26 Νοεμβρίου, 2023

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΕΒΑΙΝΟΥΜΕ; ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΑΡΜΑΓΕΔΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ - Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ - ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ


       Παράσταση στο εξώφυλο τού βιβλίου τού Mario Biglino "GODS OF THE BIBLE"


1. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

  Οι εξελίξεις, με το τρόπο που αυτές κάθε ημέρα πλέον κορυφώνονται, αποκαλύπτουν την κεντρική ρήση των Δυνάμεων που εξήγγειλαν, ότι συστηματικά και με μεθοδικό τρόπο ανατρέπουν την πολιτική τής παγκοσμιοποίησης: Αυτά που βιώνουμε δεν είναι παρά ένα σκηνικό, που προετοιμάζει την ανθρωπότητα για μια ριζική ανατροπή τού παλαιού και την εγκαθίδρυση τού νέου σε παγκόσμια κλίμακα. Ποιο είναι όμως το παλαιό, από πού που παρέρχεται αυτό και ποιο είναι το νέο που επέρχεται; Πάρα πολλά είναι αυτά που γράφονται, συζητιούνται και παρουσιάζονται σχετικά μέσω πληθώρας δυνατοτήτων που παρέχονται ενδιάμεσα. Ιδιαίτερα στην εποχή κυριαρχίας τού διαδικτύου, που η κάθε μορφής επικοινωνία έχει προσλάβει τεράστιες διαστάσεις, που πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε ούτε να φανταστούμε, αναπτύσσεται καθημερινά ένας καταιγισμός πληροφοριών, σχετικά με την αποτίμηση τού παρελθόντος και τον μελλοντικό προγραμματισμό. Όμως, παρά την πληθώρα των πληροφοριών που τίθενται σε κίνηση, δεν υπάρχει μια σαφώς προδιαγεγραμμένη καταγραφή και ερμηνεία, ούτε αυτού που παρέρχεται, ούτε αυτού που καταφθάνει. Οπωσδήποτε οι ζυμώσεις των εξελίξεων δείχνουν, ότι οδεύουμε προς ποιοτικά ριζικές αλλαγές. Και ο ρυθμός των εξελίξεων, ενώ προηγουμένως αφορούσε δεκαετίες, στην συνέχεια επιταχύνθηκε μέσα σε χρόνια. Ο ρυθμός αυτός όμως αυξάνεται συνεχώς. Αλλαγές τεράστιου μεγέθους, που η συντέλεσή τους μέχρι πρόσφατα απαιτούσε χρόνια, βιώνουμε πλέον να συμβαίνουν σε διάστημα μηνών, ενώ η κλιμάκωση τού ρυθμού αυτής τής πορείας τείνει να πραγματοποιείται πλέον σε διάστημα εβδομάδων.

  Η σειρά αυτών των αναρτήσεων γίνεται με αφορμή το βίντεο “I PET GOAT V“, που φτιάχτηκε με πρωτοβουλία κάποιου κέντρου, που αποσκοπεί να παρεμβαίνει με αποφασιστικό τρόπο στο παγκόσμιο γεωπολιτικό γίγνεσθαι και παρουσιάζει με συμβολικό τρόπο την ροή των εξελίξεων στην έξαρση τής Ιραηλοαραβικής σύγκρουσης, που βιώνουμε από τις αρχές τού περασμένου μήνα. Έτσι προηγήθηκε η προβολλή εκτιμήσεων για τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε αυτήν, με ταυτόχρονες προβλέψεις σχετικά με την πορεία της και την απόληξή της, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτού τού κέντρου. Στην πορεία των παραθέσεων που προηγούνται, εξήρα την καταλυτική σημασία τού εν λόγω φαινομένου στις παγκόσμιες εξελίξεις, διαπιστώνοντας, ότι αυτό αφορά τον κεντρικό άξονα τού γενικού σχεδίου – master plan – που έχει ως μοχλό την άσκηση πολιτικής επιβολής από τήν δύση και τις συνασπισμένες με αυτήν δυνάμεις και ως κέντρο προέλευσης το παγκόσμιο εωσφορικό ιερατείο. Ενώ επίσης σε αυτά τα πλαίσια έγινε ακροθιγώς αναφορά και σε εκείνον το παράγοντα, που ρυθμίζει τις επιλογές αυτού τού ιερατείου και δεν αφορά εν τέλει ανθρώπινες οντότητες υπό την συμβατική έννοια. Στα πλαίσια τού πρώτου μέρους αυτής τής ανάρτησης, θα ακολουθήσει η κατάθεση απόψεων και εκτιμήσεων σχετικά με αυτόν τον παράγοντα, παρόλο που ξεκινώντας την σειρά αυτών των αναρτήσεων δεν είχα συμπεριλάβει στις προθέσεις μου μια τέτοιου είδους προέκταση τής προβληματικής. Επειδή όμως ο χειρισμός αυτού τού ζητήματος αφορά διαδικασίες που βρίσκονται υπό συνεχή εξέλιξη, δεν είναι δυνατόν να διεξάγεται στην βάση ενός προσχεδίου, που διαγράφει εκ των προτέρων την πορεία που θα ακολουθήσει αυτή αναφορά. Οπωσδήποτε, το βίντεο που αποτελεί την αφετηρία της, περιέχει τεράστιας σημασίας και εύρους συμβολισμούς, για την αποκοδικοποίηση των οποίων υπάρχει ήδη ένα ογκώδες υλικό, που έχει απασχολήσει και έχει συναχθεί από τον γράφοντα σε πορεία δεκαετιών. Και οι αντίστοιχες αναφορές σε αυτό αποτέλεσαν την κύρια πρόθεση του στο ξεκίνημα τής παράθεσης. Όμως, η προσπάθεια διερεύνησης καταστάσεων που βρίσκονται συνεχώς εν τω γενέσθαι σε πλαίσια πραγματικού χρόνου, που παρέχει το διαδίκτυο, αλλά και η συμβολή των φίλων τής σελίδας στα πλαίσια τής διαδράσεως, μέσω τις οποίας, όπως πολύ σωστά διαπιστώνει σε πρόσφατο σχόλιό του φίλος και συνεργός τής σελίδας,

“Η Παρουσία όλων εδώ είναι σημαντική.
Η Παρουσία έκαστου εκπέμπει ένα Σήμα.
Και εφόσον είμαστε διττοί,
Είμαστε πομποί και δέκτες".

η διαδικασία διαμόρφωσης των αναρτήσεων είναι ζωντανή και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων, που μπορεί αυτή να οδηγηθεί. Ας μού επιτραπεί, να αναφέρω για μια ακόμη φορά , ότι κίνητρο δικό μου και των φίλων εδώ, δεν είναι να πείσουμε τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε. Επιθυμούμε με όσα παραθέτουμε και παρουσιάζουμε στις αναρτήσεις και τα σχόλια, να συμβάλλουμε στην ενεργοποίηση ενός γόνιμου προβληματισμού, που προσανατολίζεται σε εύστοχες και χρήσιμες κατευθύνσεις, στοχεύοντας να συμβάλει σεο ανέβασμα τού επίπεδου τής πρπβληματικής και να εμβαθύνει την ερευνητική διάθεση στον δημόσιο διάλογο. Εκτιμώ, ότι το πρώτο, που αρμόζει να διδαχθούμε από το μεγαλείο τού Ελληνικού Πνεύματος, είναι ότι αυτό ουδέποτε περιχαρακώθηκε σε βεβαιότητες. Θεωρώντας ως πολυτιμότερο των στοιχείων την κοινωνία και όχι την από καθέδρας διδαχή, με βάση την αρχή που διακήρυξε ο Ηράκλειτος “Ταυτόν το είναι και το μη είναι”. Αφήνοντας περιθώρια κατίσχυσης στην διαφορετική άποψη, πέτυχε το Ελληνικό Πνεύμα να ανθίσουν στα πλαίσια του φιλοσοφικές αναζητήσεις και γνωστικού χαρακτήρα επιγνώσεις τεράστιας σημασίας και εξαίρετου κάλλους. Η αδιαπραγμάτευτη ετοιμότητα παροχής χώρου ισχύος σε διαφορετικές, ή και αντιτιθέμενες απόψεις, δεν συνεπάγεται, ότι εφαρμόζουμε πλήρη σχετικισμό. Αναμφιβόλως υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, που δεν αποδέχονται αμφισβήτηση ή σχετικοποίηση τής ισχύος τους. Αυτές όμως αφορούν τις υπερκείμενες Ιδέες και Αξίες, οι οποίες είναι ορθόν να ομολογούνται από κοινού, αποτελώντας τον “κοινόν νου”, σύμφωνα με την διατύπωση τού Ηράκλειτου. Τον κοινό τόπο δηλαδή, που διεξάγεται η από κοινού ζύμωση και δράση. Ενώ οι απόψεις, σχετικά με τις εκφάνσεις τής πραγματικότητος, δεν μπορούν να αποτελούν από κοινού ομολογία, όπως πρεσβεύουν, επιδιώκουν και προσπαθούν να επιβάλλουν οι χώροι, που εμφορούνται από στείρο δογματισμό. Τέτοιου είδους αντιλήψεις και πρακτικές αποτέλεσαν στο παρελθόν πάγιες και άκρως επιβλαβείς παθογένειες, που οδήγησαν τις κινήσεις και την δράση των κοινωνιών σε ζοφερά αδιέξοδα. Οι απόψεις δεν είναι ορθό να αποτελούν ομολογίες, αλλά αρμόζει να ισχύουν ως προσωπικές μαρτυρίες. Η μαρτυρία έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα και τότε πράγματι μπορεί να αληθεύει, επειδή εκφράζει το προσωπικό δράμα αυτού που την διατυπώνει, ως βιωματική εμπειρία με αίσθηση ευθύνης. 

  Οι καταιγιστικές εξελίξεις που συμβαίνουν καθημερινά, δείχνουν ότι οδεύουμε προς ριζική ανατροπή τού παρελθόντος συστήματος και πλήρη αναδιάταξη τού δημόσιου βίου, σε τελείως όμως άλλη βάση από αυτήν που διακήρυξαν οι θιασώτες τής “νέας τάξης”. Όταν διάβασα την πρόταση τού Προέδρου Πούτιν, που καλούσε για σε διαπραγματεύσεις για να βρεθεί ειρηνική ρύθμιση στην σύγκρουση τής Ουκρανίας, γνωρίζοντας την πάγια τακτική των Ρώσων, διέγνωσα ένα ακόμη εύστοχο ελιγμό από το επιτελείο τους, που φανέρωνε, ότι συντομότατα πρόκειται να λάβει χώρα συνθηκολόγηση άνευ όρων των δυτικών στην Ουκρανία. Με αυτήν τη κίνηση πέτυχαν οι Ρώσοι να προσφέρουν δείγμα καλής διάθεσης για μια ακόμη φορά, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποια μπορεί να είναι η αντίδραση των αντιπάλων. Ούτε για τούς Ουκρανούς, ούτε για τούς Ρώσους μπορεί να υπάρξει άλλη επιδιωκόμενη λήξη τής στρατιωτικής επιχείρησης από την πλήρη στρατιωτική κατάρρευση των πρώτων. Για τούς Ουκρανούς μπορεί να ισχύσει σε αυτήν την περίπτωση το επιχείρημα, ότι αμύνθηκαν ηρωικά, αλλά ηττήθηκαν λόγω τής υπεροχής στρατιωτικών πλεονεκτημάτων των Ρώσων, ενώ οι δυτικοί μπορούν να ισχυρίζονται, ότι παρείχαν στους Ουκρανούς κάθε δυνατή ενίσχυση, ο οποία όμως για τούς ίδιους λόγους δεν στάθηκε δυνατόν να επαρκέσει. Επίσης το κόστος, που κατέβαλε η Ρωσία είναι τεράστιο, ώστε να επιτρέψει περιθώρια ειρηνικής διευθέτησης. Η Ρωσία επιδίωξε ένα πόλεμο φθοράς, με στόχο την ποιοτική ανάλωση των πολεμικών αποθεμάτων των δυτικών και την οικονομική τους εξουθένωση. Η αναγκαία επιλογή για τούς Ρώσους να περιορίσουν στο μέτρο τού δυνατού τις παράπλευρες απώλειες σε αμάχους, συνεπαγόταν διεξαγωγή έντονα αιματηρών επιχειρήσεων. Όμως οι στρατηγικοί στόχοι των δυτικών δεν πραγματοποιήθηκαν. Αντί να υποστεί οικονομική φθορά η Ρωσία, βγήκε ποιοτικά ενισχυμένη και μπόρεσε να διπλασιάσει σχεδόν τις μάχιμες δυνάμεις της με 300.000 χιλιάδες εθελοντές. Επίσης κατάφερε σημαντικότατη ενίσχυση τού γοήτρου της διεθνώς, τόσο όσο αφορά την εξοπλιστικό της πλεονέκτημα, όσο και την σώφρονα στρατηγική που επέλεξε, παρά τις εκτιμήσεις της πληθώρας αυτοανακηρυχθέντων “αναλυτών”, ότι εφαρμόζει ανεπιτυχή στρατηγική. Οι δυτικοί δαπάνησαν όλα τα αποθέματά τους, με εξαίρεση όσων απαιτούνται για την άμεση προάσπιση τής επικράτειάς τους. Όμως, σημαντικό μέρος αυτών των αποθεμάτων έχει σταλεί πρόσφατα στο ισραήλ, οπότε μετά το πέρας αυτής τής σύγκρουσης θα βρεθούν στρατιωτικά σχεδόν απογυμνωμένοι, απέναντι στην Ρωσία και την Κίνα, που διατηρούν αμείωτη την στρατιωτική τους ισχύ

   Η γερμανία βρίσκεται εμπρός σε οικονομικό αδιέξοδο 600 δισεκατομμυρίων. Το ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε την αύξηση τού δανεισμού, δεδομένο ότι το ισχύον όριο ρυθμίστηκε συνταγματικά το 2011. Με αυτό τον τρόπο έπεσε η γερμανία σε λάκκο, που άνοιξε για άλλους. Ο κυβερνητικός συνασπισμός υφίσταται κλυδωνισμό, ενώ το AFD καταγράφει ποιοτική άνοδο στις δημοσκοπήσεις. Η κατάργηση τού βέτο στην ΕΕ. Δηλώνει την πρώτη μεγάλη ποιοτική ρωγμή στο καθεστώς της, εφόσον η άρση τής ομοφωνίας στην λήψη αποφάσεων υποσκάπτει μοιραία την υποχρέωση προσαρμογής σε κεντρικές αποφάσεις. Η Γαλλία, ως δεύτερος ισχυρός εταίρος τής ΕΕ. συζητάει ήδη ένταξη στους BRICS, ενώ ο Πούτιν ενθαρρύνει την επιδίωξη αυτής τής διαδικασίας. Η εκλογική νίκη των συντηρητικών στην Ολλανδία, η οποία ήταν το ισχυρότερο κέντρο προώθησης ακραίας νεοταξικής πολιτικής και οι ταραχές στην Ιρλανδία με αιτία το μεταναστευτικό καταγράφουν τον γοργό κατήφορο τής νεοταξικής ατζέντας στην Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια τής συνεχούς διογκούμενης κρίσης, πρότεινε πριν δυο ημέρες σαν τραβηγμένο από τα μαλλιά αντιστάθμισμα η γερμανίδα “υπουργός” εξωτερικών την άμεση ένταξη τής Ουκρανίας στην ΕΕ. Το πρόσωπο αυτό θεωρείται μέσα στην γερμανία, ότι δεν διαθέτει την στοιχειώδη νοημοσύνη και αποτελεί μόνιμο δέκτη χλευασμών. Το ερώτημα που προκύπτει σχετικά με αυτήν την πρόταση – ανέκδοτο, είναι κατά πόσο είναι ανεγκέφαλοι αυτοί που την προωθούν σε θέσεις κλειδιά, ή εάν αυτοί που κινούν τα νήματα στα μετόπισθεν προωθούν πλήρη απαξίωση των θεσμών, ώστε να πέσει το σύστημα στα μαλακά.

  Ενώ λοιπόν δεν υφίσταται ούτε κάποια πλήρως τεκμηριωμένη και συστηματική αποτίμηση τού κόσμου που εκλείπει, αλλά ούτε μπορεί να υπάρξει και μια διατύπωση με συγκεκριμένο τρόπο ενός προγράμματος τής νέας αναδιάταξης σε παγκόσμιο επίπεδο που δρομολογείται, υπάρχει αναμφίβολα μια τεράστια πληθώρα επί μέρους αναφορών. Κατά την εκτίμηση μου βρισκόμαστε στην τελική φάση αυτού τού δράματος και όσο αφορά το πέρασμα από το παλαιό γεωπολιτικό σύστημα στο επερχόμενο, καταγράφονται κάποιες άκρως ενδεικτικές εικόνες, τόσο σχετικά για την ποιότητα αυτού που σβήνει όσο και για την ποιότητα αυτού που ανατέλλει. Καταθέτω στην συνέχεια δυο σχετικές φωτογραφίες, που σχετίζονται με το θέμα που πραγματεύεται αυτή η σειρά αναρτήσεων και που σηματοδοτούν με γλαφυρό τρόπο αυτές τις ποιότητες ως προς το βαθύ νόημά τους.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ


Σύμφωνα με δημοσιεύματα, 

Ισραήλ: Ουρές στα αεροδρόμια - Εγκαταλείπουν την χώρα τους οι Ισραηλινοί

https://www.ieidiseis.gr/kosmos/217578/israil-oures-sta-aerodromia-egkataleipoun-tin-xora-tous-oi-israilinoi

"Δραματικές στιγμές εκτυλίσσονται στα αεροδρόμια του Ισραήλ, με χιλιάδες ανθρώπους να προσπαθούν να φύγουν από τη χώρα. Στα social media υπάρχουν εικόνες από αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, όπου ουρές εκατοντάδων μέτρων από αλλόφρονες Ισραηλινούς προσπαθούν να φύγουν για την Ευρώπη. O κόσμος στοιβάζεται στις ουρές για να καταφέρει να βγάλει εισιτήριο".

 Είχαν ανέσεις, έφτανε η οικονομική ενίσχυση σωρηδόν από το εξωτερικό, στηριζόντουσαν στην ωμή βία των όπλων αποσπώντας ξένη γη και κλέβοντας περιουσίες. Όσους απέμειναν από την εθνοκάθαρση χρησιμοποιούσαν σαν σκλάβους. Μόλις όμως αιστάνθηκαν ότι απειλούνται, έριξαν τα πόδια στους ώμους, για να φύγουν άρον άρον. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΒΙΑ, ΣΤΟ ΨΕΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΕΙ.


Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

 https://www.newsbeast.gr/image/s870x/webp/file/files/1/2023/11/gaza-18.jpg

 Σύμφωνα με δημοσιεύματα,

"Σήμερα στις 7 το πρωί τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς Πάντως, με το πρώτο φως της μέρας, χιλιάδες άνθρωποι ξεκίνησαν να μαζεύουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους και πήραν τον δρόμο της επιστροφής.Ωστόσο, καθώς αυτοκίνητα και κάρα που σέρναν γαϊδούρια άρχισαν να κινούνται, φυλλάδια που έπεσαν από τον ουρανό από τον ισραηλινό στρατό προειδοποιούσαν: «Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το να επιστρέψετε στον βορρά είναι απαγορευμένο και επικίνδυνο». Ο στρατός του Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα «ζώνη επιχειρήσεων» κι έχει διατάξει επανειλημμένα όλους τους αμάχους να τον εκκενώσουν".

  Με ένα νήπιο στην αγκαλιά του, ένα στρώμα, ένα μαξιλάρι και δυο κουβέρτες στους ώμους πέρνει τον δρόμο τής επιστοφής στην ΜΑΝΑ ΓΗ του με τα πόδια. Το σπίτι του βομβάρδησαν οι κανίβαλοι, δεν έχει νερό να πιεί, δεν έχει να φάει, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΗ ΤΟΥ. ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ.


2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΧΑΣΑΠΗΔΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ

  Σύμφωνα με δεδομένα, τα οποία διοχετεύονται μεν στην δημοσιότητα σποραδικά και ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά εάν συντεθούν σε ενιαίο σύνολο ξεσκεπάζουν μια εικόνα, η οποία ανατρέπει πλήρως τα όσα πρόβαλλαν ως πακέτο τα μαζικά μέσα διεθνώς, σχετικά με την δολοφονία 1.400 ισραηλινών κυρίως αμάχων από την χαμάς. Η σύνθεση αυτών των στοιχείων φέρνει στην επιφάνεια μια τελείως διαφορετική εικόνα για την θανάτωση αυτών των ανθρώπων, δείχνοντας ότι αυτός που προέβη στην εξόντωσή τους δεν ήταν η χαμάς, αλλά το όλο δράμα είχε στηθεί με στόχο να προκύψουν επιχειρήματα για την επίθεση τού σιωνιστικού στρατού στην Γάζα. Δεν μπορεί να σταθεί η παραμικρή αμφιβολία για την ποιότητα τής ισλαμοφασιστικής χαμάς. Πρόκειται για μια αποδεδειγμένα τρομοκρατική οργάνωση, που εξασκεί τρομοκρατία τόσο σε βάρος των ισραηλινών, όσο και σε βάρος των Παλαιστινίων. Η πρόσφατη επίθεση δολοφονίας τού Προέδρου τής Παλαιστινιακής αρχής στην Δυτική Όχθη Αμπού Αμπάς από μέλη τής χαμάς, κατά την διεξαγωγή τής οποίας δολοφονήθηκε ένας συνεπιβάτης του στο αυτοκίνητο που αυτός επέβαινε, είναι άκρως ενδεικτική. Άσχετα, εάν αυτό το γεγονός πέρασε στα ψιλά γράμματα των ειδήσεων, δεν παύει να είναι άκρως χαρακτηριστικό, για την δράση τού εμφυτευμένου καρκινώματος τής χαμάς, στο εσωτερικό των Παλαιστινίων. Ενώ διεξάγονταν εισβολή και μαζικοί βομβαρδισμοί στην Γάζα, η χαμάς επέλεξε να δολοφονήσει τον σημαντικότερο Παλαιστίνιο πολιτικό εκπρόσωπο.

   Η όλη δράση τής χαμάς, με την απαγωγή παιδιών και ηλικιωμένων, αποδεικνύει ότι πρόκειται μια αδίστακτη οργάνωση, αποτελούμενη από φανατισμένους έμμισθους, που έχουν υποστεί πλύση εγκεφάλου από κάποια κέντρα, που ελέγχουν με διάφορους τρόπους την συμπεριφορά. Πλην όμως, ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν παύουν να ισχύουν κάποια όρια, όσο αφορά την επιβολή τής μιας ή τής άλλης θηριωδίας, στο βαθμό μάλιστα, που ο συγκεκριμένος οργανισμός παρουσιάζεται ως συγκρότημα λαϊκών μαχητών, που αγωνίζονται για την υπεράσπιση και προώθηση των ζητημάτων τού λαού. Και είναι πολύ βασικό να αναγνωρίσουμε, ότι αυτός ο τρόπος αυτοκαθορισμού επιδρά καταλυτικά και στην διαμόρφωση τού ψυχισμού και των αντιλήψεων, τόσο των μαχόμενων μελών τής χαμάς, όσο και αυτών που την αποδέχονται και την υποστηρίζουν. Τα κατά καιρούς εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το 40% των κατοίκων τής Γάζας πρόσκειται στην χαμάς. Κατά συνέπεια, η επιλογή των τρόπων παρεμβάσεως αυτής τής οργάνωσης, από αυτούς που κινούν τα νήματα όπισθεν αυτής, δεν μπορούν να μην λάβουν υπ' όψει τους αυτό το δεδομένο, δηλαδή την ιδιοσυγκρασία και αυτό που θεωρούν σκόπιμο και θεμιτό, τόσο οι μαχητές, όσο και οι υποστηρικτές της. Οι Παλαιστίνιοι μπορεί στα Πλαίσια τής γενοκτονίας και τής εθνοκάθαρσης που εφαρμόζονται σε βάρος τους να έχουν υποστεί μύριες αδικίες, ταπεινώσεις και βασανιστήρια, πλην όμως δεν παύουν να είναι ένας αγωνιζόμενος και αμυνόμενος λαός για τα δίκαιά του, σε μια μακρά πορεία 85 και πλέον ετών. Αυτά η πραγματικότητα στοιχειοθετεί εκ των πραγμάτων ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΟΡΙΑ αφ' εαυτής, σχετικά με τον βαθμό τής θηριωδίας, που μπορεί να εφαρμοστεί στο όνομά τους στα πλαίσια αυτής τής σύγκρουσης. Οπωσδήποτε οι μορφές σύγκρουσης που επέλεξαν και εφάρμοσαν οι Παλαιστίνιοι στην μακρά πορεία τής ανάπτυξης των αγώνων τους, δεν διεξάχθηκαν πάντοτε φορώντας τα άσπρα γάντια και την ρόμπα τού χειρούργου. Όμως αυτοί ποτέ δεν έδρασαν ανεξέλεγκτα εναντίον αμάχων, αλλά διεξήγαν επιχειρήσεις με αφάνταστο ηρωισμό, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αμυνόμενοι, απέναντι σε ένα πάνοπλο εχθρό, που δεν έθετε κανένα φραγμό στην εφαρμογή των πλέον ειδεχθών θηριωδιών, όπως οι μαζικές σφαγές αμάχων σε προσφυγικά στρατόπεδα. Επίσης αξίζει να σημειωθεί, ότι στον Πόλεμο τής Συρίας συμμετείχαν οι Παλαιστινιακές Δυνάμεις “Αλ Κουντς” στις συγκρούσεις ενάντια στον ISIS, που προέβαινε και αυτός σε ακατάσχετες θηριωδίες, καταγράφοντας στην πράξη την κοινή προέλευση τού ισλαμοφασιστικού χαλιφάτου με τον σιωνισμό, από την ίδια απάνθρωπη μήτρα. Αναμφίβολα οι αεροπειρατείες που εφάρμοσε η Αλ Φατάχ στο παρελθόν, δεν παύουν να έχουν θέσει σε ομηρία αθώους ανθρώπους, κατά την διεξαγωγή αυτών των επιχειρήσεων, ως η πλέον ακραία μορφή σύγκρουσης που εφάρμοσαν οι Παλαιστίνιοι. Όμως ποτέ αυτοί δεν σκότωσαν, ή τραυμάτισαν σκόπιμα κανένα όμηρο. Η θέση υπό ομηρία αθώων ανθρώπων, σκόπευε πάντοτε στην άσκηση πίεσης και εκβιασμών στους σιωνιστές. Αντιθέτως οι σιωνιστικές στρατιωτικές παρεμβάσεις ενάντια στις αεροπειρατείες, δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο, να τραυματίσουν και να θανατώσουν ομήρους, προκειμένου να εξοντώσουν τούς αεροπειρατές. Από το μέχρι σήμερα παρελθόν πριν την 7η τού περασμένου Οκτωβρίου, μπορεί να εξαχθεί ανέτως το συμπέρασμα, ότι στην τακτική των Παλαιστινίων εντασσόταν ανέκαθεν η επιλογή να τεθούν υπό ομηρεία άμαχοι και αθώοι, ώστε να τεθούν όροι στους σιωνιστές και να τούς υποχρεώσουν σε συγκεκριμένους συμβιβασμούς, ενώ η στοχευμένη θανάτωση αθώων, ουδέποτε είχε ενταχθεί στις μεθόδους, που αυτοί εφάρμοσαν μέχρι τότε. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε το ερώτημα, τι ήταν αυτό, που μπορεί να οδήγησε τούς Παλαιστινίους, άσχετα ποια συγκεκριμένη οργάνωσή τους αυτό αφορά, να αναθεωρήσουν την πάγια πρακτική τους, προβαίνοντας σε ένα είδος θηριωδίας, που δεν είχαν εφαρμόσει ποτέ μέχρι τότε; 

  Αντιθέτως, γνωρίζουν και οι πέτρες, ότι οι σιωνιστές δεν κάνουν τον παραμικρό διαχωρισμό όσο αφορά την εξόντωση και τον σφαγιασμό μεταξύ μάχιμων και αμάχων, ενώ προγραμματίζουν και εφαρμόζουν την εξόντωσή τους, που δεν γίνεται ανεξέλεγκτα, αλλά επιβάλλεται στην βάση πολύ προγραμματισμένου σχεδιασμού. Είναι βεβαίως επίσης γνωστό, ότι οι Παλαιστίνιοι προβαίνουν σε θανάτωση εκείνων των ομοεθνών τους, που θεωρούν προδότες και συνεργάτες των σιωνιστών. Επί τού προκειμένου θα θέσω και θα απαντήσω στην συνέχεια το αντίστοιχο ερώτημα, που αφορά τούς σιωνιστές. Προβλέπει ο προγραμματισμός τους την μαζική θανάτωση Εβραίων από τούς ίδιους, με στόχο την προώθηση και επιβολή των σκοπών τους; Σχετικά με αυτό το ζήτημα έχουν δαπανηθεί ήδη τόνοι μελάνης, διαδικτυακής και μη. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ, ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΑΣ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ, πέραν κάποιων υπαρχόντων προσεγγίσεων, που έχουν αναμφιβόλως ενδιαφέρον, πλην όμως δεν παύουν να έχουν αφοριστικό χαρακτήρα και να είναι ετεροβαρείς. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα έχει ιδιαίτερη σημασία, ώστε να δοθεί και συγκεκριμένη ερμηνεία στο δεδομένο που προβάλλει μέσα από την ειδησεογραφία, που αποκαλύπτει, ότι τελικά το μέγιστο μέρος των αμάχων Εβραίων που θανατώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου, ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΔΡΑΣΤΗ ΤΗΝ ΧΑΜΑΣ. Επίσης ένα άλλο τεράστιας σημασίας ζήτημα που προκύπτει, είναι η ερμηνεία από θρησκειολογική σκοπιά τής πρόσφατης εξόντωσης 4.500 και πλέον παιδιών στην Γάζα, επαναφέροντας στο προσκήνιο την σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη. Όταν ανάρτησα στην εισαγωγή προηγούμενης συνέχειας τον σχετικό πίνακα τού Giacomo Paracca, δεν είχα διανοηθεί, ότι μπορεί να υφίσταται συγκεκριμένος συσχετισμός μεταξύ αυτών των δυο μαζικών εγκλημάτων, όπως έθεσε ενώπιόν μου η εξέλιξη των ερευνών στην συνέχεια.

  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη συνέχεια, η συνεχής προπαγάνδα μπορεί να οδηγήσει τον ανθρώπινο ψυχισμό σε τελείως στρεβλούς ατραπούς, με αποτέλεσμα η τύφλωση να προάγει μένος, που καθιστά τον άνθρωπο έρμαιο αποδοχής, επικρότησης και στην συνέχεια επιδίωξης επιβολής των πιο απάνθρωπων θηριωδιών. Υπάρχει ένα βίντεο, που από μόνο του θα αρκούσε, για να να φανεί η απύθμενη στρέβλωση τής πραγματικότητος και η απροσμέτρητη πώρωση ψυχής των σιωνιστών. Αυτό το βίντεο αφορά μια ομιλία που έκανε ο Νετανγιάχου πριν οκτώ χρόνια, η οποία αποκαλύπτει χωρίς ενδοιασμούς τα σχέδια ξεκληρίσματος μέχρι και τού τελευταίου Παλαιστίνιου. Σε αυτό το βίντεο ισχυρίζεται αυτό το “δημοκρατικό διαμάντι, τού “μόνου δημοκρατικού κράτους στην Μέση Ανατολή”, ότι το ολοκαύτωμα σε βάρος των ανυπεράσπιστων Εβραίων στο Άουσβιτς, στο Νταχάου, στην Τρεμπλίνκα και στα λοιπά “θέρετρα πολιτισμού” των φυλετιστών τις α(χ)ρείας φυλής ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ.

 


Καλώ όλον τον συρφετό, αυτών που υποστηρίζουν την επίθεση των σιωνιστών στην Γάζα και σπρώχνουν συνειδητά και ανερυθρίαστα την χώρα σε γλίστρημα συμμετοχής στην αρμαγεδωνική σύγκρουση ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ.

Και η χειραψία των απογόνων των δημίων τού Ολοκαυτόματος, που έγινε λίγες ημέρες μετά από αυτήν την ομιλία, που απάλλαξε τούς δημίους από τις ιστορικές τους ευθύνες, φτύνοντας χυδαία επάνω στην μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων τού Ολοκαυτώματος.


Ο Νετανγιάχου για την εξαπόλυση τής επίθεσης στην Γάζα διακήρυξε κραδαίνοντας την Βίβλο, ότι “πρόκειται να εφαρμοστεί η προφητεία τού Ησαΐα".

 

 

  Στο Κεφάλαιο 10 τής Προφητείας τού Ισαΐα προφητεύεται η νίκη τού Ισραήλ επί των Ασσυρίων. Σκληρή κριτική εξασκείται συνολικά στο κεφάλαιο αυτό στον ξιπασμένο και επαιρόμενο βασιλέα των Ασσυρίων, που θεώρησε ότι οι δυνάμεις του βρίσκονται υπερ άνω αυτών τού Θεού. Ειδικά στον στίχο 12 αναφέρεται,

"....καὶ ἔσται, ὅταν συντελέσῃ Κύριος πάντα ποιῶν ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν Ἱερουσαλήμ, ἐπάξει ἐπὶ τὸν νοῦν τὸν μέγαν, τὸν ἄρχοντα τῶν Ἀσσυρίων, καὶ ἐπὶ τὸ ὕψος τῆς δόξης τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ".

"Οταν όμως ο Κυριος ολοκλήρωση την παιδαγωγικήν τιμωρίαν στο όρος Σιών και εις την Ιερουσαλήμ, θα επιφέρη τιμωρίαν στον μεγάλον αυτόν και αλαζονικόν νουν, στον άρχοντα των Ασσυρίων, και εις όλην την μεγάλην αυτού δόξαν, την οποίαν αλαζονικώς παρατηρούν τα πλανεμένα μάτια του". 

  Τα ΄”αστέρια” τού σιωνισμού, που διαστρεβλώνουν εκ συστήματος την Βίβλο, έφτασαν μέχρι το άκρατο ανοσιούργημα, να ισχυριστούν, ότι η προφητική ρήση τού Ισαΐα αφορά την χαμάς!!! Εάν είχαν όμως μυαλό κουκούτσι και αισθανόντουσαν δέος απέναντι σε αυτήν την προφητεία, θα είχαν προσέξει δεόντος και θα είχαν συμμορφωθεί με όσα προφητεύει ο Ισαΐας σε μερικά κεφάλαια προηγουμένως, όπου επισφραγίζεται προφητικώς το οικτρό τέλος των σιωνιστών.

Ησ. 5,8              Οὐαὶ οἱ συνάπτοντες οἰκίαν πρὸς οἰκίαν καὶ ἀγρὸν πρὸς ἀγρὸν    ἐγγίζοντες, ἵνα τοῦ πλησίον ἀφέλωνταί τι. μὴ οἰκήσετε μόνοι ἐπὶ τῆς γῆς;

Ησ. 5,8                     " Αλλοίμονον εις εκείνους, οι οποίοι συνδέουν την οικίαν των εις την οικίαν του άλλου και τον αγρόν των με τον αγρόν του άλλου, δια να αφαιρέσουν κάτι από την ιδιοκτηοίαν του πλησίον! Μηπως πρόκειται να κατοικήσετε μόνοι σεις και δια παντός επάνω εις την γην";

   Ακόμη και ο πλέον αφελής μπορεί να κατανοήσει, ότι ο σιωνισμός καταστρατηγεί ασύστολα την Εβραϊκή θρησκεία, η οποία επιτάσσει χαρακτηριστικά με την δέκατη των εντολών, που παρέλαβε ο Μωυσής στο όρος Σινά τα εξής,

Το κείμενο από την Έξοδο:

ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου. ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε όσα τω πλησίον σου εστί.

Το κείμενο από το Δευτερονὀμιο:

ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου· ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου ούτε τον αγρόν αυτού ούτε τον παίδα αυτού ούτε την παιδίσκην αυτού ούτε του βοός αυτού ούτε του υποζυγίου αυτού ούτε παντός κτήνους αυτού ούτε πάντα όσα τω πλησίον σου εστί.

  Όσο αφορά δε την άδικη επικράτηση επί των άλλων, είναι η προειδοποίηση τού Ισαΐα αδυσώπητη:

...ΙΣΧΥΚΟΤΕΣ ΗΤΤΑΣΘΑΙ, ΕΑΝ ΓΑΡ ΠΑΛΙ ΙΣΧΥΣΗΤΕ ΗΤΤΘΗΣΕΣΘΕ...  (Κεφ. 8, 10)

  Γενικά οι σιωνιστές επιχειρούν μονίμως μια ερμηνεία τής Βίβλου, η οποία στρεβλώνει πλήρως το νόημά της. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, η Βίβλος αποτελεί μια διαθήκη, δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ τού Θεού και τού περιούσιου λαού του, σύμφωνα με την οποία ο λαός αυτός αποδίδει στον Θεό αποκλειστική και αταλάντευτη πίστη και λαμβάνει ως αντάλλαγμα την γη τής επαγγελίας. Όπως περιγράφεται στα ιστορικά και στα προφητικά βιβλία τής Βίβλου, ο περιούσιος λαός προβαίνει περισσότερες φορές σε αποστασία έναντι τού Θεού και τιμωρείται με εκτοπισμό από την γη τής επαγγελίας. Κατόπιν όμως, αυτός ο λαός μετανοεί κατ' επανάληψη, μέσω τής νουθεσίας που επενεργούν οι Προφήτες και οι πνευματικοί ταγοί του, με αποτέλεσμα να επανέρχεται εκ νέου και να ευτυχεί στην γη τής επαγγελίας. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία, η Βίβλος δεν είναι τίποτε διαφορετικό από ένα συνεχές “σήκω φύγε και μετά γύρνα πάλι”, πάντοτε πολεμώντας και εξοντώνοντας τούς εχθρούς σου στα πλαίσια της νέας μετάνοιά σου, κάτω από την καθοδήγηση των ηγετών σου, μέχρι να καταφθάσει και ο μεσσίας σου, για να κυριαρχήσεις επί όλων των άλλων εθνών. Οπότε και οι σιωνιστές δεν είναι κάτι διαφορετικό, σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία τού περιεχομένου τής Βίβλου, από τους “θεόσταλτους” ηγέτες τού παρόντος κρίκου στην αλυσίδα τού “σήκω φύγε και μετά πάλι επέστρεψε”, με την διαφορά, ότι στην παρούσα φάση θα έλθει και ο μεσσίας σου, άρα σού έτυχε ο πρώτος αριθμός τού λαχείου. Κατά πόσο η Βίβλος είναι το σχιζοφρενικό σενάριο τού "πήγαινε έλα και εξόντωνε ότι μιαρό βρεις στο διάβα σου", όπως την ερμηνεύουν οι καβαλιστές, ή κάτι τελείως διαφορετικό, που υφίσταται βάναυση διαστρέβλωση, είναι ένα σημαντικότατο ζήτημα θεολογικής, αλλά κυρίως θρησκειολογικής υφής, που δεν είναι δυνατόν να πραγματευθεί διεξοδικά αυτή η σειρά αναρτήσεων. Όμως, επειδή πρόκειται για ένα σημαντικότατο ζήτημα, το οποίον αφορά άμεσα την επιστήμη τής συνωμοσιολογίας, αλλά επί πλέον έχει σφραγίσει και την νεοελληνική ταυτότητα με την ένταξη τής Παλαιάς διαθήκης στα ιερά κείμενα τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, σκοπεύει ο γράφων να παρουσιάσει μελλοντικά με διεξοδικό τρόπο τις απόψεις του σχετικά. 

  Σε προηγούμενη συνέχεια των αναρτήσεων έγινε αναφορά στο δεδομένο, ότι η Βίβλος έχει συντεθεί από δυο ετερόκλητες πηγές, εκ των οποίων η μια είναι πολυθεϊστική και ως εκ τούτου εωσφορική, ενώ η άλλη είναι μονοθεϊστική και θεόπνευστη. Έτσι, αυτό το σύνολο γραφών περιέχει ταυτοχρόνως σκουριά και χρυσάφι. Θα ήταν, μέσα από αυτό το πρίσμα, η αποδοχή τής σκουριάς. Όμως ακόμη μεγαλύτερο λάθος να ήταν να απεμπολίσουμε μαζί με την σκουριά και το θεόπνευστο χρυσάφι, που αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη και Πνευματικό Εφόδιο για την Ορθοδοξία. Αυτοί που απορρίπτουν την παλαιά διαθήκη στο σύνολό τους, είναι είτε στημένοι εγκάθετοι, όπως ο Κώστας Πλεύρης, παλιό κουμάσι των μυστικών υπηρεσιών και καταδότης τής χούντας, είτε θύματα συνειδητής παραπληροφόρησης, όπως ο Μακαρίτης Γιάννης Φουράκης, στον οποίον ανατέθηκε η δημοσιοποίηση ενός υλικού, το οποίον περιείχε, εκτός από πολλές αξιόλογες και χρήσιμες πληροφορίες, ταυτοχρόνως και ύπουλα παρεχόμενο στρεβλό υλικό, με τελικό στόχο να επέλθει σύγχυση σε εκείνους τούς αναζητητές, που θα έφθαναν στον εντοπισμό σημαντικό δεδομένων. Επίσης υφίσταται και μια τρίτη ομοταξία ανθρώπων, που παρεμβαίνει συστηματικά στον δημόσιο διάλογο, απορρίπτοντας κατ' αποκοπήν την Παλαιά Διαθήκη και διαχωρίζοντάς την ριζικά από την Καινή Διαθήκη. Αυτά τα πρόσωπα είναι στην πλειοψηφία τους αδαείς ξερόλες, που αντλούν τις πληροφορίες τους κυρίως από φληναφήματα, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουν επιχειρήσει ποτέ να εντρίψουν και να καταπονηθούν με την συστηματική μελέτη των δεδομένων. Για να επικαλύψουν αυτά τα κενά, προφασίζονται ανύπαρκτους ρόλους και ιδιότητες, εφαρμόζοντας ταυτοχρόνως άκρως επιθετική πρακτική εναντίον όποιου τολμήσει να αμφισβητήσει το τεχνητό γόητρο τους, που ανέπτυξαν στην βάση τού κοπυπαστισμού, που συνήθως συνοδεύεται από σύντομους εμπαθής βερμπαλισμούς στις δημοσιεύσεις τους.

  Για να καταδειχθεί η μεγάλη αξία σημαντικού μέρους των γραφών τής Παλαιάς Διαθήκης για την Ορθόδοξη Πίστη, παραθέτω ένα ενδεικτικό σημείο από την προφητεία τού Ησαΐα, για την οποία έγινε λόγος προηγουμένως.

“... ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΔΗ, ΟΙΚΟΣ ΔΑΥΙΔ. ΜΗ ΜΙΚΡΟΝ ΥΜΙΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ; ΚΑΙ ΠΩΣ ΚΥΡΙΩ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΑΓΩΝΑ; ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΔΩΣΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΑΥΤΟΣ ΥΜΙΝ ΣΗΜΕΙΟΝ. ΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΕΝ ΓΑΣΤΡΙ ΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΕΞΕΤΑΙ ΥΙΟΝ, ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ...¨ (Ησαΐας 9, 13-15).

  Η συγκεκριμένη Προφητεία τού Προφήτη Ησαΐα για την “άμωμο σύλληψη” τής Θεοτόκου Παρθένου, που θα γεννήσει τον Σαρκωθέντα Σωτήρα, συνιστά μια από τις πολλές γέφυρες, που συνδέουν την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη, στην βάση των ρήσεων τού Ιησού Χριστού, ότι μεν “δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθεί νέος οίνος σε παλαιούς ασκούς”, αλλά και με την βεβαίωση “Ουκ ήλθον καταλύσαι, αλλά πληρώσαι αυτόν”. Δηλαδή, “Δεν ήλθα για να καταργήσω τα γραφόμενα τού Μωσαϊκού Νόμου, αλλά για να τον εκπληρώσω”

   Τον απάνθρωπο τρόπο που προγραμμάτισαν και προωθούν οι εωσφοριστές με μοχλό τον σιωνισμό την ολοκληρωτική εξόντωση των Παλαιστινίων έχουν τεκμηριώσει με πάμπολλες διακηρύξεις τους, αλλά κυρίως την πρακτική που εφαρμόζουν. Όσο αφορά όμως τον τρόπο που χειρίζονται τούς Εβραίους, ο οποίος κατά την γνώμη μου είναι ακόμη περισσότερο απάνθρωπος από το ανελέητο κυνηγητό σε βάρος των Παλαιστινίων, κυριαρχούν σημαντικά κενά στην δημόσια αντίληψη, ενώ κάποιες πλευρές δεδομένων αγνοούνται σχεδόν πλήρως. Οι τομείς, γύρω από τούς οποίους έχουν γίνει εκτενείς αναφορές εστιάστηκαν κυρίως στην καλυμμένη σχέση των εθνικοσοσιαλιστών με την σιωνιστική εταιρεία. Έχουν γραφεί κάποια βιβλία σχετικά και υπάρχουν αρκετά βίντεο. Πρόκειται για μια προβληματική, που έχει τύχει ήδη προσοχής με αξιόλογες μελέτες και μια ενασχόληση σχετικά θα προσανατολιζόταν να φέρει στην επιφάνεια κάποιες επιπρόσθετες πλευρές, που ίσως να μην έτυχαν προσοχής, οπότε αυτό το ζήτημα δεν εντάσσεται στα ζητούμενα αυτής τής σειράς αναρτήσεων. Στο μνημειώδες έργο τού Antony Sutton „Wall Street and the Rise of Hiltler“, αναλύεται η προβληματική τής σύμπραξης των χρηματιστών μεγιστάνων στις ΗΠΑ με τους Ναζί.

https://books.google.de/books?id=Q0amI9GmIe8C&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Στις προηγούμενες συνέχειες έγινε αναφορά στην πολιτική τής αγγλίας, η οποία μέχρι τα μέσα τής δεκαετίας τού '30 ενθάρρυνε με κάθε μέσον τον εποικισμό των Εβραίων στην Παλαιστίνη, ενώ όταν ξεκίνησαν τα πογκρόμ εναντίον των Εβραίων από τούς ναζί, επέβαλε την ανακοπή του. Επίσης είναι εμφανές, ότι χωρίς αυτούς τούς ανελέητους διωγμούς δεν θα ήταν δυνατή η ίδρυση τού σιωνιστικού κρατικού μορφώματος το 1948, εφόσον οι Εβραίοι τής Ευρώπης στην μεγάλη τους ουσιαστικά πλειοψηφία αντιτέθηκαν στην σιωνιστική εταιρία μετά την διακήρυξη μπάλφουρ, επιλέγοντας να παραμείνουν στις χώρους που διέμεναν. Σχετικά με αυτό το ζήτημα παραβλέπεται ένα πολύ σημαντικό δεδομένο. Το τμήμα των Εβραίων που ήσαν Χάζαροι, δεν είχε προβεί προηγουμένως σε κάποια ουσιαστική διασπορά, λόγω κάποιας βίαιης εκδίωξης από κάποια αρχέγονη κοιτίδα. Μετά την κατάλυση τού κράτους των Χαζάρων κατά τον 10ο αιώνα, έλαβε χώρα μετακίνηση σημαντικού αριθμού τους προς τα δυτικά, στα πλαίσια τής μετακίνησης των φυλών. Εξ άλλου είναι γνωστό, ότι πολλά φύλα και λαοί μετακινήθηκαν σε εκείνη την φάση και ακολούθησαν μια διαδικασία περιφοράς σε διάφορα μέρη, πριν εγκατασταθούν σε μια συγκεκριμένη περιοχή μονίμως, όπου μετά την πάροδο κάποιων αιώνων σχημάτισαν αντιλήψεις περί τού αυτόχθονου χαρακτήρα τους στην συγκεκριμένη περιοχή, εφόσον ανέπτυξαν στην πορεία τού χρόνου τούς αντίστοιχους δεσμούς.

  Στην περίπτωση των Χαζάρων δεν μπορεί να γίνεται λόγος για διασπορά, λόγω κάποιας βίαιης μετακίνησής τους. Οι άνθρωποι αυτοί διέμεναν επί αιώνες στους χώρους τής τελικής τους εγκατάστασης, τούς οποίους και θεωρούσαν φυσικό τους περιβάλλον. Το γεγονός, ότι αυτοί ζούσαν ως συνασπισμένες κοινότητες, που ήσαν εν πολλοίς κλειστές και κεχωρισμένες από το λοιπόν κοινωνικό περιβάλλον, δεν προέκυψε από μια διαδικασία συγκροτημένης ομαδικής μετανάστευσης στους χώρους διαμονής, αλλά στην διαδικασία γκετοποίησης που προωθούσαν οι ταλμουδιστές, με την λεγόμενη προώθηση τής “καθαρότητος τής φυλής”. Το Ταλμούδ είναι το βασικό κείμενο του ραββινικού Ιουδαϊσμού και αποτελεί την κύρια πηγή τού σύγχρονου εβραϊκού θρησκευτικού νόμου, της χαλακά, καθώς και της εβραϊκής θεολογίας, ενώ δεν έχει την παραμικρή σχέση με την Βίβλο. Γράφτηκε τον 5ο αιώνα, με σκοπιμότητα την έντεχνη περιχαράκωση και την χειραγώγηση των Εβραίων, από εκείνη την ύπουλη ομάδα, που ασπαζόταν τον πολυθεϊσμό. Προωθεί την πλύση εγκεφάλου στους Εβραίους, ότι αυτοί είναι δήθεν ένας επίλεκτος λαός, ενώ οι υπόλοιποι συνιστούν ένα είδος υπανθρώπων, τούς οποίους οι Εβραίοι δικαιούνται να περιφρονούν και να εκμεταλλεύονται χωρίς αναστολές. Γι αυτό εξ άλλου απαγορεύει το ταλμούδ στους “περιούσιους” να συνάπτουν γάμους με πρόσωπα που δεν ανήκουν στην Εβραϊκή θρησκεία. Την εκμετάλλευση των “γκιγιονίμ” χριστιανών από τούς ταλμουδιστές ενέτειναν σκόπιμα και οι εωσφοριστές τής παπικής “εκκλησίας”, απαγορεύοντας στους χριστιανούς την είσπραξη τόκων. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρήθηκε να μετατραπούν οι ταλμουδιστές σε παράσιτα σαράφηδες, που ξεζούμιζαν τούς χριστιανικούς πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό αυτής τής απάνθρωπης πρακτικής είναι το βιβλίο τού Ουίλιαμ Σαίξπηρ “Ο Έμπορος τής Βενετίας”. Εάν μπορούσαν οι ταλμουδιστές θα είχαν απαγορεύσει αυτό το βιβλίο και θα αποκαλούσαν τον Σαίξπηρ “αντισημίτη”. Όμως τουμπεκιάστηκαν, προτιμώντας να μην μιλούν για σκοινί στο σπίτι τού κρεμασμένου. 

  Οι εξιουδαϊσμένοι Χάζαροι στην Ευρώπη θεωρούσαν ότι βρίσκονται περισσότερο ή λιγότερο στο φυσικό περιβάλλον τής προέλευσής τους, οπότε, παρόλο που ανήκαν στο Εβραϊκό θρήσκευμα, δεν ετίθετο αντικειμενικά θέμα για μετοίκησή τους σε κάποια υποτιθέμενη αρχέγονη κοιτίδα, με την οποίαν δεν είχαν την παραμικρή οργανική σχέση. Αυτοί, ως αυτόχθονες Ευρωπαίοι, είχαν μια τελείως διαφορετική ψυχοσύνθεση και πολιτισμικό υπόβαθρο, από αυτά που κυριαρχούσαν στην Μέση Ανατολή, που ήταν γι αυτούς από πάσης απόψεως τελείως ξένη και όπου κυριαρχούσαν ήθη, πολιτισμικά δεδομένα και μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης τελείως διαφορετικές από τους δικές τους. Συχνά υποβάλλεται, ότι υπήρχε ένας ψευδεπίγραφος πόνος λόγω μιας ανύπαρκτης διασποράς, που υποτίθεται ότι οδηγούσε επίσης σε μια ψευδεπίγραφη νοσταλγία να αποκτήσει αυτή η ομοταξία των Εβραίων το δικό της κράτος. Αυτά τα γνώριζαν πολύ καλά, τόσο οι σιωνιστές, όσο και αυτοί που εφήβραν τον σιωνισμό. Γι αυτό στάθηκε σκόπιμη η κτηνώδης παρέμβαση των ναζιστών με τα πογκρόμ και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εάν εξετάσει όμως προσεκτικά το ιδεολογικό υπόβαθρο αμφοτέρων, παρά την υποτιθέμενη αμοιβαία αμφισβήτηση τους μέχρις εσχάτων, μπορεί να διακρίνει την τεράστια συγγένεια που τούς ενώνει. Το πρόσταγμα τής “καθαρότητας τής φυλής” με τον άκρατο υποβιβασμό όλων των μη Εβραίων αποτελεί την άλλη όψη τού νομίσματος τής φυλετικής θεωρίας της ανύπαρκτης “α(χ)ρείας φυλής” των ναζιστών. Τον “αξιακό κώδικα” αυτών των δυο πληρώνουν με το αίμα τους οι δύσμοιροι Εβραίοι μέχρι σήμερα, όπως θα καταδεχθεί στην συνέχεια.

  Όπως ανέφερα προηγουμένως, η μέχρι την 7η Οκτωβρίου σύγχρονη εμπειρία δείχνει, ότι η στοχευμένη θανάτωση αμάχων ουδέποτε εφαρμόστηκε ως μορφή σύγκρουσης των Παλαιστινίων ενάντια στον σιωνισμό. Ενδιαμέσως, όχι γνωρίζουν, αλλά θρηνούν μέχρι και οι πέτρες, όχι μόνον στην Παλαιστίνη, αλλά σε όλη την υφήλιο, ότι το ακατάσχετο μαζικό μακέλεμμα των αμάχων Παλαιστινίων αποτελεί πάγιο προγραμματισμό των σιωνιστών. Πέραν αυτού, η σύγχρονη ιστορία πιστοποιεί, ότι το στήσιμο τού σιωνιστικού μορφώματος στηρίχθηκε ταυτοχρόνως και στο μακέλεμμα των Εβραίων τής Ευρώπης. Η ιστορία διδάσκει, ότι για τον σιωνισμό, οι Εβραίοι δεν είναι κάτι διαφορετικό από μια αναλώσιμη μάζα, προκειμένου να επιτευχθούν οι στοχεύσεις του. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΡΦΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1948 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ;

  Την απάντηση σε αυτό το ερώτημα παρέχει με γλαφυρό τρόπο το βίντεο που ακολουθεί. (Εάν δεν γνωρίζετε αγγλικά, μπορείτε να κάνετε χρήση τού μεταφραστή, διότι το βίντεο έχει υποτίτλους).


  Προς αποκατάσταση τής πραγματικότητος οφείλω να κάνω μια επανόρθωση σε όσα ανέφερα προηγουμένως, Η Παλαιστινιακή αντίσταση προέβη στο παρελθόν μια και μόνη φορά σε προσχεδιασμένη εκτέλεση αμάχων, όταν δολοφόνησαν τούς ισραηλινούς αθλητές κατά την διεξαγωγή των Ολυμπιακών αγώνων στο Μόναχο. Έκτοτε εξήγαν τα απαραίτητα συμπεράσματα οι ιθύνοντες τής Παλαιστινιακής αντίστασης και απέφυγαν ολοσχερώς στην συνέχεια την επανάληψη τέτοιων άδικων και απαράδεκτων ενεργειών, οι οποίες αντί να δημοσιοποιούν το δράμα των Παλαιστινίων με την κινητοποίηση συμπάθειας για την υπόθεσή τους, υποβιβάζουν ευαίσθητα το γόητρο τής αντίστασής τους. Επίσης, κατά την περίοδο των τελευταίων δεκαετιών έπαψαν οι αντιστασιακές οργανώσεις των Παλαιστινίων να προβαίνουν σε αεροπειρατείες. Η άσκηση τρομοκρατίας έχει πάντοτε βάρβαρο χαρακτήρα και είναι αδύνατον να δικαιολογείται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Η καλώς νοούμενη άσκηση τού ηθικώς νομίμου δικαιώματος στην αυτοάμυνα πρέπει πάντοτε να προσβλέπει στην δυναμική κινητοποίηση τής βάσης των θιγομένων σε συλλογικό επίπεδο. Και οι μορφές σύγκρουσης που επιλέγονται, παρόλο που είναι αδύνατον να μην περιέχουν αυτές και πράξεις βίας, αυτή πρέπει να ασκείται πάντοτε λελογισμένα, να σέβεται σχολαστικά το μέτρο των αναλογιών και να λαμβάνει μέτρα για την ματαίωση παράπλευρων απωλειών.

  Στο βίντεο που προηγείται, ο ομιλητής στοιχειοθετεί με αρκετά πειστήρια, σύμφωνα προς την εκτίμησή μου, ότι η χαμάς κατά την διεξαγωγή τής επίθεσης στις 7 Οκτωβρίου είχε δυο στόχους. Ο πρώτος ήταν η απαγωγή όσων περισσότερων αμάχων μπορούσε, για να διαπραγματευτεί την απόλυση από τις φυλακές τού μορφώματος κρατουμένων, που στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά και γυναίκες. Ο δεύτερος στόχος ήταν η εξόντωση μελών και στελεχών τού σιωνιστικού στρατού σε στρατόπεδα πλησίον τής Γάζας, που είχαν εξασκήσει ειδεχθείς πράξεις βίας σε βάρος Παλαιστινίων σε αυτήν την περιοχή. Πλην όμως η επίθεση τής χαμάς ΔΕΝ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΑΜΑΧΩΝ. Ο ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΑΧΩΝ, ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΑΜΑΣ, ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. Μεταξύ αυτών των θυμάτων συμπεριλαμβάνεται δυστυχώς και ένα μωρό. Πλην όμως, όλη η προπαγάνδα περί "μωρών που έψησε η χαμάς σε φούρνους" αποτελεί ψευδή τερατολογία, που ωθεί την κακόβουλη προπαγάνδα σε όρια πέρα πάσης αρρωστημένης φαντασιοπληξίας, όπως αποδείχθηκε στην συνέχεια, όταν οι λεγάμενοι προσπάθησαν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα, αφού όμως προηγουμένως είχαν στήσει το όλο σκηνικό, με στόχο την ισοπέδωση τής βόρειας Γάζας.

  Η άκρως συνταρακτικές αποκαλύψεις τού ομιλητή φέρνουν στην επιφάνεια ένα άκρως χαρακτηριστικό δεδομένο για τον τρόπο που χειρίζεται ο σιωνισμός, τούς υποτιθέμενους ομοδόξους του Εβραίους. Πρόκειται για την θεσμοθέτηση τής στρατιωτικής εντολής HANNIBAL DIRECTIVE το 1986, που ανανεώθηκε το 2016. Σύμφωνα με αυτήν την εντολή, απαιτείται να σκοτώνουν με εφαρμογή κάθε παρεχόμενου μέσου οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις, όποιον στρατιωτικό αιχμαλωτίζεται από τούς Παλαιστινίους. Έτσι, ρίχτηκαν εκατοντάδες βόμβες το 2014 στην περιοχή τής Γάζας, όπου κρατείτο ένας αιχμάλωτος ισραηλινός στρατιωτικός, με στόχο την εξόντωσή του, κατά την επιχείρηση „PROTECTIVE EDGE“. Ο ακατάσχετος βομβαρδισμός είχε ως συνέπεια και τον φόνο 100 Παλαιστινίων, κατά πλειοψηφία αμάχων. Ο Hannibal ήταν ηγέτης τού στρατού τής Καρθαγονίας, που επέλεξε να δηλητηριαστεί, για να ματαιώσει την αιχμαλωσία του από τούς Ρωμαίους. Πλην όμως, η λήψη δηλητηρίου από αυτόν έγινε εκούσια, χωρίς να τού την επιβάλλει κάποιος. Ο προσδιορισμός „Protective Edge“ σημαίνει άκρα προστασία. Έτσι “προστατεύονται” οι αιχμάλωτοί τους από τούς σιωνιστές. Με βάση τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΑΣ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙΖΟΥΝ. Στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζεται όμως εξόντωση από τούς συμπολεμιστές τους. Όταν σκοτώνει κάποιος τους εχθρούς του στην διάρκεια σύγκρουσης, αυτό ονομάζεται πόλεμος. Όταν όμως σκοτώνει τούς δικούς του, ΑΥΤΟ ΟΝΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΣ, ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΜΠΑΛ – ΚΑΝΙΜΠΑΛ.

Hannibal-Lecter-Filme: Die (inhaltlich) richtige Reihenfolge

 Στην φωτογραφία είναι ο Anthony Hopkins από την ταινία η "Η Σιωπή των Αμνών" στον ρόλο τού Hannibal. To φίμωτρο ματαίωσης κανιβαλισμού, τού προσάρμοσαν για να μην μπορεί να προβαίνει σε ακατάσχετη ανθρωποφαγία.

   Όπως ενημερώνει ο ομιλητής, η ιστοσελίδα τού ισραηλινού στρατού είχε ανεβάσει κάποιες φωτογραφίες με αυτοκίνητα, τα οποία υποτίθεται ότι είχε καταστρέψει η χαμάς, τις οποίες κατέβασε στην συνέχεια, με την γελοία πρόφαση, ότι καταστράφηκε κατά λάθος το αποθηκευτικό μέσο που τις είχαν. Σε αυτές τις φωτογραφίες φαινόταν, ότι είχε λιώσει το μέταλλο των αυτοκινήτων, διαδικασία που δεν μπορούσε να προέλθει από τον ελαφρύ οπλισμό, που είχαν ο οπλοφόροι τής χαμάς. Οπότε αποδεικνύεται, ότι αυτά ήσαν αυτοκίνητα, στα οποία μετέφερε η χαμάς ομήρους και τα οποία καταστράφηκαν από βλήματα επιθετικών σιωνιστικών ελικοπτέρων. Υπάρχουν δημοσιεύματα στα μαζικά μέσα, ότι οι πιλότοι των ελικοπτέρων, που μακέλευαν επί ώρες τόσο αυτούς που ήταν στο μουσικό δρώμενο, όσο και αλλού, είχαν πάρει τελείως αλλοπρόσαλλες εντολές σχετικά με ποιους μακέλευαν και γιατί τούς μακέλευαν, χωρίς να κατανοούν τι κάνουν.

IDF Killed Own Soldiers On Oct 7': U.S. Lawmaker's Sensational Claim Amid Israel-Hamas

https://www.youtube.com/watch?v=Q8sR_m17ku0

UPDATE: Israel ADMITS that its Helicopters Opened Fire Killing Israeli Civilians during Hamas Attack On 7 October

https://www.vtforeignpolicy.com/2023/11/israeli-helicopters-opened-fire-killing-civilians-during-hamas-attack-on-7-october/

   Επί πλέον, μια όμηρος που απελευθερώθηκε, δήλωσε, ότι το σπίτι που την κρατούσε όμηρο η χαμάς, δέχθηκε επίθεση από σιωνιστικό άρμα μάχης. Το ίδιο ισχύει και για την κηδεία των μελών μιας οικογένειας, που έγινε χωρίς σωρούς. Το σπίτι στο οποίο θανατώθηκαν ευρισκόμενοι υπό ομηρία είχε κτυπηθεί επίσης από σιωνιστικό άρμα, οπότε μπορεί να συμπεράνει κάποιος, πόσους Εβραίους από τούς 1400, που προφασίζονται οι σιωνιστές ότι σκοτώθηκαν, εξόντωσαν οι ίδιοι. Αλλά αυτό δεν επαρκεί για να κατανοηθεί το μέγεθος τής απάτης τού μακάβριου σκηνικού, που έστησαν οι ίδιοι οι σιωνιστές, εφόσον οι ίδιοι με δηλώσεις τους, παραδέχθηκαν ότι φούσκωσαν ψευδώς και ασύστολα τον αριθμό των σκοτωμένων.

Σύμβουλος Μ.Νετανιάχου: «Κάναμε λάθος για 200 νεκρούς – Ήταν μαχητές της Χαμάς που είχαν καεί άσχημα»

https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/symvoulos-m-netaniaxou-kaname-lathos-gia-200-nekrous-itan-maxites-tis-xamas-pou-eixan-kaei-asxima/

  Επίσης η χαμάς ανακοίνωσε, ότι από τους βομβαρδισμούς στην βόρεια Γάζα θανατώθηκαν 40 όμηροι. Είναι προφανές, ότι αυτή η ανακοίνωση τής χαμάς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφόσον στόχος της είναι η άσκηση πίεσης στο μόρφωμα μέσω των ομήρων.

   Λόγω επαγγέλματος γνωρίζω άριστα αρίθμηση. Οι σιωνιστές είναι αυτοί, για τούς οποίους το ένα συν ένα κάνει εκατό. Όμως δεν θα μπω στην διαδικασία να καταμετρήσω τα θύματα τού χανιμπάλ – κανιμπάλ, που προγραμματίστηκαν για να γεννοκτονηθούν μετά 20.000 επί πλέον, στην πλειοψηφία τους άμαχοι. Αφήνω στην κρίση των επισκεπτών τελικά την εκτίμηση, για το ποιος ήταν ο κύριος δράστης τής εξόντωσης τού κύριου όγκου των 1400. Όπως επίσης αφήνω στην κρίση των κατοίκων τής Ελλάδος, εάν τα εργοστάσια παραγωγής φιμώτρων για την ματαίωση κανιβαλισμού αρμόζει να στηθούν αποκλειστικά στο “ισραήλ”.

200.000 δοφονημένοι. Μεταξύ τους 4.500 παιδιά. Ας στρέψουμε στην συνέχεια την προσοχή μας σε αυτά τα παιδιά, που όπως άλλα, πολλά εκατομμύρια παιδιά θυσιάστηκαν στο μωλόχ στην πορεία τού χρόνου...

Τα αυτοκίνητα που ισχυρίζονται ότι κατέστρεψε με λιανοντούφεκα η χαμας.

 

 

3. ΗΡΩΔΗ ΑΚΟΥΣ; ΗΡΩΔΗ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ;

  Εδώ και δεκαετίες με απασχολούσε ένα ερώτημα, στο οποίο έδωσα απάντηση προ ημερών, ερευνώντας σχετικά με τα πρόσφατα γεγονότα στην Παλαιστίνη. Για ποιον λόγο άραγε κάποιοι έγκυροι κύκλοι τού σιωνισμού διαδίδουν, ότι οι σημερινοί κάτοικοι τού “ισραήλ” δεν έχουν σχέση αίματος με τούς αρχαίους Εβραίους, που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη πριν τον διωγμό τού 71 μΧ.; Μήπως πασχίζουν να πείσουν, ότι δεν είναι μακροσυγγενείς τού Ηρώδη, ο οποίος ήταν παραπαίδι τής κουμπάρας τής αδελφής τού μπατζανάκη, που έπλενε τσουράπια και μυξομάντηλα στο μωλόχ; Εφόσον τελικά το όλο αφήγημα τους τής “επιστροφής στις ρίζες” και στην “κοιτίδα προέλευσης” αναιρείται από την θέση, ότι οι σύγχρονοι Εβραίοι δεν έχουν σχέση με τον πληθυσμό τής αρχαίας Ιουδαίας, που κατέσφαξαν εν συνόλω οι λεγεώνες τού μακελάρη αυτοκράτορα τίτο, χωρίς να αφήσουν κανένα εν ζωή. Γύρω στο 2010 είχε προβληθεί σε ιστοσελίδα πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας τότε (Antinews.gr), στην οποία σχολίαζα ανελλιπώς, ένα άρθρο ενός καθηγητή ιστορίας τού πανεπιστημίου τού Τελ Αβίβ, που πρόβαλε, παραδόξως για το δικό μου αισθητήριο, αυτήν την θέση. Επειδή έτυχε να έχω στην διάθεσή μου τα σχετικά βιβλία των Ρωμαίων ιστορικών (Σουετώνιος, Τάκιτος) καθώς και τού Εβραίου Ιώσηπου Φλάβιου, τα επιχειρήματα που πρόβαλλε στην συζήτηση ο κύριος καθηγητής, δεν μπόρεσαν να κατισχύσουν. Και ενώ η ανατροπή τους ήταν μια σχετικά εύκολη διαδικασία, λόγω τής πληθώρας των ιστορικών αναφορών που υπήρχαν, με απασχολούσε συνέχεια, για ποιον λόγο μερικοί καθηγητάδες αρνούνται το προφανές.

 


  Το βίντεο που προηγείται αναφέρεται στην λατρεία κάποιων όντων με οφιοειδή υπόσταση, αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί με πλείστα όσα βίντεο, βιβλία και πραγματείες ως “ερπετοειδής”. Το βίντεο αυτό, φτιαγμένο από Ινδούς, έχει ενδιαφέρον, διότι αφ' ενός μεν προβάλλει την κατά κόρον εμφάνιση τού φαινομένου στην Ινδία, επί πλέον όμως το θέτει και από την σκοπιά τής διάδοσής του σε όλη την νοτιοανατολική Ασία. Παρόμοιες εκφάνσεις τού φαινομένου υπάρχουν σε όλη την υφήλιο. Στην περιοχή τής Μέσης Ανατολής τα αντίστοιχα υποκείμενα έχουν χαρακτηριστεί από μια σειρά ερευνητές ως “Ανουνάκι”. Σύμφωνα με υφιστάμενες θεωρίες, αυτά έχουν εξωγήινη προέλευση και όταν εποίκισαν τον πλανήτη γη, μετάλλαξαν γενετικά τα τότε ανθρώπινα όντα, τα οποία ήσαν από βιολογική και νοητική σκοπιά σε πολύ κατώτερα επίπεδο από ότι ο γνωστός τύπος ανθρώπου. Στα εν λόγω υποκείμενα αποδίδεται, ότι κατοικούν εντός τής γης και ότι εκμεταλλεύονται τούς ανθρώπους για να αντλούν την αναγκαία για την διατήρησή τους ενέργεια. Αντίστοιχα προς αυτήν την προβληματική, στον μείζονα Ελληνικό χώρο το φίδι ήταν κύριο σύμβολο τής χθόνιας λατρείας, ενώ μια σειρά λατρευτικές οντότητες παρίσταντο από την μέση και πάνω με ανθρώπινη μορφή, ενώ το κάτω μέρος τού σώματός τους έχει μορφή όφεως. Τέτοιου είδου μορφές περιλαμβάνει η παράσταση τής Γιγαντομαχίας τού ναού τής Περγάμου, όπου οι χθόνιοι συγκρούονται με τούς Ουρανίους, οι οποίοι παρίστανται ως πτερωτές μορφές. Στον Ιουδαϊσμό δεν περιέχεται σε καμία απόχρωσή του κάποια φανερή λατρεία όφεως (Με εξαίρεση την “γνωστικής” κατευθύνσεως θρησκευτική ομήγυρη των “Οφιτών” (δεδομένου ότι μια πολύ παλιά μελέτη εντοπίζει, ότι οι “γνωστικοί”, πριν εμφανιστούν ως χριστιανική αίρεση, προϋπήρξαν στα πλαίσια τού Ιουδαϊσμού). Γενικά στην Βίβλο το σύμβολο τού φιδιού χαρακτηρίζεται από αρνητικό πρόσημο, ως εκείνο το πλάσμα που παρέσυρε τούς ανθρώπους στην αποστασία τού προπατορικού αμαρτήματος. Πέραν αυτού όμως, διαπιστώνεται και σε αρκετά βιβλία από αυτά που αποτελούν την βίβλο, η ύπαρξη των “ελοχίμ” ως έκφραση πολυθεϊσμού και κρόνιας λατρείας, ενώ οι αναφορές σε τελετουργικά αίματος είναι πολλές. Μέσα από αυτό το πρίσμα διαπιστώνεται μια γέφυρα μεταξύ τής λατρείας των οφιοειδών στην Άπω Ανατολή και των ελοχίμ τής Βίβλου. 

  Παρόλο που σε πλείστες όσες αναρτήσεις έχω αναφερθεί σε αυτήν την προβληματική στο παρελθόν, η εκ νέου απόδοση προσοχής στην αρχή τού κεφαλαίου στην κρόνια λατρεία δεν είναι καθ' όλου τυχαία. Διότι, ακόμη και για πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί εντατικά με την συνωμοσιολογία, ο τρόπος που ερμηνεύουν τα γεγονότα από μετά από την αρχική πρόσληψή τους, συχνά είναι εγκλωβισμένος σε κάποιο ποσοστό στον συμβατικό τρόπο σκέψης, λόγω τής έμφασης με την οποίαν προωθείται κατά κόρον το συστημικό αφήγημα. Αποτέλεσμα τής προσκόλλησης αυτής, είναι η προσπάθεια αναίρεσης των επιχειρημάτων, που προβάλλει το συστημικό αφήγημα, να εγκλωβίζει την σκέψη στους άξονες που αυτό επιλέγει να εστιάζεται. Έτσι, ενώ επιχειρείται η άσκηση κριτικής σε αυτούς τούς άξονες με βάση τις επιγνώσεις τής συνωμοσιολογίας, παρακάμπτονται βασικές πλευρές των γεγονότων, χωρίς να διοχετεύονται αυτές μέσα από τα φίλτρα τής συνωμοσιολογίας, με αποτέλεσμα να διαφεύγει εν τέλει η πραγματική τους ουσία, επιτρέποντας να κατισχύει γι αυτές η συστημική εκδοχή ερμηνείας. Ενώ λοιπόν είχα καταπιαστεί διεξοδικά με τα συμβάντα τής 7ης Οκτωβρίου και την επίθεση στην Γάζα που ακολούθησε στα πλαίσια ήδη πέντε αναφορών σε αυτό το θέμα, ΜΟΥ ΕΙΧΕ Η ΔΙΑΦΥΓΕΙ Η ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΙΑ.

   Γι αυτό το ζήτημα υπήρχε ήδη προϊδεασμός, επειδή κυκλοφορεί έντονα μια σημαντική παρουσίαση τού δόκιμου συνωμοσιολόγου Wolfgang Eggert ο οποίος θεωρείται ειδήμων στο ζήτημα τού Αρμαγεδωνισμού και έχει συγγράψει πριν από χρόνια ένα σχετικό βιβλίο με τίτλο “Israels Geheimvatikan“ (“Το Μυστικό Βατικανό τού Ισραήλ”). Στα πλαίσια αυτής τής παρουσίασης εξηγεί ο συγγραφέας, ότι ο όρος “Ολοκαύτωμα”, που καθιερώθηκε στην πορεία για την καταδίωξη και θανάτωση εκατομμυρίων Εβραίων στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως από τον ναζισμό, είναι πολύ παλαιός και αναφέρεται για πρώτη φορά στην βιβλική “Πεντάτευχο” (πρόκειται για τα πέντε πρώτα βιβλία τής Βίβλου, που ονομάζονται στα Εβραϊκά “Τορά”, δηλαδή “Νόμος”, η συγγραφή των οποίων αποδίδεται στον Μωυσή). Στο πρώτο από αυτά τα βιβλία, που είναι το Γένεσις, εξιστορείται στο 22. Κεφάλαιο, ότι ο Θεός ζήτησε από τον Αβραάμ την θυσία τού πρωτότοκου υιού του Ισαάκ. Όταν όμως ο Αβραάμ ανταποκρίθηκε στην εντολή τού Θεού, ένας Άγγελος τού μετέφερε το μήνυμα να κατεβάσει αυτός από το θυσιαστήριο το παιδί και να θυσιάσει στην θέση του ένα αρνί. Στο κείμενο αναφέρεται συγκεκριμένα ως εξής, ”...έλαβεν δε Αβραάμ τα ξύλα τής ολοκαρπώσεως και ετέθηκεν Ισαάκ των υιώ αυτού. Έλαβεν δε και το πυρ μετά χείρα και την μάχαιραν και επορεύθησαν και οι δύο άμα”. Και στο Λευιτικόν 23:36 αναφέρεται ...επτά ημέρας προσάξετε ολοκαυτώματα τω κυρίω και ημέρα η ογδόη κλητή αγία έσται υμίν...”. Η έννοια λοιπόν τού ολοκαυτώματος συνδέεται στην Βίβλο με την έννοια τής θυσίας, ως προσφορά στον Θεό. Ο Wolfgang Eggert προβάλλει την θέση στο πρόσφατο βίντεό του, ότι ο σιωνισμός, παρερμηνεύοντας τις συγκεκριμένες αναφορές τής Βίβλου σχετικά με το ολοκαύτωμα, αντιμετωπίζει τούς Εβραίους ως σύνολο που μπορεί να θυσιαστεί για την επίτευξη τού ταλμουδικού μεσσιανισμού. Αυτή θεωρεί ότι ήταν η πρακτική που ακολουθήθηκε στα στρατλοπεδα συγκεντρώσεως, ενώ ο σιωνισμός είναι έτοιμος να θυσιάσει στην παρούσα φάση το κρατιδιακό μόρφωμα τού “ισραήλ”, ώστε να επέλθει ο αρμαγεδών. Εξ αυτού μπορεί να συναχθεί και το συμπέρασμα, ότι ο όρος "Ολοκαύτωμα" για να αποκαλούνται με αυτόν τα όσα υπέστησαν οι Ευραίαοι από τον ναζισμό, έγινε πολύ σκόπιμα.

 

  Το καλό με το διαδίκτυο είναι, ότι σε αυτό κυκλοφορεί ένας τεράστιος όγκος χρήσιμων πληροφοριών, ώστε να μην χρειαζόμαστε κάθε φορά να ανακαλύψουμε τον τροχό εκ νέου οι ίδιοι. Αυτό που με βοήθησε να συνειδητοποιήσω τον τελετουργικό χαρακτήρα τής ισοπέδωσης τής Γάζας και κυρίως την θανάτωση 4.500 περίπου παιδιών, ήταν ένα βίντεο τού Ιταλού καθηγητή Mario Biglino, η φωτογραφία από το βιβλίο τού οποίου με τίτλο "GODS OF THE BIBLE" έχει ενσωματωθεί στην αρχή τής ανάρτησης. Το βίντεο είναι στην Ιταλική Γλώσσα. Κάνοντας όμως χρήση τού μεταφραστή, μπόρεσα να το παρακολουθήσω χωρίς προβλήματα (Συνήθως στο youtube χρησιμοποιώ τον μεταφραστή στα αγγλικά). Ο Τίτλος τού βίντεο είναι "Gaza e il ritorno degli Elohim" ("Γάζα και η Επιστροφή των Ελοχίμ).


  Απέναντι στις γενικότερες απόψεις τού καθηγητή Mario Biglino σχετικά με την αποτίμηση τής Βίβλου και την γενικότερη επίδρασή της στους Εβραίους έχω σημαντικές αντιρρήσεις, τις οποίες θα εκθέσω σύντομα στην συνέχεια. Στο συγκεκριμένο βίντεο όμως ο παρουσιαστής εκθέτει πολύ χειροπιαστά ιστορικά γεγονότα, που δεν αναφέρονται μόνον στην Βίβλο, αλλά κάποια από αυτά επαληθεύονται με ακρίβεια από το αρχαιολογικό εύρημα μιας πέτρινης πλάκας με σφηνοειδή γραφή. Όπως μαρτυρείται, υπήρξε μια πολεμική σύγκρουση μεταξύ των Ιουδαίων για μια σχετικά από πλευράς έκτασης μικρή περιοχή, στην πόλη Αστόντ, την αρχαία Άζωτο, που βρίσκεται δίπλα στην Γάζα μετά την πόλη Ασκαλόν, με στόχο να εποικίσουν οι Ιουδαίοι την περιοχή αυτή, καθότι η πληθυσμιακή τους ανάπτυξη τούς επέβαλε την προσάρτηση νέου χώρου. Όπως μεταδίδεται στην Βίβλο, Βιβλίο “Ιησούς”, Κεφάλαιο 17, οι γιοί τού Ιωσήφ, Εφραίμ και Μανασής, επειδή δεν επαρκούσε ο χώρος που ζούσαν, απέσπασαν βίαια την γειτονική γη, όπου ζούσαν οι Παλαιστίνιοι.

“...ΕΙΠΑΝ ΔΕ ΟΙ ΥΙΟΙ ΙΩΣΗΦ ΤΩ ΙΗΗΣΟΥΛΕΓΟΝΤΕΣ: ΔΙΑΤΙ ΕΚΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΣ ΗΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΚΗΝΙΣΜΑ ΕΝ;....ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΙΣ ΘΙΟΙΣ ΙΩΣΗΦ: ΕΙ ΛΑΟΣ ΠΟΛΥΣ ΕΙ ΚΑΙ ΙΣΧΥΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΧΕΙΣ, ΟΥΚ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ ΚΛΗΡΟΣ ΕΙΣ. Ο ΓΑΡ ΔΡΥΜΟΣ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ, ΟΤΙ ΔΡΥΜΟΣ ΕΣΤΙΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΝ ΧΑΝΑΝΑΙΟΝ, ΟΤΙ ΙΠΠΟΣ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΕΣΤΙΝ ΑΥΤΩ, ΣΥ ΓΑΡ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ”. Τουτέστιν, “Αφού γίνατε πολλοί, έχετε και μεγάλη ισχύ. Οπότε να επιτεθείτε στους Χαναναίους για να καταλάβετε την δασική έκταση. Οπότε, όταν τούς εξολοθρεύσετε, θα τούς αποσπάσετε και τα καλά άλογα που έχουν, ώστε να γίνετε πολύ ισχυροί”.

  Ο τρόπος όμως που αποσπούσαν οι Ιουδαίοι από τούς Φιλισταίους την γη τους, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11, Στίχοι 11,12 τού ιδίου βιβλίου: “ΚΑΙ ΑΠΕΚΤΕΙΝΑΝ ΠΑΝ ΕΜΠΝΕΟΝ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΝ ΞΙΦΕΙ ΚΑΙ ΕΞΩΛΕΥΘΡΕΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΟΥ ΚΑΤΕΛΕΦΘΗ ΕΝ ΑΥΤΗ ΕΜΠΝΕΟΝ”. Τουτέστιν, κατέσφαξαν τούς πάντες, γυναίκες, παιδιά και οποιονδήποτε έβρισκαν, ώστε δεν έμεινε ζωντανός κανείς που είχε ψυχή. Βλέπουμε δηλαδή, ότι η πρακτική που εφάρμοζαν κάποια κυκλώματα Ιουδαίων (και δεν τυχαίο τυχαίο, ότι αυτά πρόσκειντο στον υιό τού Ιησού Τού Ναυή, ο οποίος είχε αναστηλώσει το χρυσό κριάρι μετά την Έξοδο και συγκρούστηκε γι αυτό με τον Μωυσή) ήταν παρόμοια με αυτήν των σιωνιστών στην Γάζα. Άρα επιβολή εθνοκαθάρσεων είναι πολύ παλαιότερη, από όσα μάς μεταδίδει η σύγχρονη ιστορία και έχει επισφραγίσει την σχέση κάποιων Εβραϊκών κυκλωμάτων με τούς κατοίκους τής Παλαιστίνης από την αρχαία εποχή. Πλην όμως, όπως εξηγεί ο καθηγητής Mario Biglino, αυτή η πρακτική δεν περιοριζόταν μόνον εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά κατευθυνόταν από τα κυκλώματα των Εβραίων που λάτρευαν τούς εκπεσόντες, όχι μόνον εναντίον τού δικού τους λαού, αλλά στρεφόταν ΜΕ ΜΑΚΑΒΡΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

  Όπως αναφέρει η Βίβλος και εντοπίζει ο παρουσιαστής στο βίντεο, τότε το κάθε πριγκιπάτο των φυλών τής μείζονος περιοχής, που αποτελούσαν πολλές υποφυλές όπως οι Αμορραίοι, οι Αμμονίτες, οι Μωαβίτες κά., είχε και τον δικό του “προστάτη” ελοχίμ. Αλλά και οι ομάδες των πολυθεϊστών Ιουδαίων είχαν εκάστη εξ αυτών τον δικό της “προστάτη” ελοχίμ. Διαπιστώνουμε δηλαδή, ότι η θρησκεία των πολυθεϊστών Εβραίων και αυτή ασυρροβαβυλωνιακής μωλοχιστικής κατευθύνσεως των λοιπών φυλών τής περιοχής ήταν παρόμοια. Τα ελοχίμ είχαν μοιράσει μεταξύ τους την πιάτσα, όπως μοιράζουν οι μαστρωποί τής μαφίας τής πιάτσες αγοραίας παροχής σεξουαλικών υπηρεσιών στα λιμάνια. Στην Ασκαλόν ήταν τοποτηρητής κάποιος ελοχίμ ονόματι Ντάγκον, που επειδή είχε βγει από την θάλασσα είχε μορφή ιχθύος στο κάτω μέρος. Σε αυτήν την “θεότητα” ανάγεται και η “μίτρα” (βλέπε "μήτρα" τουτέστιν "μεγάλη μητέρα", ¨λευκή θεά" κλπ) που φοράει ο εωσφοριστής Πάπας και έχει σχήμα κεφαλής ψαριού.

 Παπική Μίτρα και θεός Δαγών Η... - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ | Facebook

  Όπως αναφέρεται στο Βιβλίο “Κριταί”, Κεφ. 11, και επ' αυτού δεν παραθέτω το κείμενο για να μην βαρύνει σε έκταση η ανάρτηση, στην επίθεση των Ιουδαίων εναντίον τής Αστόντ για να την εποικίσουν, επικεφαλής ήταν ο Κριτής Γιεφτά, διότι οι Εβραίοι δεν είχαν ακόμη βασιλείς και διοικούσαν οι Κριταί (διακαστές). Επειδή η πολεμική επιχείρηση ήταν πολύ αμφίβολη, υποσχέθηκε στον ελοχίμ, “προστάτη” τής περιοχής του, ότι εάν αυτός έδινε την νίκη στον στρατό του, θα τού θυσίαζε με ολοκαύτωμα, τον πρώτο άνθρωπο που θα συναντούσε, όταν επέστρεφε στο σπίτι του. Πράγματι, όταν νίκησε και επέστρεψε, ο πρώτος που συνάντησε ήταν η κόρη του, οπότε η φουκαριάρα μετατράπηκε στην συνέχεια σε αδρενόχρωμα, όπως 6.000 παιδιά πρόσφατα στην Γάζα. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι στρατοί συνοδεύονται πάντοτε από κάποιους, που συλλέγουν το “υλικό”. Όμως μην περιμένετε να συναντήσετε αναφορές σε αυτούς στα μαζικά μέσα.

   Αλλά δεν ήσαν μόνο οι Ιουδαίοι μωλοχιστές, που κάνανε αλισβερίσια με τούς εκπεσόντες. Ο ομιλητής αναφέρεται στο Βιβλίο Βασιλέων ΙΙ, Κεφ. 3, όπου ο ηγέτης μιάς περιοχής των Φιλισταίων, ονόματι Μεσά, θυσίασε και έκανε ολοκαύτωμα στον ελοχίμ τον γιο του, όταν προετοίμαζαν οι Ιουδαίοι επίθεση, για να κλέψουν την γη του. Όταν πήραν είδηση το συμβάν οι λεγάμενοι, προτίμησαν να καθίσουν στα αυγά τους, τραγουδώντας το άσμα τού αείμνηστου Άκη Πάνου “Εφτά νομά σένα δομά”. Περί αυτού υπάρχει όπως προαναφέρθηκε και αρχαιολογικό εύρημα πλάκας, που το αναφέρει.

  Υποθέτω, ότι μπορεί να αναρωτηθούν κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι, αφού πρόσφερε τόσο αδρενόχρωμα στα ελοχίμ ο νετανγιάχου, δεν θα τον βοηθήσουν να νικήσει; Εάν προσέξετε την τελευταία φράση τού Mario Biglino, δηλώνει ότι τα έχει πάρει στο κρανίο και καλεί τα ελοχίμ να ξεκουμπιστούν αμέσως από αυτόν τον πλανήτη, για να μην ενεργήσουν κάποιοι την καταστροφή τους. Πολύ φοβάμαι όμως, ότι η προειδοποίηση αυτή τού κυρίου καθηγητή έρχεται μάλλον αργά για τα ελοχίμ, δεδομένου ότι κάποιοι έχουν πάρει ήδη πολύ σκληρά μέτρα εναντίον τους...


 Überraschende Wende: Trump gibt nun doch Putin Schuld an Wahl-Einmischung -  FOCUS online


ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ.

118 σχόλια:

Αναστασία είπε...

Αγαπητέ φίλε Διονύση, όσοι παρακολουθούν μεθοδικά, με κριτικό πνεύμα και ψυχραιμία τα τεκταινόμενα σε ένα παγκοσμίως μεταλλασσόμενο περιβάλλον, που μοιάζει με κινούμενη άμμο, μπορούν να διακρίνουν με σχετική ευκολία τα σημάδια του μετασχηματισμού. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, όμως, γιατί παρεμβαίνουν συναισθήματα απόγνωσης, ιδίως σε εκείνους που ταλαιπωρήθηκαν από τις διώξεις και τους αποκλεισμούς, αλλά και για τους περισσότερους που υποφέρουν παλεύοντας με τους εξοντωτικούς όρους επιβίωσης που όλο και σκληραίνουν, αποκλείοντας συνεχώς οτιδήποτε εγγυάται την επιβίωση του ανθρώπου επάνω στη γη, ως ολική οντότητα. Η κατάθλιψη που έχει απλωθεί σαν την πανούκλα, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, ακόμα και σε εκείνους που έχουν αγωνιστεί για να κρατηθούν όρθιοι μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, που έχουν διαμορφώσει τα ανδράποδα του σκότους.
Εύχομαι και ελπίζω αυτή η εξαιρετική εργασία σου να μεταδοθεί σε όλο και μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό, ώστε να διαλυθούν τα σκοτάδια της παραπληροφόρησης και να δουν οι περισσότεροι από όσους αξίζουν ότι υπάρχει κάποια αληθινή όαση σε αυτή την κολασμένη ερήμωση των πάντων και να συνειδητοποιήσουν πως δεν είναι ένας ψευδής αντικατοπτρισμός, δημιουργημένος από τις πλάνες και τις φρούδες ελπίδες για έναν καλύτερο κόσμο για τον Άνθρωπο, αλλά ένα απολύτως αληθές σημάδι απελευθέρωσης …..κάτι σαν τις αρχαίες φρυκτωρίες, τις λάμψεις των οποίων έβλεπαν και αναγνώριζαν αρχικά μόνο οι φύλακες …που είχαν τη γνώση, για να μεταφέρουν το μήνυμα και στους άλλους….
Από αυτά τα αφυπνιστικά και ελπιδοφόρα κείμενά σου, μου θυμίζεις τον Πρόλογο του Φύλακα από τον «Αγαμέμνονα» της τριλογίας «Ορέστεια» του μέγιστου τω τραγικών, Αισχύλου, γιατί, αυτή την εποχή η Ανθρωπότητα βιώνει τη Μέγιστη Τραγωδία….
«Απ' τους θεούς ζητώ να με λυτρώσουν
απ τα βάσαν' αυτά που ολάκερο ένα χρόνο,
σα σκυλλί στον άγκωνά μου πλαγιασμένος
φυλάω σκοπός πάνω στων Ατρειδών τη στέγη•
κ' έμαθα των νυχτερινών την σύναξι άστρων
κι αυτούς, που φέρνουν στους θνητούς χειμώνα ή θέρος,
τους άρχοντες που λαμπεροί ψηλά φαντάζουν.
Κι ακόμη καρτερώ το σύνθημα της φλόγας,
τη λάμψη της φωτιάς, να φέρει από την Τροία
την είδηση πως πάρθηκε,...
Κι όταν το αβόλευτο και δροσομουσκεμένο
με διώχνει στρώμα μου, που όνειρα δε γνωρίζει —
και πώς; αφού μου στέκει δίπλα πάντα ο φόβος
για να μην κλείση ο ύπνος τα ματόφυλλά μου
όταν βαλθώ να ψάλλω ή να μουρμουρίσω
για νάβρω στο τραγούδι γιατρικό της νύστας,
πικρό μου γίνεται στο στόμα μοιρολόι
γι' αυτού του παλατιού τα πάθη, που σαν πρώτα
με τον καλύτερο δεν κυβερνιέται τρόπο.
Μα τώρ' ας πάρουν πια τα βάσανά μου τέλος,
που έλαμψε η καλοφάνερη φωτιά της νύχτας!
Χαίρε νυχτερινή λαμπάδα, που σαν μέρας
το φως σου δείχνεις ….
Για τα΄άλλα δε μιλώ• μεγάλο βόδι μου πατάει
τη γλώσσα…με νοιώθουν όσοι
τα ξέρουν κι όποιος δεν τα ξέρει ας μη με νοιώσει».

botilastopelagos είπε...

Αγαπητή Αναστασία,
σε ευχαριστώ θερμά για το ευγενικό σχόλιό σου και την ευχή που διατύπωσες "η εργασία σου να μεταδοθεί σε όλο και μεγαλύτερο αναγνωστικό κοινό". Αυτή η ταπεινή ιστοσελίδα είχε ανέκαθεν μια περιορισμένη επισκεψιμότητα, η οποία όμως πιστοποιούσε με την μόνιμη διατήρησή της στα επίπεδα που καταγράφηκαν επι σειρά αρκετών ετών, ασχέτως εάν γινόνταν νέες αναρτήσεις ή όχι, ότι χαίρει τής προσοχής πολύ πιστών φίλων. Ουδέποτε θα μπορούσα να ισχυρισθώ, ότι όλοι οι αφυπνισμένοι επισκέπτονται αυτήν την σελίδα. Πλην όμως, είμαι βέβαιος, ότι όλοι οι επισκέπτες της είναι αφυπνισμένοι, όχι κυρίως διότι παρακολουθούν όσα προβάλλονται εδώ, αλλά διότι η ανθρώπινη ποιότητά τους τούς οδηγεί με συνέχεια να παρακολουθούν την εδώ προσπάθεια. Έτσι συγκροτείται βαθμηδόν η δυναμική ενός χώρου, που παρεμβαίνει με υπομονή και μεθοδικότητα στα τεκτενόμενα με την δική του εκφορά, που οπωσδήποτε ξεπερνάει τα όρια αυτής τής σελίδας.
Όσο αφορά την εξάπλωση κάποιας κατάπτωσης που διαπιστώνεις, δεν μπορώ να αρνηθώ, ότι πολύ συχνά συντρίβομαι από καταστάσεις που παρακολουθώ, ιδιαίτερα διαπιστώνοντας κάποιες φορές προεκτάσεις, που άλλοι ίσως να μην μπορούν να διακρίνουν. Όμως, παρ' όλα αυτά, καθημερινά πάλλομαι από μια αύξουσα αισιοδοξία, χαρά, αλλά και την αίσθηση μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης ευδαιμονίας, η οποία με οδηγεί βήμα προς βήμα στην ολοκληρωτική εγκαθίδρυση τού βιώματος τής απόλυτης ευτυχίας, μέσω τής έμπρακτης διαπίστωσης, ότι οι στόχοι, για τούς οποίους μοχθήσαμε εκατομμύρια άνθρωποι επί πολλά χρόνια, πλησιάζουν στην αίσια πραγματοποίησή τους. Η επερχόμενη καλπάζουσα ευώδοση τού κοινού καλού με συγκλονίζει σε βαθμό, ώστε να αισθάνομαι ήδη ο ευτυχέστερος των ανθρώπων. Διότι δεν υπάρχει υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το αμάγαλμα τής σύντηξης των ψυχών, στην προσπάθεια να ξεκουμπιτούν οι σκιές από αυτόν τον πλανήτη.

https://www.youtube.com/watch?v=_GgqDRlaHYM

(/) είπε...

Παντού υπάρχουν συσχετισμοί, μέσα από νήματα που συνθέτουν σκέψεις και πράξεις που καθορίζουν γεγονότα μέσα στον κύκλο τού χρόνου, ακόμα και ένας παράλληλος γεωγραφικός η κάθετος είναι ένα νήμα,που μετράει την γη, και ενώνει σημεία, σχηματίζοντας έναν σφαιροειδή ιστό.
Άραγε το ακριβές απέναντι σημείο τής Ελλάδος μέσα από ένα άξονα που διαπερνά την γη ποίο είναι;;;
Μην το ψάξετε επάνω στην Υδρόγειο, αλλά φανταστείτε το, έπειτα επιμηκύνεται τόν άξονα αυτό και από τις δύο πλευρές μέσα στο αχανές διάστημα και ενώστε τα σημεία κατάληξης.
///
Γράφοντας για σφαίρα γράφονται και Αριθμοί,
360°
1×40
4×40
4×40
///
144=Η Καρδιά
444=Αιθερικό Πεδίον

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Το Ισραήλ παραδέχεται ότι σκότωσε τους δικούς του ανθρώπους στο Nova music festival

https://new.thecradle.co/articles/israel-admits-it-killed-its-own-at-nova-music-festival

Μια αστυνομική έρευνα δείχνει ότι ισραηλινά ελικόπτερα Apache άνοιξαν πυρ εναντίον των συμμετεχόντων στο Nova music festival κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

--------------------------

ΟΙ 4 ΚΑΒΑΛΑΡΗΔΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ - Βίντεο

Το βίντεο 6 λεπτών είναι συνέντευξη στα γαλλικά, αλλά καταλαβαίνεις αρκετά από τα συμφραζόμενα και τις εικόνες.

Οι 4 καβαλάρηδες:

- Δολοφονικά εμβόλια αποπληθυσμού
- Τρανσο-λοάτκι ατζέντα
- Κλιματική μπαρούφα-απάτη
- Σχεδιασμένη λαθροεισβολή στη Δύση

botilastopelagos είπε...

@ ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Κώστα,
πολύ σημαντικός ο εντοπισμός και ο σύνδεσμος τού βίντεο που καταθέτεις. Πέραν αυτών υπάρχουν ακόμη περισσότερα στοιχεία, που διαφεύγουν ως σύνολο από την δημόσια αντίληψη, με αποτέλεσμα να αποδίδεται εσφαλμένα στην χαμάς ο κύριος όγκος των Εβραίων που εξοντώθηκαν στις 7 Οκτωβρίου. Αυτά τα στοιχεία θα συντεθούν στα πλαίσια τής ανάρτησης σε ενιαίο σύνολο, ώστε να ξεσκεπαστούν οι πραγματικοί δράστες.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Ομάδα Β και η Διάσκεψη της Ιερουσαλήμ: Πώς το Ισραήλ βοήθησε στη δημιουργία σύγχρονης τρομοκρατίας

https://www.mintpressnews.com/team-b-jerusalem-conference-israel-helped-craft-modern-terrorism/286295/

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Για την ώρα, ό,τι μπορούμε, θα το κάνουμε εδώ, μέσα από την Μποτίλια, φίλε Διονύση.
Από την άλλη.. ο φίλος Εργάκιας μάς φτιάχνει με ΆΛΛΑ ΩΡΑΙΑ...🙂
https://ergdhmerg.wordpress.com/2023/11/26/%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%ac%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%af-%cf%84%ce%b9%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1/

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Και ένα άρθρο παλιό (της 14ης Νοε) , αλλά.. καλόοοοο!

https://new.thecradle.co/articles/netanyahu-warns-of-terror-attack-in-west-if-israel-loses-to-hamas

Ο Νετανιάχου προειδοποιεί για τρομοκρατική επίθεση στη Δύση εάν το Ισραήλ χάσει από τη Χαμάς

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Όσον αφορά την προφητεία Ησαΐας 9, 13-15 που μάς έδωσες,
όλοι αυτοί οι απαράδεκτοι και δήθεν ελληνοκεντριστές λένε.. ότι προστέθηκαν μετά το 350 μ.Χ. αυτά στην Π.Διαθήκη, για να πραγματοποιηθεί η "δήθεν" σύνδεση. Μ@λ@κίες ως συνήθως. Και το πιο απαράδεκτο που λένε.. είναι ότι και τα δύο βιβλία "μάς λένε ψέμματα ότι ΠΡΩΤΟΓΡΑΦΤΗΚΑΝ στην ελληνική γλώσσα, και ότι στην πραγματικότητα γράφτηκαν πρώτα στα αραμαϊκά". Αποδείξεις όμως ΔΕΝ έχουν περί αυτού.

botilastopelagos είπε...

@ ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ
Αγαπητέ Κώστα,
σε ευχαριστώ για την μόνιμη δυναμική στήριξη και είναι έντονα εμφανής η συνεχής και δυναμική παρουσία σου εδώ, μέχρι να ευδοκιμήσει ο καιρός, και να χαρούμε την σπουδαία αυτόνομη παρουσία σου. Μέχρι τότε, κάνω σκέψεις, κατά πόσο είναι σκόπιμο να αναρτώ κάποιους από τούς συνδέσμους που καταθέτεις στα σχόλια, ώστε αυτοί να προβάλλονται περισσότερο, σαν αναρτήσεις που ανοίγονται.
Χαίρομαι ιδιαίτερα για την νέα δυναμική παρέμβαση τού Εργοδότη.
Όσο αφορά τα σενάρια και τα εναλλακτικά βήματα που σχεδιάζει η καμπάλ για την επιβολή ακόμη μεγαλύτερου χάους στην Μέση Ανατολή, όπως η αναφορά στο τελευταίο σχολιό σου, πρέπει να γίνει ειδική μνεία. Το πρόβλημα είναι, ότι ενώ ξεκινάω τα κεφάλαια με στόχο να εστιάσω σε συγκεκριμένα θέματα, επεκτείνομαι σε άλλα, που μπορεί να είναι και αυτά ενδιαφέροντα, αλλά μετατοπίζω συνεχώς τις αναφορές, που έχω προγραμματίσει.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Χαλαρά φίλε Διονύση,
πήγαινε όπως σε πάει..
Εμείς που σε ακολουθούμε, γιατί έχουμε κοινό τρόπο σκέψης, ΔΕΝ ΜΠΕΡΔΕΥΟΜΑΣΤΕ. Το βλέπουμε μεν να μοιάζει ως ένα brainstorming, όπως το εννοείς, αλλά μάς είναι ΠΛΗΡΩΣ ΕΥΔΙΑΚΡΙΤΗ η τάξη και η σειρά που εξ αρχής ακολουθείται.

Καλή εβδομάδα!!!

(/) είπε...

Νόμοι φυσικοί
Νόμοι ανθρώπινοι
Πνεύμα
///
Είναι εύκολο στους ανθρώπους νά σπάνε τους Νόμους τούς,(βλέπε Πόλεμος* και όλα τα συνεπακόλουθα του)
Επειδή είναι φθαρτοί,
Το σπάσιμο των φυσικών Νόμων χρειάζεται Το Πνεύμα,
Ό ΧΡ ιστός Σ έδειξε Τόν Δρόμο για την Επιστροφή*
Στόν ΠΑΤΡΊ Δ Α

(/) είπε...

Έχεις δίκιο αγαπητέ Μποτιλια
Ή Συμπόνια είναι και Σύμπνοια
Είναι ένας παλμός πάνω στόν ίδιο Ρυθμό,
Σύμπνοια όμως υπάρχει και μέσα στην Μήτρα της γυναίκας που κυοφορεί ένα βρέφος που αναπτύσσεται μέσα σέ υγρή κατάσταση χωρίς πνοή αλλά εξαρτημένο από τον ομφάλιο λώρο.

(/) είπε...

Ομφάλιος λώρος=2121
///
ΣΥΝ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ=2121
21+21
3+3

(/) είπε...

Ανοιχτά Χ αρτια
///
ΚΛΕΊΔΑ
https://www.goudelis.gr/sites/default/files/shoulder_stclav_anatomy01_0.jpg
/
ΙΑ'ΜΑ
ΑΙ'ΜΑ

(/) είπε...

Δυνατό τό άρθρο του Εργδημεργ
Με πολλές συγχρονικοτητες
Ιδιαίτερη μνεία στα πρωινά ψάρια.
///
Αστεροειδείς
Θεοειδεις
Μνημοειδεις
Αλεξιαγνοια
Αλεξιθολούρα

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Ρε τα καμπαλάκια καημό που τον έχουν...

Business Insider: "Να τι θα συμβεί αν ο Ντόναλντ Τραμπ πεθάνει ενώ θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024" (Τί θα συμβεί.. δηλ. τί πολιτειακές και εκλογικές προσαρμογές θα ακολουθήσουν)

https://vigilantnews.com/post/trump-death-porn-business-insider-floats-trump-death-in-middle-of-2024-presidential-election

----------------------------------

Καλημέρα σε όλους!!!!!!!!!!!!
Γεια σου Μιχαλιό μας με τα ωραία σου!!!!!

(/) είπε...

:-)
Ο Μπα ιντεν εκπλήρωσε τόν ρόλο του, και έτσι μπορεί να φύγει.
Ο Τρ αμπ δεν έχει τελειώσει τόν δικό του ρόλο και έτσι μπορεί να μείνει.

Ανώνυμος είπε...

Τελικα ο Υιος του ανθρωπου ηρθε για να εκ-πληρωσει την Π.Δ. ή για να την συν-πληρωσει; Ή εχουν την ιδια εννοια;

ΛΟΚΙ

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Σφοδρές αντιδράσεις στις ΗΠΑ, για το άρθρο του Business Insider που έδωσα πιο πάνω.

Το Epoch Times, αλλά και πολλά μέλη του συντηρητικού κόμματος, στο τουίτερ και αλλού, σχολίασαν (με δικά μου εν περιλήψει λόγια):

"Τί είναι αυτά που γράφετε; Δεν μάς τα λέτε καλά.. Πρώτα, ο κληρονόμος της Levi Strauss Rep. Dan Goldman λέει ότι ο Trump πρέπει να "εξαλειφθεί" και τώρα το Business Insider ρωτάει ανοιχτά: Τι θα συμβεί αν ο Ντόναλντ Τραμπ "πεθάνει ενώ επιδιώκει την επανεκλογή του" το 2024; Είναι ξεκάθαρο τι μήνυμα στέλνουν όταν εικάζουν για τον θάνατο ενός υποψηφίου. Την τελευταία φορά που το έκαναν αυτό, ένας αριστερός τρελλός αποφάσισε ότι ήταν ηρωικό να πυροβολήσει [τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Steve Scalise] και άλλους 4.Το 2017, ο βουλευτής Scalise (R-La.) πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης για τον αγώνα μπέιζμπολ του Κογκρέσου στη Βιρτζίνια."

Το Business Insider δεν έχει απαντήσει δημοσίως στις επικρίσεις για το άρθρο "Θάνατος Τραμπ" στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αλλού. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει επίσης κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με αυτό.

(/) είπε...

Φιλτατε Λοκι
Εάν κάνεις τόν κόπο να διαβάσεις ξανά τό πόνημα του Μποτιλια θά δεις κάπου στην μέση την απάντηση του ερωτήματος σου.
:-)
Επίσης θα δεις ότι προβλέπει τά απρόβλΕΠΤΑ ,
Τραβάει κουρτίνες και ανοίγει παράΘΥΡΑ.
///
Ο ΛΟΚΙ είναι Αδερφός του Θωρ;;;

botilastopelagos είπε...

@ ΛΟΚΙ
Αγαπητέ/ή φίλε/η,
συνήθως η μεταφορά ενός όρου από μια γλώσσα σε μια άλλη δεν μπορεί να είναι ακριβής, αλλά προσπαθεί να αποδώσει στα πλαίσια τής παρεχόμενης ακρίβειας το νόημα.
Οπότε, για να διαγνώσουμε τον δόκιμο όρο, μεταξύ συμπλήρωσης και εκπλήρωσης, αρμόζει να εξετάσουμε το μήνυμα των Ευαγγελίων σε σύγκριση με αυτό τού Μωσαϊκού νόμου. Η ρήση που προανέφερα σε συνδυασμό με το "πληρώσαι αυτόν", που αναφέρεται σε "νέον οίνον και παλαιούς ασκούς", επιλέχθηκε σκοπίμως, ώστε να καταδειχθεί η επιλογή τού συγκεκριμένου όρου κατά την μετάφραση στα Νέα Ελληνικά. Οπωσδήποτε, η σύντομη αυτή τεκμηρίωση μπορεί να μην είναι αυτονόητα επαρκής, οπότε ευχαρίστως καταθέτω επί πλέον επιχειρήματα, σχετικά με την επιλογή τού συγκεκριμένου όρου, η οποία δεν ανάγεται σε εμένα, αλλά αποτελεί την πάγια ερμηνεία τής Ορθοδόξου θεολογίας, που έχει επικρατήσει στην πορεία τού χρόνου.
Ο όρος "συμπληρώνω" έχει ποσοτικό χαρακτήρα και σημαίνει, ότι κάτι επί πλέον προστίθεται σε ήδη υπάρχον. Ο όρος όμως "εκπληρώνω" έχει λειτουργικό χαρακτήρα και σημαίνει, ότι μια διδικασία προωθείται στην εν τέλει πραγμάτωσή και διεκπεραίωσή της. Η αποδιδόμενη αυτή εκφορά τής εκπλήρωσης από τα Ευαγγέλια στον Ιησού Χριστό, ανάγεται ευθέως στις Προφητείες τής Παλαιάς Διαθήκης, που προφήτευσαν την έλευσή Του. Μια από αυτές τις Προφητείες ανέφερα στην ανάρτηση.
Αντιπαραβάλλοντας τούς όρους "συμπληρώνω" και "εκπληρώνω", ως προς την αποτίμηση τού Έργου τού Ιησού Χριστού, αρμόζει να εξετάσουμε, κατά πόσο οι διαφορές μεταξύ τού Μωσαϊκού Νόμου και των Ευαγγελίων είναι ποσοτικές, ή ποιοτικές. Εάν μεν είναι ποσοτικές, τότε ό όρος "συμπληρώνω", μπορεί να ισχύσει. Εάν είναι όμως ποιοτικές, δεν τίθεται ζήτημα συμπλήρωσης, δεδομένου ότι τα ποσά είναι ανόμοια, άρα δεν μπορούν να προστεθούν, όπως δεν μπορούν να προστεθούν πχ. μήλα και καλάθια.

Συνεχίζεται...

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ

https://globalsouth.co/2023/11/26/palestines-new-leadership/

"Η συμφωνία του Ισραήλ να διαπραγματευτεί ανταλλαγές κρατουμένων με τη Χαμάς είναι σημάδι ήττας.”

Μπορεί να είναι πρόωρο να γίνει μια οριστική αξιολόγηση των πρώτων 50 ημερών της ισραηλινής επίθεσης κατά της Λωρίδας της Γάζας ή να προβλεφθεί τι θα συμβεί την επόμενη ημέρα μετά την τετραήμερη εκεχειρία που ξεκίνησε την Παρασκευή μαζί με την πρώτη παρτίδα ανταλλαγών κρατουμένων.

Αυτό που είναι σαφές, ωστόσο, είναι ότι ο ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Γιαχία Αλ Σινβάρ-ο οποίος πυροβόλησε για πρώτη φορά σε αυτόν τον πόλεμο με την επιδρομή της 7ης Οκτωβρίου σε στρατιωτικές βάσεις και οικισμούς στο "φάκελο" της Γάζας που εξέπληξε τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς και πολιτικούς θεσμούς — κατάφερε να επιβάλει τους όρους του.

Ο σινβάρ και το δεξί του χέρι, ο διοικητής των ταξιαρχιών Κασάμ Μοχάμεντ Ντέιφ, πέρασαν τρία χρόνια προετοιμάζοντας μεθοδικά για αυτόν τον πόλεμο. Το έχουν καταφέρει με υψηλό βαθμό δεξιοτήτων και ευφυΐας που έχει εκπλήξει φίλους και εχθρούς. Αντίθετα, οι ηγέτες του Ισραήλ, το τρίο Νετανιάχου-Γκαντς-Γκαλάντ, έχουν ακολουθήσει μια εκδικητική Μηδενιστική προσέγγιση που τους έχει προκαλέσει μεγάλες στρατιωτικές, πολιτικές και διπλωματικές απώλειες, ενώ δεν κατάφεραν να επιτύχουν τον δηλωμένο στόχο τους να καταστρέψουν τη Χαμάς και άλλες ομάδες αντίστασης παρά τις 47 ημέρες βίαιων βομβαρδισμών χαλιών ανυπεράσπιστων αμάχων.

Ο δείκτης νίκης ή ήττας στον πόλεμο δεν είναι ο αριθμός των θυμάτων. Οι Βιετναμέζοι υπέστησαν πάνω από 20 φορές τον αριθμό που υπέστησαν οι ΗΠΑ, αλλά τελικά βγήκαν νικητές. Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Η ιστορία είναι γεμάτη με παρόμοια παραδείγματα.

ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ..
..

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ..

Αυτό που κάνει τον τρέχοντα πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας διαφορετικό από όλους τους προηγούμενους αραβικούς πολέμους με το Ισραήλ είναι η ηγεσία, ειδικά από την Παλαιστινιακή πλευρά. Η ηγεσία του σινβάρ έχει συνδυάσει την ακλόνητη αποφασιστικότητα με τον αριστοτεχνικό σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εκτέλεση και το χρονοδιάγραμμα τόσο από στρατιωτική όσο και από μυστική άποψη. Έπιασε τον Ισραήλ απροειδοποίητα διατηρώντας έναν εκπληκτικό βαθμό μυστικότητας και περιορίζοντας τη γνώση σε έναν μικρό κύκλο υψηλής εμπιστοσύνης. Ούτε καν οι ηγέτες της Χαμάς που εδρεύουν στο εξωτερικό δεν είχαν προηγούμενη γνώση της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου ή ακόμη και προετοιμασίες για αυτήν, σύμφωνα με πηγή κοντά στις ταξιαρχίες Κασάμ.

Αυτό που ακολούθησε ήταν ένα καταστροφικό χτύπημα στο ισραηλινό κράτος κατοχής, το οποίο πήρε τη μάχη δεξιά στον εχθρό, σκότωσε εκατοντάδες στρατιώτες και εποίκους του και κατέλαβε δεκάδες, και κούνησε τα ίδια τα θεμέλια που το στηρίζουν: δέος, αποτροπή, ασφάλεια, σταθερότητα, στρατιωτική υπεροχή και διεθνής συμπάθεια και υποστήριξη.

Η συμφωνία του Νετανιάχου και των στρατηγών του να διαπραγματευτούν τους όρους της προσωρινής εκεχειρίας ήταν ένα πρώτο σημάδι ήττας. Συμμορφώθηκαν με τους όρους του Σινβάρ και των βοηθών του και αναγνώρισαν αποτελεσματικά την κίνησή τους αφού προσπάθησαν να την περιφρονήσουν και να την δαιμονοποιήσουν. Έπεσαν στην παγίδα του. Τυφλώθηκαν από την αλαζονεία και την αίσθηση της ανωτερότητάς τους από την ορθή εκτίμηση του εχθρού τους, ο οποίος έχει μάθει από τις αποτυχίες και τα λάθη των προηγούμενων Παλαιστινίων ηγετών — εκείνων που αλυσοδέσανε τον παλαιστινιακό λαό με τις συμφωνίες του Όσλο και την οργή της συνεργασίας για την ασφάλεια, έβαλαν όλα τα αυγά τους στο καλάθι των ΗΠΑ, της Ευρώπης και της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας και έβαλαν τα πάντα για να ζητήσουν τη συμπάθεια και τη φιλία τους. Οι νέοι ηγέτες των Παλαιστινίων δεν ταξιδεύουν με πολυτελή αυτοκίνητα και ιδιωτικά τζετ, αλλά ζουν κάτω από το έδαφος.

Όλες οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και του Ισραήλ και οι κατασκοπευτικοί δορυφόροι απέτυχαν να ανιχνεύσουν την τοποθεσία του Σινβάρ, την αίθουσα επιχειρήσεων του, τις σήραγγες που συνδέονται με αυτό ή τα υπόγεια εργοστάσια πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Μόλις αποσύρθηκαν από το ιατρικό συγκρότημα Shifa αφού ισχυρίστηκαν ότι το χειρουργείο του ήταν κάτω από αυτό. Στη συνέχεια, θα πουν ότι είναι κάπου στη Νότια γάζα και θα το χρησιμοποιήσουν για να εξαπολύσουν μια άλλη φάση γενοκτονικού πολέμου, για την οποία θα καταλήξουν να πληρώσουν ένα βαρύ τίμημα για εκδίκηση για κάθε Παλαιστίνιο που σκοτώνουν. Ο παλαιστινιακός λαός δεν ξεχνά ούτε συγχωρεί.

Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί μετά τη λήξη της τετραήμερης εκεχειρίας, αλλά υποψιάζομαι ότι, από την εμπειρία άλλων πολέμων, είναι πιθανό να παραταθεί. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αυτό που έχει σημασία είναι η ύπαρξη μιας διαφορετικής, θαρραλέας Παλαιστινιακής ηγεσίας.εξελιγμένες ομάδες αντίστασης προετοιμασμένες να θυσιάσουν τα πάντα και να αντικατοπτρίζουν ένα νέο στάδιο στην κουλτούρα της αντίστασης. και τη ζεστή, υποστηρικτική και συνεκτική αγκαλιά της λαϊκής υποστήριξης. Αυτό είναι που προκαλεί τέτοια κατάπληξη και απογοήτευση στις ισραηλινές τάξεις.

Το "μικρότερο" Ισραήλ κλονίζεται και το "μεγαλύτερο" Ισραήλ εκτροχιάζεται, όχι από αραβικούς στρατούς και στρατηγούς αλλά από την παλαιστινιακή αντίσταση και τη μαζική αραβική και Ισλαμική λαϊκή υποστήριξη γι ' αυτό. Αυτό θα μπορούσε τελικά να προαναγγείλει ένα κύμα αλλαγής στον αραβικό κόσμο που σαρώνει κυβερνήτες και καθεστώτα, όπως αυτό που ακολούθησε τη Νάκμπα του 1948.

botilastopelagos είπε...

Συνέχεια προηγούμενου...

Εάν προσέξουμε την "Επί τού Όρους Ομιλία", στην οποία ο Ιησούς Χριστός συμπυκνώνει τα προτάγματα που παραδίδει ως διδασκαλία, αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα εξής:

“.... Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐ φονεύσεις· ὃς δ᾿ ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει.
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
Ἐῤῥέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον.
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσει, μοιχᾶται.
Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου.
Εγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ.
Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος·
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην·
Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥέθη, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σου.
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς καὶ διωκόντων ὑμᾶς...."

Είναι λοιπόν προφανές από αυτά τα χωρεία, που αντιδιαστέλλουν τα προτάγματα τού Ιησού Χριστού στον Μωσαϊκό Νόμο, ότι Αυτός δεν τον καταργεί, ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ, αποδίδοντας στις προκλήσεις που αυτός αναφέρεται ΜΙΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΝΕΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.
Η Καινή Διαθήκη βγαίνει μέσα από την Παλαιά, όπως το μέταλλο εξάγεται από το μετάλλευμα. Το μέταλλο όμως έχει τελείως διαφορετικές ποιότητες, χρήσεις και αξία, από ότι το μετάλλευμα. Αναμφίβολα, το μετάλλευμα περιέχει το μέταλλο, πλην όμως περιέχει και την φύρα, που παραμερίζεται, ώστε να λάμψει το μέταλλο.
Άρα, το παλαιό, δεν το δεχόμαστε πλήρως, αλλά ούτε το απορρίπτουμε πλήρως. Το αξιοποιούμε λειτουργικά, σε σοβαρή και συγκεκριμένη βάση. Διότι στο παλαιό εδραζόμαστε. Εάν όμως κολλήσουμε σε αυτό, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Και δεν υπάρχει τίποτε για να συμπληρωθεί, εφόσον πορευόμεθα σε καινή ατραπό.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Στόχος του Ισραήλ στον πόλεμο της Γάζας: "σκοτώστε" τα κτίρια"

https://www.unz.com/trall/israels-objective-in-the-gaza-war-kill-the-buildings/

"...δεν θα έχουν πού να γυρίσουν (σε χαλάσματα και αρρώστειες;) ακόμα και αν τελεσίδικα τούς δοθεί η δυνατότητα να γυρίσουν. Οτιδήποτε κι αν ακολουθήσει.. θα είναι προς συμφέρον μας" θεωρεί το Ισραήλ.

(/) είπε...

47 ημ ερες

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Εξαγωγή μετάλλου απ' το μετάλλευμα.
Έχω μείνει εμβρόντητος φίλε Διονύση!
Σε ευχαριστούμε ΠΟΛΥ!!!

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Επισκεψιμότητα στο 'Μποτίλια στο Πέλαγος' για μήνα Οκτώβριο:

Ελλάδα: Άνοδος 211.934 θέσεις, από τις προϋπάρχουσες
Εξωτερικό: Άνοδος 11.377.565 θέσεις, από τις προϋπάρχουσες

(1 θέση δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά 1 επίσκεψη. Δηλ. τον Οκτώβριο μπορεί ένας άνθρωπος να μπήκε στο μπλογκ και 100 ή 200 φορές)

------------------

Πληροφορία από Φωτεινή, για μήνα Νοέμβριο:

Στις ΗΠΑ, μπήκαν στο 'Μποτίλια στο Πέλαγος' πάνω από 3.000 άτομα, ενώ ως τώρα αριθμούσαν κάποιες εκατοντάδες.
_

(/) είπε...

patio Αμαλγάματα

(/) είπε...

:-)

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σε μήνυμα προς τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς ότι το κλειδί για την επίλυση της παλαιστινιο-ισραηλινής σύγκρουσης είναι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους εντός των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την ανατολική Ιερουσαλήμ

http://sxolianews.blogspot.com/2023/11/blog-post_74.html

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια σου αξίζουν αγαπητέ Διονύση και αναγνώριση,γιατί καταβάλλεις κόπο και μοιράζεις γνώση.Εχω συγκρατημένη αισιοδοξία και ένα μέρος αυτής οφείλεται στα γραφόμενα σου και έχω την αίσθηση ότι πολλοί άνθρωποι που διαβάζουν αυτά που γράφεις,έχουν "ξυπνήσει" και ψάχνουν και άλλα γεγονότα που μπορεί να μην σχετίζονται με αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια,τα οποία συνέβησαν πολύ νωρίτερα αλλά δεν είχαν την ανάγκη ή την περιέργεια να τα ψάξουν.Εχω νιώσει πολλές φορές θυμό τα τελευταία χρόνια για την πλύση εγκεφάλου που έχουμε υποστεί,για την πίεση,τη στέρηση της ελευθερίας μας και για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα παιδιά,οι ηλικιωμένοι και οι θρησκείες Μπορεί να μην είναι "βόλτα στο πάρκο" οι επόμενοι μήνες με αυτά που συμβαίνουν αλλά η διαίσθησή μου,μου "λέει",ότι θα οδηγηθούμε στον κατάλληλο δρόμο.Σε ευχαριστώ!!!

Ευρυδίκη

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

LOWKEY - Palestine Will Never Die (OFFICAL MUSIC VIDEO)
Δείτε το εδώ, χωρίς τα λογοκριμένα πλάνα του κ@λο-γιουτιούμπ :
https://www.instagram.com/reel/C0MHCl8oO0J/

ΚΑΛΟ ΞΗΜΕΡΩΜΑ!

glitchman είπε...

Επιτρέψτε μου παρακαλώ να συμμετάσχω στήν, φρονώ, υψηλοτάτου νοητικού επιπέδου, συζήτησιν κι Ερευνητικόν Προβληματισμόν, σέ τόν όποιον δίδει τό έναυσμα τό (...) Έργον τού αγαπητού καί αξιότιμου Διονυσίου.

Δέν θά πώ κάτι τό νέον, έξ άλλου συμφωνώ, επαφξάνω, προσυπογράφω καί βάλε, τουλάχιστον σέ όλα όσα κατάφερα νά εμπεδώσω...

Θά πώ κάτι «εντελώς άσχετο» μέ τόν ενταύθα Προβληματισμόν, άν βεβαίως μου επιτραπεί.

Η μεγάλη αδερφή τ' εμετέρας συζύγου έχασε τό σπίτι της τον Αύγουστο από τήν πυρκαγιά στήν Πάρνηθα, ακριβώς κάτω απ'τό Μοναστήρι τού Αγίου Κυπριανού στή Χασιά (Φυλή). Τής κάηκε τό σπίτι! Καπούτ!

Τώρα... Τώρα ψάχνουμε καν'να σπίτι σέ καν'νά χωριό γύρω στά υψώματα....

Ξέρετε τί ακούμε σέ πολλά χωριά;;;;;

«ΤΆ ΠΉΡΑΝ ΌΛΑ ΟΊ ΑΛΒΑΝΟΊ»

αφττό ήθελα νά πώ, ευχαριστώ πολύ
----------
Διονύσιε, γιά μιά 'κόμη φορά, τά ρέστα μου.

(/) είπε...

Συγχρονικοτητες
///
Στα προηγούμενα 4 σχόλια πάνω από αυτό εδώ γράφει για:
///
Κλειδί
Δημιουργία κράτους,
Εντός όρια,
Με βάση προϋπάρχοντα έτος ,
///
Αισιοδοξία
Ξύπνημα
Θυμό
Ένστικτο
Κατεύθυνση στόν κατάλληλο* δρόμο,
///
Μουσική
Σωλήνας* (YouTube )(Συναυλία)
Παλαισ/τίνη
///
Έναυσμα
Προσυπογραφή
Φωτιά
Πρώην μάγος
Έπειτα Άγιος
Φυλή
Χαμένα* σπίτια,
Και τέλος τά ρέστα.
///
Ένα κλειδί ξεκλειδώνει Πόρτες
Και όσο πιο μεγάλο τό κλειδί τόσο πιο μεγάλη και ή Πόρτα,
Και εφόσον τέθηκαν όρια του 1967 σημαίνει (σήμα) ότι η Πόρτα είναι μεγάλη και Παλιά.
1 96 7
Ο αριθμός 96 ως σύμβολο 96 δείχνει την στρέψη μέσα στις Μοίρες του κύκλου*,
Όι αριθμοί 1->7 δείχνουν την διάρκεια της Δημιουργίας βιβλικά
Έως την ημέρα Ανάπαυσης.
///
Ιωβηλαίο
///
Δύσκολα θα λυθουμε πάνω από τον τροχό του Ιξιωνα,
///
Το Σήμα που εκπέμπεται εξ Ανατολών δεν είναι μόνο ανθρώπινο,
Αλλά και Θεϊκό
Εύχομαι να το Λάβουμε όλοι
Πριν να είναι Αργά.

(/) είπε...

Πόρτα Δρυς
///
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Byzantine_Constantinople.png/600px-Byzantine_Constantinople.png

(/) είπε...

Παρ/εμπιπτόντως
Στην Κωνσταντινούπολη όι σεισμολόγοι περιμεΝΟΥΝ έναν μεγάλο σεισμό,
Αυτός ο σεισμός όμως μπορεί να μην έρθει από τά έγκατα της γης,
Αλλά από το άνοιγμα μιας Μεγάλης Πόρτας.

(/) είπε...

Παρεμπιπτόντως
///
https://katohika.gr/diethni/to-telesigrafo-poutin-gia-ton-enan-pagkosmio-diktatora/

botilastopelagos είπε...

Αγαπητή Ευρυδίκη,
σε ευχαριστώ θερμά για τα καλά σου λόγια και τις ευχαριστίες που εκφράζεις στο πρόσωπό μου. Πλην όμως, οφείλω να ομολογήσω τα εξής, με στόχο να αμφισβητήσω την υπερεκτίμηση των προθέσεων μου, που έχει καταγραφεί στην πορεία τού χρόνου από πολλές φίλες και που πολλούς φίλους που σχολιάζουν. Οι προαιρέσεις μου δεν είναι ανιδιοτελείς στον βαθμό που μού αποδίδεται, αλλά τόσο τα γραφόμενα μου, όσο και η γενικότερη πρακτική δράση, που ανέπτυξα σε μακρά χρονική πορεία με την ενεργό συμμετοχή μου σε πολιτικούς χώρους, επιτροπές και πρωτοβουλίες βάσης και σε όργανα εκπροσώπησης των Ελλήνων μεταναστών στην Γερμανία, εξυπηρετούν σε σημαντικό βαθμό προσωπικές στοχεύσεις. Οπωσδήποτε με ενδιαφέρει και με απασχολεί το κοινό καλό, την προώθηση τού οποίου προσπαθώ να ενσωματώνω στην ζωή μου. Όμως η κύρια πρόθεσή μου είναι να αμυνθώ ενάντια στις απάνθρωπες επιθέσεις αυτών, που με αδίκησαν και με ποδοπάτησαν βάναυσα στην διάρκεια μισού και πλέον αιώνα. Το ελλαδικό κρατιδιακό κακέκτυπο με υποχρέωσε σε προσφυγιά όλη αυτήν την περίοδο. Στερήθηκα την πατρίδα μου, που είναι από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος και γενικότερης αύρας ένας ευλογημένος τόπος και υποχρεώθηκα να επιβιώνω επί δεκαετίες σε ένα τραχύ περιβάλλον, όπου δέχθηκα με ωμό τρόπο την ρατσιστική, περιφρονητική και βίαια υποθαλπτική αντιμετώπιση τής πλειοψηφίας των γερμανικών κρατικών θεσμών. Επί πλέον το ελλαδικό κρατιδιακό κακέκτυπο μου στέρησε το δικαίωμα να έχω διαβατήριο επί σειρά ετών, με αποτέλεσμα να μην μπορέσω να κλείσω τα μάτια, ούτε τού πατέρα μου, ούτε τής μητέρας μου, όταν αυτοί απεβίωσαν. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και από αυτές τις επιθέσεις έχω υποστεί τραύματα, τα οποία προσπαθώ να χειριστώ δημιουργικά. Την γραφή και η δράση μου αντιλαμβάνομαι σαν μελέτη και σπουδή επάνω στα τραύματά μου, με στόχο να πάρω το αίμα μου πίσω με ήπιο τρόπο, χωρίς να παρεκτραπώ σε ακαταλόγιστες ατραπούς και για να αποδώσω επίσης στις ψυχές τής μάνας και τού πατέρα μου εκείνη την μετά θάνατον φροντίδα, ως αποκατάσταση όσων παρέλειψα να πράξω ως τέκνον στα πλαίσια των φυσικών υποχρεώσεών μου.

(/) είπε...

Τρ//αυματα
///
"Οι απόψεις δεν είναι ορθό να αποτελούν ομολογίες, αλλά αρμόζει να ισχύουν ως προσωπικές μαρτυρίες. Η μαρτυρία έχει αυστηρά προσωπικό χαρακτήρα και τότε πράγματι μπορεί να αληθεύει, επειδή εκφράζει το προσωπικό δράμα αυτού που την διατυπώνει, ως βιωματική εμπειρία με αίσθηση ευθύνης. "

botilastopelagos είπε...

@ (/)
Τα όσα καταθέτω επίσης αγαπητέ συναγωνιστή σχετικά με την Αγία Γραφή, μπορεί μεν να είναι ουρανοκατέβατα υπό μια έννοια, όμως απηχούν και αυτά το προσωπικό μου δράμα, διότι ενέτριψα σε αυτά κατά την προετοιμασία μου να ενδυθώ ιερατικό σχήμα το 1995, για να υπηρετήσω την Εκκλησία τού Χριστού. (Το ότι απέρριψαν αυτήν την ετοιμότητά μου κάποιοι υπεύθυνοι, είναι δικό τους πρόβλημα και όχι δικό μου. Κατόπιν "εορτής" τούς ευγνωμονώ γι αυτήν την απόφασή τους, διότι εάν εισερχόμουν στους κύκλους τους, θα προσπαθούσα να μπει άγαρμπη τάξη, σε πολλά κακώς κείμενα κατά την εκτίμησή μου και μπορεί να προκαλούσα συγκρούσεις, που να μην ήταν τελικά σκόπιμες).

(/) είπε...

Η δική θέση Αγαπητέ Φίλε έγινε Πράξη το δίχως άλλο , λόγο Προστασίας Υπό την Σκέπη της Χάριτος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού!!
Διακονοντας μέσω χειριστηρίων στην τέλεση Έργων των ανθρώπων.
:-)

(/) είπε...

Αγαρμπη Τάξη!
:-)

(/) είπε...

Και προπαντός τά σήματα εκπέμπονται τακτικά και όχι Αγαρμπα!
:-)

glitch είπε...

Τί να πώ καί 'γώ ό χαμηλοτάβανος...καί δέν ταπεινολογώ καθόλου...
Κι έφ'όσον μάς τά λέει, δηλαδή μάς τά σερβίρει -δηλαδή μάς ταΐζει ντιρέκτ σε τό στόμα καί είναι ήδη έτοιμα γιά ομαλοτάτην κατάποσιν- τοιάφττα Νοήματα, «εύπεπτα» κι εντελώς Δωρεάν, ό, κατ' εμέ, Μάστορας τής Νοήσεως (Ο Έπαινος καί η Παραδοχή, έκ μέρους μου είναι ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣΤΆΤΗ!) αγαπητός Διονύσιος.

Το Έργον σου Αδερφέ (άν μου επιτρέπεις τόν χαρακτηρισμόν) σαφώς καί είναι Υπερπολύτιμότατον καί πρέπει όπως δή ποτέ νά σωθεί, βεβαίως όχι μέσα σέ τό ψηφιακόν Ψεύδος, μά σέ Υλικήν Μορφήν, γιά κανονικήν-παραδοσιακήν, θενά 'λεγα, Ανάγνωσιν από τούς πάντες, όλους που έχουν όρεξι νά ταΐσουνε τό Μυαλόν τους μέ Εξαιρετικήν Τροφήν καί μέ μοναδικόν κόστος τόν «χρόνο» που θά ξοδέψουν καί τήν φαιά ουσία που, ίσως πρέπει νά κοπιάσει, δηλαδή νά γυμναστεί λιγάκι (νά τραφεί).

Τό μόνο κακό είναι που ο ημέτερος εγκέφαλος, μάλλον χάνει σέ χωρητικότηταν καί πλέον, δέν αισθάνεται καί τόσον τήν Πείνα...

Αισθάνομαι Ευγνώμων!

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
Τρελλό τρολάρισμα του Xi Jinping στους καμπαλομαφιόζους της Δύσης:

"Σταματήστε να κατηγορείτε την Κίνα.
Η Κίνα δεν βοηθάει τη Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά αν αποφασίσει να βοηθήσει, ο Θεός δεν θα σας βοηθήσει.
Η Ουκρανία βοηθιέται σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο.
Αν δούμε την απειλή του Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, θα βοηθήσουμε τη Ρωσική Ομοσπονδία,
αλλά προς το παρόν, χαλαρώστε και παρακολουθήστε τη Ρωσία
να νικά μόνη της περισσότερες από 50 χώρες στον κόσμο"...!!!

https://t.me/freedomeandjustice/30382
.

botilastopelagos είπε...

@ glitchman
Αγαπητέ αδελφέ,
Αγαπητέ φίλε,
σε ευχαριστώ από καρδιάς για που μονίμως με σεμνύνεις και με ενθαρρύνεις. Όμως οφείλω να τονίσω από την μεριά μου, ότι ο ρόλος αυτού που γράφει δεν μπορεί να εξαίρεται έναντι τού ρόλου αυτού που διαβάζει. Όσο χρειάζεται αυτός που διαβάζει αυτόν που γράφει, άλλο τόσο χρειάζεται και αυτός που γράφει αυτόν που διαβάζει με ανοικτό πνεύμα. Αυτός που δημοσιοποιεί κάποιες απόψεις, τις κοινωνικοποιεί με κάποιο μέσο ευρείας πρόσβασης. Αυτός που τις παραλαμβάνει όμως, τις κοινωνικοποιεί με ζωντανό τρόπο μέσα στην καθημερινότητα. Άρα και οι δυο συμβάλλουν ισάξια και από κοινού στην προώθηση των μηνυμάτων.
Κατά κανόνα φθάνουμε εκεί που θέτουμε προηγουμένως τούς αντίστοιχους στόχους. Προσωπικά επέλεξα να ξεσκεπάζω το ισχύον αφήγημα με την εκ βάθρων ριζική ανατροπή του. Γι αυτό και τα γραφόμενά μου έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρει το παραμύθι “Τα Καινούρια Ρούχα τού Αυτοκράτορα”, μόνον ένα παιδί μπορεί να δείξει, ότι ο αυτοκράτορας είναι γυμνός, διότι ακόμη δεν έχουν επενεργήσει οι ενήλικες τον εγκλωβισμό τής σκέψης του στα ισχύοντα στεγανά. Υπό αυτήν την έννοια, όλοι εδώ είμαστε παιδιά, διότι προσπαθούμε να αποβάλλουμε την λάσπη από τα μάτια μας. Όμως, η ανατρεπτική σκέψη είναι κοπίδι. Και με αυτό το κοπίδι κόβεται το λαστιχάκι στο σώβρακο τού αυτοκράτορα, για να πέσει κάτω. Έτσι αποδεικνύεται, ότι ο αυτοκράτορας δεν είναι μόνον γυμνός, αλλά είναι και ευνούχος. Και αυτό είναι σημαντικό, για να πάψουν να μάς κουνάνε οι λεγάμενοι το δάκτυλο, κραδαίνοντας τα αχαμνά τους. Όταν δειχτεί, ότι αυτά είναι από καουτσούκ, τότε είναι ζήτημα χρόνου να πάψουν να κουνάνε οι δήθεν και το δάκτυλο, άσχετα πόσοι μάς παρακολουθούν. Για να στηθεί το ψεύδος, απαιτούνται τεράστιοι μηχανισμοί αποπροσανατολισμού. Για να αποκατασταθεί η αλήθεια, αρκεί να την εντοπίσουμε και να την παρουσιάσουμε. Γι αυτό έχει τονισθεί, ότι η αλήθεια οδηγεί στην ελευθερία από μόνη της.

(/) είπε...

Ενδεδυμένος το Ιερατικό Σχήμα=2568
///
ΜΕΤΡΗΣΟΝ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ θΕΟΥ=2568
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ=2568
ΟΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ=2568
ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙΡΟΣ ΠΙΑ ΓΙΑ ΑΛΗθΕΙΕΣ=2568

glitchman είπε...


Αδερφέ Διονύσιε (τιμή μου νά σέ προσφωνώ «Αδερφέ»), δέν έχω τίποτε άλλο απ'τό νά εκφράσω τό τετριμμένον πιά «ευχαριστώ».
Καί βεβαίως, συμφωνώ απολύτως μέ τα νοήματα καί με τιμά, επίσης, η απάντησίς σου!

Πάντως, ολίγιστοι -αριθμητικώς- Νόες έχουν τό απαραίτητο «λογισμικό» ώς τέ νά σέ «επεξεργάζονται» αρκούντως...

(/) είπε...

Το κλείσιμο του Τριγώνου, Κασπία θάλασσα=4012=7
///
ΤΟ ΕΝΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΣΤΕΡΙΑΣ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑΧΤΗ=4012

(/) είπε...

Συγκρούσεις Εσωτερικά τού Κύκλου=4759=7
///
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΤΡΙΓΩΝΙΣΜΟΣ=4759
ΟΙ ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ θΕΟΥ=4759
ΧΩΡΙΣ θΕΟ ΤΟ ΚΑΚΟ θΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ=4759

(/) είπε...

Ο Επιταχυντής Σωματιδίων Σερν=4594=4
///
Η ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ=4594

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ=4594

ΟΛΟΙ ΜΑΣ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ=4594

ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ ΟΝΤΩΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΩΜΕΓΑ=4594

ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣ=4594

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

https://sinomosiologos.blogspot.com/2023/11/blog-post_209.html
.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
https://sinomosiologos.blogspot.com/2023/11/blog-post_167.html

(/) είπε...

Άσσος Μπαστούνι=1822=4
///
ΟΙ ΑΡΙθΜΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ=1822

ΑΠΟΛΥΤΟ ΧΑΟΣ=1822

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΖΩΗΣ=1822

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ=1822

ΑΓΓΕΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ=1822

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ=1822

Διός Κούρος είπε...

Χαιρετώ την ομήγυριν και όπως πάντα we love botilias !!!

Επειδή έχω ένα απίστευτο επαγγελματικό πήξιμο (σχεδόν 24/7), έχω προς ώρας αποσυρθεί απο σχολιασμό.

Αυτή η "μποτιλιαρισμένη γωνιά" του διαδικτύου είναι ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ και όταν αποκτήσω χρόνο θα επανέλθω. Είπα απλά να σας πώ ένα ΕΓΚΑΡΔΙΟ ΧΑΙΡΕ.

Αδελφέ Διονύση και Φίλοι, η ΑΦΥΠΝΙΣΗ πλησιάζει. ΜΗΝ κάνετε σχέδια για μετά το 2025 και όπως πάντα προσοχή στον Ήλιο !!!

Διός Κούρος

(/) είπε...

Τελετουργική θυσία=1871
///
ΤΡΙΤΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ=1871
ΜΑΧΕΣ ΔΑΙΜΟΝΩΝ=1871
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ=1871
θΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ=1871
θΥΡΩΜΑ ΝΑΟΥ=1871
ΜΕΤΑΡΣΙΩΣΕΙΣ=1871
Ο θΕΟΣ ΓΕΝΝΗΤΩΡΑΣ=1871
Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ=1871
Ο ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΠΛΗΡΩΝ=1781
ΠΡΩΤΑΙΤΙΟΣ=1781
ΤΟ ΣΤΑΧΥ=1871
ΟΙ ΑΛΗθΕΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ=1871
Η Αλήθεια είναι ένα Ουρανομετρικο Άσχημο*
Πού Εμφανίζεται ως Γεωμετρικό Σχήμα.
///
Ό Ιησούς Χριστός αναφερόταν Στον Πατέρα Του,
Στόν Ναό Ό Ιησούς Χριστός ανέφερε στους ανθρώπους που ήταν μέσα μαζί του " θεοί είστε",
Είναι Ό Πατέρας Ο Δέκτης τής θυσίας μόνο Του Υιού Του;;;
Ποιός είναι Ο θεός που δέχεται την θυσία αίματος και καπνού;;;
Τί είναι ο Αβαδων;;;
Καλός η κακός Άγγελος της Αποκάλυψης;;;
Ο Αρ μα γεδδών με όλο αυτό το αίμα που θα χυθεί τι Αποκάλυψη θά φέρει;;;
///
ΑββΑ σημαίνει Πατήρ
///
Το Β ως σύμβολο δείχνει την καμπυλότητα που εκδηλώνει τίς Ι 3 Διαστάσεις μέσα στο Χωροχρονικό Συνεχές.

(/) είπε...

Γεωμετρικό Σχήμα=2022
///
ΑΛΛΟ ΟΥΣΙΑ ΑΛΛΟ ΥΠΟΣΤΑΣΗ=2022
ΑΣΤΡΑΦΤΩ=2022
ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΩΑΡΙΟΥ=2022
ΠΥΡ ΓΗ ΑΕΡΑΣ ΥΔΩΡ=2022
ΕΞΑΣ ΟΚΤΑΣ ΕΝΝΕΑΣ ΔΩΔΕΚΑΣ=2022
Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ=2022
ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ=2022
Η Φανέρωση ΔΟΜΗΣΗΣ=2022
Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ θΕΟΥ=2022
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ=2022

botilastopelagos είπε...

Αγαπητέ Διός Κούρε,
σε χαιρετώ και σε ευχαριστώ για τα μονίμως καλά σου λόγια. Εύχομαι οι προσπάθειές σου να καρποφορήσουν δημιουργικά.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/polemo-kirykse-i-vretania-stin-ellada-i-ntropiastiki-omilia-tou-r-sounak-sti-vouli-to-fiasko-tou-roadshow-kai-sto-vathos-i-tourkia/

To ότι δεν αφορά τα Ελγίνεια, αλλά κάτι άλλο ελοχεύει στο βάθος, αυτό το είχαμε καταλάβει. Αλλά.. στο βάθος βάθος μυρίζει και τάση των Δυτικών να μάς αλλάξουν πορδηπουργό..

Καλημέρα σε όλους!

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Δεν είναι ώρα για την Κούλα να το παίξει Κασσελάκαινα. ΤΑ ΜΑΖΕΥΕΙ περί γάμου ομοφυλόφιλων ζευγαριών και παρένθετης μητέρας. Το προνόμιο παρένθετης μητέρας θα συνεχίσουν να το έχουν μόνο τα ετεροφυλόφιλα ζευγάρια.

https://www.bankingnews.gr/politiki/articles/708694/metatithetai-xronika-to-nomosxedio-gia-omofyla-zevgaria-gia-to-2024-logo-antidraseon-kyvernitiki-omada-gia-enimerosi-ton-voulefton

glitchman είπε...

Αδερφέ, τολμώ νά πώ, έν Χριστώ Αδερφέ Διονύσιε καί λοιπά Αδέρφια μου, καλημέρα-καλό μήνα μέ Υγεία καί Ρώμη, Ψυχής καί Σώματος!

Λές κάπου στήν απάντησή σου αυτό:
«Αυτός που τις παραλαμβάνει όμως, τις κοινωνικοποιεί με ζωντανό τρόπο μέσα στην καθημερινότητα.»

Είτε τό πιστέψεις είτε όχι, αφτό κάνω επί -τουλάχιστον- τριάκοντα συναπτά έτη (μέ διαστήματα αποσύρσεως πρός πνευματικήν ανασύνταξιν καί περισυλλογήν)...
Όμως, ο Λόγος που εκπορεύεται από τό Πνεύμα που κατέχεις καί που τό διαθέτεις Δωρεάν πρός όλους, ώς πραγματικός Έλλην, θέλει πολλαπλής μορφής καί συστηματικής Μελέτης καί δυστυχώς τ' εμέτερον καύκαλον δέν παίρνει μπρός γιά νέες καί πολλές ώρες Μελέτης.
Παρ' όλην τήν οκνηρίαν καί τόν κορεσμόν (σέ σημείον εγκεφαλικού οιδήματος) που μέ διακατέχουν καί μέ τυραννούν, μετά τήν σχιζοπαραφρενίαν τής ψευδοκορώνας, έχω (καθαρώς Άνωθεν) ακόμα τό κουράγιο νά βαράω κουπί, μιλώντας γιά όλα τά κρίσιμα Νοήματα, φυσικά σέ όποιον θέλει ν' ακούσει.
Τελευταίως όμως, έχω συμπτώματα, μάλλον, ανοίας, σαφώς προερχόμενης έκ τής ανιάτου ανίας...
Έν τή ρύμη τού λόγου, χάνω τόν ειρμό μου έν μέσω κάποιας προτάσεως, χάνοντας βεβαίως καί τήν συνέχεια καί ρωτάω τόν ή/καί τούς συνομιλητάς τί έλεγα....ρεζίλι.
Άρα, μάλλον φθάνει η Ώρα τής αποσύρσεως...άν θέλει Ο Μεγαλοδύναμος θά μού δώσει νέαν ώθησιν, αλλά μάλλον πρόκειται περί ακράτου τεμπελίτιδος.

Αυτά καί δέν το κρύβω πως σέ «ζηλεύω» σέ «βαθμόν κακουργήματος»!

Χαίρετε, όλοι (οί καλοί) έν Χριστώ πάντοτε!

(Όλοι οί άλλοι μπορείτε νά «αυτομολήσετε» στά Ορύγματα Τού Ενδόξου Στρατεύματος Τού Χριστού μας γιά νά σάς εφχηθώ κι εσάς. Εφχαριστώ.)

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Φίλε μου Γιώργο Γκλίτσα, ΣΟΥΠΕΡ ΣΧΟΛΙΟ!
Και μην μασάς.. ξέρω ανθρώπους 10 χρόνια νεότερους από 'σένα,
που δεν ρωτάνε μόνο "Τί έλεγα..",
αλλά και "πώς με λένε;", "πού είμαστε;" κ.ά. sad things.
Οπότε.. ΚΑΛΆ ΠΆΜΕ..

CON είπε...

https://twitter.com/i/status/1729261468321988771

Ο Πρόεδρος Trump στο New Hampshire πριν από ένα μήνα: "στέλνουμε δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό και δεν γνωρίζουμε καν πού πηγαίνουν...

ΝΑ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ:

ο Zelensky αγοράζει σκάφος 75 εκατομμυρίων δολαρίων

https://twitter.com/i/status/1729535559641506020

Ενώ οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι απασχολημένοι να πεθαίνουν στην πρώτη γραμμή, για να σώσουν την Αβντιβκά.

----------------------------------

Όλα πληρώνονται από φορολογούμενους ΗΠΑ / ΕΕ

https://choiceclips.whatfinger.com/2023/11/29/breaking-ukraines-zelensky-caught-buying-75-million-luxury-yacht-with-u-s-money/

-----------------------

Παρεμπιπτόντως ο "αδύνατος" Καμμένος που μένει τώρα στο Μονακό, έχει 2 υπέροχα σκάφη !!!!

ΕΛΛΗΝΕΣ.... ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΑΣΕΙ ΚΟΡΟΪΔΑ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

BRICS: η Ρωσία αναστέλλει την ανταλλαγή του δολαρίου ΗΠΑ, το ρούβλι υπερβαίνει το δολάριο ΗΠΑ

https://watcher.guru/news/brics-russia-pausing-us-dollar-exchange-pays-off-ruble-outshines-usd

botilastopelagos είπε...

@ glitchman
Αγαπητέ αδελφέ,
όπως έχουμε αναφερθεί εδώ με τον συνεργάτη (/), το σημαντικότερο είδος νοημοσύνης είναι η συναισθηματική νοημοσύνη. Η καρδιά και το στομάχι έχουν κύτταρα με συνάψεις, ανάλογες με αυτά τού εγκεφάλου. Ο Εξυπερύ γράφει στον "Μικρό Πρίγκιπα", ότα όλα τα σημαντικά μπορεί να γνωρίσει κάποιος μόνον μέσω τής καρδιάς.

https://www.youtube.com/watch?v=0oGHdenErCU

Η δήλωσή σου, "δέν το κρύβω πως σέ «ζηλεύω» σέ «βαθμόν κακουργήματος»!", αποκαλύπτει την πραγματική σου προαίρεση, που κάθε άλλο παρά από οκνηρία διέπεται. Η λέξη ζηλεύω σημαίναι ότι διακατέχομαι από ΖΗΛΟ. Ο Ζήλος είναι η ευγενής ισχυρή έφεση προς κάτι. Αναγνωρίζοντας λοιπόν εσύ σε αυτήν την σελίδα, ότι προβάλλει σύμφωνα με την εκτίμησή σου κάποιες πληροφορίες και κάποια μηνύματα, που έχουν κάποια αξία, δηλώνεις με τον ζήλο σου την ισχυρή έφεση προς αυτά. ΑΡΑ ΠΟΡΕΥΕΣΑΙ ΣΕ ΑΞΙΟΖΗΛΕΥΤΗ ΟΔΟ. Και μάλιστα, ο "βαθμός κακουργήματος" υποδηλώνει ζήλο χωρίς περιορισμούς, άρα ταύτιση εσωτερική, δηλαδή επίγνωση καρδιάς. Πλην όμως, μια ταύτιση μπορεί να επέλθει με κάτι που είναι ήδη δικό μας, στα πλαίσια χώρου, που αποτελεί κοινό τόπο. Άρα, στην συγκεκριμένη περίπτωση, καταργείται το "εγώ" και το "εσύ". Εδώ, μπορεί να είναι ένας αυτός που γράφει. Όμως η ώθηση επενεργείται από τις καρδιές περισσότερων, στα πλαίσια προαγωγής ΚΟΙΝΟΥ έργου.
Πλην όμως, όσο θετική κι να είναι η ταύτιση με κάτι και όσο σπουδαίο κι αν είναι να ομονοούν κάποιοι άνθρωποι μεταξύ τους, είναι φρόνιμο να κρατάμε πάντοτε κριτικές αποστάσεις, πριν από όλα από τον ίδιο μας τον εαυτό.
Επειδή δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ότι συγγράφει (αυτό το κάνω μόνον από ανάγκη, με στόχο να αποκατασταθούν κάποια πράγματα στην σειρά που τούς αρμόζει) αλλά θεωρώ τον εαυτό μου κιθαρίστα, εσύ μπορεί να ζηλεύεις εμένα, εγώ όμως ζηλεύω μέχρι βαθμού κακουργήματος τον Τζίμη Χέντριξ και τον Τζιμ Μόροσσον. Διότι με την μουσική δεν μπορεί να πει κανείς ψέμματα. Και αυτή η αύρα, μέσα στην οποία παίκτες και ακροατές μετατρέπονται σε ένα συνονθύλευμα, που τούς οδηγεί μέσω τής δόνησης στην κρούση, είναι αυτό που με συναρπάζει.
Κάποτε πριν 25 χρόνια, στην διάρκεια ενός live, έβγαλα το πουκάμισό μου και το πέταξα στο ακροατήριο. Αφού έπεσε μπόλικο μαλλιοτράβηγμα για το ποιος θα πάρει το πουκάμισο, τελικά αυτό βρέθηκε στα χέρια τής συζύγου μου. Αυτό είναι που γουστάρω και γράφω ότι γράφω, σαν υποκατάστατο των ονείρων μου, όπως γράφει ο Φίλος Διός Κούρος, το 2025 να μπορέσω να ανέβω σε πατάρι ξανά, για να δω τα πρόσωπα χαρούμενων ανθρώπων να λάμπουν, όταν πάρουν πόδι τα χτικιά που μάς τυραννάνε.

botilastopelagos είπε...

@ CON
Καλώς ήλθες και στο από δω κατάστημαν ιδεών αγαπητέ φίλε, με τα πολύτιμα σχόλιά σου, που πάντοτε παρακολουθώ ως μόνιμος αναγνώστης τους με πολύ προσοχή.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ
https://katohika.gr/diethni/i-google-ai-charaktirise-eikones-ton-ipa-stin-selini-os-psevtikes-poutin-poly-endiaferon/

(/) είπε...

Συνάδελφε και Μάστορα μου!
Μέσα σέ αυτά τα ορύγματα* λιώνουν και τά σίδερα* ,
Μέσα από την τριβή,συντριβόμαστε και εμείς ,
Μέσω του πνεύματος και της Εμπειρίας Εμ/πυριας γινόμαστε Μάστορες (εκ του Μαστερ)
Μέσα στο Πεδίο του Έργου!
Έτσι και εδώ μέσα στο πολυεπίπεδο Πεδίο του Μποτιλια στο Πέλαγος Συντελείται Έργο κρυφό (Εσωτερικό Καρδιάς) και εξωτερικό, που ανοίγει οφθαλμούς.
Δωρεάν λάβετε Δωρεάν δωτε,
Υπάρχουν πλείστα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ό καθένας για να συμμετέχει στο Έργο,
Η σκαπάνη είναι απλή στον χειρισμό, αλλά μπορεί να ανακαλύψει θησαυρό!
Τέλος Συνάδελφε νά θυμίσω ότι ο Προστάτης των Χειριστών που είναι ημέρα αργίας για εμάς είναι Το Αγίο Πνεύμα!

glitchman είπε...

Αδερφέ Διονύσιε, άν κατάλαβα επαρκώς, λέω μέ απόλυτον ειλικρίνιαν ότι γνωρίζω καλώς περί Κρισίμων Αποστάσεων καί πασχίζω νά τίς τηρώ ευλαβικώς...
Όμως...όμως επειδή οί Άνθρωποι -καί 'γώ μαζί- είναι σέ ορισμένα ατομικά χαρακτηριστικά (Χάραγμα-Χάραξις) Βαθέως καί φρονώ, κληρονομικώς «χαραγμένοι», αφτουνού τού Βάθους η Χάραξις είναι απλώς Αδύνατον νά σβηστεί... μόνον νά μπαζωθεί μπορεί κι αφτό πρός ώρας καί μόνον μετά Εργωδών κι επιμόνων-επιπόνων Προσπαθειών.
Άρα λέω, κι αφτόν τό λέω ώς αυτοδίδακτος, «αγράμματος δικηγόρος», πως «τό αίμα νερό δέν γίνεται κι άν γίνεται Δέν πίνεται».

Παρακαλώ, εάν επισημαίνετε οίες δήποτέ «Αστοχίες Υλικού» νά μου τίς επισημαίνετε άνεφ δισταγμού, μπάς καί γίνω καί 'γώ Άνθρωπος, έστω κι άν τελώ κατηφορίζων κι ακράτως επιταχυνόμενος.

Ευχαριστώ ξανά καί αληθώς πολύ Ευχαρίστως, γιά όλα όσα διανέμονται ομπρός μου εκπορευόμενα έκ τού αδερφού Διονυσίου καί βεβαίως καί τών άλλων αδερφών ενταύθα, τά οποία λαμβάνω Δωρεάν, θά τό ξαναπώ,

ΔΙΆ ΤΟΎ ΑΚΡΑΙΦΝΟΎΣ ΚΑΊ ΠΑΛΑΙΟΤΆΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΤΡΌΠΟΥ !

botilastopelagos είπε...

@ (/)
Φίλτατε, εύχομαι σε όλους τούς Καλούς Σκαπανείς τού Πνεύματος, που εκτός επό εδώ παρεμβαίνουν και δρουν σε πλείστους άλλους σημαντικούς χώρους, να ανασύρουν πάντοτε στην επιφάνεια και να φέρνουν στο Φως τον Ακριβό Μαργαρίτη. Κατανοώντας την αξία τής διαδράσης αποκτά δυναμισμό η συμμετοχή μας στο διαδίκτυο. Αναρτήσεις και σχόλια είναι οι δυο πόλοι, που ενεργοποιούν αυτήν την δυναμική.

glitchman είπε...

Αδερφέ μου, ΜηχανοΎδροΔυναμικέ Τσαπανεύ, τήν λεπτοτάτην καί κρυφίως, Καλήν Τέχνην τού Τσαπίσματος, σέ τ' ομολογώ πως δέν τήν «έχω» κι αφτό λόγω -καθαρώς- τής επαράτου κι απαραδέκτου Οκνηρίας, που ό πορνηρούλιης τήν εβάφτιζα «έλλειψιν Υπομονής»...

«Δέν έχω υπομονή» έλεγε ό γκλίτσμπόϋ κι αναβολή στήν αναβολή κι απαλλαγή καί φυσικά, ΜΑΤΑΊΩΣΙΣ...
Άρα λοιπόν, πάει περίπατον ή μάλλον δέν αφίχθη κάν τό Μαϊστοριλίκι...

Ξαναμανά, άρα λοιπόν καί ώς έκ τούτου καί τούτου λεχθέντος καί μεταξύ ημών τών ιδίων, Ο αξιωματικός Βαθμός «Μάστερ» ανήκει δικαίως καί δικιοματικώς σέ τήν Αφεντιάν σου καί Άξιος!
Προσωπικώς είμαι υπέρπλήρης καί μέ τό «Ανθυπομάστωρ» (καί πολύ μού είναι, ναί)..

Χαίρε και Υγίενε!

glitchman είπε...

Αρδερφέ μας (/), τί "μάστορα" μέ λές βρ' ευλογημένε!
Μήπως, λέω μήπως, τυγχάνεις καί Πνευματικός ΜηχανοΣκαπανεύς;;;

Σ'χώρνα με λοιπόν καί Ό Λόγος σου είναι Βάλσαμο!

glitchman είπε...

Αδερφέ Κωνσταντίνε Ταύρε, τό μέν σχόλιον τό βλέπω.
Τό δέ σούπερ σχόλιον πάλι, δέν αβλέπ' ατόν μέ τό τίποτα ...

..Ντό θά 'ένεται λέγω σέ, ορφανόπαν' εποί'κες 'μάς!

(/) είπε...

:-)

(/) είπε...

Είσαι! Είσαι Μάστορας!
Κάτι ξέρω και γω από Μαστόρους,
Και από σήμερα θά φωνάζω* Τόν Θεό
Μάστορα μου!
Την 7 ημέρα είδε* τά καλά Του Έργα!

:-)

(/) είπε...

Ο Μεγάλος Μαργαρίτης είναι Ό Χριστός!
:-)

ΑΚΜΩΝ είπε...

Στην αρχή υπήρχε μόνον η φωνή με το να φωνάζει και να φωνάζει γεννήθηκε και το αυτί

(/) είπε...

Το Δύο Χιλιάδες Είκοσι Τέσσερα=2830
///
ΑΦΥΣΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ θΑ ΣΥΜΒΟΥΝ=2830

ΔΙΑΣΤΡΕΥΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗθΕΙΑΣ=2830

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝθΡΩΠΟΤΗΤΑΣ=2830

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ=2830

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙθΜΩΝ=2830

ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΗΣ θΕΡΑΠΕΙΑΣ=2830

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΦΩΣ=2830
///
Το Τελευταίο Γράμμα Του Αλφάβητου=3758

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ=3758

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ θΕΟΥ=3758

ΕΠΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝθΡΩΠΟΥ=3758

Η ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ=3758

ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΗΝ=3758

(/) είπε...

Ο διαολογος πού έγινε Τριάλογος=1935
///
ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ=1935

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ=1935

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ=1935

Η ΦΩΤΟΔΕΣΜΗ=1935

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ=1935

θΕΩΡΙΑ ΑΡΙθΜΩΝ=1935

ΚΑΛΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ=1935

Ανώνυμος είπε...

Στον διάλογο ο λόγος/ μοιράζεται,
Μέσω Του Πνεύματος
Και ο διά/όλος πνεύμα είναι για αυτό μπορεί να διαβάλει μέσω του Νου,
Ό Τριάλογος είναι μια Υπερβατική κατάσταση της μικρής παρουσίας μέσα στην Μεγάλη ΠαρΟυσία .

(/) είπε...

Ξεχάστηκα, και πέρασε ως Ανώνυμος το σχόλιο με τον διάλογο.
:-)

(/) είπε...

Κοιτάζοντας για λίγο τόν Πρωινό Ήλιο και έπειτα κλείνοντας τά βλέφαρα εμφανίζονται γαλαζοπράσινα σχήματα.
Φα νερά
:-)

Αναστασία είπε...Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να μάθει το ευρύ κοινό της οικουμένης τον πραγματικό ρόλο του εωσφορικού μορφώματος στις υποθέσεις χωρών που ουδεμία σχέση δεν θα έπρεπε να έχει. Το απολύτως παρανοϊκό είναι ότι από το 1948, που δημιουργήθηκε ως κρατική οντότητα, πήρε αίφνης τόσο μεγάλη ισχύ, ώστε να καθορίζει την τύχη άλλων εθνών. Βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για τη γνώση των συνωμοσιολόγων, αλλά για την εξάπλωση της γνώσης της αληθινής ιστορικής πραγματικότητας, περί του μεταστατικού καρκινώματος του σιωνισμού.

"Όταν ο Σιωνισμός εισέβαλε στην Αφρική: Η ιστορία του στρατηγού Idi Amin και της επιρροής του Ισραήλ στην Ουγκάντα"
http://enaasteri.blogspot.com/2023/12/idi-amin.html

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Aναστασία μου,

εκεί που επί χρόνια δεν ψέκαζαν (HAARP ΚΑΙ CHEMTRAILS), επειδή δεν τούς ενοχλούσε,
τώρα την έχουν ξεσκίσει στο ψέκασμα. Και φυσικά, μιλάω για την Αφρική. Και ο νοών νοείτω.
Αυτοί που περιγράφεις, νομίζω πως επανειλημμένως έχουν φωτογραφιθεί/ονομαστεί καλύτερα, από τον φίλο μας Con:

"Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν προγραμματίσει τους πολέμους και μετά έχουν δημιουργήσει τις χρηματοδοτήσεις . !!! NEOCONS !! BLACKROCK ,VANGUARD κλπ !!! Εάν μια χώρα απορρίψει τα σχέδιά τους, επιτίθενται στη χώρα αρχίζοντας με Haarp και Chemtrails. Oι NEOCON (Neo Conservative) είναι Τροτσκιστές, αλλά σήμερα είναι και στα δύο κύρια πολιτικά κόμματα των ΗΠΑ και στα 5 Eyes Αγγλοσάξονες…..
Eίναι Μεσσιανιστές-Ευαγελιστές & Εσχατολόγοι και όλοι έχουν ως κύριο στόχο τα συμφερoντα του Ισραήλ!! Το κέντρο βάρους του κόσμου είναι το Ισραήλ για αυτούς!! Θέλουν μια κατάσταση αφέντη και σκλάβου για τα άλλα έθνη !!!!

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Εμείς, θέλουμε να πιστεύουμε, και κατά τις έρευνες του φίλου Διονύση, ότι από τις αρχές του 2024 θα αρχίσει μια ανατροπή του ελεγχόμενου σκηνικού. Είναι όμως πολλοί αστρολόγοι που λένε ότι μάλλον και σε αυτή τη διετία (2024-25), όπως έκαναν την διετία 2020-21, θα εξαπολύσουν άλλη μια κόλαση επί του Δυτικού κόσμου. Και πάλι με τον ίδιο φόβο: Την επικράτηση Τραμπ στις εκλογές.
Με ανησυχεί πολύ η δημιουργία του νέου ψευτοϊού (του πνευμονοϊού) που ακολουθεί την ίδια σειρά η μέθοδος τρομοκράτησης, όπως έγινε με τον μπουρδο-κόβιντ. Και ότι ήδη, ακόμα και η Κούλα μίλησε για επιτελική ψήφο στις ευρωεκλογές. Να φάω τη γλώσσα μου γι αυτά που ανέφερα, πάντως εύχομαι να είναι ίδια και μεγαλύτερη η αντίσταση του κόσμου στη νέα υγειονομική δικτατορία που ετοιμάζουν. Είμαι σίγουρος ότι κάτι ετοιμάζουν. Μάλιστα θεωρούν πως αρκετά ξεκουραστήκαμε μέσα στο 2022 και 2023.
Πρέπει λοιπόν να τούς μαμίσουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχουν εστιαστεί περισσότερο από οπουδήποτε. Έβαλαν ήδη μπρος την εξόντωση ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ. Ανεβάζουν στο θεό τα διόδια επίτηδες, το σουβλάκι 4 ευρώ από Ιανουάριο, το λάδι 25 ευρώ το λίτρο, οι λογαριασμοί ρεύματος θα ξανανέβουν κατά 40% κ.ά.. ΜΑΣ Ετοιμάζουν λοιπόν λιμοκτονία, να πεινάσουμε ΟΛΟΙ αυτή τη φορά. Αυτό είναι το κόλπο τους, η δραστική τους απόφαση αυτή τη φορά, μπας και καταφέρουν να μπούμε όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, στο υγειονομικό/τροφοδοτικό ψηφιακό τους σύστημα (= φακέλωμα, απόλυτος έλεγχος, στυγνή δικτατορία). Δεν παρακολουθώ τηλεόραση, αλλά φαντάζομαι τί μπορεί να τους λένε εδώ και καιρό, γιατί αυτό το Νεέμβριο πρόσεξα στην Αθήνα ότι το ποσοστό 1/10 που περπατάγανε στους δρόμους φορώντας το φίμωτρο.. πήγε πάλι στο 3/10 (ακριβέστερα 4/11).
Θα φτύσουμε αίμα, αυτοί οι λίγοι που έχουμε απομείνει, για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς, ξανά όλα αυτά.

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Απάντηση στον εαυτό μου, για τη φράση "αυτοί οι λίγοι που έχουμε απομείνει" :

Δεν είμαστε λίγοι αυτή τη φορά Κώστα, έχουμε τουλάχιστον ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ. Σε όλο το δυτικό κόσμο ξεκίνησαν κατηγορητήρια, δίκες και αποζημιώσεις, η πρώτη απάτη έχει ξεσκεπαστεί, μαζί μας τώρα είναι και οικογένειες που σακατεύτηκαν και μίκρυναν από τα δολοφονικά σκευάσματα.

ΕΠΙΒΆΛΛΕΤΑΙ ΛΟΙΠΌΝ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΣΩΣΤΟΤΕΡΗ ΣΕΙΡΆ ΣΚΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΤΙ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΜΕ. Η ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΑΣ.. ΕΙΝΑΙ ΆΛΛΟ ΕΝΑ ΤΟΥΣ ΟΠΛΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ!

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ είπε...

ΤΗΝ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΟΥ .ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ .
ΟΠΩΣ ΜΑΘΑΤΕ ,ΠΕΘΑΝΕ ΤΟ ΕΡΠΕΤΟΒΟΥΒΑΛΟ .
ΔΗΛΑΔΗ ....ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ ΟΤΙ ΠΕΘΑΝΕ .
ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙ Ο ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΕΡΠΕΤΟ ΒΟΥΒΑΛΗΣ .
ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΠΩ ΠΩ ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΕ!!!!
https://pbs.twimg.com/media/GAKESQeWcAAiqLH?format=jpg&name=900x900
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ,
ΕΙΝΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ, ΜΕ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΜΑΡΙ ΤΟΥ ΒΑΡΚΑΡΗ!

(/) είπε...

Σάν πολύ να τρέχει ό χρόνος,
Οι μήνες
Οι μέρες
Οι ώρες
Τά δευτερόλεπτα,
Είναι σαν όταν δεν θέλουμε να τελειώσει κάτι,
Αλλά ό χρόνος είναι αμείλικτος,
Είναι σαν όταν δεν θέλουμε να έρθει αυτό που φοβόμαστε,
Αλλά ό χρόνος είναι αμείλικτος,
Τί είναι αυτό που δεν θέλουμε να τελειώσει;;;
Τί είναι αυτό που φοβόμαστε;;;
Κι όμως ό χρόνος μας φέρνει κάθε δευτερόλεπτο όλο και πιο κοντά του,
Κάθε αλλαγή είναι τρομακτική,
Ο φόβος του άγνωστου,
Όπως ό θάνατος,
Πού έρχεται με την φθορά,
Κατά πού πηγαίνουμε
Μάστορα μου;;;
,,,

(/) είπε...

"δεδομένου ότι κάποιοι έχουν πάρει ήδη πολύ σκληρά μέτρα εναντίον τους..."
///
Αδέρφια
εξ ουρανού Π Τ=2157
///
Η θΕΙΚΗ ΣΦΑΛΙΑΡΑ ΤΟΥ θΕΟΥ=2157
ΟΙ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ θΕΟΥ=2157
ΤΟ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΝ ΧΡΙΣΜΑ=2157

(/) είπε...

Κατά πού πηγαίνουμε Μάστορα μου;;;;
///
) " Καταρχήν, πάμε να ανοίξουμε Γέφυρες"(

ΑΚΜΩΝ είπε...

Κατ αρχάς Κώστα σε χαιρετώ και εσένα καθώς και όλους τους φίλους και λαμβάνω από το σχόλιο σου αφορμή να δώσω από πλευράς μου μια απάντηση σε όλους τους εαυτούς μας
Δεν είναι μόνον οι ποσότητες εκείνο το οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο σε έναν όποιο αγώνα
Οφείλεται να υπολογιστούν και παράγοντες επ ουδενί δευτερεύουσας σημασίας οπως οι ποιότητα ο βαθμός γνώσης τών αναγκών και των αναγκαίων (υλικών και άυλων) η συνειδητοποίηση και η σφαιρική κατά το δυνατόν αντίληψη περί του σκοπού της στόχευσης και των απαραίτητων μεθόδων
Και κυρίως εκτίμηση δυνάμεων και δυνατοτήτων
Πρώτιστο ρόλο σχετικά με ότι προανέφερα παίζει ο βαθμός οργανωτικοτητας και συντονισμού δράσης η αδράνειας διότι και η αδράνεια παράγει αποτέλεσμα όπως και η δράση
Και εδώ είναι και το μέγα κατ εμέ ζήτημα
Βασικό χαρακτηριστικό κάθε ομαδικού αγώνα είναι πως οι τακτικοί νικούν τους άτακτους
Βασικό είναι πως οι οργανωμένοι νικούν τους ανοργανωτους
Βασικό είναι πως οι γνώστες νικούν τους αδαείς
Δεν υπάρχει στην ιστορία κανένα παράδειγμα που να εξαιρείται αυτών των κανόνων
Εδώ πλέον είμαστε στο σημείο εκείνο όπου οι αποφάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από υποσχέσεις και δεσμεύσεις αλλιώς ας μην υπολογίζονται σαν αποφάσεις κάποιας βαρύτητας διότι μικρό αντίκτυπο θα έχουν στην ταλάντευση της ζυγαριάς ώστε να επέλθει μια κάποια ισορροπία όσο το δυνατόν ωφέλιμη και βεβαίως σε κάποιον μικρό η μέσο χρόνο
Απλούστερα συμπεριλαμβάνοντας τα ανωτέρω λέω και πιστεύω αυτό πως ή θα σφίξουμε το λουρί στην μέση και θα πληγιάσουμε τα χέρια η αλλιώς να χουμε να λέμε
Με την τελευταία φράση επ ουδενί λόγο δεν προσπαθώ να μειώσω την αξία της θεωρητικής γνώσης όπως και την αξία της μετάδοσης της γνώσης αυτής
Το έγραψα και πιο πάνω άλλωστε πως η φωνή γέννησε το αυτί και μάλιστα με μια βεβιασμένη διαδικασία δηλαδή με το στανιό
Απλώς προσπαθώ να δηλώσω πως το αναγκαίο δεν είναι και αρκετό δηλαδή καμμία συζήτηση όσο γόνιμη και αν ήταν δεν γέννησε αποτέλεσμα χωρίς την δραση
Η σωστή κατά την γνώμη μου σειρά είναι συζήτηση συμφωνία δράση αποτέλεσμα και κάθε κίνηση μη περιέχουσα και τα τέσσερα αυτά στοιχεία καθίσταται εξ αρχής προβληματική

(/) είπε...

Μόνο μια ηχώ Ω=2489
///
ΗΧΟΣ ΚΥΜΑΤΩΝ=2489
θΥΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ=2489
ΚΑΜΠΑΛΙΣΤΩΝ ΕΞΟΛΟθΡΕΥΣΗ=2489

(/) είπε...

Φιλτατε Ακμων
Καμία αντίρρηση προς το γραπτό σου ζήτημα,
Τό θέμα που με βασάνισε για λίγο σχετικά με το αυτί είναι ότι για να το τραβήξεις* πρέπει να υπάρχει και κεφάλι μαζί με το αυτί,
Αυτά.

(/) είπε...

Φιλτατε Ακμων
Μελετώντας το σχόλιο σου προσεκτικά θά έλεγα ότι είναι τολμηρό, καθώς αυτό εδράζεται πάνω σέ πράξεις που θα φωνάζουν* και θα προκαλέσουν θόρυβο* μέσα στο Πεδίο (@) καθώς ανεπιθύμητα μάτια και αυτιά θά ακούσουν το ρητό και θά δουν το καλάθι με ότι περσινό υπάρχει.
Δεν μπορεί να μπει καινούργιος οίνος σέ παλιό ασκό,
///
Η αλλαγή επέρχεται εσωτερικά,
Και εκδηλώνεται ως παλμός καρδιακός εκπέμποντας ένα λεπτοφυες Σήμα,
Άνωθεν.
Παιδιά και εμείς.
:-)

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Αμφιβάλλει κανείς ότι έχει πάρει εντολές η Κούλα να μάς λιμοκτονίσει;
Πρόστιμο 100 ευρώ σε όποιον οδηγάει φορώντας μπουφάν ή παλτό.

(/) είπε...

Κατά Την Αρχήν
Στρέφουμε το βλέμμα και κλείνουμε την κεφαλήν και αναφερόμαστε.

botilastopelagos είπε...

@ προς ΑΚΜΩΝ και πάντα καλοθελητή

Οι παρατηρήσεις σου φίλτατε είναι εξόχως χρήσιμες και επιθυμώ να καταθέσω κάποιες απόψεις σχετικά.
Επειδή θεωρώ, ότι είναι σκόπιμο να προσδώσω κάποια έκταση σε αυτήν την παράθεση απόψεων και εκτιμήσεων, παρακολουθώντας την πολύ γόνιμη ζύμωση που προωθείται στα εδώ σχόλια από πολλούς φίλους και φίλες και έχοντας ταυτόχρονα το προνόμιο να ανεβάζω αναρτήσεις,,προβαίνω σε μια ειδική ανάρτηση σχετικά, ώστε να τύχει ενός πιο συστηματικού χειρισμού η προβληματική που αναπτύσσεται μέχρι στιγμής.
Με αυτήν την ευκαιρία, όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, οι αναρτήσεις σε αυτήν την σελίδα δεν αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο τού διαχειριστού, αλλά αυτή η δυνατότητα είναι ανοικτή στον καθένα, που επιθυμεί να το πράξει, ασχέτως τού βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας με τον γράφοντα. Θεωρώ, ότι αυτή η σελίδα μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει βήμα για τον κάθε ένα, που επιθυμεί να συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο, με σχόλια ή και αναρτήσεις. Δεν με απασχολεί ούτε στο ελάχιστο ο όποιος ενδοιασμός, όσο αφορά την κατάθεση και προβολή διαφορετικών απόψεων, εκτιμήσεων και κριτικής, αντιθέτως πιστεύω στην αξία τού διαλόγου, χωρίς περιορισμούς και εκπτώσεις. Τα σχόλια εδώ είναι μονίμως ανοικτά και δεν υφίσταται έλεγχος. Η εγκάρδια πρόσκληση για συμμετοχή απευθύνεται ταυτοχρόνως και προς κάθε κακόβουλο, τρολ, ή φιλαράκι που βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, εφόσον επιθυμεί να μάς δωρίσει την δυνατότητα, να ασχοληθούμε με τις απόψεις του, εφού τις μελετήσουμε μετά προσοχής. Προς αυτό αρκεί η αποστολή ενός μέιλ, με ότι επιθυμεί ο καθείς να αναρτηθεί. Το αυτό ισχύει και για υβριστικά σχόλια, δεδομένου ότι και γράφων διαθέτει επαρκές βρωμόστομα, για να τοποθετηθεί επ' αυτών. Καλόν είναι όμως να γνωρίζει ο καθείς, σε πλαίσια αυτοελέγχου, ότι η δημόσια εκφορά μας αρμόζει να διέπεται από ευπρέπεια και σοβαρότητα.

Ανώνυμος είπε...

Οφείλω να τους το αναγνωρίσω εκεί στην κυβέρνηση,έχουν απεριόριστη φαντασία στο πως θα μας αδειάσουν τις τσέπες Κάθε τρεις και λίγο έχουμε μια δυσάρεστη έκπληξη αλλά όπως απάντησες και στον εαυτό σου,είμαστε πλέον περισσότεροι.
Ευρυδίκη

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Διονύση η εικόνα του Ντάγκον δίπλα στον Πάπα είναι σοκαριστική αλλά η ανάλυση καταπληκτική.

Ευρυδίκη

botilastopelagos είπε...

@ Ευρυδίκη

Στήν Ελλάδα έχει επικρατήσει μια κριτική στον παπισμό, που έχουν διαμορφώσει κάποιοι αξιόλογοι θεολόγοι. Πλην όμως, η κριτική τού παπισμού δεν μπορεί να έχει θεολογική αφετηρία, αλλά αρμόζει αυτή να έχει θρησκειολογικό χαρακτήρα. Διότι ο παπισμός δεν αφορά μια παραποίηση ή στρέβλωση τού Χρισιανισμού, δεδομένου ότι πρόκειται για μια τελείως διαφορετικού τύπου θρησκεία. Η ουσία τού υπάρχοντος θρησκειολογικού υλικού έχει αλλάξει στην πορεία χιλιετιών ελάχιστα. Αυτό που προσαρμόζεται στην πορεία τού χρόνου, βάσει των ισχυόντων αναγκών και σκοπιμοτήτων αφορά κυρίως μόνον την μορφή. Είναι όμως τόσα πολλά αυτά που υποβάλλονται μέσα στο Μάτριξ, που η ριζική τους αμφισβήτηση απαιτεί πολύ μεγάλο όγκο προσπάθειας, παρόλο που αυτοί που την προωθούν βήμα προς βήμα, ευτυχώς δεν είναι καθόλου λίγοι.

ΑΚΜΩΝ είπε...

Αγαπητέ φίλε (/) σε ευχαριστώ για την ενασχόληση σου με το σχόλιο μου και βεβαίως οφείλω εξηγήσεις
Δεν είναι η πρώτη φορά που η γλώσσα που χρησιμοποιώ αφήνει λανθασμένες εντυπώσεις κυρίως λόγω των λέξεων οι έννοιες των όποιων είναι στην γνωσιολογική βάση του μέσου πλυθησμου συνδεδεμένες με καταστάσεις παρεξηγησιμες η ήδη παρεξηγημένες
Έτσι όταν εγώ γράφω λέξεις όπως οργάνωση συμφωνία συντονισμός δράση και λοιπά πολλοί από αυτούς που τις διαβάζουν φαντάζονται πως εννοώ καμμία οργάνωση μυστική με χαρακτηριστικά συμμορίας η οποία θα λειτουργεί υπό συμπεφωνημενων όρων με σκοπόυς ισως τρομοκρατικού χαρακτήρα και βεβαίως η λέξεις αναγκαία εφόδια και λοιπές παρόμοιες συνδυάζονται εύκολα με τίποτε εκρηκτικά η όπλα δείχνοντας τελικά άλλη και λάθος εικόνα για αυτό που εγώ θέλω να πω
Σε μια χώρα γεμάτη ρουφιάνους τι μας γράφει εδώ ο Ακμών θα μπορούσε να πει κανείς
Το να συντάξουν κάποιοι και να καταθέσουν μια μηνυτηρια αναφορά εναντίων ενός τύπου σαν τους δήθεν μεγαλογιατρους οι οποίοι μας παραμυθιαζαν για τα όσα ζήσαμε είναι και αυτό μια μορφή δράσης που απαιτεί οργάνωση γνώση συντονισμό και εφόδια υλικά και άυλα αλλά βλέπεις πως το μυαλό εύκολα πάει στο κακό η στο πονηρό πρώτα και έτσι δημιουργούνται παρεξηγήσεις δηλαδή λανθασμένες εντυπώσεις περί του οποίου σκοπού η νοήματος που περιέχεται σε ένα κείμενο
Προς αποφυγήν λοιπόν παρεξηγήσεων θεωρώ πως πρέπει να δηλώσω ότι ούτε καμμία οργάνωση μυστική με χαρακτηριστικά συμμορίας προσπαθώ να στήσω ούτε και κανένα παθιασμένο ψώνιο είμαι που και αν ήμουν δεν θα προσπαθούσα τέτοιες ενέργειες μέσω σχολίων η δηλώσεων σε ένα τόσο σοβαρό και βεβαίως φιλόξενο ιστολόγιο όπως του φίλου Διονύση
Γιατί δηλαδή να θελω να κάνω ζημιά;
Επίσης θέλω να δηλώσω πως δεν είμαι ούτε τρομοκράτωρ ούτε πυροτεχνουργος ούτε λοιπά τοιαύτα
Η τέχνη μου είναι η γλυπτική διαμόρφωση σιδήρου εξ ου και το προσωνύμιο που χρησιμοποιώ και σημαίνει αμόνι στην Ελληνική γλώσσα
Εάν έδωσα την εικόνα κανενός που προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο με παράνομους τρόπους αυτό δεν αληθεύει
Εάν πάλι έδωσα την εικόνα κάποιου που προσπαθεί να ανιχνεύσει άλλες μυστικές οργανώσεις εντός αντισυμβατική ιστολογίων ούτε και αυτό αληθεύει
Δεν είμαι δηλαδή ούτε βαλτός ούτε σπιούνος
Εάν πάλι έκανα κατάχρηση της φιλοξενίας του ιστολογίου και διακινδύνευσαν την δημιουργία παρεξηγημενων εντυπώσεων ελπίζω αυτό να λύθηκε
Τέλος επειδή μάλλον ο Κώστας ήθελε να δώσει μια απάντηση η οποία αφαιρέθηκε από τον συντάκτη του στέλνω το mail μου το οποίο είναι και το ονοματεπώνυμο μου ώστε να έχει την ευκαιρία να μου διαμηνυσει ότι θέλει και αυτός και όποιος άλλος φίλος
xrhstospanopoulos@gmail.com
Μετ'εκτιμήσεως
Χρήστος

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Αγαπητέ Χρήστο,
το σχόλιό μου, το οποίο στη συνέχεια διέγραψα, δεν είχε καμία σχέση με το σχόλιό σου, το οποίο βρήκα εξαιρετικό. Εξάλλου προηγήτο χρονικά.
Ιδιαιτέρως χρήσιμες οι επισημάνσεις σου, και πιστεύω ότι διά ζώσης και στην πράξη θα αντιμετωπιστούν πλείστα των προβλημάτων, όσο ανοργάνωτοι και άτακτοι φαινόμαστε εμείς σε σχέση μ' αυτούς. Απλά, να τούς ενημερώσω, μέσα από αυτό το υπερ-ποιοτικό ιστολόγιο με παράδοση στο δυναμισμό, ότι.. αν αυτοί μάς έχουν ετοιμάσει το δρόμο προς τη λιμοκτονία, εμείς τούς έχουμε ετοιμάσει το δρόμο προς τα ικριώματα.

botilastopelagos είπε...

@ ΑΚΜΩΝ

Οι τοποθετήσεις σου αγαπητέ Χρήστο ανταποκρίνονται πλήρως στο πνεύμα αυτής τής σελίδας και συμβάλλουν με ευγενικό και σοβαρό τρόπο στην ανάπτυξη τής προβληματικής, που όλοι εδώ θεωρούμε προσοδοφόρα. Η χρήση των όρων που κάνεις είναι λελογισμένη, αξιοπρεπής, πολύ συγκεκριμένη, κατανοηκότατη και ο δόκιμος λόγος σου δεν παρέχει περιθώρια να προκύψουν παρεξηγήσεις. Διάγουμε εντός ενός καθεστώτος, το οποίον ρυθμίζεται από το ισχύον σύνταγμα, σε πλαίσια νομικής κατοχύρωσης των βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τής έκφρασης, τού συνεταιρίζεσθαι και τού συναθρίζεσθαι σε πλαίσια σεβασμού τής ισχύουσας εσωτερικής νομοθεσίας. Πέραν αυτού, το ισχύον σύνταγμα πριμοδοτεί την ανάπτυξη πρωτοβουλιών των πολιτών με γνώμονα την βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτικών, πολιτιστικών, φιλανθρωπικών και λοιπών καλώς πεπραγμένων τού δημόσιου βίου. Σε αυτά τα πλαίσια η άσκηση κριτικής προς πάσα κατεύθυνση είναι καθόλα αποδεκτή από την ισχύουσα συνταγματική τάξη, πάντοτε σε πλαίσια κοσμιότητος και με σεβασμό απέναντι στην δημόσια εδώ. Ουδείς έχει εγκαλέσει ποτέ σε διεξαγωγή πράξεων βίας στα πλαίσια αυτού τού ιστολογίου. Τουναντίον, άπαντες εδώ, προσπαθούμε μέσω τής διεξαγωγής ερευνών, προβολής επιχειρημάτων, προώθησης πληροφοριών και ειδήσεων να προάγουμε το νοητικό και συνειδησιακό επίπεδο στα πλαίσια τού δημοσίου διαλόγου, με βάση τις συγκεκριμένες δυνατότητες που διαθέτουμε. Επανειλημμένα έχουν εξαίρει τόσο ο διαχειριστής, όσο και οι σχολιαστές εδώ, ότι η προσπάθεια που διεξάγουμε προσβλέπει κυρίως στην συνολική μας πνευματική και συνειδησιακή ανόρθωση.
Πέραν αυτού, το δικαίωμα τής κοινωνίας να οργανώνεται και να επιδιώκει ανατροπές των εκάστοτε δεδομένων, που βελτιώνουν σύμφωνα με τις απόψεις αυτών που συνασπίζονται την θέση τους και προωθούν τα συμφέροντά τους, είναι αυτονόητο και αναφαίρετο δημοκρατικό δικαίωμα, που απολαμβάνει νομικής κατοχύρωσης. Γι αυτό και η έννοια τής αντιπολίτευσης σε οιαδήποτε θεσμικά όργανα και φορείς είναι συνταγματικά κατωχειρωμένη. Σε αυτά τα πλαίσια αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμά μας η κατάθεση σκέψεων και προβληματισμού, σχετικά με τον τρόπο που θεωρούμε σκόπιμο να οργανωθούμε καλύτερα και δομήσουμε πρόσφορους συνασπισμούς προώθησης των συμφερόντων μας.
Υπό αυτήν την έννοια, ανταποκρινόμαστε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στην επιταγή, που προβλέπει το πνεύμα τής ισχύουσας νομιμότητος, να συγκροτούνται πρωτοβουλίες και να δρουν προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Οι κοινωνικές ευαισθησίες που εκφράζουμε και η ανιδιοτέλεια, που διέπει την πρακτική μας, φρονώ ότι αποτελούν αφετηρία, να είναι υπερήφανοι για την δράση ιστοχώρων όπως ο παρών, αυτοί οι οποίοι συνέταξαν τον συνταγματικό χάρτη τής χώρας.

Συνεχίζεται...

botilastopelagos είπε...

Συνέχεια προηγούμενου...

Ενώ η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας, θα μπορούσε κάλλιστα να μάς οδηγήσει να διεκδικήσουμε κρατικές επιχορηγήσεις, με την μορφή ΜΚΟ, ή άλλη μορφή, ουδέποτε επιχειρήσαμε να καπηλευτούμε την προσφορά μας.
Κατά το έτος 2005 με εξέλεξαν οι Έλληνες μετανάστες πρόεδρο τής Ελληνικής Κοινότητος Βερολίνου και Βραδεμβούργου. Σε αυτά τα πλαίσια είχα προσωπικές επαφές με στόχο την προώθηση των ζητημάτων των μεταναστών και των Εθνικών Θεμάτων με πληθώρα υπουργών και λοιπών υψηλά ιστάμενων κυβερνητικών παραγόντων τής κυβερνήσεως τού Κώστα Καραμανλή, κατά τις οποίες όλοι ανεξαιρέτως επαίνεσαν τις στοχεύσεις και τις προσπάθειές μου. Επί πλέον, το όνομα μου έχει καταχωρηθεί στην Χρυσή Βίβλο τού ομοσπονδιακού κρατιδίου τού Βερολίνου δίπλα στο όνομα τής τότε προέδρου τής Βουλής, κυρίας Ψαρούδα Μπενάκη. Ακόμη, έχω δραστηριοποιηθεί ως άτυπος συνεργάτης τής Εισαγγελίας τού Βερολίνου σε υποθέσεις πάταξης απατεώνων στον οικοδομικό χώρο, οι οποίοι οδήγησαν παρανόμως μικροεργολάβους σε πτώχευση και καταχράστηκαν μεγάλα ποσά δημοσίου χρήματος. Στο παρελθόν μου πρότεινε ο θανών υφυπουργός παιδείας Πέτρος Μόραλης να αναλάβω θέση διευθυντού για την τεχνική εκπαίδευση στο υπουργείο αυτό. Και κάποιος, που διετέλεσε πρωθυπουργός τής χώρας, μου πρότεινε μέσω πολύ γνωστού στο διαδίκτυο δημοσιογράφου, να αναλάβω την διεύθυνση των οργανώσεων τού κόμματός του στο εξωτερικό. Πλην όμως, μονίμως αρνήθηκα να εξαργυρώσω τις κοινωνικές και πολιτικές δραστηριότητές μου, για να αποκτήσω κάποια δημόσια θέση, ή ιδιότητα. Τουναντίον αξιοποίησα τις σχέσεις εμπιστοσύνης που ανέπτυξα με πρέσβεις και γενικούς γραμματείς, στρατιωτικούς και εκπαιδευτικούς ακολούθους τής Ελληνικής και τής Κυπριακής πρεσβείας στην Γερμανία, τελείως αθόρυβα και χωρίς αυτοπροβολή, για την προώθηση Εθνικών Θεμάτων.
Κατά συνέπεια το εδώ ιστολόγιο διευθύνεται από πρόσωπο που είναι ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟ και ΤΑΠΕΙΝΟ και αρνούμαι να αποδεχθώ την παραμικρή αμφισβήτηση τής ακεραιότητος τόσο έναντι εμού, όσο και οποιουδήποτε σχολιαστού, που συμμετέχει σε αυτό. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΔΩ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΕΪΝΑΙ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Ουδέποτε δημοσιοποίησα μέχρι σήμερα για λόγους ευπρέπειας κάποια ζητήματα που με αφορούν, που αναφέρω τώρα. Πλην όμως, αισθάνομαι υπερήφανος για το ποιόν των επισκεπτων αυτού τού ιστολογίου. Και επειδή είμαι πεπεισμένος για το ποιόν τους, τούς εγκαλώ να εκφράζονται εδώ για ότι επιθυμούν, με τον τρόπο που αυτοί επιθυμούν ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΩ, ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΕΔΩ.

(/) είπε...


Ακ=Ακίδα
μ
ων
Περαστικός είμαι,
Και εδώ μέσα,
Αλλά και έξω,
Δεν οφείλω σέ κανέναν,
Παρά μόνο Στον Θεό
Ο χρόνος μου, είναι δικός μου.

(/) είπε...

Ευχαριστώ πολύ για την Φιλοξενία!
Ευχαριστώ για ότι έλαβα!
Καλή συνέχεια σέ όλους!
Καλή Πρόοδο σέ όλους!
Καλή δύναμη!
:-)

ΑΚΜΩΝ είπε...

Φίλε Κώστα ήταν δική μου παρερμηνια τελικά και αυτό οφείλεται στην χαμηλή γνώση που έχω σχετικά με την χρήση των ηλεκτρονικών γενικά
Δεν σκαμπαζω και πολλά γύρω από αυτά τα ρημάδια τα κινητά και δεν καταλαβαίνω ποιο προηγείται η έπεται κάνω λάθη στην γραμματική και δεν βάζω σημεία στιξης
Απλά νόμισα πως κάτι ήθελες να πεις σχετικά με το δικό μου σχόλιο μιας και αυτό γράφτηκε με αφορμή ένα προηγούμενο δικό σου
Ένιωσα ομολογώ και λίγο άβολα νομίζοντας πως έγραψα κάτι που δεν έπρεπε
Αυτό είναι όλο

ΑΚΜΩΝ είπε...

Φίλε Κώστα έχεις δίκιο μεγάλο σχετικά με τον δρόμο που μας έχουν ετοιμάσει δηλαδή την της λιμοκτονίας οδόν
Γνωρίζουν πως η δράση τους μοιραία προκαλεί αντίδραση και φυσικά προσπαθούν εναντίον αυτής
Νομός της φύσης είναι πως κάθε κίνηση απαιτεί ενέργεια και όταν κόψει κανείς την ενέργεια σταματά την κίνηση η την αντίδραση
Η ενέργεια που χρειάζεται ώστε να πραγματωθεί κάθε ζωή κίνηση δράση η αντίδραση είναι πρωτίστως θέμα καύσιμης ύλης
Είναι κάτι που συζητείται χρόνια τώρα στους κύκλους των προβληματισμενων ανθρώπων και πρώτο μέλημα βεβαίως είναι η αναζήτηση μεθόδων και τρόπων που θα μπορέσουν να είναι λύσεις στα πλαίσια βεβαίως ενός συστήματος αλληλεγγύης και υποστήριξης ώστε τα οφέλη να απευθύνονται σε όσο το δυνατόν πιο πολλούς
Επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος και επί σειρά ετών ασχολούμαι με την τέχνη της κατασκευής έχω κάνει αρκετές φορές την σκέψη πως ένα δίκτυο διανομής σχετικής γνώσης θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την αποφυγή της λιμοκτονίας που μας έχουν ετοιμάσει και εδώ η λεξη λιμοκτονία έχει πλατιά έννοια
Είναι μια κίνηση η οποία αποσκοπεί πρωτίστως στο να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η δυνατότητα εναλλακτικων λύσεων οι οποίες θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την αυτονομία της επιβίωσης σε κάποιο τουλάχιστον αξιοπρεπές επίπεδο

ΑΚΜΩΝ είπε...

Φίλε Διονύση σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια
Θέλω να εξηγήσω πως αυτό που μου ενέπνευσε εμπιστοσύνη και με οδήγησε στην ενασχόληση δημοσίευσης σχολίων στον παρόντα ιστότοπο καθώς και στον περελθοντα πλέον Διοδοτο του Κώστα είναι εκτός από την ταύτιση απόψεων και το επίπεδο γλωσσικής διατύπωσης αυτών
Έχοντας την τύχη να μεγαλώσω σε ένα περιβάλλον γλωσσικά αξιοπρεπές πιστεύω πως η καλή κατανόηση και χρήση της Ελληνικής εγγυάται ένα σοβαρό επίπεδο συνεννόησης απαλλαγμένο από παρεξηγήσεις και παρεννοησεις
Ακόμα και στην περίπτωση διαφωνίας η Ελληνική δεν αφήνει περιθώρια λανθασμένων ερμηνειών
Αυτό το να συναντήσει κανείς τέτοιου επιπέδου χώρους είναι σπάνιο πλέον φαινόμενο
Αναφορικά με την τελευταία παράγραφο που έγραψες σχετικά με την ανάληψη ευθύνης θέλω να πω πως αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να οδηγεί όλους όσους συμμετέχουμε στον σχολιασμό να προσέχουμε το τι και το πώς δηλώνουμε την γνώμη μας διότι δεν είναι σωστό μια σοβαρή προσπάθεια όπως η δική σου να βρεθεί εκτεθειμένη εξ αιτίας κάποιας αστοχίας
Δυστυχώς έχει συμβεί καλοί και σοβαροί ιστοχώροι να καταστούν δέκτες αρνητικών ενεργειών συνεπεία απροσεκτων η καθοδηγουμένων σχολιων
Ευχαριστώ για την φιλία

botilastopelagos είπε...

@ ΑΚΜΩΝ

Αγαπητέ Χρήστο,
Θα σε παρακαλέσω να μού επιτρέψεις να διαφωνήσω με τον εντοπισμό σου, ή και την προτροπή που καταθέτεις, δεδομένου ότι σε αυτήν γίνεται χρήση τού όρου "πρέπει", η οποία εγκαλεί με την διατύπωση "αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να οδηγεί όλους όσους συμμετέχουμε στον σχολιασμό να προσέχουμε το τι και το πώς δηλώνουμε την γνώμη μας διότι δεν είναι σωστό μια σοβαρή προσπάθεια όπως η δική σου να βρεθεί εκτεθειμένη εξ αιτίας κάποιας αστοχίας".
Όταν δηλώνω, ότι αναλαμβάνω πάσα νομική και ηθική ευθύνη για ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ γράφεται εδώ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ, έχοντας εκτιμήσει ΗΔΗ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ το ποιόν αυτών που σχολιάζουν σε αυτόν τον ιστοχώρο στην πορεία 16 ετών, ΤΟ ΕΝΝΟΩ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ. Ο καθείς έχει το δικαίωμα από την μεριά τής διαχείρισης αυτής τής σελίδας, να γράφει ότι επιθυμεί η καρδιά του και ότι κατεβάζει το κεφάλι του. Δεν είμαι εγώ αυτός, που προσδοκεί οι σχολιαστές εδώ να φορέσουν αυτοβούλως φίμωτρο έκφρασης ιδεών και ζώνη νοητικής αγνότητος. Εφόσον έχω την άνεση και την δυνατότητα να αντιπαραθέσω την δική μου άποψη σε κάθε σχόλιο που μπορεί να κατατεθεί ελεύθερα εδώ, είμαι εις θέσιν, όχι μόνον να προστατεύσω την νομιμότητα αυτής τής σελίδας, όχι όμως την "νομιμοφροσύνη", δεδομένου ότι αυτή η έννοια έχει προαχθεί από αυτούς που τσάκιζαν τον κοσμάκη με βασανιστήρια στα μπουντρούμια τής "ασφάλειας" και στα ξερονήσια εκτοπισμού "αντιφρονούντων". Ενδεικτικά αναφέρω, ότι ο Θανάσης Βέγγος, ένα πρόσωπο που αγάπησε υπέρμετρα για την ανοικτή του καρδιά και το χιούμορ του η Ελληνική κοινωνία, είχαν βάλει οι αρχιτέκτονες τής οικοδόμησης τού μίσους και διάσπασης τού Έθνους, διά τής βίας μέσα σε λάκκο με κόπρανα σε χώρο εξορίας "αντιφρονούντων", για να “αλλαξοπιστήσει”, με αποτέλεσμα να γίνει αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος ως κάποιο βαθμό δυσλεκτικός. Πού διαφέρει αυτή η πρακτική από το ρίξιμο των Χριστιανών Μαρτύρων στην αρένα με τα θηρία, για να ηδονίζεται η πλέμπα, που αγόταν και φερόταν από τούς δουλεμπόρους τής Ρώμης, με τον κατασπαραγμό τους; Κατά συνέπεια, οι υιοί και κόρες των δοσίλογων, που μέσω καλπονοθείας έχουν υφαρπάξει κυβερνητικές θέσεις και θεσμικά πόστα, θα πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, όταν κραδαίνουν τα ρόπαλα, γιά να φιμώσουν τον ΑΔΟΥΛΩΤΟ Ελληνικό Λαό τού Θεού, ΔΙΟΤΙ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΝΕΜΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑΦΘΑΝΕΙ και πολύ σύντομα θα βρεθούν στα εδώλια, ενώπιον δημόσιων κατηγόρων. Δεν είναι τελικά ο Alexis Τσίπρας ανιψάκι τού Στυλιανού Παττακού και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος ανιψάκι τού στρατηγού, που μακέλεψε τον λαό το 44, όταν παρενέβη η ταξιαρχία "Ρίμινι" των Άγγλων εναντίον τής Ελλάδος; Ποιος ήταν ο ρόλος τού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη έναντι ξένων δυνάμεων και ποιος ο ρόλος τού Κωνσταντίνου Καραμανλή στην κατοχική οργάνωση “καρφίτσα”, ο ρόλος τής οικογένειας στην διάρκεια τής γερμανικής κατοχής στην οποία ανήκει ο πρώην “πρωθυπουργός” Γεώργιος Ράλλης, όπως και τόσοι άλλοι επώνυμοι “ταγοί” τού εξουσιαστικού κατεστημένου; Και πού βρίσκεται εξαφανισμένος σήμερα, αποφεύγοντας σχολαστικά κάθε δημόσια παρουσία και το να γίνεται λόγος στο όνομά του, ο πρώην υπουργός “προστασίας τού κοπρίτη” Χρήστος Παπουτσής, τής λέπρας τού “δημοκρατικού” “πα””σο””κ”, ο οποίος ως υπουργός είναι υπεύθυνος για το μακέλεμα σε βάρος τού πλήθους των “Αγανακτισμένων” στην Πλατεία Συντάγματος από τον “ευρωστρατό”; Η κυβέρνηση Alexis επανέφερε στις 29 Αυγούστου 2018 το υπουργείο προστασίας τού πολίτη, για να σβήσει τα ίχνη τού “κάργα αριστερού” Παναγιώτης Σκουρλέτη, που ήταν υπουργός εσωτερικών, όταν έγινε ο βάναυσος τραυματισμός 8 ανθρώπων στην διάρκεια τής διαμαρτυρία στις 17 Ιουνίου 2018 στην Βίγλα Πισοδεντρίου ενάντια στην συμφωνία των πρεσπών. ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΠΑΠΟΥΤΣΗ κΚΑΙ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΤΕ.

Συνεχίζεται...

botilastopelagos είπε...

Συνέχεια προηγούμενου...

Εμείς εδώ δεν είμαστε πρώην τσεκουράτοι, όπως κάποιοι που υπουργοποιήθηκαν στην συνέχεια και αυτοπροβάλλονται ως κήνσορες τής νομιμότητος. Ούτε διεξάγουμε ρατσιστικές επιθέσεις φυλετικού χαρακτήρα ενάντια στους αδελφούς μας Εβραίους, για να βγούμε στην συνέχεια να ζητήσουμε συγγνώμη από το ΚΙΣ και να αυτοεξεφτελιστούμε, όπως συνέβη από νυν υπουργούς τής κυβέρνησης. Ούτε μάς καταδίκασαν για παιδοβιασμούς στο εξωτερικό, όπως έχει συμβεί με κυβερνητικό στέλεχος. Τουναντίον, αυτοί που παραβιάζουν εκ συστήματος την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν μετατρέψει σε κουρελόχαρτο το ισχύον σύνταγμα είναι ΟΛΕΣ χωρίς εξαίρεση οι κυβερνήσεις μετά το 2011. Και δεν είμαστε εμείς, που καταγγέλλουμε αυτές τις κατ' επανάληψιν ειδεχθείς παρανομίες, αλλά διακεκριμένοι συνταγματολόγοι τής χώρας. Και ενώ στα πλαίσια τού διαδικτύου δρουν δεκάδες ιστοσελίδες, που καλούν τον στρατό να παρέμβει για να καταλύσει βιαίως το ισχύον καθεστώς, εμείς εδώ ουδέποτε εγκαλέσαμε τούς επισκέπτες να προβούν σε πράξεις φυσικής βίας.
Η κυβέρνηση κατά την πρόσφατη περίοδο παρέχει μαζική βοήθεια με στρατιωτικές “διευκολύνσεις” και με συμμετοχή δυο πολεμικών πλοίων κοντά στις ακτές τής Παλαιστίνης στους σιωνιστές, στο έγκλημα ισοπέδωσης τής Γάζας, παρότι η κυβέρνηση νετανγιάχου έχει μηνυθεί στο Διεθνές Δικαστήριο από 6 χώρες για μαζικά εγκλήματα σε βάρος τής ανθρωπότητος. Το Δικαστήριο αυτό δεν έχει πλέον την άνεση, βάσει τής πάγιας μεροληπτικής τακτικής του, να δηλώσει αναρμόδιο, διότι έχει απαγγείλει ήδη καταδίκες ενάντια στον πρόεδρο Πούτιν με αιτία την στρατιωτική επιχείρηση τής Ρωσίας στην Ουκρανία. Τι θα γένει με τούς συνεργούς στην εν λόγω πρακτική, εάν το Δικαστήριο εξαγγείλει ποινές στην μήνυση που αιωρείται πάνω από τις κεφαλές των σιωνιστών; Βγαίνουνε τώρα οι υπεύθυνοι των νατοϊκών κρατών και μιλάνε συνεχώς για την ¨λύση δυο κρατών”, ώστε να αποφύγουν νομικές ευθύνες, αλλά και το παγκόσμιο όνειδος που τούς καθιστά συνενόχους.
Η κυβέρνηση τής Κύπρου, εκτός από τις μαζικές διευκολύνσεις, που παρέχει στην ισοπέδωση τής Γάζας, έχει εγκαταστήσει στο έδαφος τής Κύπρου σε συμφωνία με τούς σιωνιστές μόνιμη στρατιωτική βάση τού μορφώματος.
https://www.vtforeignpolicy.com/2023/11/cyprus-eu-military-den-of-israel-defense-forces/
Με τι πρόσωπο θα βγει η κυβέρνηση τής Κύπρου προσεχώς να καταγγείλει την κατοχή τού βορείου τμήματος τής Κύπρου από τούς επιθετιστές τής άγκυρας;
Και για να μην αναφέρομαι με μισόλογα, το τελευταίο άρθρο τού ισχύοντος συντάγματος εγκαλεί τούς πολίτες να το προασπίσουν, όταν αυτό καταλύεται. Όποιος επισκέπτης επιθυμεί να καταθέσει σχετικά σχόλια περί αυτού σε αυτήν την σελίδα, δεν είναι μόνον αυτοδικαίως ελεύθερος, αλλά και σπέσιαλ προσκεκλημένος να το πράξει. Εάν παρουσιαστεί στο μέλλον επιβολή μέτρων νομικής υφής σε αυτήν την σελίδα και τον γράφοντα, δεν θα συμβεί αυτό, επειδή παρέχεται η παραμικρή ουσιαστική λαβή, αλλά διότι αυτή η σελίδα λειτουργεί με αίσθηση ευθύνης, σοβαρότητα, εμμονή στην κόσμια παρουσίαση, τόσο αναφορικά με τούς τύπους, όσο και με την ουσία τού περιεχομένου, εφαρμόζοντας ενδελεχή έρευνα και ευθυκρισία στα θέματα που πραγματεύεται και προάγοντας ένα γόνιμο διάλογο σε πλαίσια αδιαμφισβήτητης ευγένειας. Λαμβανομένου υπ' όψει, ότι οι επισκέπτες μας υφίστανται βάναυση ποδηγέτηση και απειλείται αμέσως και εμμέσως η επιβίωση και σωματική τους ακεραιότητα από το παρανόμως επιβληθέν καθεστώς, η κατάθεση οργής από την μεριά τους κρίνεται πλήρως δικαιολογημένη ΚΑΙ ΝΟΜΟΤΥΠΗ.

ΑΚΜΩΝ είπε...

Φίλε Διονύση έλαβα γνώση και ευχαριστώ

Ανώνυμος είπε...

"Τελικό ζητούμενο είναι η συντήρηση του κεντρικού πυρήνα του συστήματος, ο οποίος έχει την εκπληκτική ικανότητα να επιβιώνει επί χιλιάδες ετών,"
http://bostopel.blogspot.com/2011/11/blog-post_21.html

Pananas είπε...http://sinomosiologos.blogspot.com/2023/12/blog-post_71.html

http://sinomosiologos.blogspot.com/2023/10/blog-post_684.html

http://esxatianasxesi.blogspot.com/2023/12/blog-post_42.html

http://enaasteri.blogspot.com/2023/12/blog-post_27.html

https://twitter.com/StringReveals/status/1734035604487422159