30 Δεκεμβρίου, 2008

ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΣΑΠΙΟ

...και εποίησεν τώ οίκω θυρίδας παρακυπτόμενας κρύπτας... (ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 6, 4-5)
...εθυμίων καί έθυον τοις ειδώλεις αυτών. Και εποίησεν Σαλωμω
ν το πονηρόν ενώπιον κυρίου, ουκ επορεύθη οπίσω κυρίου ως Δαυίδ ο πατήρ αυτού. (ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 11, 7-8)
... και ήγηρεν κύριος σαταν τω Σαλωμων τον Αδερ των Ιδουμαίων... (ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΙΙΙ, ΚΕΦ 11, 14)
... Υιός δώδεκα ετών Μανασσής εν τώ βασιλεύειν αυτόν και πεντήκοντα και πέντε έτη εβασίλευσεν εν Ιερουσαλήμ, και το όνομα τη μητρί αυτού Οψιβα. και εποίησεν το πονηρόν εν οφθαλμείς κυρίου κατά τα βδελύγματα εθνών, ων εξήρεν κύριος από προσώπου των υιών Ισραήλ, και επέστρεψεν και ωκοδόμησεν τα υψηλά, ά κατέσπασεν Εζεκίας ο πατήρ αυτού και ανέστησεν θυσιαστήριον Βααλ...
...
και εποίησεν θελητήν και γνώστας... (ΒΑΣΙΛΕΩΝ IV, ΚΕΦ. 21, 1-6)
... καιτον οίκον τον επί πρόσωπον Ιερουσαλήμ τον χειμάρουν Κεδρων. και τον οίκον τον επί πρόσωπον Ιερουσαλήμ τον εκ δεξιών του όρους του Μοσοαθ, ων ωκοδόμησεν Σαλωμων βασιλεύς Ισραήλ τη Αστάρτη προσοχθίσματι Σιδωνίων και τώ Χαμώς προσοχθίσματι Μωαβ και τω Μολχολ βδελύγματι υιών Αμμων, εμίανεν ο βασιλεύς. και συνέτριψεν τας στήλας και εξωλόθρευσεν τα δάση και έπλησεν τους τόπους αυτών οστέων ανθρώπων...
(ΒΑΣΙΛΕΩΝ IV, ΚΕΦ. 23, 12-15)
... και εθυσίασεν πάντας τους ιερείς των υψηλών τους όντας εκεί επί των θυσιαστηρίων και κατέκαυσεν τά οστά των ανθρώπων επ΄αυτά...(ΒΑΣΙΛΕΩΝ
ΙV, ΚΕΦ. 21, 20)


Την 29 Δεκεμβρίου, ημέρα που είναι αφιερωμένη σύμφωνα με το εκκλησιαστικό εορτολόγιο στη σφαγή των βρεφών από τον Ηρώδη επέλεξαν οι Μολοχισταί που διοικούν το Ισραήλ για την σφαγή των αμάχων στη Γάζα, στηριγμένοι στα τσιμπήματα κουνουπιού που είχε προβεί το πρακτορείο της χαφιέδικης Μουσουλμανικής Αδελφότητας στη Γάζα, Χαμάς.
Δεν εκπλήσει ότι οι σατανολάτραι επιλέγουν τις κατάλληλες ημερομηνίες, για να δώσουν χαρακτήρα τελετουργικής ανθρωποθυσίας στις εκατόμβες των αμάχων, που προκλητικά αποκαλούν "πολεμικές επιχειρήσεις".
Και το ΝΑΤΟ είχε βομβαρδίσει ημέρα του Πάσχα τους αμάχους στο Βελιγράδι, πετώντας τη μάσκα που φορούν οι "Γνώσται" κατά τη Βίβλο, τουτέστιν η "γνωστικοί πεφωτισμένοι" με το σκότος του βορβόρου.

Η χάρις του Πατρός Δημιουργού του σύμπαντος ας διαχέεται εφ΄όλων ημών, των επισκεπτών της ιστοσελίδος.

(εις μνήμην της Μητρός μου)

3 σχόλια:

mnk είπε...

Οϊ οϊ μάνα ΄μ!
Π' ανάθεμά τους.

Ανώνυμος είπε...

It seems different countries, different cultures, we really can decide things in the same understanding of the difference!
Personalized Signature:我喜欢淮安掼蛋,靖江青儿,南通长牌,姜堰23张,常州麻将这些地方言游戏

Ανώνυμος είπε...

Although from different places, but this perception is consistent, which is relatively rare point!
Rope,Twine