρεπιμπτόντως έχετε έξοχους επιστήμονες μερικούς εκ των οποίων είχα την τιμή να γνωρίσω σε αμιγώς επιστημονικές συζητήσεις).

Οπότε επιτρέψτε μου να χαρακτηρίσω του καθόλα δικαιολογημένους μεν, άστοχους δε χαρακτηρισμούς σας περί των ναυτών του Οδυσσέως.

Καλό σας μεσημέρι

Ανώνυμος είπε...

..ως ατυχείς

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμος

Αξιότιμε φίλε,
σας ευχαριστώ για την εμμονή σας στην προβολή των απόψεών σας. Αυτή η εμμονή - καίτοι διαφωνώ με τον κορμό τής προβληματικής που προβάλλετε - θωρώ ότι δεν μπορεί να ανάγεται σε κάποια αδυναμία σας, αλλά απηχεί το δικό μου έλλειμμα να χειριστώ επαρκώς στο παρελθόν στα πλαίσια αυτού τού ιστολογίου το ζήτημα τού προϊόντος νεοταξικού χυλού και τού "πολυπολιτισμικού" ανακατέματος, στο οποίον αναφέρεσθε.
Σας ζητώ συγγνώμη, διότι δεν απάντησα στο προπροηγούμενο σχόλιό σας, το οποίο απευθύνετο προς εμέ. Οι θέσεις περί πολιτισμικής ανωτερώτητος τής λευκής φυλής, με τον ταυτόχρονο πολιτισμικό εκμηδενισμό των λοιπών φυλών, την οποία προβάλλετε, δεν στηρίζεται σε συγκεκριμένα και απτά επιχειρήματα, αλλά έχει - ως αυτό κατά κανόνα συμβαίνει - αξιωματικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, μια σύντομος απάντησή μου στα πλαίσια τού περιορισμένου χώρου των σχολίων θα μπορούσε να εκληφθεί ως προσβλητική προς εσάς, πράγμα το οποίον επισταμένως αποφεύγω, διότι ουδόλως επιζητώ την αντιπαράθεση, παρά μόνον την ζυζήτηση.
Εφ' όσον επιμένετε, αλλά και καθότι το ζήτημα το οποίον θίγετε δεν στερείται σημασίας, αποφάσισα προσεχώς να τοποθετηθώ επί τού ζητήματος αυτού διεξοδικώς στα πλαίσια ξεχωριστής αναρτήσεως, αναρτώντας ταυτοχρόνως και τα βασικά σημεία των σχολιασμών σας, ούτως ώστε να δοθεί και η δυνατότητα και ενός ευρύτερου και δεοντολογικώς συγκροτημένου σχολιασμού, δεδομένου ότι το θέμα που θίγετε ουδόλως προσάπτεται στο περιεχόμενο της παρούσης αναρτήσεως, η δε αναφορά σας στο ιστολόγιο "θεόδοτος" στη συγκεκριμένη ανάρτηση συνιστά σαφή κατάχραση της φιλοξενίας των σχολίων. Γεγονός το οποίον βεβαίως ουδόλως με ενοχλεί, διότι αφ' ενός μεν το εν λόγω φαινόμενο έχει παγιωθεί πλέον στούς διαδικτυακούς σχολιασμούς, αφ' ετέρου θεωρώ υποχρέωσή μου να κρατώ τα σχόλια ανοικτά, ώστε να μπορεί ο καθείς να αναφέρεται σε ότι τον απασχολεί.
Φυσικά, πέραν αυτού, η συμμετοχή σας εδώ είναι ευπρόσδεκτος και συμβάλει δημιουργικά, διότι αυτό το οποίον ενδιαφέρει πρωτίστως, είναι η διαμόρφωση κριτικής και διαφορετικών από τις δικές μου απόψεων, ούτως ώστε να ενισχύεται ένας ζωντανός διάλογος.
Στην αντίστοιχη ανάρτηση μπορώ όμως να προχωρήσω μετά την μεθεπομένη, διότι αφ' ενός μεν θέλω να κλείσω το θέμα που έχει ξεκινήσει στην επόμένη, καθώς και να προτάξω μια αναφορά μου στο τρέχον πολιτικό γίγνεσθαι.
Σας παρακαλώ λοιπόν για μια μικρή υπομονή, εάν θέλετε να συνεχίσετε τον διάλογο επί τού θέματος με εμένα. Φυσικά, εάν επιθυμείτε να σσυνεχίσετε τον διάλογο επ' αυτού με άλλους φίλους εδώ, ο χώρος των σχολίων βρίσκεται στην διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Theophanes Raptis είπε...

Αρχαίο κείμενο εξαιρετικά αφιερωμένο -με όλο τον σεβασμό - σε οικοδεσπότη κ λοιπούς:
"ΧΕΡΣΙ ΒΑΡΕΙΑΙΣ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΚΑΙΣ ", (ΕΥΝΑΠΙΟΣ, ΒΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΩΝ)

http://abagore.blogspot.gr/2013/01/blog-post_13.html

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αγαπητέ Θεοφάνη,

σε ευχαριστώ για την κοινοποίηση τού λίαν ενδιαφέροντος συνδέσμού.

Κ.Δ είπε...

Αγαπητέ κύριε “anonymus“

Μεγάλη μου τιμή που μου αφιερώσατε τρεις σελίδες. Όσον αφορά την πρώτη σας θέση ότι «προφανώς» δεν έχω εντάξει την δική μου προτροπή στα ίδια πλαίσια τα οποία επικαλούμαι,
και ότι «προφανώς» εμπεριέχει κλασσικό αντικειμενισμό και ότι επίσης «προφανώς» επίσης αναφέρομαι σε κάποια απόλυτη καταδίκη του τοπικισμού, επιτρέψτε μου να σας πω,
πως μάλλον διαβάσατε αλλά δεν κατανοήσατε τις αναφορές για το πρισματικό υποκείμενο και την αλλαγή παραδείγματος στην ίδια μας γνωσιολογική βάση προς το πολισχιδές και το πολυπρισματικό
(για αυτό και είπα ότι όλοι είχαν δίκιο, αλλά μάλλον αυτό το προσπεράσατε). Σας παραπέμπω πίσω το λοιπόν και κάνω μία σύντομη ακόμη προσπάθεια για να κλείσω εδώ και ότι καταλάβετε.

Το υποκείμενο αγαπητέ σε αυτή τη θεώρηση, στο μέτρο και στο βαθμό που του επιτρέπει η περατότητα του, βρίσκεται ταυτόχρονα και στα άκρα δίκην ηρακλέως όπως λέτε, αλλά και στο μέσον.
Θέτει ταυτόχρονα όρους εξόδου και όρους ένταξης στον Κόσμο. Αν παρακολουθούσατε το μπλοκ, (που είμαι σίγουρος πως το παρακολουθείτε),
θα είχατε παρατηρήσει ούτως ή άλλως πως πολύ συχνά κάνω λόγο για την «ατομική παρέκκλιση»,
αλλά και την ατομικότητα που θέτει εν παραλλήλω με όλες τις υπόλοιπες υπαρκτικές ετερότητες το αίτημα της καθολικότητας.
Την «καταδίκη του τοπικισμού» (και μάλιστα απόλυτη… χαχαχα) που την είδατε το λοιπόν?

Στην επόμενη σας θέση για την υπεροχή των ευρωπαϊκών εθνών και τη γενική σας ρητορική δε θα μπω ούτε καν στη διαδικασία να απαντήσω.

Θέτετε όμως κάπου ένα ενδιαφέρον ερώτημα για το πόσα παραδείγματα αλλάζουν από ποιους και σε ποιους χρόνους. Αυτό αξίζει διερεύνησης από μέρους σας.
Πάντως το paradigm shift στο οποίο αναφέρεται το πρισματικό υποκείμενο έχει (ή τουλάχιστον θέτει το άνυσμα) αχωροχρονοσκοπικό χαρακτήρα, αν μου επιτρέπεται ο όρος.

Τις παρακάτω υποθέσεις αγαπητέ κύριε για την νοητική μου κατάσταση τις βρίσκω εξαιρετικά άστοχες και όπως και τις προτροπές σας που κάνετε έχοντας υπόψιν αυτήν.
Κι επειδή όντως το παράδειγμα αλλάζει ακραιφνώς σας αντι-προτρέπουμε να συνεχίσετε να σκυλιάζετε, μην φυσικά αντζέντα, και μην έχοντας υιοθετήσει θέσεις άλλων,
ώστε να φέρετε επιτέλους τον πολυπόθητο «έναν» ή μεσσία ή όπως αλλιώς τον θέλετε.

Το ότι «η μονογραμμική προσέγγιση είναι εγγενές χαρακτηριστικό του ενός αρχετύπου» επιστρέψετε μου να σας πω πάλι δε με βρίσκει σύμφωνο.
Το αρχέτυπο στο οποίο αναφέρεστε σηκώνει άπειρες παράλληλες και αντιφατικές προσεγγίσεις.

Τον ορισμό σας για τον ελληνισμό τον βρίσκω επίσης εξαιρετικά ατυχή καθότι πρέπει να λάβετε υπόψιν πως ο ελληνισμός γέννησε τον ουμανισμό οπότε όλοι εν δυνάμει εντάσσονται σε αυτόν.
Αλλά επειδή έχετε απ’ ότι βλέπω όλο το χάρτη με τις χρονογραμμές εξέλιξης των φυλών,
των γεννών των πολιτισμών και των κουλτούρων και ξέρετε για τι μιλάτε σας προκαλώ να μας διαφωτίσετε, όχι στα πλαίσια εύκολων σχολίων όμως.
Κάντε ένα κείμενο και αναρτήστε το κάπου για να δούμε και πως σκέφτεστε.

Τέλος τις υποθέσεις σας για τις αγκυλώσεις μου στο παρόν και το παρελθόν αφήστε να τις γνωρίζω καλύτερα από εσάς.
Πάλι καλά δλδ που εσείς μιλάτε με νέους όρους γιατί εμείς από ότι φαίνεται μιλάμε με όρους παρελθόντος γύρου.

Ευχαριστώ για την επικοινωνία


Nighty night, φιλούθκες και kisses και πως αλλιώς τα λέτε αυτά

ΑΝΤΙΟΧΟΣ είπε...

Και θα είναι χειρότερος για τους εβραίους από τον προηγούμενο, ή μπορεί και του Ρωμαίου Τίτου. Καί αυτός θα κάνει τους Εβραίους καί τους εβραιοφίλους, να αγαπήσουν, ή μάλλον ακριβέστερα, να λατρεύσουν τον Αδόλφο. Θα τον αναπολήσουν με τόση επιθυμία όταν συμβεί αυτό, όση δεν θα ξαναέχουν ποτέ τους.

Φιλαλήθης είπε...

Φασιστικές εθνικοφροσύνες στην χείριστή τους μορφή. Η ιδεολογία που βρίσκεται υποκάτω αυτών είναι (ή, μάλλον, δεν μπορεί παρά νε είναι):"όποιος είναι Έλληνας είναι σωστός και παλληκάρι, ενώ όποιος δεν είναι δεν πρέπει να υποστηρίζεται". Δηλαδή η Χρυσή Αυγή είναι πολύ, ασύγκριτα θα έλεγα, πιο ήπια από όλα αυτά. Και ο Αντίοχος αυτός ήταν όντως ένας φασιστικών ενεργειών(για να μην πω φασίστας και κρίνω γενικά) Καίσαρας που καταπίεζε βασικότατες ελευθερίες του λαού εκείνου. Άιντε...

Χριστίνα είπε...

Και πάλι ως το κακό σπυρί και την ανυπάκοη και εκείνη που νιώθει πολύ χαζή γιατί διαβάζει κείμενα και σχόλια και λεει μπα δεν μπορεί τελικά έχω IQ κουνουπιδιού θα πω το εξής και ας φανεί άσχετο....
Η γνώση,άποψη, σκέψη, η φιλοσοφία, και η ιστορία που μεταφέρεται και μεταδίδεται για να την καταλαβαίνουν λίγη το μόνο που κάνει είναι να παραμένει στείρα γιατί δεν λειτουργεί γεωμετρικά , δεν διδάσκει δεν εκπαιδεύει και δεν έχει ζωή.
Ο κόσμος είναι ένας άνθρωπος με πολλαπλές πραγματικότητες και ζωές το ένα και το όλον και το ανάποδο .
Το τι κάνουν οι λαοί τα κράτη και τα έθνη είναι απλή συνέπεια και συνέχεια της διδαχής κάποιων ή μη.
Τι είναι ελευθερία, δικτατορία φασισμός ;;;απλές έννοιες που εμείς ορίσαμε για να βολευτούμε και που κάποιοι άλλοι απλά ανέτρεψαν κατα το δοκούν γιατί ξεβολεύτηκαν.
Η ανάγκη των ανθρώπων είναι να μεταφέρουν χωρίς να γίνονται απαραίτητα αποδεκτοί. Η ανάγκη των κομπλεξικών είναι να πείθουν δια του λόγου....
Τώρα μπορεί να είπα και κοτσάνα μπορεί και οχι ...
Ομως ξέρω πως όσοι έπρεπε να καταλάβουν κατάλαβαν και ξαναγυρίζω να παρατηρώ

Αγαπητέ Μποτίλια σε σένα αφιερώνω τα μάτια της ψυχής που ποτέ δεν κάνουν λάθος αρκεί να μπορούν να δουν και μέσα σε αυτήν και όχι μόνο μέσα απο αυτή..
Να είσαι καλά και να μας ζορίζεις λίγο ...
Εμένα πάλι πολύ γιατί πρέπει να το διαβάσω πολλές φορές (ένεκα πρώην ξανθιά καλέ , όμως φυσική μαυρομάλλα)

ΚΔ σε διάβασα και σένα αλλά όπως έχω πει και πάλι 100 φορές για να πιάσω την μία τελικά έκαψα το σκληρό ..Γιατί δεν λές το απλό
το όλον ένα και το ένα όλον και εκεί τελειώνουν και αρχίζουν όλα

Χριστίνα είπε...

λάθος τυπογραφικό λίγοι και οχι λίγη

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ μποτίλια

Και εγώ σας ευχαριστώ για το ελεύθερο βήμα και τον ευγενή χαρακτήρα σας.

Δεν είναι θέσεις τα περί ανωτερότητας που αναφέρετε, ούτε έχουν την τυποποιημένη τροτσκιστική χροιά του -ισμού.

Είναι απλά η πραγματικότητα. Βλέπετε αν σας ρωτήσω να μου πείτε στα γρήγορα μερικούς μαύρους φιλοσόφους, καλλιτέχνες κ.λ.π. θα μου απαντήσετε ο Air Jordan. Αυτό δεν εμπεριέχει κάτι το εμπαθές, ούτε τάση προς συνέχιση των σκλαβοπάζαρων των αράβων.

Ούτε υπάρχει εκμηδενισμός λόγω προϊόν εγγενούς ιδεοληψίας κανενός. Πολιτισμό και δη μεγάλο είχαν και οι Ινδοί και οι Κινέζοι. Και οι άραβες αναδείξανε έναν Αβερόη και έναν Αβικκένα. Οσο και αν ψάχνω δεν βρίσκω κάτι ανάλογο για την μαύρη φυλή και αυτό δεν έχει να κάνει με συνθήκες. Και πριν την αποικιοκρατία δεν μπορέσαν να αναπτύξουν πολιτισμό, παρά μόνο τοπικές κουλτούρες λίθινης χροιάς.

Είναι μια απτή πραγματικότητα, γιατί το αρνείστε; Δεν είναι κάτι κακό. Είναι απλά αυτό που είναι και φαίνεται.

Ο χριστιανικός κόσμος δημιουργεί τα προαναφερόμενα με τις όποιες στρεβλώσεις.

Και δεν σημαίνει κάτι τέτοιο, ότι η αντιμετώπιση έναντι μη δυνάμενων να κάνουν πολιτισμό πρέπει να είναι καθρεπτάκια και χάνδρες.

Ακόμα και έναντι βάρβαρων και επιθετικών μαζών-λαών πάντα αμυντικές είναι οι τακτικές αγαπητέ των ευγενών ανθρώπων και ουχί ιδιοτελείς.

Ατυχής λοιπόν η δικιά σας (επιτρέψτε μου) εμμονή με την υποτιθέμενη προβολή που ουδέποτε έκανα και επιχείρησα. Δεν το επιτρέπει άλλωστε η αγωγή μου και η στάση έναντι της ανάγκης των όντων για ευτυχία (τουλάχιστον όσων την επιδιώκουν).

Να είστε σίγουρος, ότι εγνωσμένης της καλοπροαίρετης θέσεώς σας έναντι επίσης κάθε καλοπροαίρετου συνομιλητή, δεν υπάρχει περίπτωση να ούτε εσείς να ξεπεράσετε σε μια 'λεκτική' αντιπαράθεση τα εσκαμμένα, ούτε εγώ με την σειρά μου να παρεξηγηθώ και τούμπαλιν.

και πάλι σας ευχαριστώ !

Ανώνυμος είπε...

κε Θ. Ράπτη

Είναι τουλάχιστον ατυχές να αναβιβάζεται τους εχθρούς που υποτίθεται πολεμάτε μέσω της αύρας και όχι μόνο ετούτου εδώ του χώρου, διαφημιζοντάς τους με έναν παλαιομοδίτικο τρόπο άλλων δεκαετιών.

Οι σοφιστίες...είναι λαϊκή έκφραση της λαϊκής ψυχής που υπερθεματίζεται και από την κουτσή μαριώ.

Οι γνωστικοί εποχής της κάθε, είναι πάντα οι αιρετικοί του αρχαίου δράκοντος και οι φορείς της πλάνης του.

θα ήταν πολύ προτιμότερο αν αφήσουμε σε άλλους ανθρώπους και όχι σε ταλιμπάν την αναφορά στα εγκλήματα τύπου ''Θεοδόσιων''.

Και άλλη υπόσταση και άλλη σοβαρότητα θα παίρνανε έναντι.

Καλή σας μέρα

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ ΚΔ

Νομίζω ότι θα πρέπει να σας καλύπτει η απάντηση στον κο Μποτίλια επί των κοσμικών.

Οσον αφορά την χαρτογράφηση, προφανώς αντιλαμβάνεστε και ο ίδιος το αδόκιμον του να ζητάτε κάτι τέτοιο.

Εάν πάντως επιθυμείτε ολοψύχως να δείτε το φως το αληθινόν, προτείνω να σταματήσετε την έρευνα για τα άλλα και να σταθείτε να σας βρει Εκείνος.

Τότε θα δείτε και τις ευθείες γραμμές και τις καμπύλες και θα ανακαλύψετε την σκούφια καταγωγής και το Δέλτα εντός της.

Ευχαριστώ και εγώ για την επικοινωνία.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Χριστίνα

Αγαπητή μου φίλη,
επίτρεψέ μου να μην συμφωνήσω με την διαπίστωση ότι:
"Η γνώση,άποψη, σκέψη, η φιλοσοφία, και η ιστορία που μεταφέρεται και μεταδίδεται για να την καταλαβαίνουν λίγοι το μόνο που κάνει είναι να παραμένει στείρα γιατί δεν λειτουργεί γεωμετρικά, δεν διδάσκει δεν εκπαιδεύει και δεν έχει ζωή".
Οπωσδήποτε κάθε εκφορά, η οποία απευθύνεται σε ανθρώπους, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κατανοητή και εύληπτη αυτό είναι δυνατόν. Όμως δυστυχώς, δεν μπορεί να είναι πάντοτε όλα κατανοητά από όλους, χωρίς να ευθύνεται για αυτό πάντοτε ο τρόπος δόμησης των νοημάτων, των πονημάτων και των πολιτιστικών ερεθισμάτων που παρέχονται. Ο τρόπος που λειτουργούν ανάλογες προσπάθειες είναι περισσότερο πολύπλοκος από ότι μια γενική άμεση πρόσληψη μπορεί να επενεργεί. Πάντοτε υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι διαθέτουν πιο ισχυρή ευαισθησία και πρόσληψη στην διοχέτευση των μηνυμάτων. Αυτοί με την δραστηριότητά τους στην συνέχεια, έχοντας προσλάβει το πολιτιστικό υλικό, το καθιστούν ευρύτερα προσβάσιμο, διοχετεύοντας το με τον δικό τους τρόπο σε περισσότερους ανθρώπους. Σαν παράδειγμα θα μπορούσα να φέρω τούς μουσικοσυνθέτες, οι οποίοι μελοποιώντας ποίηση στα πλαίσια του έντεχνου λαϊκού τραγουδιού, κατέστησαν σημαντικά ποιητικά έργα προσβάσημα σε πλατύτερα κοινωνικά στρώματα.
Θεωρώ, ότι η επίδραση που εξασκούν η φιλοσοφία, η επιστημονική σκέψη, η δομημένη πολιτική και κοινωνική αναζήτηση, η μεταφυσική μαρτυρία και η τέχνη εξασκούν καταλυτική επίδραση στις κοινωνίες, έστω και εάν για την μεταφορά τού εκάστοτε μηνύματος παρεμβαίνουν πλείστοι όσοι ενδιάμεσοι. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στην διαδικασία "να ανεβούμε λίγο ψηλότερα", αρνούμαι να διαχωρήσω τούς ανθρώπους σε ειδήμονες και αδαείς, διότι όλοι επιτελούμε ο καθείς τον δικό του ρόλο στην διαδικασία κοινωνικοποίησης των μηνυμάτων, συμφώνως προς την ευαισθησία και τις προαιρέσεις μας. Και ίσως κάποιοι, που θα μπορούσαμε με επιπόλαιο τρόπο να περιφρονήσουμε, να επιτελούν σημαντικότερο ρόλο από ότι οι υποτιθέμενοι "επίλεκτοι", ακριβώς διότι μεταφέρουν και προσαρμόζουν τα μηνύματα εκεί που οι δεύτεροι δεν επαρκούν. Για αυτό το λόγο ελέχθη "Ολίγοι μεν εκλεκτοί, πολλοί δε κλητοί". Το αλάτι είναι απαραίτητο για να νοστιμεύσει το φαγητό. Από μόνο του όμως δεν τρώγεται, είναι μια σκέτη αλμύρα.
Θα συμφωνήσω με το Ζαν Πωλ Σαρτρ στην θέση που πρόβαλε στο "Τι είναι Λογοτεχνία", ότι την σκέψη μας την διαμορφώνουν οι λογοτέχνες, γενικεύοντας αυτήν την διαδικασία σε όλους όσους επεξεργάζονται και διοχετεύουν μηνύματα. Αυτοί δεν έχουν πάντοτε θεμιτούς σκοπούς. Δυστυχώς, οι στόχοι τού αποπροσανατολισμού και της πνευματικής υποδουλώσεως υπηρετούνται από ισχυρές δυνάμεις στο Μάτριξ. Γι αυτό, όλοι πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Ακόμη κι εμείς, που τα γραφόμενά μας συχνά απαιτούν διπλή και τριπλή ανάγνωση, ώστε να καταστούν - έσρω εν μέρη - κατανοητά.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμος

Αγαπητέ φίλε,
έχοντας μεταθέσει από πλευράς μου την συζήτηση επί τής ουσίας στο εγγύς μελλον ένεκα μια καλύτερης συστηματικής, δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω, ότι η αναγνώριση από εσάς τής ανάγκης των όντων για ευτυχία αποτελεί την κοινή ουσιαστική μας βάση στην αναζήτηση.
Με αυτή την διαπίστωση, είμαι πεπεισμένος, ότι αυτή η συζήτηση θα είναι γόνιμη.

Ανώνυμος είπε...

κε Μποτίλια

Κάθε συζήτηση είναι γόνιμη, εκτός αν διέπονται από εγγενή στειρότητα οι συμμετέχοντες (πράγμα που απέχει βέβαια παρασάγγας από την επιθυμητή επιχειρούμενη προσέγγιση της αρμονίας εκ του ιστολογίου σας). Οπως σωστά αντιλαμβάνεστε προκειμένου να δείτε την προδιαγραφή της ευθείας γραμμής, απόλυτα κεκρυμμένη προς το παρόν από τα μάτια μας, προηγείται πρωτίστως η δημιουργία της ίδιας της κατανομής και προπάντων το σχήμα της και η θέση της σε σχέση με την προδιαγραφή. Ως εκ τούτου προσωπική πίστη, συζητήσεις μαζί σας δεν μπορεί παρά να είναι και γόνιμες και πιθανότατα και γενεσιουργές.

Καλό σας μεσημέρι

Theophanes Raptis είπε...

Εγώ πάντως ένα έχω να σας πω. Καθώς σήμερα το μεσημέρι περνούσα από την Πλ. Αμερικής, έπεσα πάνω στην εκκένωση κατειλλημένου κτιρίου. Ήξερα βέβαια ότι η εντολή εκκαθάρισης έχει ήδη δοθεί από τα ΕΠΕΝικά αποβράσματα που κατέλαβαν το Υπ. ΠΡΟ-ΠΟ τα οποία και μέσω της πρακτορευόμενης Χρυσής Αυγής, διείσδυσαν στα σώματα ασφαλείας. Αυτό που με κέντρισε όμως ήταν η ταχύτητα εξέλιξης ενός σχεδίου του οποίου οι πραγματικοί σκοποί ουδόλως έχουν να κάνουν με την διδόμενη αφορμή, όπως ακριβώς και στην ιστορία των πολέμων, άλλον τι τα αίτια και εντελώς άλλο οι αφορμές!
Οπότε λοιπόν, έχουμε και λέμε:
α) Στο σημείο που πάνε την κατάσταση πραγματοποιούν ακριβώς τις συνθήκες για τις οποίες οι Αναρχικοί απλώς υπερηφανεύονται ότι το γράφουν στα συνθήματα τους, δηλ. Το Σημείο Χωρίς Επιστροφή. Κ αυτό θα είναι το σημείο έναρξης του πραγματικού Εμφυλίου Πολέμου.
β) Σε αντίθεση με το παρελθόν, αυτά τα παιδιά της νεώτερης γενιάς πολύ απέχουν από το να ευαγγελίζονται τον παράδεισο όπως οι προ χούντας, αριστεροί που προσπαθούσαν και να προβλέψουν την έλευση του με ...Μαρξιστικά μαθηματικά! Αυτά τα παιδιά πλέον απλώς ΑΜΥΝΟΝΤΑΙ! Διότι δεν ξέρουν που να στρίψουν και που την κεφαλήν κλίναι! Και οι διάφοροι βλάκες ολόγυρα οι οποίοι απλώς επιμένουν να ανεβάζουν την πίεση θα δουν απλώς το καπάκι της κατσαρόλας να τους έρχεται στο κεφάλι.
γ) Όλοι αυτοί οι απερίγραπτοι βλάκες ξεχνούν ότι μια άλλη μεγάλη "πατρίδα", η Γιουγκοσλαβία, έγινε κομματάκια το 90 παρ' όλον ότι είχαν περάσει δεκαετίες από την τελευταία φορά που οι κάτοικοί της είχαν πολεμήσει ο ένας τον άλλον. Πλην όμως, η ίδια αυτών απληστία και βλακεία τους έκανε να θυμηθούν τόσο παλαιά μίση και να αυτο-διαλυθούν!
Ένα απομένει να πω λοιπόν. Τα συγχαρητήρια μου. Εμένα πάντως, όπως και τον αγαπητό και φιλότιμο Hellcombatant θα μας βρούν στη γωνία όλοι να τους περιμένουμε με μια ξιφολόγχη για την τελική τους Δίκη.

Επειδή ο κόσμος είναι πρακτικός και ο καιρός λίγος. Εξαιρετικά αφιερωμένο στους τσομπάνηδες προπάππους που όταν τολμούσε κάποιος να τους φλομώσει με αμπελοφιλοσοφίες του έστελναν την γκλίτσα κατευθείαν στο κεφάλι.

Και τώρα πηγαίνετε να πληρώσετε τους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ σε ...χρυσό!

Και ένα τελευταίο ωραίο του παππού μου: "Ότι δεν μπαίνει από τα ώτα, μπαίνει από τα πρύμνα!"

Κ.Δ είπε...

Κακώς νομίζετε κύριε «ανώνυμε»

Επειδή γνωριζόμαστε καμιά δεκαετία, θα σας τα χώσω with love γιατί είστε το λιγότερον μεγάλος τζαναμπέτης …

Αν αφήνατε το δικτατορικοδιδασκαλικόν εριστικό υφάκι, και μπαίνατε σε μία διαδικασία να κάνετε διάλογο (επί της ουσίας δεν απαντάτε πουθενά, απλά κάνετε το δικό σας spell … της κακιάς ώρας ) ίσως και να βλέπατε αυτό που είναι μπροστά στα μούτρα σας. Την δικιά σας έλλειψη πραγματικού βιώματος δλδ και οργασμικότητας.

Που να μη σας είχε βρει κιόλας Εκείνος.
Παναγιά μου…

Ο ίδιος κατά καιρούς έχετε ομολογήσει ότι δε μπαίνετε να κάνετε διάλογο, και ο ίδιος κατά καιρούς έχετε υπονοήσει «άνωθεν» σκοπιμότητες. Ο ίδιος διαλαλείτε τον ερχομό του φανταστικού σας φασιστοειδούς ενός, Αντιόχου Επιφάνη, ή δε ξεύρω πως αλλιώς ακόμη θα τον βαφτίσετε σε λίγο.

Για να λέμε όπως ακριβώς είναι τα πράγματα, αφού σας αρέσει η «απτή πραγματικότητα»

Έτσι my friend , συγγνώμη κιόλας, δικαιώνετε εμφατικά τους ισχυρισμούς για πρακτοριλίκια

Σας προτρέπω , αν και συνήθως αποφεύγω να κάνω προτάσεις όπως εσείς τις μοιράζετε σας καραμέλες, να ψαχουλευτείτε μπας και νοήσετε ποιος σκέφτεται με όρους παρελθόντος γύρου και ποιον τον κυνηγάει το παρελθόν του

Αυτά from me του υιού και σας εύχομαι να σας φωτίσει κάποια στιγμή Εκείνος

Ανώνυμος είπε...

κε Θ. Ράπτη

Προφανώς οι εμφανείς αγκυλώσεις στα χρωματισμένα σχόλια σας (ενδεικτικά: τα ΕΠΕΝικά αποβράσματα, Υπ. ΠΡΟ-ΠΟ, τα παιδιά, που την κεφαλήν κλίναι) σας εμποδίζουν να δείτε το αυτονήτο και σας κατατάσσουν δυστυχώς στον εξτρεμισμό του ταλιμπανισμού που κατά τα λεγόμενά σας (και δεν έχω κανέναν λόγω να αμφισβητήσω το αγνόν των προθέσεών σας) αντιστρατεύεστε μεν, με μέτρα και σταθμά δε.

Γεγονός που ακυρώνει ολικώς το δύσκολο για έκαστο εξ' ημών. όπως και να έχει. εγχείρημα. Αυτομάτως θέτετε εχθρό και μάλιστα τον ορίζεται και τον δείχνεται κουνώντας το δάχτυλο. Τι κόλαφος Θεέ μου για έναν άνθρωπο που παίζει με τα μανιφέστα.

Οτι σε έναν ενδεχόμενο διαμελισμό, αυτά τα ''παιδιά'' θα χρησιμοποιηθούν ως εμπροσθοφυλακή στο ίδιο μετερίζι με τις οπλισμένες ορδές των αλλογενών, προφανώς δεν σας παιρνά από το μυαλό. Αλήθεια την δράση τους δεν την ξέρετε;

Προφανώς αγνοείτε επιδεικτικά σκεπτόμενος με όρους παλαιότερης εποχής, την αλλαγή παραδείγματος που έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό και δυστυχώς επιμένετε εμμονικά να μην βλέπετε. Αδυνατώ να πιστέψω ότι είστε άλλος ένας πράκτορας του συστήματος και δεν πρόκειται να σας μέμψω ποτέ για κάτι τέτοιο, όμως τα επαμφοτερίζοντα λεγομενά σας σας καθιστούν στην δεύτερη χρήσιμη κατηγορία για τους επικυρίαρχους. Αυτή της 5ης φάλαγγος.

Πως θα διαφύγετε του ερπετικού σας, όταν έχετε άλλα πράματα στην φαντασία σας και στην καρδιά σας;...τα οποία όμως είναι είδωλα, εμποτισμένα και με μίσος για τα αποβράσματα (όπως άλλοι έχουν μίσος για τα μιάσματα).

Σας ερωτώ ευθέως λοιπόν και με το χέρι στην καρδιά και σας προτρέπω να κάνετε ένα άλμα και απαντήστε στα ερωτήματα που θας σας θέσω, πρώτα μέσα σας και μετά και σε εμένα προσωπικώς εάν και εφόσον επιθυμείτε.

Τι σχέση μπορεί να έχει ένας αυθεντικός οπότε και a priori ρομαντικός αναρχικός (προυντονικός ή έστω και μπακουνικός ή ακόμα και ένας θαυμαστής του Etienne de la Boetie, που χαρακτήριζε το σύνολο του χώρου τις δεκαετίες του '70 και του '80) με το χάος το σουρ(γ)εαλιστικό που επικρατεί αυτή τη στιγμή, των ορδών μίσους;

Τι σχέση έχουν αναρτήσεις των παιδιών του τύπου: ''χαρήκαμε που ο ταξικός αφγανός αδελφός μας, ξεκοίλιασε τον φασίστα...'', ''θέλουμε αλβανούς συμμαθητές, αφγανούς συναδέλφους, πακιστανούς γείτονες'' με τον χαρακτήρα τον τότε.

Αμα δυσκολευτείτε να κατανοήσετε την αλλαγή παραδείγματος, σας συμβουλεύω να ρωτήστε και κανέναν παλαιό αναρχικό εκείνων των δεκαετιών που έχει περάσει στον ''απέναντι'' χώρο και να είστε σίγουρος ότι θα εκπλαγείτε, από τις απαντήσεις.

Προφανώς δεν σας έχει περάσει από το μυαλό το στοιχειώδες της δράσεως-αντιδράσεως και ότι το φαινόμενο της ΧΑ είναι απλά απόρροια...της θεάρεστης δράσης της τελευταίας πενταετίας του αλωμένου από τα γνωστά παραφερνάλια εδώ και πολύ καιρό χώρου(και χωρίς κανέναν ενδοιασμό πλέον).

Οφείλετε να κάνετε την αυτοκριτική σας και να ξεπεράσετε χαρακτηρισμούς scamp για συνανθρώπους της διπλανής πόρτας που έχουν σαλτάρει συν τοις άλλοις και και με την εισβολή και τους επαγγελματίες υποστηρικτές της.

Ειδάλλως θα είστε να σας το πω αγγλιστί ''incompleted''.

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

Ανώνυμος είπε...

κε ΚΔ

Καλώς και κακώς...παρακαλώ μπορείτε σίγουρα και καλύτερα. Ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι λέξεις εντάσσονται στον νοητικό πόλεμο.

Λαθεύετε όμως αν νομίζετε ότι με ξέρετε. Επειδή είναι διάχυτη η εφηβική σας αφέλεια και ο επακόλουθος ρομαντισμός που πάντα την περιβάλλει με άρωμα λεβάντας, οφείλω και εγώ με αγάπη να σας ενημερώσω ότι δεν με ξέρετε, απλά έχω σας παρακολουθώ στον σχολαστικισμό σας εδώ και μερικούς μήνες.

Οντως κάνω το δικό μου spell και είμαι ευτυχής που το παρατηρήσατε. Αν μη τι άλλο δικαιώνεται ο καταναλωθείς από μέρους μου χρόνος προς μελέτη των γραφόμενών σας. Δεν είναι αναπάντεχο αυτό, είναι ελπιδοφόρο αν και περίμενα μια πιό γρήγορη αντίδραση τουλάχιστον από εσάς που έχετε ασχοληθεί ενεργώς με την κλωνοποίηση.

Ξεπερνώ τους παιδικούς αστεϊσμούς σας και μπαίνω στην ουσία αφού το επιθυμείτε διακαώς. Ξεπεράστε και εσείς χρωματισμούς τουλάχιστον αφελείς (ενδεικτικά αναφέρω: φασιστοειδές ενός, Αντιόχου Επιφανή) και σας προτρέπω να ανακαλύψετε τι βρήκε ή μάλλον ποιόν βρήκε και τι του ανέφερε, ο άνωθεν εντός του γνωστού ναού.
Εάν το βρείτε, θα βρείτε και άλλες ατραπούς ως προς τις μεθόδους και τις επιδιώξεις αυτών που εξόντωσε ο ''κακός φασίστας'' (sic). Προφανώς αγνοείται ότι εν λόγω χειρουργός του Γκεμπουρά ήτο Σύριος και είναι τουλάχιστον απογοητευτικό η υιοθέτηση εκ μέρους σας ορολογίας τύπου ανταρσύας.

Να ξαναπροσπαθήσετε να κατανοήσετε τι σημαίνει η έννοια ''χειρουργός'' που και εγώ με την σειρά μου και εναρμονιζόμενος με τον προβλέψιμο ρομαντισμό σας, σας ανέφερα εντελώς προβοκατόρικα και κατόπιν να κατανοήσετε την ταυτόχρονη παρουσία Ηλία και Ιωάννη στην Αποκάλυψη, σε πολύ συγκεκριμένο χώρο και με πολύ συγκεκριμένο σκοπό (αντίθετα και για να δώσω μια νότα χιουμοριστική στην σημερινή γκρίζα ημέρα, δεν αναφέρονται ο συμπαθέστατος Χελκομπαντάντ και ο αξιότιμος κος Θ. Ράπτης)

Πρακτοριλίκια πάντα υπάρχουν αγαπητέ μου, αλλά το να χρησιμοποίειτε εσείς αυτόν τον όρο, στην παρούσα στιγμή, είναι τουλάχιστον κάτι σε -ες.

Το παρελθόν δεν θα είναι ποτέ πιά το ίδιο αγαπητέ μου.

Καλό σας μεσημέρι

Κ.Δ είπε...

Υou’ re messing with my zen thing, man.

Λοιπόν ακούστε αγαπητέ μου κύριε
Μου την δίνει η ομοφωνία, αν αυτό σας ενδιαφέρει, γιατί οδηγεί σε ισμούς. Επίσης μου την δίνουν τα ψέματα οι «κλώνοι» και οι μεταφορτώσεις. Αλλά αυτά θα το λύσουμε ίσως κάποια άλλη φορά όταν παίξουμε την κολοκυθιά για το ποιος ξέρει ποιον. Δυστυχώς επίσης για εσάς και τους υπόλοιπους που εννοήσατε με τον πληθυντικό αριθμό αναφερόμενος κάπου στον Θ. Ράπτη, είμαι αθεράπευτα ρομαντικός αγαπητέ μου κύριε και αθεράπευτα ανένταχτος και αφελής. Σωστά τα λέτε. Οπότε όσα spells και να κάνουν όλες οι πραπαγάνδες, όλοι οι ιεροφάντες και όλοι οι αβανταδόροι τους (συνειδητοί και ασυνείδητοι), στη περίπτωση μου , όντας «κινούμενο σχέδιο», πάντα θα αποτυχαίνουν.


Αφιερωμένο σε όλους. Έτσι για να σας στρώσω λίγο:

http://www.youtube.com/watch?v=HFr9cJpRfQw

Καληνύχτα

Ps* Την “αντίπραξη” κακώς την φαντάζεστε όπως τη φαντάζεστε.Το κακό σας το κεφάλι, είστε ακόμη βαλτωμένοι στη διαρχία

Ps2 * Προς φίλο μποτίλια. Αγαπητέ κοίταξε σε παρακαλώ το inbox σου.