11 Σεπτεμβρίου, 2008

ΚΩΣΤΑ, ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Κώστα σου αφιερώνω με αγάπη
Κάποιοι θα σε αγαπάμε πάντοτε, έστω κι αν έριξες τη βάρκα στις ξέρες.
Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλέτω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: