23 Ιουνίου, 2013

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΜΙΑΣ ΓΚΡΑΝ ΓΚΙΝΙΟΛ ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑΣ ( Η Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΩΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΡΕΚΒΙΕΜ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΣΤΟ ΖΩΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΗΜΙΑΣ)


Τυχαίνει να γνωρίζω μια πόρνη, η οποία έγινε αυτοκράτειρα.
Μήπως μπορείτε όμως εσείς να μου υποδείξετε κάποια αυτοκράτειρα που έγινε πόρνη;


1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΗΛΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΚΡΟΝΙΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ

Με την σειρά αναρτήσεων που προηγείται, ο ΕργΔημΕργ μάς έβαλε στα βαθιά νερά.
Ασχέτως κατά πόσο μπορεί να είναι ακριβείς όλοι οι θρησκειολογικού χαρακτήρος εντοπισμοί, που εκλήθησαν να τεκμηριώσουν την βασική προβληματική, η οποία αναδεικνύεται βήμα προς βήμα από τις επί μέρους αναρτήσεις τής σειράς και που οδήγησαν σε αρκετές επισημάνσεις στα σχόλια, ο Εργοδότης για μια ακόμη φορά, ενεργοποιώντας τις προικισμένες κεραίες αισθητηρίου και επιγνώσεων, έθεσε τον θεμέλιο λίθο μιας προβληματικής ζωτικότατης σημασίας, η οποία αφορά τον θήλειο χαρακτήρα των ανωτάτων κρόνιων - χθόνιων ιερατείων. 
Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών είχα προσκρούσει και εγώ επάνω σε αυτό το ζήτημα. Κάποιες προηγούμενες υποψίες μου, άρχισαν να διαμορφώνονται σε ενδείξεις, με αποτέλεσμα να έχω προγραμματίσει και εγώ σχετικές αναρτήσεις. Ως είναι όμως γνωστόν, τα δίκτυα λειτουργούν στην βάση των δικών τους συγχρονικοτήτων. Μετά από κάποιο διάστημα, ο Εργοδότης ξαναέδωσε δυναμικότατα το παρόν στις εδώ αναρτήσεις, σε φάση που εγώ επιχειρούσα να τιθασεύσω κάποια  εσωτερικά μου τερατάκια.
Μελετώντας τις αναρτήσεις τής σειράς, θεώρησα ότι υπήρχαν αρκετά, επί των οποίων ήθελα να τοποθετηθώ. Όμως ο Εργοδότης είναι συνειδητός των εγχειρημάτων που επιτελεί. Αφήνοντας την σφαίρα τής υπερβατικής βεβαιότητος, στην προκειμένη περίπτωση τόνισε, ότι οι σχετικές αναφορές του περισσότερο έθεταν ερωτήματα, παρά προσέφεραν απαντήσεις. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος προς την γονιμοποίηση τής προβληματικής, η οποία ίσως φέρεται σπερματικώς και από άλλους. Σε συνδυασμό με τα κεντρικά ερωτήματα που έθεσε ο PANDAROS στα σχόλια, ο οποίος συχνά συμπυκνώνει το ίζημα των αναρτήσεων κατευθύνοντας τα ερωτήματα που προκύπτουν σε ουσιαστικές κατευθύνσεις, ξεκίνησα μια νέα κυοφορία των δεδομένων και ζητουμένων. Αυτή ξεπερνούσε τα όρια των θήλειων ιερατείων, ανάγοντας το στην γενικότερη φύση και δομή των ιερατείων κατά την διάρκεια των ιστορικών φάσεων. Αυτό συνιστά, συφώνως προς τις εκτιμήσεις μου, ένα ζήτημα κλειδί, το οποίον δεν έχει τύχει μέχρι σήμερα συστηματικών θεωρητικών προσεγγίσεων, οι οποίες να επιχειρούν να φωτίσουν τον χώρο όπισθεν τής προσόψεως των φαινομένων. Όμως, όταν κάποια ερωτήματα τίθενται με εύστοχο τρόπο, υποδεικνύουν και την κατεύθυνση, πρός την οποία δέον να προσαναστολίσουμε την αντίστοιχη έρευνα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η βασικότερη περίοδος, προς την οποία αρμόζει να στρέψουμε την ποσοχή μας είναι η κλασσική. Όχι μόνον ένεκα των δραματικών ζυμώσεων, οι οποίες εκτυλίχθησαν κατά την διάρκειά της. Αλλά και διότι περί αυτής υπάρχει πληθώρα γραπτών πληροφοριών, από τις οποίες μπορούμε ίσως να συνάγουμε στοιχεία και συμπεράσματα σχετικά με τις προηγούμενες περιόδους, των οποίων αυτή χρονικώς εφάπτεται και οι οποίες είναι τέλει από πλευράς παρεχόμενων πληροφοριών περισσότερο δύσβατες. 
Διευρύνοντας όμως το φάσμα τής προβληματικής, αισθάνθηκα πλέον αδύναμος να την χειριστώ στοιχειωδώς, προτού ανατρέξω εκ νέου σε πλείστα όσα θρησκειολογικά και ιστορικά συμβάντα. Αυτή η ζύμωση με ώθησε στην διαπίστωση τής αναγκαιότητος για μια νέα ανάγνωση τής ιστορίας και ένα διαλογισμό επ' αυτής μέσα από μια νέα σκοπιά, βάσει τής προκλήσεως να αποτιμηθεί συγκεκριμένα ο χαρακτήρας των ιερατείων τής κλασσικής περιόδου. Θεωρώ, ότι τα χθόνια ιερατεία δύνανται μετά από κάποια μελέτη βασικά να εντοπισθούν. Το ερώτημα όμως, το οποίον προκύπτει και συχνά παρακάμπτεται από την κεκτημένη ταχύτητα, που ανάγεται στην μονομερή προσπάθεια για τον εντοπισμό των κρονίων - χθονίων, ένεκα του κεκαλυμμένου και εν πολλοίς συομωτικού χαρατήρος των, αφορά τα ιερατεία των ουρανίων θεοτήτων. Μέσα από το πρίσμα μιας συγκεκριμένης αποτιμήσεως των Ολυμπίων και των θρησκευτικών κέντρων τής κλασσικής περιόδου. 

Έχοντας καταλήξει σε κάποιο πρώτο σχέδιο που αποσκοπώ να προσεγγίσω από την μεριά μου το σπουδαίο ζήτημα που έθεσε ο Εργοδότης, ώστε συνεπικουρούμενος από την συμμετοχή των σχολιαστών να καταστεί ίσως δυνατόν να αναδειχθούν κάποιες πλευρές του, θα ξεκινήσω προσεχώς κάποιες αναρτήσεις σχετικά.
Με το παρόν όμως σύντομο σημείωμα επιθυμώ να προβώ σε κάποιες αναφορές σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις του κυβερνητικού κατεστημένου στην Ελλάδα, επισυνάπτοντας σε κάποιες προηγούμενες αναφορές μου. 


2. ΚΑΙΡΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙΡΟΣ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΥΛΙΑ 

Στις 27 Ιουνίου εγκαταλείπει ο πλανήτης Δίας το ζώδιο των Διδύμων, εισερχόμενος στον Καρκίνο. Ως πλανήτης, που εκπροσωπεί την επέκταση, εγκαταλείπει ένα ζώδιο κυραρχούμενο από τον Ερμή, ο οποίος εκπροσωπεί την επικοινωνία, το προσπορισμό και την διάδωση τής πληροφορίας.
Το λουκέτο στην κρατική τηλεόραση συμπίπτει σχεδόν χρονικά με το αντίο μιας κοσμικού χαρακτήρος αντιστοιχίας προς το κατ' εξοχήν επικοινωνιακό τμήμα τού ουρανίου θόλου από αστρολογικής σκοπιάς. Ταυτοχρόνως οι ανήκοντες στο ζώδιο των Διδύμων στερούμεθα τής παρουσίας τού επεκτατικού πριμοδότου στο κοσμικό μας λιμέρι μετά από παραμονή εκεί ενός έτους.
Στην ομοταξία αυτή ανήκει και ο σημερινός πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
Η πρωθυπουργία τού Σαμαρά συνοδεύθηκε από την παρουσία τού αστρολογικού επεκτατικού πριμοδότου στο ζώδιό του. Μπορεί αυτό το δεδομένο να εκτιμηθεί ως τυχαία συγκυρία;
Οι περισσότεροι των αστρολόγων θα ισχυριστούν, ότι αυτό δεν ήταν τυχαίο και ότι ο Δίας προσέφερε τύχη στον ακόμη μάλλον για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πρωθυπουργό.
Κάποιοι προσεκτικότεροι όμως παρατηρητές αυτών που χειρίζονται την κοινωνική μηχανική θα δώσουμε μια διαφορετική ερμηνεία:
Αυτοί οι κύριοι λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπ' όψει στούς σχεδιασμούς τους τα κοσμικού χαρακτήρος δεδομένα. Τα όποια πολιτικά πρόσωπα συνιστούν γι' αυτούς ένα ευτελέστατο αναλώσιμο είδος, το οποίο επώασαν στα φυτώρια ελεγχομένης ατμοσφαιρικής πιέσεως και καλλιέργειας πλήρους υποταγής, με στόχο την διεκπεραίωση κάποιων σκοπιμοτήτων τους. Οι πολιτικοί αποτελούν τα πουκάμισα τής εξουσίας. Τα οποία, όταν αυτή γδυθεί, αποτελούν αποφόρια, τα οποία πετιώνται στον κάλαθο τής λαϊκής δυσαρέσκειας, ώστε να απορροφούν την κοινωνική οργή, επιτρέποντας στην εξουσία καθ' εαυτήν να παραμένει στο απυρόβλητο, γελώντας με τα καρόιδα. Με τα θύματα των σχεδιασμών της, είτε αυτά αφορούν όσους ψηφίζουν, είτε όσους ψηφίζονται. Ο διορισμός των κουμπάρων από τούς δεύτερους σε καρέκλες με αρειμάνια μάσα, ουδόλως επαρκεί ώστε να αντισταθμίσει την κοινωνική τους απαξίωση, η οποία ακολουθεί και η οποία τούς αναβιβάζει στα βάθρα τού μαυσωλείου των αχυρανθρώπων και πολιτικών σαλτιμπάγκων τής τζάμπα μαγκιἀς.   
Στο ίδιο ζώδιο ανήκει και ο έταιρος εταίρος του διαμερίσματος στο άμχερσντ. Ο ΓΑΠ, τον οποίον η επεκτατική χάρις τού Διός στους Διδύμους εκλήθει με βάση την επιλογή των τεχνικών τής εξουσίας να τον καλύψει, όταν αυτός δραπετεύοντας ως λαδοπόντικας από το σκάφος, βρήκε καταφύγιο στην σχολή για τα ψυχανώμαλα τού χάρβαρντ (συμφώνως προς το λεγόμενον Κολλέγιο Τρούμπας). 

Κατά την δεκαετία τού πολιτικού παροπλισμού τού Αντώνη Σαμαρά, οι δίδυμοι είχαμε στην κόντρα - στο απέναντι ζώδιο τού Τοξότη - τον Πλούτωνα. Και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι την περιθωριοποίηση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την διάρκεια αυτής τής περιόδου. Βεβαίως "κακές αστρολογικές επηροές" δεν υπάρχουν, διότι οι δύσκολες φάσεις είναι αυτές που μάς παρέχουν την δυνατότητα να αναπτυχθούμε και να βελτιωθούμε εσωτερικά.
Είναι όμως λογική συνέπεια τού ρόλου που ασκούν, να στρατωνίζουν οι ινστρούκτορες τής κοινωνικής μηχανικής κάθε αλογάκι τους, που έχει κόντρα τον Πλούτωνα, στούς σταύλους αναμονής τής πολιτικής "αξιοποίησης".

Ένας που πεινάει και αδυνατεί να θρέψει τα παιδιά του, μπορεί να να ζητήσει ως έσχατη διέξοδο στην αυτοκτονία, μη αντέχοντας να τα βλέπει να λιμοκτονούν. Ένας πολιτικός όμως, τον οποίον η εξουσία ωθεί να υποδύεται τον ρόλο τού κοινωνικού μόμολου και τα παιδιά τού οποίου η κοινωνία προσεχώς θα αντιμετωπίζει ένεκα τής καταγωγής των με βλέμμα βαθυτάτης περιφρονήσεως μετά την αποπομπή του από τον "θεάρεστο" θώκο, πού μπορεί να βρεί διέξοδο;

Περί αυτού βεβαίως ο κ. "επίτιμος" θα ισχυριστεί το γνωστόν: "Οι έλληνες ξεχνούν γρήγορα. Μετά την πάροδο μικρού διαστήματος ουδείς θα αναφέρεται σε αυτά".
Και αναμφιβόλως ο εν λόγω πολιτικός, κρυφή κουστωδία τού οποίου αποτελούν οι προκαθήμενοι τής πρώην τριμερούς, προωθεί μανιωδώς την έλευση τής κορούλας του. Την έλευση τής βασιλίσσης τής ερημίας. Όταν αφήσει τίς "έξυπνες" ρήσεις του, κατανοώντας ότι "το γινάτι βγάζει μάτι", θα είναι πλέον αργά.
Ανέκαθεν το "υπουργείο εξωτερικών" στάθηκε εξέδρα εκτινάξεως προς το πρωθυπουργικό καρεκλάκι. Μόνο που για να δικαιούται μια χώρα να διαθέτει με αξιώσεις σοβαρότητος "υπουργείον εξωτερικών" ωφείλει να έχει και κάποια εξωτερική πολιτική. Τα προσκυνήματα και οι λαμογιές των "ιθυνόντων" τού κάθε προτεκτοράτου συνιστούν ένα είδος αντισύλληψης για ευνούχους.

Προκαλεί γέλωτα η "διαπίστωση", ότι ο κ. Τούρκογλου αποτελεί οργανικό στέλεχος τού "Πα""σο""κ". Ο εν λόγω κύριος εκπροσωπεί την διαπλοκή, παρεισφρύουσα στο κομματικό μόρφωμα των ΗΠΑ. Αυτές τού το εδώρησαν, αφού αυτό προηγουμένως μετετράπη εις γκρουπούσκουλο. "Κατέκτησε δηλαδή την νύφη", όπως περιγράφει ο Μάρξ στην "18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη", "αφού αυτή προηγουμένως είχε καταντήσει πόρνη". Είναι όμως μικρό το κακό για τον πιστό διεκπεραιωτή τού επιτίμου. Η προώθηση τής κορούλας απαιτεί κυβερνητικά στηρίγματα, μπαστούνια τής διαπλοκής. Εδώ τα ποσοστά στο σώμα των ψηφοφόρων ουδόλως επηρεάζουν το εγχείρημα.
Μήπως υπάρχουν ακόμη αφελείς που πιστεύουν, ότι ο καθορισμός τών εκάστοτε κυβερνήσεων έχει σχέση με αυτό που ρίχνουν οι ψηφοφόροι στις κάλπες, ή με τα αποτελέσματα των ψευδεπιγράφων δημοσκοπήσεων; 
Και τα μπαστούνια που διαθέτει ο Φάντης είναι πολλά. Πολύ περισσότερα από ότι φαντάζεται το μέσον θύμα τής χαρτοκλεπτικής, το οποίον αποκαλείται "πολιτική" στο prostitute city. Πρώτος και καλύτερος αυτών το γνησιότερο στέλεχος τής Ν.Δ. Ο κ. Μιχαλλολιάκος. Ή μήπως δεν απέδειξε ο κ. Βορίδης ήδη την εύκολον και δια μαγείας μετατροπή των ροπαλοφόρων εις γραβατοφόρους; Αρκεί να "βαπτίζετε"! Να αποκτάτε "πνευματικά τέκνα"! Ρωτήστε τον κ. Καρατζαφέρη, ως διαχειριστή οίκου μοντέλων, πως αυτά αλλάζουν κατ' εντολήν περιβολήν και σκεύη περιποιήσεως αντιφρονούντων προς εξυπηρέτησιν των απώτερων στόχων τού Αναδόχου.


3. Η ΣΤΥΜΕΝΗ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΤΙΕΤΑΙ. ΟΜΩΣ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΞΥΝΟ.

Οι βρωτοί αποτελούμε το θήραμα των θηρευτών. Το μόνο που τούς ενδιαφέρει είναι η ενέργεια που περιέχει το αίμα και το κρέας μας. Αποκομμένοι οι ίδιοι από τον ήλιο και την κοσμική ακτινοβολία αδυνατούν να επιμηκύνουν την ύπαρξή τους με διαφορετικό τρόπο.
Η διμεθιλτριπταμύνη, ως η ισχυρότερη των παραισθησιογόνων και ναρκωτικών ουσιών, δεν συνιστά τίποτε περισσότερο από δόλωμα. Η "ιερή μανία" δεν είναι τίποτε περισσότερο από το πλέον χοντρό δούλεμα των προβάτων τής ανθρωποφάρμας, που εκδηλώθηκε σε όλες τις επαναλήψεις τής ιστορικής ανακυκλώσεως.
Μερικά πρόβατα θεωρούν τον εαυτό τους "προνομιούχα", επειδή οι θηρευτές τα κάλεσαν να αποκτήσουν περισσότερο λίπος από τα υπόλοιπα. Αγνοούν ότι και αυτά θα καβουρντιστούν στην θράκα των καβείρων στα caves. 
Οι θηρευτές γνωρίζουν καλώς, ότι το θήραμα είναι νοήμον.
Εάν τού επιτρέψουν να αναπτυχθεί χρονικώς περισσότερο από κάποια προκαθορισμένα χρονικά όρια, θα μπορέσει αυτό να δημιουργήσει την τεχνογνωσία για να τούς εξουδετερώσει. Έτσι προωθούν σε κάθε ιστορική σπείρα τον Αρμαγεδώνα, πιέζοντάς την να καταπιεί στο τέλος την αρχή της εν είδη ουροβόρου, ξαναστέλνοντας την ανθρωπότητα μετά από κάποιο στάδιο αναπτύξεως για μια ακόμη φορά στις σπηλιές των προτογόνων.
Με το παραμύθι, ότι οι άνθρωποι εάν μετατραπούμε σε βρικόλακες αποκτούμε αθανασία, επιχειρούν να επιμηκύνουν το δικό τους δράμα εγκλωβισμένοι στα έγκατα τού πλανήτη γή. Η εξουδετέρωσή τους όμως δεν θα απαλλάξει μόνον τα θηράματα από τον κύκλο τού αίματος, αλλά και τούς θηρευτές.
Η μόνη ελπίδα των θηρευτών να απαλλαγούν τού ζοφερού τους πεπρωμένου είναι η εξουδετέρωσή τους από τα ίδια τα θηράματά τους.
Διότι εντός τής δημιουργίας δεν υπάρχει τελειωτικός θάνατος, παρά μόνον επιστροφή στην πηγή.
Η αιμοποσία καθ'οιανδήποτε μορφή δεν επιτελεί μετουσίωση, αλλά εγκλωβισμό στην χθόνιο ανακύκλωση.

Με την πάροδο τού Διός από τούς Διδύμους το άστρο τού Αντώνη Σαμαρά δύει. Δεν μπορεί το άλογο παρά να είναι υπηρέτης τού ιππότη ροδόσταυρου. Τα υπόλοιπα αποτελούν μόνο συσκευασία τής κονσέρβας.
Και το επόμενο άλογο βρίσκεται στην έξοδο τού στάβλου για να σείρει το καρότσι τού μπάρμπα με το χλωμό πρόσωπο. 
Ο επίτιμος γνωρίζει, ότι στο ζώδιο τού Καρκίνου δεν μπορούν εκ φύσεως να ανήκουν υποψήφιοι κομματάρχες και "πρωθυπουργοί".  Άρα οι υποψήφιοι δεν μπορεί παρά να ανήκουν στο ζώδιο τού Ταύρου.

Στην φάση τής κλιμακώσεως και διαλύσεως των πάντων από την εξουσία είναι επόμενο να αναπτύσσεται με γεωμετρική ταχύτητα η κοινωνική δυσαρέσκεια. Οι άνθρωποι αισθάνονται ιδιαίτερα στις χώρες - πειραματόζωα, όπου με την τακτική τού σοκ δοκιμάζεται μια ευρύτερα σχεδιασμένη συνολική επίθεση ενάντια στην ύπαρξη τού ανθρώπου και τον όποιο πολιτισμό έχει επιτευχθεί, μια διογκούμενη και χωρίς προηγούμενο απειλή. Κατά πόσο όμως αυτή η δυσαρέσκεια θα προσλάβει διαστάσεις ευρύτερης οργανωμένης διαμαρτυρίας και δυναμικής πρακτικής αντιπαράθεσης εξαρτάται από κάποιον πυροδότη. Καμία κοινωνική έκρηξη δεν είναι δυνατόν να συμβεί χωρίς την παρέμβαση ενός αντίστοιχου πυροδότη. Στην φάση, κατά την οποία δεν έχει διαμορφωθεί επαρκώς, ώστε να είναι σε θέση να παρέμβει με υπεύθυνα δυναμικό τρόπο ένας αποτρεπτικός - ανατρεπτικός οργανισμός, ο μόνος που διαθέτει τίς στοιχειώδεις οργανωτικές προϋποθέσεις, που μπορούν να οδηγήσει σε έκρηξη τής διογκούμενης δυσαρέσκειας, είναι οι μυστικές υπηρεσίες και τα στεγανά τού παρακράτους τής εξουσίας.
Αναμφιβόλως οι αιτίες τής λαϊκής οργής οργής είναι πλέον δεδομένες και αυτή είναι περισσότερο από δίκαιη. Όμως ελλείποντος ενός εντίμου πυροδότου αυτή δύναται να καταστεί υποχείριο και μοχλός στην προώθηση των σχεδιασμών τού συστήματος, μέσω τής από παλαιότερα γνωστής παρέμβασης των δοτών "καλοθελητών", οι οποίοι τίθενται σε κίνηση από τα λαγούμια του παρακράτους τής εξουσίας.
Η εξουσία δεν αντέχει σε αυτήν  την φάση την διεξαγωγή εκλογών. Η απόσταση μεταξύ αυτού που βγάζουν οι χαρτοκλέφτες τής επισήμου καλπονοθείας και τής διογκούμενης κοινωνικής δυσανασχέτησης είναι πολύ μεγάλες. Οι μεταβίβαση τής κομματοσκυτάλης από την μια ενεργούμενη μαριονέτα στην επόμενη κρίνεται προφανώς σκόπιμο να γίνει χωρίς εκλογές.
Κατ'αυτόν τον τρόπο η "ΔΗΜ""ΑΡ" λαμβάνει άνωθεν εντολή να εγκαταλήψει την τρικομματική, ενώ η κρίση από το "μαύρο" τής κρατικής ραδιοτηλεοράσεως διοογκούται. Και ο κ. Σαμαράς ομολογεί "λάθη". Συμφώνως προς την λογική των διεκπεραιωτών των θηρευτών τού ανθρωπίνου γένους μόνο ένα λάθος μπορεί να υπάρξει, το οποίον σχολαστικώς αποφεύγουν: Η εφαρμογή τής ειλικρίνειας. 
Δεν είναι ο κ. Τούρκογλου αυτός ο οποίος προωθεί την Βασίλισσα τής Ερημίας προσεχώς στο "υπεξ", ως εκτινακτήριο για το πρωθυπουργικό καρεκλάκι. Είναι ο ίδιος ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός τής υπερεξουσίας. Ο σχεδιασμός αυτών που δεν παρουσιάζονται ποτέ στο προσκύνειο, παραμένοντας αθέατοι στο απυρόβλητο των τελετουργικών λαγουμιών, όπου κυριαρχούν τα ανώτατα κρόνεια - χθόνια θήλεια ιερατεία. Οι βασιλείς και οι έφοροι δεν είναι τίποτε περισσότερο από ενεργούμενα δίποδα του ιερατείου τής "μεγάλης θεάς" τής αρτέμιδος ορθίας. Διότι και αυτοί εκπαιδεύθησαν να παραμείνουν ορθοί και άφωνοι κατά την διάρκεια του τελετουργικού μαστιγώματος μέχρι θανάτου. Και τα παχουλά βόδια βόδια είναι. Όπως και εμείς οι ισχνότεροι στα ανθρωποτροφεία τού Μάτριξ.

Η επιβολή τής ρωγμής ακόμη επίκειται. Ναι, εάν δεν μπορούμε άλλο να αγωνιστούμε, έχουμε συνεναίσει στην εκούσια εξόντωσή μας. Έτσι κι αλλιώς η "ζωή" μέσα στο Μάτριξ συνιστά μόνον μια πλήρως αλλοτριωμένη επίφαση τού αληθούς βίου. 
Η ουσιαστική επιλογή μπορεί να είναι μόνον μια. Ο αγώνας όμως προυποθέτει την εγρήγορση κάθε μορίου και κάθε κυττάρου μας. Διότι η δημιουργία έχει εμφυσίσει σε αυτά την εν δυνάμει τελική μας επικράτηση. Μόνον η Αρετή δύναται να μάς οδηγήσει στην Γνώση. Αυτή συνιστά το όπλο των αγαθών.
Η Βασίλισσα τής Ερημίας βαδίζει προς τον θώκο.
Και εμείς προς την άβυσσο. Εκεί που τα πόδια μας πλέον δεν επαρκούν για να προχωρήσουμε, αλλά απαιτούνται τα πτερά τής γνώσεως. "Η γνώσις είναι ενθύμησις". Ας επιτρέψουμε εντός μας να δονούνται όσα η δημιουργία αλλά και η αγνή προσπάθεια των Προγόνων με στοργή και ευλάβεια έχουν εκεί αγκυρώσει. Ώστε "να υψωθεί ως μαύρο Πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά".    

Nomen est omen.


Μη ρωτάς.
Τώρα θα σού απαντήσει "ο Κανένας".
Μετά θα έλθει η ώρα που θα ακούσεις και το όνομά του.
Για μια φορά ακόμη θα βάλει τα δυνατά του αυτή να είναι η τελευταία φορά.


Το μέλλον γνωρίζει μόνο ο Θεός.
Όμως το Τέλος κάποτε θα έλθει.
Διότι πολλές φορές εγκατέλειψε την Ιθάκη.
Γνωρίζοντας, ότι κάποτε θα επιστρέψει σε αυτήν ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.
 

25 σχόλια:

Τόλης είπε...


Αχ, μεσιέ Μποτίλια, μεσιέ Μποτίλιαααα!
Μόνο να ξέρατε πόσο σας καταλαβαίνω.. Τι να πρωτοπώ η τρελλή, τί να πρωτοπώ! Ξέρετε, εγώ είμαι ένα ταλαίπωρο μπόυ, που τις καταλαβαίνει τις ταλαίπωρες ψυχές! Τις μυρίζομαι ένα πράμα και μεγάλωσα και χωρίς μπαμπά και σεις, πώς να το πω, ντρέπομαι λίγο αλλά θα το πω.. σαν πατέρα σας βλέπω, αλήθεια!
Έχετε έναν πατρικό αγέρα, που τον νιώθω στο πετσί μου. Ιδίως εκεί που λέτε ότι αυτόν τον καιρό προσπαθείτε να τιθασεύσετε τα εσωτερικά σας τερατάκια... με τσουτσούρωσε η τρίχα, αλήθεια! Το ίδιο και γω προσπαθώ, μα τον Τουτάτη! Ένας υιός της Θλίψης είσθε και σεις, το κατάλαβα εγώ από την αρχή. Και πόσο μου αρέσει να σας διαβάζωωωω!!! Και αυτή η ποίηση εκεί στο τέλος, με αποτέλειωσε. Σύγκρυο με έπιασε, τα μέσα μου αναμπουμπουλιάστηκαν.. Ελπίζω να μη με παρεξηγήσετε αλλά πραγματικά σας καταλαβαίνω και να ξέρετε ό,τι χρειαστείτε εμείς εδώ είμαστε να διαβάζουμε και να σχολιάζουμε, που να σκάσει και να πλαντάξει αυτή η βασίλισσα της ερημιάς!


Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΑΝΕΝΗΜΕΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΟΡΑΜΑ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ΟΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΑΡ) ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΘΑ ΚΛΑΨΟΥΝ ΜΑΝΟΥΛΕΣ, ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΤΙΚΗ "ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ" ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟΝ. ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΜΟΝΠΟΤΕΣ "ΑΡΧΟΝΤΕΣ" ΘΑ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΕΝΑ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΟΥ ΠΟΥ ΚΟΛΑΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟΣΟΥ ΠΟΝΗΜΑ "Άρχοντες, το Πέπλο της Λήθης: Ο κόσμος ελέγχεται από κακόβουλες οντότητες, οι Γνωστικοί τους αποκαλούν Άρχοντες και οι Τολτέκοι τους αποκαλούν Βολαδόρες. Οι Άρχοντες χρησιμοποιούν τους κατοίκους και τους πόρους της Γης. Κλέβουν τη δύναμη / ζωτική ενέργεια των μορφών ζωής στη Γη και βιάζουν τον κόσμο των φυσικών της πόρων. Πλατφόρμα ελέγχου τους είναι ο Κρόνος και η Σελήνη. Λειτουργούν από τον Κρόνο με την αποστολή κυμάτων φραγμού που αναμεταδίδονται από το φεγγάρι στη Γη. Οι δακτύλιοι του Κρόνου είναι γνωστό ότι εκπέμπουν μουσική ή ήχο που είναι ένα κύμα συχνότητας που αποστέλλεται προς τη Γη. Αυτό χρησιμοποιείται για να μας ελέγχουν και να διατηρεί τη δομή εξουσίας τους. Λειτουργούν από το φυσικό κόσμο και τον πνευματικό. Έχουν μια ιεραρχία με ειδικά καθήκοντα για να συνεχίζει το αγρόκτημα Γη με το κοπάδι της, να υπάρχει. Αρχηγός τους ο μέγας και τρανός Yaldabaoth, θα αναφερθώ ξανά, στον εν λόγο Άρχοντα.

Προσπαθούν να μας ελέγχουν σωματικά και πνευματικά. Όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν, οι άρχοντες προσπαθούν να τους δελεάσουν και να τους πιάσουν, να τους επαναπρογραμματίσουν, και να τους επαναστείλουν πίσω στη Γη. Στη συνέχεια, το άτομο γεννιέται σαν μωρό με διαγραμμένη μνήμη. Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότεροι δεν θυμούνται την παρελθούσα ζωής τους. Το φως (στο τούνελ) που οι άνθρωποι βλέπουν σε NDEs (επιθανάτιες εμπειρίες) χρησιμοποιείται για να τους παρασύρουν στην ψυχοπαγίδα επί της Σελήνης με σκοπό να πάρουν την ισχύ/ενέργεια τους, να επαναπρογραμματιστούν και να σταλούν πίσω στη Γη ώστε να αρμέγονται, να χρησιμεύουν ως ενεργειακή μπαταρία.

Ο επαναπρογραμματισμός/αιθερικά εμφυτεύματα των αρχόντων ονομάζεται το «πέπλο της λήθης». Αυτή τη γνώση την κατείχαν οι Γνωστικοί. Οι Γνωστικοί ανέφεραν ότι όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν οι άρχοντες διαγράφουν την παρελθούσα μνήμη τους και αποστέλλονται πίσω στη γη. Αυτό είναι ο τρόπος που οι Άρχοντες/TPTB παραμένουν στην εξουσία και τρέφονται με την άγνοια των βοοειδών που δεν γνωρίζουν την αληθινή φύση και τις δυνατότητες τους.

Ένα σημαντικό σημείο που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι άνθρωποι, δεν πρέπει να πάνε στο φως που βλέπουν, όταν φεύγουν από το σώμα τους. Πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται σε NDEs (επιθανάτιες εμπειρίες) βλέπουν ένα όμορφο φως και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, θρησκευτικές μορφές κλπ. Αυτό είναι μια παραίσθηση που χρησιμοποιείται για να προσελκύσουν το άτομο (την ψυχή). Οι Γνωστικοί ανέφεραν ότι οι Άρχοντες εμφυτεύουν ψευδαισθήσεις μυαλό των ανθρώπων για να τους κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτές οι αυταπάτες μπορεί να περιλαμβάνουν τους αγαπημένους, θρησκευτικά στοιχεία ή ακόμη και πράγματα που προξενούν φόβο.

Ανώνυμος είπε...

Ο λόγος γι’ αυτά είναι να υποβληθεί και αν ελεγχθεί το άτομο. Οι άνθρωποι που έχουν ισχυριστεί ότι έχουν απαχθεί από ερπετά και γκρίζους, ισχυρίζονται ότι είχαν αυταπάτες εισηγμένες στο μυαλό τους, για παράδειγμα να νομίζουν ότι βρίσκονται σε ένα βουνό ή με έναν φίλο ή αγαπημένο πρόσωπο. Αυτό είναι πανομοιότυπο με αυτό που οι Γνωστικοί, ισχυρίζονται σχετικά με την τοποθέτηση ψευδαισθήσεων στο μυαλό των ανθρώπων από τους Άρχοντες.

Πηγαίνοντας στο φως σημαίνει ότι εμπιστεύεσαι και παραδίδεσαι σε κάτι έξω από τον εαυτό σου. Πηγαίνοντας στο φως είναι όπως ένα έντομο πηγαίνει σε μια λάμπα και στη συνέχεια καίγεται. Είστε υποτίθεται το «φως» που ακτινοβολεί προς τα έξω. Όλες οι θρησκείες προγραμματίζουν τις αδαείς μάζες να εξαρτώνται από πράγματα έξω από τον εαυτό τους, αντί να ψάχνουν την αλήθεια μέσα τους. Το πρόβλημα είναι ό,τι οι περισσότεροι άνθρωποι, με μυαλό κι εν αγνοία ίδιον βοοειδή, αρέσκονται να ακολουθούν τον ηγέτη /δημαγωγό που τους λέει τι να πιστέψουν και τι να κάνουν. Οι άνθρωποι είναι αναγκαίο να χρησιμοποιούν τη διαίσθησή τους, αντί να εξαρτώνται από άλλους. Η θρησκεία είναι ένας ερπετικός έλεγχος του νου που χρησιμοποιείται για να κρατάει τους Άρχοντες στην εξουσία.

Κάθε θρησκεία, κάθε εκκλησία και κάθε ομάδα τάχα «πνευματική» δηλ. κάθε -ισμος, σκοπό έχει να φροντίσει το ανθρώπινο κοπάδι για τους Άρχοντες. Κάθε «δάσκαλος» εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό είτε εν γνώσει του είτε εν αγνοία του. Κάθε σοβαρός και άξιος λόγου, «πληροφοριοδότης της Γνώσης της Δύναμης» σχετικά με την Ανεξαρτησία και την Ελευθερία του ανθρώπου δεν ανήκει στο κατεστημένο σύστημα, δηλ. δεν υπηρετεί τους Αρχοντες. Κάθε πολυδιαφημισμένος «μάστερ» σε οποιονδήποτε τομέα φροντίζει το κοπάδι για τους Άρχοντες.

Παραμένοντας εθελουσίως σε άγνοια και αρνούμενος να εγερθείς και να διεκδικήσεις αυτό που είναι δικό σου, (την ψυχή σου) δίνεις στους Άρχοντες/TPTB εξουσία πάνω σου. Η θρησκεία, η ψυχαγωγία, η προσκόλληση στα υλικά πράγματα κ.λπ. είναι τακτικές που χρησιμοποιούνται από τους Άρχοντες για να σε βαραίνουν και σε κρατούν υπό έλεγχο. Αν θέλουμε ελευθερία από την φυλακή της ύλης χρειάζεται να σηκωθούμε και ν’ αρνηθούμε τον έλεγχο από αυτές τις οντότητες. Έχουμε το δικαίωμα να ζήσουμε και είμαστε προικισμένοι με ελεύθερη βούληση από το υπέρτατο ον/πατέρα και το σύμπαν. Έχουμε τη δύναμη της Πρόθεσης, της Θέλησης και μπορούμε να ξεπεράσουμε τους Άρχοντες, αν είμαστε πρόθυμοι να εγερθούμε και να διεκδικήσουμε ό,τι είναι δικό μας."
ΓΗΣ ΠΑΙΣ ΕΙΜΙ ΚΑΙ ΟΥΡΑΝΟΥ ΑΣΤΕΡΟΕΝΤΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Ρε παιδιά, με το συμπάθιο κιόλας αλλά μου ήρθε μια απορία τώρα κατιτίς και είπα να ρωτήσω. Ωραία τα λέει ο μποτίλιας, δε λέω, εδώ και καιρό εισέρχομαι συχνάκις στο μπλόγκιον ταύτο, έχετε πλάκα μέσα στη σοβαρότητα των προβληματισμών σας όλοι [με την καλή έννοια], ιδίως ο PANDAROS που δείχνει να 'κατευθύνει' τις συζητήσεις. Βέβαια, από πλευράς μου συνήθως προβοκάρω τη ροή εδώ μέσα[και αλλού], καθότι νομίζω πως αυτή η γενικότερα χρόνια ανάλωση στο διανοητικοφιλοσοφικό κομμάτι των τεκταινομένων φτάνει μέχρι ένα σημείο και από κει και έπειτα απλώς 'υπνωτίζει' κρατώτας στάσιμο το πρακτικό κομμάτι ένεκα των αδιεξόδων της. Μπορώ να καταλάβω την αναγκαιότητα της αλλά για πείτε μου ρε μάγκες, από πράξη τι γίνεται?

Προσωπικά, δεν ψάχνω λύσεις από βιωτικής απόψεως, μιας και θεωρώ πως τις έχω βρει. Κατά καιρούς έγινε λόγος εδώ μεσα στα σχόλια περί πρακτικών λύσεων έξω από τις γνωστές αντιδραστικές καταστάσεις τύπου βγαίνουμε όλοι στους δρόμους, παίζουμε ξύλο με τους μπάτσους κλπ κλπ. Δε φάνηκε να δείχνει κανείς ενδιαφέρον όμως! Οκ, γνωστό είναι το έργο χρόνια τώρα, υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή από την εξουσία, το να οδηγηθούν οι μάζες στη εξαθλίωση, το ξέρουμε όλοι. Και τι σκατά κάνουμε ασούμε, πέρα από τα γνωστά? Περιμένουμε τον θάνατο αργά και βασανιστικά, κολλημένοι στα μπουρζουά γνωστά μοτίβα, με μόνη διέξοδο την επαναλαμβανόμενη ανάπτυξη φιλοσοφικών συλλογισμών γραπτών τε προφορικών?

Με το συμπάθιο που ρωτάω αλλά θα ήθελα να καταλάβω το πόιντ σας εδώ μέσα.

Μποτίλια στο Πέλαγος είπε...

@ Τόλης

Αφού καταφέραμε να αισθανόμαστε ο ένας τον άλλον, αγαπητέ φίλε, έχουμε καταφέρει πολλά. Οπότε μάλλον θα προχωρήσουμε μελλοντικά και σε περισσότερα.


@ Ανώνυμος 1 και 2

Περί τού "ανενημέρωτος" μπορούμε να συζητήσουμε, αφού προηγουμένως παραθέσεις από πού αντλείς εσύ την δική σου ενημέρωση περί επερχόμενης κυβερνήσεως ΝΔ / Σύριζα.
Περί τού "χωρίς όραμα", εφόσον παραθέσεις εσύ το δικό σου, ίσως μπορέσω να αποφανθώ κατά πόσο μπορώ να σε προσλάβω ως τροφέα ιδεών για το κουκουνάρι μου.


@ Ανώνυμος 3, ή Τόλης, ή ενίοτε και Μποτίλια στο Πέλαγος

Εύλογο το ερώτημά σου. Επ' αυτού έπεται συντόμως ακόμη μια ανάρτηση (πέραν αυτών που έχουν προηγηθεί σχετικά - αναφορά των συνδέσμων θα γίνει εκεί).

PANDAROS είπε...

καλησπερα

Θα αρχισω αναποδα σημερα

προς τελευταιο ανωνυμο

αγαπητε φιλε ,η λυση πουεχω ηδη προτεινει ειναι η σουρρεαλιστικη προσεγγιση της ζωης και ειδικα η δημιουργια καταστασεων
ειναι εντυπωσιακο το πως τοσα λιγα ατομα, κατευθυναν τις σκεψεις και τις πραξεις εκατομμυριων ανθρωπων εδω και 80 χρονια περιπου
ειναι αυτο που λεει ο μποτιλιας για το κουκουναρι [τωρα το καταλαβα μετα απο 6 μηνες περιπου που σας διαβαζω ]
ολες αυτες οι καταστροφολιγικες εικονες που ποτιζουν τα μυαλα μας , με τον ενα η τον αλλο τροπο [με το τελος του κοσμου το 2012 με το τελος του κοσμου το 2000! με τους κατακλεισμους που θα προερθουν απο την αναστροφη των πολων ,με.. με.. με.. με ολα αυτα που μας τα εχουν πρηξει τοσο καιρο ,παντα φοβος φοβος.. φοβος... \

τα παντα για μενα ειναι η δημιουργια καταστσεων, οποιος τις δημιουργει αυτος κανει κουμαντο στους πολλους τελος


προς ανωνυμο που μας ποσταρε αρθρο με κατσε να δω ποιοι ειναι αυτοι παλι, ειναι και μεγαλο κειμενο
μαλιστα .. αυτος λοιπον που εγραψε για τους βοαλαδορες

αγαπητε φιλε
ερωτω ειναι αυτο το αρθρο δημιουργια καταστασεων απο τον συγγραφεα ναι η οχι?
εσυ τους εχεις δει?αυτος τους εχει δει? μονο οι μαστουρωμενοι κοκκινομουρηδες σαμανοι τους εχουν δει...
παρολα αυτα μας γραφεις ετσι φορα παρτιδα για κρονους για απαγωγες και τα σχετικα. ολα στον αερα,
πετας και τους γνωστικους και κουμπωνεις το γραπτα σου

και σε ερωτω τωρα
ο επικουρος ειναι πουθενας?
περιμενω απαντησε σου
γιατι ολα τα γραπτα του καηκαν η τελος παντων κρυφτηκαν και δεν καηκαν τα γραπτα των αλλων?
αν σε διαβαζε θα του εφευγε η καραφλα [κατσε να δω και την προτομη του δεν ξερω αν ειχε..]

αγαπητε φιλε ,ολα αυτα που γραφει αυτος ο μαγγος για βολαδορες και τα σχετικα ειναι εναντια στην φιλοσοφια του επικουρου που ελεγε..
τα κοπιαρω απο wiki
με τον θάνατο έρχεται το τέλος όχι μόνο του σώματος αλλά και της ψυχής - οι θεοί δεν επιβραβεύουν ή τιμωρούν τους ανθρώπους - το σύμπαν είναι άπειρο και αιώνιο - τα γενόμενα στον κόσμο συμβαίνουν τελικά, με βάση τις κινήσεις και τις αλληλεπιδράσεις των ατόμων που διακινούνται στον κενό χώρο

γιαυτον αγαπητε φιλε δεν υπαρχουν ουτε ο μαγγος ουτε οι γνωστικοι ουτε καν ο πλατωνας!!!
τους εχει διαγραψει
πως θα υπαρξουν οι βολαδορες
αν δεν υπαρχει η ψυχη μετα θανατον?

πως θα υπαρξει η μετεμψυχωση?

καταφερε να αλλαξει τον τροπο σκεψης του δημιουργησε μια νεα κατασταση την περασε στους οπαδους του και αυτοι στους δικους τους και εδεσε ..

προσεξε τωρα τι λεει η τετραφαρμακος του..

Ο θεός δεν είναι για φόβο, ο θάνατος δεν προκαλεί ανησυχία και το καλό εύκολα αποκτιέται, το δε κακό εύκολα αντέχεται.

ακριβως τα αναποδα αποσα μας λεει ο μαγγος και οι γνωστικοι

επωμενος η ο επικουρος θα ειναι απατεωνας και οι γνωστικοι σωστοι
η το αναποδο. μεση λυση δεν υπαρχει

ποιος λοιπον βαζει το χερι του στην φωτια να μας δηλωσει οτι ο επικουρος ειναι απατεωνας?Ανώνυμος είπε...

Ο Επίκουρος είναι η σημαία των απανταχού μαρξιστών-χλαμυδοφόρων που το παίζουν εθνικοί, ήτοι πρώην αριστεροί και νυν οικολόγοι της πανθρησκείας και του παγανισμού που δεν θέλουν να το πούν ότι είναι τέτοιοι.

Ο Μαρξ σε αυτόν έκανε το διδακτορικό του σε παιδική ηλικία και μας αράδιασε σε εφηβική ηλικία όλες τις κοσμοδιορθωτικές του μπούρδες.

Εθνικοί = γνωστικοί = αριστερά της παραβατικότητας = απότοκα της σχολής της Φραγκφούρτης και του Μαρκούζε

Αν ο Επίκουρος θεωρεί ότι χάνεται το σώμα και χάνεται και η ψυχή...προφανώς θεωρεί ότι είμαστε μόνο ύλη.

Αρες μάρες κουκουνάρες την στιγμή που ισχύει και η διατήρηση της μάζας και της ενέργειας. Στο ίδιο μετερίζι είναι γνωστικοί, αριστεροοικολόγοι και εθνικοί. Το ίδιο πνεύμα της πονηρίας πρεσβεύουν από αρχαιοτάτων χρόνων.

Για αυτό και μισούν άλλους φιλοσόφους π.χ. τον Πλάτωνα.

Ο δε βολαδαρόπληκτος αρθογράφος έχει εν μέρη δίκαιο για κάποιες οντότητες που εκεί είναι, αλλά πλέον δεν έχουν εξουσία επί των κοινωνούντων αίμα και σώμα Ιησού Χριστού. Ετσι χάνει την μπάλλα αναμασώντας τα ίδια τετριμμένα περί κακών θρησκειών, κακών ιερατείων κ.λ.π.

Ο δε Καστανέντα ήταν της ''αριστεράς ατραπού''.

υγ- από αρχαιοτάτων όλοι ξέρουν ότι τα κακά κόποις κτώνται και όχι τις επικούριες παπαριές

Ατάργα τις είπε...

Καλημέρα

Για μένα ολα ειναι θέμα ενέργειας, η ζωή, το πνεύμα μας ή η ψυχή όπως θελετε ονομάστε το. Η ενέργεια βάσει των νόμων της θερμοδυναμικής δεν μπορεί να δημιουργηθεί απο το μηδέν και δεν μπορεί να καταστραφεί, η ενέργεια δεν χάνεται. Αλλάζει μονο μορφή και τόπο αλλα το σύνολο της ενέργειας στο Σύμπαν είναι σταθερό.

Μπορεί να μετατρέπετε απο τη μια μορφή στην άλλη ένα ποσο που της αποδίδεται χανεται στο περιβάλλον με τη μορφή υποβαθμισμένης - εξασθένημένης ενέργειας. Ομοια μέσω του θανάτου μας κάτι μπορεί να χάνουμε αλλα στην ουσία η ψυχή ή το πνεύμα - ως θείος σπινθήρας παραμένει κι επιστρέφει...

Γι αυτό είπα οτι δεν μ΄αρέσει και το βρίσιμο και το παρεξηγήσατε... Αν ο λόγος μας είναι δονηση επιλέγουμε θετικές δονήσεις ακόμα και για να αντέχουμε στον πονο όπως ειπώθηκε... Δηλαδή αναπνέουμε ήλιο και ενέργεια και εκβάλουμε αρνητική ενέργεια. Ας την μετατρέψουμε όμως εμείς σε θετική δόνηση κι οχι σε αρνητικό λόγο - βρίσιμο.

Δείτε θετικά τον ρυθμό και τη δόνηση καθότι ειναι αυτός που μας δίνει περισσότερη δύναμη ακομα και μέσω των δονήσεων των λέξεων και των γραμμάτων. Θετική σκέψη, θετική φόρτιση και θετικός τρόπος ζωής.

Ο φόβος αλλα και η αμφιβολία ειναι αρνητικό συναίσθημα και δεν πρέπει να τ' αφήνουμε να κυριαρχούν.

Καλη μας μέρα με χαμόγελο και θετική σκέψη, όλα δυνατά κι ολα στο χέρι μας.

Τόλης είπε...


Αχχχχ, πέστα χρυσή μου πέστα!!!
Και μη μας πεις πάλι μαρή ότι δε γουσταρίζεις τα χρυσή μου και τα καλή μου και τα έτσι και τα αλλιώς... μια χαρά ωραίες θετικές λεξούλες είναι! Ενα ταλαίπωρο γκερλ είσαι και συ, μόνη κι έρημη μούντζα, το νιώθω η τρελλή μη νομίζεις. Μα τί στον φούτσο; Όλοι οι ταλαίπωροι εδώ χάμω μαζευτήκαμε;;;


Αχχχ, ναι, να το βροντοφωνάξουμε χρυσή μου, να βγούμε όξω στους δρόμους και να αγαπηθούμε ωλ τουγκέδερ! Αγαπηθείτε καλέ, αγαπηθείτε, βγάλτε τη θετικότητα σας το πουστριλίκι μου μέσα! Που να σε πάρει η ευχή, με συγκίνησες μαρή! Και έχω και αποτρίχωση σε λίγο και ξεκίνησα από τώρα την κλάψα που με ποναει η μαμημένη! Αχχχ, ας όψεται το μπόυ μου που με θέλει άτριχο βελούδο. Αυτά, δε μπορώ να γράψω άλλο, πλεμμύρισε το πληκτρολόγιο από δάκρυ και ζουμί.

PANDAROS είπε...

Kαλησπερα

αγαπητε ανωνυμε

Δεν ειχα σκοπο να το παω το θεμα του επικουρου εκει που το πηγες εσυ , στην αριστερα και στην δεξια στον μαρξ και στον καπιταλισμο εγω προτεινα απλα μια διαφορετικη εκδοχη και εβαλα το ερωτημα μηπως ο πλατωνας και οι γνωστικοι εχουν αδικο και ο Επικουρος εχει δικιο.!
το να μου αναφερεις τους μαστουρωμενους σαμανους και τον μαγγο για μενα δεν λεει τιποτα.

Ο Πλατωνας και ο στενος κυκλος του Σωκρατη εβγαλε πολλα δοσιλογικα φυντανια οπως ο σφαγεας Κριτιας,ο πλατωνας ακομη και ο Σωκρατης τον στηριζαν ΣΘΕΝΑΡΑ, στηριζαν εναν δοσιλογο υποστηρικτη της τοτε τροικας, .Εκαναν λαθος ,ειναι σιγουρο αυτο, γιατι να μην ξανακανουν λαθος?τι εχουν αυτοι το αλαθητο?

Ο επικουρος και οι αλλοι..

το εντυπωσιακο ειναι οτι ολες οι ολες οι μεταφυσικες κοσμοθεωριες μοιαζουν σαν να εξαφανιζονται στον κοσμο του Επικουρου! Απλα δεν υπαρχουν

ο επικουρος αγαπητε φιλε δεν ειπε οτι ο ανθρωπος δεν εχει ψυχη και ειναι σκετη υλη, ειπε οτι η ψυχη πεθαινει μαζι με το σωμα και πως δεν πρεπει να μας απασχολει ο Θανατος γιατι οσο ζουμε δεν υπαρχει αυτος και οταν ερθει ο θανατος δεν θα υπαρχουμε εμεις!
που βλεπεις το παραλογο ? ειναι δηλαδη αυτο παραλογο και ειναι λογικα ολα αυτα τα πολυπλοκα συστηματα με τις εκατονταδες χιλιαδες ταξεις αγγελων ,με τις εκατονταδες χιλιαδες θεων ο κοσμος του πλατωνα και των γνωστικων?

Αλλωστε ο ιδιος παντα θεωρουσε τον εαυτο του ,οπως μας λεει ο Πλουταρχος σοφωτερο απο τον Πλατωνα!χαχαχαχχ
Και μαλιστα ο Πλουταρχος προτεινε να μαστιγωθουν ολοι οι οπαδοι του!!!!χαχαχαχχαχαχαχ
Ναι, εκαναν και τετοια οι ιερεις του δηλιου . τοξοβολου μπλα, μπλα μπλα, Απολλωνα ,αμα τους ζοριζε η φιλοσοφια του Επικουρου .
τους πονουσε βλεπετε γιατι ειχε αλλη αποψη για τους θεους ?- η μαλλον ειναι δαιμονικες οντοτητες- που τους εγλυφαν οι ιερεις τους για χιλιαδες χρονια, Ο Επικουρος τα εβγαλε ολα στην φορα

τι ειπε ο ανθρωπος?

''Δεν μας φοβιζει ο θεος''
-καλα και αυτο τοσο κακο ηταν?

- βεβαια, γιατι γιαυτον δεν υπαρχει τιμωρος θεος σαν τον θεο των εβραιων η τον Χριστο της Αποκαλυψης
η τελος παντων σαν τον Απολλωνα του τρωικου πολεμου.
Γιατι οταν εγραφε αυτα΄΄ Τίποτα δεν μπορεί να γίνει αισθητό αν δεν έχει υλική υπόσταση. '',δεν τα εγραφε για πλακα

οι θεοι αν αποφασισουν εν τελει να μας βοηθησουν η να μας καταστρεψουν πρεπει να γινουν αισθητοι αρα και ευαλωτοι αφου θα αποκτησουν υλικο σωμα ,ετσι μπορουμε να τους χτυπησουμε και να τους τελειωσουμε
Αρα προτιμουν να ειναι στην απεξω για να εχουν το κεφαλακι τους ησυχο
για τον λογο αυτο, ο μεγαλος αυτος στοχαστης λεει ''Ακόμα και αν υπάρχουν θεοί, αυτοί δεν επιδρούν στο φυσικό κόσμο.''

αρα αυτοι που επιδρουν στον κοσμο μας ειναι δαιμονες,παιρνουν υλικη μορφη οποτε θα υποστουν και την αναλογη φθορα, τοσο απλα

μετα απο ολα αυτα που τα βλεπεις τα αριστερα και τα μαρξιστικα

κακο ειναι που ο Επικουρος ΔΙΔΑΣΚΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΥΛΟΥΣ?τι ηθελες να ηταν σαν τον Σωκρατη και τον πλατωνα που διδασκαν σε χαρτουρες?
η παδεια για τον Επικουρο επαψε να ειναι ταξικη αλλα Λαικη Ολοι εχουν δικαιωμα στην γνωση ακομη εσυ και εγω και το παιδακι που ειναι στα φαναρια
Αν και πακετος αυτος ,μιλαμε για πολυ χρημα το ατομο,οσα ηξερε τα μοιραζονταν με ολους
ουτε στις στοες διδασκε, ουτε σε κλειστα κολεγια αλλα διδασκε τον λαο,σε μια εκταση που αγορασε στην Αθηνα με τα λεφτα του..

αυτο ομως ποναει τους εχοντες και κατεχοντες και ειδικα τον Πλουταρχο που οι επικουριοι τον εκαναν ρομπα
χαχαχχαχαχα.Τον εβγαζαν αχρηστο δεν υπαρχει για αυτους


PANDAROS είπε...

Συνεχεια παλι πολλα εγραψα

Ειναι γνωστο αλλωστε οτι ο πλατωνας δεν ηταν δημοκρατης απεχθανονταν τον λαο και ολα τα κωλοσυστηματα που καταπιεζουν τον λαο ειναι βασισμενα πανω στην πολιτεια του.

ποιος καθοριζει αγαπητε φιλε ποιος ειναι αριστος η οχι? ο Πλατωνας?
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ο Επικουρος πλησιαζει την σουρρεαλιστικη κοσμοθεωρηση η μαλλον οι σουρρεαλιστες τον πλησιαζουν στο ερωτημα ποιος ειναι αυτος που καθοριζει την φυση των πραγματων .δηλαδη ποιος ειναι αυτος που μας λεει οτι η π,χ τεχνη θα ειναι ετσι, η οτι οι σχεσεις των ανθρωπων θα ειναι ετσι .Ποος και με τι κριτηρια?

γιαυτο και ολα τα βιβλια του καηκαν, και εμειναν μονο αυτα που ηθελαν τυχαιο ?
- Δεν νομιζω


Ανώνυμος είπε...

"Ο δε βολαδαρόπληκτος αρθογράφος έχει εν μέρη δίκαιο για κάποιες οντότητες που εκεί είναι, αλλά πλέον δεν έχουν εξουσία επί των κοινωνούντων αίμα και σώμα Ιησού Χριστού. Ετσι χάνει την μπάλλα αναμασώντας τα ίδια τετριμμένα περί κακών θρησκειών, κακών ιερατείων κ.λ.π." αλλαξε πλευρο φιλε, οι βολαδορες κανουν παρτυ στις εκκλησιες, το ποιμνιο τους ταιζει με κατανυξη, πονο και κλαμα(μεγαλη εβδομαδα) και φοβο (θεου)

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΔΑΡΕ ΝΑΙ ΕΧΩ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΜΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΑ "ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ". ΒΑΣΙΚΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΦΥΠΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΒΑΡΑΝΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝ ΥΠΝΩΣΗ ΣΤΟ ΚΟΠΑΔΙ... ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΘΑ ΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΥΛΙΣΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΛΑΝΗ. ΦΙΛΕ ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟΝ http://www.youtube.com/watch?v=F0Jk8CuwKhA ΠΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ;;

PANDAROS είπε...

δεν καταλαβα αγαπητε ανωνυμε

δηλαδη πως κανουν παρτυ αυτες οι οντοτητες στις εκκλησιες την στιγμη που εσυ μας λες οτι οσοι κοινωνουν σωμα και αιμα χριστου δεν παθαινουν τιποτα?

υπαρχει ανθρωπος που πηγαινει στην εκκλησια και δεν εχει κοινωνησει?

εμενα παντως με φοβιζει ο θολος στις εκκλησιες,γαμωτο σαν αναποδο κυπελο μου θυμιζει...
και ποιος μου λεει εμενα αν φτιαχτηκε γιαυτον το σκοπο?

παντως αν βαλουμε κατω τον επικουρο αυτες τις οντοτητες τις βαραμε ανετα η τελος παντων μπορουμε να τις βαρεσουμε με καποιο τροπο μολις μπουν σε αυτον τον κοσμο ....

αυτο με γεμιζει ελπιδα σε αντιθεση με την πλατωνικη φιλοσοφια που οι οντοτητες αυτες ειναι στο απυροβλητο
ασε που θεωρει τον ανθρωπο σκευος της ψυχης, [σαν τους τρουλους των εκκλησιων] με οτι κι αν αυτο σημαινει..
μπρρρρρρρ αρχιζω να φοβαμαι...
Ανώνυμος είπε...

PANDARE εχει εισαγωγικα... απαντηση ειναι προς τον εκκλησιαζομενο ανωνυμο. Μιλοντας μεσα απο τις εμπειριες μου αναφερω πως τα εν λογω λαμογια ειναι οι δεσμοφυλακες της Γης-φυλακης, αυτοι κρατανε το κοπαδι σε χαμηλο κραδασμο και τρεφονται απο αυτο σαν "βαμπιρ" απο τα αρνητικα συναισθηματα και οχι μονο. οποιο προβατο ξεφυγει αναλαμβανουν και το φερνουν στον "σωστο" δρομο. οσοι απο εσας εισαστε τακτικοι αστρικοι ταξιδευτες σιγουρα εχετε εμπειριες απο αυτους, μπορει στην αρχη να σας συστηθουν σαν οδηγοι η σαν διδασκαλοι, αλλα αμα τους "μυρισετε" λιγο καλυτερα θα σας ερθει στο μυαλο ο δεσμοφυλακας...

Ανώνυμος είπε...


Οπως είδες Πάνδαρε και μόνο η αναφορά του ονόματος του Ιησού Χριστού...σήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους μπάτλερς που θέλουν το ''καλό'' μας. Μιά ζωή έτσι κάνανε.

Αν είχες λίγη υπομονή θα καταλάβαινες και τους τρούλους και το τι απεικονίζει μιά εκκλησία.

Είναι εκ διαμέτρου αντίθετα πράματα ο Πλάτωνας και οι γνωστικοί. Οπως και είναι άλλος ο έφηβος Πλάτωνας και άλλο ο ώριμος.

Ο Επίκουρος είναι ένα καλαμπούρι που θα ήταν παντελώς ανάξιο αναφοράς ένα δεν υπήρχε η συσχέτιση που προανέφερα.

Τα περί ''δοσιλογικών'' φυντανίων θυμίζουν Τράγκα και κινούνται στα όρια τις γραφικότητας.

Κανένας κύκλος Σωκράτη δεν έβγαλε κάτι...διότι απλά δεν υπήρξε κύκλος. Πλήθος διαφορετικών ανθρώπων πέρασε από τον μη κύκλο.

Τα δε περί τρόϊκας της εποχής απορώ που τα βρήκες. Ο Κριτίας...είχε το ''στίγμα'' της φιλίας του με τον μεγάλο Αλκιβιάδη που τους πήδηξε όλους πολιτικά ορθούς και ευρύπρωκτους.

Και ήταν ένας στοιβαρός ηγέτης όχι μόνο κατ' όνομα αλλά και στην πράξη. Και αυτός αποτελούσε κοσμικό πείραμα, όπως και ο Αλκιβιάδης. Η ''υποστήριξη'' είναι απόρροια γνώσης αυτών των ''πειραμάτων'', ουσιαστικά προεόρτια της έλευσης του Μ. Αλεξάνδρου. Δεν δύναμαι να επεξηγήσω περαιτέρω διότι υπάρχει αρκετή θολούρα ελέω προπαγάνδας στους σημερινούς νεανίες.

Πως να υπάρξει μεταφυσική σε μιά υλιστική-ηδονιστική θεωρία; Αν και ο Επίκουρος είχε γνώση των μικρών θεών που ζουν αλλού, εντούτοις θεωρούσε ότι δεν ασχολιούνται με τα γήινα. Δεν ξέρω που βρήκες το αντίστοιχο, αλλά σε πληροφορώ πως ότι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με label Επίκουρος είναι μούφα.

Ο θάνατος δεν υπάρχει ούτε ως φυσικό φαινόμενο πουθενά στο σύμπαν. Υπάρχει μετάλλαξη και υπάρχει και παλιγεννεσία.


Αν υπάρχουν τάξεις αγγέλων;

Ούτε καν μπορείς να διανοηθείς αγαπητέ μου. Ούτε καν. Μυριάδες...και καλύτερα να ανατρέξεις στον Δ. Αεροπαγίτη παρά σε γνωστικές δοξασίες.

Οι επικούριοι ήταν τα σαπρόφυτα της εποχής, όπως και οι αντίστοιχοι '' αριστερο΄ιδεολογικοί απόγονοί'' τους που παρασιτούν ενάντια σε κάθε ανθρώπινη αξία.

Εντελώς πληροφοριακά Ο Θεός είναι και τρομερός και φοβερός. Αν δεν ήταν δεν θα ήταν Θεός.

Και υπάρχουν και διάφορα άλλα τρομακτικά και φοβερά για τα οποία αν είχες έστω και στιγμιαία γνώση, προφανώς θα σου ήσουν πιό φειδωλός σε κουβέντες του τύπου ''δεν μας τρομάζει ο θεός''

Ποιός θεός;
Χωρίς την βοήθεια του Λόγου θα εξαερωνόσουν και μόνο στην θέα...τρομερών θεών.

Τέλος πάντων. Η αίσθηση των αισθήσεων δεν είναι το μόνο ''αισθητό''. Και στα πάνω ''αισθητά'' είναι ελέω του παράγοντος ύλη, αλλά για το δικό μας επίπεδο κατανόησης νοερά και πιό πάνω νοητά.

Μπερδεύεις την έννοια της εμφάσεως και της απτότητας επειδή έχεις εμπιστοσύνη στις περιορισμένες αισθήσεις μας, που πάντα μας απατούν.

Οχι αγαπητέ μου τα βλέπεις τελείως λάθος και απλοϊκά σας έφηβος. Δεν είναι η γνώση για όλους πολύ περισσότερο δε η γνώση-πίστη εν. Και αυτό διότι εν αντιθέση με τις ισοπεδωτικές θεωρίες ισότητας, ουδείς είναι ίσος με τον άλλο, ούτε όμοιος. Υπάρχουν ακατάλυτοι νόμοι και υπάρχουν να το πούμε έτσι κοσμικές ευκαιρίες. Αν την αρπάξεις έχει καλώς, ειδάλλως περιμένεις μερικές χιλιάδες χρόνια.

Οσοι επιτυχώς αρπάζουν την ευκαιρία...καθίστανται με τον άθλο τους ίσοι και όμοιοι...σε άλλο ''χωροχρόνο''.

Υπάρχει όμως και η ατραπός της Θείας Κοινωνίας, προκειμένου να μην καταλήξεις μεζεδάκι.

υγ- ο πρώιμος Πλάτωνας ήταν ο πρώτος θεωρητικός Σιωνιστής και μάλιστα έπεται του πρώτου πρακτικού που ήταν ο Θεμιστοκλής.

Τα υπόλοιπα περί λαού...πέρα από την γραφικότητα. Ελεος με τον λαό και τους σωτήρες εξ΄ονόματός του και τους συμπονούντες αυτόν.

Αλήθεια ποιός είναι ο λαός;

PANDAROS είπε...

αγαπητε φιλε παω στο νοσοκομειο τωρα εχω βαρδεια στην μανα

ο κριτιας ηταν οντως δοσιλογος και υποχειριο των σπαρτιατων οσο για τον αλκιβιαδη ασε...χαχχαχα ολοι αυτοι ηταν μαθητες του σωκρατη και μαλιστα καλοι

τα λεμε αυριο και ασε τα περι σαπροφυτων ο επικουρος ηταν παικτουρα
καλη σου νυχτα φιλε τα λεμε αυριο μεσημερι
και καληνυχτα σε ολα τα παιδια

Ανώνυμος είπε...

να είσαι καλά και εσύ και η μητέρα σου

ΦΩΤΕΙΝΗ είπε...

Σωστός ο ανώνυμος πιο πάνω"Και αυτός αποτελούσε κοσμικό πείραμα, όπως και ο Αλκιβιάδης. Η ''υποστήριξη'' είναι απόρροια γνώσης αυτών των ''πειραμάτων'', ουσιαστικά προεόρτια της έλευσης του Μ. Αλεξάνδρου. ",αλλά είναι δύσκολα κατανοητό να δει καποιος στο ονειρο του Αλκιβιαδη την πρωτύπωση της Βυζαντινης αυτοκρατορίας!αν οι σημερινοι αναλυτες[γεωπολιτικοί κ.λ.π.],μπορουσαν να ερμηνευουν τα τεκτενόμενα με αναγωγες στο βαθυ παρελθόν και σε σημεία οπως αυτο που θίγεις,ισως ειχαμε την δυναμη να αναστρεψουμε πολλα..συμφωνω και με τον επιλογο σου,αλλα μην το περιοριζεις μονο στην ατομικη ψυχη,αλλα και στα εθνη[που φυσικά ειναι διαφορετικά και εχουν το καθε ενα την δικη του αποστολη ,αλλα και την δικη του κοσμικη ευκαιρία..την εχασε;ε εξαφανιστηκε!!θυμιζω εκεινο το τελετουργικο του θρονισμου στην Σαμοθράκη ....]Πανδαρε απο καρδιάς ευχομαι τα καλύτερα στην μητέρα σου..

PANDAROS είπε...

καλησπερα

επανερχομαι στην διαπιστωση οτι αφου εκαναν ο Σωκρατης και ο πλατωνας λαθος για τον ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ και για τον ΚΡΙΤΙΑ γιατι να μην εχουν κανει λαθη για τα αλλα θεματα .Ανθρωποι ειναι και οχι Θεοι

Για τον Νικια τα εχω γραψει εδω και μερικες μερες,Στο φτερο λοιπον τα ξαναλεω ..

[παρενθεση δεν μπορω να καταλαβω τα περι κοσμικου πειραματος που ελεει η φωτεινη,και θα την παρακαλουσα να μας δωσει περισσοτερες πληροφοριες,επισης την ευχαριστω για τα καλα της λογια και για τις ευχες για την υγεια της μανας μου]

''Βρικσομαστε στο 404 π.χ η Αθηνα ειναι η μεγαλη ηττημενη στον πολεμο με την Σπαρτη.Η Αθηνα ειχε γινει μπαχαλο και επρεπε να κυβερνηθει απο φιλοσπαρτιατικη κυβερνηση , επειδη ομως η Αθηνα ειχε δημοκρατικη παραδοση με την βοηθεια της σπαρτιατικης φρουρας και φυσικα την βοηθεια των ολιγαρχικων εγκατεστησε με το ζορι μια δοσιλογικη κυβερνηση που ονομαστηκαν αργοτερα ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΤΥΡΑΝΝΟΙ,μεταξυ αυτων δοσιλογων ηταν και ο ΚΡΙΤΙΑΣ .
Ηταν απο τους καλυτερους μαθητες του Σωκρατη ,φιλοσοφος, ρητορας και ποιητης. Η ανοχη του Σωκρατη και κυριως του Πλατωνα[ που ηταν αντιδημοκρατικος] στην αναδειξη και προοθηση του Κριτια ειναι δεδομενη.

ο Κριτιας λοιπον μεσα σε οχτω μηνες εσφαξε 1500 πολιτικους του αντιπαλους , α''ξεχασα να πω πως το πρωτο μετρο που πηρε αυτη η δοτη κυβερνηση ηταν οι καταργηση των ''μισθων''- ηταν κατι σαν τοι σημερινο επιδομα ανεργιας που διδονταν στους φτωχους,,,σας θυμιζει τιποτα αυτο?χαχαχαχαχα
και ετσι οι φτωχοι εγιναν φτωχοτεροι ,ταυτοχρονα εχασαν τα πολτικα τους δικαιωματα γιατι ειχαν χρεη και δεν μπορουσαν να τα ξεπληρωσουν..
μαλιστα εφτιαξε ενα σωμα με 300 ματατζηδες που κρατουσαν μαστιγια και την επεφταν στεγνα σε οποιον ειχε αντιθετη αποψη με τους τριακοντα

ηταν μαλιστα τοσο καθικι που απαγορευσε στον πρωην δασκαλο του τον Σωκρατη να διδασκει ,ηθελε βλεπετε τον ελεγχο της γνωσης...
οταν μαλιστα ο ΣωΚρατης αρνηθηκε να συλλαβει εναν δημοκρατικο αθηναιο πολιτη Ο κριτιας τον τυλιξε σε μια κολλα χαρτι και τον εστειλε στα δικαστηρια ,την καταληξη την ξερουμε ολοι

επισης ηταν κολλητος με τον αλλα μαθητη του Σωκρατη και πουλεν του Πλατωνα τον Αλκιβιαδη? τυχαιο?
θα δουμε αμεσως τωρα

Η γιαγια μου ελεγε δειξε μου τους φιλους σου να σου πω ποιος εισαι..

ο Αλκιβιαδης ηταν σαν τον Κριτια βαθυπλουτος και απο μεγαλο τζακι καταγοταν αποτην οικογενεια των Αλκμεωνιδων, Απο αυτην καταγονταν ο κλεισθενης και ο περικλης!!

ειχε τους καλυτερους δασκαλους οπως και ο κριτιας , μεταξυ αυτων ηταν και ο Σωκρατης..
υποστηριχτηκε και αυτος και ο Κριτιας απο Σωκρατη και Πλατωνα [δευτερο λαθος τους] και εγινε αυτος που εγινε..

Για να δουμε τι εκανε λοιπον αυτος που ο Ανωνυμος τον χαρακτηριζει ''μεγαλο''..

υπονομευσε την Νικειο ειρηνη και μολις εγινε στρατηγος συμμαχισε με το αργος και τις αλλες πελοπονησιακιες πολεις να την πεσουν στους σπαρτιατες και ουσιαστικα ηταν αυτος που ξεκινησε παλι τον πολεμο

μετα υποστηριξε με σθενος την Σικελικη εκστρατια και παλι δεν ακουσε τον σοφο νικια..

που πας ρε, με ολο τον στολο και τον στρατο σου στου διαολου την μανα και εχεις τους λυκους-βλεπε σπαρτιατες - εξω απο την πορτα σου?

Τι σκατα μαθαινε τοσα χρονια απο τον Σωκρατη δεν ξερω

Αυτα που εγιναν με τις ερμες τα ξερετε οταν εστειλαν ραβασακι στον Αλκιβιαδη να επιστρεψει στην Αθηνα αυτος χεστηκε οτι θα τον καθαριζανε οι αντιπαλοι του και την εκανε μαλιστα εδωσε και πληροφοριες στους συρακουσιους για τα σχεδια των Αθηναιων
με λιγα λογια οι αθηναιοι πηραν τον πουλο και οχι μονον αυτο αλλα πηγε στην Σπαρτη και τους επεισε να στειλουν στρατα κατα των αθηναιων για να βοηθησουν τους Συρακουσιους

χαχαχαχχα θελετε να γραψω και αλλα?
Ο Εφιαλτης των Θερμοπυλων ηταν μπροστα του παρθενα!!

συνεχεια

PANDAROS είπε...

αφου υπηρετησε σαν στρατιωτικος συμβουλος στην σπαρτη και κερδισε αρκετες μαχες εναντιων της πατριδας του ,της εδωσε και την χαριστικη βολη γιατι συμβουλεψε τους σπαριατες να χτισουν φρουριο εξω απο την πορτα της Αθηνας στην Δεκελεια,ενεργεια που την στραγγαλισε ,γιατι οι σπαρτιατες μπορει να ηταν οτι σκατα ηταν αλλα στα πεζικα ηταν απαικτοι
την ιδια στιγμη σαλπαρε στην ιωνια και ξεσηκωσε τις πολεις εναντιων της πατριδας του..

σταματω εδω, μου ερχετε να ξερασω,

και επιστερεφω στην φωτεινη

πως αγαπητη μου βλεπεις κανεις στο προσωπο αυτου του καθαρματος την προτυπωση της βυζαντινης αυτοκρατοριας?

επικουρος VS πλατωνικων αριστοτελιστων ,νεοπλατωνικων γνωστικων κλπ

ξεκιναμε οτι ηταν αντιθετος με την αποψη των σχολων αυτων οτι η φιλοσοφια ειναι για λιγους
εχει κανεις αντιρρηση γιαυτο?
..και οταν εννουσε λιγους ειχε υποψιν του τους φτωχους τους δουλους και τις γυναικες που κατακλιζαν την σχολη του
ελεγε μαλιστα πως ο αμορφωτος ανθρωπος μπορουσε να αποκομιζει τα ιδια οφελη με τον μορφωμενο,και ποιοι ηταν μορφωμενοι εκεινη την εποχη?
- οι χαρτουρες και μονο

μετα διαχωριζει πληρως την φιλοσοφια του με τα υπολοιπα συστηματα οταν λεει οτι οτι αντιλαμβανομαστε με τις αισθησεις μας ειναι αληθινο, στο αληθες βαζει ακομη και τα οραματα τις ψευδαισθηθεις ακομη και αυτα που βλεπουν οι τρελοι
ποιος μπορει να πει π,χ στον φιλο ανωνυμο με κεφαλαια γραμματα οτι αυτα που ειδε ειναι ψεμματα? αφου τα ειδε!!!

ομως εισαγε τον ορο κενοδοξια που σημαινει λαθος κριση,[ γεγονος που τον κανει πρωτοπορο εναντι των αλλων] δηλαδη τις λανθανσμενες απορροες των αντικειμενων που μας φαινονται αληθη λογω του φωτος ,του νερου και αλλων παραγοντων που βρισκονται ανεμεσα στο αντικειμενο και στα αισθητηρια οργανα μας που το αντιλαμβανονται..
δηλαδη η αντιληψη που εχουμε για το αντικειμενο δεν εχει καμμια σχεση με την πραγματικοτητα !!!
καποτε ο μποτιλιας ειχε κανει ενα βιντεακι σχετικα με την κυμματικη και τα εξηγουσε καλυτερα απο μενα..

και παμε στην ηθικη

την ηθικη των καλυτερων μαθητων του Σωκρατη την ειδαμε πριν
ο επικουρους λεει να αναζητουμε αυτο που μας προκαλλει ηδονη και να αποφευγουμε αυτο που μας προκαλει πονο!!
τοσο απλα αμα πεινας φαε αν διψας πιες, τοσο απλο

αν πας σε ενα μονοστηρι και ψωφοπεινας για να προσευχηθεις οι ΄΄αλλοι΄΄θα το πουν ασκηση !!!
[παρολο που σου προκαλει πονο ]
ο επικουρος θα σου πει οτι κανεις μαλ@@@κιες ,αφου η φυση του ανθρωπου ειναι να τρωει ,θα φας ρε αδελφε πως θα το κανουμε γιατι να πονας αν φας ομως κανα κιλο κοντοσουβλι και πιεις κανα δικιλο κρασι θα σκασει το στομαχι και θα ΠΟΝΑΣ!!! παλι θα σου ελεγε ο επικουρος μαλ@@κιες κανεις!!!
Ειπαμε ηδονη = καλο και πονος = κακο
τα ιδια και με το sex και παντου αν ξεσκιζεσαι καθε μερα θα υπαρξει πονος!! ειτε θα νιωθεις κουρασμενος ειτε θα εισαι αλλου ειτε ,,βαλτε οτι θελετε εσεις

δηλαδη αυτα που ελεγε στον απλα λαο τα θεωρειται παπαριες?
οι πλουσιοι ειχαν τον τροπο τους, βρισκανε την ακρη.Μαθαιναν ! Ειχαν τους δασκαλους τους ΄΄αλα καρντ΄΄ και ΣΕ ΜΕΡΙΚΟΥς ΑΠΟ ΑΥΤΟΥς ειδαμε τα χαιρια τους
Π,Χ αλκιβιαδης, κριτιας δεν ποναγαν οταν εσφαζαν και προδιαδαν τους συμπατριωτες τους?
αρα ο σκοπος του επικουρου ειναι μια μακαρια ζωη με περισσοτερη ηδονη και λιγοτερο πονο..

ειναι κακο αυτο?

οι αλλοι μας λεγα ασκηση και παλι ασκηση και παλι ασκηση ,δηλαδη πονος, πονος και παλι πονος
για να πετυχεις τι?
την ηδονη με την κατακτηση του σκοπου σου και αντε παλι απο τηυν αρχη!!!χαχαχαχαχ

προχη δεν μας ελεγε ο επικουρους να γινουμε μαλθακοι, καθε αλλο. Πιστευε στην υγεια του σωματος γιατι αυτο φερει την απονια και την αταραξια της ψυχης-Αρα ανωνυμε πιστευε στην ψυχη - γιατι ετσι δεν θα εχεις διανοητικο πονο!!!!
ΟΙ ΑΛΛΟΙ τι μας ελεγαν οεο?
για πες μας..
πολεμους με οντοτητες εξωδιαστατικες οπως μας λεει ο ανωνυμος με κεφαλαια ?
πεινα, ασκηση πονος αποχη απο σεξ η υπερβολικο σεξ , και δεν ξερω εγω τι αλλο

κατα τα αλλα μιλαω στον ανωνυμο με μικρα τωρα οι επικουριοι ηταν πρωιμοι αριστεροι κηφηνες!!!!

σταματαω εδω
Ατάργα τις είπε...

Καλησπέρα

μιλάω για δονήσεις και παλμούς και ηλεκτρομαγνητική ενέργεια...

Δειτε παρακαλώ το παρακάτω για να καταλάβετε πως λειτουργούν μερικές απο τις συχνότητες που σας ανέφερα ...
Όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι δονήσεις – συχνότητες καθορίζουν την υγεία μας και ευρύτερα την πραγματικότητά μας. Τα ίδια τα συναισθήματά μας διαμορφώνουν το υλικό πεδίο στο οποίο ζούμε. Υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφατη έρευνα του Heart Math Institute αποδείχτηκε ότι τα συναισθήματα μας έχουν χιλιάδες φορές πολλαπλάσια ηλεκτρομαγνητική ισχύ από τις σκέψεις μας.

Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την αντίληψη, παρακαλούμε διαβάστε στους παρακάτω συνδέσμους αναλυτικά πως λειτουργεί

Παρακολουθήστε στο παρακάτω βίντεο πως το αλάτι αλλάζει σχηματισμούς ανάλογα με τις συχνότητες Hrz

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wvJAgrUBF4w


Σας αφήνω και όσο χρονο/χώρο θελετε για να το επεξεργαστειτε...

Καλο βράδυ

Ανώνυμος είπε...

Ανθρωποι ήταν, αλλά αυτούς ξέρει όλος ο πλανήτης.

Προφανώς έχει κάτι με τα τζακια. Αλήθεια τα τζάκια δεν έχουν σημείο εκκίνησης;...ή ήταν πάντα τέτοια;

Αν όχι, γιατί δεν φτιάξανε και οι άλλοι τζάκια; Δεν μπορούσαν ή απλά δεν θέλανε;

Γαμάτος ήταν ο Αλκιβιάδης και έτριψε στην μούρη ολωνώνε τα πάντα όλα. Μοιάζει με το μαστίγιο στους φαρισαϊους.

Τους πήδηξε ένας μόνος όλους. Αθηναίους, Σπαρτιάτες, Πέρσες και λοιπές παρθένες. Και το πιό τρομερό κάθε φορά που πηδούσε τον έναν, τον ζητούσε ο προηγούμενος πηδηγμένος για να τον ξαναπηδήξει και αυτόν και τον επόμενο.

Θα έπρεπε να σε προβληματίσει το γεγονός, ότι ενώ κοιμήθηκε αγκαλιά με τον Σωκράτη, εντούτοις ο τελευταίος δεν του πήρε το κωλαράκι, αλλά το πασιφανές του πολίτικαλ ορθού ή της δεδομένης και δομημένης σκέψης σου ή τάσης σου δεν σε αφήνει.

Η Φωτεινή έπιασε 1-2 βαθύτερα διότι δεν έχει σκέψη δομής.

Είναι τουλάχιστον κουτό να τοποθετείς τους γνωστικούς κάθε εποχής στην πλευρά του Πλάτωνα.

Ο Επίκουρος και κάθε λογής παγαπόντης σκαρφιστής είναι γνωστικιστής. Δεν είναι τυχαίο που αριστεροί που ντρέπονται να δηλώσουν αριστεροί καθαρά...το ρίξανε στον επικουρισμό, την πολιτική οικολογία και της τελετές ες παγάν.

Δυστυχώς αγαπητέ Πάνδαρε έχεις μπερδέψει αρκετά διάφορες έννοιες και έχεις ενταχθεί σε στρατόπεδο που έχουν στήσει τελείως άκομψα θα έλεγα δεκαετίες τώρα οι ημεδαποί λακέδες.

Να είσαι πάντα καλά και εύχομαι το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου.


Φωτεινή

Το συλλογικό ως μόρφωμα μεγάλου ή μικρού μεγέθους είναι το ίδιο και το αυτό με το ατομικό.

Κουβαλά...ότι αναγκαστικά θα κουβαλά (είναι μείξη), κάποτε θα αποβάλλει, κάποτε θα πάρει άλλα και κάποτε θα καταλήξει.

Αν σκεφτείς τον πλανήτη ως το προαναφερθέν ατομικό και τον γαλαξία ως το μεγάλο, θα αντιληφθείς ότι δεν αλλάζει τίποτα, παρόλες τις αλλαγές μεγέθους και τις ετικέττες που κολλάνε κάθε φορά.


PANDAROS είπε...

Αγαπητε ανωνυμε

τον αλκιβιαδη τον χρησιμοποιησαν και αυτος πηρε τα σπορια της ευνοιας των ευγερτων του.

οι Σπαρτιατες ηθελαν εναν δοσιλογο που να ξερει απο μεσα τα της αθηνας
με αυτον κατεστρεψαν τους Αθηναιους
ποιος οφεληθηκε πιο πολυ?
αυτος η οι Σπαρτιατες?

μετα οι περσες ηθελαν να παρεμβουν στα της ελλαδας και με την συμβολη του μπουκαραν μεσα
ποιος οφεληθηκε πιο πολυ αυτος η οι περσες?
αλλα η καταληξη του δοσιλογου ειναι παντα η ιδια

τον σφουγγαρισαν οι Σπαρτιατες μολις πηραν το πανω χερι στον πολεμο ,οπως επισης τον εστειλαν αδιαβαστο και οι περσες οταν επαψαν να τους ειναι χρησιμος

και στο τελος ξαναπηγε στους αθηναιους που για δικους τους λογους τον ξαναπηραν ,γιατι ηξερε τα μυστικα της σπαρτης

εχω λαθος ως εδω?

ετσι αυτο το καθαρμα περασε στην ιστορια σαν ο μεγαλυτερος προδοτης ολων των εποχων ανταξιος του πηλιου γουση και του εφιλατη

τελος παντων, αρκετα με αυτον
εφερα ως παραδειγμα αυτον και τον κριτια για να σπειρω την αμφιβολια για την φιλοσοφια του πλατωνα και του σωκρατη.πως αφου εκαναν λαθος με τους καλυτερους μαθητες τους γιατι να μην κανουν λαθη και στα αλλα
μπορει να εκαναν λαθος με τον κοσμο των ιδεων ,λεω μπορει, ετσι? μην το δενουμε κιολας συζητηση κανουμε δεν ειαστε παπες και εχουμε το αλαθητο

και εφερα για παραδειγμα τον επικουρο που γιατον δεν υπαρχουν αυτοι οι τυποι και το οικοδομημα τους
και αν εχει ο επικουρος δικιο?
εσυ βεβαια λες οχι , οι αλλοι δεν ξερω τ λενε?
η αταργα στα τελευταια δυο κεμενακια της εδωσε ρεστα στην πανω αναρτηση και οχι εδω
αν εχει δικιο ο γιγαντας επικουρος
ολοι αυτοι οι θανατολατρες πρεπει να βρουν λακο να κρυφτουν

δημιουργησαν μια κατασταση, μια αγιωμενη αντιληψη, ενα ματριξ θα ελεγα, και ολοι κινουμαστε μεσα και γυρω απο αυτο,,

τα παντα ειναι κενοδοξια για τον επικουρο.. τα αστρικα ταξιδια οι παραφικες οντοτητες .οι μετεθανατιες εμπειριες.
ολα ειναι λανθασμενη αντιληψη . Αντιληψη που προηλθε απο τις πεποιθησεις που ριζωσαν μεσα μας απο την εκπαιδευση που πηραμε απο την πρωτη μερα που ανοιξαμε τα ματια μας ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΛΑΤΡΕΣ

αλλωστε ολες αυτες τις εμπειριες τις ζουμε μονο οταν ειμαστε ζωντανοι και αφου φυσικα τις συνελαβαν οι αισθησεις μας
γιατι κατα τον επικουρο οταν πεθανουμε δεν εχουμε αισθησεις
το αποδειξα στα σχολια της πιο πανω αναρτησης,,που κατα λαθος ποσταρα εκει

τελος θελω να σε ευχαριστησω για τα καλα σου λογια για την μανα μου

καλο μεσημερι και υγεια σε ολους

Ανώνυμος είπε...

ΦΙΛΕ ΜΠΟΤΙΛΙΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ιουνίου 25, 2013 ΤΙ ΛΕΓΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;; https://www.youtube.com/watch?v=Pn2iB18IrNg
Ε ΡΕ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΑ ΓΛΕΝΤΙΑΑΑ ΟΠΑ ΟΠΑ ΕΕΕΕ