30 Δεκεμβρίου, 2021

ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ = ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ - ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ


Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

Η παρούσα ανάρτηση αποτελεί αναπαραγωγή σχολίων, που κατέθεσα στην αναδημοσίευση τού δεύτερου μέρους τού πολύ σημαντικού άρθρου τού Εργοδότη Δημοσίων Έργων στο ιστολόγιο Διόδοτος, που αναφέρεται στην λεγόμενη "μεγάλη επανεκίνηση" ("great reset").

https://ergdhmerg.wordpress.com/2021/12/28/%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%ba%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b9-%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-2/ 

https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/12/2_28.html 

Θεωρώντας ως ορθή την εκτίμηση, που διαδίδουν στο Γερμανικό διαδίκτυο ιστοσελίδες, που πρόσκεινται στην Διοίκηση Πούτιν, ότι η λεγόμενη "μεγάλη επανεκίνηση" αποτελεί πλέον πρακτικά παρελθόν, στην βάση ότι οι Αντιδυνάμεις την έχουν μετατρέψει σε αλοιφή για κάλους, έδωσα έμφαση στην τελευταία παράγραφο των δύο αναρτήσεων τού ΕργΔημΕργ, πού εμμένει στην αναγκαιότητα να αναπτύξουμε οι ίδιοι δραστηριότητες με στόχο τον φρόνιμο και επιτυχή μετασχηματισμό τού μέλλοντός μας. Σε αυτήν την προπτική προσπάθησα να εντάξω τις εκτιμήσεις μου σχετικά με τα βασικά αστρολογικά δεδομένα τού 2022.  

Συγκεκριμένα αναφέρει ο φίλτατος Εργοδότης:

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως θ’ αφεθούμε σαν τα πρόβατα να μας πάει η κάθε Σβάμπαινα εκεί που θέλει! Αλλά, αν είναι ν’ αλλάξουμε τις κοινωνικές αξίες εκ βάθρων, να κάνουμε «ρησέτ», δηλαδή, τότε είναι κι ευκαιρία να ξαναστήσουμε την κοινωνία στις σωστές βάσεις. Αρκεί ν’ αναλάβουμε ΕΜΕΙΣ την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Η τελευταία παράγραφος είναι όλα τα λεφτά. Σχετικά με την κριτική στα μέτρα και στα σχέδια τής καμπάλ, που επιχειρεί η ανάρτηση, η συντριπτική πλειοψηφία των σκεπτόμενων και ευαίσθητων ανθρώπων εκτιμώ ότι συμφωνεί, πέρα από τις όποιες δευτερεύουσας σημασίας διαφοροποίησες. Η κύρια διαφορά τής προσωπικής μου οπτικής. έναντι των εκτιμήσεων τής ανάρτησης αφορά τον τρόπο, που αξιολογείται η λογική. Κατά την άποψή μου δεν υφίσταται λογική κατ' αποκοπήν και η όποια αξίωση για πλήρη αντικειμενικότητα απολυτοποιεί σε τελευταία ανάλυση τον υποκειμενισμό, τον οποίον ουδείς δύναται να παραμερίσει πλήρως. Σοβαροί διανοητές έχουν καταδείξει (όπως πχ. ο Oswald Spengler στο έργο του "Η Πτώση τής Δύσης") ότι τα μαθηματικά συστήματα και οι θεωρήσεις τής φυσικής επιστήμης αποτελούν θρησκευτικά δόγματα, ως στηριζόμενα σε αξιώματα ή διαπιστώσεις, που συνεχώς αναιρούνται, όσο αφορά την ολική ισχύ τους, ή αναπροσαρμόζονται στην βάση νέων επιγνώσεων και πειραματικών δεδομένων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κάποτε ισχυρές διχογνωμίες μεταξύ κορυφαίων επιστημόνων. Όπως έχω αναφέρει στο παρελθόν, η νόηση δεν περιλαμβάνεται μόνον στον εγκέφαλο, ο οποίος συνδέεται με το υπερκείμενο νοητικό διαδίκτυο, αλλά και η καρδιά και το στομάχι περιέχουν επίσης πολύ σημαντικά κύτταρα, που συνδέονται με νοητικού χαρακτήρα συνάψεις. Υπό αυτήν την σκοπιά αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην έννοια τής "συναισθηματικής νοημοσύνης", η οποία ξεπερνά σε απόδοση και αποτελεσματικότητα την τυπική λογική. Η έννοια τού "Λόγου" στην κλασσική Ελληνική Φιλοσοφία δεν είναι δυνατόν να χωρέσει στα όρια των κανόνων τής λογικής, όπως αυτοί ορίστηκαν από τον Αριστοτέλη, η τεράστια αξία τού οποίου, φρονώ, ότι δεν επιδέχεται σοβαρή αμφισβήτηση. Και εκτιμώ, ότι αυτό που χαρακτηρίζει την αξία τού ΕργΔημΕργ δεν μόνον η τετράγωνη λογική του, αλλά το εύρος και το βάθος τής διαισθητικής του ικανότητος, ώστε αυτός να συγκαταλέγεται στο βαρύ πυροβολικό τής δημιουργικής σκέψης, όχι μόνον για τα Ελληνικά δεδομένα, αλλά και διεθνώς. Αυτό δεν συνεπάγεται, ότι η κριτική συζήτηση αναφορικά με όσα πρεσβεύει ο καθείς, δεν είναι απαραίτητη, όσο προικισμένος κι αν είναι αυτός ή αυτή. Αντιθέτως, όσο περισσότερο σημαντικές είναι οι επιγνώσεις κάποιου, τόσο περισσότερο επιτακτική είναι η κριτική σύμφυση με τον χώρο των ιδεών του σε οργανική βάση, από ομόθυμους και ομοϊδεάτες. Θεωρώ, ότι οι μεγάλες τομές στην διαδικασία ανατροπής τού Μάτριξ, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν από μεμονωμένα πρόσωπα, ανεξαρτήτως τού σημαντικού ρόλου, που τούς επιμερίζει το προσωπικό και συλλογικό κάρμα. Στο οποίον συνήθως αποδίδεται εσφαλμένα αρνητική χροιά, δεδομένου, ότι το βάρος το οποίον εναποθέτει στούς ώμους των ανθρώπων το πεπρωμένο, μπορεί κάλλιστα να έχει και θετικό χαρακτήρα. Αυτές οι τομές απαιτούν τον συγκερασμό τής προσπάθειας περισσότερων καλοθελητών, σε πλαίσια συλλογικής οργανικής σύμφυσης, διότι τα επί μέρους καρμικά γρανάζια καλούνται να συγκροτήσουν λειτουργικούς μηχανισμούς προώθησης τού βίου σε ανώτερα επίπεδα, συμπλέκοντας τούς άξονες τους. Κάθε ευγενές μέταλλο, διοχετεύθηκε σε στοιχείο με σαφή επιμερισμό ιδιοτήτων, που εάν δεν ενταχθεί με συνείδηση τού προορισμού του στο λειτουργικό σύνολο, κινδυνεύει να καταλήξει στα αζήτητα κάποιου γιουσουρούμ. Ενώ όμως ο σκληρός οργανικός πυρήνας τής συλλογικής συγκρότησης τής αδαμάντινης σμίλης, που καλείται να αποκαλύψει τήν ζώσα μορφή, που ενδημεί εντός τού σιδηρού βράχου τής Δημιουργίας, δεν συνδυαστεί με το σφυρί, που αποτελούν χιλιάδες ομόθυμοι και ομόρρυθμοι καλοθελητές, θα παραμείνει ορφανός και ατελέσφορος, εγκλωβισμένος εντός των ορίων μιας στέρφας αυτοέπαρσης. 


Σε κάθε καλοθελητή έχει αποδοθεί συγκεκριμένος ρόλος. Και αυτοί οι ρόλοι δεν διαχωρίζονται σε περισσότερο και λιγότερο σημαντικούς. Κάθε απώλεια, νέκρωση, βλάβη, ή αδρανοποίηση κάποιου οργάνου ή τμήματος ενός οργανισμού, προξενεί πόνο και θλίψη και οδηγεί σε μείωση των ικανοτήτων του, για να ανταποκριθεί στην πρόκληση τής ανατροπής των κακοδαιμονιών και την προώθηση τής ζωής, ώστε να την ανεβάσουμε στο βάθρο, που αξίζει στην αληθή έννοια τού ανθρώπου. Με πρόθεση να συνεχίσω κάπως την προβληματική τού αρθρογράφου, έτσι όπως αυτός την διατυπώνει στο κεφάλαιο Δ΄ των συμπερασμάτων μέσα το συμπυκνωμένο απαύγασμα τής τελευταίας παραγράφου, θεωρώ ως κύρια επιταγή, ΚΑΤ' ΑΡΧΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΦΕΪΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΛΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙ ΗΔΗ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Όχι ενός "νέου" Κόσμου, αλλά τού Κόσμου καθ' εαυτού, διότι αυτός ήτο, είναι και θα παραμείνει το ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ, μέσω τής ενώσεως Κτιστού και Ακτίστου. Όπως ορθά επισημαίνει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο άνθρωπος, ως ο κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, εκλήθη να καταστεί Συνδημιουργός τής ΟΓΔΟΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.

 
Συγκεκριμενοποιώντας την άποψή μου γι αυτήν την προοπτική, διαπιστώνω, ότι δεν είναι διόλου τυχαίο, ότι ο άκρως διαισθητικός αρθρογράφος δημοσιεύει αυτήν την ανάρτηση στο κατώφλι τής εισόδου τού νέου έτους. Κάθε καινούριος χρόνος συνδέεται με νέες ελπίδες για ένα νέο ξεκίνημα. Αυτή η προσμονή αποκτά την τρέχουσα περίοδο, που οι δυνάμεις τού σκότους αφαιρούν το οξυγόνο με καλπάζουσα ταχύτητα από τις κοινωνίες, με στόχο να τους επιφέρουν καρδιακό και εγκεφαλικό σοκ σε συνθήκες πλήρους ασφυξίας, εκδηλώνεται με πρωτόγνωρη ένταση. Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτές οι κοινές προσμονές, θα προσλάβουν συγκεκριμένη έκφραση πραγματοποίησης στην πορεία τού Σωτηρίου Έτους 20220. Προσπαθώντας να προσεγγίσω σε γενική πολιτική και, αλλά σε συγκεκριμένη αστρολογική βάση τις ενέργειες, που πρόκειται να κυριαρχήσουν στις επερχόμενες ζυμώσεις και αφού παρακολούθησα με προσοχή τις υπάρχουσες αστρολογικές προβλέψεις, που έχουν δημοσιευθεί μέχρι στιγμής σχετικά με το νέο έτος, διαπιστώνω, ότι αυτές, πέραν των επί μέρους πολύ εύστοχων διαπιστώσεων τους, δεν έχουν κατορθώσει να αφουγκρασθούν το κυρίαρχο πολιτικό και κοινωνικό επερχόμενο των καιρών, επειδή οι συντάκτες τους δεν διαθέτουν συγκεκριμένη πολυετή οργανωμένη στράτευση, ώστε να έχουν αναπτύξει αυξημένο πολιτικό κριτήριο, που να είναι σε θέση να προχωράει πέραν από την αξιολόγηση όσων εκδηλώνονται στην επιφάνεια των εξελίξεων, εισχωρώντας στο βάθος των ζυμώσεων και στις τάσεις, που τις χαρακτηρίζουν. Αυτό το όριο, που χαρακτηρίζει την δυτική αστρολογία, έχουν ξεπεράσει, όπως διαπίστωσα, κάποιοι, που ασχολούνται ενδελεχώς με την Κινέζικη αστρολογία. Επειδή το ζώδιο τής Τίγριος, έχει πολύ εύλογες ιδιότητες, όπως αυτές τής προσπάθειας για ριζική ανατροπή και αδιαπραγμάτευτο προσανατολισμό στο αυτεξούσιο, κάποιοι γερμανοί αστρολόγοι, ειδικευμένοι στην ενασχόληση με την Κινεζική Φιλοσοφία, διατύπωσαν περισσότερο εύστοχες προβλέψεις. Δεδομένου ότι η αστρολογία ως εμπειρική και διαισθητική τέχνη απαιτεί στην προοπτική μιας ενδελεχούς ανάλυσης ή πρόβλεψης, ένα ισχυρό υπόβαθρο στις κοινωνικές επιστήμες, την φιλοσοφία και την θεωρητική φυσική, κατάφεραν κάποιοι μάστορες τού είδους στην συγκεκριμένη περίπτωση να πιάσουν επιτυχώς τον ταύρο από τα κέρατα. Ειρήσθω εν παρόδω, ότι στο ζώδιο τού Ταύρου θα εξακολουθήσει να ενδημεί ο πλανήτης Ουρανός, στον οποίον αποδίδεται η ενίσχυση ενεργειών, που επιφέρουν διάθεση για βαθιές αλλαγές και ανατροπές. Τα όσα αποκαλύπτει ευλόγως η Κινέζικη Αστρολογία, προκύπτουν βεβαίως, ως είναι φυσικόν και από την πιο ενδελεχή αξιολόγηση των δεδομένων με βάση την Δυτική αστρολογία.
 

Πριν κάνω αναφορά στα κοσμικά ερεθίσματα, που θα επηρεάσουν τις επιλογές και την συμπεριφορά των ανθρώπων κατά το νέο έτος, αξίζει προηγουμένως να γίνει μνεία στις επιτακτικές ανάγκες των καιρών, που ελλοχεύουν ως ώριμες προκλήσεις ενώπιόν μας. Ώστε να αποτολμηθεί μια σύγκριση αυτών των αναγκών με τις επερχόμενες ενέργειες στην βάση τού κατά πόσο οι δεύτερες πρόκειται να πριμοδοτήσουν την πραγματοποίηση τής ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Εάν προβούμε σε μια πολύ σύντομη επισκόπηση των ζυμώσεων αυτής τής περιόδου, θωρώ, ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:


1. Η επίθεση των δυνάμεων τού σκότους εναντίον των κοινωνιών, όπως πολύ ορθά διαπιστώνεται στην ανάρτηση, έχει προσλάβει ένα πρωτόγνωρα και βάναυσα ολοκληρωτικό χαρακτήρα, σε βαθμό, που να αμφισβητείται απροκάλυπτα η επιβίωσή μας, τουλάχιστον ως μη γενετικά μεταλλαγμένα, ρομποτοποιημένα και πλήρως ετεροκαθοριζόμενα ανθρωπάρια.


2. Ταυτοχρόνως εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς η μεγάλη αφύπνιση. Παρακολουθώ για παράδειγμα στην Γερμανία την ογκώδη αύξηση των διαμαρτυριών σε όλες σχεδόν τις πόλεις, με αποτέλεσμα στα πλαίσια αυτών των πολύπλευρων προκλήσεων να μην μπορούν πλέον οι δυνάμεις καταστολής να εκπονήσουν σχέδια για τον έλεγχό τους. Στις πορείες λαμβάνουν πλέον συχνά δυναμικές συγκρούσεις μεταξύ λαού, που περιλαμβάνει όλες τις ηλικίες και τα κοινωνικά στρώματα και αστυνομίας. Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι, ότι οι διοργανώσεις έχουν ξεφύγει πλέον από την δοτή αντιπολίτευση, όπως η κίνηση “Querdenker“, παίρνοντας πλέον αυθόρμητο χαρακτήρα, στηριζόμενες στην όλο και εντονότερα προβαλλόμενη αρχή τής “Suveränität“ (αυτεξούσιο). Η προσπάθεια να ταυτιστούν οι αντιτιθέμενοι στα ενέσιμα δηλητήρια με την ακροδεξιά και τούς ναζιστές, θεωρούνται πλέον γελοίες.


3. Στον Ελλάδα το κύμα που κυριαρχεί σε αντιπολιτευτική βάση στην τρέχουσα φάση, είναι αυτό τής λαϊκής δεξιάς. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι αναμφίβολα θετικό και ελπιδοφόρο. Συγκαταλέγομαι στους πρώτους χρονικά, που προώθησαν την αντίστοιχη ιδέα σε φόρα μεγάλης επισκεψιμότητας από το 2007, υποστηρίζοντας τότε την κυβέρνηση τού Κώστα Καραμανλή, που έστω και σαν παραπαίουσα μεταξύ καλού και κακού, δεχόταν ισχυρή επίθεση από το νεοταξικό κατεστημένο. Επειδή είμαι παλιός στο κουρμπέτι και τυχαίνει να έχω εμπειρία σε συγκεκριμένα διοικητικά πόστα σε οργανώσεις κοινωνικής ανατροπής, διαπιστώνω, ότι το σύγχρονο κίνημα τής λαϊκής δεξιάς διακατέχεται βασικά από τις ίδιες παθογένειας τού κινήματος τής άκρας αριστεράς, που εκδηλώθηκε κατά την δεκαετία τού '70, πριν και μετά την μεταπολίτευση, στην οποία ήμουν ολόθερμα στρατευμένος κατά την διάρκεια των ετών 1973 μέχρι 1977, γνωρίζοντας απ' έξω και ανακατωτά όλες τις ζυμώσεις, που έγιναν εκείνη την περίοδο. Η βασικότερη αδυναμία αυτού τού χώρου ήταν η πολυδιάσπαση και η κυριαρχία στις κατακερματισμένες δυνάμεις ημιμαθών και ξιπασμένων ηγετίσκων, οι οποίοι επειδή είχαν διαβάσει δυο μπροσούρες, θεωρούσαν ότι μπορούσαν να καθοδηγούν τις “μάζες”. Θεωρώντας ότι οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες, οργανώσεις και αποκόμματα, που συχνά έφτασαν μέχρι την διάσπαση τού ατόμου, ατομική, ήσαν οικογενειακή ιδιοκτησία τής κλίκας τους, αναπαρήγαγαν με στείρο φανατισμό δόγματα, απαγορεύοντας δια ροπάλου κάθε δημιουργική σκέψη. Με μαξιμαλιστική συνθηματολογία οργάνωναν διαμαρτυρίες σε πλαίσια “επαναστατικής” γυμναστικής, χωρίς να σκεφθούν ποτέ να διαμορφώσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, που να διέπεται από αρχές στρατηγικής και να προχωράει στην διοχέτευση αυτών των αρχών σε συγκρότηση τακτικών επιλογών. Η έλλειψη ενός άξιου λόγου στελεχικού δυναμικού, συμπληρωνόταν από μαζική διείσδυση χαφιέδων και ηλιθίων. Το αποτέλεσμα ήταν, να εξουδετερώσουν και να αδρανοποιήσουν το φρόνημα και την ετοιμότητα τής τότε μαχόμενης νεολαίας και των συνειδητών εργατών. Οι αλλοπρόσαλλες, ακτιβίστικες ενέργειες τού τότε απεργιακού κινήματος οδήγησαν στην έξοδο των παραγωγικών επενδύσεων από την Ελλάδα στην Τουρκία και την αποβιομηχάνιση που ακολούθησε, με την “σοσιάλμανία” τού κρατιστή καραμανλή και το στοχευμένο κτύπημα των “προβληματικών” τού πράκτορα παπαντρέα.

Η κύρια αδυναμία των ηγετίσκων τού παρελθόντος ήταν η ενδόμυχη προσαρμογή στο σύστημα. Έχοντας δει το βρωμόξυλο και την καταταλαιπωρία των διώξεων, που μάζεψε η προηγούμενη γενιά των αριστερών στις φυλακές και τις εξορίες, δεν διανοήθηκαν ποτέ να προβούν σε ριζική ρήξη με το κατεστημένο, εγκλωβισμένοι στα όρια τής μικροαστικής τους λιποψυχίας. Το καθεστώς πολιτικού διαχωρισμού, που επέβαλε το κατεστημένο στην Ελλάδα μεταπολεμικά, οδήγησε στην ουσία τμήμα των μικροαστών σε βερμπαλιστική άρνηση του, με αποτέλεσμα τον ευνουχισμό τής νεολαίας από αυτούς και τον εγκλωβισμό της στο έλεος τής καριέρας, τού καταναλωτισμού, τής αποχαύνωσης και της κραιπάλης. Με αυτήν την διαπίστωση δεν αποσκοπώ να απαξιώσω την προσφορά των διάφορων στελεχών τού αντιδικτατορικού αγώνα, που φυλακίστηκαν ή διώχθηκαν με άλλο τρόπο. Σε αυτούς όμως, κάθε άλλο παρά μόνον άνθρωποι με αριστερό φρόνημα συμμετείχαν. Εκατοντάδες δεξιοί, ή οπαδοί τού πολιτικού κέντρου, στρατιωτικοί ή σοβαροί επενδυτές και εύποροι, έδειξαν απαράμυλη ετοιμότητα έντιμης αντίθεσης και διώχθηκαν σκληρά. Όπως επίσης δεν απαξιώ τον ρόλο έντιμων, αποφασισμένων και ειλικρινών αγωνιστών τής άκρας δεξιάς, που συνυπήρξαν στα πλαίσια τής πρώιμης χρυσής αυγής και που στην συνέχεια φρόντισε να απομονώσει η κλίκα μιχαλολιάκου. Γνωρίζοντας το ποιόν αυτών των ανθρώπων, θεωρώ, ότι ουδόλως υπολείπονται σε πατριωτισμό και διάθεση αυτοθυσίας από κάποιους έντιμους αριστερούς, που ζυμώθηκα μαζί τους.
Δυστυχώς, το κύριο έλλειμμα, που εκδηλώθηκε στα όποια οργανωμένα κινήματα ανατροπής στο παρελθόν στην Ελλάδα, ήταν ανεξάρτητα από τον κάθε φορά πολιτικό προσανατολισμό τους, η παντελής απουσία πολιτικής δημιουργικής σκέψης και συγκεκριμένου οράματος, που να αποδίδει ρεαλιστικό προγραμματικό καταστάλαγμα, με βραχυπρόθεσμη τακτική, μεσοπρόθεσμη προοπτική και μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Χαρακτηριστικό για το σύγχρονο κύμα της λαϊκής δεξιάς, είναι ότι στις οργανωτικές συμφύσεις που το αποτελούν, προΐστανται αποκλειστικά κάποια μεμονωμένα πρόσωπα, ή έστω άκρως ολιγομελείς ηγεσίες, χωρίς να διαθέτουν αυτά συγκροτημένο επιτελικό πυρήνα, ενώ τα πρόσωπα που ηγούνται δεν διαθέτουν συγκεκριμένη οργανωτική θητεία στα φόρα τής ανατροπής, άρα εν τέλει είναι ξένα προς το αντικείμενο που αναλαμβάνουν. Φυσικά, δεν αμφισβητώ τις αγνές προθέσεις, τις γνώσεις και τις ικανότητες κανενός. Και οπωσδήποτε πάντοτε ισχύει η αρχή “το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη”, οπότε δεν δικαιούμαι να προδικάσω την πορεία τής όποιας προσπάθειας, ανεξάρτητα από που αυτή προέρχεται, στον βαθμό που θέλει να υπηρετεί ένα θεμιτό σκοπό. Όμως θεωρώ, ότι είναι λίγο αργά, όταν έχει φθάσει πλέον το μαχαίρι στο κόκαλο, να αναγνωρίζεται μονομερώς η ανάγκη ανεξάρτητης και ιδιόχειρης πολιτικής έκφρασης, από κάποιους κατά τα άλλα άκρως καταξιωμένους και δημοφιλείς δημοσιογράφους, τηλεπαρουσιαστές, ιατρούς, καθηγητές ιατρικών κλάδων, πρώην στελέχη κατεστημένων κομμάτων, ή δικηγόρους, με αναμφίβολα σπουδαία κοινωνική προσφορά στην τρέχουσα φάση. Όμως, η πολιτική προϋποθέτει κάτι ποιοτικά περισσότερο από την όποια σημαντική προσφορά στην κοινωνία.
Χαρακτηριστικό τής έλλειψης πολιτικής διορατικότητος είναι το πρόσφατο παράδειγμα τού αποβιώσαντος Γιώργου Τράγκα, την αντιπολιτευτική προσφορά τού οποίου ως ένα βαθμό εκτιμώ. Έχοντας ζωτική ανάγκη για μονοκλωνικά παρασκευάσματα ζήτησε ο Γ.Τ. Από κάποιον φίλο του να τού τα στείλει ταχυδρομικά. Αυτός ανέγραψε μάλιστα στο έγγραφο αποστολής το περιεχόμενο τού πακέτου. Ως ήταν φυσικό, αυτό το πακέτο δεν έφτασε ποτέ σε κάποιον που ασκεί σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Ως γνωστόν όμως, ο Γ.Τ. διέθετε επαρκή οικονομική επιφάνεια, για να μπορεί να στείλει κάποιον έμπιστό του στο εξωτερικό, για να μεταφέρει το ζωτικότατα αναγκαίο παρασκεύασμα. Άρα καθίσταται κατανοητόν, ότι κάποιος δεν μπορεί να βρίσκεται ταυτοχρόνως και μέσα και έξω από το σύστημα. Και όπως διαπίστωσα προηγουμένως, εάν δεν δρομολογηθεί συγκεκριμένη προσπάθεια για την αποκατάσταση τής Ενότητος, δεν μπορώ να διακρίνω κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μπορεί μεν, να μην ισχύει απόλυτα, αυτό που διατείνεται η γνωστή παροιμία, ότι “όλα τα καλά πέφτουν από τον ουρανό”. Όμως, εάν βάλει κι αυτός πλάτες, τότε οι προσπάθειες για το καλό αποκτούν ούριο άνεμο. Εάν θεωρήσουμε κύριο ζητούμενο για την επόμενη, επελαύνουσα νέα χρονιά τήν αποκατάσταση τής πολυδιάσπασης τού πατριωτικού κινήματος, που θα συνενώσει σε ένα μεγάλο χείμαρρο τα ολοένα και περισσότερο αυξανόμενα πλήθη, που εμφορούνται από την Μεγάλη Αφύπνιση, τότε οι ανάγκες των καιρών εστιάζονται σε δυο στόχους. Ο πρώτος αφορά την συγκρότηση πυρήνων, που θα επεξεργαστούν και θα εκπονήσουν οργανωμένα σε συλλογική βάση ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα ανατροπής. Το δεύτερο είναι η διάχυση αυτού τού προγράμματος σε μεγάλο αριθμό αφυπνισμένων, ώστε να περάσουμε στην εκκίνηση τής μετατροπής τού προγράμματος; σε δράση.


Κάνοντας αναφορά σε αποκατάσταση τής ενότητος δεν αναφέρομαι σε οργανωτικού τύπου συγκόλληση υπαρχόντων πρωτοβουλιών. Μια τέτοιους είδους διαδικασία θα είχε οπωσδήποτε θετικό αντίκτυπο και θα λειτουργούσε εκ των πραγμάτων δυναμικά ως πόλος έλξης επί πλέον δυνάμεων. Μια ανάλογη πρωτοβουλία, είχε θέσει παλαιότερα σε κίνηση η ευγενέστατη φυσιογνωμία τού Στρατηγού Γεώργιου Αϋφαντή, ο οποίος μάς άφησε ενδιάμεσα χρόνους, χωρίς όμως δυστυχώς να καρποφορήσει αυτή η σπουδαία προσπάθειά του. Όπως αποδεικνύει η ιστορία, τα λεγόμενα “καπετανάτα” είναι συνυφασμένα με την φύση τής φυλής μας και κατά την επανάσταση τού 1821 δεν στάθηκε δυνατόν να αποφύγουμε δυο εμφύλιες συγκρούσεις, σε μια από τις οποίες πολέμησε μάλιστα ο Καραϊσκάκης εναντίον τού Κολοκοτρώνη. Αναφερόμενος λοιπόν σε ΕΝΟΤΗΤΑ δεν εστιάζω την προσοχή μου σε επί μέρους συγκολλήσεις οι οποίες μακάρι να επέλθουν, διότι οι περισσότερες από τις πατριωτικές δυνάμεις διαθέτουν θετικό πρόσημο, αλλά στην έννοια τής ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ. Σύμφωνα με τις επιγνώσεις τής θεωρητικής φυσικής η πληροφορία είναι ο παράγων, που κυριαρχεί επάνω στην ύλη και την ενέργεια. Η αρχή, που διακήρυξε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ότι “Τα πάντα Λόγου συνέχονται” είναι καθοριστική, όπως η αρχή τής “Απάθειας”, που διακήρυξε ο ίδιος και η αρχή τής “Ησυχίας”, που διακήρυξε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αυτοί οι δυο τεράστιοι ογκόλιθοι τής Πνευματικότητος, μάς εγκαλούν να εξάγουμε την καρδιά μας πέρα από την τρικυμία των παθών και να την κατευθύνουμε προς την ζωοποιό Χάρη τού Πνεύματος, όπως έψαλε ο Θεόπνευστος Δαυίδ: “ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΜΟΥ”. Ο Δαυίδ προτάσει στις λειτουργίες τής καρδιάς και τής διάνοιας την Αγάπη, όπως ακριβώς μάς εγκαλούν οι Πρόγονοί μας με το “Φιλοσοφούμεν γαρ μετ' ευτελείας” και όχι όπως το κάθε ξιπασμένο κωλόπαιδο ξερόλας αριβίστας. Οξύνοντας την διάνοιά μας, με το χέρι στην καρδιά και με το άλλο βαστάζοντας γερά το χέρι των συναγωνιστών μας και το χέρι τής κοινωνίας, εάν επιτρέψουμε στο Πνεύμα να μάς οδηγεί, που είναι ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής, τότε θα φθάσουμε στην αλήθεια, η οποία επενεργεί την αδιαμφισβήτητη Πνευματική Ηγεμονία των Ιδεών. Τότε ας φτιάξουν όσοι θέλουν οργανώσεις, κόμματα, πρωτοβουλίες και οτιδήποτε άλλο επιθυμούν. Αυτοί, οι οποίοι επιβάλλουν την ιδεολογική ηγεμονία και την επισφραγίζουν με το προσωπικό τους παράδειγμα και την μαρτυρία τους, κυριαρχούν στις εξελίξεις. Αυτοί, λειτουργούν ως πηνίο, στον πυρήνα τού μηχανισμού τής ανατροπής τού κακού, οικοδομώντας βήμα προς βήμα τα σχέδια στούς φακέλους τής επερχόμενης ανόδου.

Κάτι αντίστοιχο επικαλείται και η αστρολογία. Οι κοσμικές επιρροές επιδρούν στην νόηση, στην διάθεση και την εν γένει φυσιολογία μας, κατά την διαδικασία να διαμορφώσουμε εμείς οι ίδιοι με βάση την συνειδητότητά μας το πεπρωμένο μας. Εάν θα αξιοποιήσουμε αυτές τις επιρροές, για να δημιουργήσουμε χώρο στούς αγγέλους ή τούς δαίμονες που μάς περιβάλλουν, εξαρτάται αποκλειστικά από την δική μας επιλογή. Μαχαίρι κρατούν και οι χειρούργοι και οι κακούργοι. Και όπως διατύπωσε εύστοχα κάποιος αστρολόγος, η αστρολογία είναι μάνιουαλ. Δεν είναι ούτε ο κατασκευαστής τού μηχανήματος, ούτε το μηχάνημα, ούτε η αποστολή του, ούτε το υλικό, που καλείται αυτό να επεξεργαστεί. Όποιος ξέρει να χειρίζεται αυτό το μάνιουαλ, διαθέτει ένα προτέρημα. Δεν χρειάζεται να σπάσει πρώτα κάποιες βίδες τού μηχανήματος, για να μάθει πώς αυτές λειτουργούν. Επί πλέον, η αστρολογία ως τέχνη που αφορά την δημιουργία, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αρχή: “Όπου Κύριος βούλεται, παύει πάσα φύσεως τάξις”. Ούτε να επενεργήσει, όσα βρίσκονται στην δικαιοδοσία τής προσευχής και τής ενοράσεως. Όπως σωστά διατύπωσε ο Ινδός Διδάσκαλος Σρι Αουρομπίντο “Μιά καρδιά που αγαπά, μπορεί να αλλάξει ακόμη και το παρελθόν”. Και σύμφωνα με την διαπίστωση τού Βλαδίμηρου Ντοστογιέφσκυ “Μια Ορθόδοξη καρδιά μπορεί να τα καταλάβει όλα”.
Διαπιστώνω ότι, η αστρολογία μάς φέρνει για το 2022 ένα χαρμόσυνο μήνυμα, για την προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις δυο ανάγκες, που προανέφερα.
 

Όπως προανέφερα, οι περισσότεροι αστρολόγοι, τις προγνώσεις των οποίων μελέτησα, ενώ ερμήνευσαν επαρκώς τα επί μέρους αναμενόμενα πλανητικά δεδομένα, προσφέροντας φιλότιμες υποδείξεις σε αυτούς που τούς παρακολουθούν, δεν κατάφεραν να συνθέσουν τις επί μέρους διαπιστώσεις σε ένα οργανικό σύνολο, καταλήγοντας στο γενικό συμπέρασμα, ότι η ερχόμενη χρονιά δεν θα είναι τόσο δύσκολη, όσο οι δυο προηγούμενες, που συχνά χαρακτήρισαν ως την πλέον επώδυνη περίοδο μεταπολεμικά για την ανθρωπότητα. Συμπεραίνοντας, ότι η χρονιά αυτή θα είναι μάλλον ουδέτερη, αφού έχει μόνον μια θετική όψη, όσο αφορά τούς πλανήτες με αργή πορεία, που είναι η σύνοδος τού Δία με τον Ποσειδώνα στο ζώδιο των Ιχθύων. Κατά την δική μου οπτική, οφείλουμε μια διαφορετική αποτίμηση απέναντι στην νέα χρονιά. Κατ' αρχήν ο Δημιουργός δεν δημιούργησε την αίσθηση τού χρόνου, ώστε να παρέχει απλά ερεθίσματα στην κατεύθυνση να υποβοηθηθεί το ένα ή άλλο ξεχωριστό συμβάν. Ούτε κάθε έτος, δομείται σε κοσμική βάση ανεξάρτητα από τούς προηγούμενα και τούς επόμενα, αλλά εντάσσεται λειτουργικά στην αλυσίδα τού Θείου Σχεδίου, που προσβλέπει στην Σωτηρία και στην αποκατάσταση της Ενότητος Πάντων. Σε αυτήν την αξιολόγηση δεν συμπεριλαμβάνω τον Γιώργο Βασιλάκο, ο οποίος είναι κατά την εκτίμησή μου το βαρύ πυροβολικό τής στρατευμένης πολιτικής αστρολογίας στην Ελλάδα και ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε ετήσια πρόβλεψη. Ίσως αυτή η καθυστέρηση να κυοφορεί κάποια βαθύτερη επεξεργασία των δεδομένων.
Τα κύρια αστρολογικά δεδομένα για την επόμενη χρονιά, που επιθυμώ να εξάρω με βάση την προσωπική μου εκτίμηση είναι τα εξής:


1. Οπωσδήποτε η προαναφερθείσα σύνοδος Δία / Ποσειδώνα στους Ιχθείς. Δεν είναι όμως μόνον η σύνοδος των δυο αυτών πλανητών στο συγκεκριμένο ζώδιο, η οποία θα διαρκέσει την δεύτερη και τρίτη εβδομάδα τού προσεχούς Απριλίου. Ο Ποσειδώνας βρίσκεται εκεί εδώ και πολύ καιρό και θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα ακόμη, προετοιμάζοντας με λαχτάρα αυτήν την σπουδαία συνάντησή του, στο ζώδιο, στο οποίο είναι αυτός ο σύγχρονος κυβερνήτης, ενώ ο παραδοσιακός κυβερνήτης είναι ο του είναι ο Δίας. Πρόκειται δηλαδή για μια συνάντηση δυο γιγάντων στο από κοινού λημέρι τους, που τους προσδίδει ιδιαίτερη δύναμη και λάμψη. Όμως, πέρα από την σύνοδο, Ο Δίας κρούει ήδη την θύρα και θα εισέλθει αύριο στο πρώην πατρικό του σπίτι τού σύγχρονου σπιτονοικοκύρη Ποσειδώνα και θα παραμείνει εκεί μέχρι τα τέλει τού 2022 με εξαίρεση ένα σύντομο μπες, βγες στον Κριό. Πρόκειται δηλαδή για εορτασμό διαρκείας.


2. Το δεύτερο πολύ σημαντικό δεδομένο αφορά την παραμονή τού πλανήτη Άρη στο ζώδιο των Διδύμων, για το άκρως ασυνήθιστο μακρύ διάστημα από τις 21 Αυγούστου 2022 μέχρι τα τέλη Μαρτίου τού 2023.


3. Οι τέσσερις εκλείψεις, δυο ηλιακές και δυο σεληνιακές, που θα λάβουν χώρα στον άξονα Ταύρου / Κριού, που θεωρείται ως ο άξονας τής οικονομίας. Υπάρχουν βεβαίως και άλλα δεδομένα μείζονος σημασίας, στα οποία δεν θα αναφερθώ με αυτήν την ευκαιρία, καθ' ότι δεν τυγχάνω αστρολόγος, ούτε και το εν τέλει ζητούμενό είναι η εκπόνηση κάποιας αστρολογικής πραγματείας. Αντιλαμβανόμενος τον ρόλο μου σαν κοινωνικός ακτιβιστής, στρέφω την προσοχή μου προς την αξιοποίηση κοσμικών δεδομένων στο κοινωνικό γίγνεσθαι, πάντοτε με την προσοχή ενός μη ειδικού, που είναι σε θέση όμως να εντοπίζει το δάσος, χωρίς όμως να μπορεί να εισχωρήσει στα άδυτα τής γεωπονίας.  

Για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη τού κοσμικού δράματος και τού αντίκτυπου που είχε αυτό στην ζωή τού πλανήτη Γαία, ας στρέψουμε την προσοχή μας στα αστρολογικά δεδομένα, που κυριάρχησαν κατά την περίοδο των τελευταίων ετών. Στα τέλη τού 2008 εισήλθε ο Πλούτων στο Αιγόκερω σηματοδοτώντας την αυξημένη επίθεση των επικυριάρχων με την προετοιμασία τού 3ου ΠΠ. και την γοργή επιβολή τής νεοταξικής ατζέντας. Στα τέλη τού 2017 εισήλθε στον Αιγόκερω και ο Κρόνος ενισχύοντας αυτές τις ενέργειες. Τον Δεκέμβριο τού 2019 εισήλθε και ο Δίας στον Αιγόκερω, για να σχηματιστεί στις αρχές αρχές τού 2020 την λεγόμενη μεγάλη συναστρία με τούς άλλους δυο πλανήτες, που χαρακτήρισε την ξέφρενη τελική επίθεση τής καμπάλ, με την ψευδεπίγραφη “πανδημία”, τα lock down και την επιβολή των ενέσιμων δηλητηρίων. Όμως ήδη στα μέσα Μαρτίου μετακόμισε ο Κρόνος στον Υδροχόο. Ο Κρόνος ενεργοποιεί και κατ' επέκταση εκπροσωπεί αστρολογικά την συντήρηση. Περνώντας όμως στο κλασσικό ζώδιο τής ανατροπής, οδήγησε στο αναπτυχθεί βήμα προς βήμα ένας ισχυρός αντίλογος στα μέτρα που επέβαλε η καμπάλ, ακόμη και από ανθρώπους, που ανήκαν προηγουμένως υπό την γενική έννοια στο κατεστημένο, όπως προβεβλημένοι πανεπιστημιακοί διεθνούς κύρους (πχ. Δρ Ιωαννίδης) ή πρώην βουλευτές τού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, όπως ο Dr. Wodag. Εάν συμπεριλάβουμε σε αυτήν την προβληματική και την παρουσία τού πλανήτη Ουρανού, που είναι ο κλασσικός πλανήτης τής ανατροπής, στο ζώδιο τού Ταύρου, που είναι έντονα συντηρητικό ζώδιο και βρίσκεται σε γωνία τετραγώνου, δηλαδή γωνία τριβής με τον Υδροχόο, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μια αντισυμμετρική κατάσταση με παρόμοια ποιότητα αυτής, που έχει η παρουσία τού Κρόνου στον Υδροχόο, οπότε ξεκίνησε να χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα με την διογκούμενη οργή τής κοινωνίας, τις αντίστοιχες κινητοποιήσεις, την ισχυρή εκδήλωση των παρενεργειών των βιολογικών όπλων, που πλασάρονται ως δήθεν “εμβόλια” και την εντεινόμενη επιβολή των μέτρων τής καμπάλ. Αυτοί οι δύο πλανήτες σχημάτισαν ακριβή γωνία τετραγώνου κατά την διάρκεια τού Φεβρουαρίου τού 2022, όταν εκδηλώθηκε το πατιρντί των ενέσιμων δηλητηρίων. Το τετράγωνο αυτό εξασθένησε κατά την περίοδο των θερινών μηνών, έγινε όμως ξανά ακριβές πριν τα Χριστούγεννα και η ακρίβεια του θα διαρκέσει και κατά το πρώτο δεκαήμερο τού Ιανουαρίου, στην φάση ακριβώς, που οι λεχρίτες επιβάλουν νέα μέτρα περιορισμού, σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν την τρέχουσα εορταστική περίοδο. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω στα σημαντικά αστρολογικά δεδομένα τού 2022, είναι ότι αυτό το τετράγωνο θα ξεκινήσει να ενεργοποιείται το Φθινόπωρο, για να γίνει ακριβές τον ερχόμενο Οκτώβριο. Αλλά σε εκείνη την φάση θα έχουν ισχυροποιηθεί πολύ οι ζυμώσεις των κοινωνικών δυνάμεων, οπότε θα κλάψουν οι μανάδες τής καμπάλ με μαύρο δάκρυ.

Όπως όμως επεσήμανα ήδη, ο βασικότερος παράγων τού 2022 είναι η σύνοδος Δία / Ποσειδώνα στούς Ιχθείς. Ο Ποσειδώνας εκπροσωπεί τον αλτρουισμό, την έμπνευση και την εκπόνηση χρήσιμων ιδεών στην θετική του έκφανση. Στην αρνητική του έκφραση εκπροσωπεί την κυριαρχία αυταπατών, την τάση για εξαπάτηση, την προσφυγή στην τεχνητή αμνησία με κατανάλωση οινοπνευματωδών και ναρκωτικών. Ο Δίας εκπροσωπεί την επέκταση και την επιτυχία. Σε αρνητική έκφανση εκπροσωπεί την υπερβολή. Η σύνοδος των δυο αυτών πλανητών υποδηλώνει, ότι αυτοί που προτίθενται να την αξιοποιήσουν δημιουργικά θα περάσουν σε ένα άνευ προηγουμένου brainstorming εκπόνησης δημιουργικής σκέψης, μέσα σε συνθήκες ισχυρής έμπνευσης και κυριαρχίας αλτρουιστικών ιδεών. Θα προκύψουν νέες πρωτότυπες θεωρίες, ισχυρή τάση για πνευματικότητα και θα συγκροτηθούν νέα συστήματα σκέψης για την προώθηση των προβλημάτων. Αυτή η διαδικασία θα συμπεριλάβει και την προώθηση τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. Όσοι αντιμετωπίσουν τις ενέργειες αυτής τής συνόδου με αρνητικό τρόπο, θα πέσουν σε αυταπάτες, ή θα εξαπατηθούν. Η καλύτερη δυνατή όμως προοαγωγή θετικής σκέψης παραμένει ανενεργή και ατελέσφορη, εάν δεν κοινονικοποιηθεί και δεν φθάσει να γίνει κτήμα και οδηγός στην δράση των θετικών δυνάμεων. Γι την επιτέλεση αυτού τού σκοπού θα φροντίσει όμως η πολύμηνη παρουσία τού πλανήτη Άρη στο ζώδιο των Διδύμων από τα μέσα Αυγούστου μέχρι και τον Μάρτιο τού 2023. Ο Άρης εκπροσωπεί την ενέργεια και το ζώδιο των Διδύμων την νόηση και την επικοινωνία. Οπότε οι ιδέες και το καταστάλαγμα θεωριών, που θα πυροδοτήσει η σύνοδος Δία / Ποσειδώνα, στο ζώδιο τής πνευματικής αναζήτησης και αλτρουισμού των Ιχθύων, θα περάσουν σε μια άνευ προηγουμένου κινητικότητα και διάδοση με τον Άρη στους Διδύμους. Ο επικοινωνιακός χαρακτήρας των Διδύμων υποδηλώνει, ότι αυτές οι νέες ιδέες και θεωρίες δεν θα εκπονηθούν κυρίως σε ατομική βάση, αλλά μέσα από την συνεργασία ομόθυμων συλλογικοτήτων. Κάποιοι αστρολόγοι θεώρησαν εσφαλμένα, ότι ο Άρης στούς Διδύμους είναι εξασθενημένος και ότι η ενέργεια των ανθρώπων πρόκειται να εγκλωβιστεί σε θεωρητική φλυαρία, και δεν θα μπορέσει να περάσει στην πρακτική δράση. Βεβαίως υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο στην αρνητική έκφανση αυτού τού αστρολογικού δεδομένου. Η επόμενη χρονιά όμως θα είναι χρονιά μετακινήσεων και συνευρέσεων. Και κάποιοι που υφίστανται τούς περιορισμούς όπως το λιοντάρι στο κλουβί, είναι λογικό να αξιοποιήσουν αυτές τις ενέργειες σε δημιουργική κατεύθυνση. Φυσικά, ποτέ το μέλλον δεν είναι δεδομένο και ουδέποτε η προσπάθεια ερμηνείας των αστρολογικών δεδομένων δεν είναι εις θέσιν να σταθμίσει επ' ακριβώς την πληθώρα των παραγόντων, που επενεργούν στην διαμόρφωση μιας κατάστασης. Όμως εκτιμώ, ότι τα κοσμικά δεδομένα τής επόμενης χρονιάς είναι πολύ εύλογα, για να πέσει κάποιος φρόνιμος παρατηρητής τελείως έξω με τις ερμηνείες τους. Εάν συμπεριλάβουμε μάλιστα στην προβληματική μας και τα προεικαζόμενα πατατράκ στην οικονομία, που υποδουλώνουν οι εκλείψεις στον άξονα Ταύρου / Κριού, τότε μάλλον οι εξελίξεις πρόκειται να είναι ζοφερές για το κατεστημένο. Και όσο αφορά τα όποια εναλλακτικά σχέδια τής καμπάλ, εδώ είμαστε και διαθέτουμε αρκετούς πάγκους για τούς κάθε είδους κατεργάρηδες. Προσωπικά επιμένω να επεξεργάζομαι τις περιελίξεις αυτού, που αποκαλώ “πηνίο”. Εύχομαι σε όλους Καλή Πρωτοχρονιά. Είτε με ήλιο είτα με βροχή, αυτοί που βρίσκονται στα χαρακώματα δεν είναι πλέον καθόλου λίγοι και γίνονται κάθε μέρα περισσότεροι. Είτε μαζί θα ζήσουμε σαν άνθρωποι, είτε μαζί θα θυσιαστούμε, πάλι σαν πραγματικοί άνθρωποι, διασώζοντας το κυριότερο, που είναι η ανθρωπιά. Εγώ είμαι βαθύτατα πεισμένος για τον θρίαμβο τής πρώτης εκδοχής ΩΣ ΧΑΡΙΕΝ ΕΣΤ' ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Η, όπως διακήρυξε ο ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ.

2 σχόλια:

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
κι εδώ στην Μποτίλια,
φίλε Διονύση!

(αναρτήθηκε στο youtube εχθές:)
https://www.youtube.com/watch?v=y-m9UZcED4E

ΚΩΣΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ είπε...

Λοιπόν θα σού το πω..

Η μουσική, και ειδικά τέτοιου είδους, με έχει βοηθήσει, κι αυτή επίσης, να μην τινάξω τα πέταλα έως τώρα, με αυτή την δυστοπία που χτίζεται γύρω μου τα τελευταία 12 χρόνια.

Χαρά και "καπαρντίνα", τα φωνάζω για να τα ακούω κι εγώ.