25 Μαρτίου, 2013

Ο ΧΟΣΕ Ο ΟΓΔΟΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ


Dust in the wind

I close my eyes
only for a moment and the moment's gone
all my dreams
pass before my eyes in curiosity
dust in the wind
all we are is dust in the wind

Same old song
just a drop of water in an endless sea
all we do
crumbles to the ground though we refuse to see
dust in the wind
all we are is dust in the wind...

Now don't hang on
nothing lasts forever but the earth and sky
it slips away
and all your money won't another minute buy
dust in the wind
all we are is dust in the wind

dust in the wind 
everything is dust in the wind ... 


                            by "Kansas"Όχι κύριοι!
Αρνούμαι να υποβιβάζομαι σε σκόνη μέσα στον άνεμο.
Αγκομαχώ να καταστώ σκόνη στα γρανάζια μηχανισμών που συνθλίβουν τον άνθρωπο.
Και σκόνη στο πρόπλασμα από το οποίο θα αναδειχθεί ο Μεταάνθρωπος.
Δεν προσβλέπω σε σωτηρία τής ψυχής, ούτε στην αθανασία αυτής.
Δεν προσβλέπω στην αθανασία τού πνεύματός "μου".
Διότι το Πνεύμα είναι Συνείδησις και δεν δύναμαι αυτή να μού ανήκει.
Μπορώ μόνον να μετέχω σε Αυτήν.
Ως εν δυνάμει κληθείς προς την Αθανασία.
Διότι οι Αρχές και οι Ιδέες ενώπιον των οποίων ωφείλω να υποκλείνομαι είναι αιώνιες.
Εδώ θα μετρηθούμε.
Διότι πριν υπάρξει κάτι στην συμβατική πραγματικότητα, αυτό κυοφορείται στην σφαίρα τού νοός.


ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΑ ΜΝΗΜΑΤΑ

Τριχιά, ξύλο παλιό κι ένα κομμάτι πετσί:
Η αγχόνη.
Ύστερα η απομόνωση -
κατανομή τού σφαγείου.
Κι ακόμη πιο πέρα
ονόματα, ημερομηνίες, λευκοί σταυροί
και το ποίημα.
Στην έξοδο
τής καμπάνας το σκοινί
ορφανό
περιμένει.  

Πελαγοφίαλος 


1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο καλός φίλος Πάνδαρος μού ζήτησε σε πρόσφατα σχόλια να προβώ σε μια αναφορά σχετικά με την εκλογή τού νέου Πάπα Ρώμης καθώς και στα αστρολογικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να αφορούν τις αναμενόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό πρόβλημα.
Θα ήθελα σε αυτήν την ανάρτηση να αναφερθώ στην δεύτερη παράκληση τού φίλου μας, καθότι αυτή σχετίζεται άμεσα με τα καθ' ημάς και τα περί αυτής περιλαμβάνουν σειρά δεδομένων στα οποία εδώ και καιρό θέλω να καταθέσω την άποψή μου.
Ενώ το ζήτημα τής παραιτήσιως τού Βενεδίκτου και τής αναδείξεως τού Φρανκίσκου στον παπικό θρόνο σχετίζεται με ζητήματα νομής τής παγκοσμίου εξουσίας, καθότι το Βατικανό συνιστά ένα εκ των ισχυρότερων κέντρων αυτής. Και ως εκ τούτου η έρευνα στην κατεύθυνση να μπορέσει κάποιος να διακρίνει τι διαδραματίζεται στα πλαίσια των προσφάτων ζυμώσεων, έχει περισσότερες απαιτήσεις. Πλησιάζοντας προς τον εν τέλει πυρήνα τής εξουσίας τα αντίστοιχα δεδομένα κρατούνται σκοπίμως εντονότερα συγκεκαλυμμένα, από ότι οι εκφάνσεις των επί μέρους επιλογών τής παγκοσμίου υπερεξουσίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι η πρόσβαση από την επιφάνεια των όποιων γεγονότων προς τις βαθύτερες αιτιάσεις τους και τις επιδιωκόμενες με αυτά εξελίξεις δεν προϋποθέτει μια βαθιά και στοχευμένη διαθλασή τους στην σφαίρα τού νοός. Διότι, αυτό το οποίον εντέχνως υποβάλλεται εκάστοτε ως πραγματικότητα, δεν έχει την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα καθ' εαυτήν.

Θέλω εκ προοιμίου, ως κάποιος ο οποίος συχνότατα επιχειρεί να λάβει υπ' οψει τα ισχύοντα αστρολογικά δεδομένα, να τονίσω εκ νέου, ότι αυτά μπορούν σε επίπεδο χρονικής μικροκλίμακος να υπέχουν συγκυριακό χαρακτήρα. Η αστρολογία δεν δομεί πεπρωμένο. Αυτό δομείται αποκλειστικώς από τις ουσιαστικές επιλογές τού δρώντος υποκειμένου, είτε αυτό αφορά μεμονωμένο άτομο, είτε ομάδα ανθρώπων, είτε κάποιο έθνος εν συνόλω, είτε ομάδα εθνών, είτε την ανθρωπότητα συνολικώς.
Η αστρολογία δύνατα να καταδεικνύει την εκδήλωση προκλήσεων μέσα στα χρονικά πλαίσια. Ουδεμία πρόκληση όμως καθ' εαυτή δύναται να ρυθμίσει ποιοτικώς τις εξελίξεις μακροπρόθεσμα. Οι δικές μας επιλογές είναι αυτές που κτίζουν το πεπρωμένο, με αφετηρία πάντοτε τα πλαίσια εντός των οποίων έχουμε κληθεί να λειτουργήσουμε ως υποκείμενα, ως πόλος δηλαδή τής διελκυνστίνδος έναντι των αντικειμενικών καταστάσεων.
Η συγκυρία αφορά την εκάστοτε "ώρα τής αλήθειας", η οποία κάποτε - ούτως ή άλλως - θα εκδηλωθεί. Τόσο η παροχή ευκαιριών, όσο και η προβολή εμποδίων, μπορούν να θεωρούνται δεδομένα στην πορεία των εξελίξεων γενικώς. Η σκόπιμη και ορθή αξιοποίηση αυτών των δεδομένων είναι αυτή που θα κρίνει μακροπρόθεσμα την έκβαση τού πεπρωμένου.
Η παροχή ευκαιριών είναι η καλύτερη προϋπόθεση για να οχυρώσουμε καλύτερα τις θέσεις μας, ενώ τα εμπόδια αποτελούν την πρόκληση και την δυνατότα να αυξήσουμε την αντοχή μας και να δυναμώσουμε. Στο βαθμό που αυτή η διαδικασία επενεργεί εν δυνάμει μια αύξηση και ποιοτική βελτίωση των ικανοτήτων μας, προκύπτει το ερώτημα κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη ικανοτήτων συνιστά και την εν τέλει ενδελεχή σκοπιμότητα τού πεπρωμένου γενικώς.
Θεωρώ, ότι μια τέτοιου είδους θεώρηση αποδίδει στο ανθρώπινο δράμα μια μηχανιστική υπόσταση και περιορίζει το νόημα τού ανθρωπίνου πεπρωμένου σε πλαίσια προγραμματισμού τού λιγότερο εξελιγμένου προς το περισσότερο εξελιγμένο, τού χαμηλά ευρισκομένου προς το υψηλότερο, τού λιγότερο καλού προς το περισσότερο καλό. Υπό αυτήν την έννοια η ανθρώπινη πορεία θα χαρακτηριζόταν από μια βαθμωτή εξέλιξη στα πλαίσια εν τέλει μιας δυαρχίας, η οποία θα κυριαρχούσε, αποτελούμενη από το λιγότερο και το περισσότερο εξελιγμένο.
Και υπό αυτήν την έννοια, όσοι πρσέβλεπαν προς μια καλώς νοουμένη εξέλιξη τού ανθρώπου, θα έπρεπε να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν κάποιες ίδιες μυητικές εταιρίες, εμφορούμενες από δυαρχική οντολογία, οι οποίες θα προσπαθούσαν να προάγουν τα μέλη τους από κατώτερους σε ανώτερους βαθμούς ανελίξεως, όσο αφορά την εναπόκτηση / επίτευξη κάποιων ικανοτήτων. Δίπλα δηλαδή στην υπάρχουσα μασονία, που κάποιοι αρεσκόμεθα να την θεωρούμε πηγή "κακού", θα έπρεπε να ιδρύσουμε μια άλλη μασονία - πάντοτε σε δυαρχική βάση - την οποία θα οφείλαμε να καταστήσουμε λειτουργικώς πηγή "καλού".

Εάν ο Κόσμος χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο ως υποχείριο χάρντγουερ, με στόχο τον συνεχώς ανερχόμενο προγραμματισμό της, τότε πράγματι το ανθρώπινο πεπρωμένο θα ήταν - όπως συχνά ισχυρίζεται κάποιος φίλος στα σχόλια - ένα βιντεοπαιχνίδι.
Εάν το πεπρωμένο ήταν μια απλή εναλλαγή ευχάριστων και δυσάρεστων καταστάσεων, τότε δεν θα έμενε παρά να προσβλέπουμε προς κάποιες περισσότερο ευοίονες κοσμικές συγκυρίες για να ασάνει η Κύπρος, μετά τις αλλεπάλληλες δικές μας προδοσίες και ολιγορίες σε βάρος τής Κύπρου, μετά τις επανειλημμένες ανεπάρκειες τής πλειοψηφίας των Ελλήνων τής Κύπρου να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις προκλήσεις των καιρών.

Έστω κι αν δεχθούμε την θεωρία τού "διαλεκτικού υλισμού", η οποία διατείνεται ότι η "ποσοτική επισυσσώρευση οδηγεί σε ποιοτικά άλματα", τότε μια τέτοιου είδους μηχανιστική ποιότητα, στερημένη κάθε μεγαλείου ήθους θα αποτελούσε μόνον μια καραμπογιά επάνω στην αθλιότητά μας.

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε μόνον για ένα "κλικ", ευρισκόμενο πέραν τού καλού και τού κακού. Όταν ο άνθρωπος - πέραν των όποιων δυνατοτήτων του και επιτευγμάτων του - πέρνει ανάποδες και διακυρήσσει: "Ως εδώ. Αρνούμαι πλέον να υποδύομαι των καρνάβαλο και αναλαμβάνω πλήρως την ηθική συνυπευθυνότητα τής συμμετοχής σε όσα συμβαίνουν".
Αυτός ήταν ο τρόπος που η κίνηση τού "Υπαρξισμού" όρισε την "Υπέρβαση", όταν από πένας τού Σαρτρ ξεσκέπασε την γνωστή πάγια υπεκφυγή τού "Η κόλαση είναι οι άλλοι".


Συνεχίζεται

36 σχόλια:

ΕργΔημΕργ είπε...

Καλημέρες!

Όσον αφορά την εκλογή νέου Πάπα, έχω να πω τα εξής:

Το βιβλίο με τις προφητείες του Αγ. Μαλαχία είναι (")λογοκριμένο("). Δηλαδή, είτε (α) κάποιοι απέκοψαν τα τελευταία φύλλα του και τά 'καναν προσάναμμα γιά το τζάκι, ή (β) δεν ανακοινώνουν παραέξω το περιεχόμενό τους, που να τους πληρώσεις το βάρος τους σε χρυσάφι! (Όπως πχ με την περίφημη τρίτη προφητεία της Φατίμα.)

Αυτός είναι ο λόγος, γιά τον οποίο προσωπικά δεν ανακοίνωσα τίποτε γιά τις πιθανές "χρονοσειρές" του Βατικανού: δεν συμφωνούσε η φημολογία περί "τελευταίου Πάπα Πέτρου του Ρωμαίου" κτλ κτλ κτλ με τους υπολογισμούς μου! Και, ως γνωστόν, τα Μαθηματικά είναι αμείλικτα!

(Πολύ χοντρικά σας λέω ότι ακόμη έχουμε τουλάχιστον κανέναν αιώνα ζωής γιά την Καθολική Εκκλησία - αν και η σημερινή ισχύς των παπών θα μειούται συνεχώς.)

Όταν βρω χρόνο να ολοκληρώσω την έρευνά μου, φυσικά και θα μάθετε τ' αποτελέσματα!

Φυσικά, προ εκλογής Φραγκίσκου Α', φαινόταν και στους πλέον βλάκες ότι "κάποιοι" βιαζόντουσαν να ξεμπερδέψουν με το Βατικανό. Τί είδους ξεμπερδέματα θέλανε, όμως, και γιά ποιό σκοπό, είναι άκρως ενδιαφέρον να μάθουμε. Ή, έστω, να πιθανολογήσουμε.
Όπως είναι άκρως ενδιαφέρον να δούμε, αν η τελεολογία αυτών των "κάποιων" συμπίπτει με όσα έχει το Βατικανό κατά νούν.

Ανώνυμος είπε...

Όλα είναι παραμύθια της Χαλιμάς!

http://www.lifo.gr/mag/columns/5496

PANDAROS είπε...

Aσχετο αλλα μολις ηλθα απο το νοσοκομειο που εχω την μητερα μου,,
ειμαι συγκλονισμενος γιατι νομιζα[και ακομη το νομιζω] οτι μπορουσε να την σκαμπουλαρει,,,,

η μητερα νου ειχε καρκινο στο νεφρο 9 εκατοστα!!! και μετασταση στην λεκανη ολοι οι γιατροι της εδιναν ζωη τρεις μηνες και με χωρις χημειοθεραπεις καιακτινοβολιες[γιατι θελαμε εγω και η αδελφη να ζησει οσο θελει ο θεος με αξιοπρεπεια] μονο με σεληνιο, σπιρουλινες, χλωρελα και βιταμινη d3 και φυσικα με αποχη απο το κρεας την εβγαλε καθαρη για εναμιση χρονο!!![τρελλενοντας τους γιατρους απο τον ευαγγελισμο μεχρι το υγεια]
μαλιστα στην τελυταια αξονικη πριν απο δυο μηνες ο ογκος ειχε πεσει στα 3,5 εκατοστα!!!, καναμε και εξετασεις αιματος που βγηκαν αριστες και σημερατην πηγα σε μια κλινικη να της βγαλω κατι λιπωματα που ειχε βγαλει στο κεφαλι ...

σημερα καναμε αξονικη και τρελαθηκα ο καρκινος της εχει φαει το κρανιο γαμω την αγανακτηση ..ο γιατρος μου ειπε δεν βγαζει τον μην
..πως διαολο ξεπεταχτηκε σε δυο μηνες ? μου ειπν οι γιατροι πως ειναι στο τελευταιο σταδιο η μανουλα,,,

θα σκασω γαμωτο,δεν ξερω τι αλλο να κανω τα εδωσα ολα για την μανα μου και εκει που πηγαιναμε καλα την πηρε η κατω βολτα ...

ειναι δυο το βραδυ και εχω πιει μισο μπουκαλι ουισκυ. θελω να ουρλιαξω γαμω τον μπελα μου..παλεψαμε εναμιση χρονο την σκατοαρρωστια ακι εκει που αρχισαμε να γελαμε παλι απο την αρχη..

Ανώνυμος είπε...

@ΠΑΝΔΑΡΟΣ

HELLENIC NEXUS MAGAZINE τεύχος 2
(scribd)

"Η αλλόκοτη θεραπευτική συσκευή του
Lee Crock"

ίσως βοηθήσει, δεν ξέρω..


scarab

Ατάργα τις είπε...

Πάνδαρε

Είναι ζόρι όπως και να το κάνεις, κι απέξω απ΄το χωριό πολλά τραγούδια λένε όλοι.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, πόσο μάλλον αν υποφέρουν άτομα που αγαπάς και είσαι δεμένος μια ζωή μαζί τους.
Να παρακαλάς να μην υποφέρει μόνο, ή να κάνεις ότι περνάει από το χέρι σου μονο γι αυτό. Κι ας λένε ότι ο πόνος μας κάνει να νιώθουμε ζωντανοί…
Την προηγούμενη βδομάδα η κόρη μου έχασε μια φίλη της 23 χρονών από καρκίνο, μέσα σ΄ εξι μήνες έσβησε σαν το κερί, Με πήρε στις 1.30 τη νύχτα το βράδυ της Τετάρτης, και μόνο το τηλέφωνο εκείνη την ώρα σε πεθαίνει, ασε τ΄ αναφιλητά στο τηλέφωνο πριν μιλήσει… Πέμπτη ήταν η κηδεία… ενός κοριτσιού που έφυγε την εαρινή ισημερία, μιας μικρής άνοιξης που ειχε μείνει 40 κιλά
Αυτή είναι η αφύσικη σειρά. Να φεύγουν τα παιδιά πριν από τους γονείς.

Όσο μπορείς μη της το δείχνεις/ετε ότι είναι άσχημα. Καλύτερα να μην ξέρει…

Σκέψου ότι τουλάχιστον έζησε με παιδιά και χάρηκε εγγόνια … ο κύκλος μας ολοκληρώνεται και καταλήγουμε στην σκοτεινή άβυσσο απ΄ όπου ξεκινήσαμε…
Το ενδιάμεσο φωτεινό διάστημα είναι η ζωή μας…
Το ότι είναι μητέρα σου σημαίνει ότι θα ζεί για πάντα μέσα σου και στα παιδιά σου, και στα εγγόνια σου μεθαύριο. Κύτταρα σου και γονίδια της είναι και δικά σας. Της χάρισες έτσι ένα είδος αθανασίας…Σου χάρισε ζωή, της χάριζεις αθανασία.

Η δική μου μητέρα δεν με γνωρίζει καν…-δεν με θυμάται ουτε η μάνα μου…
αλλα όταν έχει αναλαμπές θες το μητρικό ένστικτο, θες η αγάπη της, πάντα μου λέει να προσέχω … μου δίνει φιλιά και μου λέει ότι μ΄αγαπάει …

Και το ποτό να ξερεις ότι δεν είναι λύση…

Καλή δύναμη και κουράγιο για ν΄ αντέξετε όλοι σας

Ανώνυμος είπε...

Δοκιμασατε να κανετε εγχυση με μαγειρικη σοδα;;, η αλκαλοποιηση του οργανισμου βοηθαει να φυγουν οι γαμιολοογκοι, επισης ψαξου και γοα το DCA http://dcacancer.org/ του Ευαγγελου Μηχελακη

tuluba είπε...

@pandaros
η ελπιδα δεν εχει πεθανει ακομα , μην χαλιεσαι.
δοκιμασε τα ολα,μαγ.σοδα,ομωφαγια,μαγνησιο και πιστη.
καλη πορεια
tuluba

PANDAROS είπε...

καλησπερα

μολις τωρα ηρθα απο την κλινικη,,σας ευχαριστω για τις συμβουλες σας παιδια, ναστε καλα
δεν το βαζω κατω ουτε εγω και απο οτι φαινεταιι και η μανουλα.. θα δειξει..
καθε μερα που περναει ειναι υπερ μας -και παλι ευχαριστω

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

Αγαπητέ Πάνδαρε,

εύχομαι από καρδιάς, η αγάπη για την μητέρα σας να επαναλάβει το πρώτο θαύμα και σε αυτήν την πιο δύσκολη φάση.
Η ζωή και ο θάνατος αποτελούν σταθμούς στο πεπρωμένο και δεν συνιστούν αυτοσκοπούς. Η ζωή όλων μας έχει κάποια ημερομηνία λήξεως και κάθε άνθρωπος δικαιούται μετά μετά από μια κοπιώδη πορεία να ξεκουραστεί.
Το δικαίωμα στην ζωή βρίσκεται κυρίως στην δικαιοδοσία τού προσώπου, που αυτό το ζήτημα το αφορά άμεσα. Για να μπορέσουν να παρέμβουν κάποιοι άνθρωποι από το περιβάλλον του και να προσπασθήσουν να το βοηθήσουν να παρατείνει την διάρκεια τής ζωής του, πρέπει κυρίως αυτό να το επιθυμεί πραγματικά το πρόσωπο που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.
Μια καρδιά που αγαπά μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα, ακόμη και το παρελθόν. Κάθε προσπάθεια συμπαράστασης όμως προϋποθέτει την συγκατάβαση τού αποδέκτου.
Το σχόλιο τού φίλου αναφορικά με την σόδα που προηγείται ανωτέρω, νομίζω ότι στοχεύει στην σωστή κατεύθυνση. Ο καρκίνος αναπτύσσεται αποκλειστικά σε όξινο περιβάλλον και η αλκολοποίηση αποτελεί σαφέστατα ανασταλτικό παράγοντα στην εξάπλωσή του.
Η σόδα που αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα πολύτιμη μέθοδος, που συνίσταται σε κάθε περίπτωση. Η αλκολοποίηση καλό είναι να μην επιδιώκεται μόνο με χημικά παρασκευάσματα, όπως η σόδα σε καθημερινή βάση, αλλά να συνοδεύεται και να στηρίζεται και από την φυσιολογική οδό τής διατροφής. Αυτό σημαίνει τάχιστη αγορά αποχυμωτού, χυμοί από καρότο, σεληνόριζα και πολύ ρόδι. Πράσινο τσάι και εχινάκια, ως αντιοξυδωτικά, αλόη βέρα, αποφυγή σε κάθε περίπτωση τού κρέατος, αντικατάστασή του από καρύδια, αμύγδαλα και σουσάμι.
Χτύπημα των καρκινικών κυττάρων με κουκούτσι από βερύκοκα. Εάν δεν μορείς να το προμηθευτείς, στείλε μου μέιλ να σού αποστείλω με επείγον ταχυδρομείο.
Η εξ αποστάσεως μεντάλ θεραπεία μέσω θεραπευτών μπορεί να βοηθήσει αποφασιστικά, εάν ο ασθενής δεν είναι πάρα πολύ προχωρημένης ηλικίας και η ασθένεια δεν είναι πλέον σε μοιραίο στάδιο, καθώς και
εάν αυτή η παρέμβαση δεν αντιβαίνει κατάφορα σε καρμικές προϋποθέσεις. Σε κάθε ασθένεια η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση έχει αυτονόητα μεγάλη σημασία. Και το μεντάλ χρειάζεται το χρόνο του, ανάλόγα προς το δυναμικό τού εκάστοτε θεραπευτού. Πρόκειται δηλαδή για αγώνα δρόμου, ο οποίος μπορεί να κερδηθεί βασικά εφ' οσον υπάρχουν ακόμη κάποια ανάλογα περιθώρια στην πορεία εξέλιξης.
Στην περίπτωση τής μητέρας σου λειτουργεί στην κατεύθυνση τής ελπίδας, ότι αυτή δεν υπέστη χημειοθεραπεία, ώστε να σμπαραλιάσει το ανασοποιητικό της σύστημα.
Ίσως υπάρχει ακόμη δυνατότητα μεταστροφής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να το παλαίψετε, εφόσον η γυναίκα επιθυμεί πράγματι να παραμείνει στην ζωή.
Εύχομαι καλή δύναμη, κουράγιο και καλή προσπάθεια.
Υπάρχουνν άνθρωποι που θεραπεύθηκαν ενώ η ασθένεια είχε προχωρήσει πολύ. Προσπαθείστε.
Τα θαύματα δεν μπορεί να είναι ούτε αυτονόητα, ούτε εκ προοιμίου δεδομένα. Παρ' όλα αυτά αξίζει να τα τολμάμε.

ΦΩΤΕΙΝΗ είπε...

Πάνδαρε,δεν θα πώ τιποτε περιττο,[διότι σε νοιώθω-αντιμετωπίζω παρόμοιες καταστάσεις και γνωρίζω πώς τα λογια δεν βοηθούν],η Αταργα και ο Μποτιλιας πιο πάνω με καλυψαν..απ την καρδιά μου ευχομαι να γινει το καλύτερο για ολους σας[και το καλύτερο το ξέρει ο Θεός]..καλή δυναμη και κουραγιο!

Ανώνυμος είπε...

Για κάποιο λόγο Πάνδαρε διαβάζοντας όλα αυτά τα λόγια συμπαράστασης παραπάνω... και έχοντας πολύ επίκαιρο το περιστατικό με το αδελφικό μου φιλαράκι που προ 1 βδομάδας του αφαίρεσαν και το 2ο "βερίκοκο" λόγω της ίδιας ασθένειας...


θυμήθηκα τον διάόλο με το κηροπήγιο του Λειβαδίτη...

Ι mean φτάνεις πολλές φορές σε σημείο κούρασης που αναρωτιέσαι ... what's the fucking point

Sorry για το λυπητερό.
Καλή δύναμη σου εύχομαι

"φτωχός ποιητής"

Χριστίνα είπε...

Αγαπητέ Πάνδαρε από την ίδια αρρώστια έχασα και γω την δικιά μου σε πολύ μικρή ηλικία ούτε 59 δεν ήταν , τουλάχιστον εγώ την θεωρούσα μικρή , αν και η μάνα δεν έχει ποτέ ηλικία. Δεν σε ξέρω και δεν με ξέρεις και το πιθανότερο είναι ότι δεν θα γνωριστούμε ποτέ . Δεν έχω μάθει να δίνω συμβουλές γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι εις θέση να το κάνω. Δεν ξέρω που πάει ο άνθρωπος όταν φεύγει από την ζωή , δεν ξέρω τι γίνεται αυτή η ενέργεια. Όμως μετάνιωσα για ένα πράγμα όχι γιατί δεν μου άφησε ο χρόνος και ηα αρρώστια της περιθώρια να κάνω κάτι παραπάνω αλλά γιατί τον χρόνο που είχα μέχρι να φύγει δεν τον εζησα μαζί της όσο μπορούσα περισσότερο , βλέπεις η πάλη μου για την αρρώστια δεν μου άφησε χρόνο για την παλι με το χρόνο της ζωής . Αν δεν μπορείς να κάνεις κάτι , αν και η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ, μη πίνεις χάνεις χρόνο διαύγειας για να της μιλάς , να είσαι εκεί , να την αγκαλιάζεις και ας μη λες τίποτα. Τα μάτια λένε περισσότερα από τα χείλη πολλές φορές …όλα τα άλλα δεν έχουν καμιά σημασία.
Συγνώμη για την παρέμβαση…

Χριστίνα είπε...

τυπογραφικό λάθος πάλη και όχι πάλι

Ανώνυμος είπε...

Μα, αυτή η διπολική κατάσταση καλού - κακού που λέτε, υπάρχει ήδη μέσα στις στοές. Γι' αυτό είναι κωμική η πάγια στάση υπέρ ή κατά των στοών: τα πάντα βρίσκονται εκεί, πότε νικάει το λευκό και πότε το μαύρο, όπως στην κοινωνία, στην επιστήμη και στη θρησκεία.

Ανώνυμος είπε...

Σόρρυ, δεν είχα δει τα σχόλια που, σαφώς, έβαλαν άλλη διπολικότητα στο προσκήνιο, ζωή και θάνατος. Πάνδαρε, κουράγιο, όλοι είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι.

Ανώνυμος είπε...

Σαφώς, σαφώς...

Άσε που το μαυρόασπρο που λες συγκρούεται και εντός της βουκεφάλας του καθενός. Δλδ ακόμη και οι υιοί του φωτός μπορεί να μην είναι παρά ξεγελασμένοι υιοί του αιώνος... ή τέλος πάντων παγιδευμένοι κάτω από τις πινακίδες του πεπρωμένου κάποιου άρχοντα... και γελασμένοι για το τί νομίζουν ότι πιστεύουν...

Ανώνυμος είπε...

Εγώ αυτό που εννοούσα πάντως είναι πως there is no really point anyway... και για αυτό δεν αξίζει να παίρνεις και σοβαρά το παιχνίδι της ζωής. Άσε που το παιχνίδι της είναι κατα βάθος σικέ ... αφού πάντα κερδίζει λέμε(ή ο θάνατος είναι που χάνει)... αχαχα... Είτε το ένα είτε το άλλο αθροίζοντας τη σούμα παίρνεις ζερό in the end.. So simple.

Και φαύλο - σικέ είναι απλά γιατί οι μερικότητες ως πεπτοκώτες εκ του τπτ ανακυκλώνονται, αναδιπλώνονται κλπ και αυτή η φαυλοκρατία δίνει ...τη "ζωή". Έτυχε δλδ σε κάποια φάση η πιθανότητα να γίνει real για κάτι μερικό ... γιατί φίλτραρε o ένας πίθηκος το "αρρητο" ...ή γιατί πέταξε μία πεταλούδα πιο πέρα ... ή γιατί πολύ απλά έτσι... και τώρα ψάχνει η κάθε μερικότητα της ετεροτοπίες και τις εντροπίες, εκτροπίες και ατροπίες.

Σιγά το big deal... Είναι μερικές φορές σιχαμερή η εμμονή των "ζώντων" με την "αθανασία".

Α ... εμένα με αρέσουν άλλα πράγματα

"φτωχός ποιητής"

Ανώνυμος είπε...

Α τι καλά, πολύ χάρηκα τα σχόλια. Υπάρχουν κάμποσοι που βλέπουν και το μαύρο και το άσπρο αλλά δεν ταυτίζονται μαζί τους. Κρατάω επίσης από τον φτωχό ποιητή την αποστροφή για τη σιχαμερή εμμονή των "ζώντων" με την "αθανασία". Το έλεγε και ο Όσκαρ Ουάιλντ: τόσοι τιποτένιοι τριγύρω, και θέλουν να είναι και αθάνατοι...

Ανώνυμος είπε...

φτωχέ ποιητή, τι πράγματα σου αρέσουν; Ρωτάω, γιατί μοιάζει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον η γκάμα των πραγμάτων που - ορθώς - έχεις ξεπαστρέψει. Για πρότεινε κιόλας, δεν είναι κακό.

Ανώνυμος είπε...

"Ορθώς" what? Μπα φίλε άκυρο... Εκτός κι αν εννοείς κάτι που χάνω...

Πες μου εσύ πρώτα τί προτείνεις μιας και το θέτεις έτσι το θεματάκι…

...και θα προσπαθήσω μετά να σου απαντήσω όσο πιο γλυκά μπορώ...
κατευθείαν στην καρδιά...

"φτωχός ποιητής"

Ο νοών...νοείτω είπε...

Αγαπητέ Πάνδαρε,

Εύχομαι από καρδιάς το καλύτερο για την μητέρα σου.
Σου παραθέτω κάποιους συνδέσμους που έχω κρατήσει και ασχολούνται με τον καρκίνο και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης.

h**p://eleftheri-epistimi.blogspot.gr/2011/06/blog-post.html

h**p://www.terrapapers.com/?p=767

h**p://www.ftiaxno.gr/2010/06/blog-post_05.html

h**p://thesecretrealtruth.blogspot.com/2012/08/blog-post_3476.html

h**p://vickytoxotis.blogspot.com/2012/11/o-21.html

h**p://xemandrios1.blogspot.gr/2013/01/blog-post_3835.html

Τίποτα δεν αποτελεί πανάκεια.
Μόνον η αγάπη.

Ανώνυμος είπε...

Προς τον φτωχό ποιητή. τα πράγματα που τυχαίνει να μου αρέσουν: οι ερωτήσεις, πρώτα απ' όλα, βέβαια. παντός είδους και κυρίως όσες φαίνεται αδύνατον να απαντηθούν. - οι ξαφνικές εκλάμψεις όπου νομίζει κάποιος πως κάτι έχει καταλάβει. - Οι φίλοι μου. - Οι παρανοήσεις μεταξύ καλοπροαίρετων ανθρώπων (συνήθως βγάζουν σε ενδιαφέροντα μονοπάτια. - το διάβασμα. - το γράψιμο. - ο ύπνος. - οι άγνωστοι άνθρωποι στο μετρό. Φτάνει τόσο, μου αρέσουν κι άλλα πολλά, αλλά άλλη φορά.

Ανώνυμος είπε...

Χμ, πολύ πολύ ωραία.
Αυτά έχω να σου προτείνω λοιπόν.

"Φτωχός ποιητής"

nikos είπε...


Ευρωπαική Δύναμη Χωροφυλακής: μας επιτηρεί!


http://www.enstoloi.gr/2013/04/blog-post_5777.html

Ανώνυμος είπε...

Αστο ρε Μποτιλια, απαξ κι εγραψες την εισαγωγη τελειωσες. Προχωρα τωρα στην εισαγωγη του επομενου θεματος.

Δ.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Ανώνυμος

Φίλε/η μου καλέ/ή,
λυπάμαι ειλικρινά, που αρκετές φορές υποχρεώνω τούς επισκέπτες εδώ να περιμένουν επί μακρόν και να κουράζονται εισεχόμενοι χωρίς να σημειώνεται έμφανής πρόοδος.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν γράφω κείμενα όπως άλλοι πουλάνε πίτσα με το μέτρο, δεν αισθάνομαι ανάγκη να επιδυκνύω επιφάνεια που δεν διαθέτω, ή να αποκρύπτω τα όρια και τις αδυναμίες μου.
Δόξα τω Θεώ, αναρτήσεις γίνονται στο διαδίκτυο συνεχώς αρκετές, όλων των ειδών, πάρα πολλές από τις οποίες είναι αξιόλογες, για όποιον θέλει να ασχοληθεί, να ενημερωθεί και να προβληματισθεί, πέραν των όσων συμβαίνουν εδώ.
Έχω δηλωσει ότι προτίθεμαι προσεχώς να αναδιαρθρώσω αναβαθμίζοντας αυτήν την σελίδα. Για να το κατορθώσω αυτό, πρέπει πρώτα να αναδιαρθρώσω τις συνθήκες τής ζωής μου, οι οποίες ακόμη συνεπάγονται άσκοπες δαπάνες χρόνου σε θέματα που δεν με ενδιαφέρουν και δεν με αφορούν πλέον. Αυτό απαιτεί ακόμη κάποιο μικρό χρονικό διάστημα.
Δεν με ενδιαφέρει η όποια αποδοχή και η όποια επισκεψιμότητα στο διαδίκτυο, αλλά μόνον τα ζητήματα στα οποία αποφάσισα να οικοδομήσω συγκεκριμένα. Συμμετέχω τα τελευταία 40 χρόνια συστηματικά στο λαϊκό κίνημα και γνωρίζω από βέσπα όσα κρίνω ότι χρειάζομαι προς ώρας. Κατά την διάρκεια των ετών, που λειτουργεί αυτό το ιστολόγιο, απόκτησα εκείνον τον βαθμό δημοσιότητος, που εκτιμώ ότι είναι αρκετός, ώστε να μπορέσω να προχωρήσω προσεχώς σε πιο συστηματική βάση. Κατά συνέπεια θεωρώ, ότι η εικονική πραγματικότητα είναι πολύ σοβαρή δυνατότητα παρέμβασης, ώστε να μην χρειάζομαι να αναπτύσσω εικονική δραστηριότητα και ακτιβισμό. Είμαι επαγγελματίας οικοδόμος και αυτό εδώ είναι το πιο πολύτιμο οικοδόμημα που με αφορά και στο οποίο ενέχομαι.
Λυπάμαι ειλικρινά, εάν κουράζω κάποιους φίλους και φίλες. Ίσως καταφέρω προσεχώς να αποζημιώσω την εμπιστοσύνη και τον κόπο τους να εισέρχονται εδώ.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.

nikos είπε...

ΚΑΙ ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. ΕΠΙΣΗΜΑ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ


http://anatropitora.blogspot.gr/2013/04/blog-post_6.html

Ανώνυμος είπε...

Αναξιμένης, Μένης, Δημοσθένης, Δήμος, Διονύσιος, Νύσης, Διονύσης, Νιόνιος, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Ντένης, Ντενίζ, Σίσσυ, Επαμεινώνδας, Ετεοκλής, Ζήνων, Ηρακλής, Ηρακλίτσα, Ηφαιστίων, Θεμιστοκλής, Θέμης, Θεμιστοκλεία, Θέμις, Θέμιδα, Θεόφραστος, Θησέας, Θησεύς, Ισοκράτης, Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα, Μιλτιάδης, Μίλτος, Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας, Φόνης, Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια, Ομηρος, Παρμενίων, Πελοπίδας, Περικλής, Πίνδαρος, Πολύβιος, Προμηθεύς, Προμηθέας, Σοφοκλής, Σωκράτης, Σωκρατίνα, Σωκρατία, Τιμόθεος, Τίμος, Τιμάς, Τίμης, Τιμοθέα, Τιμοθέη, Τίμα, Τίμη, Θέος, Θέα, Θέη, Φιλοποίμην, Φίλης, Φωκίων, Φώκος (πηγή : www.eortologio.gr)

Σα λίγο παράξενα μας τα λέγει το γιορτολόγι. Δε συμφωνάτε?

Δλδς τί πίνδαρος και τί πάντζαρος, τί νιόνιος σαβατόπουλος , τί μιλτιάδης πασχαλίτσας ή και λαυρέντης νταγκεράκιας, τί γεροτζεμπέτης και αρειανάρας σκουληκαντέρας, τί ηφαιστίων ο καβείρας και ηρακλάκιας,... τί ζήνωνας o μηχανάκιας, τί θησέας και ο πολυφώκος δυσσέας.

Γιορτάζει το μισό μποστοπέλ ...
Οικοδεσπότα κι εσύ μέσα είσαι?
Ποιος κερνά τουλούμπες ???

Ανώνυμος είπε...

Τί φάση τομόρρου δλδ ?

Ανώνυμος είπε...

Τί και οι 72 ομηριδες ... και το κράτος του αναστασία ... και ο μεροβίγγειος βελεροφόντης ?

Ανώνυμος είπε...

Ναι ρε σε λέω κάτι παίζει ... Και ο θεοφάντας ο κατσαρίδας ... και η τσίτσι η τιμοθέα...

Πάνε φέρε σουροπιαστά λέμε για τα παιδιά των λουλουδιών ... των φουντουκιών και της μαρέντας...

Ανώνυμος είπε...

Είναι δυνατόν???

γιόρταζε το αβαταροκιτεσβάριόν μη μετά πάντων ορατών καί αοράτων καί δέν έλαβον χα(μ)β(ι)άριον?

κανένα παιζάκι λε ,νά στείλει,νά μοιραστεί ένα τί ,βρέ παιδί μου,

τόσο τριψίδι,τόσο pelecco,τόση jap ryona,τόσα σαλπίσματα"utulie'n aure aiya Eldalie ar Atanari"
όλα μάταια λέ?

Είναι ποτέ δυνατόν?

http://youtu.be/aksyUqlxX70

πού'ναι η γενναιοδολία μας bras'n sissies?
Ps εκείνος ο αμπελοθαλασσοπορεύς είττα μάλλον θαλασσαμπελουργεύς(ντάξει,i f'kd it up) πού είχε αφήσει κάτι ωραία σέ ήχο πλάγιο Δ(δηλαδή rashd,δηλαδή ευθύ,δηλαδή καθόλου πλάγιο) πρό καιρού,νά συνθέσει κανά επίμετρο,τίποτε?

ζηλαζί...,δε ζίναμε καί λίγο φίλοι?(καλά εδώ τόκανα f στή νιοστή)

εχμ,τά σιροπιαστά προσώπικαλλυ δέ μ'αρές.λοιπόν.βάζω ιτούτ

http://youtu.be/zn7-fVtT16k

"τό καλό παιδί τής διπλανής πόρτας"
(ωωωωωωωωω!!!)

Ανώνυμος είπε...

When Nebuchadnezzar seized Jerusalem in 586 BC,[16] he ordered that Jeremiah be freed from prison and treated well.[17]

Jeremiah inspired the French noun jérémiade, and subsequently the English jeremiad, meaning
"a lamentation; mournful complaint,"[73] or further, "a cautionary or angry harangue."[74]

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=JyDg7EROtrs

Ανώνυμος είπε...

http://www.youtube.com/watch?v=_j6ZEOXoNvw

Ανώνυμος είπε...

@ εργδημεργ
http://stranger.podcastpeople.com/posts/50909