12 Ιουνίου, 2010

ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΕΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΤΗΣ "ΚΑΘΑΡΣΗΣ"Οι Τούρκοι το λένε "Ανά νταν μπαμπά νταν".
Οι πράκτορες του αγγλοσαξονισμού "παπανδρεϊσμό".

"Θα πραγματοποιήσει τον ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΘΑΡΜΟΝ. Θα παύσει το κράτος να είναι επιχείρησις του Κόμματος. Οι καταχρασταί του δημοσίου χρήματος θα αποκαλυφθούν και θα τιμωρηθούν. Το δημόσιον χρήμα θα γίνει ιερόν και θα χρησιμοποιείται μόνον δια τας ανάγκας του έθνους και του λαού".

Από εφημερίδα του 1950.
Αρνούμαστε να διδαχθούμε από το παρελθόν, επιστρέφοντας στα ίδια και τα ίδια. Μόνο που η επιστροφή γίνεται κάθε φορά με πιο ζοφερό τρόπο.


ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: