13 Δεκεμβρίου, 2014

«Αντίσταση στην Εθνοκτονία» του Νίκου Στεφανή

Το κείμενο αυτό που δημοσιεύτηκε στο ιστολόγιο netakias.com στις αναρτώ και εδώ ως τακτικός συνεργάτης τής "Μποτίλιας στο Πέλαγος". 

αυτοκτονία91


Αντίσταση στην Εθνοκτονία
Η Ελλάδα, οι Έλληνες, ο Ελληνισμός, εξ΄αιτίας ενός επαχθούς και απεχθούς χρέους αδιευκρίνιστου ύψους, για το οποίο ουδέποτε πραγματοποιήθηκε λογιστικός έλεγχος, βιώνουν συνθήκες κατάργησης εθνικής κυριαρχίας και προσβολής στοιχειωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα μία Εθνοκτονία σε εξέλιξη. Έγκυροι εκτιμητές υπολογίζουν το χρέος στα 600-750 δις ευρώ με ΑΕΠ 182 δις ευρώ και αυτά, κατόπιν της «ευεργετικής» επίδρασης της από τον Μάϊο του 2010 μνημονιακής πολιτικής, όταν τον Δεκέμβριο του 2009 το χρέος ήταν 299 δις ευρώ και το ΑΕΠ 231 δις ευρώ.
Η Ελλάδα πλήρωσε στους «αλληλέγγυους» εταίρους της 50 δις ευρώ, μόνο σε τόκους, τα έτη 2010-2013.
Αυτή η Εθνοκτονία σχεδιάζεται από εξωθεσμικά κέντρα και εφαρμόζεται και ελέγχεται από την Τρόϊκα δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Αυτή η Εθνοκτονία διαθέτει δύο αλληλοδιαπλεκόμενους βασικούς μηχανισμούς. Τον «Δικαιϊκό» μηχανισμό και τον Οικονομικό μηχανισμό .
Ως προς τον «Δικαιϊκό» μηχανισμό, Η Ελληνική Βουλή και η Ελληνική Δικαιοσύνη στην επικρατούσα πλειοψηφία τους στηρίζουν την Εθνοκτονία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναινεί στην Εθνοκτονία.
Η Βουλή βαρύνεται με το καταγγελλόμενο και μη εξεταζόμενο έγκλημα της Εσχάτης Προδοσίας και της δόλιας παραπλάνησης σε βάρος του λαού και της χώρας.Η Ελληνική Δικαιοσύνη, παζαρεύοντας δικά της συμφέροντα αρνείται να θέσει δικαιϊκά και δικονομικά:
1) ότι το πολιτικό σύστημα συντηρεί και «αξιοποιεί» με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εγκληματικά ιδιοτελή (αντι)συνταγματική τεχνική-ειδική ρύθμιση (άρθρο 86 Συντάγματος) περί δικαστικού αυτοελέγχου από το ίδιο το Κοινοβούλιο των εγκληματικών πράξεων υπουργών και βουλευτών. Η εν λόγω ρύθμιση παραμερίζει εκ προθέσεως και ως προπαρασκευαστική πράξη τελέσεως εγκλημάτων, θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και πλείστα άρθρα του ελληνικού συντάγματος.
2) ότι οι μηνύσεις των πολιτών κατά της Κυβέρνησης για το ποινικό αδίκημα της Εσχάτης Προδοσίας, τις οποίες η Δικαιοσύνη υποχρεώνεται να διαβιβάζει στη Βουλή με βάση το άρθρο 86 του Συντάγματος, διαβιβάστηκαν μεν, όμως όχι μόνο ουδέποτε εξετάστηκαν, αλλά ούτε που αναγνώστηκαν έστω και από έναν Έλληνα Βουλευτή οποιουδήποτε Κοινοβουλευτικού Κόμματος! Επίσης, η Ελληνική Δικαιοσύνη και ΟΛΟΙ οι Έλληνες βουλευτές καλύπτουν με την Δικαιϊκή/Εισαγγελική/Δικονομική τους αφωνία τα δύο συγκυβερνώντα κόμματα, τα οποία δωροδοκούντο από την SIEMENS σύμφωνα με την αμετάκλητη απόφαση Cs 402 Js 3943/09 του Ειρηνοδικείου του Μονάχου (Γερμανία).
Ως προς τον Οικονομικό μηχανισμό, ουδέποτε αναδείχθηκε καθ’ οιονδήποτε τρόπο, κοινοβουλευτικό, δικαιϊκό, επιστημονικό, ως όφείλετο, το ζήτημα της ευθύνης της οικονομικής πρόσδεσης (και των μετέπειτα συνεπειών της για τη χώρα με την ένταξή της) στο σκληρό νόμισμα του ευρώ (βλέπετε συνέπειες από τη θεωρία μηδενικού αθροίσματος διεθνούς εμπορίου όπου το πλεόνασμα μιας χώρας ισούται με το έλλειμμα άλλων).
Ουδέποτε αναδείχθηκε ότι το αλλότριο νόμισμα του ευρώ υπακούει στο άρθρο 123 της συνθήκης της Λισαβώνας, που επιτρέπει τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών με κλασματικά αποθεματικά και τη δημιουργία άϋλου (ιστορικής σημασίας παραδοχή:BANK OF ENGLAND- Money creation in the modern economywww.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q1prereleasemoneycreation.pdf)
νομίσματος από τις εμπορικές τράπεζες. Δηλαδή, να εκδίδουν χρήμα εκ του μηδενός με ηλεκτρονικές λογιστικές εγγραφές με ταυτόχρονη δημιουργία χρέους (παρέχοντας δάνεια σε κράτη και ιδιώτες). Ως συνέπεια, υποχρεούμεθα να αποπληρώνουμε τις δανειακές υποχρεώσεις οι οποίες πέραν λοιπών απεχθών όρων, επιβαρύνοντο και με τοκογλυφικά επιτόκια της τάξεως μέχρι και του 8,5% σε σχέση με τα επιτόκια των αντιστοίχων ομολόγων της Γερμανίας που ανήρχοντο σε 2%.
Ουδέποτε διερευνήθηκαν η δυνατότητα και τα Εθνικά οφέλη, μιας νομισματικής πολιτικής που αποβλέπει στο δημόσιο συμφέρον της χώρας και ασκείται από μία Κεντρική Τράπεζα που αντανακλά πράγματι Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), διότι η σημερινή ΤτΕ ελέγχεται κατά συντριπτική πλειοψηφία από μετόχους που επί 85 ολόκληρα χρόνια παραμένουν άγνωστοι στον Ελληνικό λαό. Η σημερινή ΤτΕ είναι μία ανεξάρτητη αρχή υπεράνω και του Υπουργείου Οικονομικών και συνεπώς είναι αδύνατον να ελεγχθεί από την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση.
Ουδέποτε αναδείχθηκε, ότι ο Οργανισμός αυτός (η ΤτΕ) λογοδοτεί και ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ενός αλλότριου θεσμικού οργάνου με έδρα την Φραγκφούρτη της Γερμανίας.
Σε απάντηση των παραπάνω οικονομικοδικαιϊκών εγκλημάτων,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του 13ης/04/2014 διαπιστώνει ότι παραβιάζονται, η Ευρωπαϊκή και η Δημοκρατική Νομιμότητα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η δε Έκθεση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε την 27η/03/2014 στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ διαπιστώνει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην μνημονιακή Ελλάδα και απαιτεί: Διεξαγωγή ενός ανεξάρτητου, διαφανή και συμμετοχικού λογιστικού ελέγχου του χρέους της, προκειμένου να προσδιορίσει την προέλευσή του, να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν εκείνοι που είναι υπεύθυνοι για το χρέος.- (Ταυτόσημη προκήρυξη κατατέθηκε με αρ.πρωτ.668&5809/11/9/2014 σε Πρόεδρο-Εισαγγελέα Α.Πάγου)
ΕΛΕΥΘΕΡΗ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, Αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο(384-322 π.χ.),
το όλον είναι σημαντικότερο των μερών του και δεν μπορεί να υπάρξει
μέρος αν το όλον δεν υφίσταται (έχει αποθάνει).
ΚΑΝΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ, ΚΑΜΜΙΑ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΗΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΟΥ.
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ:
ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΧΟΥΝΤΑ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΚΛΕΦΤΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΤΩΝ ΒΟΛΕΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΛΙΑ (*) ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 86Σ ΚΑΙ ΣΑΝ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.
ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ.
ΑΡΘΡΟ 86Σ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ.
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ.-
(*) Άθλια λόγω συστηματικών καταπατήσεων του βουλευτικού ΟΡΚΟΥ, με άρνηση εκτέλεσης των σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους καθηκόντων, με απόκρυψη πραγματικών καταστάσεων και παραποίηση άλλων και με ψευδείς δηλώσεις πολιτικών προθέσεων, δηλαδή ποινικών αδικημάτων που τα κυριότερα φαίνονται στη συνημμένη σελίδα «Αντίσταση στην Εθνοκτονία» .
Ν.Δ.ΣΤΕΦΑΝΗΣ

15 σχόλια:

nikos είπε...

στην αγγλική γλώσσα

http://olympia.gr/2014/11/28/resist-genocide/

nikos είπε...


Η δικαστής που ήθελε να εξολοθρεύσει τους Εβραίους

http://www.avgi.gr/article/1031361/i-dikastis-pou-ithele-na-exolothreusei-tous-ebraious

nikos είπε...

Είναι και επίκαιρο
1. Η αντιπολιτευσει είναι συμμέτοχη και υπάλληλοι του προτεκτορατου -αποικίας της τρόικας ,συμμετεχοντας στο ελεγχόμενο κοινοβούλιο,όπως στην κατοχή ,ενώ όφειλε να αγωνισθεί με σύσσωμο όλον τον λαό και όχι βολευτεί στα έδρανα του προδοτικού κοινοβουλίου
2.Να εκδιωχθεί πάσι θυσία η σκιώδης κυβέρνηση τις τρόικας ,πηγή κάθε κακού στην χώρα αποικία -προτεκτοράτο .

nikos είπε...

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟ.ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΝ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤ ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΝ.

ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΤΟΥ ΣΚΕΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΚΑΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΗΣΥΧΗ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΑΕΙ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΘΕΣΟΥΜΕ ΚΙ ΑΥΤΗΝ ΥΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ. ΚΑΘΟΤΙ Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΥΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ, ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΕΧΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΛΕΜΕ :

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΔΗΜΑ.
Η "ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΗ" ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ.

ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΑΜΠΡΟ, ΑΝΤΑΞΙΟ ΜΙΑΣ ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑΣ :

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΚΑΙ Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΣΥΝ - ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΝΥΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΥΤΗ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΑΝΤΙ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΗΣ, ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ - ΔΗΛΑΔΗ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ - ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΤΗΣ ΝΥΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙ - ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ.

ΚΟΝΤΟΛΟΓΙΣ ΑΛΛΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝΕ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΨΟΦΙΖΟΥΜΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΨΗΦΟΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΔΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΝ, ΚΑΙ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΨΟΦΟΔΕΕΙΣ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥΣ ΨΟΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥΣ .....

nikos είπε...

ΟΛΑ ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΧΑΟΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΙΔΕΑ

nikos είπε...

Το να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, το να συγχωρείς είναι θεϊκό.
Alexander Pope

nikos είπε...


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΟ

https://www.youtube.com/watch?v=yQTFSKyL65k

nikos είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=Q8lo9oxpiJ0

Διαόλου Κάλτσα! είπε...

Ώρε μάγκα μου, ακόμη να ξυπνήσουνε οι πεθαμένοι κ βρήκανε κ ίσαμε ένα εκατομμύριο μούμιες κάτω στην Αίγυπτο - ε δεν μπορεί, κολλημένοι θα 'τανε εις τον παλιό τεκέ! Καθότι όλοι οι ΟΛΟΓΡΑΑΦΙΙΤΖΗΗΗΔΕΣ ήτο μαγκες κ ατσίδες μπρε!

https://www.youtube.com/watch?v=jxEyOfZ7N84

εργδημεργ είπε...

(Ωρε, μάγκα μου, η ρανίδα του αίματος του μποτίλια έγινε διαόλου κάλτσα)

Ρε μποτίλια sorry εσύ κάποτε μας έλεγες δε θα μπανάρεις σχόλια κ αυτό το μπλόκ θα είναι πάντα ανοικτό σε όλους, κ τώρα μας λογοκρίνεις σαν εμένα (τον εργοδότα) π μπανάρω επείδή μου λένε ότι γράφω μπούρδες ολκής κ έχει σχιστεί το κολλάν μου και στάζει η ουρά μου.

εργδημεργ είπε...

Το παίρνω πίσω. Τα άνοιξες. Προχώ.

HellCombatant είπε...

Δεν τα χορταίνουν βλέπω οι παραφυάδες τα πιτόγυρα

Να σας μπουκώσουμε κ άλλο τότε αφού σας αρέσουν τόσο

Μέρες μετράτε άλλωστε

Ανώνυμος είπε...

Ναι αγάπη μου γλυκιά

Ανώνυμος είπε...

υγ.υγ.υγ.

φιλιά

nikos είπε...


ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΕΘΝΟΣ – ΚΡΑΤΟΣ - ΤΑΞΕΙΣ

http://tokoutsavaki.blogspot.gr/2014/10/blog-post_24.html