11 Μαΐου, 2020

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΣΑΠΗ


β´.

Οὕτω εἰς τὸ χάος ἀμέτρητον
τῶν οὐρανίων ἐρήμων,
νυκτερινὸς ἐξάπλωσεν
ἔρεβος τὰ πλατέα
πένθιμα ἐμβόλια.

γ´.

Καὶ εἰς τὴν σκοτιὰν βαθεῖαν,
εἰς τὸ ἀπέραντον διάστημα,
τὰ φῶτα σιγαλέα
κινῶνται τῶν ἀστέρων
λελυπημένα.

δ´.

Ἐχάθηκαν ᾑ πόλεις,
ἐχάθηκαν τὰ δάση,
κ᾿ ἡ θάλασσα κοιμᾶται
καὶ τὰ βουνά· καὶ ὁ θόρυβος
παύει τῶν ζώντων.

ε´.

Εἰς τὰ φρικτὰ βασίλεια
ὁμοιάζει τοῦ θανάτου
ἡ φύσις ὅλη· ἐκεῖθεν
ἦχος ποτὲ δὲν ἔρχεται
ὕμνων ἢ θρήνων.

Από το ποίημα τού Ανδρέα Κάλβου "Ωδή Δεκάτη, Ο Ωκεανός"

1. ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η παρούσα ανάρτηση έχει ως θέμα τον γενέθλιο αστρολογικό χάρτη τού Μπιλ Γκέιτς.
Πριν εισέλθω στο καθεαυτό θέμα, επιθυμώ να καταθέσω ως προοίμιο τα εξής:

1. Τα επι μέρους σχέδια τής καμπάλ, που παρακολουθούμε να προωθούνται είναι πριν από μακρύ διάστημα προαποφασισμένα. Αυτά αποτελούν τμήματα ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Αποτελούν τα προαποφασισμένα βήματα μιας προαποφασισμένης συνολικής πορείας επιβολής.

2. Η διαδοχή τών σχεδίων από την μια φάση στην επόμενη δεν περιλαμβάνει και ενσωματώνει μόνο τις επιδιώξεις αυτών που καταστρώνουν τα σχέδια στην βάση τής κοινωνικής μηχανικής. Αυτή επιχειρεί μονίμως να μελετά την συμπεριφορά τών αντίπαλων δυνάμεων και να προβλέπει στο μέτρο τού δυνατού τις αντιδράσεις τους. Αυτές ενσωματώνονται κατά κανόνα στους σχεδιασμούς, όπως στην πάλη τού τζούντο επιδιώκεται να προσλάβη κάποιος ενέργεια από τα κτυπήματα που επιχειρεί ο αντίπαλος. Εφ' όσον η καμπάλ διατηρεί την πρωτοβουλία τών κινήσεων, επιχειρεί να οδηγήση την πορεία σε ένα επιθυμητό κανάλι. Έτσι οι κοινωνικές δυνάμεις αμφισβήτησης, ενώ καταβάλουν μια αέναη προσπάθεια βρίσκονται στην οδυνηρή θέση να διαπιστώσουν, ότι μετά από μια ανοφική έξαρση τών προσπαθειών τους και ενώ έχουν επιτύχει την πραγματοποίηση κάποιων στοχεύσεών τους βρίσκονται πάλι στο μηδέν. Μετά από πολλαπλές μεταπτώσεις ανόδου και εξουδετέρωσης τού κοινωνικού κινήματος, επέρχεται κόπωση τού αγωνιστικού φρονήματος. Η αλήτ υποβάλει έτσι την εντύπωση στο κοινωνικό σώμα, ότι είναι αήττητη και ότι πάσα αμφισβήτηση είναι καταδικασμένη, παρά την καταβολή υπεράνθρωπης προσπάθειας και κόστους, να ξεφουσκώση, παγιδεύοντας τούς αγωνιστές για μια ακόμη φορά εντός και επί τα αυτά. Φυσικά πάντα υπήρχαν και υπάρχουν κάποιοι ολίγοι, που δεν το βάζουν κάτω. Η καλλιέργεια μοιρολατρίας και πνεύματος συνθηκολόγησης στο κοινωνικό σώμα αποτελεί παλιά τέχνη της αλήτ, που οδηγεί σε υποσυνείδητη υποβάθμιση τής αυτοεκτίμησης τών ανθρώπων και στην συνέχεια σε πνευματικό παροπλισμό, υποσιτισμό και τελικά σε αφασία. Με αυτήν την μέθοδο μετατρέπεται ο πολίτης σε νούμερο και εγκαθίσταται ως στάση ζωής ο λεγόμενος "καναπές". Με αποτέλεσμα η μετατροπή τού ανθρώπου σε μαζάνθρωπο, να επενεργή την παθητική αποδοχή όσων επιβάλει η κοινωνική μηχανική.

3. Θα ήταν οξύμωρο να καταγγείλουμε, ότι η καμπάλ εφαρμόζει στους σχεδιασμούς της κανόνες στρατηγικής. Από την στιγμή που μας αντιμετωπίζει ως κότες εγκλεισμένες στο κοτέτσι τού μάτριξ, αυτή είναι μια αυτονόητη επιλογή στην διαδικασία επιβολής. Αντί, λοιπόν, να καταγγέλλουμε την πλειοψηφία τής κοινωνίας ως "καναπεδάκηδες", θα ήταν φρόνιμο από την μεριά όσων επωμιζόμαστε συνειδητά την συμβολή στην διαδικασία τής ανατροπής τών κοινωνικών δεδομένων, να αναρωτηθούμε σοβαρά και να εξετάσουμε, που βρίσκεται η δική μας ολιγωρία ως κοινωνίες και λαοί, που οδήγησαν σε μόνιμα αδιέξοδα.
    Σε αυτήν την προοπτική ο καλύτερος σύμβουλος είναι εφαρμογή τής απλής λογικής. Εφ' όσον ο αντίπαλος εφάρμοσε μια πρακτική, που μάς οδήγησε μονίμως σε αδιέξοδα, ας προσπαθήσουμε να διδαχθούμε από την διαδικασία που εφαρμόζει: Ξανά ποια είναι αυτή η διαδικασία:
Πρώτο βήμα σχεδιασμού    ------>   Εκτίμηση τών προβλεπόμενων αντιδράσεων  ----->  επόμενο βήμα σχεδιασμού
Αυτό σημαίνει ότι, γνωρίζοντας ήδη το πρώτο βήμα σχεδιασμού και εφόσον θεωρήσουμε τις αντιδράσεις μας ως προβλεπόμενες και έμμεσα ηθελημένες από την καμπάλ, μπορούμε να προβλέψουμε με ποιο τρόπο έχουμε παρέχει ακούσια την δυνατότητα σε αυτήν, να κλιμακώση την επόμενη φάση σχεδιασμού. ΑΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ. Αυτό σημαίνει, ότι μπορούμε εγκαίρως να προβούμε σε επιλογές, πριν η καμπάλ μάς φέρει προ τετελεσμένων. Με αυτήν την τακτική αποσπούμε ένα σημαντικό μέρος  τής πρωτοβουλίας κινήσεων από την αλήτ. Τι σημαίνει αυτό; Κατάργηση τής δυνατότητας να επιβάλλη το δόγμα τού σοκ ο αντίπαλος, μέσω έγκυρης πληροφόρησης και προειδοποίησης για τα επερχόμενα τής κοινής γνώμης, καθώς και ταυτόχρονη επεξεργασία έγκαιρων αντιδράσεων από την μεριά τού κοινωνικού κινήματος. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, διότι αφαιρεί την μάσκα τού τρόμου από την αλήτ και αποκαλύπτει ότι αυτά που θεωρεί φυσική διαδικασία αυτή δεν είναι παρά στημένο φιάσκο.
   Ο Μύθος μάς έχει υποδείξει εγκαίρως την οδό. Καθήκον μας είναι η κατανόηση και η εφαρμογή του.

4. Ας μεταβούμε στην συνέχεια στα δεδομένα τής τρέχουσας κρίσης με αφορμή τον κωρονοϊό:

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ:
(Τα όσα απαριθμούνται στην συνέχεια έχουν τύχει χειρισμού σε προηγούμενες αναρτήσεις) .
Διαχέεται εντέχνως σε πλείστες χώρες ένας λίαν μετρίως επικίνδυνος ιός υπό την επωνυμία "κωρορονοϊός". Όπως οι σοβαροί και καταξιωμένοι επιστήμονες ενημερώνουν, η προέλευση τού ιού είναι εργαστηριακή, από εργαστήρια κατασκευής βιολογικών όπλων, ενώ ο βαθμός επικινδυνότητας τού ιού δεν είναι μεγαλύτερος από παρεμφερείς ιούς γρίπης. Όμως ένα δεδομένο προσδίδει σε αυτόν μια ιδιαιτερότητα, που αρμόζει να μην την θεωρήσουμε διόλου αμελητέα: Στην χημική σύσταση τού ιού έχουν προσαρτηθεί πρωτεΐνες τού ιού HIV/AIDS. Ουδείς, που γίνεται θετικός στον HIV, κινδυνεύει να πεθάνει μετά πάροδο εβδομάδων. Όμως αυτή η επιλογή τών κατασκευαστών τού ιού και αυτών που φρόντισαν σκοπίμως να διαδοθή, αρμόζει να μάς προβληματίση ιδιαίτερα. Σχεδόν όλες οι χώρες αμελούν στην αρχική φάση, παρόλο που τα στατιστικά δεδομένα αναφέρουν κάποια μη αμελητέα διάδοση αυτού τού κύματος γρίπης, να λάβουν κάποια λελογισμένα μέτρα προστασίας, όπως η αναστολή πτήσεων από χώρες με αναπτυσσόμενη διάδοση. Στην συνέχεια τελείως ξαφνικά επιβάλλουν με φασιστικό τρόπο την πλήρη και εξοντωτικό για την οικονομία, την σωματική και την ψυχική υγεία τών υποχρεωτικά εγκλεισμένων στα σπίτια και τις κοινωνικές σχέσεις εγκλεισμό. Με ιδιαίτερη κατασταλτική μανία αντιμετωπίζεται η επιτέλεση θρησκευτικών ιεροπραξιών, όπως η ατομική μετάληψη και η μετάδοση ψαλμωδιών από μεγάφωνα ιερών ναών. Ταυτοχρόνως κλιμακώνεται μια καταιγιστική κρατική προπαγάνδα σχετικά μα την άκρα επικινδυνότητα τού ιού, που στηρίζεται σε ψευδή στατιστικά δεδομένα. Σε αυτήν την αντισυνταγματική διαδικασία πλήρους  κατάργησης τών πολιτικών ελευθεριών και την διόγκωση τής τρομοκράτησης τού πληθυσμού από τα δοτά μέσα προπαγάνδας, επιχειρείται μια πρωτοφανής για τα δεδομένα τού πλανήτη εκστρατεία νομικής κατοχύρωσης υποχρεωτικού εμβολιασμού πριν καν υπάρξει το όποιο εμβόλιο. Πλην όμως εξαγγέλλει το μπουλντόγκ τών ροκφέλερ / ποϋ, "αποφασίσουμε να εμβολιάσουμε 7 σισεκατομμύρια ανθρώπους", τουτέστιν με το στανιό.
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ
Στα πλαίσια αυτής της επιβολής τού μιντιακού και κατασταλτικού αποκλεισμού ξεκινάει μια διαδικασία διαφώτισης σχετικά με την αιμοποτική και ανθρωποθυσιαστική πρακτική τής αλήτ. Μια πλατιά καμπάνια ενάντια στο βαθύ κράτος, με κέντρο αναφοράς στην αδρενοχρώμη διαχέεται στο διαδίκτυο από τούς Q ANON, αλλά και εκατοντάδες ιστολόγους και καλοθελητές που δρουν στα πλαίσια τής εναλλακτικής ενημέρωσης. (Εδώ αρμόζει να διευκρινισθή, ότι αυτό που αποκαλείται "βαθύ κράτος" στις ΗΠΑ, σε πλείστες όσες χώρες, όπως η γερμανία και η Ελλάδα δεν είναι παρά το ίδιο το κράτος). Αυτή η καμπάνια έχει σημαντική απήχηση, με αποτέλεσμα στην συνέχεια την χαλάρωση τών μέτρων που έχουν επιβληθεί. Ως συνέπεια τής πρακτικής τών υπερβολικών και ανούσιων μέτρων που έχουν επιβληθεί, είναι στην συνέχεια οι άνθρωποι να ξεχύνονται πολυάριθμοι σε δημόσιους χώρους, καταργώντας τελείως τα μέτρα "προστασίας", που έχουν επιβληθεί.

Αυτά είναι εν ολίγοις
1. Το πρώτο στάδιο τού σχεδίου
2. Οι αντιδράσεις τού κοινωνικού σώματος ενάντια στο πρώτο στάδιο.

Ας επιχειρήσουμε στην συνέχεια να προδιαγράψουμε την κλιμάκωση τού επερχόμενου δεύτερου σταδίου τού σχεδίου, υπό την προϋπόθεση, ότι οι αντιδράσεις τής κοινωνίας σε αυτά που έλαβαν χώρα, είχαν εκ τών προτέρων ενσωματωθεί στο συνολικό σχέδιο:
Δεδομένου ότι η θρασύτητα τής αλήτ δεν έχει όρια, ο Μπιλ Γκέιτς είναι αυτός που ασποκάλυψε το περιεχόμενο τής δεύτερης φάσης τού σχεδίου: Σε πρόσφατη συνέντευξή του εξήγγειλε ότι "κατά το δεύτερο κύμα τής πανδημίας θα διαδοθή ένας ιός πολύ πιο επικίνδυνος από τον προηγούμενο, που θα είναι βιολογικό όπλο".
Αντίστοιχος σύνδεσμος από το γερμανικό διαδίκτυο:
Oliver Janich
Στα πλαίσια τής συγκεκριμένης κλιμάκωσης τού σχεδιασμού μπορούμε να διαπιστώσουμε τον τρόπο με τον οποίο η αλήτ ενσωμάτωσε την κατακραυγή ενάντια στα μέτρα για την υποτιθέμενη "αντιμετώπιση" τού κωρονοϊού και την ακόλουθη χαλάρωση τών μέτρων, που εφαρμόσθηκε. Διαδίδοντας έντεχνα σωρεία μικροβίων λίαν προσεχώς, που θα οδηγήσουν σε κατακόρυφη άνοδο τών κρουσμάτων, με συνέπειες και συμπτώματα πολύ πιο έντονα από την προηγούμενη φάση, θα ισχυρισθούν ότι τα μέτρα τής τμηματικής χαλάρωσης που εφαρμόσθηκαν, είχαν ολέθρια αποτελέσματα, οπότε θα εφαρμόσουν ακόμη πιο αδυσώπητο και τρομοκρατικό φασισμό από την προηγούμενη φάση. Με στόχο την επιβολή ενός άκρως επιβλαβούς για την υγεία εμβολίου με τον βούρδουλα και τα όπλα. Το καθεστώς στο οποίο θα περιέλθουμε, εικάζω ότι δεν μπορεί να παρομοιαστή με κανενός είδους επιβολής κρατικής τρομοκρατίας, που έχει επιβληθεί οπουδήποτε μέχρι σήμερα. Η Χιλή τού πινοσέτ θα φαίνεται συγκριτικά ανόδεινη.

Ήδη έχει αρχίσει να εκδηλώνεται στην Γερμανία μια ανεξήγητη μόλυνση, που έχει κοστίσει την ζωή σε πολλά μικρά παιδιά, την οποία δεν συσχετίζουν με τον κωρονοϊό, όπως δείχνει ο κάτωθι σύνδεσμος:
 https://www.epochtimes.de/politik/welt/ungeklaertes-entzuendungssyndrom-bei-kindern-zusammenhang-mit-corona-unwahrscheinlich-a3236566.html

Σε αυτό το σημείο αξίζει να στρέψουμε την προσοχή μας σε κάποια νέα όπλα εφαρμογής βιολογικού πολέμου, που εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα βρίσκονται στην διάθεση τών πλέον ύπουλων κυκλωμάτων, που σχεδίασαν και προωθούν τον λεγόμενο "αποπληθυσμό". Με το τεχνητά "έντομα" ως μη επανδρωμένα νανοϊπτάμενα ζουζούνια μπορούν να διαδοθούν παντού απαρατήρητοι κάθε είδους ιοί, μικρόβια και δηλητήρια:

Bio-Genetic Weapon Catastrophe: Virus spread by CIA with nano-Uav as Cyber-Dragonfly Eye

https://www.veteranstoday.com/2020/02/23/biogenetic-weapon-catastrophe-intel-sources-virus-spread-by-cia-with-nano-uav-as-cyber-dragonfleye/Εάν αναλογιστεί κάποιος ότι το εικονιζόμενο μηχανικό τέρας έχει κατασκευαστεί πριν περισσότερο από 40 χρόνια με εντολή τών μυστικών υπηρεσιών, τότε μπορεί να προβάλλη το επίπεδο που βρίσκεται η τεχνολογία σήμερα για διασπορά μικροβίων.

Στην κατεύθυνση τής προκλήσεως κλιματος εφυσαχασμού εντάσσεται εμφανών και το δημοσίευμα τής BILD Zeitung πριν μερικές ημέρες. Στο χθεσινό φύλλο τής εφημερίδας δημοσιεύεται δρυμεία επίθεση ενάντια στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας τού περασμένου Σαββατοκύριακου. Αυτές αποδίδονται σε ένα συνοθύλευμακουρασμένων πολιτών από τα μέτρα, αριστερών ακτιβιστών, ακροδεξιών και αντιπάλων τών εμβολίων. Με ιδιαίτερη σφοδρότητα γίνεται αναφορά στούς συνομωσιολόγους, οι οποίοι κατά την εφημερίδα προωθούν συνθήματα μίσους. Η μεγαλύτερη επίθεση αφορά όμως την μη τήρηση τών μέτρων ασφαλείας κατά την διάρκεια τών διαμαρτυριών. Αναφέρεται Χαρακτηριστικά, ότι "πολλοί έπιναν μπύρα από το ίδιο μπουκάλι", με στόχο να συκοφαντηθούν οι διαμαρτυρόμενοι ως αλήτες. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα η τακτική τού συστήματος σχετικά με την προγραμματισμένη χαλάρωση και το επερχόμενο άγριο αμπάρωμα και κυνηγητό ακόμη και μέσα στα σπίτια. Για αυτόν τον σχεδιασμό είχαν προειδοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες κάποιοι γιατροί με βιντεοσκοπήσεις, βάσει τών εμπειρών τους σχετικά με την διάδοση τών λοιμώξεων.

Πριν αναπτύξω το κατ' εξοχήν αστρολογικό θέμα τής ανάρτσης, επιθυμώ να αναφερθώ στις τρέχουσες και ακόλουθες κοσμικές σισταμένες, που διέπουν αυτήν την περίοδο, με την βεβαιότητα, ότι οι σχεδιαστές τής κοινωνικής μηχανικής παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα δεδομένα, όταν προγραμματίζουν τα σχέδιά τους. Όπως όλοι σχεδόν οι σοβαροί αστρολόγοι έχουν εντοπίσει, οι εξουσιαστές προγραμμάτισαν την μεγάλη επιθεσή τους στα οκτώ προηγούμεν χρόνια με την παρουσία τού Πλούτωνα και στην συνέχεια τού Κρόνου στον Αιγόκερο. Για το έτος 2016 είχαν προγραμματίσει τον διεξαγωγή τού ΓΠΠ. μέσω αυτών που επέβαλαν στο Ιράκ και την Συρία, συμφώνως και προς την περί Αρμαγεδώνος προφυτεία. Οι Ρώσοι με επικεφαλής τον Βλαδίμιρο Πούτιν ματαίωσαν με απροσδόκητο τρόπο τα σχέδιά τους, όπως έχω αναφερθεί διοξοδικότερα σε προηγούμενες αναρτήσεις.
Αυτήν την συναστρία ήρθε εφέτος να ενισχύση και η είσοδος τού Δία στον Αιγόκερο. Αυτή η συναστρία χαρακτηρίσθηκε από επιφανής αστρολόγους ως "μεγάλη" με αναμενόμενες τεράστιες συνέπειες. Πρακτικά ήταν η τελευταία ευκαιρία που δινόταν στην καμπάλ, για να προχωρήση στην εφορμογή σχεδίων, που προβλέπουν εξόντωση τής ανθρωπότητος και καταστροφή τού υπάρχοντος πολιτισμού. Όπως έγινε φανερό στην συνέχεια, εκεί που απέτυχαν με την επιβολή ενός παγκοσμίου πολέμου που ματαιώθηκε, επιχειρούν στην συνέχεια με τα όπλα βιολογικού πολέμου, που σκοπίμως - ως εναλλακτική προώθηση τού σχεδίου έχουν κατασκευάσει. Αυτά είναι επίσης πάρα πολύ επικίνδυνα, διότι σε αντίθεση προς τα άλλα όπλα μαζικής καταστροφής δεν απαιτούν αντιδραστήρες, διειπηρωτικούς πυραύλους και συστήματα τού "πολέμου τών άστρων". Μπορούν να κατασκευασθούν σε μικρά εργαστήρια και να τεθούν σε δράση από μεμονωμένους εντολοδόχους. Σήμερα έχει καταστεί κατανοητό από κάθε νοήμονα ανθρωπο, ότι εφευρέτης και προωθητής τής τρομοκρατίας είναι το λεγόμενο βαθύ κράτος, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι το ίδιο το κράτος σε όλα τα βάθη, ύψη, μήκη και πλάτη.
Η υπό αναφορά συναστρία όμως δέχθηκε στις 23 τού παρελθόντος Μαρτίου μια ευαίσθητη μείωση τής έντασής της με την είσοδο τού Κρόνου στον Υδροχόο. Ενώ οι εν λόγω πλανήτες κινούμενοι εντός τού Αιγόκαιρω αντιπροσωπεύουν την κυριαρχία τών εξουσιαστών, η παρουσία τους στο ζώδιο τού Υδροχόου αντιπροσωπεύει ακριβώς την αύξηση τής δράσης και επιρροής τών εντίρροπων δυνάμεων, δηλαδή τών κοινωνικών δυνάμεων που αντιπαλεύουν τούς εξουσιαστές. Η περίοδος μετά την είσοδο του Δία στον Υδροχόο ήταν η φάση που εξαπολύθηκε η επίθεση με τον κωρονοϊό.  Σε αυτήν την φάση γνώριζαν οι σχεδιαστές τής καμπάλ, ότι θα εκδηλωνόταν έξαρση τής αμφισβήτησης τών αντιδυνάμεων. Τα πλαίσια τών σχεδίων τής καμπάλ κρίθηκε σκόπιμο να μπορέσουν κατά την διάρκεια αυτής τής περιόδου να εντοπίσουν, να αναλύσουν και να μελετήσουν την εμβέλεια τής δράσης τών αντιδυνάμεων, στα πλαίσια μιάς πρώτης επίθεσης, που εξαπόλυσαν και της ακόλουθης αναδίπλωσής τους, που έκαναν ως φάση τού γενικότερου σχεδίου. Η πραγματοποίηση τού βασικού στόχου τους βρίσκεται στο επόμενο στάδιο, όταν ο Δίας γίνει ανάδρομος. Ήδη από εχθές ο Δίας βρίσκεται σε ανάδρομη πορεία και την 2η Ιουλίου θα εισέλθη εκ νέου στον Αιγόκαιρο. Ο Πλούτων ακολουθεί ανάστροφη πορεία ήδη από τις 24 Απριλίου επιστρέφοντας βαθύτερα στον Αιγόκερο. Στις 15 Μαϊου ακολουθεί ανάδρομη φορά και ο Δίας στον Αιγόκαιρο. Αυτή η οπισθοφερής κίνηση αργοκίνητων πλανητών προς, ή στον Αιγόκαιρο επαναφέρει στο προσκήνειο τις παλιές πληγές και σηματοδοτεί για την καμπάλ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Διότι στις 15 Δεκεμβρίου εισέρχεται ο Κρόνος τελειωτικά στον Υδροχόο ακολουθούμενος από την είσοδο τού Δία στις αρχές τού επόμενου χρόνου εκεί. Οπότε μετά τα μέσα τού ερχόμενου Δεκεμβρίου αναμένεται να δεχθή η καμπάλ ένα κατεγισμό πυρών από τις αντιδυνάμεις. Αυτό θα σημάνη την αρχή της τελικής ολοκληρωτικής της καταστροφής. ΟΠΩΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ, ΟΠΟΤΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΔΕΙΞΗ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΟΙΚΤΑ, ΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΝΕΥ ΟΡΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ. Εάν στα προηγούμενα δεδομένα ληφθεί υπ' όψει και το τετράγωνο, που θα σχηματίσει ο Άρης με τον Πλούτωνα με την παρουσία του στον Κριό, εισερχόμενος εκεί στις 29 Ιουνίου και παραμέντας μέχρι το τέλος τού χρόνου σε αυτό το ζώδιο, προαναγγέλλοντας σφοδρότατες συγκρούσεις με πρωτόγνωρη μανία, προδιαγράφεται όχι μόνον μια επίθεση χωρίς προηγούμενο τής καμπάλ, αλλά και μια φοβερή αντίσταση τών κοινωνιών και των αντιδυνάμεων σε αυτή την επίθεση. Εκτιμώ, μέσα από αυτήν την οπτική, ότι κατά τούς επόμενους μήνες θα κριθή η επιβίωση τής ανθρωπότητος. Εάν νικήση η ανθρωπότητα, αμέσως μετά θα μπουν οι βάσεις ενός νέου, πραγματικά ανθρώπινου κόσμου. Αυτή η εκδοχή διαφαίνεται ως η πλέον πιθανή. Όμως αναλογιστείτε τα θύματα και τις καταστροφές, που θα προκαλέσει η καμπάλ σε αυτήν την διαδικασία. Γρηγορείτε, κασι μην παραβλέπετε, ότι η μόνη σανίδα σωτηρίας που υπολοίπεται πλέον, είναι η αποφασιστική σύγκρουση εναντίον τών δυνάμεων, που σχεδίασαν και κλιμακώνουν τον όλεθρο. Πολλοί κάνουν λόγο πλέον για αύξηση τών δονήσεων τής Γαίας, μεταστροφή τής συνείδησης τών ανθρώπων κλπ. Σύμφωνοι. ΕΓΩ ΟΜΩΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩ.

συνεχίζεται...

8 σχόλια:

V είπε...

Εξαιρετικός παλιέ φίλε! (Δεν γνωριζόμαστε, έχω σχολιάσει παλιά ως Αλιεύς). Διακρίνω την ίδια έξαψη και συγκέντρωση στο στόχο που διακατέχει κι εμένα. Σαν να γίνεται αυτό που πάντα περιμέναμε, ήρθε επιτέλους η ώρα της μάχης! Ίσως γι΄αυτό είμαστε τώρα στη γη. Ήθελα να προσθέσω μόνο μια δική μου σχετική ενόραση, με βάση και το υπόβαθρό μου στους υπολογιστές: δεν εκτιμούν πια αλλά μετράνε, μας μετράνε, χάρη στην google και τις λοιπές υπερεσίες είμαστε πλέον ένα κοτέτσι όπου οι κότες είναι καλωδιωμένες και οι δημοσκοπήσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Πχ βγαίνει ο Τσιόδρας και λέει οτι οι θάνατοι ήταν μούφα, βλέπουν οτι το βίντεο είχε ελάχιστα views κι ελάχιστα σχόλια, μετράνε πόσοι το έστειλαν σε άλλους, πόσοι από αυτούς το ξανάστειλαν κλπ, προχωρούν στην ανακοίνωση οτι ο κοροϊδοϊός έχει θνησιμότητα γρίπης, καμία αντίδραση πάλι, είναι σίγουροι πια οτι τα ζώα είναι κλινικώς νεκρά, προχωράνε στο επόμενο βήμα έχοντας αυτή τη γνώση. Μια μειωμένων δυνατοτήτων έκδοση του συστήματος μέτρησης είναι διαθέσιμη στο κοινό στο google trends. Βασικό μας όπλο πρέπει να είναι σήμερα και η μείωση της ροής των πληροφοριών προς τα μετρητικά συστήματα με χρήση duckduck, firefox, protonmail, μονίμως κλειστά δεδομένα στα κινητά εκτός σπιτιού κλπ..

Εργδημεργ είπε...

Να προσθέσω μικρή παρατήρηση:

Το σχέδιο της ΝΤΠ θα πάει ρολόϊ, μόνον αν δεν ξεκινήσει στο μεταξύ η "θερμοπολεμική" φάση του Γ' ΠΠ.
Υποτίθεται το ελέγχουν αυτό το ενδεχόμενο, αλλά προσωπική γνώμη είναι πως θα τους ξεφύγει. (Βλέπετε, μιλάει γιά πόλεμο μέχρι κι ο Αδαλής, διότι τα συμβόλαια προμήθειας πετρελαίου γιά το καλοκαίρι εμφανίζουν αρνητικές τιμές!... άρα, οι πετρελαϊκές πολυεθνικές δεν τα βρήκαν μεταξύ τους. Άρα, κατά Αδαλή = πόλεμος.)

Ο Κρόνος είναι (μεταξύ άλλων, καί) ο πλανήτης της Εξουσίας, καί δή της Εξουσίας με την άσχημη μορφή της (με το μαστίγιο). Αλλά, εφ' όσον κάνει σύνοδο με τον Πλούτωνα, ο Πλούτων αλλάζει τα πάντα (μέσωι της καταστροφής **παλαιών** -Κρόνος, ξανά- καταστάσεων) - καί δεν χαμπαρίζει από εξουσιαστές, ή εξουσιαζόμενους.
Όθεν, προσωπικώς βλέπω κατάρρευση του κατεστημένου με πάταγο... μέσα σε πυρηνική φωτιά (Πλούτων).

Γιά να δούμε...

V είπε...

Εξαιρετικός παλιέ φίλε! (Δεν γνωριζόμαστε, έχω σχολιάσει παλιά ως Αλιεύς).
Διακρίνω την ίδια έξαψη και συγκέντρωση στο στόχο που διακατέχει κι εμένα. Σαν να γίνεται αυτό που πάντα περιμέναμε, ήρθε επιτέλους η ώρα της μάχης! Ίσως γι΄αυτό είμαστε τώρα στη γη.
Ήθελα μόνο να καταθέσω μια δική μου σχετική ενόραση, με βάση και το υπόβαθρό μου στους υπολογιστές: δεν εκτιμούν πια αλλά μετράνε, μας μετράνε, χάρη στην google και τις λοιπές υπερεσίες είμαστε πλέον ένα κοτέτσι όπου οι κότες είναι καλωδιωμένες και οι δημοσκοπήσεις γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Πχ βγαίνει ο Τσιόδρας και λέει οτι οι θάνατοι ήταν μούφα, βλέπουν οτι το βίντεο είχε ελάχιστα views κι ελάχιστα σχόλια, μετράνε πόσοι το έστειλαν σε άλλους, πόσοι από αυτούς το ξανάστειλαν κλπ, προχωρούν στην ανακοίνωση οτι ο κοροϊδοϊός έχει θνησιμότητα γρίπης, καμία αντίδραση πάλι, είναι σίγουροι πια οτι τα ζώα είναι κλινικώς νεκρά, προχωράνε στο επόμενο βήμα έχοντας αυτή τη γνώση. Μια μειωμένων δυνατοτήτων έκδοση του συστήματος μέτρησης είναι διαθέσιμη στο κοινό στο google trends.
Βασικό μας όπλο πρέπει να είναι σήμερα και η μείωση της ροής των πληροφοριών προς τα μετρητικά συστήματα με χρήση duckduck, firefox, protonmail, wordpress, μονίμως κλειστά δεδομένα και wifi στα κινητά εκτός σπιτιού κλπ..

Μποτίλια Στο Πέλαγος είπε...

Φίλτατε Εργοδότα,

Την άποψή σου για τον ΓΠΠ γνωρίζω επ' ακριβώς, παρακολουθώντας ανελλιπώς την σελίδα σου. Την έχεις διατυπώσει κατ' επανάληψη εδώ και πολύ καιρό. Η εκτίμησή μου επ' αυτού είναι διαφορετική. Δεν σχολίασα όμως σχετικά στην σελίδα σου, διότι αυτό το θέμα είναι κεντρικό για το μάστερ πλαν, και η πραγματεία του προϋποθέτει σειρά αναρτήσεων. Σε αυτό το θέμα εμπλέκεται συν τοις άλλοις όλη η γεωπολιτική, αλλά και αρκετά άλλα. Στις ελάχιστες αναρτήσεις που έκανα τα τέσσερα τελευταία χρόνια, αναφέρθηκα σε κάποια δεδομένα σχετικά ακροθιγώς, χωρίς όμως να επιχειρήσω μια συνολική θεώρηση. Αυτό το έχω ήδη όμως εξαγγείλει, ως δεύτερη συνέχεια μιας πρόσφατης ανάρτησης, όπου θα γίνη αναφορά στο λεγόμενο "χάραγμα" και τον αντιχρηστάρα. Οπότε σύντομα θα παρουσιάσω τις εκτιμήσεις μου σχετικά.
Συμφωνώ με την εκτίμησή σου, ότι η σύνοδος Κρόνου / Πλούτωνος συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για ΓΠΠ. 'Όμως αυτές οι αστρολογικές συνιστώσες αποκτούν αυτήν την ποιότητα σε συνδυασμό με την έλευσή τους στο ζώδιο τού Αιγόκερω. (Στον Υδροχόο πχ. η ποιότητα αυτή θα ήταν τελείως διαφορετική). Όμως τίποτε δεν είναι εκ προοιμίου ως έκβαση προκαθορισμένο. Τα κοσμικά δεδομένα αποκαλύπτουν την πρόκληση. Η συγκεκριμένη όμως αντιμετώπισή της εναπόκειται στο γίγνεσθαι και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι ο ΓΠΠ είχε σχεδιασθεί γι αυτήν την περίοδο (εκτιμώ για 2016 - 2017). Κατά την εκτίμησή μου, παρόλο που τίποτε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κατηγορηματικά, αυτός ο κίνδυνος έχει ουσιαστικά παρέλθει.
Ο ΓΠΠ - πάλι κατά την γνώμη μου - δεν σημαίνει κατάρρευση τού συστήματος (όπως έχει δείξει το παρελθόν, αυτό μπόρεσε να επιβιώση μετά από τις μεγάλες καταστροφές σε απώτερο παρελθόν) αλλά επιφέρει εν δυνάμει συνολική απόσυρση τού πολιτισμού. Καθότι με την επιβολή τού "πυρηνικού χειμώνα" οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να επιβιώσουν θα ήσαν ελαχιστότατοι και σε συνθήκες αγριότητος.
Ο Αδαλής είναι αναμφίβολα κορυφαίος αναλυτής σε ζητήματα οικονομίας. Όμως σε υπόλοιπα βασικότατα ζητήματα, όπως η πολιτική - από την οποία έχει τουλάχιστον την αυτογνωσία να αποστασιοποιείται- υπολείπεται τα μάλα. Εάν θεωρήσουμε την οικονομία ως βάση τού παγκόσμιου γίγνεσθαι - και όχι ως μοχλό εξουσίας - εφαρμόζουμε μια γραμμική υλιστική ανάλυση, που βρίσκεται πέραν τού καλού και τού κακού. Αυτή είναι και μια από τις τρέχουσες κοινωνικές ασθένειες. Πλείστοι όσοι ειδικοί, που είναι κορυφαίοι στον τομέα τους, νομίζουν ότι μπορούν να κρίνουν επί παντός επιστητού και καταλήγουν σε λάθος συμπεράσματα. Αντί να μπουν για να συμμετάσχουν σε μια συλλογικότητα, που συνδυάζει ειδικούς κατά τομέα - αλλά και πρόσωπα, που είναι εις θέσιν να προάγουν συνθέσεις, έρχονται με δασκαλίστικο - και εν τέλει αφελές ύφος - να μάς διδάξουν όλους τούς υπόλοιπους, σχετικά με αυτά, που σε τελευταία ανάλυση δεν επισκοπούν. Πολιτική άποψη, που δεν εδράζεται σοβαρά στην επιστήμη τής συνωμοσιολογίας, είναι κούφια. Και όπως έχω γράψει στο παρελθόν, η συνομωσιολογία είναι η επιστήμη τών επιστημών, άρα απαιτεί πολύ γερά γνωσιολογικά κότσια στο συνολικό φάσμα και στέρεη πρακτική εμπειρία.
Σε ευχαριστώ θερμά για το σχόλιό σου, οπωσδήποτε παραμένουμε σε επαφή.

Μποτίλια Στο Πέλαγος είπε...

@ V

"Και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων", που είπε ο Μεγάλος.
Είναι δυνατόν ποτέ να σε έχω ξεχάσει καλέ μου φίλε;
Ανέκαθεν χαίρομαι να διαβάζω τα σχόλιά σου και χαίρομαι ιδιαίτερα που εμφανίζεσαι εκ νέου. Οπωσδήποτε τίποτε δεν είναι τυχαίο, προχωράμε.

tuluba είπε...

Σε ευχαριστώ φίλε μου για την καταθεση σου, και τους αναγνώστες για τα μυνηματα τους ,ειναι το ιδιο διαφωτιστικά.
Η αισθηση μου ειναι οτι θα πιεσουν τόσο πολυ τα πράγματα , ωστε να ζητησουμε μονοι μας το εμβολιο.Μπορουν ανετα να δημιουργήσουν μια
τεχνιτή δυσχέρια στις μεταφορές με σκοπό να αργει η πλήρωση των τροφών στα ράφια των σουπερ μαρκετσ.

https://www.modernatx.com/modernas-work-potential-vaccine-against-covid-19
το approach της moderna , εδω είναι διαφορετικό , δεν βασιζεται στα αντισώματα του ιου που θα δημειουργηθούν απο την εισαγωγή ενός εξασθενημενου ιου στο σωμα μας,
αλλά προσπαθεί να προσθέσει την πρωτεινη του κοβιντ σε ενα mRNA (messengerRNA) με σκοπό την ενωση του με το DNA του ανθρώπου
και την εντολή να αναπαράγει την πρωτεινη του κοβιντ στον οργανισμό.
Ολοι οι προφεσορες που μιλανε για αντισώματα και ποσο εχουν βοηθήσει την ανθρωπο χρόνια τώρα ,
ή είναι μη ενημεροι για την επιστήμη τους και μιλανε δημοσια για κατι που δεν θα επρεπε ή έχουν δόλο.
Δηλαδή μας λενε αυτοι που κατασκέυασαν τον ιο, θα καταστησω τον οργανισμό έτσι ώστε να αναπαραγει την πρωτεινη του ιου.

https://www.nature.com/articles/d41586-020-00272-5
Πως το mRNA μπορει να κανει μεταβολλές στο DNA , "the RNA corrections - ...single letter changes"

Τελικά το λεπιδι , θα είναι βελονα.
νασαι καλα φιλε μου , αναμενω....

tuluba είπε...

μια ενδιαφερουσα ιστορια για ολους τους φιλους εδω...
https://www.slideshare.net/ernestrauthschild/what-are-global-collateral-accounts?from_action=save
καλη συνεχεια.

nikos είπε...

https://justiceforgreece.wordpress.com/2020/05/21/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86/