09 Ιανουαρίου, 2008

ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΕΒΓΕΣ ΥΠΟ ΤΗ ΣΗΨΗ (ΣΙΝΕΡΟΜΑΝΤΖΟ)
Ταυτοχρόνως η κυρία με τας καμελίας κλιμάκωνε σιωπηρά σε βάρος του πεντηκονταετούς πλοιάρχου ανταρσία στο Μπαούντι.
Ενώ το σκάφος είχε αποπλεύσει για τη νήσο των θησαυρών, προσάραζε κοντά στο θέρετρο κάποιων κυνηγών κεφαλών, που κόντρα στον Ιούλιο Βερν κάποιοι ηρέσκοντο να τους διανέμουν εγχειρίδια πλοηγήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: