05 Μαρτίου, 2012

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΥ HELLCOMBATANT ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΔΩ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟO εκλεκτός φίλος HellCombatant, το σύμβολο του οποίου προηγείται, είναι εκτός από σημαντικός κοινωνικός ακτιβιστής και ιδιαίτερα καταρτισμένος ερευνητής, εκτός των άλλων και σε ζητήματα, τα οποία αφορούν την σχέση επιστήμης και εξουσίας. Φρονώ, ότι αυτός διαθέτει πρωτότυπη και ανήσυχη σκέψη, η οποία στηρίζει και την συγκεκριμένη εκδοτική προσφορά του σε αυτόν τον τομέα. Δεν έχω αποκρύψει, ότι από τον εν λόγω φίλο έχω παραλάβει σημαντικά ερεθίσματα, τα οποία με απασχολούν.
Ο HellCombatant έχει ήδη καταλήξει σε κάποια γενικής ισχύος συμπεράσματα βάσει της καταρτίσεως, την οποία διαθέτει, ως και των ερευνών και των πνευματικών διεργασιών, τις οποίες έχει προάγει.
Ο γράφων έχει δηλώσει χωρίς περιστροφές, ότι ακολουθεί βήμα προς βήμα την αναλυτική μέθοδο, με στόχο την εκπόνηση μιας γενικότερης συνεκτικής θεωρίας, από την ολοκλήρωση της οποίας όμως προς ώρας απέχει, ώστε να είναι εις θέσιν να την προβάλει ως δομημένο σύνολο.
Ο HellCombatant μού απηύθυνε την κάτωθι δημοσιευόμενη ανοικτή επιστολή. Κατ' αρχήν θεωρώ τιμή μου το γεγονός, ότι ένας ειδικός του είδους ασχολήθηκε μέσω μιας εκτενέστερης αναφοράς με κάποια από αυτά που παρατίθενται εδώ. Τα ζητήματα, τα οποία θίγει αυτή η επιστολή, κρίνω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ως αναφερόμενα στην υφή της παρουσίας των ανθρώπων πάνω στον πλανήτη και τους μεγάλους κινδύνους, οι οποίοι ορθώνονται στην παρούσα φάση.
Η επιστολή συνοδεύεται από παράθεση συνδέσμων και αποτελεί πρόκληση μελέτης.
Φυσικά επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ εκτενέστερα προσεχώς στα ζητήματα που θίγει η επιστολή. Εκ προοιμίου όμως δηλώνω, ότι στην αναζήτηση που ακολουθώ, εφαρμόζω κάποιο σύστημα, τα μεθοδολογικά όρια τού οποίου τηρώ, χωρίς να διακρίνομαι από την τάση να γίνω πρωθύστερος. Κατά συνέπεια,οι τοποθετήσεις μου περιορίζονται σε τομείς και ζητήματα, τα οποία έχω μελετήσει, ώστε να διαθέτω σχετικώς με αυτά δομημένη άποψη. Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι αποφεύγω την πρόκληση των ερωτημάτων. Τουναντίον φρονώ, ότι αυτά συνιστούν σημαντικό στοιχείο ενός διαλόγου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και το βάθεμα της προβληματικής.
Όσοι φίλοι και φίλες επιθυμούν να τοποθετηθούν εκτενέστερα σε ζητήματα, τα οποία θέτει η ακόλουθος ανοικτή επιστολή, μπορούν εκτός των σχολίων να κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ευχαρίστως δεσμεύομαι εκ των προτέρων να αναρτήσω απόψεις, οι οποίες θέλει αποσταλούν.
Ευχαριστώ θερμά τον φίλο HellCombatant για την φιλόπονη συμμετοχή του στον διάλογο, με την βεβαιότητα, ότι αυτή θα αποβεί πολύτιμη, πέραν του βαθμού συμφωνίας, που μπορεί να προκύψει.

Εκ προοιμίου θα ήθελα να αναφέρω σύντομα κάποιες απόψεις μου αναφορικά με θέματα, τα οποία θίγει η ανοικτή επιστολή:
Όπως τοποθετήθηκα και σε πρόσφατο σχόλιο του HellCombatant, η κριτική την οποία εξασκεί στο ζήτημα της πραγματείας του χρόνου στην συγκεκριμένη ανάρτηση είναι κατά την γνώμη μου μάλλον χρονικά βεβιασμένη, στον βαθμό, που ακόμη η ανάρτηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο ισχυρισμός του, ότι τόσο η κυκλική, όσο και η γραμμική αντίληψη του χρόνου εμπίπτουν στην σφαίρα της μυθοπλασίας με βρίσκει σαφώς σύμφωνο, εφόσον και η ίδια η ανάρτηση αυτήν την διαπίστωση προβάλει και αναπτύσσει.
Η σημαντικότατη αντίληψη περί δένδρου του χρόνου, την οποίαν προβάλει η επιστολή, μπορεί να έλκει την επιστημονική της πατρότητα από τον Γκέντελ, πιστεύω όμως ότι στην ουσία είναι πολύ παλαιότερη αυτού και ανάγεται στον Πλάτωνα και τους Νεοπλατωνικούς, όχι μόνο ως φιλοσοφική κατηγορία, αλλά και ως συγκεκριμένη υπερβατική πρακτική. Η μελέτη τού "Περί τού Νοητού Κάλλους" τού Πλωτίνου καθιστά αυτό το δεδομένο με γλαφυρό τρόπο κατανοητό. Η σύγχρονη θεωρητική φυσική έρχεται να πιστοποιήσει δεδομένα εκ των υστέρων, τα οποία αποτελούσαν όχι απλά θεωρία, αλλά και απτό βίωμα για κάποιες υπερβατικές πρακτικές εδώ και χιλιετίες.

Με την άποψη, η οποία θεωρεί, ότι ο άνθρωπος εκτρέφεται με τελικό στόχο την απόδοση κάποιου καρπού, διαφωνώ. Η προκείμενη θεώρηση είναι γνωστή από παλαιότερες αναφορές, οι οποίες είναι αρκετά διαδεδομένες, όπως η παραβολή του αετού στον Κάρλος Καστανιέντα. Θεωρώ την απόδοση του καρπού μέσον και όχι σκοπό, ο οποίος είναι συνυφασμένος με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά μια εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία επ' αυτού δεν μπορεί παρά να προάγεται στα πλαίσια μιας γενικής θεωρίας.

Αυτές οι ενστάσεις νομίζω, ότι δεν μειώνουν καθόλου την αξία της ανοικτής επιστολής, η οποία αποτελεί μιας πρώτης τάξεως αφετηρία προβληματισμού. Διότι ακόμη σπουδαιότερο από τις απαντήσεις, οι οποίες μπορούν να δοθούν, είναι να θέσουμε τα ερωτήματα, τα οποία σχετίζονται με την ουσία της υπάρξεώς μας, τα οποία παρ' όλο ότι είναι διαχρονικά, αποκτούν στην συγκεκριμένη φάση λίαν επίκαιρο χαρακτήρα ζωής και θανάτου.
Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε με αδυσώπητο τρόπο μπροστά στην Σφίγγα, για να τονίσω εκ νέου το μεγάλο ζήτημα, που έθεσε πρόσφατα εδώ ο ΕργΔημΕργ.

Απευθύνω ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στο HellCombatant για την ενεργό, δημιουργική του συνεισφορά στον εδώ διάλογο, με την διαπίστωση, ότι τα ζητήματα που θέτει είναι κεντρικής και ζωτικής σημασίας. Ελπίζω και στο μέλλον αυτός να εξακολουθήσει να θέτει ζητήματα εδώ, με τον απρόσκοπτο και βαθύ προβληματισμό του.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ "ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΣΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ"

Τα Εκτροφεία Διμεθυλτριπταμίνης κ η εκ των έσω υπονόμευση τους.

Αγαπητέ Φίλε

Επιτρέψτε μας να παρέμβουμε σε ένα από τα σημαντικότερα θέματα που έχετε θίξει στο ιστολόγιο σας, εν προκειμένω αυτό της παραγωγής Διμεθυλτριπταμίνης (DMT).
Κρίναμε ότι η παρέμβαση μας ήταν απαραίτητη ώστε να δοθούν ορισμένα επιπλέον στοιχεία τα οποία αποκαλύπτουν ότι ακόμη και η αποπειρώμενη «ιστορική ερμηνεία» όπου αντιπαρατίθεται ο κυκλικός χρόνος ως «παλαιότερος» στον γραμμικό χρόνο ως «νεότερο» (νεωτερισμό) μπορεί από επιστημονική σκοπιά να θεωρηθούν ως στοιχεία ενός ακόμη μεγαλύτερου Μεγα-μύθου, ο οποίος κ αποσκοπεί στην απόκρυψη της πραγματικής φύσεως του χρόνου ως Δενδροειδούς Υπολογιστικής Δομής.
Την ενυπάρχουσα αντίφαση στις υποτιθέμενα νεωτεριστικές ψευδο-επιστημονικές απόψεις όπου τίθεται μεν το περιορισμένο πρόβλημα του «Βέλους Του Χρόνου» χωρίς ποτέ να μπορεί να απαντηθεί, είχε ήδη επισημανθεί από τον γίγαντα των μαθηματικών Kurt Goedel όταν αυτός είχε υποδείξει στον φίλο του Einstein ότι αυτό το πρόβλημα ενυπήρχε ήδη στις εξισώσεις του κ ότι ήταν αδύνατον να λυθεί διότι η ίδια η αφαιρετική σύλληψη της χρονικής μεταβλητής ήταν εν τέλει μια αφαίρεση χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Πιθανώς, αυτή του η ανακάλυψη υπήρξε κ ο πραγματικός λόγος της εξώθησης του σε «αυτοκτονία» από δυνάμεις που θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε στη συνέχεια, όσο αυτό είναι εφικτό με τις σημερινό επίπεδο γνώσεων που διαθέτουμε.
Επανερχόμενοι στο θέμα του DMT, αν κ οι επισημάνσεις που παρουσιάστηκαν στο ιστολόγιο «Μποτίλια Στο Πέλαγος», είναι κατ’ αρχήν ορθές, παραμένει πάντως σχετικά αδιευκρίνιστο το ζήτημα όχι τόσο της εξωτερικής χρησιμότητας αυτής ειδικά της ουσίας, όσο το κατ’ αρχήν εξελικτικό πλεονέκτημα από την βιοχημική δράση κ άρα την αιτία της παρουσίας του εξειδικευμένου μηχανισμού παραγωγής της στον ανθρώπινο εγκέφαλο αλλά κ σε ζωικούς εγκεφάλους, πολύ πριν αυτή γίνει αντιληπτή από κάποιο υποτιθέμενο «εξωτερικό» καθεστώς. Αυτό χρήζει διευκρινίσεως για μια σειρά από μη προφανείς λόγους διότι
Α) Κατ’ αρχήν, υπάρχει πληθώρα βιοχημικών υποδοχέων (receptors) στην επιφάνεια όλων των κυττάρων των ζωντανών οργανισμών, εξειδικευμένων όχι μόνον στο DMT αλλά κ σε ολόκληρη οικογένεια ενδορφινών κ άλλων παρεμφερών, συναφούς δράσεως οργανικών μορίων ώστε δεν προκύπτει άμεσα η ειδική χρησιμότητα αυτής ακριβώς της ουσίας (DMT) χωρίς την απόλυτα συγκεκριμένη λειτουργία της σε επίπεδο κυτταρικού μεταβολισμού.
Β) Δεν προκύπτει παραπέρα με μονοσήμαντο τρόπο, το συγκεκριμένο μακροσκοπικά ωφέλημα από μια υπερπαραγωγή κ εκμετάλλευση αυτής ακριβώς της ουσίας απέναντι σε χιλιάδες άλλες.
Γ) Ο μόνος άλλος ειδικός λόγος, γνωστός στην Ιολογία κ Παρασιτολογία, αφορά σε εισβολή εξειδικευμένων μικροοργανισμών η παρασίτων τα οποία απαιτούν υπερέκκριση μιας κάποιας συγκεκριμένης ουσίας για την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των.
Αν παρ’ όλα αυτά, θέλουμε να ενισχύσουμε την υπόθεση της εκμετάλλευσης αυτής ακριβώς της ουσίας από κάποιο ειδικό καθεστώς επιβολής των συνθηκών υπερέκκρισης της, τότε πρέπει να καταφύγουμε σε μια κάποια «εγκληματολογική» μεταφορά.
Αξιωματικά, δεν υπάρχει κανένας τύπος οργανωμένου εγκλήματος το οποίο αν μην αποκομίζει εν τέλει κάποιο πολύ χειροπιαστό κ συγκεκριμένο όφελος από τον όλο κύκλο δραστηριοτήτων του. Πέραν από το ζήτημα της συμβολικής ανταμοιβής φερ’ ειπείν σε χρήμα κ το προς ανταλλαγή προϊόν είναι πάντοτε κάτι τις το συγκεκριμένο κ χειροπιαστό.
Έστω λοιπόν ότι, έχουμε να κάνουμε με την συγκεκριμένη περίπτωση ενός υποθετικού καθεστώτος το οποίο αποκομίζει κάποιο ειδικό όφελος από την καλλιέργεια-εκτροφή φορέων–παραγωγών (ανθρώπων/ζώων) αυτής ειδικά της ουσίας (DMT).
Παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν στο χώρο της γενικής Βιολογίας – Ζωολογίας, όπως πχ, στη σχέση μυρμηγκιών με τις μελίγκρες όπου τα πρώτα συντηρούν κ «εκτρέφουν» τα δεύτερα (συμβιωτικά τινί τρόπω) ώστε να αποκομίζουν τα ευεργετικά για αυτά αποτελέσματα του μεταβολισμού των δεύτερων που συνίστανται στην παραγωγή σακχάρων.
Επομένως, κ στην περίπτωση του DMT – κ ίσως κ άλλων (πχ THC) δικαιούται κανείς αν υποθέσει ότι η ιστορικο-μεταφυσική ερμηνεία που δίδεται στο Ιστολόγιο σας, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι επίσης μυθικού χαρακτήρα, έντεχνα καλλιεργημένου ώστε να αποκρυβεί το απλούστερο γεγονός της ταυτόχρονης παρουσίας ενός παρασιτικού – μαφιόζικου μηχανισμού από πολύ παλιά το οποίο συνυπάρχει με τα εκτρεφόμενα είδη μέσω κάποιου είδους μυστική τακτική συμβιώσεως η οποία επέτυχε κ τον έλεγχο των πολιτισμών ώστε να επιτυγχάνει κ την ταυτόχρονη παραγωγή δικαιολογιών για την συνέχιση της απόκρυψης του.
Ένας κατά πολύ απλούστερος κ κατά τη γνώμη μας πολύ χειροπιαστός λόγος εκτροφής μεταβολικών φορέων για ένα «εξωτερικό» καθεστώς, είναι ο ίδιος ακριβώς για τον οποίο ακόμη κ τεχνικά εξελιγμένοι πολιτισμοί θα αναγνώριζαν ότι η κατασκευή πχ, τεχνητού γιαουρτιού είναι εντελώς γενικά πάντοτε πιο κοστοβόρα από το φυσικό το οποίο παράγεται άμεσα από τους φορείς μέσω της άφθαστη τελειότητα της φυσικής εξέλιξης και ίσως μιας προχωρημένης βιοτεχνολογίας.
Εντελώς γενικά, μπορεί να πει κανείς ότι σχεδόν πάντοτε το κόστος εκμετάλλευσης φυσικά παραγόμενων όντων είναι πάντοτε χαμηλότερο από το κόστος της τεχνητής παραγωγής κατευθείαν από ανόργανα υλικά. Αυτό βεβαίως το αναγνωρίζει ακόμη κ ένας δευτεροετής εκπαιδευόμενος μηχανικός, πόσω μάλλον ένας τεχνικά πιο εξελιγμένος πολιτισμός.
Πλην όμως, δεν πρέπει να αγνοήσει κανείς το γεγονός ότι εάν για έναν ανάλογο σκοπό, έπρεπε να χρησιμοποιηθούν όντα με μια ατελή μορφή συνειδήσεως τότε θα έπρεπε βεβαίως να επιβληθεί κ μια έντεχνη μορφή «Ειδικού Χειρισμού» (κατ΄ αναλογίαν προς την περιβόητη Ναζιστική οδηγία Sonderbehandlung, 1941, Action T4) για την σίγαση κ την αποκοίμιση αυτής της συνειδήσεως κ βεβαίως κατ’ αναλογίαν προς τα λεγόμενα από τον Γάλλο φιλόσοφο Michelle Foucault για την σχέση «εκτροφείων» κ «ειδικών ιδρυμάτων».
Κατά συνέπεια, η υποτιθέμενη ιστορικο-μυθική τοποθέτηση του ζητήματος θα μπορούσε να είναι εδώ εξόχως παραπλανητική εφ’ όσον παρόμοιες στρατηγικές θα μπορούσαν να έχουν ακολουθηθεί κ από έναν πολιτισμό χίλια χρόνια μπροστά αν κ ομολογουμένως όχι ιδιαιτέρως «ανθρωπιστικό» θα μπορούσε να προσθέσει κανείς!
Ακόμη πιο ανησυχητική συμπτωματολογία βέβαια έχουμε κατά την τελευταία δεκαετία όπου εμφανίζεται μια τάση κοινωνικο-οικονομικής αποδιάρθρωσης η οποία φαίνεται να προλειαίνει το έδαφος για την επόμενη μαζική σφαγή. Αυτό δε, θυμίζει έντονα τις πρακτικές μαφιόζικων οργανώσεων όταν αποκαλυφθούν τα κρησφύγετα τους.
Στην προκειμένη περίπτωση κ ιδίως ακούγοντας από δημοσιογράφους για τα περί σφαγής χωρίς νόημα στην Συρία, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι όσον αφορά τον τρέχοντα πολιτισμό, ο κύκλος των εκμεταλλευτών αποφάσισε ήδη την μέγιστη δυνατή παραγωγή προϊόντος προκειμένου για την γρηγορότερη μετακίνηση του από το παρόν εκτροφείο σε κάποιο άλλο, στην οποία περίπτωση βέβαια το προηγούμενο κρησφύγετο μάλλον καίγεται στο τέλος!
Πολύ φοβούμαστε ότι σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος αναδιοργάνωσης κ αντεπίθεσης που απομένει είναι ελάχιστος και βέβαια πολλοί αθώοι θα χαθούν αναπόφευκτα. Για τούτο ακριβώς, είναι απολύτως απαραίτητη η απόλυτα αντικειμενική, χωρίς μελοδραματισμούς, αναγνώριση της κατάστασης κ του εδάφους του εχθρού, κ αυτόν το σκοπό βεβαίως θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπηρετεί κ η αναφορά που σας παραθέτουμε.

Σημαίνουσα Παρατήρηση: όσοι θυμάστε από την παιδική σας ηλικία, όλα τα λεγόμενα «θαυμαστά επιτεύγματα» της εδώ τεχνολογίας, συμπεριλαμβανόμενης της «Κατάκτησης του Διαστήματος» να προέρχονται από τον Αγγλο-Σαξωνικό κόσμο μην το θεωρήσετε τυχαίο, όπως δεν είναι τυχαία και η σύμπτωση της προέλευσης της προπαγάνδας περί «εξωγήινων», ΑΤΙΑ, κλπ από αυτές κυρίως τις χώρες αμέσως μετά τον πόλεμο. Σε τελευταία ανάλυση η υποτιθέμενη σε κυκλοφορία προπαγάνδα για δήθεν συμμαχία των ΗΠΑ με κάποιους «εισβολείς», «ξένους» κλπ, μπορεί να είναι ένα τέχνασμα που παραπλανεί τον κοινό νου στον εσφαλμένο διαχωρισμό δύο κατ’ αρχήν ομόσημων καταστάσεων! Ο Έχων Νούν Ψηφισάτω…

Στοιχεία Προς Επίρρωσιν:
· Πρόσφατη επιστημονική εργασία του Ρώσου ακαδημαϊκού Vyaceslav Dokucaev σχετικώς με την πιθανότητα απόκρυψης ολόκληρων πολιτισμών στην εσωτερική Υπερ-επιφάνεια («Εργόσφαιρα») μιας Μαύρης Οπής (Συσχετίστε με αποκρυφιστική θεωρία «Μαύρου Ήλιου» - Schwarze Sonne / Συνυπολογίστε το ενδεχόμενο επιβολής-εγκατάστασης σε τέτοιες περιοχές του λεγόμενου «Κυκλικού Χρόνου» (Closed Time-like Curves - CTC) - Αιώνια Κόλαση/Αιώνιος Παράδεισος.) Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (2011) , «Is there life inside black holes? » , http://arxiv.org/abs/1103.6140, http://www.physics4u.gr/blog/?p=4042
· Πρόσφατη επιστημονική εργασία του Πολωνικής καταγωγής επιστήμονα Nikodem Poplawski σχετικώς με την πιθανότητα το ορατό από εμάς Σύμπαν να περιέχεται σε μια Υπερμεγέθη Μαύρη Οπή (“Super-massive Black Hole”).

HellCombatant

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλημέρα μποτίλια

Σχόλια

1. Περί χρόνου

Υπάρχει ευθεία στη φύση;
Οχι

Που <>;
Προφανώς beyond φύσεως

Η καμπάνα είναι ερμαφρόδιτη ή ανδρόγυνη ?
ο Σκούφος καταγωγής...Δ...με κλίση ?

Ποιά η διαφορά αιώνος και χρόνου;

Προφανώς όπου υπάρχει <> δεν άρχει ο χρόνος
Και προφανώς όπου υπάρχει ουροβόρος ως όριον, ο χρόνος είναι κυκλικός ή ελικοειδής

δεν είναι μυθοπλασία, είναι pattern, κοσμικό και απόκοσμο

Αυτό που καλείται <> έπεται και είναι η έλιξ γνωστή προ πάντων πλατωνικών και νεοπλατωνικών

2. Περί καρπού

Ο Καρπός είναι μέσο και σκοπός, αλλά πρέπει να λύσετε πρώτα το μυστήριο της στάσεως και της κινήσεως

γιατί οι πεσυσκοτισμένοι είναι λουλουδάτοι (προτιμούν με όρους μάτριξ να κρύβονται στα δώματα του Μεροβιγγείου για να γλυτώσουν την ανακύκλωση);...anti-καρπιστές (χαχαχα) δηλαδή;

Λύτρον-Αντίλυτρον
Πεπονθός-Αντιπεπονθός

Ο Λόγος δεν καταργεί τον Νόμο, αλλά τον συμπληρώνει ενσωματώνοντας ορνούς προς ασφαλή διέλευση ψυχών

εκεί και το κλειδί του καρπού

κάτι δίδεις, κάτι παίρνεις
δεν ξεφεύγει ουδείς
στις μέρες μας η σταυρική θεοποίησις πληροί τις προϋποθέσεις

3. Καστανέτας

μαύρος της αριστερής χειρός
το τι είναι οι βολαδόρες και ο αετός του σε σχέση με το λύτρον και το αντίλυτρον...αφήνεται να το βρεις alone

λεπτομέρεια
και τα δύο αντιμαχόμενα ιερατεία που βλέπουμε ή δεν βλέπουμε να κοντράρονται είναι από εκτροπή της κλίμακος

τόσο οι Υιοί του Φωτός (πιο πνευματικοί έλκονται από την ανώτερη τριάδα), όσο και οι Υιοί του Αιώνος τούτου (έλκονται από την κατώτερη τετράδα την νεφές που λένε οι καβαλλαρίες)

για αυτό και το ένα ιερατείο δείχνει κάτω και το άλλο πάνω μεν, αριστερά δε

ανήκουν στην δυάδα
ως εκ τούτου δεν οδηγούν παρά σε traps
σύμπαντα παγίδες θα λέγαμε

η επιστρεπτική μεμορφωμένη κίνηση είναι Εμπρός-Δεξιά-Πάνω

όχι Κάτω-Αριστερά-Πίσω (αυτή είναι η πτώσις)
ούτε Εμπρός-αριστερά....κ.λ.π.

ps- όποια λογική ή παραλογισμό και να αναπτύξεις να ξέρεις ότι

α) Πάντα θα ταυτίζεσαι με κάτι που είπε κάποιος άλλος....κάποιος εκπληκτικός ή μη <>

Οτι ξέρεις, το ξέρεις από αυτούς. Δεν είναι σοφία, είναι γνώση με κατοικία στα κεφάλια πολλών-αυτών

Το ίδιο συνέβαινε και συμβαίνει από πάντα

Και ο Ομηρος...όμηρο σε κρατεί, διότι αναγκαστικά θα ταυτιστείς με κάποιον από την πλειάδα των ηρώων των επών αναγκαστικά, είτε είναι ο Θερσίτης, είτε ο Αχιλλέας

β) Για αυτό η Σοφία κατοικεί μόνο στο κεφάλι σου...εάν την αποκτήσεις

ως εκ τούτου, ίσως να καταλαβαίνεις καλύτερα γιατί η Αλήθεια δίδεται μόνο μέσω βιώματος, μέσω αποκαλύψεως._

Ολες οι προσπάθειες να χωρέσει κάποιος στο μυαλουδάκι του ότι δεν μπορεί να νοήσει, είναι a priori καταδικασμένες

είναι μιά κοπιώδης και ατέρμονη προσπάθεια η οποία δεν οδηγεί πουθενά όσον αφορά την κατάκτηση της Αληθείας

παρόλα αυτά...δημιουργεί τις συνθήκες να κατανοήσεις κάποτε το μάταιον αυτό και να δεις καλύτερα ότι άμα ζητήσεις θα σου δωθεί

τότε οι συνάψεις...θα αρχίσουν να λειτουργούν...και αυτό όχι γιατί είναι δικές σου, αλλά γιατί άνοιξαν οι <> λόγω εσωτερικής ωρίμανσης

όταν δε πάψεις να σκέφτεσαι με τον εγκέφαλο, και αρχίσεις να <> με τον μυελό...εκεί να δεις τι υπήρχε κάτω από την μύτη σου

το pattern....η λύση του ουροβόρου δηλαδή...κατακτιέται με την δική σου προσπάθεια μεν

αλλά το άνοιγμα του διακόπτη είναι αυστηρά άνωθεν λόγω ελέους

να το ξέρεις αυτό αγαπητέ, όπως και ότι η σοφία ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ από κανέναν γκουρού


<<...>>