29 Ιανουαρίου, 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΥΡΙΑ - TIMING - ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

αφιερωμένο στον φίλο archaeopteryx

1. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ


Σε παλαιότερη ανάρτηση (αυτή για τις "βόμβες" σε πακέτα, ή βόμβες-delivery, φαινόμενο που εκδηλώθηκε ταυτοχρόνως στην Ελλάδα και την Υεμένη) είχα υπογραμμίσει την αναγκαιότητα, κάποια σημαντικά γεγονότα να συνεκτιμούνται μέσα στα πλαίσια που αυτά εκδηλώθησαν ταυτοχρόνως μαζί με άλλα, με τα οποία μπορεί αυτά να συνδέονται. Και αυτό, διότι τα κέντρα αποφάσεων ανορθοδόξου πολέμου (και ο πόλεμος διεξάγεται κατά 99,99% ανορθοδόξως) σπανίως προωθούν κάποιο τμήμα σχεδίου μεμονωμένως. Συνήθως η προώθηση αφορά δέσμη ενεργειών, όταν πρόκειται για την επιβολή σημαντικών ζυμώσεων.

Τα εν λόγω κέντρα, ως πολλαπλώς έχει αποδείξει η εμπειρία, είναι αδίστακτα. Επειδή η προώθησις των σχεδίων τους στηρίζεται μεν σε εμπείρους, πολυπληθείς και αριστοτεχικώς στημένους και λειτουργούντες μηχανισμούς, απαιτεί όμως την μετακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων, δηλαδή απαιτείται κόστος ενεργείας, το οποίον δεν δὐνανται να διαθέτουν οι ίδιοι εν λόγω μηχανισμοί, καταφεύγουν στην εκμετάλλευση ενεργείας, που υφίσταται στο δυναμικό συγκεκριμένων μαζών.
Υπό την έννοια της μάζης, εννοώ μεγάλο αριθμό ατόμων, φερ' ειπείν κάποιες κοινωνικές ομάδες, ο οποίος όμως είναι ατάκτως δομημένος, ή υπέχει δομήν προσιτόν εις έξωθεν χειραγωγήσεις.
(Ας μου επιτραπεί η παρατήρησις εις αυτό το σημείον, ότι δια να έχει μια ομάς ανθρώπων μη μαζικόν χαρακτήρα, να διαθέτει δηλαδή αυστηρή δομή, αυτή οφείλει να είναι καλώς εκπαιδευμένη και περιφρουρημένη μονίμως, δομή την οποίαν εφαρμόζουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δια να έχει δε ουσιαστικές αμυντικές ικανότητες έναντι έξωθεν χειραγωγήσεως, οφείλει να λειτουργεί αυτή σε συνθήκες άκρας συνωμοτικότητος, ικανότης η οποία επιτυγχάνεται κυρίως, εφ' όσον αυτή λειτουργεί ως εσωτερικός κύκλος εν μέσω ευρυτέρου, ο οποίος συν τοις άλλοις παρέχει την ιδιότητα προστατευτικού επικαλύμματος, δομή την οποίαν εφαρμόζουν τα μυητικά τάγματα και οι απόκρυφες εταιρείες).

Οι δεξαμενές ενεργείας, τις οποίες εκμεταλλεύονται τα εξουσιαστικά κέντρα αποφάσεων, συνίστανται συνήθως από συμπίεση δυναμικής ενέργειας, η οποία αποταμιεύεται υπό μορφή δυσφορίας ένεκα καταπιέσεως στις μάζες. Στη συνέχεια τίθενται οι ελεγχόμενοι από την εξουσία μηχανισμοί ώστε να την μετατρέψουν από δυναμική ενέργεια σε κινητική υπό την μορφή ταραχών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η δυσφορία των μαζών είναι κατά κανόνα από πλευράς ηθικού και πρακτικού δικαίου πλήρως δικαιολογημένη. Όπως, όμως αναλύει το ιστολόγιο (που καταχωρείται και στις εδώ συνδέσεις) ΕΑΜ Β΄ στο πρόσφατο κείμενό του με τίτλο "Η Επανάσταση των Γιασεμιών", οι μάζες δεν διαθέτουν ούτε την απαραίτητο τεχνογνωσία, ούτε την οργανωτική ικανότητα να επαναστατήσουν. (Αυτή η έλλειψη της αυτενεργούσης δυνατότητος να εκπληρωθούν από τις μάζες επαναστατικές ανατροπές με επιτυχία, διακήρυξαν στο παρελθόν και δοτοί πατερναλιστές της επαναστάσεως, όπως ο Λένιν, οι οποίοι υποστήριξαν την αναγκαιότητα της έξωθεν καθοδηγήσεως. Το αντίστοιχο θεωρητικό κενό, που προέκυψε από την αρνητική ιστορική εμπειρία, προσπάθησαν να υπερκαλύψουν οι θεωρητικοί της "Αυτονομίας", προάγοντας σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα).
Τα αποτέλεσμα της ελλείψεως ικανότητος των μαζών, για να αναπτυχθεί αυτενεργός επιτυχής επαναστατική δραστηριότητα από πλευράς τους είναι δύο:
- Αφ' ενός το σύνηθες αποτέλεσμα των επαναστατικών προσπαθειών είναι αυτές να καταλήγουν σε αποτυχία, χωρίς να μπορούν να πραγματώσουν στοχεύσεις και οραματισμούς, που επιλέχθηκαν και διακηρύχθηκαν.
- Αφ' ετέρου είναι επίσης σύνηθες, οι επαναστατικές ενέργειες να καταλήγουν σε τυραννικά καθεστώτα, αρχικώς κεκαλυμμένα, στην συνέχεια με απροκάλυπτο τρόπο, που ενίοτε απολήγουν και σε καθεστωτική τερατογένεση.

Με την διαδικασία της συνεχούς εκμετάλλευσης της δυσφορίας των μαζών δια της οργανώσεως δοτών εξεγέρσεων και ανατρεπτικών κινημάτων η εξουσία επιτυγχάνει τρεις στόχους:
- Την εκτόνωση μεσοπρόθεσμα της επαναστατικής διαθέσεως των μαζών. Την μετάλλαξη των εξουσιαστικών καθεστώτων σε καθεστώτα παρόμοιας ποιότητος με προοδευτικό όμως προσωπείο, διαιωνίζοντας την εκμετάλλευση και αλλοτρίωση των μαζών.
- Την άντληση ενέργειας από την δεξαμενή της λαϊκής δυσφορίας, για να οργανωθούν κινητοποιήσεις με στοχεύσεις τελείως ξένες προς τα συμφέροντα των συμμετεχόντων.
- Την δημιουργία μεσοπρόθεσμα αγκύλωσης στην διάθεση των μαζών προς κινητοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο τίθενται στο περιθώριο οι δυνάμεις της κοινωνικής διαφωτίσεως και πολιτικής χειραφετήσεως, ενώ τα κυκλώματα της εξουσιαστικής μηχανικής είναι τα μόνα, τα οποία δύνανται μέσω των μηχανισμών τους να δημιουργούν κατά βούληση κινητοποιήσεις ελεγχόμενης και πλασματικής "διαμαρτυρίας῾".

Η κυριότερη μέθοδος αναζωπυρώσεως κοινωνικής δυσφορίας είναι η μέθοδος να στρέφεται εντέχνως ένα τμήμα του κοινού συνόλου εναντίον άλλου. Η πρακτική που ονομάστηκε "διαίρει και βασίλευε". Μια τακτική, η οποία προσαρμόζεται λίαν επιτυχώς στα σύνδρομα του καταπιεσμένου ανθρωπάκου, ο οποίος χρειάζεται εκτόνωση για να ξεσαλώσει. Και η εκτόνωση αυτή διοχετεύεται εντέχνως κατά κανόνα σε βάρος αυτών που παρουσιάζονται σκοπίμως - πραγματικώς ή τεχνιέντως - ως οι ασθενέστεροι και μάλλον απροστάτευτοι, ώστε να καλλιεργηθεί η νοοτροπία της κοινωνικής θρασυδειλίας. Μια πρακτική, η οποία στηρίζεται σε μανιχαϊκού τύπου διαίρεση των ανθρώπων, όπου οι μεν αποτελούν την έκφραση του καλού και οι δε των άξονα του κακού.


2. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ Η ΓΝΩΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν τα ιστολόγια:
http://allenaki.wordpress.com/2011/01/28/a-fake-hunger-strike/
http://olympia.gr/2011/01/28/%CF%83%CF%84%
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=501
http://udemand.wordpress.com/2011/01/28
και στην περίπτωση της κατάληψης της νομικής σχολής εφαρμόστηκε η γνωστή κοινωνική μηχανική των εξεγέρσεων.

Το "Πα""Σο""Κ" λοιπόν αγκαζάρισε κάποιους αλλοδαπούς ημιαπασχολούμενους από αυτό ως κλακαδόρους στα Χανιά και τους μετέφερε οργανωμένα στην Αθήνα, για να οργανώσει μια διαμαρτυρία εναντίον του εαυτού του. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ή για να το εκφράσουμε σε όρους της πρεσβείας των ΗΠΑ και της παγκοσμιοποίησης Johny κερνάει και Jeffrey πίνει , μόνο που ο Walker από αγαπημένη μάρκα του μπαμπά έγινε τζόβενο με κουβέρτα πέντε αστέρων στην γραμμή Χανιών - Αθηνών.
Οι πεινασμένοι και ταλαίπωροι μετανάστες, είτε σε χολλυγουντιανό μελόδραμα, είτε σε σπαγγέτι γουέστερν, είτε σε σενάριο στημένης εξέγερσης έπαιζαν, σαν κομπάρσοι για το παραδάκι, δεν τους ένοιαζε. Τώρα θα μου πείτε, ότι εφ' όσον ο ηθοποιός ταυτίζεται με τον ρόλο του, τόσο το καλύτερο για την ταινία. Και έστω κι αν έγινε γνωστό από καιρό, ότι κάτι παίδαροι σαν τον μακαρίτη Ροκ Χάτσον, που έκαναν την Ντέμπορα Κερ να αναστενάζει, ήσαν έξω από το στούντιο ομοφυλόφιλα παλικάρια, ακόμη και στην εποχή της τηλεοπτικής εξουθένωσης των οφθαλμών κάτι μένει από την αδρεναλίνη που εκτοξεύεται την ώρα του θεάματος, έστω κι αν όλοι γνωρίζουμε ότι οι μόνοι κερδισμένοι από το μπιστολίδι είναι οι ντοματοπαραγωγοί του Τέξας, που φτιάχνουνε τον πολτό. Απλά, διότι εάν ο κινηματογράφος δεν επιρρέαζε κάθετα την ζωή μας, δεν θα είχε λόγο ύπαρξης.

Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο επιμένω στην συγκυρία - το timing - της κατάληψης. Διότι άλλο η εικόνα και άλλο ο καταιγισμός εικόνων στο σπετάκολο, αγαπητοί φίλοι και φίλες.


3. Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Εννοείται, ότι ο κάθε επισκέπτης και επισκέπτρια κατανοεί, ότι μεσουρανούσης της κατάληψης της Νομικής από κάποιους αλλοδαπούς μουσουλμανικού θρησκεύματος εξελίσσεται μια άνευ προηγουμένου εξέγερση στις αραβικές χώρες με επικεφαλής την ισλαμική αδελφότητα. Το υποκατάστημα δηλαδή της CIA στις αραβικές χώρες.
Πράγματα τόσο μπανάλ συν τω χρόνω, που δεν διστάζουν να τα ομολογήσουν και τα σημαντικότερα δυτικά έντυπα:

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8289686/Egypt-protests-Americas-secret-backing-for-rebel-leaders-behind-uprising.html

Αυτό όμως που διαφεύγει ίσως της προσοχής, είναι αυτά που προηγούνται της καταλήψεως - δηλαδή τα γεγονότα που έλαβαν στο Ρωσικό αεροδρόμιο Ντεμέντοβο και που δείχνουν ότι δεν είναι μόνο οι ΝΑΤΟϊκοί μέσα στο colpo grosso αλλά και τα καρντάσια τους στο λαδεμπόριο, οι Ρώσοι. Γράφοντας λαδεμπόριο, δεν εννοώ μόνο τα ενεργειακά λάδια, αλλά και τα έλαια αρουραίων.
Εάν δολοφονήσουν κάποιοι τον πρωθυπουργό και την πλειοψηφία της πολιτικής και πνευματικής ηγεσίας μιας χώρας - και επ'αυτού του θέματος έχουν προηγηθεί δυο αναφορές - δεν θα μπορέσουν αυτοί εύκολα να αποφύγουν το ιδεολογικό κυνηγητό των τσακαλιών αυτής της χώρας. Τον θαυμασμό και την εκτίμησή μου για τους Πολωνούς δεν τον κρύβω από παλιότερα. Σίγουρα έχουν και οι Γερμανοί ικανότατους δημοσιογράφους, όσο αφορά την αποκαλυπτική έρευνα, όπως ο Gehard Wisnewski, πολλά άρθρα του οποίου μπορεί να βρει κανείς στο Kopp Verlag, το οποίο υπάρχει στους συνδέσμους - δυστυχώς στα γερμανικά. Όμως σε ζητήματα ξεσκεπάσματος των εγκλημάτων της ρωσικής ολιγαρχίας παραμένει πάντοτε πρωτοπόρο το Polskaweb.eu.
Στο κάτωθι δημοσίευμα υπάρχουν μια σειρά ερωτήματα, τα οποία θέτει αυτή η ιστοσελίδα, σχετικά με την "τρομοκρατική" ενέργεια στο αεροδρόμιο Ντεμέντοβο, που μόνο τρομοκρατική δεν μπορεί να ήταν, οπότε είναι περιττό να γίνεται λόγος και για ισλαμικό δάκτυλο, όσο αφορά τις ξενέρωτες σκηνοθεσίες των εφεσμπιτών, στις οποίες απαξίωσαν να ενσωματώσουν την ανάλογη ποσότητα ντοματοπολτού:

http://polskaweb.eu/terror-auf-moskauer-flughafen-domedowo-6586722.html

Ξέρετε τι σημαίνει βομβιστική ενέργεια με 39 νεκρούς και εκατόν τόσους τραυματίες; αναρωτιέται η εν λόγω ιστοσελίδα, δείχνοντας τις στημένες εικόνες που πλάσαραν τα ρωσικά ΜΜΕ, ανάλογες με αυτές από την πτώση του αεροπλάνου στο Κατίν, χωρίς το παραμικρό ίχνος τμήματος πτώματος.

Το ερώτημα είναι όμως γιατί; Γιατί έρχεται αυτή την στιγμή από τους συνασπισμένους νταβάδες του Νταβός ολόκληρος ο ισλαμικός κόσμος ο άνω κάτω;
Διαβάστε σας παρακαλώ εν πρώτοις το άρθρο του UDEMAND, που παράθεσα προηγουμένως. Θέτει κάποιες πολύ σημαντικές συνιστώσες.


4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Ας δούμε αρχικά κάποιες ιδιαίτερα εύστοχες εκτιμήσεις, που παραθέτω, ως απόσπασμα της αναρτήσεως ιστολογίου UDEMAND, στην οποία προηγήθηκε αναφορά:

Στην Τυνησία υπάρχει επανάσταση και βίαια γεγονότα, στην Αίγυπτο ξέσπασε ανάλογη αναταραχή, στο Λίβανο σκοτώνονται οι φατρίες μεταξύ τους, το ίδιο συμβαίνει και στο Ιράκ.
Μήπως όλη αυτή η αναστάτωση των γύρω από το Ισραήλ χωρών, χρειάζεται έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορέσει να χτυπήσει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις του Ιράν ανενόχλητα ενώ οι γύρω χώρες θα έχουν παραλύσει από τις εσωτερικές αναταραχές και θα είναι ανίκανες να προβάλουν οποιαδήποτε αντίδραση?

Τι σχέση έχουν αυτά με εμάς?
Το Ισραήλ φοβάται περισσότερο από όλες τις άλλες μουσουλμανικές χώρες την Τουρκία. Η Ελλάδα, με το αντιτουρκικό αίσθημα που διατρέχει τους Έλληνες, είναι η ιδανική χώρα για να εξισορροπήσει αυτή την τελευταία σύγκρουση Ισραήλ Τουρκίας.

Όμως όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονταν μια προσέγγιση, μια “συνεργασία” και ίσως ακόμα κάτι πιο βαθύ, μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας, με αιχμή του δόρατος το ΕΛΙΑΜΕΠ, την Ρεπούση, την Δραγώνα, τον Τρεμόπουλο και τους γνωστούς φιλότουρκους κύκλους.

Το σχέδιο ήταν απλό.
Θα έμπαιναν στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας μερικά εκατομμύρια Ισλαμιστές, έτσι ώστε σε μια δεδομένη στιγμή η Ελλάδα θα βρίσκονταν δέσμια στα χέρια αυτών των λαθρομεταναστών οι οποίοι θα υποστηρίζονταν από τις ντόπιες ΜΚΟ -που χρηματοδοτεί ο Σόρος- και από τους Τούρκους και κανείς δεν θα τολμούσε να τούς αγγίξει. Η Αμερική πριμοδοτούσε το σχέδιο ποικιλοτρόπως, το Ισραήλ έβλεπε την όλη επιχείρηση αδιάφορα αφού ήθελε να τιμωρηθεί η Ελλάδα εφόσον γνώριζε καλά ότι πολλοί Έλληνες υποστήριζαν τους Παλαιστινίους.

Όμως τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά όταν το Ισραήλ συγκρούστηκε με την Τουρκία.
Το Ισραήλ δεν παίζει και εκδικείται άμεσα.
Πολύ σύντομα πλησίασε τους Κυπρίους και μαζί συμφώνησαν για συνεκμετάλλευση της ΑΟΖ και του υπεδάφους που περικλείει άφθονο αέριο, αλλα συγχρόνως είδαν ότι η Ελλάδα θα ήταν ένας καλός σύμμαχος για τα σχέδια τους να απομονώσουν την Τουρκία. Έτσι έδωσαν το ΟΚ στον ΓΑΠ να τα πει στους Τούρκους έξω από τα δόντια στο Ερζερουμ (μην τους φοβάστε, διεμήνυσαν).
Ο Γιώργος ξεσπάθωσε τόσο πολύ στην συγκέντρωση των πρέσβεων, ώστε ο Ερντογάν έγινε κυριολεκτικά έξαλλος με αυτά που άκουσε (δεν περίμενε ποτέ τέτοια αντίδραση από τον ΓΑΠ). Έγινε εξαλλος γιατί φοβάται ακόμα το στρατιωτικό κεμαλικό κατεστημένο που τον υποβλέπει και τον επιβλέπει.

Εφόσον ο Γιώργος με την ομιλία του αυτή έδειξε ότι έκανε αποφασιστηκά τη στροφή προς το Ισραήλ, ακολούθησαν ραγδαία οι εξελίξεις. Αμέσως μετά από αυτό το σημειολογικό γεγονός, το Ισραήλ πήρε την πρωτοβουλία και χάραξε…την δική μας ΑΟΖ !!!! περιορίζοντας τον χώρο που διεκδικούσε η Τουρκία. Έστειλε δηλαδή το μήνυμα στην Ελλάδα, πάρτε την απόφαση τώρα και χαράξτε την δική σας ΑΟΖ και μην σας νοιάζει, εμείς είμαστε κοντά σας. Αυτό θα σήμαινε βέβαια ότι το Ισραήλ θα χρησιμοποιήσει τους δρόμους της ΑΟΖ της Ελλάδας για να περάσουν οι αγωγοί με το πετρέλαιο και το αέριο που θα εξορύξουν.

Νομίζω, ότι εύστοχα η εκτίμηση του UDEMAND εστιάζει το κέντρο των αιτιάσεων για όσα συμβαίνουν ως προς και με τους ισλαμιστές, στα κλιμακούμενα σχέδια των ΗΠΑ - Ισραήλ με κέντρο αναφοράς την πρόσω Ασία. Με την διαφορά, ότι ενώ το εν λόγω ιστολόγιο αποδίδει κοινά συμφέροντα, αλλά διαφορετικούς σχεδιασμούς σε ΗΠΑ και Ισραήλ, εγώ φρονώ, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει ενιαίο σχέδιο, στο οποίο είναι ενταγμένοι και οι Ρώσοι ολοκληρωτιστές - ολιγάρχες. Κάτι άλλο είναι βέβαια ο τρόπος με τον οποίον παρουσιάζονται ότα εξωτερικεύονται σε επίπεδο διπλωματίας οι παράγοντες αυτού του ενιαίου σχεδιασμού, για να παίζουν τον πάσα ένα περιφερειακό ηγετίσκο και τον συρφετό που τον ακολουθεί, μπαλάκι.
Στο κέντρο των εξελίξεων βρίσκεται συνεπώς η Τουρκία και το Ιράν. Η Τουρκία, θα έλεγα, στην παρούσα φάση εντονότερα από το Ιράν. Στον σχεδιασμό συμπεριλαμβάνεται βασικά - ως ο εν τέλει στρατηγικός στόχος προς εξόντωση - ο οποίος είναι ο μόνιμα από ιστορικής πλευράς "βλάκας της παρέας", δηλαδή η Ελλάδα, άλλο εάν κάποιοι Προκρούστηδες της "μεγάλης σκακιέρας" επιμετρούν ράντζα χωρίς τον ξενοδόχο.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα τεκταινόμενα στην περιοχή, πρέπει να έχουμε μια στοιχειώδη αντίληψη για την φύση του καθεστώτος των Μουλάδων στην Περσία και του Νεοθωμανισμού στην Τουρκία. Αυτές οι προϋποθέσεις, νομίζω, ότι δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινή γνώμη. Κάποιες αποσπασματικές αναφορές έχουν γίνει - αλλά ουσιαστικά όχι μόνο σε αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα βαδίζουμε χωρίς οδοδείκτη. Βεβαίως, για όποιον θέλει να αναζητήσει ερμηνείες σε αυτά, κάθε άλλο - ενώ μπορεί να μην είναι καθόλου προφανή - παρά επτασφράγιστα βιβλία αποτελούν.
Έχω υποσχεθεί στα σχόλια της προηγουμένης αναρτήσεως, να καταθέσω στο επόμενο μέλλον τις απόψεις μου σχετικώς, πλην όμως θα αναφέρω επιγραμματικώς τα εξής, ώστε να προχωρήσω σε ερμηνεία των συμβάντων:

Η ανατροπή του Σάχη και η επιβολή θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν με την επιστροφή του αγιατολάχ Χομένι έλαβε χώρα βάσει σχεδίου των ΗΠΑ.
Ο Αχμαντινετζάτ είναι εβραίος και η κυβέρνηση Μπους του παρείχε όλα τα προπαγανδιστικά οφέλη, ώστε να επικρατήσει στις εκλογές επί του μετριοπαθούς Ραφτζατζάνι. Στο Ιράν ισχύει καθεστώς ανοιχτής κρατικής θρησκευτικής τρομοκρατίας σε βάρος του Ιρανικού λαού και παντός αντιπολιτευομένου. Οι συνειδήσεις αλλοτριώνονται με τον θρησκευτικό υπερφανατισμό πέραν των ορίων πλήρους νοητικού εξανδραποδισμού και μέσω της εξαγοράς συνειδήσεων, που καθιστά ικανή ο καταναλωτισμός βάσει του μπεζαχτά από την εξαγωγή πετρελαίου.
Το περί μουλάδων κύκλωμα αναμένει αμέσως τον ερχομό του "μεσίου" "Μάντι", ο οποίος θα επιβληθεί με ποταμούς αίματος, με ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον των "απίστων.
Για τον σχεδιασμό των κυκλωμάτων που καταδυναστεύουν τις ΗΠΑ, το Ισραήλ αποτελεί αναλώσιμη ποσότητα. Πόσο μετράει για τους εξουσιαστές η ζωή των απλών Εβραίων (όχι των σιονιστών) - για τους οποίους ποτέ δεν θα κρύψω την συμπάθειά μου και την συμπαράστασή μου - φάνηκε ξεκάθαρα στα Άουσβιτς και στις μόνιμες κατά καιρούς εκκαθαρίσεις.
Ο περιορισμένος ατομικός πόλεμος στην Μέση Ανατολή επιδιώκεται από τους Μολοχιστάς ανεξαρτήτως χρώματος για περισσότερους στόχους όπως:
- Η φυσική εξόντωση των Ελλήνων και Ελληνοφώνων.
- Η πρώτη φάση της εξαγγελθείσης από τον Μπιλ Γκέϊτς, κύκλους του Βατικανού, κανιβάλους της Γεωργίας, αρχιτέκτονες του σύμπαντος αεροδρομίου Ντένβερ δραστική μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.
- Η επιβολή του εμφυτεύματος. Με την ραδιενεργό μόλυνση των τροφίμων, πραγματική ή διακηρυγμένη από τα μαζικά μέσα, πρόσβαση στα αποθέματα τροφών της εξουσίας, δίπλα στο χαπάκι τροφής, θα έχει μόνο όποιος λάβει το χάραγμα, πομπό και δέκτη.

Ο διαμελισμός της Τουρκίας αποτελεί στόχο εδώ και τουλάχιστον οκτώ χρόνια, που φωνάζουν οι διεθνείς εντολοδότες από το μπαλκόνι. Φτάνει να λάβει κάποιος υπ' όψει την υποστήριξη που δίνουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σε κάποιες εξουσιαστικές ομάδες Κούρδων, που προωθούν τον διαμελισμό.
Για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτήν την άμεση απειλή το τμήμα εξουσιαστικών δυνάμεων της Τουρκίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από ενδογένεια - καθότι το εξουσιαστικό συγκρότημα της Τουρκίας χαρακτηρίζεται ανέκαθεν ταυτοχρόνως τόσο από εξωστρέφεια όσο και από ενδογένεια - δημιούργησε τον Νεοθωμανισμό σε βάρος του παραδοσιακού Κεμαλισμού.
Αυτή η επιλογή χαρακτηρίζεται τόσο από την πάγια ανατολίτικη κουτοπονηριά των πασάδων της πλάκας - που είναι και το μόνο που διαθέτουν, όσα διδακτορικά στις πολιτικές επιστήμες κι αν κάνουν στο Χάρβαρντ - όσο και από μια ρεαλιστική σπέκουλα, με βλέψεις εναντίον της Ελλάδος, καθότι γνωρίζουν το μίσος των μολοχιστών ενάντια στην Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό, γνωρίζοντας ότι αυτοί κάπου χωράνε στο αποχωρητήριο της "νέας τάξης", ενώ οι Έλληνες αποσκοπείται να καταργηθούν και ως λήμμα στα επερχόμενα "ψυχωφελή" βιβλία.

Η κατανόηση της επιβολής του Κεμαλισμού αποτελεί ζήτημα - κλειδί, για να κατανοήσουμε όχι μόνο τεράστιας σημασίας ζητήματα για την πρόσφατη ιστορία μας, έναντι των οποίων έχουμε υποστεί ερευνητική παράλυση, αλλά και το ισχύσαν σύστημα παγκοσμίου εξουσίας του περασμένου αιώνος, το οποίον στηρίχθηκε στην επιβολή του πετρελαίου ως βασικού ενεργειακού πόρου.
Ζήτημα-κλειδί για την κατανόηση αυτών των γεγονότων αποτελεί η ενασχόληση με την αίρεση των Σεμπαταϊστών ή "Ντονμέ" στην Οθωμανική αυτοκρατορία, από την οποία προέρχονται οι Νεότουρκοι, ο Κεμάλ, αλλά και κάποια ανώτατα στελέχη στου σιονιστικού κινήματος, τα οποία πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Ισραήλ.
Εξαιρετικό έργο για την κατανόηση του Κεμαλισμού αποτελεί "Η Μικρασιατική Καταστροφή" του Νίκου Ψυρούκη, εφ' όσον όμως τα εκεί γραφόμενα υποστούν διήθηση μέσω μιας βαθιάς ενδοσκοπήσεως.
Ο Κεμάλ και το επιτελείο του αποτέλεσαν - σε ρήξη με τους Νεότουρκους - το πρακτορείο του κυκλώματος Ρόκφελλερ στην Τουρκία και συνέβαλλαν στο να περιέλθουν οι πετρελαιοπηγές της Μέσης Ανατολής στην κατοχή του. Η ενσωμάτωση των Οθωμανικών θρυμμάτων στον Κεμαλισμό έγινε με βάση την θεωρία του "παντουρκισμού", η οποία είχε εν τέλη αιχμή την Ελλάδα, εφ' όσον οι περιοχές των τουρκοφώνων περιοχών του Καυκάσου ευρίσκοντο κάτω από την μπότα των Μπολσεβίκων.

Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛΙΣΜΟΥ (η οποία δεν έχει τύχει της δέουσας προσοχής, τουλάχιστον στον βαθμό που είναι αναγκαίος) ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΟΥΝΙΤΙΚΟΥ ΙΣΛΑΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΚΚΑ, ΟΠΩΣ ΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΚΑΙ Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ.
Έτσι το ισλάμ μετετράπεται σε κλειδί στο μπρελόκ του Ρόκφέλλερ, με ανάλογη έμφαση ιδιαίτερα μετά από την μεταβίβαση του ελέγχου της "Ισλαμικής Αδελφότητος" από την αγγλική Ιντέλλιτζενς στην CIA, μετά το πέρας του Β΄.Π.Π.
ΕΤΣΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΗΠΑ - ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ - ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ.

Έτσι μπορεί να γίνει κατανοητό το στρατηγικό πλεονέκτημα, που πιστεύουν ότι διαθέτουν οι Νεοθωμανοί με την αναβίωση του Χαλιφάτου - σε πολιτική βάση - από την μεριά τους, στην συγκρουσιακού χαρακτήρος πλέον σχέση τους με τους ΝΑΤΟικούς. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ, ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΤΣΑΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Η ΕΜΜΕΣΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΒΙΣΤΩΝ ΣΑΟΥΔΑΡΑΒΩΝ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΥΜΙΑΣ ΜΠΙΝ ΛΑΝΤΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΠΙΟΝΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΤΟΜΙΝΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ.

Εξίσου βαρύ διαπραγματευτικό προτέρημα πιστεύουν ότι διαθέτουν οι Νεοθωμανοί και έναντι των Νέων Τσάρων (που δεν είναι καθόλου ούτε καν βιολογικά "νέοι", εφόσον ο Μενβέντεφ είναι εγγονός του Νικολάου ΙΙ) οι οποίοι κρατούν το νότιο τμήμα της αυτοκρατορίας όχι πλέον με τον υποκόπανο και την μπαγιονέττα, αλλά με τα βομβαρδιστικά. Φτάνει να αναλογιστεί κάποιος τις εικόνες σεληνιακού τοπίου από το Γκρόσνυ, μετά την εκλογή του Πούτιν, για κατανοήσει πόσα εκατομμύρια παιδάκια της ρωσικής αρμάδας θα έβλεπαν τα ραδίκια ανάποδα, εάν συνέβαινε μια γενική εξέγερση των ισλαμιστών στον Νότο, την οποία θα προωθούσε το ευρισκόμενο σε θέση στριμωγμένου αγριμιού απολειφάδι μιας πρώην αυτοκρατορίας, η οποία διεξήγαγε αρκετούς πολέμους με την Ρωσία παλαιότερα και το οποίο διακήρυξε την πρόθεση να καταστεί περιφερειακή δύναμη. Μια διαδικασία, που θα έκανε την γαλλική σαμπάνια να κολλήσει στους λαιμούς κάποιων κοντών στα ακριβά κλαμπ της Μόσχας, έστω κι αν το παίζουν καρατερίστες.


5. ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ

Να απασχολήσω τους φίλους επισκέπτες με το τι μπορεί να σημαίνει η οικοδόμηση τείχους στα σύνορα με την Τουρκία, ενώ η Ελλάδα έχει κατακλυστεί με πράκτορες του Τζιχαντοπασόκ, τι μπορεί να σημαίνει μια γενικευμένη εξέγερση της Ισλαμικής αδελφότητος στις Αραβικές χώρες την ώρα που ο Ερντογκάν καλεί όλους τους ισλαμιστές να ενωθούν κάτω από την "προστασία" των Νεοθωμανών:
http://www.welt.de/politik/ausland/article12109622/Erdogan-traeumt-von-arabisch-tuerkischer-Weltmacht.html
ή τι μπορεί να σημαίνουν αυτά που έστησε η FSB στο αεροδρόμιο του Ντεμέντοβο, δεν θα το κάνω.
Όμως αρκετά είναι αυτά που πρέπει να ειπωθούν ακόμη για τους "φίλους" της Ελλάδας και του λαού, που επεξεργάζονται τα καρφιά στο φέρετρό της.
Ίσως είναι δώδεκα παρά πέντε, ίσως κάποιοι να σημάδεψαν την τράπουλα πολύ έντεχνα.
Είμαστε όμως η συντριπτική πλειοψηφία, έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και το διακύβευμα ξεπερνά τις ζωές μας, αφορώντας πλέον το μέλλον της ζωής επάνω στο πλανήτη.
Και η διέξοδος είναι μια: Αυτήν την φορά οφείλουμε να σκίσουμε την πράσινη τσόχα, για να ανασάνει και το τραπεζάκι.

Προσέξτε και το αποκαλυπτικό κείμενο του Σπύρου Χατζάρα στο "Δελτίο των 11":

Το παρασκήνιο βγήκε στο προσκήνιο και κάνει εξεγέρσεις

Καθώς και το άρθρο του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΙΤΣΙΚΗ για τον διαμελισμό της Τουρκίας στο ιστολόγιο ΑΜΥΝΙΑΣ:

http://amynias.blogspot.com/2010/06/blog-post_30.html

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εύγε Μποτίλια.
Καλή Κυριακή φίλε μας.

Το δικό μας σύνθημα είναι το αθάνατο μανιάτικο:

ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ!

ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΙΣΘΟΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΥΣ.

Τώρα, όσον αφορά στις εξεγέρσεις με σωρο-μεσανατολίτικη... γενικότερα ιδιοσυστασία και υποκίνηση..., τέτοια "εξέγερση" είχαμε και εδώ στα "δεκεμβριανά" του 08 με [δοτή;;; ποιος ξέρει...] αφορμή τη δολοφονία του τραγικού παιδιού.

Επομένως τις θεωρώ καμμένο χαρτί για την Ελλάδα, είδαμε, πάθαμε και μάθαμε.

Περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το πασοκ τι θα κάνει με τους αλλοδαπούς.
Αν θέλουν οι διάφοροι μεσανατολίτες... μαζί με την Πασοκο-"αριστερά" να κάψουν τα δημόσια κτίρια θα αφεθούν να το κάνουν μόνοι τους.

ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΛΕΟΝ ΑΘΩΟΣ ΤΙ ΝΑΡΓΙΛΕ ΦΟΥΜΑΡΟΥΝΕ.

Αν η πασοκο-αριστερά συνταχτεί ανοιχτά, επίσημα, ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ με τους ΞΕΝΟΥΣ, τότε θα κινηθούμε εμείς.

Θες τη γνώμη μου: ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ.

@αλλενάκι

archaeopteryx είπε...

Δένει, δένει... Είδες; Καλά κάνω και σε τσιγκλίζω. Πολύ καλό, παραγματικά.

neotera είπε...

Οντως δένει, πολύ καλά... Εγώ βλέπω το Πασόκ και τη φιλοαγγλική αριστερά ως τον μεγάλο και τον μικρό βραχίωνα της ίδιας δαγκάνας.
Δεν είναι τυχαια αυτή η στράτευση της φιλοαγγλικής αριστερας στην αποδόμηση της Ελλάδας. Οπως δεν είναι τυχαία η αποστολή του γιωργάκη να φέρει την χώρα στο ΔΝΤ και να την καταστήσει βαρύδι της ευρώπης, αλλά προμελετημένη στις λεπτομέρειές της. Γι αυτό και πρωτοφανέρωτες στην πολιτική σκηνή μας η αποφασιστικότητα, όπως η ταχύτητα. Γι αυτο κι αυτοί οι “άνθρωποι” της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης του μεγάρου Μαξίμου κι εκείνοι, από την δήθεν αριστερά ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΕΝΑ με “πασούλες”. Είχαν επικοινωνιακό πρόβλημα με το ξεγύμνωμα των κομμάτων, την πορεία που είχε πάρει η εξεταστική για τη Μήζενς, επεμβαίνει ο Σφύριζα (αδιάφορα στο ξεκάρφωτο ). Αυτό είδαμε με την αριστα οργανωμενη κατάληψη της Νομικής και τον χειρισμό απο κοινού του πολέμου των εντυπώσεων, ο οποιος είχε κάθε λόγο να τους ξεφύγει αν υπήρχε αποφασιστική αντιπολίτευση.Ομως το ζήτημα της χρησιμοποίησης των μεταναστών για τη διάλυση του ελληνισμου βρίσκεται ακόμη μπροστά μας…