30 Σεπτεμβρίου, 2007


"ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ"


Βον Γκουγιέν Γκιάπ

Αρχιτέκτoνας της ήττας του γαλλικού ιμπεριαλισμού στην Ινδοκίνα

Δεν υπάρχουν σχόλια: