05 Σεπτεμβρίου, 2022

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ "ΤΟ ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΓΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ"


 

Η μελέτη "Το Ξεχαρβάλωμα ων Συμπράγκαλων τής Δυτικής Κυριαρχίας" σχετικά με την εξουδετέρωση τής νεοταξικής ατζέντας και την πτώση τής παγκοσμιποίησης ολοκληρώθηκε και μπορεί να κατέβει ατελώς από τον κάτωθι σύνδεσμο:

https://www.keepandshare.com/doc15/view.php?id=25508&da=y

ή από τον σύνδεσμο

https://www.docfly.com/editor/29c04bb1bddd6a75cbed/diodj3bw7z6-64dcf191

Δεν υπάρχουν σχόλια: